Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte tracht stikstofbom van Hoekstra onschadelijk te maken

Sigrid Kaag wil draaiend CDA aan afspraken houden
Joop

Akkoord op klimaattop Cancun

  •  
11-12-2010
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
ANP-cancun_300.jpg
Bindend besluit over aantal kleine stappen
Op de klimaattop in Cancun hebben de deelnemende landen een akkoord bereikt.
Dat meldt NRC Handelsblad. Er is onder meer besloten voor de instelling van een klimaatfonds. Verder zijn kleine stappen gezet op een aantal deelonderwerpen, zoals de overdracht van klimaattechnologie van rijke naar arme landen en de bescherming van tropische bossen. Bolivia is het enige land dat zich tegen het akkoord heeft gekeerd, omdat het niet ver genoeg zou gaan.
GroenLinks noemt de uitslag ‘boven verwachting’: “Echte grote stappen bleven uit, maar vergeleken met de lage verwachtingen is het resultaat redelijk ambitieus. Er is goede hoop op een wereldwijd klimaatakkoord bij de volgende klimaattop in Durban. Er zijn goede resultaten gehaald op ontbossing, klimaatfinanciering en heel verrassend een stap naar verlenging van het Kyoto Protocol, hoewel nog onduidelijk is hoe een tweede protocol eruit zou moeten zien. Er ligt nog wel een gapend gat tussen concrete maatregelen voor het terugdringen van CO2-uitstoot en de beoogde doelstelling om de aarde niet met meer dan 2 graden Celsius te laten stijgen.” Kamerlid Liesbeth van Tongeren:
Vorig jaar in Kopenhagen liep het stuk door de vele ego´s en onwil, dat heeft de VN duidelijk achter zich gelaten. Het vertrouwen is terug. Europa sprak ditmaal met één mond, een volgende keer zal ze ook een leidende rol moeten nemen. De voortgang is te traag. Aan Europa de taak te laten zien dat het anders kan. En dus moeten we lef tonen en onze ambities, zoals een reductiedoel van -30%, gaan implementeren. Wij moeten niet afwachten wat landen als de VS gaan doen, we moeten het goede voorbeeld geven.
Ook Greenpeace reageert positief. De organisatie is blij dat regeringen in Cancun erkennen dat de huidige inspanningen geenszins voldoende zijn om de temperatuurstijging onder de 2 graden te houden. “Het VN proces is niet gekapseisd, de regeringen hebben voor hoop gekozen”, aldus Greenpeace woordvoerder Kees Kodde. “Dat is winst. Regeringen hebben aangetoond dat samenwerking mogelijk is en dat een wereldwijde deal mogelijk is volgend jaar in Durban Zuid-Afrika.”
Voor Nederland heeft Cancun grote gevolgen. Het akkoord bevestigt dat CO2 emissies met 25 tot 40% gereduceerd moeten worden, maar de regering Rutte heeft haar eigen CO2 doelen verlaagd van -30 naar -20 procent. Kees Kodde: “Dit akkoord is een schop onder de kont voor Nederland. Rutte moet gewoon gaan voor -30 procent.”
Het is goed dat in Cancun nu een klimaatfonds is ingesteld dat miljarden zou moeten uitkeren aan ontwikkelingslanden om zich te verdedigen tegen de gevolgen van klimaatverandering en om de bossen te behouden. De belangrijkste zwakte in het akkoord is echter dat onduidelijk blijft waar dat geld vandaan moet komen.

Meer over:

nieuws, groen,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (8)

Winston2
Winston211 dec. 2010 - 11:48

Kansloze conferentie. Ook hier geldt: zolang de "Groene Economie" ondergeschikt is aan de winst-economie zal deze niet slagen. Voor een eventuele "kennis-economie" geldt hetzelfde en een "eerlijke" of "rechtvaardige economie" is onder het winst-beginsel al helemaal onhaalbaar. Het spijt me dat ik zo eendimensionaal moet zijn in mijn aanklacht tegen het kapitalisme en sorry dat ik bijna ieder topic weet te relateren aan deze desastreuze non-wetenschap; onze markteconomie... De nationale overheden van de wereld(markt) zijn helemaal niet geïnteresseerd in een groene economie als ze dat geen kortetermijnwinst oplevert. Zij hebben reeds lang besloten dat als het economisch interessanter is de kennis te importeren of de bedrijven te exporteren, het in de winst-economie geen pas geeft te investeren in de eigen jeugd. Han van der Horst zei het fraai in een ander draadje: "Kooplieden zijn niet van de diepte-investeringen. Als zij iets nodig hebben - bijvoorbeeld kennis - dan schaffen zij dat aan." Kennis-economie betekent tot op heden vooral dat er veel kennis is van de economie. De op leugens en non-wetenschap gebaseerde markt-economie wel te verstaan; volgens mij wordt Marx al lang niet meer onderwezen, hoogstens in een voetnoot aangehaald als voorbeeld van hoe het *niet* moet. Groene economie betekent tot op heden vooral dat groen het moet afleggen tegen de economie; als er met olie meer winst wordt gemaakt (en dat zal zo zijn tot ver na peak-oil), geeft het in de winst-economie geen pas over te stappen op groenere alternatieven. Sowieso moet deze economie groeien, willen niet alle raderen onherroepelijk vastlopen, dus we zullen ook steeds meer moeten produceren en steeds meer moeten werken; exact het tegenovergestelde wat je verwacht van de stijgende welvaart. Neem de twee samen, kennis en groen, en je hebt twee verliesposten te pakken, dus de roep om kennis ten behoeve van kansen in (/ voor / op) de groene economie is dubbel zinloos. Stijgende welvaart zou juist moeten betekenen dat je zoveel mogelijk middelen vrijmaakt voor kennisvergaring en het bekwamen in kunsten en sporten. Stijgende welvaart zou moeten inhouden dat steeds meer mensen het arbeidersbestaan kunnen ontstijgen en steeds meer mensen zich steeds vaker kunnen bezighouden met voornoemde disciplines; wetenschap, kunst, sport, cultuur, volwaardig en volledig geïnformeerd deelnemen aan een *werkende* democratie... De winst-economie zegt het tegenovergestelde en dicteert dat we nog steeds, net als in de dagen dat we jager-verzamelaars waren, onze dagen grotendeels gevuld zien met het gevecht om voortbestaan; nog steeds zullen we in het zweet des aanschijns ons dagelijks brood verdienen. Al onze wetenschappelijke en technologische progressie ten spijt is de welvaart nauwelijks toegenomen. Groene economie, kennis-economie, het klinkt allemaal zo mooi... Als we inderdaad zouden werken aan kennis in plaats van onze kennis steeds meer toe te spitsen op de economie en alles wat "economisch verantwoord" is, komt dat groene vanzelf wel. Kennis houdt in dat je bijvoorbeeld weet dat de mens niet los staat van de natuur, maar daarvan onderdeel uitmaakt en ervan afhankelijk is. Nogmaals excuus dat ik hier zo op blijf hameren, maar deze economie is serieus toe aan een houdbaarheidscheck; wat mij betreft hebben we de houdbaarheidsdatum al lang overschreden... Cancun had moeten gaan over de economie; groene maatregelen in een winst-economie zijn nij voorbaat kansloos.

brynnar
brynnar11 dec. 2010 - 11:48

Het vorige kabinet had ambitieuze doelstellingen voorgenomen voor CO2-reductie: 30 procent minder CO2-uitstoot in 2020 (ten opzichte van 1990) en 20 procent duurzame energie. Het nieuwe huidige kabinet heeft die doelstelling naar beneden bijgesteld naar 20% reductie in CO2-uitstoot en 14% duurzame energie. Echter, zonder daadkrachtige overheid zal het moeilijk zijn om zelfs die doelstelling te halen. Natuurlijk, we draaien tegenwoordig allemaal een spaarlampje in de fitting, we letten wat meer op of de stekkers 's nachts uit het stopcontact liggen en we draaien de was op 30° in plaats van 60°. En het bedrijfsleven doet hier en daar ook zijn best om energie te besparen, maar zet dit nu echt zoden aan de dijk? Het blijven uiteindelijk kleine beetjes. Kan dat niet wat voortvarender? Even wat cijfers ter illustratie. In 2009 is er in Nederland een onvoorstelbare 249 PJ (249 miljard MJ) netto aan elektriciteit geproduceerd. Om deze ontzagwekkende hoeveelheid energie te produceren is er in totaal voor 523 PJ aan fossiele brandstoffen verstookt, voornamelijk steenkool (226 PJ) en aardgas (297 PJ). In Nederland wordt, volgens de IPCC-maatstaven, voor 170,2 megaton aan CO2 geproduceerd. De energieproducenten zijn hierin groot-aandeelhouder met 51,7 megaton, ruim 30% van het totaal, welke met name door kolen en gas wordt geproduceerd. De energieproducenten zijn daarmee met stip de grootste broeikasgasproducenten. Het ligt voor de hand dat in deze sector dan ook de meeste winst te behalen valt. Een belangrijke maatregel om te komen tot een echt significantie CO2-reductie in de energiesector vereist daadkracht. En de overheid speelt hierin een belangrijke rol. Een klimaatverandering als het gevolg van menselijke uitstoot van broeikasgassen, met de mogelijke consequenties van dien is een reëel gevaar voor ons en ons nageslacht. De overheid dient het maatschappelijk en gemeenschappelijk belang en is daarom verantwoordelijk voor dergelijke grote maatschappelijke issues. De overheid heeft daarnaast, daar waar de markt niet kan reguleren, ook een sturende rol om ongewenst gedrag te ontmoedigen en gewenst gedrag aan te sporen, hetgeen zij thans doet op vele fronten middels accijnzen en belastingen enerzijds en subsidies anderzijds. Behalve het belang voor het klimaat, wat in sommige kringen nogal discutabel schijnt te zijn, speelt ook nog een ander fenomeen rol, waar voordeel uit te halen valt. Dit is het simpele feit dat de fossiele brandstoffen eindig zijn. Peak oil is inmiddels een serieus scenario voor de korte termijn wat jij en ik nog mee gaan maken. Kolen zijn weliswaar nog op relatief grote schaal voorhanden, maar meer dan de helft van onze elektriciteit wordt opgewekt door aardgas. De prijzen voor olie en gas zijn aan elkaar gekoppeld, zodat een te verwachten forse stijging van de olieprijs onherroepelijk ook een aanzienlijke stijging van de elektriciteitsprijs in gaat houden, welke een serieuze negatieve invloed zal uitoefenen op de economie. Laten we deze kans liggen, dan zitten we straks met een enorme kater die energiecrisis heet. Hoe langer we wachten, hoe meer pijn het gaat doen, want cold turkey afkicken van onze energieverslaving zal dan het enige alternatief zijn. Daarom moet de overheid actief, vanuit maatschappelijk belang, de energiesector eveneens sturen. Een daadkrachtige methode is het instellen van een moratorium op de bouw van nieuwe kolen- en gascentrales en de bestaande centrales binnen 20 jaar lineair laten uitfaseren. Deze uitfasering dient ook te worden toegepast op de subsidies en belastingvoordelen die thans nog gepaard gaan met de fossiele sector. Deze vrijgekomen gelden kunnen direct omgezet worden in innovatie-stimulerende subsidies, die de energiesector kan gebruiken als stimulans om deze transitie versneld op gang te brengen. Deze subsidies kunnen ook op termijn kunnen uitgefaseerd. Innovatie en de concurrentie van de vrije markt zullen leiden tot efficiëntere duurzame energie, een veel gehoord kritiekpunt dat nogal eens wordt genoemd. Daarbij moet worden aangetekend dat windenergie nu al bijna zelfstandig kan concurreren met fossiele energie. Uiteindelijk zal dit ook leiden tot een significante kostenbesparing bij de overheid, doordat de meeste subsidies voor energie over 20 jaar wegvallen. Is de voorgestelde termijn van 20 jaar niet te hoog gegrepen? Nee. In 20 jaar kan heel wat voor elkaar gekregen worden, mits er de nodige daadkracht wordt getoond. Denk aan het Manhattan Project. Denk aan Roosevelt's New Deal. Denk aan de maanlandingen. Als we willen kunnen we het als maatschappij. Laat de fossiele brandstoffen in de bodem en zet in op zon en wind. Ook kernenergie mogen we niet negeren, maar laten we wel uitsluitend inzetten op de ontwikkeling en exploitatie van de vierde generatie kerncentrales, die het huidige kernafval en het uraniumafval kunnen hergebruiken, waardoor we niet tienduizenden jaren met het radioactief afval opgescheept zitten, maar slechts 100 jaar. Stimuleer de elektriciteitsmarkt om in te zetten op duurzamere energie en maak van Nederland hèt innovatieland op het gebied van energie. http://stopfossieleelectriciteit.petities.nl/

PMoleman
PMoleman11 dec. 2010 - 11:48

De belangrijkste zwakte in het akkoord is echter dat onduidelijk blijft waar dat geld vandaan moet komen. Waarschijnlijk uit hetzelfde potje waar al jarenlang de 0,7% BNP niet uit betaald wordt

JoopSchouten
JoopSchouten11 dec. 2010 - 11:48

This is a small step for man and a giant mistake for mankind.

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods11 dec. 2010 - 11:48

++ This is a small step for man and a giant mistake for mankind. ++ >> Ik hoop dat je ongelijk krijgt, maar maak me zelf ook grote zorgen. Verder mooi gevonden.

JAWEH
JAWEH11 dec. 2010 - 11:48

De belangrijkste zwakte in het akkoord is echter dat onduidelijk blijft waar dat geld vandaan moet komen. -------------------------------------------------------------------------------------------------- De groeten hoor.

2 Reacties
JAWEH
JAWEH11 dec. 2010 - 11:48

Het is heel erg moeilijk om niet cynisch te worden van het trage tempo waarin deze wereld milieuproblematiek aanpakt. Ik zou heel graag positief willen reageren maar de resultaten zijn er gewoonweg niet naar.

keck66
keck6611 dec. 2010 - 11:48

Wat is een fonds zonder geld? Het is voor niet-bureaucraten en niet-beroepspolitici onmogelijk te vatten dat men kennelijk tevreden is met het continu maar uitstellen van oplossingen, maatregelen. De hoeveelste top is dit eigenlijk... de 16e!