Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Alfred Birney en de verdomde koloniale oorlog in Afghanistan

  •  
16-08-2021
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
239 keer bekeken
  •  
afghanistansoldaten

© cc-foto: Amber Clay

De hoge dames en heren in de hoofdsteden, de spin doctors, de parlementariërs en de ministers spreken ondertussen hun bezorgdheid uit. Bij poppenspelers zit nooit bloed aan de zorgvuldige gemanicuurde handen.
Drie uur lang legde een getormenteerde Alfred Birney in Zomergasten uit wat een koloniale oorlog met mensen doet. Hij nam zichzelf als voorbeeld maar zijn woorden hadden een veel wijdere strekking. Grote schrijvers kunnen dat. In elke vezel van zijn lijf woedt nog steeds de Nederlands-Indonesische oorlog van zeventig jaar geleden omdat zijn vader daarin meevocht als tolk en gewelddadig ondervrager van een elite-eenheid. Birney groeide niet op met sprookjes, vertelde hij, maar met de gruwelverhalen van zijn vader. Het zwijgen van de Indo’s was volgens hem een mythe. Niemand luisterde. Vooral de media niet. De vaders schreeuwden het uit. Juist de omgeving zweeg. Ik weet niet meer of Birney  gedurende die lange en indrukwekkende avond ook het werkwoord ‘doodzwijgen’ gebruikte.
Ondertussen werd in Kaboel een actuele illustratie gegeven van wat Birney bedoelde. De Taliban poseerden trots in het grote werkvertrek van de gevluchte president. Duizenden angstige vluchtelingen bestormden het vliegveld waar de chaos met het uur groeide. Een koloniale oorlog beleefde zijn traumatisch einde. Of een nieuw hoogtepunt, dat kan vandaag de dag nog niet worden gezegd. Wel dat de westerse machten een daverende klap in het gezicht hebben gekregen en wereldwijd te kijk staan als imperia in verval, volgevreten reuzen maar wel op lemen voeten.
Afghanistan is in veel opzichten het product van de concurrentiestrijd tussen twee Europese mogendheden, het Britse Rijk en het tsaristische Rusland, dat bij zijn verovering van Siberië in Engelse ogen te dicht bij Brits Indië kwam. Zo ontstond iets wat in de geschiedenis bekend staat als the great game, het grote spel dat geheel werd gespeeld door geheim agenten, die intriges opzetten aan het hof van lokale heersers. Die maakten op hun beurt handig gebruik van de situatie door Britse en Russische spionnen tegen elkaar uit te spelen. Hoofddoel van de Engelsen was te voorkomen dat er een grens tot stand zou komen tussen Brits Indië en het tsarenrijk.
In 1737 stelde de grote Perzische heerser Nadir Shah een gouverneur aan in Kaboel met de naam Ahmed Khan. Hij deed dat na grote veroveringstochten die hem tot Delhi hadden gebracht waar hij van de Groot Moghul de met edelstenen overdekte pauwentroon had gestolen. Sindsdien is dat het belangrijkste pronkstuk in Teheran.
Tien jaar later echter verklaarde Ahmed Khan zich onafhankelijk. Hij geldt als  stichter en vormgever van Afghanistan. Zijn nakomelingen bleven tot 1973 op de troon, of eigenlijk tot 1980, want de monarchie werd ten val gebracht door een neef van de laatste koning, die vervolgens als president heerste tot hij vanwege een communistische coup het leven verloor.
Zonder de rivaliteit tussen Rusland en het Britse rijk had Afghanistan nooit bestaan en zonder de koude oorlog tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten ook niet.
Etnische samenhang vertoonde de erfenis van Ahmed Khan voor geen meter. Afghanistan is een veelvolkerenstaat. De Pashtun en de Tadzjieken zijn de aanzienlijkste minderheden maar het panorama is veel rijker geschakeerd. De grenzen zijn uitsluitend staatkundig. Ten noorden van Afghanistan ligt de onafhankelijke republiek Tadzjikistan. Er wonen miljoenen Pashtun in Pakistan. De etnische verwantschap aan beide kanten van de grens wordt sterk gevoeld, vooral in het noorden – de zogenaamde Tribal Areas – waar het centrale gezag nooit sterk is gevoeld. Er is daar al enkele jaren een succesvolle Pakistaanse Taliban actief.
De Britten hebben drie keer geprobeerd met militaire middelen Afghanistan binnen hun invloedssfeer te brengen, rond 1840, rond 1880 en rond 1920. In alle gevallen is dat mislukt. De eerste oorlog leidde tot een verschrikkelijke nederlaag met een overlevende aan de Britse kant, de tweede en de derde leverden een gelijkspel op maar van het doel – Afghanistan te onderwerpen of op zijn minst tot een vazalstaat te maken – kwam nooit iets terecht. Wel lieten de nazaten van Ahmed Khan, die zich sinds 1924 koningen noemden, bepaalde westerse verworvenheden toe. Er kwamen een universiteit en wat spoorverbindingen. Er werden wegen aangelegd, geschikt voor vrachtauto’s. Men vaardigde een grondwet uit met een huis van afgevaardigden en een senaat. De nazi’s hebben nog een paar jaar militaire hulp gegeven en het Afghaanse leger getraind omdat ze dachten dat dit land bevolkt werd door Arische broeders.
Als modernisering te zichtbare vormen aannam, kreeg de monarchie te maken met verzet van conservatieve moslims. Dan bond men weer een tijdje in. De regering in Kaboel met zijn keurige instellingen was meer een charade. De koningen bewaarden de rust in het land door de lokale groten tegen elkaar uit te spelen of ze met concessies en geschenken net tevreden genoeg te stellen om ze kalm te houden. Dit vereiste precisie en continue aandacht want een geweer was snel geschouderd in het verdeelde land, waar families manneneer en eerwraak hoog in het vaandel voerden.
Wie daar niet op lette, wie liever stoned in een hoekje zat, kon denken dat Afghanistan een soort paradijs was. In de jaren zestig werd het een belangrijke stop op de hippie trail naar de zich als goeroe afficherende charlatans van India. Afghaanse hasj stond hoog aangeschreven in de alternatieve jeugdhonken van het vaderland.
Een van de dingen die je als Afghaans monarch niet kon flikken, was het buiten de wet stellen van de communistische partij. Daarvoor was de invloed van de Sovjet-Unie, opvolger van het tsarenrijk, te groot. Stalin sloot in 1946 een niet-aanvalsverdrag met Afghanistan. In Kaboel stond een grote Sovjet-ambassade. Jonge Afghanen kregen beurzen om in Moskou te studeren. Zo kon in het en rond het leger een kern van communisten n ontstaan. In 1979 grepen die onder leiding van de fanatieke Nur Mohammed Taraki onverwacht de macht en stelden geheel volgens het boekje van Lenin een rode terreur in. Draagvlak onder de bevolking was er nauwelijks, zeker toen het nieuwe bewind schoolplicht voor meisjes probeerde in te voeren. Overal  in het land riepen islamitische leiders op tot een jihad tegen deze ongelovigen.
In Moskou wist men nergens van. De oude baas Leonid Brezjnev was hoogst onaangenaam verrast door dit plotselinge initiatief van de Afghaanse kameraden. Dit was absoluut niet de bedoeling. Op deze manier ging elke invloed van de Sovjet Unie verloren. Er leek maar een remedie: een invasie door het Rode Leger om de orde te herstellen. Zo geschiedde. Taraki overleefde het niet. De Sovjets brachten plooibaarder en gematigder vazallen aan de macht maar het islamitische verzet nam alleen maar toe. The great game ging een nieuwe fase in waarbij de rol van het Britse rijk werd overgenomen door de Verenigde Staten en de CIA. Zie hiervoor ook de briljante film Charlie Wilson’s war. Amerika dacht steun te krijgen van Pakistan, sinds de onafhankelijkheid zogenaamd een bondgenoot van het westen. Verschillende krachten in dit land speelden echter hun eigen spel. Nadat het Rode Leger de aftocht had geblazen, werd Afghanistan het strijdtoneel van uiteenlopende krijgsheren. De geheime dienst meende dat Pakistan het meest gediend was met een islamitisch regime in Kaboel. Het inspireerde daarom tot de oprichting van de Talibanbeweging. Taliban zijn koranstudenten. Zij distilleerden uit hun heilig boek een zeer fundamentalistische heilsleer van Soennitische snit. Die sloeg enorm aan, wellicht meer dan de Pakistaanse agenten bedoelden. De beweging kreeg zijn eigen momentum en nam in 1996 het grootste deel van het land over. Alleen in het noorden handhaafde zich een alliantie van krijgsheren. Die verleenden goede diensten toen in 2001 het Amerikaanse leger Afghanistan binnenviel, allereerst om Al-Qaida te elimineren dat van de Taliban zijn hoofdkwartier op Afghaans grondgebied had mogen vestigen.
Merk overigens op dat de leider, Osama Bin Laden, uiteindelijk niet in Afghanistan maar in Pakistan werd geliquideerd waar hij een fraaie villa bewoonde. Het kan niet anders of hij zat daar onder bescherming van de Pakistaanse strijdkrachten. Niettemin bleven de Amerikanen beleefd tegen de regering in Islamabad. Sinds 1998 is Pakistan namelijk een atoommacht. De benodigde technologie spioneerde het al in de jaren zeventig bij elkaar in Nederland. Pakistan is sindsdien geen kat om zonder handschoenen aan te pakken, vooral omdat het land verschillende onderling wedijverende machtscentra kent. Dat maakt het onvoorspelbaar.
Wie zijn van the great game en vergelijkbare spelen altijd het slachtoffer? De gewone mensen. Zij lopen op een mijn of worden getroffen door een drone omdat ergens ver weg hun bruiloft voor een bijeenkomst van terroristen wordt aangezien. Zij sterven aan ziekte en gebrek omdat de aanvoerlijnen van eerste levensbehoeften zijn afgesneden. Zij worden gerekruteerd voor de strijd waarna ze vervallen tot gruweldaden. De hoge dames en heren in de hoofdsteden, de spin doctors, de parlementariërs en de ministers spreken ondertussen hun bezorgdheid uit. Bij poppenspelers zit nooit bloed aan de zorgvuldige gemanicuurde handen. Vooral collega Kaag en collega Bijleveld en hij zelf ook, aldus minister Rutte in het Journaal van maandag 12 uur waren bezig alle Nederlanders en mensen die dat verdienden uit Afghanistan weg te halen maar de situatie was zeer ingewikkeld. Hij verdeelde nu zijn aandacht tussen deze zaak en de formatie.
Over het zondag gestuurde militaire vliegtuig geen woord. Wel zou het ministerie van Defensie verschillende vluchten naar Kaboel plannen.
Kolonialisme en geopolitiek dringen al twee en een halve eeuw door tot in de vezels van Afghanistan, dat eeuwig betwiste gebied zoals het oorlogstrauma van zijn vader in de diepste vezels van Alfred Birney’s hele lijf zit, zelfs nu hij bijna zeventig is.
“Verdomde koloniale oorlog”, zei hij aan het eind van Zomergasten kort voor hij toe was Jimi Hendrix met Machine Gun.
Verdomde koloniale oorlog. Alfred Birney sprak zijn getuigenis uit, op het moment dat het hardleerse Nederland er weer middenin zit. Opnieuw. Voor de zoveelste keer. En weer bewerend dat het allemaal ethische politiek was: om de beschaving te brengen en onderwijs. Om de bevolking te beschermen tegen knevelarij door de hoofden. Om die mensen daar op te voeden tot zelfbestuur.
Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen evenals de affaire rond het Groninger aardgas.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (47)

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 aug. 2021 - 12:16

Waar het zondag gestuurde militaire vliegtuig is geland in niet bekend gemaakt.

Bouwman2
Bouwman217 aug. 2021 - 8:04

Het is historisch juist dat het Koninkrijk der Nederlanden en voorgangers andere volkeren heeft onderdrukt en uitgebuit in een koloniaal systeem van ongelijkheid en slavernij.Maar koloniën zijn afgeschaft net als de slavernij. Iedereen is voor de wet gelijk. Er was progressie. Nederland stuurde met goedkeuring vab de democratie de Krijgsmacht naar Afghanistan zoals andere landen dat ook deden. Niet uit vergeldinsgdrang zoals de VS, maar om de Afghanenen ter zijde te staan tegen de onderdrukkende Taliban. Het waren stuk voor stuk huimanitaire missies bedoeld om niette knevelen maar de geknevelden te bevrijden. Dat deed Nederland met grote inzet en kostte Nederland levens en gezondheid van de mannen en vrouwen in krigjsdienst. Dat zijn de feiten die je niet moet loochenen. Er was morele progressie die je moet uitdragen en niet moet verdonkeremanen. De Bijbel heeft niet enkel één deel maar twee. En samen vormen ze een eenheid. Het is geen boeke over God maar het boek van de mens. Het is een bestseller.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst17 aug. 2021 - 10:59

Er stierven nog veel meer Afghanen in het kader van die inzet.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194717 aug. 2021 - 19:46

@HvdH Wat is uw punt? Er vielen ook meer burgerslachtoffers dan militairen bij de bevrijding van de door nazi-Duitsland en Japan bezette gebieden.

Hallo4
Hallo417 aug. 2021 - 7:18

''Verdomde koloniale oorlog. Alfred Birney sprak zijn getuigenis uit, op het moment dat het hardleerse Nederland er weer middenin zit. Opnieuw. Voor de zoveelste keer.'' Gelukkig weet de schrijver Alfred Birney raad. Bedenk bijvoorbeeld dat het niet verstandig is om de literatuurcanon te gaan opdelen in hokjes als Nederlands, Vlaams, Indisch, Surinaams etc. Maar spreek van een Nederlandstalige canon. Breng eenheid in plaats van verdeeldheid zaaien. Bedenk bijvoorbeeld dat het niet verstandig is om (zoals nu gebeurd) de slavenhandel volledig te laten kapen door nazaten van de trans-Atlantische slavenhandel. Trek dat breder. Ook in de Oost (Nederlands-Indië) was slavenhandel. Waar niet? En blijf niet sluw achterom kijken voor de eigen agenda maar doe wat aan de slaven van vandaag. Kijk niet weg. Breng eenheid in plaats van verdeeldheid zaaien. Blijf dus ook niet hangen in alleen onze eigen Nederlandse (koloniale) oorlogen maar trek het breder. Kijk naar onze oorlogen als mens over de hele wereld om te kunnen relativeren, te leren en ons stompzinnig gedrag een plaats te kunnen geven. Voor het overige ben ik van mening dat bijzonder onderwijs moet afgeschaft ook al is dat tegen het zere been van racisten die kinderen willen segregeren naar religie, ras, afkomst etc.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...17 aug. 2021 - 5:32

"En weer bewerend dat het allemaal ethische politiek was: om de beschaving te brengen en onderwijs." Dit is toch ook wat er de facto is gebeurd, of heb ik iets gemist? Kennelijk hebben veel Afghanen meer loyaliteit aan religie dan aan prille verworvenheden als democratie en individuele vrijheden, iets anders kan ik er niet van maken. Kijk naar de beelden hoe de Taliban door een substantieel deel van de bevolking als een soort van bevrijders worden onthaald. Veelzeggend, dunkt mij.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst17 aug. 2021 - 9:03

Je hebt heel veel gemist.

Viso
Viso17 aug. 2021 - 20:30

Je hebt niets gemist. Deze uitkomst maakt alleen maar duidelijk dat het een van de vele mogelijke uitkomsten was waarvan vooraf al vaststond dat geen enkele de goedkeuring zou dragen. Hoe het dan ook uit zou pakken.

JanB2
JanB217 aug. 2021 - 1:50

Goed stuk!

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe17 aug. 2021 - 11:21

Van die lui die met vrolijk beschilderde gammele busjes door Afghanistan reden en zich de thee en goedkope hasj goed lieten smaken heb ik er ook nog een paar gekend. Adembenemend mooi landschap trouwens.

EenMening
EenMening16 aug. 2021 - 21:42

Militaire interventies brengen meestal weinig goeds. Het is eenvoudig om een oorlog te beginnen, het is veel moeilijker om die te beëindigen. Biden heeft in april besloten om alle Amerikaanse troepen voor 31 augustus uit Afghanistan terug te trekken. Daarmee nam hij een bepaald risico, Zodra de laatste soldaten het land hadden verlaten, raakte hij de grip op de situatie kwijt. De rest is (bijna) geschiedenis. De Amerikanen zijn over een paar dagen weg. Met hun vertrek komt er na 20 jaar een einde aan een impopulaire oorlog zonder einde. Over een paar maanden zijn de chaotische toestanden op het vliegveld van Kaboel waarschijnlijk vergeten. Maar Rusland en China hebben nu een orthodox islamitisich emiraat in hun achtertuin. Beide landen hebben moslimminderheden binnen hun grenzen, die op hun zachtst gezegd niet blij zijn met de regering in Beijing of Moskou. Dat kan nog het nodige vuurwerk opleveren.

1 Reactie
EenMening
EenMening16 aug. 2021 - 21:43

islamitisich = islamitisch

Bouwman2
Bouwman216 aug. 2021 - 21:34

Wel een erg llange aanloop om je punt te make namelijk om Nederland te afficheren als kononiale misdadiger tussen alle misdadigers die de wereld heeft gekend sinds de midaad bestaat. Nou ik heb geen bezwaar iedereen gaat immers over zijn eigen woorden. Over Zomergasten van de VPRO kan ik kort zijn: Een ongelukkig verleden is een inspiratiebron. Ik zei nog tegen mijn vriendin dat Zomergasten nu zo ongeveer iedereen die wat te vertellden heeft al had gehad op het dak van die cravan op een ondergelopen camping. Mijn vriendin vond van niet en dat was aanleiding tot een pittige discussie. Op het eind hebben we het afgezoend, vandaar mijn vraag aan Van der Horst, die ik natuuurlijk best mag stellen - als je het Mark Rutte mag vragen dan mag ik ook wel even vragen:- zoen je ook wel eens?

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst17 aug. 2021 - 9:04

Daar heb je geen fuck mee te maken.

Viso
Viso16 aug. 2021 - 21:23

"En weer bewerend dat het allemaal ethische politiek was: om de beschaving te brengen en onderwijs. Om de bevolking te beschermen tegen knevelarij door de hoofden. Om die mensen daar op te voeden tot zelfbestuur" Miljarden zijn er in gestopt. Ontelbare nationale en internationale mensenoffers zijn er gebracht. Wie dan nog denkt dat dit allemaal rust op alleen maar de bewering van beschaving, onderwijs en zelfbestuur aan te bieden heeft het niet begrepen en zal het ook nooit begrijpen. Een schrijver met een slepend trauma als blinde vlek die veel te serieus genomen wordt helpt daar ook niet echt bij.

zekernietjoops
zekernietjoops16 aug. 2021 - 16:29

Hr. van der Horst, Boeiend beschreven geschiedenis van de laatste eeuwen in dit onherbergzame gebied. Ik moest daardoor ook denken aan door u niet genoemde en veel verder teruggaande – maar dus voor de actualiteit minder relevante - contacten en confrontaties met Europa: via Alexander de Grote, hoogstwaarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de door diens soldaten – en hemzelf?- genetisch vastgelegde en in ieder geval door mij geziene schoonheid van nogal wat daar wonende vrouwen: immers, het grote contrast tussen groen(blauw)e ogen en zwart haar en vooral, de mede door die roerige geschiedenis gevoede intense levendigheid die daaruit spreekt. Zo bezie ik ook de in dat gebied ‘neutraal’ uitziende en voor hun dagelijks bestaan ploeterende mannen die ook schoonheid en vooral, ‘ouderwetse’ mannelijkheid uitstralen en belichamen, zelfs en vaak nog meer, op hoge leeftijd. Maar…in uw relaas zie ik ook en eens te meer dat (steeds weer) dwingend pogen - zelfs met grof en bloedig geweld - om in hun onderscheiden cultuur en gewoonten gewortelde en daarmee min of meer tevreden mensen, in grotere en centraal geregeerde verbanden te dwingen, mislukt(e) en ook in dit geval, hun oude bestaan verwoest(te) of verregaand bemoeilijkt(e). En dat inspireert dan weer tot het volgende omdat daarvoor in grote lijnen hetzelfde geldt: Mondiaal bezien verschillen vrijwel alle mensen niet wezenlijk in hun - essentiële, maar doorgaans ook z.g. ‘kleine’ - voorkeuren en verlangens en willen eigenlijk geen behartiging en verwezenlijking daarvan door veel te ver van hen geplaatste - dus onbekende en daardoor (terecht!) gewantrouwde, want opgedrongen - overheersers of regeerders. DAAROM kunnen huidige opgedrongen verwezenlijking van monsterlijk grote bestuursorganen als EU en temeer, een almaar meer en waarlijk hersenspoelend erin geramde ‘wereldregering’ , UITEINDELIJK slechts stevig gegrond en verwezenlijkt worden door totalitarisme, dus met steeds meer tegenwerking en uiteindelijk ook uitschakeling van alles wat deze levensgevaarlijke ontwikkelingen niet welgevallig is of tegenwerkt, n.l. groeiende en - N.B. via de massamedia - gepropageerde censuur, verdachtmaking en belachelijk maken van tegenstanders van dit alles. Daarin is de aloude strategie van “verdeel en heers” het vaakst gebruikte wapen: denk m.n. aan vanuit de V.S opgedrongen “Woke”- en “identiteits” waanzin die steeds meer en grotere ergernis oproept en vooral, de zeer gevaarlijke want gehele samenlevingen splijtende en destabiliserende “gender’waanzin”. Wat er werkelijk en vooral, aan belangrijks, gebeurt in de wereld, wordt zo steeds vaker verdonkeremaand en raakt in ieder geval steeds meer op de achtergrond. En als die in alternatieve media ‘gevaarlijk’ aan bod komt, wordt al gauw en steeds vaker het clichématige “samenzweringstheorie(en)” als stok om de hond te slaan tevoorschijn gehaald in ‘onze’ z.g. ‘democratische’ samenlevingen.

Freddy2
Freddy216 aug. 2021 - 15:07

Die Sovjets toch, hoe durven ze vrouwen rechten te geven zoals scholing. Groot gelijk van de verlichte Islamitische strijders dat ze daar tegenin gingen. Zo heeft iedereen zijn grenzen.

Ed Verbeek
Ed Verbeek16 aug. 2021 - 14:25

"De VS heeft nooit koloniale aspiraties in Afghanistan gehad. Pas na de aanslag van 9/11 zijn ze Afghanistan binnengevallen" U bent abuis. De VS probeerde al in 1979 via steun aan de moedjahedin Afghanistan onder controle te krijgen. Plannen voor regime change in Afghanistan had de VS al langer. Andere landen die op het lijstje stonden en NIETS met terrorisme te maken hadden anders dan met het wereldwijde terrorisme van de VS zelf: https://youtu.be/SXS3vW47mOE

1 Reactie
Ed Verbeek
Ed Verbeek16 aug. 2021 - 15:42

Dit was een reactie op Durk Morrees, onderaan.

Ed Verbeek
Ed Verbeek16 aug. 2021 - 14:07

Kijk Han, hier is mooi te zien hoe Brzezinski (=V.S.) in 1979 de politieke islam in Afghanistan aanmoedigde om het land over te nemen: "Your cause is right and God is on your site" https://youtu.be/A9RCFZnWGE0 Nu doen die islamitische jongens dat en nu is dat opeens niet meer goed. Het is alles van een misselijk makende schijnheiligheid en kortzichtigheid van hen die deze imperialistische oorlogen steunen.

Pater
Pater16 aug. 2021 - 14:03

Veel fouten, een historicus onwaardig. "Zonder de rivaliteit tussen Rusland en het Britse rijk had Afghanistan nooit bestaan..." In 1737, ontstaan van Afghanistan was er echter nog geen sprake van Engels-Russische rivaliteit over het land. "De eerste oorlog leidde tot een verschrikkelijke nederlaag met een overlevende aan de Britse kant." Maar dat was niet het einde van die oorlog, zoals VdHorst suggereert. Met het bruikbaar worden van de bergpassen in de lente 1842 kwamen nieuwe Britse troepen het land binnen. Ghazni en Kaboel werden opnieuw veroverd; Kaboel werd geplunderd, krijgsgevangenen bevrijd en Afghanen geëxecuteerd. De Britten realiseerden zich echter dat een blijvende bezetting van Afghanistan moeilijk en kostbaar zou zijn. Ze trokken zich daarom dit keer vrijwillig terug, en lieten Dost Mohammed terugkeren op de troon. Hij leek de enige te zijn die Afghanistan kon verenigen, iets wat de Britten nuttig achtten om Afghanistan weerstand te kunnen laten leveren tegen de Perzen en Russen. Gedurende de rest van zijn regering stelde hij zich neutraal op tegenover de Britten. De derde oorlog begon in 1919 met een Afghaanse aanval op Brits-Indië. Na aanvankelijke successen trok Afghanistan zich weer terug en sloot een eervolle vrede met de Britten. Net zomin als in 1842 was er dus sprake van een Engelse nederlaag. Ook het idee dat de Amerikaanse inval in Afgh.tan een kolononiale oorlog was is onzin. Het was een oorlog uit wraak, zonder enige strategie, laat staan een exitstrategie.

6 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst16 aug. 2021 - 14:53

Nederlagen worden door de verliezer graag als een vrijwillig terugtrekken gepresenteerd.

Molly Veenstra
Molly Veenstra16 aug. 2021 - 22:42

@Pater - 'Ook het idee dat de Amerikaanse inval in Afgh.tan een kolononiale oorlog was is onzin.' Dat is nog maar de vraag. Het is goed mogelijk dat er verborgen motieven achter de Amerikaanse interventies zitten die niets te maken hebben met terrorisme. In zijn boek 'Taliban' uit 2000 (nog voor de Amerikaanse inval) betoogd de Pakistaanse journalist Ahmed Rashid dat tenminste één van de verborgen motieven achter de interesse in Afghanistan van zowel de VS, als Rusland als China, de belangrijke pijpleiding die door het land was geplant, zou kunnen zijn. Een voorwaarde voor deze pijpleiding is een stabiel Afghanistan. De 'war on terror' was in zijn ogen slechts een excuus voor militaire aanwezigheid in deze regio.

The Apple
The Apple17 aug. 2021 - 3:58

Pater: “Het is een oorlog uit wraak, die, samen met de oorlog tegen Irak, de VS aan de rand van de financiële afgrond heeft geduwd.” Who Said the War Would Pay for Itself? They Did! – https://www.thenation.com/article/archive/who-said-war-would-pay-itself-they-did/ Overigens maakte de economie van de VS in de tijd van Bush een tijd van economische groei door, die geheel op het conto kwam van de oorlogsindustrie. Wel stegen in die tijd als gevolg van die oorlogen de staatsschulden, wat tegelijk duidelijk maakt hoe de kapitalisten zichzelf financieren op kosten van de bevolking. Slechts een ding is juist: het ontbrak inderdaad aan een exit-strategie. Met als gevolg een smadelijke aftocht, die reeds lang te voorzien was.

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 aug. 2021 - 12:05

China is ongetwijfeld ook ongerust. De Taliban onderhoudt hartelijke relaties met de ETIM (East Turkestan Islamic Movement). In de noordelijke delen van Afghanistan maken Tajikken, Uzbeken, Tsjetsjenen en Oeigoeren een flink deel uit van de Talibanstrijders. Het is de vraag wat de centrale regering gaat doen om deze lui onder de duim te houden. China wil geen gedonder aan de grens en heeft vooral belang bij stabiliteit. Ze hadden ook de nodige krtitiek op Biden's haastige terugtocht. Uit diverse bronnen blijkt dat China geinteresseerd is in de bodemschatten. China heeft oa. al geruime tijd een concessie voor een kopermijn in bezit. Momenteel zijn de investeringen nog niet zo groot maar de vele kostbare mineralen lokken. Exploitatie (door Chinese gastarbeiders) vereist stabiliteit. https://www.thedailybeast.com/china-has-a-big-plan-for-post-us-afghanistan-and-its-worth-billions

Pater
Pater17 aug. 2021 - 14:03

@VdHorst Een trieste verdediging voor een reeks fouten, een historicus onwaardig. @Molly Er wordt al decennia gespeculeerd over het grote strategisch belang van die pijplijn. Na 20 jaar VS-overheersing ligt dat ding er nog steeds niet. Ach, bij links zitten ook veel complotdenkers. @Apple Je link bevat uitspraken van Bush-ministers en ambtenaren over een oorlog tegen Irak, niet tegen Afgh.tan, maar alla, je moet wat als Apple zijnde. Belangrtijker is dat hun beweringen dat een oorlog tegen Irak zichzelf zou betalen. De oorlog tegen Afgh.tan heeft ca. 800 miljard gekost, die tegen Irak duizenden miljarden. Nou, dat zijn dan wel heel dure 'koloniale' oorlogen. @Danielle Het vertrek van de VS brengt nu instabiliteit, maar hun afwezigheid biedt China tegelijk kansen die tot nu toe niet bestonden. Knulliger optreden van de VS was nauwelijks mogelijk. Knulligheid is trouwens geen excuus voor de duizenden doden en miljoenen ontheemden. Wereldwijd zijn er in 2020 2,8 miljoen Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers en zijn er 2,9 miljoen binnenlandse ontheemden in Afghanistan (bron : UNHCR Global Trends 2020 https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/)

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 aug. 2021 - 15:49

Pater 17 augustus 2021 at 16:03 Gegarandeerd een onderschatting. In Iran zitten ook veel illegale Afghaanse economische migranten die nergens recht op hebben.

Ed Verbeek
Ed Verbeek16 aug. 2021 - 13:41

Ge Wel Dig, Han. Dank voor deze diepere blik, dieper dan het oppervlakkige gekakel van anti-islamieten die denken dat ze onze "beschaving" met geweld kunnen opleggen aan andere culturen via dit soort illegale oorlogen.

3 Reacties
Viso
Viso16 aug. 2021 - 21:39

Ge Wel Dig he? Hoe fijn moet het voor jou wel niet zijn dat de bevolking van Afghanistan nu eindelijk 'bevrijd' is van hun 'koloniale wrede heersers' en onder het geweldige regime van de Taliban mag 'leven'? Eindelijk krijgen die mensen straks weer hun eigen middeleeuwse 'cultuur' met straffen als onthoofdingen, handen afhakken, ophangingen, onderdrukking en meer van dat soort culturele eigenschappen die nou eenmaal bij zo'n 'beschaving' horen. Zeer empathisch om te zien dat je die mensen in Afghanistan liever nog het regime van de Taliban gunt dan een stuk vrijheid waar veel Westerlingen hun leven voor geofferd hebben. Echt chapeau. Over 'oppervlakkig' gesproken.

Ed Verbeek
Ed Verbeek17 aug. 2021 - 8:09

@viso Ik doel inderdaad op de mensen die denken dat deze oorlog gerechtvaardigd was door het "aanbieden" van beschaving, onderwijs en zelfbestuur. Die hebben het niet begrepen en zullen het ook nooit begrijpen, om jezelf maar eens te citereren ;-)

Viso
Viso17 aug. 2021 - 16:30

ELKE oorlog die er voor kan zorgen dat men niet onder de terreur van geloofsgekken hoeft te leven is gerechtvaardigd. Maar dat begrijp jij niet en zul je ook nooit begrijpen. Want jouw 'kick' dat de 'anti islamisten' hebben verloren is voor jou veel belangrijker.

Division Bell
Division Bell16 aug. 2021 - 13:40

De VS heeft nooit koloniale aspiraties in Afghanistan gehad. Pas na de aanslag van 9/11 zijn ze Afghanistan binnengevallen om Al Quaida aan te pakken en met succes want daarna zijn de grote georganiseerde aanslagen die de VS en Europa toen teisterden vrij snel verdwenen. De VS had Afghanistan voor 9/11 helemaal niets misdaan wat ook maar enigszins een vergelding zou kunnen verklaren het ging dus niet om koloniale acties maar puur om religieus fundamentalistische net als de Taliban tegen de eigen bevolking doet. Dit is precies hetzelfde patroon als bij Boko Haram en IS, waar ook de eigen bevolking het grootste slachtoffer is. De Afghaanse bevolking zaken als bescherming en opleiding verlenen was een bijzaak. Voornamelijk uit humanitaire overwegingen, men kon moeilijk toe gaan zien hoe de Taliban doorging met stenigen, handen afhakken en LQHTB'ers van het dak gooien maar bovendien is dat gewoon een verplichting van de waarnemend bestuurder in het oorlogsrecht. Deels was het ook om steun bij Kunduz achtige coalities te krijgen die dat niet onterecht als nadrukkelijk eis stelden. Aan de huidige reacties van de bevolking te merken was het overgrote deel maar wat blij met die bescherming met name vrouwen en kinderen. Helaas regelt het oorlogsrecht niet dat je je daarna de bevolking niet onbeschaamd weer aan zijn lot mag overlaten zoals Joe Biden nu presteert.

1 Reactie
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland16 aug. 2021 - 14:17

u spreekt u zelf al tegen in de eerste alinea IS, Boko Haram - het stopte niet het werd alleen maar erger . en europa kreeg ook de nodige aanslagen voor de kiezen niets zo nuttig voor radicalen dan een kwaadaardig land dat allerlei misdaden jegens moslims begaat.

Eid
Eid16 aug. 2021 - 12:45

Misschien moeten we vwb de rol en positie van Afghanistan ietsje verder in de tijd terug: Al sinds de tijd van Alexander de Grote is het een voor mogendheden een begeerlijjk en interessant gebied, vooral strategisch. En dus is niet bij alles, hoe verleidelijk ook, het stempeltje 'koloniaal' leidend...

1 Reactie
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland16 aug. 2021 - 13:50

De term koloniaal is door woke een beetje uitgehold vrees ik . Imperialistisch gebruik ik zelf liever.

Durk Morrees
Durk Morrees16 aug. 2021 - 12:14

Het Westen heeft met haar activiteiten in Afghanistan sinds de laatste decennia nooit enig kolonialistisch oogmerk gehad. Wie dat beweert is een verstokte aanhanger van de het oude radicaal linkse denken voortlevend in rudimentaire activistische vorm die ieder geopolitieke actie wanneer deze vanuit het Westen komt uit kwaadaardige tunnelvisie niet anders kan zien. Als het gaat om een imperialistisch oogmerk dan moet je nog steeds bij het Russische regime zijn, tegenwoordig niet minder en snel toenemend het Chinese, en ook opnieuw het Turkse, en nog wat kleinere niet westerse actoren. Maar daar is radicaal links altijd al doof en blind voor geweest en zal het ook blijven totdat aanhangers ervan er zelf ooit eens mee te maken krijgen als slachtoffer. In het al geruime tijd achter ons gelaten verleden dat het Westen nog wel kolonialistische aspiraties had was het de wereldmacht van de VS voorop die stimuleerde daar een einde aan te maken wat iets anders is dan het daarop prooi te laten worden van andere imperialistische machten zoals de genoemde. Buiten de VS leefde overigens ook het beëindigen van kolonialistisch imperiale aspiraties ook sterk en toenemend in de Westerse Europese landen hoezeer daar nog lang verzet tegen bleef. Dit alles is b.v. waar het Nederland aangaat m.b.t. Indië iedereen en zeker een historicus bekend. Of meneer van der Horst was het buiten de overdonderende nationalistische opstand van Indonesiërs niet vooral de VS en ook al eerdere en toenemende krachten in Nederland zelf die de geesten rijp hadden gemaakt voor dekolonisering volgend op de relatief nog maar kort daarvoor eigen ontketening en verheffing van de eigen bevolking? Parallel daaraan waren er elders in Europa soortgelijke krachten m.b.t. andere koloniën die ook indirect een gevolg waren van eerdere eigen ontknechten van de eigen onderste bevolkingslagen. Allemaal heel anders dan waar het andere niet westerse imperia betrof en betreft.

9 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot16 aug. 2021 - 13:13

Kakel de kakel..

gimli55
gimli5516 aug. 2021 - 13:28

Tok Tok Tok..

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland16 aug. 2021 - 13:48

De VS steunden Indonesië omdat ze al die grondstoffen dan konden exploiteren .

Ed Verbeek
Ed Verbeek16 aug. 2021 - 13:49

"Het Westen heeft met haar activiteiten in Afghanistan sinds de laatste decennia nooit enig kolonialistisch oogmerk gehad." Hahaha, hoe weet je dat? Omdat het Westen ZEGT dat het geen kolonialistisch oogmerk had? Kijk hier wat er werkelijk besloten werd in het militaire centrum van het Westers imperium: https://youtu.be/SXS3vW47mOE

Satya
Satya16 aug. 2021 - 13:51

"Wie dat beweert is een verstokte aanhanger van de het oude radicaal linkse denken voortlevend in rudimentaire activistische vorm die ieder geopolitieke actie wanneer deze vanuit het Westen komt uit kwaadaardige tunnelvisie niet anders kan zien." Wie dit soort onzin beweerd moet de dossiers van the Corbett report eens beluisteren en lezen. Daarnaast is de kaart betreft mineralen in Afghanistan bekijken interessant. Het bleek wat lastiger als gedacht om ze te bemachtigen om het zwak uit te drukken. Corbett is trouwens rechts. Je framing is kwaadaardig.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland16 aug. 2021 - 14:13

Er zijn er nu eenmaal die van mening zijn dat met de val van de muur iedereen die iets heeft met mensenrechten hun bek moeten .

Durk Morrees
Durk Morrees16 aug. 2021 - 16:45

Laat ik ermee volstaan dat iedere ook maar enigszins naar vrijheid strevende Afghaan, net als inwoners uit andere niet westerse oorden waar deze vrijheden door inheemse kenmerken worden gehaat en bestreden, een westerse vrijheid en zelfs een westers land zouden verkiezen. De VS is nooit een koloniserend imperium geweest wat niet betekent dat al haar in vele gevallen zeer positieve effecten hebbende door geopolitieke overwegingen ingegeven ingrijpen successen waren. Maar dat lag dan nog niet automatisch alleen maar aan haar. Het was waar het verkeerd afliep vrijwel altijd inheems cultureel kwalijk tribalisme en despotisme wat het werkelijke kwaad veroorzaakte.

Satya
Satya16 aug. 2021 - 19:58

Lego Ik denk dat jij in Afghanistan bij de Taliban gelijkgestemden zult vinden betreft eigen superieure gevoelens en zelf verheerlijking. Vrijheid is denk ik iets wat bij jou niet lang bestaat, lees je eigen reacties met al je alter ego's. De VS voert op dit moment shadow wars in Afrika joh. Dat is kolonialisme. Je superieure gevoelens zijn volledig misplaatst joh. Moet je kijken hoeveel kinderen in het westen geestelijk volledig in de knoei zitten, overspannen op 17-18 jaar en jij voelt je beter? Bestudeer tribalisme eens ipv een woord te gebruiken dat je niet snapt maar waarmee je westerse moordpartijen bagatelliseert. Als laatste, de VS is een land voortgekomen uit kolonialisme, het zit erg diep in de denkwijze van neo conservatieven. De VS niet kolonialistisch? Hoe bendenkt iemand het, het land bestaat op plunderen joh.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland16 aug. 2021 - 12:13

waarom noem je de Moedjahedien niet ? En de steun van het vrije westen aan deze club https://www.youtube.com/watch?v=arPP37g1Rmo

henk-alexander
henk-alexander16 aug. 2021 - 12:11

Een recent interview met Imran Khan (PM van Pakistan). https://www.youtube.com/watch?v=ZcIoQwf8qJg NB Pakistan is lid van de SCO.