Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Hoe lang nog?

Boris Johnson verder in het nauw: kabinet loopt leeg, ministers vragen premier af te treden
Joop

AIVD waarschuwt in jaarverslag voor forse opleving extreemrechts

  •  
29-04-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
78 keer bekeken
  •  
Anti-Pietendemonstratie tijdens intocht Eindhoven

© 2018-11-17 14:28:51 EINDHOVEN - Ongeregeldheden bij de intocht van Sinterklaas in Eidhoven. Leden van de harde kern van PSV geven een tegendemonstratie op de actie van Kick Out Zwarte Piet. A

De AIVD ziet wereldwijd een forse opleving van rechts-extremisme. Dat staat in het jaarverslag (.pdf) van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst dat woensdag door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) naar de Tweede Kamer werd gestuurd. In Nederland was die extreemrechtse opleving vooral online te zien, staat in het rapport. Als voorbeeld wordt het vaak met Forum voor Democratie in verband gebrachte Erkenbrand genoemd.
Extreemrechts Wanneer de AIVD spreekt over rechtsextremisme, moet volgens de dienst het beeld van de traditionele neonazi grotendeels worden losgelaten. Dat is altijd een marginale groep gebleven, zegt de AIVD. Dat geldt echter niet voor de neonazi-ideologie. Die is grotendeels overgenomen door verschillende zogenaamde alt-right-bewegingen. Het nieuwe extreemrechts kenmerkt zich door ‘een mengvorm van verschillende ideologieën, oud en nieuw’, waarbij islamhaat ‘de belangrijkste nieuwe ideologische drijfveer’ is.
Volgens de AIVD was 2019 het jaar van de extreemrechtse aanslagplegers wereldwijd. Daarbij worden de aanslag op de moskee in het Nieuw-Zeelandse Christchurch genoemd, maar ook de door die terrorist geïnspireerde terreurdaden in het Noorse Oslo of Duitse Halle. Dit copycat-gedrag wordt versterkt doordat terroristen en hun sympathisanten elkaar vinden op rechts-extremistische websites en besloten groepen. De AIVD schrijft: ‘Extreme content kan mensen aanzetten tot radicalisering of zelfs tot geweld. Ook Nederlanders zijn lid van dergelijke internationale onlinegroepen.’
Een voorbeeld van zo’n Nederlands extreemrechts netwerk, is Erkenbrand. Daarover schrijft de AIVD: ‘Deze Nederlandse alt-rechtsbeweging heeft als uiteindelijk doel om een autoritair politiek bestel te realiseren dat alleen de grondrechten van de witte burger (man) waarborgt.’
Een ander gevaar schuilt in ‘traditionele rechts-extremisten’ die zeer sterk reageren op de acties van anti-racismeactivisten en daarbij aansluiting zoeken bij lokaal protesterende burgers. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij anti-Zwarte Piet-demonstraties waar antiracisten worden belaagd en mishandeld of antiracisten wier huisadressen online worden gedeeld.
Links en anti-racisme De AIVD heeft in 2019 geen gewelddadigheden van links-extremisme geregistreerd. ‘Linkse groeperingen’ concentreerden zich volgens de veiligheidsdienst ‘op activisme in de vorm van demonstraties en burgerlijke ongehoorzaamheid. De acties zijn, mede ten gevolge daarvan, minder persoonsgericht. Op deze manier wordt een grotere groep belangstellenden bereikt, voor wie extremisme een brug te ver is.’ De AIVD signaleerde ook een sterk toegenomen aantal klimaatactivistische acties, maar die vormden ‘geen bedreiging voor de democratische rechtsorde’.
De AIVD signaleert ook een opkomst van zogenaamde “identitaire bewegingen”. Genoemd wordt met name ‘een trend in de opkomst van antiracismegroepen die vanuit hun eigen identiteit ageren tegen in hun ogen koloniale en racistische elementen in de Nederlandse samenleving.’ Maar daarover staat in het jaarverslag: ‘De AIVD heeft geen aanwijzingen dat op dit moment sprake is van radicalisering van enige omvang of van het zich afwenden van de Nederlandse samenleving.’
Jihadisme De dreiging van islamitisch geïnspireerd terrorisme is opnieuw afgenomen, net als het aantal aanslagen, een daling die in 2017 is ingezet. Desondanks is de dreiging ‘aanzienlijk’ schrijft de AIVD. Een Nederlandse jihadistische beweging is nagenoeg onzichtbaar in het openbare leven. Volgens de AIVD is dat vanwege ‘organisatorische en ideologische verdeeldheid en gebrek aan hiërarchie en leiderschap’. De wel aanwezige dreiging komt dan ook vooral van buitenaf, meer specifiek Syrië en Irak. Die landen blijven ‘de belangrijkste basis’ voor het nog niet uitgespeelde Islamitische Staat.
Rusland Naast extremisme vormt ook spionage een dreiging, schrijft de AIVD. Die komt vooral uit Rusland en China. Die landen proberen volgens de AIVD invloed te krijgen op Nederlandse belangen qua economie, wetenschap en techniek. Over Rusland schrijft de veiligheidsdienst dat vanuit het Kremlin sprake is van ‘voortdurende (online) beïnvloedingsactiviteiten op sociale media vanuit Rusland, waarbij de beïnvloeding van de beeldvorming ten aanzien van de toedracht van de ramp met vlucht MH17 een grote rol speelt.’ Vorige week onthulde onderzoeksprogramma Zembla hoe een Nederlandse politicus als Thierry Baudet banden onderhoudt met aan het Kremlin-gelieerde personen en een opvallende pro-Russische politiek voert.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (118)

I am Legion
I am Legion30 apr. 2020 - 20:42

Kort samengevat zegt de AIVD m.b.t. de situatie in Nederland en in de achtergond ontwikkelingen in de rest van de wereld, en dan in het bijzonder de westerse wereld, en met minder aandacht voor de niet westerse wereld het volgende: Boven alles is nog steeds de islamitische, in de vorm van de jihadistische dreiging met afstand de grootste, ook in ons land, en wordt er niet minder een gevaar gezien in de daarbij onderscheiden tot radicalisering aanzettende stalinistische aanjagers, die anti-democratisch is, en een groot gevaar vormt met haar invloed op jongeren die daardoor gevoelig raken voor extremisme. Daarbij ziet de AIVD een belangrijke gevaarlijke actieve invloed vanuit het buitenland afkomstige krachten en dan vooral het Saudische Schiereiland die dit kwalijke salafistische gedachtegoed actief verspreiden. Daarbij worden behalve een beperkt aantal moskeeën volledig, maar de meesten in mindere mate, en bovendien ook islamitische scholen gebruikt om aldus vooral jongeren te indoctrineren. De beslist geconstateerde opkomst van recht-extremisme in de westerse wereld kent een beperkt aantal bekende grote terroristische aanslagen maar in Nederland is het rechts-extremisme vooralsnog beperkt tot online-uitingen van waaruit behalve bewondering voor dit soort daders en aanslagen geuit wordt er ook bedreigingen worden geuit t.a.v.mensen, gebouwen, en instellingen naast dat er met housevisite wordt gedreigd. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er bij het links-extremisme in Nederland dit jaar geen sprake van geweldpleging en andere vormen van rechtstreekse terreur, zoals ook de in die kringen eerder gebruikte tactiek van housevisits en persoonsbedreigingen. Wat dat betreft dus vergelijkbaar met het huidige rechts-extremisme. In iets meerdere mate is er nog steeds een geweldsdreiging bij het extremistische milieu-activisme. Interessant is de overeenkomst tussen het relatief nieuwe extremisme in de vorm van anti-overheidsextremisme en identitair extremisme wat zowel ter extreem-rechter als extreem-linker zijde is opgekomen. Hierbij gaat het minder om "ideologische redenen, maar vanwege ervaren onrechtvaardigheid, gekwetstheid en groot onbehagen. Bij identitair extremisme raken bepaalde groeperingen, redenerend vanuit de eigen identiteit (ras, geaardheid, geslacht, geloof, enzovoort). gefrustreerd door gebrek aan gehoor en door het gevoel dat ze achtergesteld worden." Ik heb de bijna dertig pagina's, zonder een van de onderdelen of wat daar belangrijk over gezegd werd, samengevat tot vier pagina's voor wie zich wil overtuigen van wat ik schrijf. En wie het niet vertrouwd leest zelf het hele rapport maar na en meldt dan, omdat ik open sta voor kritiek, beargumenteerd wat ik onterecht heb weggelaten. Ik heb letterlijk alinea's gekopieerd en niets aan tekst toegevoegd of veranderd. https://docdro.id/CZO6yhg

2 Reacties
I am Legion
I am Legion1 mei 2020 - 10:59

Dat "stalinistische" aanjagers is dus salafistische aanjagers. De automatische spellingcorrectie op mijn laptop maar eens uitgezet. Kijken of het helpt. Ik heb niets aan een spellingcorrectie die historische zaken van het heden corrigerend meent te moeten aanpassen met die uit het verleden.

DaanOuwens
DaanOuwens2 mei 2020 - 15:17

@ I am Legion Jij hebt het document gemanipuleerd. De AIVD stelt vast dat het extreem rechtse extremisme toeneemt en een grotere dreiging heeft dan voorheen, er is sprake van een zorgelijke trend. Jij hebt getracht dat feit toe te dekken in je tekst door overwegend het terrorisme van fundamentalistische moslims te benadrukken. Je hebt een gebleken hekel aan moslims en je bent positief over extreem rechts. Jouw vermoedelijk doel is benadrukken dat de meeste dreiging nog uitgaat van radicale moslims en verhullen dat de problemen met extreem rechts steeds groter worden. Het AIVD rapport was heel feitelijk. Het benoemde alle vormen van extremistische dreiging en het meest opvallende was de toename van de extreem rechtse dreiging. Jij probeert dat dus toe te dekken.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9330 apr. 2020 - 19:41

Toch maar gelezen. Zeven pagina's over de islamitische drieiging, drie kwart over extreem rechts en een halve over extreem links (die momenteel mee lijkt te vallen). Extreem rechtse dreiging valt niet te ontkennen en mag niet van weggekeken worden. Een geradicaliseerde eenling als in Nieuw-Zeeland en Duitsland is helaas zeker een mogelijkheid. Hopelijk blijft verdere terreur uit gezien hoe afschuwelijk de meest recente daad in Nederland was.

Mostafa
Mostafa30 apr. 2020 - 17:30

Er is niets erger en enger dan extreemrechts en geloviger .....Twee vliegjes in 1 klap........Dat is pas eng !

harmmeijer
harmmeijer30 apr. 2020 - 13:16

Het CDA heeft een probleem als ze zich inlaten met FvD.

Sarajlija
Sarajlija30 apr. 2020 - 13:05

Ik heb gelezen. Ik gooi dat zo maar in de groep: Wie is erger: Iemand die doodt of iemand die iets roept? Wat is erger: Racistische groepsapp of een groep die aanslag wil plegen? Wie is erger: De man uit Utrecht die op een blauwe maandag mensen doodschot of Breivik? Het woord extreem wordt te vaak gebruikt.

10 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer30 apr. 2020 - 13:49

extreem is geen synoniem van geweld hoor.

Zandb
Zandb30 apr. 2020 - 13:52

Sarajlijla Voor zulk soort vragen bestaan geen objectieve maatstaven. Ik vind bijvoorbeeld dat alles wat je opnoemt niet zo erg, want ik heb zijn geen mensen die ik ken bij betrokken. En nou niet meteen de boom invliegen; wij vinden het toch erger dat een MH17 neerstort, dan dat een er een vliegtuig met Chinese Chinezen neerstort. Ik begrijp waar u naar toe wilt maar u stelt gevaarlijke vragen. Tenminste..... Wat is erger; iemand die een moertje vergeet aan te draaien of iemand die dronken achter het stuur een fietser doodrijdt? Gemakkelijke vraag toch? Maar wanneer je weet, dat dat schroefje de aanleiding vormt voor een enorme vliegramp, is het antwoord op die vraag dan nog zo duidelijk? Met uw vraag: Wie is erger, iemand die doodt of iemand die iets roept, is het precies zo; het hangt er maar vanaf wie of wat iemand in welke situatie doodt (zelfverdediging?) en wat iemand in welke situatie roept. Wat dat laatste betreft; stel dat een kapitein in functie tegen zijn soldaten roept: "Schiet al die burgers dood!" Begrijpt u wat ik bedoel? Hier kan dat ook zo maar zijn, dat die toename een voorbode is voor een enorm onheil wat ons te wachten staat. Wie zal het zeggen. Tot slot geldt nog dat het woord "extreem" voor iedereen een andere betekenis heeft. Het is dan ook verstandig om goed duidelijk te maken wat je met het woord extreem wil aanduiden.

Sarajlija
Sarajlija30 apr. 2020 - 13:59

@ Zandb, Waarom zijn mijn vragen gevaarlijk? Voel je aangesproken?

Zandb
Zandb30 apr. 2020 - 14:07

Sarajlijla U kunt niet lezen, begrijp ik. Jammer. We zullen maar zeggen dat u, die zo aan beschaving hecht zoals u in uw reacties duidelijk maakt, eventjes het spoor kwijt bent, nu u zo'n onbeschofte vraag stelt.

harmmeijer
harmmeijer30 apr. 2020 - 15:59

@ Sarajliia Wie is erger: Iemand die doodt of iemand die iets roept? In Duitsland is extreem rechts al een stap verder dan bij ons. Daar roepen ze niet alleen, ze vermoorden nu ook politici.

Sarajlija
Sarajlija30 apr. 2020 - 17:06

@ Merel, Niet alleen in Duitsland. Extreem-rechts hier in Nederland is een soort ontevreden padvinders in vergelijking met Oost Europa. Laten wij hopen dat zo blijft. Ik onderschat ze zeker niet maar overschat ze ook niet. Zo lang zij blijven roepen en schrijven is weinig aan de hand.

Sarajlija
Sarajlija30 apr. 2020 - 17:09

@ Zandb. Zoals altijd ben jij aan het zwammen. Ik kan niet lezen, ik ben gevaarlijk en ik spoor niet, Tegen iemand met ruggengraat zou ik zeggen: Rug rechts en wees een dappere zelfstandige mens. Zoiets tegen jou zeggen is bij voorbaat zinloos. Misschien is verstandig om elkaar gewoon te negeren.

Mostafa
Mostafa30 apr. 2020 - 20:45

“ Erger” pas hier niet. 1 zin past hier en geldt voor ze allemaal, die u benoemde : zij zijn allemaal criminelen en die moeten bestrijden worden met de huidige Wetten en Grondwetten.....Zo simpel is dat.

Zandb
Zandb1 mei 2020 - 6:05

Sarailijla Inderdaad kunt u niet lezen want ik beweer nergens dat u gevaarlijk bent; ik zeg dat uw vragen gevaarlijk zijn omdat het lijkt het alsof bij elke keuze die u voorlegt maar één de juiste is. Ik laat u netjes uit waarom ik vind, dat niet zo is en waarom ik dus uw vragen gevaarlijk vindt. U meent toch niet, dat ik denk dat u dergelijke vragen stelt omdat u een slecht mens bent? Alsjeblieft zeg. Ik heb niets tegen u, als mens - waarom zou ik? - dus ik zou niet weten waarom ik u zou negeren.

Sarajlija
Sarajlija1 mei 2020 - 7:12

@ Mostafa, Juist. Zo eenvoudig is dat. @ Witte boze kouffar, Ik hoop dat u ironisch bent. Tekeningen maken om bewust te kwetsen is zeker erg. Maar daarvoor vermoord worden is veel erger vind ik persoonlijk.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde30 apr. 2020 - 11:57

'waarbij islamhaat ‘de belangrijkste nieuwe ideologische drijfveer’ is' Ik denk dat de aanwezigheid van moslims niet alleen een drijfveer is voor extreem rechts, het geeft ze ook de mogelijkheid hun haatgevoelens tegenover andersdenkenden op een hele makkelijke manier vorm te geven. Moslims en hun cultuur zijn eenvoudig te herkennen en daarmee vormen ze een makkelijk doelwit. De aanslagen van extreem rechts zijn vaak heel algemeen gericht tegen moslims als groep. In een moskee, in de buurt waar ze wonen. Hun aanslagen zijn niet zoals bij de linkse terreurorganisaties in de jaren zeventig heel specifiek gericht op topmannen van bedrijven. De slachtoffers die daar vielen waren uitgekozen. Extreem rechts is niet zo georganiseerd, het zijn kleine cellen die los van elkaar werken. Ongetwijfeld zit er achter dit alles een systeem. Misschien Rusland, dat in de jaren zeventig linkse terroristen opleidde en zelfs opdrachten verstrekte en nu geheel in de tijdsgeest extreem rechts steunt. Wat me het meest is bijgebleven is dat een deel van de wapens die gebruikt zijn bij de aanslagen in Frankrijk in 2016 geleverd waren door extreem rechtse clubs. Dat betekent dat er achter de schermen een relatie is tussen islamterroristen en extreem rechts. Die relatie zou best wel eens Rusland kunnen zijn. Om de tactiek Europa te bedelven onder Syrische vluchtelingen wat extra kracht bij te zetten door tegelijk de angst te verspreiden dat diezelfde vluchtelingen ons van binnen uit aanvallen. En het werkte. Extreem rechts werd sterker, ze werd zelfs in parlementen gekozen. Datzelfde extreem rechts dat toevallig ook niks heeft met de EU. Dat is bijna te veel om toevallig te zijn.

2 Reacties
Paul250371
Paul25037130 apr. 2020 - 17:07

Het zou inderdaad zo maar kunnen. Het klinkt mij niet raar.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9330 apr. 2020 - 19:46

Klinkt iets ver gezocht niet? Heb geen enkele aanwijzing gezien dat Rusland de EU poogt te destabiliseren met vluchtelingenstromen. Uiteindelijk kan denk ik wel gezegd worden dat de Russische interventie Syrië stabieler heeft gemaakt. Kans is groot dat de val van het regime nog veel meer ellende had opgeleverd.

Jan Man
Jan Man30 apr. 2020 - 10:47

Ik mis in het jaarverslag een club die politici, wetenschappers en bedrijven bedreigt, door roekeloos gedrag levens van burgers in gevaar brengt, niet schroomt om een deur van een provinciehuis eruit te rijden etc. Farmers Defence Force is een gevaar voor de vrije meningsuiting en dus de democratie, vreemd dat zij niet genoemd worden door de AIVD, heeft dat een politieke reden?

2 Reacties
OlavM
OlavM1 mei 2020 - 1:52

@ Jan Man: Inderdaad opvallend. Als ik me niet vergis zijn die extremistische boerenactiesacties in oktober vorig jaar begonnen. Misschien nog te vers voor dit jaarverslag?

Libertain
Libertain1 mei 2020 - 7:13

@Jan Man, goed opgemerkt, opvallende misser.

Phantom3
Phantom330 apr. 2020 - 10:29

Verschrikkelijk. Waarom lukt het ons niet extreem rechts wind uit de zeilen te nemen? We kunnen ze toch een alternatief bieden?

Mostafa
Mostafa30 apr. 2020 - 9:08

Hoe wordt iemand extreemrechts en gevoelloos en zomaar onschuldige mensen doodschiet ? Krijgen zij dat bij hun geboorte of toch door rot opvoeding van hun ouders ?

5 Reacties
MartinvanderLinde
MartinvanderLinde30 apr. 2020 - 11:35

Ik denk dat het een karakterkwestie is. Het is wat psychiaters een laag zelfbeeld noemen. Denken dat ze niks voorstellen en altijd aan het kortste end trekken en dat de wereld tegen ze is. Dat verklaart het vuur waarmee ze handelen. Gewetenloos, totaal ongevoelig voor mensen met een andere mening, en tamelijk ongecontroleerd, ze hebben amper een aanleiding nodig om totaal te ontsporen. Het is niet voor niets dat er ook vanuit veiligheidsdiensten en justitie veel belangstelling voor deze groep is. Ze vertonen in wezen (pre)crimineel gedrag of zitten daar heel dicht tegen aan.

OlavM
OlavM1 mei 2020 - 1:45

@ Mostafa: Hierover zijn heel interessante analyses gemaakt en gepubliceerd. Ik beperk me hier met het noemen van enkele door mij aanbevolen auteurs en boektitels. Deze allen worden zo'n beetje tot de z.g. "Frankfurter Schule" gerekend, welke niet toevallig fel wordt aangevallen door figuren als Thierry Baudet en consorten. -Wilhelm Reich: Die Massenpsychologie des Faschismus (in 1933 al een vlijmscherpe analyse van het nazidom!) -Erich Fromm: De angst voor de vrijheid (1941; hierin stelt hij het begrip "autoritaire persoonlijkheid" aan de orde) -Theodor Adorno e.a.: The authoritarian Personality (1950)

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 mei 2020 - 8:17

Reich was van origine psychoanalyticus. Net als Freud maakt hij deel uit van de geschiedenis van de psychologie. De opkomst van het fascisme verklaren als een gevolg van seksuele repressie lijkt mij wat simplistisch. Dat boek heb ik overigens niet in de kast. Reich's speculatieve theorien behoren volgens de "main stream" grotendeels tot de pseudowetenschap.

OlavM
OlavM2 mei 2020 - 20:41

@ DanielleDefoe: [De opkomst van het fascisme verklaren als een gevolg van seksuele repressie lijkt mij wat simplistisch.] Dat doet Reich dan ook niet. Het is een scherpe, eerder sociologische analyse, en dat al in 1933. Ik zou zeggen: lees het eerst en oordeel dan.

OlavM
OlavM2 mei 2020 - 21:04

Overigens behoorde Wilhelm Reich tot degenen die marxisme met de psychoanalyse combineerde, en dus ook economische en sociale omstandigheden in zijn analyses betrok. Hij was op seksueel gebied zeer progressief, en bepleitte seksuele ontwikkeling, voorbehoedsmiddelen, economische onafhankelijkheid van vrouwen en de mogelijkheid van abortus en echtscheiding.

Rutger Groot
Rutger Groot30 apr. 2020 - 8:20

Toch maar even de moeite genomen om het AIVD rapport lezen, zouden meer Joopers moeten doen.. Even los van die doodenge clubjes zoals Erkenbrand en het bedenkelijke gedachtengoed bij (een deel van) de FvD: het AIVD rapprort heeft 7 pagina's nodig om de problemen met de radicale islam te beschrijven - waarbij we bovendien een aanslag van hebben 'mogen' meemaken in 2019, en minder 1 pagina over extreem rechts.... Het rapport meldt mbt extreem rechts "iIn Nederland was de opleving vooral online te zien" dus niet "fors"zoals hier in de titel wordt vermeld.. Rechts extremisme moet bestreden worden, maar ik maak me net als de AIVD toch meer zorgen over aanslagen, aanhoudingen, jihadreizen en terugkeer, buitenlandse financiering etc. mbt de radicale islam. Waarom willen we deze "elephant in the room" niet zien?

5 Reacties
Mostafa
Mostafa30 apr. 2020 - 9:03

Ik maak me zorgen over de extreemrechts figuren namens het Christendom zoals Brevink en die en die ...moskee in Nieuw Zeeland.....ect...

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 apr. 2020 - 10:06

Breivik was helemaal geen christen fundamentalist. Ergo, naar zijn mening moest de kerk zich niet met politiek bezig houden. Hij vond ook dat de Noorse lutheraanse kerk veel te links was.

Zandb
Zandb30 apr. 2020 - 10:13

Rutger Wat verstaat u onder "fors" en wat verstaat een ander er onder. Die olifant in de kamer, is al jaren bekend en de groep die de olifant wil bestrijden met bedenkelijke middelen (misschien wel dezelfde middelen als de olifant), groeit. Dat lijkt me toch minstens een reden dat de zorg, die u al had, behoorlijk toeneemt. Maar ik of u hebben het niet te bepalen, wie zich waarom meer zorgen moet maken over wat.

Phantom3
Phantom330 apr. 2020 - 10:30

Ik maak me druk om alle extremisten.

prgrssf
prgrssf30 apr. 2020 - 12:27

¨Waarom willen we deze “elephant in the room” niet zien?¨ Is jullie olifant toevallig roze?

Drunken Pumpkins3
Drunken Pumpkins330 apr. 2020 - 7:51

Iedereen die racistishe extreem rechtse opmerkingen maakt oppakken. Racisme is verboden en we hebben de fechniek om iedere internetracist oo te sporen en op te pakken. Racisme is het grootste probleem in de Nederlandse samenleving op dit moment. Maar de politiek doet er HELEMAAL niks aan. Extreem rechts moet je met harde hand aanpakken. Als je dat nirt doet krijg je dezelfde situatie als in de VS, Braxilie en nazi Duitsland wat MILJOENEN mensen het leven gaat kosten. Hoeve doden zijn er de afgelopen jaren gevallen dankzij extreem rechts? Moeten we het rijtje Breivick, Christchurch, Chalottesvile, ect ect ectm weer herhalen? Extreem rechts is een gevaar net zo groot als IS. Aanpakken die handel, nu candaag nog. En oo harde wijzen.

9 Reacties
Willem D2
Willem D230 apr. 2020 - 8:37

Antifa (zoals in jouw avatar) is in wezen niet zo heel verschillend van extreem rechts en moet wat mij betreft ook onmiddelijk verboden worden. Zwarte demonstranten met vlaggen doen mij sterk denken aan bruine demonstranten met vlaggen. Beiden sterk ongewenst.

Zandb
Zandb30 apr. 2020 - 10:19

Pumpkins Zullen we toch eerst moeten vaststellen wat dan "racistishe extreem rechtse opmerkingen" zijn. En vastgesteld hebben dat mensen die opmerkingen maken. Het is niet de taak van de politiek hier wat aan te doen, behalve dat die zorgt voor goede wetten en regels; het is aan controlerende macht om er op toe te zien, dat die wetten en regels nageleefd worden. Aanpakken is prima maar u wil toch niet aanpakken zoals extremisten dat doen? Dan bent u toch zelf een extremist!

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen30 apr. 2020 - 10:23

@drunken....Ik deel jouw mening, maar in deze pleit ik voor een uitbreiding naar de extreem linkerzijde van het politieke spectrum. Immers doet het politieke geweld aan de linkerkant van het spectrum niet onder voor het geweld aan de rechterkant. Dus laten we dan ook alle 'anti-fascisten' oppakken die een paar jaar geleden een ravage hebben aangericht in Hamburg. Wel zo eerlijk, vind je niet?

Thuru
Thuru30 apr. 2020 - 11:14

Je maakt een grote fout. IS is een graadje of 1000 keer slechter en erger dan het huidige extreem rechts en dan ben ik qua schatting nog heel mild.

Paul250371
Paul25037130 apr. 2020 - 11:20

Willem D "Antifa (zoals in jouw avatar) is in wezen niet zo heel verschillend van extreem rechts" Dream on.

Zandb
Zandb30 apr. 2020 - 13:33

Tweekeerbellen Mensen die een ravage aanrichten worden zo mogelijk opgepakt. Lijkt me simpel. Thuru Maakt u dan ook geen fout? Ik bedoel, ik vind het prima om te vergelijken maar wat vergelijken we dan precies en waarom?

Willem D2
Willem D230 apr. 2020 - 14:51

@Paul250371 Ik droom liever niet verder. Houd graag het linker en het rechter oog open, om te kijken of er uit de hoeken geen gevaar komt.

Paul250371
Paul25037130 apr. 2020 - 17:10

Willem D Houd graag het linker en het rechter oog open, om te kijken of er uit de hoeken geen gevaar komt. Heel verstandig maar dat heeft niets te maken met je fantasie wat totaal niet klopt dat Antifa niet zoveel verschilt van extreem rechts.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9330 apr. 2020 - 19:54

Pumpkins is duidelijk niet bekent met het 'hoefijzermodel' uiterst-extreem links verschilt niet zo heel veel van uiterst-extreem rechts. Zie je goed terug als je de extreem rechtse landen in het verleden vergelijkt met extreem linkse. @Paul250371 De antifa tactieken verschillen nauwelijks van sommige groepen extreem rechts; intimidatie, anti-democratisch, anti-vrijheid, monddoop willen maken. Zijn bijvoorbeeld ook AfD politici meer dood dan levend het ziekenhuis ingegaan door extreem linkse groepen. Uitgezonderd aanslagen en dodelijk geweld dat de laatste jaren meer van extreem rechts dan extreem links komt.

Gi Raf
Gi Raf30 apr. 2020 - 7:06

Prima dat de AIVD van de machthebbers waarschuwt voor gevaren van rechts, de Russen etc. die mogelijk komen gaan. Als het er maar niet op uit draait dat weggekeken gaat worden van de gevaren die hier al welig tieren. Gevaren als (dodelijke) aanslagen waar we keer op keer mee geconfronteerd zijn in Nederland in de afgelopen jaren.

2 Reacties
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen30 apr. 2020 - 8:53

Over welke aanslagen heeft u het dan? En op welke manier is er van weggekeken?

Zandb
Zandb30 apr. 2020 - 10:21

Gi Raf Dit komt gewoon bij de gevaren die we al kenden, helaas. Is allemaal het gevolg van die westerse waarden en normen, die we willen beschermen. Het valt namelijk niet mee, om dat te gaan doen, waar je de ander van beschuldigt.

[verwijderd]
[verwijderd]30 apr. 2020 - 6:38

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Zandb
Zandb30 apr. 2020 - 10:26

U zegt: "Alles is een golfbeweging." Dat zal wel maar we mogen er dan toch wel voor waken, dat deze golfbeweging niet uitgroeit tot een tsunami.

Paul250371
Paul25037130 apr. 2020 - 11:28

Wat een bij elkaar verzonnen gelul. Extreem rechts komt door "het weg met ons." hahahahaha. Wat een gelul. En de opkomst van de NSB, ging daar ook een "weg met on" aan vooraf. "eigen cultuur is verwerpelijk maar niet als het de eigen cultuur van de ander is”. Wat een gelul. Wie vindt dan dat "weg met ons" wie dan? Wie vindt onze "eigen cultuur verwerpelijk? Baudet wellicht met het trachten af te breken van alles wat "ons " is. Extreem rechts is eerder een "weg met ons" Weg met onze verworvenheden, vrijheden en gelijkheden.

Frits Jansen
Frits Jansen30 apr. 2020 - 6:38

Hoewel hooguit 20% van de bevolking vatbaar is voor rechts populisme, en nog veel minder mensen rechts radicaliseren, slagen ze er wel in een groot deel van de bevolking te indoctrineren met de gedachte dat eigenlijk geen enkele moslim deugt, maar dat ze wel ons land overspoelen. Maar die zogenaamde massa-immigratie is ronduit in strijd met de feiten, en - ander dan wat Wilders beweert - zijn er massa's gematigde moslims. Wanneer begrijpen terrorismebestrijder nou eindelijk een keer dat islamitisch terrorisme een reactie is op de haat die wij westerlingen tentoon spreiden jegens hen? We zitten simpelweg in een haatspiraal. Op het gevaar af (onterecht) beschuldigd te worden van antisemitisme wijs ik er ook op dat Israël een verschrikkelijke stoorzender is in het Midden-Oosten. Dit kleine landje (half zo groot als Nederland, ook in inwonertal) wordt gesteund door een enorme lobby van Amerikaanse joden. De ereschuld die wij jegens de joden hebben na de holocaust brengt Israël tot schaamteloze arrogantie, want ze weten door die Amerikanen gesteund te worden. Kortom, radicalisering is geen op zich staand fenomeen. Neo-nazi's mogen een marginaal verschijnsel zijn, collectieve haat is wijdverbreid.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037130 apr. 2020 - 11:29

Inderdaad.

DaanOuwens
DaanOuwens29 apr. 2020 - 20:07

Mooi dat het taboe op radicaal extreem rechts aan forse erosie onderhevig is. Het wordt nu ook benoemd. Het probleem zit echter diep in de samenleving. Ik vind mijn eigen teksten niet per definitie als geniaal maar ik heb er al eerder dit over opgeschreven: Voordat iemand dergelijke brieven gaat schrijven moet er ruime bevestiging zijn van zijn gelijk. Anders zet hij niet het dorp voor lul maar alleen zich zelf. Die bevestiging komt van mensen zoals Wilders en Baudet, van mensen in zijn omgeving, van de opvattingen die via media als TV, kranten en internet tot hem komen. En van mensen die hier ontkennen dat er iets structureel mis is in de samenleving. Kortom weet hij dat hij gelijk heeft, anderen vinden het ook en er is niets tegen om gewoon voor je mening uit te komen. Ik reageerde op het artikel over de briefschrijver van 's Gravendeel. Ik zie in dit AIVD daarvan een bevestiging. De hardcore extreem rechtse activisten worden omringt door een schil gevormd door de boze burgers van de PVV/FvD en deels ook SGP en VVD en die groep wordt weer beschermt door zogenaamd gewoon rechts. Het gevolg is dat de extremisten nooit fundamentele kritiek op hun ideeën krijgen. Want die passen mooi binnen de opvattingen van Wilders en Baudet en gematigd rechts vindt dat deze mensen gewoon hun mening moeten kunnen geven. Ze zijn niet allemaal extreem rechts, hoewel ze wel de ideeën uitdragen. De VVD wil namelijk zelf ook graag in die vijver van extreem rechtse kiezers vissen. Kortom rechts geeft extremisten geheel vrij baan en het weerwoord moet komen van links. En het resultaat daarvan zie je ook hier in de reacties. Links krijgt het verwijt extreem links geweld goed te praten en het geweld van fundamentalistische moslims wordt ook links aangerekend. Ik kan er maar 1 conclusie uit trekken, het ontbreekt rechts in dit tijdsgewricht aan enig moreel kompas. De ideologie is leeg geworden. Op sociaal gebied, op economische gebied, op milieugebied en op het gebied van de grondrechten staan de rechtse uitgangspunten bij het oud vuil. Die hebben ze er zelf neergezet. Hoog tijd om die zaken weer eens te renoveren. Want net zoals de SP met oude ideeën de problemen van 2020 wil aanpakken doet de VVD dat al een jaar of 10. Dat kan zo ook niet meer verder. GroenLinks doet een nog weinig geslaagde poging tot een manifest te komen. Maar zelfs daarmee liggen ze al mijlen ver voor op de VVD.

7 Reacties
Jan Jansen2
Jan Jansen229 apr. 2020 - 20:55

@DaanOuwens Precies zoals jij beschrijft zijn het ook hier weer de usual suspects die meteen reageren met ik ben niet extreemrechts maar, ja maar extreemlinks en moslims zijn gevaarlijker. Het is echt een diepgeworteld structureel probleem waar nu hopelijk eindelijk eens iets aan gedaan gaat worden maar ik vrees het ergste. Van de rechtsextremisten.

Zandb
Zandb30 apr. 2020 - 6:40

Daan Dit: "Het gevolg is dat de extremisten nooit fundamentele kritiek op hun ideeën krijgen. Want die passen mooi binnen de opvattingen van Wilders en Baudet en gematigd rechts vindt dat deze mensen gewoon hun mening moeten kunnen geven. Ze zijn niet allemaal extreem rechts, hoewel ze wel de ideeën uitdragen. De VVD wil namelijk zelf ook graag in die vijver van extreem rechtse kiezers vissen." vind ik veel te stellig. Ik begrijp dat het adjectief "fundamentele" kritiek deze zin de lading geeft die het verdient, want Breiviks ideeën zijn bijvoorbeeld voor velen wel te bevatten, alleen zijn daden niet. Maar het woordje "nooit"? En dat wie dan ook vindt dat je je mening moet kunnen geven, daar sta ik, al is het dan ook met de door u genoemde mensen, volledig achter. En dan neem ik de diverse dubbele agenda's - van wie dan ook - bewust voor lief. We moeten en kunnen slechts zo schrijven en discussiëren dat dat wij blootleggen, wat wij menen te zien en dan hopen dat mensen naar eer en geweten hun beslissingen nemen. Ik zie er tenslotte niet zo veel in om schuldvragen te stellen en te beantwoorden. Ik geloof niet dat zoiets erg effectief is. Omdat ik meen dat de meeste mensen van goede wil zijn, werkt zoiets eerder averechts. Als voorbeeld noem ik de pogingen om mensen ertoe te bewegen zelfs maar na te denken over wat hun rol is - of zou kunnen zijn - wanneer er iets akeligs plaatsvindt. Een voorbeeld: wanneer je een fervent "afzeikprogrammakijker" bent en er gebeurt in dat verband iets akeligs, wie is dan bereid om zich serieus af te vragen, dat door te kijken of zelfs door niet te kijken maar geen actie ondernemend, je een van de 'oorzaken' kan zijn, waardoor dat akelige gebeurt. Nee, eerder rennen we de straat op voor een stille tocht om ons medeleven - maar daarmee onze onschuld - te betogen. Het staat voor mij als een paal boven water dat hele gevaarlijke populisten (Baudet topper) dat soort ontkenningsmechanismen - al in de grijze oudheid bekend: Ben ik mijn broeders hoeder? - van mensen nu juist aanwakkert en ten eigen bate aanwendt.

Frits Jansen
Frits Jansen30 apr. 2020 - 6:53

Maar wat concludeert u nou? Dat politici een slecht lerend vermogen hebben? Ik denk dat de politie "perverse prikkels" geeft om te radicaliseren. Wilders is een leerling van Bolkestein die propageerde dat politici amoreel moeten proberen zo veel mogelijk stemmen te vergaren. En dat bracht hij in de praktijk door de mensen doodsbang te maken voor moslims. Populisten verkondigen graag angstaanjagende stellingen die niet heel makkelijk te weerleggen zijn. Baudet ging de politiek in omdat hij op zwart zaad zat. Na zijn promotie en een paar boeken moest hij rondkomen van de vergoedingen die hij kreeg voor optredens in talkshows. Want voor een gewone baan is deze jurist natuurlijk veel te geniaal. Vervolgens vond hij een Russische sponsor, en hoefde hij niet langer op een houtje te bijten. Al schrijvende kom ik tot de slotsom dat politici nu eindelijk eens moeten worden gedwongen openheid te geven over hun financiën. Dat Wilders zich daar altijd tegen heeft verzet is al bijna een schuldbekentenis. Wilders moet zich wel door (duistere) sponsors laten betalen want de PVV voldoet niet aan de vereisten voor partijsubsidie. Overigens begrijp ik Wilders wel op dit punt, want als hij inspraak zou toestaan zou de PVV binnen de kortste keren verpulveren onder LPF-toestanden.

DaanOuwens
DaanOuwens30 apr. 2020 - 9:53

@ Mark Jij schrijft: Maar eerlijk is eerlijk, jouw verhaal geld ook voor extreem linkse figuren. Dat is niet eerlijk. Want er lopen niet dat soort linkse figuren rond. Het meeste linkse verzet is niet gewelddadig. Zelfs die AFA zijn niet in het algemeen gewelddadig zij richtten hun agressie op clubs zoals Pegida. Maar in beginsel staan ze slechts met wat spandoeken te zwaaien. Er is allang niet meer een balans tussen extreem rechts en extreem links. Je ziet geen linkse extremisten bij bijeenkomsten van GroenLinks en PvdA of zelfs SP. Wel bij FvD en PVV. Extreem rechts vormt niet zelden het kader van die 2 partijen. Dus eerlijk is eerlijk je hebt ongelijk. @ Z_edje Jij schrijft: Je kon er op wachten. Op jouw reactie waarin je aangeeft dat het best meevalt met extreem rechts. Wat jij onder ogen moet gaan zien dat ik mijn kritiek primair richt op rechts. Op mensen zoals jou dus. Die extreem rechts niet expliciet genoeg veroordelen. Het zogenaamde luie en ingeslapen midden. Verder ligt de lat bij mij voor GroenLinks een stuk hoger dan bij de SP. De SP heb ik allang afgeschreven als een club die in staat is een antwoord te geven op de problemen van nu. GroenLinks kan dat wel en daarom verwacht ik meer van Klaver dan dit ondoordachte verhaal. Ik geloof helemaal niet in gezamenlijk optreden avn links, de SP is gezien haar doelstellingen en handelswijze niet in staat tot samenwerken. Tenslotte is jouw kritiek inhoudelijk zo mager, zo oppervlakkig. Voor mij hoef je die moeite niet te doen. @ Zandb In de eerste formulering zat ik te denken aan Dijkhof tijdens de laatste twee verkiezingen. Daarin plukte hij heel nadrukkelijk wat extreem rechtse kroonjuwelen en zetten hij die op zijn eigen agenda. Soimmige mensen spraken op het PVV-corvee van Dijkhof. Dat blijft de VVD doen. Eigenlijk al sinds Wilders groot werd. Er is altijd een dubbele campagne. Een van de lijstrekker en een soort extreem rechts tegengeluid. De vroegere VVD-achterban van Verdonk. Dat geluid bedoel ik en dat is niet anders als de rechter vleugel van de VVD. Dat deel van de vijver bedoel ik, daar vist de VVD. En dat mag best stellig opgeschreven worden. Het CDA doet trouwens hetzelfde door kunnen ze in Brabant samen met het FvD. Over Breivik, ik geloof niet in die luie afwijzing van geweld. Ten eerste is iedereen, mits voorzien van de juiste prikkel, in staat tot geweld, ten tweede maakt het hele rechtse en extreem rechtse gedachtegoed de weg naar geweld al vrij. Als je stelt dat die anderen hier niet thuishoren is de eerste stap naar dehumanisering al gemaakt. De belangrijkste legitimering voor geweld. Verder heb je gelijk, jij bent een meer vriendelijk mens dat ik, ik geloof niet zo in het goede van de mens, ik zie de mens veel vaker uit domheid of kwaadaardigheid kiezen voor het slechte. Mij zal je ook nooit zien bij een stille tocht, ik zou mij vooral schuldig voelen over het feit dat ik misschien meer had moeten doen iets te voorkomen dan zo'n openbare biecht en dan weer gewoon verder gaan. Maar bedankt voor je commentaar, ik denk er nog eens over na.

DaanOuwens
DaanOuwens30 apr. 2020 - 16:54

@ Z_edje Jij schrijft: In de tussentijd wacht ik geduldig op een uitleg waarom links het nu allemaal weer fout doet volgens Daan. Aangezien dat niet mijn mening is zal ik ook dat niet uitleggen. Wellicht moet je eens wat beter gaan lezen. Dan kan ik misschien ook een normaal antwoord geven op je reacties.

DaanOuwens
DaanOuwens30 apr. 2020 - 20:49

@ Mark Jij schrijft: en extreem rechts wel ? Ik denk dat het gewelddadige linkse tijdperk wel achter ons ligt. Misschien zou je vanuit de milieu beweging of dierenbeweging geweld kunnen verwachten Maar ik vraag mij af op dat links geweld is. Die protesten rond de Oostvaardersplassen verenigden linkse dierenbeschermers en leden van de PVV-achterban. Bij extreem rechts geweld denk ik inderdaad aan Duitsland, Nieuw Zeeland, het VK en de VS. Maar wat mij vooral zorgen baart is dat deze extremisten exact dezelfde boodschap hebben als Wilders en Baudet. Linkse terroristen gingen op pad met een visie die een extremistische versie van van socialisme en moslim fundamentalisten gaan op pad met een extreme versie van de islam. Maar de rechtsextremisten gaan op pad met het woord van Geert. Dat is blijkbaar al extreem genoeg om mensen tot geweld te brengen. Breivik verwees frequent naar Wilders. Wilders zijn tekst dat hij niet aan de macht wil komen met geweld heb ik gehoord, maar hij heeft ook gedreigd met een opstand van zijn achterban. En dat heeft zijn achterban ook gehoord. En op de schaarse momenten dat die FvD/PVV achterban zichtbaar is en ook in alle openheid hun gedachten kunnen formuleren dan zie ik een enorme dreiging voor de huidige samenleving. Ik weet niet waar je exact naar op zoek bent met je vraag, maar volgens mij maakt de AIVD zich niet voor niets zorgen. En of het ook in Nederland tot extreem rechtse aanslagen zal komen voorspel ik niet. Ik hoop van niet. Sowieso geen aanslagen. Ik ben geen pacifist maar geweld is een tamelijk ineffectief middel om de samenleving mee te besturen. Het roept altijd tegen geweld op.

DaanOuwens
DaanOuwens1 mei 2020 - 16:12

@ Z_edje Jij schrijft: ik heb nu geen idee welk punt je eigenlijk hebt proberen te maken Nee dat zie ik, maar dat is niet mijn probleem.

Greendutch
Greendutch29 apr. 2020 - 18:45

ik vraag me af of er toch geen grenzen gesteld mogen/kunnen/moeten gesteld worden. zelf vind ik niet dat je anderen onnodig moet of mag kwetsen. was ook lijn in opvoeding van mijn kinderen. en ik vind fatsoen nog steeds een belangrijke norm. wordt het geen tijd om de regering en de rechterlijke macht hierin in te laten grijpen? de boreale speech liet mij denken aan 1932 Duitsland, mij toch niet alleen neem ik aan? hier willen we geen herhaling van , hoe kunnen we dat aanpakken want uiteindelijk zullen wij dat moeten doen, samen en met z'n allen!

5 Reacties
Zandb
Zandb30 apr. 2020 - 6:57

Green Naar mijn mening zijn die grenzen al duidelijk gesteld. Maar we kunnen in een democratische rechtstaat weinig met mensen die niet veel meer doen dan een half woord spreken, waaraan de volgers meer dan genoeg aan hebben. We moeten, in een democratische rechtsstaat, de opzet er achter bewezen achten. En dat valt niet mee. Want begrip hebben voor diegene die zijn kwelgeest vermoordt maar zijn daad afkeuren, of begrip hebben voor de ideeën van Breivik en zijn daad afkeuren. Er zit niet veel anders op, dan de ondankbare taak om de huidige rechtsstaat, met al zijn onvolkomenheden, werkelijk te verdedigen. En we moeten uitdrukkelijk stelling nemen tegen de schijnheilige populistische suggestie*, dat OMDAT een groep mensen de rechtsstaat bedreigt, we de rechtsstaat zo moeten aanpassen, dat die groep mensen buitenspel gezet wordt. * Nogmaals; het is mijn stellige overtuiging dat onze rechtsstaat het niet accepteert, dat een groep mensen uitgesloten wordt omdat ze een bepaald kenmerk - vrouw, homo, rechts, moslim enz. - hebben en daarom als een bedreiging wordt gezien. Daarvoor moet die rechtsstaat EERST veranderd worden en dat is het doel van die schijnheilige populisten. Bewijzen kunnen we dat vaak maar heel moeilijk, maar als we het kunnen; zie Wilders' veroordeling.

Frits Jansen
Frits Jansen30 apr. 2020 - 7:05

Zelfs in Duitsland zijn ze huiverig voor partijverboden. De overgrote meerderheid van de Duitsers schaamt zich nog steeds kapot voor wat hun voorouders hebben aangericht in de nazi-tijd, maar ze begrijpen dat een verbod voor neo-nazi's een middel is erger dan de kwaal: miskende "profeten" trekken extra stemmen, en op een ondergrondse beweging heb je helemaal geen vat meer. Het woord "boreaal" is trouwens niet speciaal radicaal. Het is meer een voorbeeld dat Baudet graag de schijn ophoudt een geniale intellectueel te zijn. Dat past wel bij een sekteleider. Ik verwacht dat Baudet snel zal gaan vervelen, niet in de laatste plaats zichzelf. Deze knul zal het niet lag volhouden in de Kamer, al was het maar omdat hij bij herhaling heeft aangegeven zijn collega's te minachten om het lage niveau van Kamerdebatten. Helaas heeft hij hier wel een beetje gelijk, alleen doet hij het zelf geen haar beter. Kamerlden kijken vooral achteruit. Ja, Baudet komt wel met plannen voor het "post-corona tijdperk", maar dat zijn loze pleidooien die op geen enkele manier de evidente bezwaren van zijn voorstellen adresseren.

Norsemen
Norsemen30 apr. 2020 - 7:46

@Greendutch Extreem rechts moet bestreden worden, en Baudet is een idioot met gevaarlijke opvattingen. Ik denk dat we daar redelijk hetzelfde over denken. Maar met je opmerking over kwetsen heb ik wel wat moeite, kwetsen is namelijk zoiets vaags. Moet het bijvoorbeeld kwetsend bedoeld zijn, of gaat het erom dat iemand zich gekwetst voelt? Baudet is een idioot. Mag je dit dan zeggen? Dit zal misschien voor een Baudet aanhanger kwetsend zijn, terwijl het voor een ander gewoon een feitelijke constatering is.

Willem D2
Willem D230 apr. 2020 - 8:34

Lastig om te bepalen waar de grenzen liggen. Artikel 1 van onze grondwet lijkt me een belangrijk uitgangspunt, maar houd er rekening mee dat het fatsoen van de één het onfatsoen van de ander kan zijn. Een beetje in lijn met vrijheid van meningsuiting is prima, als het dan maar wel mijn mening is. Verder zou ik oppassen met de woorden moeten en samen, eerder werd er op dit forum al eens gesproken dat de combinatie van deze twee woorden inmiddels meer tweespalt oproept dan gewenst.

Greendutch
Greendutch30 apr. 2020 - 13:06

@mark ik vind dat een individu een goed leven mag hebben in een veilige omgeving en rekening kan houden met anderen. ik ben door de RK kerk in Brabant (de cultuur destijds ter plekke) beïnvloed en heb daar schade en verdriet door ondervonden en dus heb ik die afgeschud omdat het gedachtegoed niet strookt met mijn inborst. ik kan een beter leven leiden volgens mijn eigen leidraad, wil zelf nadenken en niet slaafs volgen. ik volg nu linkse politiek ;-) omdat ik een sociaal wezen ben met een hart voor andere individuen @zandb : u heeft gelijk dat we de rechtstaat moeten verdedigen en niet aan moeten passen omdat hij bedreigd wordt door sommigen. ik ben zo moe van de leugens, de getoonde corruptie, de onnadenkende massa die hem naloopt, het geheul met Poetin en de geschreven uitspraken in buitenlandse kranten (dus hier niet zichtbaar voor iedereen maar gelukkig houden onderzoeksjournalisten dat voor ons in de gaten). bovenstaand was een vermoeide vraag en ik dank u voor uw opmerking, geeft mij weer stof tot nadenken. @Frits Jansen : ondergronds is idd niet goed maar het zou helpen als politici fatsoenlijk taalgebruik hanteren. boreaal heb ik gebruikt omdat tijdens die speech ik , alleen thuis, toen meteen vond dat hij 'gewone 'mensen neerbuigend behandelde. zijn intellect en bul worden al beiden openbaar in twijfel getrokken. het aanspreken op angst en onderbuikgevoelens bij (toekomstige) aanhangers is bij rechts-extreem gewoon, totaal abject en blijk van disrespect. zijn aanhang is zich er helaas niet van bewust dat hij alleen de politiek is ingegaan omdat hij nergens anders terecht kon. telkens als die man iets zegt is het alleen om op te ruien en huidige politiek in slecht daglicht te zetten. vervelend is dat wij de rest van zijn leven hem moeten voorzien van inkomen omdat hij na de politiek, net als voormalig pvv 'ers, nergens aangenomen zal gaan worden. benieuwd wat dán zijn standpunt zal zijn? @norsemen : iedereen kan reageren op gedrag ipv op de persoon. kwetsen: een beetje inlevingsvermogen geeft inzicht in wat wel of niet kwetsend is, en bij twijfel, niet doen. in mijn ervaring is generaliseren altijd verkeerd. @Willem D : zie mijn bovenstaande respons mbt kwetsen en inlevingsvermogen. wat betreft 'samen en moeten': de afgelopen weken hoor ik allerlei politici van rechtse signatuur totaal behoorlijk sociale uitspraken doen: alleen samen redden we het, met elkaar en voor elkaar doen we het, let een beetje op elkaar, pas goed op elkaar, wamen moeten we dit virus bestrijden enz. enz. dus zo zie je maar dat onder bepaalde omstandigheden het sociale gedachtegoed main-stream wordt!? zelfs bij de 4 rechtse regeringspartijen.

Ryan2
Ryan229 apr. 2020 - 18:16

@ Jorah Een stalbezetting in Boxtel door extreem links? Laat me niet lachen! Dierenwelzijn activisten hebben niets met links of rechts van doen. Je moet niet alles geloven wat de krant je wijs probeert te maken. Verder zit er ook weer de afgezaagde Rusland bashing in het bericht. Alsof er Nederlanders zouden zijn die hun oren naar Rusland zouden hangen. En Thierry Baudet, doet dat alleen maar om dwars te liggen. Wat anders? Ikzelf heb grote twijfels over de anti Rusland politiek van het westen. Maar dat is niet pro Russisch. Ik heb er gewoon de pest over in, dat een goede handelsrelatie met Rusland ons door de neus geboord is. Want hoe je het wendt of keert, de standpunten over de Ukraïne en de Krim rechtvaardigen helemaal geen boycot van Rusland. Het waren propaganda, agressie en leugens vanuit de Verenigde Staten. En ook het onderzoek naar de ramp met de MH17 rammelt aan alle kanten. Mark Rutte en consorten hebben wel degelijk een hoop boter op hun hoofd.

4 Reacties
Pater
Pater29 apr. 2020 - 21:57

Kortom, iemand die totaal verstrikt is geraakt in de propaganda van Russische trollen.

JasDon
JasDon30 apr. 2020 - 6:42

"En ook het onderzoek naar de ramp met de MH17 rammelt aan alle kanten." En jouw motivatie door zo een ongenuanceerde opmerking rammelt ook stevig.

Frits Jansen
Frits Jansen30 apr. 2020 - 7:34

Me dunkt dat het toch iets anders in elkaar zit. Er is een tijd dat het westen de banden met Rusland aanhaalde. Er werd zelfs gedacht aan NAVO en EU lidmaatschap. Russen kregen westerse wapen om zich te verdedigen - waarmee ze ons nu bedreigen. Toch hoort Rusland cultureel gezien meer bij West-Europa dan met welke regio dan ook. Maar Poetin zag er brood in de polariseren met het westen. Dat heeft alles te maken met de geschiedenis van zijn land de afgelopen decennia. Poetin heeft het uiteenvallen van de Sovjet-Unie bestempeld als "de grootste geopolitieke ramp van de 20ste eeuw". Hallo! Dan kun je de ondergang van het Derde Rijk ook wel een geopolitieke ramp noemen, Veel Sovjet-republieken ervoeren dat uiteenvallen als een bevrijding. Na de chaotische jaren '90 stelde Poetin orde op zaken. Zo beginnen de meeste dictators: ze maken zich - aanvankelijk - geliefd door orde te scheppen. Dat deed Hitler ook. Rusland beleeft onder Poetin zelfs een zekere welvaart (wat ik vooral merkte in de luxueuzere vakantie-oorden waar dronken Russen al aan het ontbijt de rust verstoren). Die welvaart is broos, niet alleen vanwege de sancties, maar vooral omdat de Russische economie te eenzijdig op olie en gas gebaseerd is. Het westerse streven om los te komen van fossiele brandstoffen zal de Russen zeer schaden (niet voor niets klaagt Baudet over "klimaatwaanzin", dat moet hij van de Russen). We verkijken ons ook gemakkelijk op de grootte van Rusland. Het land mag wel tien tijdzones omvatten, dat zijn vooral ijzige toendra's. Er wonen echter in China tien keer zo veel mensen, en de Russische economie is zo groot als die van Spanje. Gegeven deze benader situatie kiest Poetin voor een vlucht voorwaarts. Is hij niet bezig om de grondwet zo te wijzigen dat hij tot zijn dood kan blijven zitten? Alleen kon die dood wel eens dichbij zijn, want als de Russen verarmen zullen ze Poetin lynchen. De relatie tussen Rusland en Oekraïne is wel vergeleken met die tussen Nederland en België: ruim de helft van de Belgen is Nederlandstalig, maar Nederland zou er niet over piekeren Vlaanderen te "bevrijden" (ook al waren België en Nederland één land tot 1839). Evengoed geeft het grote aantal Russischtaligen in Oekraïne een vrijbrief om ze te "bevrijden". De Krim is een apart geval. Toen ik in 2007 voor het eerst naar Oekraïne ging las ik al in de Lonely Planet dat de Krim een stukje Rusland op Oekraïens grondgebied was. Voor wie de Lonely Planet gidsen niet kent: die zijn er om toeristen te informeren, niet om separatisten te steunen. Maar - net als met Vlaanderen - is etnische verwantschap geen excuus voor annexatie. De Krim is trouwens niet helemaal Russisch: je hebt ook de Krim-tataren. Enfin Oekraïne zal de Krim wel nooit meer terug krijgen. Onlangs voltooiden de Russen een bijna 20 km lange brug over de Straat van Kerch naar de Krim. In het beroemde Gum warenhuis in Moskou, ooit een toonbeeld van Sovjet-armoede, nu een winkelcentrum waar het kapitalisme van af spat, staat een enorme maquette van die brug. De boodschap is duidelijk: de Krim is nu Rusland!

Norsemen
Norsemen30 apr. 2020 - 7:49

@Ryan Voor Jorah is een probleem met racisme hebben al een extreem linkse opvatting.

Baron von Kleef
Baron von Kleef29 apr. 2020 - 18:14

Te lezen in de woordenlijst; Rechts-extremisme Personen en groeperingen die (heimelijk) gewelddadige en niet-gewelddadige acties verrichten vanuit een van de denkbeelden: • vreemdelingenhaat; • haat jegens een vreemde cultuur; • ultranationalisme. Vanwege het ondemocratische karakter van hun acties vormen rechts-extremisten een bedreiging voor de democratische rechtsorde. Mijn vraag is nu; Zijn sommige moslims rechts-extremisten?

12 Reacties
michellekepen
michellekepen29 apr. 2020 - 19:51

Baron von Kleef, Ik heb het laaste rapport er niet op nageslagen, maar de AIVD onderscheidt een aantal verschillende vormen van terreur, zoals bijvoorbeeld: links-extremisme, rechts-extremisme. En jihadistische (islamitische) geïnspireerde terreur. Dit onderscheid is logisch, zeker wanneer je bedenkt dat traditioneel rechts-extremisme en islamisme, eerder tegenpolen zijn van elkaar, dan dat ze met elkaar optrekken. Maar wanneer je islamisme zou beoordelen op progressiviteit en conservatisme, dan zou het eerder bij extreem-conservatief geplaatst dienen te worden. Als je persé moslim-extremisme ergens wenst te plaatsen, op de links-rechts schaal, dan is het rechts. (maar dat vertroebelt dus het beeld dat we van rechts-extremisme (/nazi's) hebben, liever dus niet)

Baron von Kleef
Baron von Kleef29 apr. 2020 - 20:10

"Ik heb het laaste rapport er niet op nageslagen, maar de AIVD...." Het laatste rapport kun je openen in de tweede regel van het artikel... (lezen) Radicalisering Radicalisering is de groei naar extremisme (zie onder extremisme) Links-extremisme Onder links-extremisme verstaat de AIVD vooral het antifascistisch extremisme, het verzet tegen het Nederlandse asiel- en vreemdelingenbeleid en het anarcho-extremisme. Anarcho-extremisme Groeperingen en bewegingen in Nederland die heimelijke en/of gewelddadige acties verrichten in het kader van antifascisme, antiglobalisme of overige links-extremistische actieterreinen of zich op extremistische wijze verzetten tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid en zodoende een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde. De laatste heb ik op moeten zoeken. Ik hoef niemand persé ergens te plaatsen, dat doet de AIVD al voor me. Ik heb alleen mijn vraagtekens bij de plaatsing.

Baron von Kleef
Baron von Kleef29 apr. 2020 - 22:00

uʍop sᴉ dn

Mostafa
Mostafa29 apr. 2020 - 22:02

Rechts links zijn bedachte woorden om het volk voor de gek te houden.....waarom doen ze het moeilijk terwijl het makkelijk kan.....zeg maar luid en duidelijk : je hebt menselijk en democratische politici en burgers ( gelovigen of niet) en je hebt dictators en eigen rechters ( gelovigen of niet). Klaar. Weet je wat ik in Nederland ook grappig vind is dat iedereen kent het artikel 1 van de Grondwet....Prachtig artikel.....maar niemand in dit land kent precies de grenzen tussen discriminatie, haat en de vrijheid van de meningsuiting.....ik zag het tijdens de rechtszaak tegen Wilders....vaak wachten de rechters wat de volgende dag op de voorpagina van de Telegraaf staat en wat gaat 8 uur journal toeteren ? ..en Wilders noemde ze : “ knettergekken” ?! We leven toch niet in Zimbabwe ?!

Karingin
Karingin29 apr. 2020 - 22:28

Moslim-extremisten kun je als extreemrechts kwalificeren ja. Dus?

Mostafa
Mostafa29 apr. 2020 - 22:48

Elk religie kent haar extremisten moet duidelijk zijn voor mensen met zware hoofden.

Zandb
Zandb30 apr. 2020 - 7:05

Baron Om uw vraag die geen vraag is te beantwoorden: Ja. In die zin zijn nog al wat moslims zeer rechtsextremistisch. Maar het één - gevaarlijke islamitische ideeën - is niet veel beter dan het ander - rechts of links of wat voor gevaarlijke ideeën dan ook. Ik hou er niet van om alle moslims over een kam te scheren, net zo min als we alle mensen die zichzelf rechts noemen over een kam moeten scheren. We kunnen de feiten tot ons nemen en daar conclusies aan verbinden.

Frits Jansen
Frits Jansen30 apr. 2020 - 7:56

Het zit ietsje anders, maar u bent "warm". De werkelijkheid is een wederzijdse haat die opmerkelijk symmetrisch is, als je goed kijkt. Ietwat geschematiseerd haten wij moslims (nou ja, moslims uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika), en zij voelen dat, en haten ons daarom, collectief. In Iran wed me duidelijk gemaakt dat ze daar ook niets moesten hebben van IS (Daesch), maar het westerse optreden in Afghanistan wel als puur terrorisme zagen. De definitie van terrorisme omvat het verstoren en vernietigen van de landscultuur. Welnu, precies dat probeerden wij in Afghanistan. Maakt het een verschil of dat een "goede" of een "slechte" cultuur is? Die vraag voert tot de wedervraag wie dat mag uitmaken. Wij plegen onze westerse cultuur als superieur te beschouwen, een voorbeeld voor de hele wereld, en we zijn bereid dat desnoods hardhandig duidelijk te maken aan de rest van de wereld. Dat sommige Aziatische culturen veel ouder zijn dan de onze en minstens zo hoogstaand komt niet in onze chauvinistische hoofden op. De huidige westerse cultuur is vooral een cultuur van geld. Die dezer dagen niet hoogstaand maar levensgevaarlijk blijkt te zijn. Enfin, ik bepleit natuurlijk geen islamisering van Nederland. Maar wel voor meer respect voor de lokale situatie. Helaas staan onze politici open voor populistische vooroordelen, uit kortzichtige electorale motieven. Ankie Knol maakt ruzie met de Marokkanen zodat de problemen alleen maar erger worden, want het volk denkt dat Marokkanen niet deugen. Wobke Hoekstra maakt ruzie met de "knoflooklanden" omdat het volk denkt dat ze in Zuid-Europa alleen maar op hun luie reet zitten. En in het Midden Oosten maken we de zaken alleen maar erger door onze bevrijdingsdrift. Bedenk dat IS (Daesch) is opgericht door Iraakse militairen die op straat kwamen te staan omdat de Amerikanen doodleuk "nation building" niet als hun taak zagen.

Norsemen
Norsemen30 apr. 2020 - 7:57

@Baron Religieus extremisme valt onder het kopje rechts extremisme. Het antwoord op je vraag is dus ja. Het grappige hieraan is dat FvD/PVV'ers graag denken dat ze het tegenovergestelde zijn van radicale moslims (en andersom) terwijl ze slechts in detail anders denken.

Baron von Kleef
Baron von Kleef30 apr. 2020 - 8:42

Anarcho-extremisme(2) "Groeperingen en bewegingen in Nederland die heimelijke en/of gewelddadige acties verrichten in het kader van antifascisme, antiglobalisme...." Antiglobalisme Het radicaal verzetten tegen iedere vorm van globalisering, men ziet het als een bedreiging voor de lokale cultuur en economie. Is extreem links.

Paul250371
Paul25037130 apr. 2020 - 11:39

"Zijn sommige moslims rechts-extremisten?' Wel eens van "Grijze Wolven" gehoord?

Baron von Kleef
Baron von Kleef30 apr. 2020 - 13:03

@Paul250371 Daar gaat het niet om. Anarcho-extremisme(3) "Groeperingen en bewegingen in Nederland die heimelijke en/of gewelddadige acties verrichten in het kader van antifascisme..." In 1947 sprak de joodse historicus Jacques Presser de woorden "Het fascisme, als het ooit terugkeert, zal het zich ongetwijfeld aandienen in het gewaad van het antifascisme" of "Als de fascisten terugkomen, noemen ze zich antifascistisch". Deze quote werd door Nederlandse pers tijdens de Koude Oorlog-jaren en vandaag in rechts-conservatieve en nationalistische kringen vaak aangehaald om te waarschuwen tegen de politiek correcte, multiculturalistische dogma's van ideologieën zoals het communisme ('ecofascisme') of islam ('islamofascisme'). Presser deed deze uitspraak voor het eerst als geschiedenisleraar op het gymnasium aan zijn toenmalige leerling Gerard Reve.(Wikipedia)

noMan2
noMan229 apr. 2020 - 17:41

De AIVD heeft z’n huiswerk niet goed gedaan, ze zijn een belangrijke doelstelling vergeten te melden, alt-right haat vrouwen en dit is hun plan voor vrouwen: https://archive.vn/jDmX1 Bron is The Daily Stormer, het netblad voor extreem rechts. Waarom wordt extreme vrouwenhaat altijd over het hoofd gezien??!!

2 Reacties
Paul250371
Paul25037130 apr. 2020 - 11:40

Heel goed punt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 mei 2020 - 11:36

Breivik haatte feministen. De islam als gevaar kwam veel later.

bolito
bolito29 apr. 2020 - 17:15

De BVD, tja. Ik moet dan altijd denken aan het tamelijk onbekende boek van Heere Heeresma genaamd : “hallo, hallo bent u daar Plotsky”. Heerlijk sarcastisch boek over wat dan nu de AIVD heet, en dat speelt in de tijd toen Ibiza nog leuk was. Je zal je kleinkinderen toch maar moeten vertellen dat je bij de BVD/AIVD hebt gewerkt ! Ik stem vanaf de oprichting al PvdD, maar ik ben ook pro Zwarte Piet. Thierry B. vind ik een oelewapper 1e klas, maar met de 1 miljoen aanhangers van een “religie” die de “lege gristen kerken” (godzijdank) hebben vervangen ben ik ook niet zo blij. Waarschijnlijk sta ik bij de BVD/AIVD dus ook te boek als een faksistisch/extreem rechts/neo-nazistisch/xenofoob/kaalkoppig/zwaar getatoeerd gevaar. Nou ja, het zij zo. Die jongens en meisjes moeten tenslotte ook wat doen om hun jaarverslag/bestaan te rechtvaardigen.

1 Reactie
Zandb
Zandb30 apr. 2020 - 7:22

Tja, zo kun je natuurlijk ook vermoeden dat de AIVD zijn werk doet. Nou ja, het goede nieuws is dan dat we zo in feite van niemand iets te vrezen. Althans, volgens de AIVD. Het slechte nieuws is dat iedereen het gevaar dan nog willekeuriger dan de AIVD dat doet, bepaalt. Ik heb het idee, dat dat miljoen aanhangers van die religie, die geen religie is blijkbaar, dan in het algemeen de meeste kans maakt. Als u zijn er in Nederland heel veel en die vormen natuurlijk nooit een gevaar. Maar dat miljoen aanhangers.....

Jorah
Jorah29 apr. 2020 - 16:46

Mooi dat de AIVD het allemaal in de gaten houdt. Overigens wel een grove fout dat er van extreem links geweld geen sprake was in 2019. De stalbezetting in Boxtel was in mei 2019. Het begin van polarisatie en escalatie tussen extreem links en agrariërs.

11 Reacties
TELTLI
TELTLI29 apr. 2020 - 17:42

(Extreem) links en natuuractivisten niet door elkaar gebruiken... Een koe is een dier, maar niet ieder dir een koe... Bovendien: die op de kopliggende auto’s van de activisten werden als ‘normaal’ gepresenteerd. Is ook geen normale (tegen re-)actie!

MountEverest
MountEverest29 apr. 2020 - 17:51

Het rapport besteedt bijna 7 pagina's aan "(Jihadistisch) terrorisme en radicale islam". Dat zegt genoeg, daar zit het echte gevaar. Er zijn in totaal ongeveer 280 personen uitgereisd naar IS. Een aantal zijn inmiddels teruggekeerd. Terugkeerders hebben een hoger dreigingsprofiel dan mensen die niet zijn uitgereisd: "Terugkeerders hebben een hoger dreigingsprofiel dan jihadisten die niet zijn uitgereisd. Dit geldt vooral voor de mannen, omdat bij hen veelal sprake zal zijn van gevechts- en explosieventraining, strijdervaring en opgebouwde (internationale) jihadistische contacten. Deze ervaringen en contacten zouden bij terugkeer gebruikt kunnen worden om lokale en transnationale netwerken te versterken en/of te mobiliseren tot gewelddadige actie. " pagina 12-13

MountEverest
MountEverest29 apr. 2020 - 18:02

Als je de 280 jihadistische uitreizigers omrekent naar de totale Nederlandse bevolking kom je uit op ongeveer 3700 uitreizende jihadisten/terroristen.

Polletje2
Polletje229 apr. 2020 - 18:19

Jorah - Die waren helemaal niet extreem links, dat waren gewoon bezorgde burgers.

ton14024
ton1402429 apr. 2020 - 18:38

Volgens mij kwam het geweld in Bostel juist van de boeren die auto´s vernielden.

MountEverest
MountEverest29 apr. 2020 - 21:17

@Jorah Dat was ik al weer bijna vergeten, maar er waren ooit dierenactivisten die een bedrijf in Boxtel bezetten. Naar aanleiding van deze actie werd Farmers Defense Force opgerìgt. Volgens mij is deze club inmiddels geëvolueerd tot een militante boerenorganisatie maar bevindt zij zich niet in het vizier van de AIVD. Er werd ooit gesuggereerd dat die naam afgeleid zou zijn van de IDF. Als dat zo zou zijn is dat alleen maar toe te juichen. "Pro-Israël" is altijd goed, wie dat niet is, is per definitie een antisemiet.

MountEverest
MountEverest29 apr. 2020 - 21:18

opegrigt = opgericht

MountEverest
MountEverest29 apr. 2020 - 21:21

@Ton De actie van de dierenactivisten was huisvredebreuk. De betreffende boer kreeg die dag meer dan honderd niet gewenste gasten op bezoek, dat moet erg bedreigend zijn geweest. Toen bleek dat de politie niets wilde doen, had hij er gewoon de gierspuit op moeten zetten.

Pater
Pater29 apr. 2020 - 22:02

Afgezien van links of niet-links, de stalbezetting was geen geweld omdat er door de bezetters geen geweld is gebruikt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 apr. 2020 - 22:07

Ton14024 29 april 2020 at 20:38 vreemd dat dacht ik dus ook.

OlavM
OlavM1 mei 2020 - 0:48

MountEverest: [Als je de 280 jihadistische uitreizigers omrekent naar de totale Nederlandse bevolking kom je uit op ongeveer 3700 uitreizende jihadisten/terroristen.] Wat mag deze nonsensikale bewering betekenen?

Dehnus
Dehnus29 apr. 2020 - 16:45

Doel. Open. Schot. Dat was toch al langer bekend. Islamitisch was gewoon synoniem voor arrabier wat weer synoniem was voor "Semieten de we wel mogen haten en dat we als bruggetje kunnen gebruiken naar het echte werk." De spotprenten alleen al, soms gewoon hergebruikt met de Davids ster weggegummed en een maantje voor ingetekend. De rest bleef hetzelfde. Dit is niks nieuws.

5 Reacties
Marka.
Marka.29 apr. 2020 - 19:00

@Dehnus Islamitisch was gewoon synoniem voor arrabier wat weer synoniem was voor “Semieten de we wel mogen haten en dat we als bruggetje kunnen gebruiken naar het echte werk.” Die indruk heb ik ook. Ik heb het niet exact zitten turven, maar het valt mij op dat er op /pol/ en aanverwante fora veel minder over moslims wordt gesproken dan de afgelopen jaren. Het lijkt wel allemaal jodenhaat nu.Verrassend is dat natuurlijk niet. Het is een logisch uitvloeisel van de alt-right psyche, die heel erg hierarchisch over etniciteit denkt. Joden gelden als de slimsten, krijgen een actieve rol toebedeeld en gelden als de kwade genius achter alles. Het lijkt erop alsof Arabieren, en in het verlengde daarvan alle moslims, in de categorie van de barbaren terecht zijn gekomen. Bij die categorie hoort, in de alt-right mindset, een veel passievere rol. Arabieren/moslims horen tot de vluchtelingen/migranten die door "de joodse elite" wordt ingezet voor de zogenaamde omvolking. De islam is daarmee als vijandbeeld ondergeschikt geraakt aan het joodse vijandbeeld. /pol/ is extreem, maar wel een goede graadmeter voor wat er allemaal leeft op rechts. Wat daar gebeurt sijpelt later vaak de mainstream binnen. Het zou me niet verbazen als dat met deze ontwikkeling weer gebeurt.

MountEverest
MountEverest29 apr. 2020 - 21:27

Antisemitisme is niet alleen iets van rechts. Je vindt het ook bij extreemlinks, Labour is een berucht voorbeeld, maar ook op deze site. Sommige linkse broeders en zusters verbergen hun ware gevoelens achter "antizionisme" maar de grens tussen die stroming en unverfroren antisemitisme is flinterdun. Antisemitisme, jodenhaat, vindt je dus bij neo-nazi's, extreemlinks en jihadisten.

Bouwman2
Bouwman230 apr. 2020 - 7:23

Ik las toch in plaats van "semielen" het woord "sjlemielen".. Sorry voor het misverstand. En Arabieren, dat zijn we toch allemaal, een beetje?En overal gonst het toch van symbolikek? Overal zijn toch duivels klaar om te worden uitgedreven? Het wezen van de mens wordt toch bepaald door nagst voor en strijd tegen de ander? Sop met nodeloze polarisatie!. .

Paul250371
Paul25037130 apr. 2020 - 11:44

MountEverest "Antisemitisme is niet alleen iets van rechts. Je vindt het ook bij extreemlinks,' Je kan niet en anti semiet en links zijn. Als je racist bent, dan kan je niet links zijn.

OlavM
OlavM1 mei 2020 - 0:40

@ MountEverest: [Sommige linkse broeders en zusters verbergen hun ware gevoelens achter “antizionisme” maar de grens tussen die stroming en unverfroren antisemitisme is flinterdun.] Die grens is helemaal niet "flinterdun". Jouw bewering past wel naadloos in de bekende hasbara-beweringen. (Samengevat: "Kritiek op de zionistische politiek van Israël = antisemitisme"). Een politiek links persoon is per definitie antiracistisch, en dat impliceert ook tegenstander van antisemitisme.

Ellen Schoof
Ellen Schoof29 apr. 2020 - 16:13

Heel, heel eng en dit levert de nodige stof op voor politiek getint dichtwerk, bijvoorbeeld https://ellenschoof.nl/?p=606

3 Reacties
Max6
Max629 apr. 2020 - 17:27

Zou je een keer kunnen delen hoeveel verkeer al die linkjes opleveren voor je eigen website?

Nick the Stripper
Nick the Stripper29 apr. 2020 - 21:17

Z_edje 29 april 2020 at 21:59 [ Hee! ik kan ook poëzie! ] Eerst maar eens iets lezen over metrum, edje. Don't give up your day job.

Zeurmachine
Zeurmachine30 apr. 2020 - 7:07

Ik heb bij het artikel van Annemarie Haverkamp "Benauwend" van 19 april ook een eigen gedicht gezet. Ik dacht dat je geen eigen weblinks mocht publiceren hier. Maar over het artikel van vandaag. De twee grootste dreigingen zouden dus islamactivisme en altright zijn. Beide groepen beweren dat ze reageren op de ander. Beide groepen minachten de burger. Beide groepen hebben vage financieringen. En het ergst: ik denk dat stiekem veel meer mensen achter hen staan dan we vermoeden kunnen. Ze zullen niet altijd alles onderschrijven, maar punten er uit halen die hen op dat moment uitkomen, zonder te beseffen wat voor griezels ze achterna lopen. Dit soort groepen een béétje gelijkgeven wordt steeds normaler als we niet oppassen. Allemaal primitief stamgedrag.

stokkickhuysen
stokkickhuysen29 apr. 2020 - 16:12

Die opleving van guurrechts zien we ook op Joop? Nooit zoveel wegkijkers zien posten als de laatste 6 maanden.

4 Reacties
Jorah
Jorah29 apr. 2020 - 17:16

Wie en waar precies. Namen en rugnummers graag.

Gandalf2
Gandalf229 apr. 2020 - 17:16

Dat meer posten komt ook door de intelligente lockdown.

Loebkesman
Loebkesman29 apr. 2020 - 18:19

Mee eens. Walgelijk is het. Dat rechts gespuis. Het zou tijd worden dat van deze rechtse reageerders hun privacy-rechten ontnomen worden en met naam en toenaam aan de publieke schandpaal genageld worden. Shadowbanning en censureren zijn niet eens halve maatregelen om de rechterflank de kop in te drukken. Shaming and naming zijn de virtuele bodemloze putten waarin we de rechtse kots kunnen laten verdwijnen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen30 apr. 2020 - 13:46

@Loebkesman Komkom, we zijn GeenStijl niet. En die eeuwige verwarring dat vanwege Vrijheid van meningsuiting je niet mag zeggen dat bepaalde meningen walgelijk zijn is een misvatting. of mag het wel zeggen van D'n Loeb, maar dat betekent dan dat degene die dat zegt een persoon is die iedereen met een guurrechtse mening achter slot en grendel wil zien? Een wat overdreven reactie van de Loeb.