Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Nooit eerder waren er zoveel bosbranden in Europa

Branden breiden zich uit naar steeds meer landen
Joop

Agenten die niet zonder etnisch profileren kunnen zijn ongeschikt voor hun baan

  •  
08-10-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
ANP-29218861
Agenten overschatten hun eigen inschattingsvermogen, en onderschatten de maatschappelijke kosten van hun (onterechte) controles
Het recente onderzoek naar etnisch profileren toont aan dat een groot deel van de agenten ongeschikt is voor het werk dat ze doen, en het werk van hun collega’s ondermijnen. Agenten hebben daarbij over het algemeen veel te weinig inzicht in het effect van hun werk. STOP-formulieren zijn om dit te veranderen niet genoeg. Er is een grote zuivering in het politie-apparaat nodig.
Boeven vangen Politieagenten vinden etnisch profileren een onmisbaar onderdeel van hun werk. Dat blijkt uit de studie ‘Boeven vangen’ van het Programma Politie en Wetenschap, dat afgelopen week verscheen.
De stereotypen die agenten hanteren treffen overigens niet alleen de allochtone Nederlander. De onderzoekers noteerden dat agenten tijdens hun werk mensen staande hielden op vooroordelen, en daarbij termen gebruikten als: ‘Foute gasten,’ ‘pisvlekken,’ ‘kakkerlakken,’ ‘junks,’ ‘zigeuners,’ ‘kampers,’ ‘hoertjes,’ ‘eencelligen,’ ‘kakkers,’ ‘tokkies,’ ‘Oostblokkers,’ ‘Antillianen,’ ‘Marokkanen’ en ‘Turken.’
Nu weet u dus hoe de agenten onderling over burgers praten.
Intuïtie Niet netjes natuurlijk. Maar waar gehakt wordt vallen spaanders, toch? Doen de agenten, hoe politiek incorrect ook, hun werk daarmee misschien niet stiekem toch wel erg goed?
De agenten zelf vinden van wel. Burgers die aan hun stereotypen voldoen zijn immers oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers, zeggen ze. Door de kritiek op etnisch profileren voelen zij zich belemmerd.  “Je mag het eigenlijk niet zeggen, maar…” was een zin die de onderzoekers regelmatig te horen kregen.
De onderzoekers stellen echter van niet. De controles leveren veel te weinig op. Agenten overschatten hun eigen inschattingsvermogen, en onderschatten de maatschappelijke kosten van hun (onterechte) controles. Ze zijn zich ‘niet of nauwelijks’ bewust van de impact ervan op burgers, en zien hun ingrijpen als een vorm van tijdelijk ongemak “die eigenlijk vooral potentiële boeven ‘raakt'”. Want volgens de agenten zelf zitten ze ‘vaak goed’.
Uit onderzoek blijkt echter het tegendeel. Bij veruit de meeste controles zitten de agenten ernaast. Met een hoop goede wil valt van 9 procent van de controles misschien nog te zeggen dat ze ‘nuttige informatie’ opleverden. De rest is gewoon verloren politiecapaciteit, en heel veel ergernis voor burgers die soms tijdens hun werk meerdere keren per dag aan de kant worden gezet.
Schokkend Dit onderzoek toont niet alleen keihard aan dat de politie bewust etnisch profileert, terwijl dat aan de top en door het ministerie altijd ontkend werd, het toont ook aan dat het bewust gebeurt. En daarbij toont het aan dat agenten veel te weinig inzicht hebben in het effect van hun werk. En verder is mijns inziens ook aangetoond dat een groot deel van de agenten totaal ongeschikt is voor het werk dat ze doen. En zij ondermijnen daarbij het werk van hun collega’s.
Behoorlijk schokkend. In een eerder artikel pleitte ik ervoor om STOP-formulieren in te stellen om dit laatste te repareren. De weerstand van de politie en de politiek tegen de invoer van dit instrument om meer inzicht te krijgen in het eigen handelen, was daarbij al een veeg teken. Ik vrees nu dan ook dat die maatregel, hoe nodig ook, niet genoeg is.
Rotteappels De cultuur bij de politie is compleet verziekt door de vele rotte appels die er tussen de agenten rond blijken te lopen. Er is daarom een grote zuivering in het politie-apparaat nodig. Een agent die zich in zijn privéleven uitlaat in termen als “kakkerlakken” of “eencelligen” is wat mij betreft al ongeschikt. Een agent die dit soort termen tijdens zijn werk gebruikt zou gelijk op non-actief moeten worden gesteld.
De vrijgekomen plaatsen kunnen worden gebruikt om het corps dezelfde diversiteit te geven als de samenleving, iets wat ondanks de vele pogingen daartoe maar niet wil lukken – wat natuurlijk niet zo vreemd is met zo’n cultuur. Absolute voorwaarde voor bij de politie werken moet zijn: respect naar alle burgers en het actief willen uitdragen van gelijke rechten en behandeling. Alleen op die basis is het geven van een geweldsmonopolie te rechtvaardigen.
Een andere koers En tenslotte: onder de wind van de gure rechtse wind die de afgelopen decennia door Nederland woei is justitie de kant opgegaan van strenger straffen, maar ook van ‘preventief optreden’, zoals preventief fouilleren, cameratoezicht, steeds meer opslag van data van burgers etc. Iedereen kan zonder meer als crimineel worden behandeld. Tegelijkertijd werd het gerecht minder bereikbaar gemaakt.
De effectiviteit van al deze maatregelen is nooit bewezen, terwijl de kosten van al die controles, straffen en rechtszaken hoog oplopen. Ondertussen blijven serieuze meldingen van bijvoorbeeld daadwerkelijke inbraken vaak veel te lang liggen. We zien daarbij dat een cultuur is ontstaan waarin de politie zich niet laat controleren, en de burger in plaats van helpt en beschermt vooral lastig valt. Het wordt daarom hoog tijd een andere koers te varen, en de politie weer te zien als een orgaan dat vooral ingrijpt waar het misgaat, in plaats van een bureaucratisch stasi-apparaat dat alle burgers bij voorbaat behandelt als criminelen.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (217)

Jan Woei
Jan Woei12 okt. 2016 - 19:29

Kees, ik volg je niet helemaal: Is etnisch profileren nu fout omdat het rascistisch is (ergo: verboden) of pleit je "slecht" voor een methode die effectiever is. Ik vind je inconsequent in je argumentatie. Discriminatie is bij wet verboden. Gesteld dat de politie op een (al dan niet bewust) rascistische wijze burgers selecteert voor een staande houding dan is dit niet toegestaan ongeacht (!) ook als deze methode zeer effectief zou zijn. Dit speelt helemaal geen rol, het is op z'n minst een andere discussie. Kortom: 1. Etnisch profileren rascistisch? Zo ja dan verboden bij wet 2. Etnisch profileren niet rascistisch maar "slechts" inefficiënt? Zo ja dan kun je het hebben over slimmere methoden, maar dit is een hele andere discussie. Ook veel minder beladen, kan zakelijk gevoerd worden. Zelf zit ik op de 2e lijn. Dwz dat in z'n algemeenheid het profileren op statistische gegevens minder effectief is als de statistische correlatie niet overdreven sterk is. Gesteld dat de politie uitsluitend zou profileren op etniciteit, bijv Marokkaanse komaf, is de foutmarge evident groot omdat circa 90% (weet niet of dit cijfer klopt) niet crimineel is, en zelfs al zou de gecontroleerde wel crimineel zijn wil dit niet zeggen dat de persoon zich op dat moment schuldig maakt aan een strafbaar feit. Of stop formulieren een oplossing zijn weet ik niet (wel erg bureaucratisch) maar waar ik wel in geloof is dat politie op een of andere manier vastlegt welke controles succesvol waren en welke niet (hoewel "succes" nog lastig te definiëren is, hoe meet je zoiets als preventie?). Dit zou fijnmazigere statistieken op kunnen leveren op grond waarvan de politie kan profileren, maar het blijft profileren. Bijv kan blijken dat personen met kenmerk man, leeftijd 23 jaar, rijdend in auto ouder dan >6 jaar, max 1 passagier etc. statistisch gezien de meeste kans maakt op een succesvolle controle. Dit levert in elk geval een combinatie aan kenmerken op, waaronder etniciteit wat mij betreft nog steeds een rol mag spelen. Zo ontstaat een wat wetenschappelijkere / objectieve grondslag waarmee de politie haar succes kan vergroten. Zoiets lijkt mij altijd goed. Als wij zouden vinden dat etniciteit in geen enkel geval een rol mag spelen (dus ook niet icm andere kenmerken) dan hebben we een andere discussie. Dit is wel de principiële consequentie voor hen die vinden dat selectie op etniciteit in alle gevallen discriminatoir is. Verder wil ik nog een misverstand uit de weg helpen dat de politie alleen maar zou mogen controleren als iemand een verdachte is. De term "verdachte" is een strafvordelijke term. Hiervan is sprake als de politie een concrete aanwijzing heeft dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Dit is een strikte voorwaarde. Als de politie uitsluitend zou mogen optreden als er reeds een concrete verdenking zou bestaan zou dat niet best zijn. We verwachten ook van onze politie dat ze bijv een hanggroepje aanspreken, of een auto controleren die in de nacht op een verlaten industrie terrein rondrijdt. In beide gevallen is (nog) geen sprake van een concrete verdenking. Wat nu moet de politie wachten tot er wat gebeurt? Natuurlijk niet. De politie wordt dus voortdurend geconfronteerd met situaties waarbij geen sprake is van een concrete verdenking, maar waarbij omstandigheden de politie toch prikkelen een controle uit te voeren. De bevoegdheid tot controleren zal de politie in veel gevallen ontlenen aan haar algemene controle bevoegdheid in de wegenverkeerswet. Dwz er hoeft geen verdenking te bestaan. De politie mag mij zonder strafvordelijke verdenking laten stoppen om mij naar mijn kentekenbewijs Ook kan de politie bijv vragen aan iemand zich te legitimeren. Voor dergelijke "controle bevoegdheden" geldt itt wat velen hier kennelijk denken niet dat de politie eerst een concrete verdenking hoeft te hebben (gelukkig niet) maar zijn "aanwijzingen" voldoende. Dwz er zal altijd wel een redelijk belang moeten zijn dat past bij de taakstellling van de politie. Verder verwijs je naar onderzoek in de UK waaruit volgt dat etnisch profileren niet efficiënt zou zijn, maar dit echt veel te kort door de bocht. Heb je onderliggende onderzoeken echt volledig gelezen of baseer je je nu slechts op de zeer beperkte samenvatting in de Nederlandse media die dit gebruiken om een punt te maken? De werkelijkheid ligt veel genuanceerder, bovendien is er ook nog wel de nodige kritiek op de betrouwbaarheid. Belangrijk is in elk geval dat de eventuele verbeterde effectiviteit niet verklaart kan worden door het niet langer etnisch profileren, maar uit het punt dat ik hiervoor maakte namelijk dat het registreren van allerlei variabelen (niet alleen etniciteit !) helpt bij om tot verfijndere selectiecriteria te komen.

Minoes2
Minoes211 okt. 2016 - 14:46

Het is wel zo dat er in Nederland erg weinig misdaden worden opgelost en weinig verkeersovertreders worden betrapt. Dus er moet sowieso iets mis zijn in de benadering. Als je naar het programma oplichters kijkt dan worden ze bijna op een presenteerblaadjes aangeboden en nog doen ze er helemaal niets mee. In Engeland wordt dit helemaal uitgevogeld en volgen ze die mensen totdat ze ze kunnen betrappen. Daar is oplichting een serieus misdrijf.

johannn2
johannn210 okt. 2016 - 18:13

De politie is door etnisch profileren zelf tot een polariserende factor geworden tussen etnische groepen binnen onze maatschappij. .

6 Reacties
Freeman2
Freeman211 okt. 2016 - 8:30

Ethnische profileren is als methode altijd aan raciale segregatie gekoppeld.

Kees Alders2
Kees Alders211 okt. 2016 - 8:35

Dat vrees ik ook.

Minoes2
Minoes211 okt. 2016 - 14:51

Freeman Daar ben ik het denk ik nietje eens. Indien in Amsterdam groepen volwassen Roemenen in grote getale kinderen inzetten om zakken te rollen dan denk ik toch echt niet dat ze raciaal segregeren als ze juist de groep Roemenen in de gaten houden. Je mag toch niet verwachten dat ze vervolgens de Belgen extra in de gaten gaan houden vanwege dit fenomeen. Dat heeft niets te maken met raciale segregatie.

Minoes2
Minoes211 okt. 2016 - 14:52

Daar ben ik het denk ik nietje eens= Daar ben ik het niet mee eens.

Kees Alders2
Kees Alders211 okt. 2016 - 23:15

@Minous: Het kan toch zelfs ook én én - dus dat etnisch profileren terecht zou zijn (wat ik bestrijd) en effectief zou zijn (wat ik ook bestijd), maar dat het ondertussen ook nog steeds een polariserende factor is?

Minoes2
Minoes212 okt. 2016 - 6:16

Kees Alders. Maar dan kunnen mensen dus helemaal hun werk niet meer doen en heeft effectiviteit er nu ineens weer niets meer mee te maken. Dat werd toch vooral als argument gebruikt. Indien ik als blanke me in een Afrikaanse omgeving bevind met nog een tal blanke mensen en er worden overvallen gepleegd door blanke mensen dan zou ik er zelf toch geen moment opkomen als ze mij aanhouden, zelfs niet meerdere malen, dat etnisch profileren te noemen in de zin van etniciteit en racisme? Dan zou ik daar toch alle begrip voor hebben. Ik denk dat er ergens een midden ligt maar blijkbaar mogen we hier enkel vanuit de loopgraven redeneren die beiderzijds niets anders doen dan etnisch profileren op basis van gevoel. Daar waar hier iedere keer gehamerd wordt op ratio en objectiviteit vind ik die hier op Joop eerlijk gezegd zo nu en dan ver te zoeken.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten10 okt. 2016 - 17:00

Ook na het lezen van dit artikel blijf ik erbij. Profileren is gewoon een onderdeel van het dagelijks werk van de politie. Profileren loopt langs heel veel lijnen, waaronder ook langs etnische lijnen. Het vaststellen van een "risicoprofiel" is niet absoluut. Het is onder meer afhankelijk van plaats en type criminaliteit/overlast. Als je een preventieteam inzet naar zakkenrollers op de Dam dan hebben Roemenen een reputatie hoog te houden. Als het gaat om drugsgerelateerde criminaliteit/overlast, m.n. in het grensgebied met België, dan hebben auto's met een Frans kenteken met meerdere jeugdige inzittenden en niet zelden een noord Afrikaans uiterlijk een streepje voor. Dit soort aspecten moet je m.i. gewoon meenemen als je een controle houdt. De middelen zijn beperkt en je kan niet iedereen controleren. Ik geloof best dat wanneer varen op profielen synoniem wordt aan varen op louter vooroordelen dit resulteert in inefficiëntie, maar over het algemeen moet je er toch vanuit kunnen gaan dat een ervaren professioneel handelende agent een goed ontwikkeld ''pluis- /niet pluis gevoel'' heeft.

2 Reacties
Freeman2
Freeman211 okt. 2016 - 8:29

Mooie geloofsbelijdenis heb je.

Kees Alders2
Kees Alders211 okt. 2016 - 8:42

Het alternatief is uitdrukkelijk niet "iedereen controleren". Dat is een valse tegenstelling. Het alternatief is alleen met gegronde redenen controleren. En onderzoek in Spanje en Engeland wijst uit dat de effectiviteit daarmee exponentieel toeneemt. Waarom dat laten liggen? "maar over het algemeen moet je er toch vanuit kunnen gaan dat een ervaren professioneel handelende agent een goed ontwikkeld ”pluis- /niet pluis gevoel” heeft" Waarom moet ik daarvan uit gaan als volgens onderzoekers (en niet alleen deze) blijkt dat dit gevoel helemaal niet zo feilloos ontwikkeld is als de agenten zelf denken? Varen op vooroordelen blijkt hopeloos onproductief. Dat nog even los van het negatieve effect dat er telkens uitgepikt wordt heeft op de mensen die het betreft. Niet alleen schadelijk (soms ook economisch schadelijk) voor hen, maar ook voor het draagvlak voor de politie bij die groep. En juist aangezien die groep inderdaad oververtegenwoordigd is, is er enorm bij meer draagvlak voor het politiewerk in die groep te winnen. Laten we toch met onze hersens blijven denken en niet (alleen) met intuïtie.

Molly Sweet2
Molly Sweet210 okt. 2016 - 9:40

'Nu weet u dus hoe de agenten onderling over burgers praten.' Wat is daar zo schokkend aan? Groepen mensen praten nu eenmaal op die manier over andere groepen mensen. Heeft de schrijver hier wel eens de reacties gelezen? Gottegot.

6 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 16:34

Er is een verschil tussen op een forum reageren, waarbij ik overigens ook normaal taalgebruik waardeer en voor mijzelf in ieder geval handhaaf, en een professionele houding aanhouden tijdens het werk. Als u dit niet schokkend vindt, dan zegt dat denk ik vooral iets over u. Ik ga er zelf niet vanuit dat de medewerkers achter de balie bij BCC zo over hun klanten praten, en ik zou dat als filiaalmanager zeker niet pikken als het zou gebeuren. Dan dus al helemaal niet bij de politie.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten10 okt. 2016 - 18:49

''Als u dit niet schokkend vindt, dan zegt dat denk ik vooral iets over u.'' Dat denk ik niet. Agenten zijn soms net mensen. Wat zij onderling aan cynische al dan niet humor uitwisselen zegt bijzonder weinig over hoe professioneel zij zich van hun taken kwijten.

Freeman2
Freeman211 okt. 2016 - 8:26

Ben je bewust van wat je zegt? - ("Agenten zijn soms net mensen")

Kees Alders2
Kees Alders211 okt. 2016 - 8:37

Volgens het onderzoek is aangehaald taalgebruik juist tekenend voor hoe ze op groepen mensen reageren dus dan ben ik benieuwd waarom u precies denkt dat deze mensen die maanden hebben meegelopen met de politie dat verkeerd zien. Ik houd het op wishful thinking van uw zijde eerlijk gezegd, wat loyaal is, maar mijns inziens toch niet echt verstandig. Het mag best, kritisch kijken naar de politie, daar wordt het politiewerk beter van.

Molly Sweet2
Molly Sweet215 okt. 2016 - 6:52

Kees: je mag van alles over me vinden, maar het geinsinueer 'dat zegt iets over u' vind ik steeds weer het zwakste argument waarmee je kunt komen. Ik denk dat jij eens wat psychologie moet gaan bestuderen. Want ik weet heel zeker dat jij precies doet wat een gemiddelde agent, postbode of arts ook doet: mens zijn in je dagelijkse uitingen. Je stelt idioot hoge eisen en wilt,mzoals velen dat willen,mdat ANDEREn perfect zijn. Kijk edht eerst eens kritisch naar jezelf. Dit is wat mensen doen: jij, ik agenten, postbodes... Enfin. Dus: nee, ik vind dat niet schokkend. Ik leef lang genoeg om van dit soort kleinigheden, waar zo makkelijk dorheen te prikken valt, van op mijn achterste poten te gaan staan. Maar als je graag zeikt, zijn dit de punten wel. Anderen aanvallen op hun menselijkheid, met alle fouten en zwakheden die daarbij horen. Liever pleit ik voor begrip dan voor afzeiken, maar dat zegt natuurlijk ook weer iets over mij. Jij mag me zeggen wat.

Molly Sweet2
Molly Sweet215 okt. 2016 - 6:53

NIET van op mijn achterste poten etc...

Frans Akkermans
Frans Akkermans9 okt. 2016 - 20:37

Een interessant rapport omdat het inzicht geeft in hoe het surveilleren in zijn werk gaat. Al die beschrijvingen die beginnen met …ik draai een dienst mee met...Mijn achting voor die agenten is zeker toegenomen. En dat profileren vind ik nogal meevallen, het mag niet, maar het is niet het grootste gedeelte van hun werk.

9 Reacties
Zandb
Zandb10 okt. 2016 - 7:04

En wie maalt er om agenten die doen wat niet mag.......

Frans Akkermans
Frans Akkermans10 okt. 2016 - 7:29

De rechter bijvoorbeeld. Die zit er kennelijk niet mee als een boef vrij uit gaat. Terecht natuurlijk. "Het gerechtshof Amsterdam heeft een stafzaak behandeld waarin sprake was van een zogenoemde 'dynamische verkeerscontrole'. Bij de doorzoeking van de auto van de verdachte is bijna een kilo wiet aangetroffen. De verdachte is vervolgd voor het bezit daarvan. Het hof vindt de verkeerscontrole onrechtmatig. Daarom moet de vondst van de wiet van het bewijs worden uitgesloten. Dit heeft geleid tot vrijspraak van de verdachte." (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Principiele-uitspraak-Dynamische-verkeerscontrole-onrechtmatig.aspx)

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 9:07

Niet alleen dat het 'niet mag', en ook niet alleen dat het soms ronduit schadelijk is voor de mensen die het onterecht treft... daarvan kan men nog vinden: waar gehakt wordt vallen spaanders (of zoiets), het is ook een slechte methode. Gewone onschuldige burgers worden tegen de politie opgezet, er vinden heel veel controles plaats van mensen die al honderden keren gecontroleerd zijn: kost allemaal weer geld, en daders die net niet in een profiel passen lachen zich een vouw in hun broek en gaan vrijuit. In Engeland, waar dit probleem al jaren serieus wordt aangepakt, is de effectiviteit van controles vier keer zo groot geworden. Een mooie bij-vangst van antidiscriminatiebeleid, nietwaar? Waarom moeten wij Hollanders dan de kop in het zand blijven steken? Omdat wij zo graag discrimineren? Mijn achting voor agenten die zich uitlaten in hun werk zoals boven beschreven, daar blijft niet veel meer van over overigens. Het zal met werkethiek te maken hebben.

Zandb
Zandb10 okt. 2016 - 10:29

Oh, gelukkig maar Frans, dat is immers maar een rechter: Het wordt blijkbaar pas erg als werkelijk verstandige mensen daar om gaan malen..... Want als agenten die zich aan de wet moeten houden, ja, dat kunnen we natuurlijk niet hebben.

Bram Emanuel
Bram Emanuel10 okt. 2016 - 11:43

@ Kees "In Engeland, waar dit probleem al jaren serieus wordt aangepakt, is de effectiviteit van controles vier keer zo groot geworden." Heb je daar ook een link bij?

Frans Akkermans
Frans Akkermans10 okt. 2016 - 12:02

Zandb en Alders Iedereen 'profileert' is het maatschappelijk verkeer. U ook. Je kan niet zonder. Van de politie verlangen we dat ze dat 'professioneel' niet doen. Met het citeren van die uitspraak bedoel ik te zeggen dat surveilleren en controles wel zin kunnen hebben maar dat het niet helpt als de rechter daar een stokje voor steekt. Die moet dat natuurlijk ook doen, dat is zijn rol. Maar vindt u het dan niet zonde dat zo'n boef de dans ontspringt? Ik zal de manier van surveilleren in Engeland eens opzoeken. Vier keer zo effectief, dat is nog al wat.

Zandb
Zandb10 okt. 2016 - 15:38

Frans: U doet veel te ingewikkeld: Agenten moeten zich aan de wet houden. Dat ze daartoe als mens wel of niet toe in staat zijn, dat doet er niets toe. Ook ik moet me aan de wet houden en als geconstateerd wordt dat ik dat niet doe, dan heb ik een probleem.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten10 okt. 2016 - 16:32

''Ook ik moet me aan de wet houden en als geconstateerd wordt dat ik dat niet doe, dan heb ik een probleem.'' Maar u heeft pas echt een probleem als de rechter vindt dat u de wet heeft overtreden en niet als ik dat vind. En gelukkig maar. De politie heeft in het onderhavige voorbeeld dus geen enkel belang zich niet aan de wet te houden omdat anders, in het geval van het voorbeeld, het bewijs als onrechtmatig wordt verklaard en de verdachte vrijuit gaat.

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 16:41

De link: https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/amnesty_international_memo_stopformulieren.pdf "De meeste politiekorpsen in het Verenigd Koninkrijk monitoren politiecontroles al jaren. De cijfers laten een opmerkelijk ontwikkeling zien, nadat er een programma is ingezet voor betere en effectieve controles. Zo is het aantal politiecontroles van de West Midlands Police (Birmingham en omgeving) scherp gedaald, namelijk van 64.000 in 2011/2012 naar 14.000 in 2014/2015. Terwijl het percentage ‘succesvolle controles’ (aanhoudingen en waarschuwingen) is gestegen van 4% naar 26%, hetgeen ook heeft geleid tot een absolute stijging van ‘succesvolle controles’ Etnische minderheden worden nog altijd relatief vaker gecontroleerd dan de witte autochtone bevolking, maar de mate van disproportionaliteit is wel scherp gedaald. Voorheen hadden zwarte jonge mannen een 28 keer grotere kans om gecontroleerd en dat is teruggedrongen tot 2.8 keer." Feitelijk zijn de resultaten dus nog rooskleuriger. Met een kwart van de capaciteit anderhalf keer zoveel boeven vangen. Wie wil dat nu niet? En waarom niet? Omdat u zo graag volhoudt dat discrimineren goed en natuurlijk is? Ook als het tegenbewijs er uit verschillende landen ligt?

Jorrt88
Jorrt889 okt. 2016 - 18:51

Het is altijd gemakkelijk praten vanaf de zijlijn.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 9:07

Zei iemand vanaf de zijlijn.

arno consu
arno consu9 okt. 2016 - 18:33

Stel je bent crimineel en moet dus af en toe drugs / wapens / anders vervoeren. Nu is het zo dat je te pas en onpas gecontroleerd kan worden als je staande gehouden wordt. En ik weet zeker dat criminelen daar echt wel rekening mee houden. . Maar stel, straks mag dat niet meer. Geen controle meer want er moet een goede reden zijn omdat de agent zich anders zomaar schuldig zou kunnen maken aan o.a. 'Etnisch profileren'? Is daar ook rekening mee gehouden?

11 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus10 okt. 2016 - 0:50

"Stel je bent crimineel en moet dus af en toe drugs / wapens / anders vervoeren." Als je een beetje slim bent dan weet je al lang dat je daarvoor geen patserbak met donker getinte ramen moet gebruiken maar de meest sukkelige auto die je kunt vinden, inclusief kinderzitje op de achterbank.

Minoes2
Minoes210 okt. 2016 - 6:34

Piet de Geud Gevolg zou dus in jouw redenering zijn dat ze vervolgens alle mensen met een sukkelig autootje en een kinderzitje op de achterbank moeten gaan controleren? Je reactie op zich zegt dus niets, het profileren zou evengoed blijven.

Zandb
Zandb10 okt. 2016 - 7:21

Wat is dit nu weer voor onzin: "Maar stel, straks mag dat niet meer. Geen controle meer want er moet een goede reden zijn omdat de agent zich anders zomaar schuldig zou kunnen maken aan o.a. ‘Etnisch profileren’?" Agenten moeten gewoon altijd een goede reden hebben om staande te houden. Zo wordt het niet, zo ìs het al jaaaaren.

arno consu
arno consu10 okt. 2016 - 8:24

@Piet, Als ik de verhalen mag geloven maakt het niet uit of je in onopvallende auto's rijdt want het zou om de kleur van de bestuurder gaan. Het gaat immers steeds maar weer over "Entnisch profileren"? Want als het gaat om patserbakken aanhouden kunnen we het geen etnisch profileren meer noemen maar patserbak controle. @Zandb, Als het toch zo'n onzin is en het al jaaaaren zo is dat een agent een goede reden moet hebben om iemand staande te houden dan vraag ik me af waar je je dan zo druk over maakt.

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 9:11

Zoals blijkt uit divers onderzoek en ook zo weer, kan je als je zo wilt contoleren beter niet geprofileerd controleren, maar iedereen controleren. Want inderdaad, de echte schurken doen hun best juist niet in een plaatje te vallen. Maar zowel met het controleren als op het etnisch profileren blijkt: het is hopeloos ineffectief, omdat de agenten het grootste deel van de tijd bezig zijn mensen te controleren waarmee niets aan de hand is. Ja, zo krijgen we natuurlijk al snel een tekort aan blauw op straat. Wie toch graag heeft dat de politie hier iedere burger bij voorbaat als verdacht beschouwt en zich gaat gedragen als een stasi-apparaat: wil je daar dan ook de belastingen voor betalen? Het kost allemaal nogal wat aan capaciteit. Beter is het als de politie slechts in actie komt als er wat mis is. Veel effectiever.

Zandb
Zandb10 okt. 2016 - 10:34

NvdBild: Veel mensen maken zich druk om het feit dat agenten zich blijkbaar en domweg niet aan die regels die al jaaaaaaren gelden, houden. En ik maak me er druk om, dat u niet zo slim uitgangspunt hanteert: "....als straks niet meer mag wat nu al niet mag.....". Nota bene.

arno consu
arno consu10 okt. 2016 - 11:57

"Maar zowel met het controleren als op het etnisch profileren blijkt: het is hopeloos ineffectief" Dat kan je beweren over de daadwerkelijke aanhoudingen aan de hand van die huidige controles maar niet over het preventieve effect dat die controles kunnen hebben. Ik ben van mening dat er rekening wordt gehouden met het risico op pakkans vanwege die mogelijke controles. @Zandb, "als straks niet meer mag wat nu al niet meer mag" daar gaat dit stuk volgens mij Notabene over? Over agentjes die nu dingen doen die al jaaaren niet mogen? En ik vraag mij daarin af of die controles niet alsnog een preventieve werking hebben. Net zoals bijv. zwartrijdertjes in de trein die zullen toenemen als er nauwelijks controle meer is. Begrijpt u? Lees het anders eerst even goed door als u zo graag mee wilt discusseren. Dan hoeft u zich ook niet zo druk te maken.

Frans Akkermans
Frans Akkermans10 okt. 2016 - 12:26

Als de politie beter niet kan controleren vanwege de ondoelmatigheid, hoe dacht u dronkenschap op de weg aan te pakken? Gelet op uw stelling dat de politie beter pas in actie kan komen als er wat mis is. "Bij alcoholcontroles in Maassluis en Vlaardingen zijn zaterdag in totaal vijf automobilisten aangehouden wegens dronkenschap. Circa 2.600 weggebruikers hebben moeten blazen. De controles werden achtereenvolgens gehouden op de Dr. Albert Schweitzerdreef en de Rozenlaan in Maassluis en op het Burgemeester Van Lierplein in Vlaardingen. De politiebezetting bij deze acties bestond voor tachtig procent uit vrijwilligers. De politie had een MCU (Mobiele Commando Unit) bij zich, waarin een exact promillage berekend kan worden." (http://www.wos.nl/vijf-aanhoudingen-bij-alcoholcontrole-waterweggebied/nieuws/item?832364) Slechts vijf dronken rijders van de 2600. Dat schiet inderdaad niet op. En het natuurlijk ook helemaal niet gezegd dat die vijf mensen een ongeluk hadden veroorzaakt. (Het aantal aan alcohol gerelateerde verkeersdoden schommelt ligt in de buurt van honderd per jaar.) Die controles hebben zin omdat je het idee dat je daarmee de pakkans vergroot. En het draait bij misdaadbestrijding voor een belangrijk deel om de pakkans lijkt me zo.

Zandb
Zandb10 okt. 2016 - 15:45

NvdBild: Dit stuk gaat daar niet over, "dat straks niet meer mag wat nooit gemogen heeft". Als u dat denkt dan leest u gewoon verkeerd. Onderzoek toont aan dat agenten doen wat niet mag en dat op zich al erg is maar helemaal als blijkt dat het nog ineffectief is ook. Agenten die - om allerlei redenen - aan hun laars lappen dat iets niet mag en in dit verband tonen niet zonder etnisch profileren te kunnen of te willen, die kunnen beter verdwijnen, is de stelling van Kees Alders.

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 17:48

Dit stuk gaat inderdaad niet over alcoholcontroles. Daar wordt ook bovendien iedereen gecontroleerd. Hoe vaak bent u gecontroleerd? Ik als witte man kan zeggen: nooit. Dat met die preventieve werking is er dan ook niet. Tenzij ik allochtoon zou zijn, en continu gecontroleerd werd. Dan zou ik mijn wapens wat dieper wegstoppen en ze niet zomaar op de achterbank laten slingeren.

arno consu
arno consu10 okt. 2016 - 18:03

Hr. Zandb. Ik moet helaas nu even wat nuttigs doen. Voor u is dat natuurlijk niet zo erg want naar wat ik heb begrepen zijn er nog wel meer deelnemers in uw grote gelijkshow.

TheHun
TheHun9 okt. 2016 - 17:50

"Er is daarom een grote zuivering in het politie-apparaat nodig" Volledig mee eens! Er dienen grote zuiveringen plaats te vinden binnen de politie, het ambtenarenapparaat en de politiek. Alleen dan kunnen we ons doel bereiken.

2 Reacties
zegikniet2
zegikniet210 okt. 2016 - 1:15

Precies! En dan noemen we het de nacht van de lange messen!

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 9:12

Dat is allemaal natuurlijk niet wat ik bedoel.

CharlesdeValois
CharlesdeValois9 okt. 2016 - 15:46

Bij een dadersprofiel ontkom je er niet aan als je bijvoorbeeld op het politiebureau aangifte doet omdat je dochter met geweld van haar mobiel is bestolen om kenmerkende uiterlijkheden op te noemen. Wit of zwart, groot of klein, stijl haar krullend haar. etc. etc. Alles bij elkaar opgeteld komt er een beeld tot stand in welke richting je moet zoeken. Maar waar begint nou precies etnisch profileren als je een signalement moet geven. Je ziet er uit zoals je er uit ziet en de taal is een middel om daar structuur in aan te brengen.

9 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus9 okt. 2016 - 17:23

"Maar waar begint nou precies etnisch profileren als je een signalement moet geven." Etnisch profileren gaat niet over individuele signalementen maar over collectieve signalementen.

kapitanlaipose
kapitanlaipose9 okt. 2016 - 18:45

Etnisch profileren gaat niet over opsporing als er een signalement is van een verdachte. Als het signalement negroïde man dan is dat dus blijkbaar het signalement en zal de politie ook gericht moeten zoeken naar iemand die aan dat signalement (negroïde man)voldoet. Bij etnisch profileren gaat het om algemene controles (dus geen sprake van een specifiek signalement) waarbij individuen eruit worden gepikt omdat ze te veel pigment hebben. Het alleen hebben van een bepaalde hoeveelheid pigment maakt iemand verdacht.

Molly Veenstra
Molly Veenstra9 okt. 2016 - 21:19

@Piet de Geus Misschien houdt de politie meer mannen staande dan vrouwen. Omdat agenten wel eens ergens hebben gelezen dat mannen oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken. Daar heeft nog niemand over geklaagd en voor zover ik weet is het ook nooit onderzocht, maar stel dat agenten inderdaad meer mannen dan vrouwen staande zou houden, is dat dan vergelijkbaar met etnisch profileren? Ook hier gaat het immers niet over individuele signalementen maar over collectieve signalementen.

Piet de Geus
Piet de Geus10 okt. 2016 - 0:52

"Misschien houdt de politie meer mannen staande dan vrouwen. Omdat agenten wel eens ergens hebben gelezen dat mannen oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken." Denk je dat het efficiënt is om op basis van statistieken de helft van de bevolking als verdacht aan te merken?

PieterPan3
PieterPan310 okt. 2016 - 5:23

@Piet "Denk je dat het efficiënt is om op basis van statistieken de helft van de bevolking als verdacht aan te merken?" Denk je dat het efficient is om in het wilde weg mensen te controleren, zonder rekening te houden met misdaadcijfers?

Minoes2
Minoes210 okt. 2016 - 6:39

kapitanlaipose Maar hoe weet jij als burger waarom de politie wel dan niet iemand controleert. Ik begrijp wat je zegt. Zo zou ik het ook willen omschrijven. Wij hebben helaas geen enkel inzicht waarom ze iets wel dan niet doen. Dat is de makke. Tenzij ze het inderdaad gaan motiveren. Maar volgens mij gaat het om meer dan dat. Het heeft invloed op a. de bejegening, b. misschien de strafmaat bij een overtreding, het wel of niet consequenties verbinden aan iets, en op heel veel andere zaken. Daar krijg je bijna nooit de vinger achter. Het gevoel zal er niet mee verdwijnen denk ik.

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 9:15

"Denk je dat het efficient is om in het wilde weg mensen te controleren, zonder rekening te houden met misdaadcijfers?" Nee, en sterker nog, het is ook inefficient om in de wilde weg mensen te controleren, wel rekening houdend met misdaadcijfers. Met of zonder, het is gewoon geen goede methode. Stoppen daarmee. Alleen controleren als daar een goede reden voor is. Niet alleen om burgers te beschermen, maar ook om de politie wat efficiënter te laten werken.

Molly Veenstra
Molly Veenstra10 okt. 2016 - 11:00

'Denk je dat het efficiënt is om op basis van statistieken de helft van de bevolking als verdacht aan te merken?' Als de politie iemand staande houdt is diegene nog geen verdachte. Ik denk eerder dat het omgekeerde het geval is. Het is zeer inefficiënt vrouwen staande te houden omdat de kans dat een misdrijf is gepleegd door een vrouw aanzienlijk kleiner is. Om dezelfde reden zal de politie bejaarden eerder met rust laten dan jongemannen tussen de vijftien en de vijfendertig. Allemaal op grond van collectieve signalementen. Net als etnisch profileren.

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 17:54

Het is zeer inefficiënt om willekeurig mensen aan te houden in het algemeen. Punt. Van de autochtonen is misschien 1% ooit in een jaar bezig met criminele daden, van de allochtonen drie procent. Ik weet niet precies de getallen, maar om dit soort percentages gaat het. Dan ben je wel heel inefficiënt bezig als je controles gaat houden lukraak op een bevolkingsgroep want de kans dat je raak schiet is wel groter, die blijft miniem. En dat blijkt dus ook in praktijk. Die 9% waarin in het beste geval van te zeggen is dat er hooguit nuttige informatie uit komt, blijkt zeer rooskleurig te zijn: eigenlijk was er in 3% van de gevallen iets dat echt nuttig bleek te kunnen worden genoemd. Als ik in mijn werk slechts 3% van mijn tijd met een activiteit nuttig bezig blijk te zijn, heroverweeg ik mijn manier van werken. Waarom blijft u er zich zo tegen verzetten dat die hele controlecultuur alleen maar voor de buhne en de onderbuik is, en nauwelijks iets oplevert? Bent u zo dol op de buhne en de onderbuik, dat u voor de feiten de kop in het zand blijft steken?

Ben Joop
Ben Joop9 okt. 2016 - 15:24

Laat ze gewoon beginnen amkw PVVers eruit te gooien. Ik zou niet weten hoe dat te onderzoeken maar resultaat gegarandeerd.

4 Reacties
ikdus2
ikdus29 okt. 2016 - 16:36

bedoel je totale ontbinding van de politieorganisatie.

RonVa
RonVa9 okt. 2016 - 20:30

Goed idee, laten we gaan discrimineren.. Daarmee roeien we discriminatie vast uit..

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 9:18

Discriminatie is onderscheid op niet terzake doende gronden. Sympathie voor de PVV lijkt mij op zijn minst zeer dicht bij ter zake doend op dit dossier liggen. Maar beter zou het zijn inderdaad te kijken of agenten ook wel respect voor andere bevolkingsgroepen op kunnen brengen. Die ene PVV'er die het niet met Wilders eens is dat er minder Marokkanen moeten komen mag dan zijn werk blijven doen.

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 17:57

Nee, dat stel ik ook niet, ik ben het ook niet met de eerste post in dit draadje eens. Alleen, ik moet wel onderstrepen dat de vergelijking van Ikdus niet klopt. Het hebben van sympathie voor de PVV is nu juist wel iets dat in zeer hoge mate correleert met een intolerante houding ten opzichte van alles wat 'vreemd' is (denk in termen als 95%), en dat is een zelfgekozen houding. Terwijl het hebben van een kleurtje veel minder correleert met crimineel gedrag (denk in termen als 3%), en geen zelfgekozen houding is. De conclusie dat dit dezelfde vorm van discriminatie is, klopt dus niet. En dat is alles wat ik hierover te zeggen heb.

7anpau1
7anpau19 okt. 2016 - 12:45

Brrr, zuiveringen, ik heb er negatieve associaties mee. In het gunstigste geval leidt het tot een heksenjacht. Sorry, mijheer Alders, maar in dit geval doet u precies dat wat u politiemensen verwijt, op basis van statistieken en incidenten (in dit geval ook nog afkomstig uit 1 en hetzelfde onderzoek - verregaande, ongenuanceerde en generaliserende - en onjuiste - conlusies trekken die u op geen wijze hebt getoetst. Ala bij een alcoholcontrole 1 op de 20 automobilisten teveel gedronken blijkt te hebben, was dat dan tijdverspilling? Misschien is uw zoon of dochter wel levend thuisgekomen door die controle of leidt de angst voor fuiken er toe dat 1 of andere jan doedel na twee biertjes de kantoorborrel of derde helft voor gezien houdt? Laat ik voorop stellen dat ik tegen etniisch profileren ben, precies om de reden dat ik me stoor aan dit stuk van u (wat voor uw doen echt ver beneden peil is); namelijk dat mensen stastieken misbruiken. Of dat bewust gebeurt of omdat ze er gewoon geen bal van snappen laat ik dan maar even in het midden. You've got lies, damn lies and statistics. Naast een cursus statistiek zou ik u verder eens aanraden om eens een weekje mee te lopen met de politie. Valt vast wel te regelen denk ik. Dat is toch wel het minste dat je van een 'socialist' mag verwachten voordat hij zo'n hard oordeel velt over gewone mannen en vrouwen die een behoorlijke zware, gevaarlijke en nuttige baan uitoefenen tegen een niet al te hoog salaris.

6 Reacties
Zandb
Zandb10 okt. 2016 - 7:12

Is "etnisch profileren" ook (en dan een verboden vorm) van "zuiveren"?

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 9:23

Ik denk toch echt dat u mijn stuk niet goed gelezen heeft. Ten eerste ben ik geen socialist, hoe komt u daarbij. Ten tweede trek ik mijn conclusies niet op basis van statistieken, ik stel alleen dat een agent die geen respect voor burgers op kan brengen, niet geschikt is voor zijn beroep. En dat als een individuele agent dat niet kan, hij geen plaats heeft bij de politie. Niets generalisaties dus. Verder heeft u waarschijnlijk gewoon een nare associatie met het woord zuivering omdat u dan denkt aan politieke zuiveringen. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde. Het gaat hier om een pleidooi voor een gezonder personeelsbeleid. En tenslotte gaat dit zeker niet over alcoholcontroles in het verkeer, waarbij iedereen gecontroleerd wordt. Het gaat hier om contoles zonder aanwijsbare reden.

7anpau1
7anpau110 okt. 2016 - 14:25

Geachte heer Alders, Ik heb het natuurlijk goed gelezen. Ook zo'n dooddoener is meer iets voor de heer Blokhuizen. U baseert uw stellingen - althans dat pretendeert u - op een onderzoek (http://www.politieenwetenschap.nl/cache/files/57f218b4acb82PW91.pdf). U stelt op basis van dat onderzoek dat 'met een hoop goede wil valt van 9 procent van de controles misschien nog te zeggen dat ze ‘nuttige informatie’ opleverden. De rest is gewoon verloren politiecapaciteit, en heel veel ergernis voor burgers die soms tijdens hun werk meerdere keren per dag aan de kant worden gezet.' Vervolgens begint u op basis daarvan een hele tirade; -"De cultuur bij de politie is compleet verziekt door de vele rotte appels die er tussen de agenten rond blijken te lopen. Er is daarom een grote zuivering in het politie-apparaat nodig."

7anpau1
7anpau110 okt. 2016 - 15:37

Geachte heer Alders, Ik heb het natuurlijk goed gelezen. Zo’n dooddoener is meer iets voor de heer Blokhuizen. U baseert uw stellingen – althans dat pretendeert u – op een onderzoek (http://www.politieenwetenschap.nl/cache/files/57f218b4acb82PW91.pdf). U stelt op basis van dat onderzoek dat ‘met een hoop goede wil valt van 9 procent van de controles misschien nog te zeggen dat ze ‘nuttige informatie’ opleverden. De rest is gewoon verloren politiecapaciteit, en heel veel ergernis voor burgers die soms tijdens hun werk meerdere keren per dag aan de kant worden gezet.’ Vervolgens begint u op basis daarvan een hele tirade; -“De cultuur bij de politie is compleet verziekt door de vele rotte appels die er tussen de agenten rond blijken te lopen. Er is daarom een grote zuivering in het politie-apparaat nodig.” - "Het wordt daarom hoog tijd een andere koers te varen, en de politie weer te zien als een orgaan dat vooral ingrijpt waar het misgaat, in plaats van een bureaucratisch stasi-apparaat dat alle burgers bij voorbaat behandelt als criminelen." etc, Maar kijk nou eens naar dat onderzoek. 240 uur, 30 diensten van circa 8 uur, waarbij met name werd meegereden met auto's Men heeft geprobeerd zoveel mogelijk bij diensten mee te draaien waarbij (ook) proactief, zoals dat gedefinieerd is door de onderzoekers, zou worden opgetreden, maar dat is maar ten dele mogelijk gebleken aangezien zulke diensten niet bestaan. In elk geval is het een druppel op de gloeiende plaat als we kijken naar het totale politiewerk en alle taken die de politie heeft. Het onderzoek is erg beperkt zowel qua doelstelling als kwantitatief. U laat die context geheel buiten beschouwing. In totaal zijn er slechts 272 situaties geobserveerd waarin politieagenten iets uit het straatbeeld selecteerden en overwogen om te interveniëren. In 174 van deze situaties zijn de betrokken politieagenten tot een interventie, veelal een staande houding (163). In veel gevallen is dus ook niet geïntervenieerd, onder andere omdat er eerst aanvullende informatie werd opgevraagd. Dat gebeurde vooral in de gevallen dat het niet ging om een concrete verdenking, maar om profileren of /een 'abnormaliteit' (volgens de definities van de onderzoekers). In hoeveel gevallen het zoeken van aanvullende gegevens extra informatie opleverde om juist wel te interveniëren heb ik niet zo 1, 2, 3 kunnen vinden, maar dat kan aan mij liggen. Bij het interveniëren is voor zover blijkt uit het onderzoek in de regel gewoon gebruik gemaakt van een bevoegdheid in het kader van de WVW en gebeurt er dus niets onoorbaars of onrechtmatigs. In het merendeel van de gevallen is dat bovendien gebeurt omdat er een redelijk vermoeden van schuld schuld was. Ook dat is dus prima politiewerk. Uw vergaande conclusies - 9% - worden dus helemaal niet geschraagd door dit onderzoek, nog los van het feit dat dit soort effecten überhaupt erg lastig meetbaar zijn (zie mijn voorbeeld van de alcoholcontroles). Daarnaast is het onderzoek erg beperkt kunnen dergelijke statistische vergaande conclusies over het functioneren van individuele politiemensen daarop in mijn ogen niet worden gestoeld (representativiteit/standaarddeviatie?). Dat was ook niet het doel van de onderzoekers. Kortom, u goochelt wat met de uitkomsten van een rapport in een poging om uw - waarschijnlijk al voordien vaststaande - opinie te staven. Daar verzet ik mij tegen, vooral omdat u op basis daarvan nogal vergaande en generaliserende uitspraken over (het werk van) gewone politiemensen doet. Etnisch profileren - waarbij de etnische afkomst als voornaamste reden voor het inzetten van een bevoegdheid wordt gehanteerd, ook al is dat op zich rechtmatig, - is inderdaad onwenselijk. Dat is zeker onwenselijk als politiemensen menen dat dit effectief is vanwege de misdaadstatistieken, want dat is het niet - zoals ik diverse posts op Joop eerder al uiteen heb gezet. U heeft ook helemaal gelijk dat bij het bepalen van de effectiviteit ook de negatieve effecten moeten worden meegewogen. Als je op leeftijd, etniciteit en prijs van de auto profileert tref je daarmee onevenredig die mensen met niet autochtone etnische kenmerken die juist doen wat onze maatschappij van ze heeft gevraagd, namelijk maatschappelijk, financieel rechtmatig succesvol zijn. Dat dit ontzettend frustrerend is voor die mensen, staat als een paal boven water. En ook al betreft het een statistisch te verwaarlozen percentage van het totale politiewerk, dan nog is dat iets dat vermeden dient te worden. Het is niet te verteren voor de mensen die het treft, het schaadt de reputatie van de politie en het geeft echte criminelen een excuus. Maar het bepalen van het beleid en het inzetten van capaciteit op dit vlak is toch een taak van de politiek en de bestuurlijke top van politie en justitie (en de bonden) en niet van 'de gewone diender'. Die roeit met de riemen die hij of zij heeft. Kunt u het hen kwalijk nemen dat ze statistieken niet erg goed praktisch weten te duiden?

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 18:02

U kunt van alles bagatelliseren en nuanceren en daar heeft u voor een deel groot gelijk in, maar uit het onderzoek blijkt ook dat een deel van de agenten (en ook wordt gesproken over een groot deel) geen respect weet op te brengen voor de burger en onnatuurlijk blijft vasthouden aan de eigen vooroordelen. Hoe groot dat deel is, laten we daar maar niet over speculeren. In ieder geval is dit niet het enige onderzoek geweest naar de cultuur binnen de politie in de afgelopen jaren. En laten we wel zijn, ook al blijkt het in praktijk mee te vallen en is het maar één agent die het betreft, dan is het corps alsnog beter af zonder die ene agent, want die weet voor de rest een hoop te verpesten.

7anpau1
7anpau111 okt. 2016 - 13:18

Geachte heer Alders, Het vasthouden aan vooroordelen is nu juist - helaas - heel natuurlijk. Een van de belangrijkste kenmerken van een vooroordeel is nu juist dat we dat telkens bevestigd zien. Zaken die niet aan ons vooroordeel voldoen kwalificeren we (onbewust) als de uitzondering die de regel bevestigd, niet als falsificatie van ons vooroordeel. Daarom zijn vooroordelen ook zo verrekte lastig uit te bannen. Sommige vooroordelen zijn daardoor zelfs al eeuwen oud en universeel. Neem de vooroordelen over 'noorderlingen' (noeste werkers/gierig/saai/introvert) en 'zuiderlingen' (lui, onbetrouwbaar, levensgenieters/extrovert/gastvrij). Die vooroordelen zie je op heel veel plekken terugkomen, binnen een land (beneden/boven de rivieren-Schotten/Britten-Noord Italië/Zuid Italië) en binnen een continent (Duitsers-Nederlanders/Italianen-Grieken). Ook op het zuidelijk halfrond en niet eens spiegelbeeldig. De vraag rijst zelfs of bij dat soort hardnekkig, wijd verbreide vooroordelen mensen zich er niet naar gaan gedragen? Misschien verwacht u dus wat teveel? Ook gaat het me veel te ver om op basis van dit rapport mensen te veroordelen en te veronderstellen dat (veel) politiemensen geen respect zouden hebben voor 'de burger'. Misschien is dat een vooroordeel van u dat u hiermee bevestigd zag?

henk jansen2
henk jansen29 okt. 2016 - 9:19

Zaken worden vaak negatief gepresenteerd, en racisme komt veel te vaak als excuus op tafel. 1. Klopt het niet dat het merendeel van de gevangenen van buitenlandse afkomst is? 2. Is een slingerende auto geen aanleiding om alcohol misbruik te vermoeden? 3. Is het vreemd om Iemand die midden in de nacht met gereedschap rond loopt te controleren? Statistieken liegen niet. Het is dus niet vreemd dat agenten aan etnisch profileren doen. Zolang niemand veroordeeld wordt zonder dat er bewijs is, is er dus niets aan de hand.

6 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 10:52

Als u het artikel nog eens leest ziet u dat het woord racisme er niet in voorkomt. Waar het hier om gaat is dat (etnisch) profileren totaal improductief blijkt te zijn. En anders dan u stelt is er wel degelijk schade bij een onterechte controle, zeker als dat keer op keer gebeurt. Wees geen wegkijker.

Piet de Geus
Piet de Geus9 okt. 2016 - 11:01

"Statistieken liegen niet." De statistieken over het buitengewoon lage percentage staandehoudingen dat 'iets' oplevert liegen inderdaad niet. "Het is dus niet vreemd dat agenten aan etnisch profileren doen." Bekijk nou eerst de statistieken eens in plaats van meteen te raaskallen.

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman9 okt. 2016 - 15:45

antwoord vraag 1: Nee idem vraag 2: ja idem 3: Als iemand 's nachts met gereedschap loopt en dat kun je zien, dan heb je te maken met iemand die naar z'n werk gaat. Immers als iemand een inbraak plant o.i.d. zorgt die er wel voor dat dat juist niet zichtbaar is.

Donostia2
Donostia29 okt. 2016 - 22:41

@Piet. De statistieken wijzen toch echt op een groter aantal juist/raak/effectief dan willekeurig/random mensen controleren. Mocht dat niet zo zijn ben ik de eerste die deze manier van profileren veroordeelt. Het kan veel beter, maar profileren lijkt effectiever te zijn dan niet profileren.

Zandb
Zandb10 okt. 2016 - 7:31

Donostia: U presenteert een valse voorstelling van zaken: Willekeurig controleren mag net zo min als etnisch profileren; een agent moet een reden hebben om staande te houden. Verder weet ik niet welke cijfers u bedoelt: Statistieken bewijzen dat "gericht willekeurig" meer oplevert dan "willekeurig"? Welke statistieken bedoelt u? En hoe ver zit "gericht willekeurig" dan van "een goede reden om" af? Of, anders gezegd: Wat maakt "gericht willekeurig" dan precies zo "willekeurig"?

7anpau1
7anpau111 okt. 2016 - 13:23

@ Zandbergen Artikel 160 WVW - waar het in het onderzoek met name om ging - bevat een controlebevoegdheid. De reden om iemand te mogen staande te houden is dus dat iemand een motorvoertuig bestuurd. Maar dat wist u wel natuurlijk. U stelt het met zoveel aplomb.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen9 okt. 2016 - 8:46

Dat het politiekorps vrijwel uitsluitend bestaat uit mensen die niet geschikt zijn als agent is echt geen nieuws. En dat is echt niet alleen vanwege het profileren.

2 Reacties
Nick Ros
Nick Ros9 okt. 2016 - 10:08

Dat geldt ook voor de ambtenarij en dan met name bij de gemeenten.

Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 10:52

Vrijwel uitsluitend gaat mij te ver.

Freeman2
Freeman29 okt. 2016 - 8:44

Het is in wezen reuzeeenvoudig: etnisch profileren is machtsmisbruik van een ethnische groep over anderen. Het heeft zijn wortels in de algemene xenofobie en racisme waarbij ambtenaren, vooral hun leiders, bepaalde ethnische politiek met bepaalde uitwerkingen nastreven omdat de neoliberalen per definitie geen sociale problematiek in staat zijn om op te lossen. Daar wordt dan de politie ingeschakeld om deze sociale problematiek autoritair op te lossen. Aan de hand van ethnische profileren. Het cirkel is rond.

[verwijderd]
[verwijderd]9 okt. 2016 - 8:03

--- Dit bericht is verwijderd —

6 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 10:55

Uit het onderzoek blijkt dat de politie vaker mensen staande houdt dan de verschillen in criminaliteitscijfers rechtvaardigen. Daarbij gaat het er mij ook om: wat is het nut van al die onterechte staande houdingen? Dat blijkt maar zeer laag. Agenten overschatten daarbij de positieve effecten daarvan en onderschatten de negatieve effecten. Dan moet daar toch lering uitgetrokken worden? Waarom zouden we dat niet doen? Verder zult u als u het artikel nog eens leest zien dat ik het woord racist niet in de mond neem.

Zandb
Zandb10 okt. 2016 - 7:46

Gibby: In wezen beweert u dat "etnisch profileren" in zijn algemeenheid niet kan en mag. Dat levert inderdaad cynisch geredeneerd, dat in Lutjebroek die ene persoon die in dat etnische profiel past, steeds gecontroleerd wordt. Verder zijn agenten mensen en is niet menselijks hen dan ook vreemd. Dat levert in dit geval, waar het handelen onderzocht is, blijkbaar "stellige resultaten" op. Ik zou dan in eerste aanleg niet zo zeer aan de resultaten twijfelen maar eerder de vraag stellen of we niet te veel van agenten verwachten. Ik zou zeker concluderen uit dit onderzoek, dat iets als "etnisch profileren" te hoog gegrepen is voor de mens die agent is. Als je agenten dit soort verkeerde keuzes niet aan kunt rekenen, dan nog betekent dat niet dat je dat dan maar als "gegeven" moet accepteren onder het mom van : Ze bedoelen het immers niet verkeerd en het zijn maar mensen!" (En dat laatste bedoel ik dus beslist niet cynisch: Ik ben er met u van overtuigd dat de meeste mensen geen overtuigde racisten zijn of willens en wetens discrimineren.)

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 9:34

Beste Gibby Haynes: kritisch kijken naar wetenschappelijk onderzoek is altijd nuttig, daar is het wetenschap voor, maar als je een conclusie verwerpt, dan moet dat wel op gedegen gronden zijn waarom die conclusie niet zou kloppen. Kritiek moet gefundeerd zijn. En met één armzwaai ieder wetenschappelijk onderzoek van tafel vegen is maar weinig wetenschappelijk. Dit is zeker niet het enige onderzoek waaruit blijkt dat controles zonder goede reden maar weinig opleveren. En het is ook niet het enige waaruit blijkt dat die controles schadelijk zijn voor mensen, en de steun voor de politie ondermijnen. En het is zeker niet het enige onderzoek waaruit blijkt dat mensen hun eigen effectiviteit weer overschatten, zeker als ze daar maar weinig inzicht in krijgen. En dan de resultaten over de mentaliteit van de politie; misschien is het overdreven, maar waar rook is is vuur, en er zijn vele meldingen die inderdaad van zo'n verrotte machocultuur berichten, ook vanuit de politie zelf, die al jaren probeert meer allochtonen en vrouwen aan te trekken, wat maar niet lukt - en hoe komt dat nou toch??? Als u dat allemaal niet wilt geloven, zult u met tegenbewijs moeten komen.

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 9:35

... en daar wil ik nog aan toevoegen dat noch ik noch de onderzoekers stellen dat iedere agent niet zou deugen - het tegendeel wordt benadrukt. Er lopen er kennelijk alleen veel rond die gewoon de zaak voor de rest verpesten. Waarom zouden we dat niet mogen benoemen? Uit liefde voor de politie? Degene die werkelijk geeft om de politie en het werk dat ze doet zou dat júist moeten willen benoemen.

Zandb
Zandb10 okt. 2016 - 10:49

Gibby: Er is wat mij betreft niets op tegen, dat agenten verantwoording afleggen. Maar als statistieken dusdanig geïnterpreteerd worden, dat etnisch profileren toegestaan wordt dan kan ik maar moeilijk inzien hoe we een agent moeten aanspreken op het feit dat hij op onjuiste gronden etnisch profileert. Menselijk gedrag onderzoeken is inderdaad erg lastig. Maar de regels zijn dit verband heel duidelijk: Agenten mogen niet etnisch profileren. En dit onderzoek toont aan dat ze dat toch doen. Ik vind dan ook: Dit onderzoek toont maar weer eens aan dat agenten doen wat niet mag en dat dat we daar wat aan moeten doen. De regels vormen het kader van het beleid. Als de stellige uitkomsten van dit onderzoek aantoont dat er beleid moet worden ontwikkeld, kan dat per slot van rekening ook zijn dat de regels moeten veranderen.

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 18:05

"Maar als je echter zegt dat dit bij zwarten extra inproductief is ga je wat mij betreft een halte te ver." Dat zeg ik dan ook nergens. Verder valt er aan dit onderzoek ook wel wat af te doen, maar het is ook niet het enige onderzoek naar etnisch profileren, noch over de cultuur binnen de politie.

Andy Capp
Andy Capp9 okt. 2016 - 7:52

Laten we de zaken nu eens omdraaien: Zou je via een psychologisch onderzoek de potentiële fascisten uit een populatie kunnen filteren? Worden dat soort mensen nu juist geselecteerd voor een baan bij de politie? (Mijn zwager was als teenager al een rotjochie, -werd prompt aangenomen... ) -

1 Reactie
Zandb
Zandb10 okt. 2016 - 7:53

Andy: Stelt u nu niet voor, dat we mensen aanstellen, die vanuit een profiel de ideale agenten aan en in staat stellen het profiel te lezen van wat de ideale boef om dan de mensen die aan dat profiel voldoen te kunnen oppakken?

ainil nil
ainil nil9 okt. 2016 - 7:38

doen ze bij opsporing gezocht en interpol "most wanted" ook aan etnisch profileren? Alsmede bij het CBS en aanverwante instituten in europese landen? Anders snap ik de ophef niet zo?

4 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 10:56

Bij opsporing verzocht laten ze alleen schuldige mensen zien. Dat is nogal een verschil. Snapt u het nu?

ainil nil
ainil nil9 okt. 2016 - 14:42

@ kees hoe kan het dan dat zoveel daders allochtoon zijn bij dergelijke opsporingsinstanties terwijl ze een minderheid van de bevolking vormen?

Zandb
Zandb10 okt. 2016 - 7:55

ainil: Hoe weet u eigenlijk dat de daders allochtoon zijn? U ziet toch alleen maar hoe ze er uit zien?

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 9:38

Dat allochtonen oververtegenwoordigd zijn bij criminaliteitscijfers ontkent niemand. Waaraan dat ligt, daar kunnen we een heel onderzoek op zetten, wat interessant is, maar nu even de discussie niet. De discussie gaat er nu om of het DAAROM nuttig is om alle allochtonen (of mensen die er 'zo uitzien') maar vaker te controleren. En het antwoord is nee, dat is niet nuttig, het kost heel veel politiecapaciteit, levert veel te weinig op, doet daarbij mensen schade en zet ze bovendien op tegen de politie. Geen goede methode dus, en ik zie niet in waarom u dat goed zou moeten willen praten. Het is immers toch gewoon een slecht werkende methode?

rbakels
rbakels9 okt. 2016 - 7:32

Het antwoord staat in de wet (Wetboek van Strafvordering): staande houden is een "dwangmiddel", dwangmiddelen mogen alleen worden ingezet tegen verdachten, en een verdachte is iemand "te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voortvloeit." (art. 27 lid 1 Wetboek van Strafvordering, let op de oude spelling). "Redelijk" betekent hier: rationeel, beredeneerbaar. Een "kleurtje" is duidelijk niet zo'n "feit of omstandigheid". Zulke bepalingen moeten voorkomen dat we in een politiestaat verzeilen, waarin iedereen (althans iedereen die bij bepaalde etnische groepen lijkt te horen) naar goeddunken door de politie kan worden opgepakt.

3 Reacties
rbakels
rbakels9 okt. 2016 - 7:36

Ik ken een 100% Nederlander met donkere ogen, kale kop en klein snorretje die op Schiphol vaak voor Turk wordt aangezien en menigmaal opmerkingen te horen krijgt dat we "zijn soort hier liever niet zien". Kortom je riskeert ook als autochtoon geprofileerd te worden. Zelf kom ik op de leeftijd dat ik als bejaarde word geprofileerd, met als gevolg soms uiterst hinderlijke en grievende "behulpzaamheid".

Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 10:57

Die kant gaan we inderdaad helaas op, Frits, en dat treft niet alleen de 'gekleurde' medemens.

Peter Paul
Peter Paul12 okt. 2016 - 17:26

Dan zou een 20 jarige met een auto van dik een ton dus verdacht kunnen zijn. Redelijkerwijs zal de politie dan overigens niets vinden. Maar de politie zou dan eens een melding richting fiod moeten doen.

spagaat
spagaat9 okt. 2016 - 7:04

"Bij veruit de meeste controles zitten de agenten ernaast." Gelukkig wel zeg. Als in meer dan 50% van de controles een overtreding zou worden geconstateerd dan zou het slecht zijn gesteld in dit land. Dat betekent zeker niet dat controles zinloos zijn, want het belang van controles is niet alleen het vinden van overtredingen (dat ook natuurlijk) naar vooral ook preventie. Prima dus dat meestal niets gevonden wordt, ik word graag gecontroleerd. Mij is volstrekt onduidelijk of en in hoeverre we echt een probleem hebben met (overmatig) etnisch profileren in dit land, want zoals die onderzoeker (Wouter Landman oid) het op tekevisie presenteerde, daar was niet veel uit te halen.

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 10:59

Als u het onderzoek leest kunt u zien dat het wel degelijk een probleem is. Natuurlijk is zo'n onderzoeker voorzichtig met conclusies trekken. Onderzoek in Engeland met stopformulieren wijst uit dat controles veel effectiever kunnen. Het kost gewoon ook politiecapaciteit, naast dat het de burger tijd kost. Kent u dit artikel? http://nos.nl/artikel/2135794-bedrijf-is-politiecontroles-van-allochtonen-beu-het-loopt-uit-de-hand.html

Minoes2
Minoes29 okt. 2016 - 5:35

Kees Alders. Mag ik je vragen waarom ik weinig reactie heb gezien toen de politiek zich het recht toe-eigende zonder aanleiding en/of reden bij bijstandsgerechtigden zich toegang tot de woning te mogen verschaffen om te controleren of er geen twee tandenborstels stonden, er geen tweesoortige slipjes in de wasmand lagen etc.,omdat er weleens mensen waren die samenwoonden maar dat niet opgaven. Je weet wel waar Aboutaleb zo voor was. Ik heb me daar toen ontzettend boos over gemaakt. Er is geen overheidsdienaar die de villawijk binnenvalt omdat er zoveel mensen zijn met rekeningen op de Bahama's, Panama of ergens anders en de fiscus oplichten om hun bankrekeningen te kunnen checken. Waarvan acte. Het ergert mij nog steeds enorm. Is dat geen profileren?

6 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:00

Ik ben het volledig met u eens. Ik vind zelfs dat mensen die terugvallen op bijstand helemaal niet gecontroleerd zouden moeten worden. Daar heb ik op andere gelegenheden nogal eens over geschreven.

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman9 okt. 2016 - 15:54

Die tandenborstelcontrole stamt uit de 80er jaren. Heeft dus niks met Aboutaleb te maken.

Minoes2
Minoes210 okt. 2016 - 6:02

Pa Pinkelman. Daar heeft hij alles mee te maken, ik heb hem dat destijds met hart en ziel horen verdedigen. De hele maatschappij profileert aan de lopende band.

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 9:40

Inderdaad was Aboutaleb in Amsterdam voor de sociale dienst van de extreem harde lijn. Het is ook niet mijn politicus, laat dat duidelijk zijn.

Minoes2
Minoes211 okt. 2016 - 7:52

Niet enkel hard het is gewoon profileren. Het is dat laatste waar ik het over heb. Je mag zonder aanziens des persoons en zonder dat er een bewijs is, mensen verdacht zijn van en dus zonder gerechtelijk bevel c.q toestemming van... mensen controleren enkel omdat ze in de bijstand zitten. Er behoeft geen enkele verdachtmaking te zijn.

Minoes2
Minoes211 okt. 2016 - 7:56

Erger nog; Rechtsongelijkheid!

Pater
Pater9 okt. 2016 - 5:18

Dat de politie discrimineert is keer op keer bewezen, ook weer in dit onderzoek. Alders gaat echter verder: "En verder is mijns inziens ook aangetoond dat een groot deel van de agenten totaal ongeschikt is voor het werk dat ze doen." Let wel: die conclusie is van hemzelf, niet van de onderzoekers, Alders doet ook geen moeite dat te onderbouwen. Wel maakt hij het nog wat sappiger: "Er is daarom een grote zuivering in het politie-apparaat nodig." Zonder onderbouwing kunnen we dat kenschetsen als stemmingmakerij. Ik houd niet van mannetjes, hetzij van links of van rechts, die op de loop gaan met onderzoeken om hun eigen mening weer te geven. Dat is vervalsing van onderzoek. Alders weet ook de oplossing: er moet veel meer diversiteit komen binnen de politie. Hij impliceert: dat mislukt steeds weer door die verziekte cultuur. Waarschijnlijk is dat mede een oorzaak, hoewel Alders alweer niet de moeite neemt die causale relatie aan te tonen. Andere mogelijke oorzaken lijken me te zijn: onvoldoende belangstelling en aanmelding, onvoldoende geslaagden, vroegtijdig vertrek. De opheffing van het Landelijke Expertisecentrum Diversiteit (per 2015) lijkt me geen vooruitgang. De politie geeft zelf een aanzet in "De kracht van het verschil", maar dat is niet meer dan een aanzet. Werken aan diversiteit lijkt me een absolute noodzaak. Dat de politie discrimineert is duidelijk, het wordt tijd voor de oplossingen. Daar draagt Alders niet toe bij.

2 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:03

Dat u over de onderbouwing heen leest betekent niet dat deze er niet is. Het etnische profileren is hopeloos ineffectief, ondermijnt de geloofwaardigheid van de politie, kost veel capaciteit, en kost ook de burger kostbare tijd. Verder kunt u zien dat ik een duidelijk criterium stel: alleen politiemannen die respectloos tegenover de burger staat moet de wacht aangezegd worden. Waarom zou u zo iemand verdedigen en nog een geweldsmonopolie willen geven ook? Onderbouwt u dat eens?

Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:04

U ziet overigens in het artikel links naar twee eerdere artikelen die ik schreef over deze kwestie en waar ik zeer concreet oplossingen voorstel en enigszins uitwerk. Dat zult u de meeste columnisten niet zien doen.

kapitanlaipose
kapitanlaipose8 okt. 2016 - 21:49

Het beoordelen van mensen op hun huidskleur lijkt mij gewoon racisme. Als je dat al geen racisme meer mag noemen wat is dan überhaupt dan nog wel racisme? De politie en xenofobe rechtsmens zijn in mijn ogen laffe honden. Ze moeten in mijn ogen gewoon eerlijk zijn en zeggen: Ja we beoordelen individuen (mensen) op hun huidskleur en dat is racistisch. Ja we zijn een racistische organisatie en geloven heilig dat het werkt. We hebben negatieve oordelen over bevolkingsgroepen en trekken dat door naar individuen van die bevolkingsgroep. Want vermeende groepskenmerken zijn van toepassing op alle leden van de betreffende bevolkingsgroep. De politie staat niet aan onze kant.

9 Reacties
RoBru
RoBru8 okt. 2016 - 23:18

"Het beoordelen van mensen op hun huidskleur lijkt mij gewoon racisme. Als je dat al geen racisme meer mag noemen wat is dan überhaupt dan nog wel racisme?" Antwoord: Volgens het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie betekent raciale discriminatie "elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft." Met andere woorden, onderscheid maken en dergelijke zijn niet verboden (zou ook onmogelijk zijn om te handhaven; iedereen heeft vooroordelen en maakt onderscheid), maar het is wel verboden als het gebeurt met het doel fundamentele vrijheden teniet te doen of aan te tasten.

Nick Ros
Nick Ros8 okt. 2016 - 23:32

Nick Ros 8 oktober 2016 at 19:32 Als je in de buurt van zo’n penitentiaire inrichting woont, dan ken je ook personen die daar werken en in het clubhuis, op verjaardagen praten over deze etnische graadmeters. Plus over dat etnisch gedrag van deze groepen, wat niet ons normale gedrag is. Ook de politie kent deze etnische graadmeters en heeft daar dagelijks mee te maken. Het is EN-EN en geen éénzijdige mening.

Nick Ros
Nick Ros8 okt. 2016 - 23:43

Kapitan Laipose ik werk niet bij de politie en ik heb daar ook nooit gewerkt.

Zandb
Zandb9 okt. 2016 - 6:56

Ik ben nog wel zo optimistisch ingesteld, dat niet iedere agent een "laffe hond" is. Ik ben ook nog wel zo realistisch dat niets menselijks politieagenten vreemd is; ik durf ook wel te zeggen, dat de praktijk weerbarstiger is en dat mensen van wie het gedrag ook veel te wensen overlaat, nou niet bepaald meewerken. Dat neemt niet weg, dat ik het met u eens ben, dat er veel ten goede kan en moet veranderen. Dat vooral een realistischer aanpak nodig is: Agent, ken uw valkuilen.

Sardar2
Sardar29 okt. 2016 - 8:29

@ kapitanlaipose 8 oktober 2016 at 23:49 [Als je dat al geen racisme meer mag noemen wat is dan überhaupt dan nog wel racisme?] De “etnische profilering” is de aanduiding van hen die niet geloven in het bestrijden en strafbaarstelling van wat gewone mensen “racisme” noemen. Het laat zien dat racisme voor velen nog een nut heeft. Hen die die iets te verliezen hebben: hun ongelijkheid met de “ander”.

Sardar2
Sardar29 okt. 2016 - 8:34

@ Zandb 9 oktober 2016 at 08:56 “Ik ben nog wel zo optimistisch ingesteld…” Men mag zich tegen alles en nog wat optimistisch instellen, dat laat zien hoe de man zelf in elkaar zit. Maar tegen een racistisch apparaat optimistisch blijven haalt de geloofwaardigheid van iedereen onderuit. Een apparaat die zich verleent aan het functioneren van racisten/racisme is geen optimistische benadering waard.

kapitanlaipose
kapitanlaipose9 okt. 2016 - 9:31

@Zandb Ik heb het niet over iedere agent (ik ken niet iedere agent. Gelukkig maar) Ik heb het over de politie als institutie. Ik vind dat laffe draaigedrag ziekelijk. Zeg gewoon dat je individuen beoordeeld op hun huidskleur. Boven een bepaalde norm aan hoeveelheid pigment = verdacht. Hetzelfde heb ik met xenofobe rechtsmensen. Al dat wijzen naar zogenaamde statistieken om etnisch profileren (beoordelen op huidskleur) goed te praten. Zeg gewoon dat je kleurlingen per definitie verdacht vind. Want met dat wijzen naar statistieken wordt de plank volledig mis geslagen. - wat is criminaliteit (bankfraude, uitgaansgeweld, milieudelicten, vandalisme, brandstichting, pedofilie, voetbalgeweld?) - etnische minderheden hebben een relatieve oververtegenwoordiging in zogenaamde criminaliteitscijfers. Maar dat zegt dus niets wat het overgrote deel van de etnische minderheden doen. Verreweg het overgrote deel van de mensen is niet crimineel. Zeg gewoon als xenofobe rechtsmens dat je een mensbeeld hebt waarbij je mensen met een kleurtje per definitie verdacht vind. Dat je vindt dat je iemands karakter en persoonlijkheid kan beoordelen op basis van zijn/ haar huidskleur. Dat een getinte huidskleur verdacht is totdat het tegendeel is bewezen. "oohh maar jij bent een goeie hoor nu ik je ken. Jij bent niet zo als de rest" Dont judge a book by its cover wordt er vaak gequote. Behalve als het om een zwarte gaat. De politie staat niet aan onze kant.

kapitanlaipose
kapitanlaipose9 okt. 2016 - 9:48

@Robru Wat de politie doet is dus racistisch. Op sociaal gebied behandelen ze mensen met een donkere huidskleur als 2e rang burgers. Ik vind het mooi dat je het internationaal verdrag er bij haalt. Want internationale organisaties geven al langer aan dat de Nederlandse politie racistisch is. Maar dat wordt door xenofobe rechtsmensen weggewuifd. Grappig is dan wel weer dat er met het Internationale Verdrag hier op het forum wordt gezwaaid. @Nick Ros Je kan zeggen wat je er over wilt over bevolkingsgroepen. Maar zodra je een INDIVIDU beoordeelt aan de hand van zijn huidskleur en daar je daadwerkelijke handelingen daar op richt is dat voor mij gewoon racisme. Een politie agent kan voor mij duizend uitvluchten en smoesjes verzinnen. Maar op het moment dat hij huidskleur meeneemt in zijn overweging is dat gewoon racistisch. Een bepaalde huidskleur zou dus verdacht moeten zijn. Eenvoudige vragen: Beoordeel jij iemand (een individu) op zijn/ haar huidskleur? Er is iets gestolen op werk. Vind jij je donkere collega's per definitie verdachter dan je blanke collega's? Gewoon vanwege hun huidskleur. Wijs jij dan ook naar statistieken van het CBS?

Zandb
Zandb10 okt. 2016 - 8:02

kapitan: Duidelijk: Mijn gevoel voor taal zal mij weer in de weg. Het instituut "politie" en "de" xenofobe rechtsmens kun je m.i. niet als "laffe honden" omschrijven. Dank voor uw extra uitleg.

Events, dear boy, events
Events, dear boy, events8 okt. 2016 - 21:10

''De onderzoekers noteerden dat agenten tijdens hun werk mensen staande hielden op vooroordelen, en daarbij termen gebruikten als: ‘Foute gasten,’ ‘pisvlekken,’ ‘kakkerlakken,’ ‘junks,’ ‘zigeuners,’ ‘kampers,’ ‘hoertjes,’ ‘eencelligen,’ ‘kakkers,’ ‘tokkies,’ ‘Oostblokkers,’ ‘Antillianen,’ ‘Marokkanen’ en ‘Turken.’' WOW! Schandalig! Ontslaan en tegen de muur zetten, al deze NSBers. ''Gewone'' burgers hebben dit soort gedachten immers nooit. Beter is het om niets en niemand meer te controleren; laat de hele kolerezooi zijn gang maar gaan. Politieagenten moeten helemaal niets meer doen, behalve op een straathoek staan en mensen beleefd de weg wijzen.

7 Reacties
Zandb
Zandb9 okt. 2016 - 6:49

Een kinderachtige maar vooral kwaadaardig kinderlijke (want u bent geen kind) reactie.

Andy Capp
Andy Capp9 okt. 2016 - 7:36

Events weet gewoon niet wat een "redelijk vermoeden" is in termen van de wet: hij denkt gewoon dat zijn vooroordelen heel redelijk zijn.

Ben Joop
Ben Joop9 okt. 2016 - 7:40

Ze zouden kunnen beginnen hun racisme aan te pakken?

koffieleut2
koffieleut29 okt. 2016 - 8:15

Politieagenten moeten helemaal niets meer doen, behalve op een straathoek staan en mensen beleefd de weg wijzen. Is natuurlijk best een optie, een agent die niet proactief bezig is, maar gewoon wacht tot er daadwerkelijk iets gebeurt. Maar als er dan iets gebeurt, dan wel direct stevig optreden. De knuppel er in zware straffen enz. Denk dat dat best goed werkt. Maar dan ook niet miepen als je een knuppel voelt.

Sardar2
Sardar29 okt. 2016 - 8:22

@ Events, dear boy, events 8 oktober 2016 at 23:10 [WOW! Schandalig! Ontslaan en tegen de muur zetten … Politieagenten moeten helemaal niets meer doen] Dus je vindt dat “politieliteratuur” normaal is voor een apparaat die een heel land moet bewaken en ”gewone burgers” beveiligen en bewaken? Een politieapparaat met zo’n “profilering” van burgers kan absoluut geen vriend en dienaar van “gewone burgers” zijn maar een onderdrukkersmacht!

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman9 okt. 2016 - 9:25

Realiseer je je dat als ik politieagent zou zijn jou zou arresteren en dat dat met heel goede reden is? Als agent moet je namelijk letten op mensen die een gevaar zijn voor zichzelf en/of voor anderen.

Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:08

Ook ik vind dit een ietwat kinderachtige reactie - ik weet natuurlijk niet of u geen kind bent. Hoe dan ook, u zet een stroman op: ik wil helemaal niet dat de politie alleen maar de weg wijst, ik pleit expliciet voor een politie die er staat waar het mis gaat en dan ingrijpt. Daar ontbreekt het nogal eens aan. Verder mag van iemand die zijn beroep uitoefent een professionele houding verwacht worden. Een politieman moet wel even wat meer kunnen dan een 'gewone' burger, en gewone burgers die zo denken zou ik niet aan willen nemen bij de politie - er zijn er genoeg met nog wél een greintje gevoel voor intermenselijk respect, hoewel u dat wellicht niet zal geloven (maar dat zegt dan met name wat over u).

altijd-beleefd
altijd-beleefd8 okt. 2016 - 20:32

conform de huisregels zal ik geen reclame maken voor specifieke websites, daarom raad ik maar even aan de zin "Slechte onderzoeksmethoden: etnisch profileren" te googelen.

RoBru
RoBru8 okt. 2016 - 20:17

Profileren van mogelijke daders is eigenlijk statistisch profileren. Zoals je belastingfraude vooral verwacht bij ondernemers, mannen, blanken en witte boorden. Om het klassieke voorbeeld van de raar aangeklede (matte lak, idiote kleuren, idioot grote wielen) dure auto te nemen: daarin rijden vooral - mannen - tussen de 20 en de 35 - kleurlingen - voetballers en ... - criminelen. Daarmee is het rijden in of hebben van) zo'n auto niet strafbaar, en is elk van de karakteristieken ook niet strafbaar, maar is het dus wel verdacht (voor een agent met ervaring). Hoe irritant ook, ik verwacht als belastingbetaler dat de politie 'met beleid' controleert, en dus niet focust op vrouwtjes van 65 in kleine Japanse autootjes. Natuurlijk zitten er onder agenten racisten, zoals in elke bevolkings- en beroepsgroep, maar met een verbod op etnisch profileren stop je die niet.

9 Reacties
Zandb
Zandb9 okt. 2016 - 7:00

RoBru: Wat verdacht is voor een agent met ervaring blijkt in de praktijk weinig tot niets op te leveren. Dat komt ondermeer omdat u de "keuze" belachelijk simplistisch voorstelt: Of jonge mannen van bepaalde komaf in grote auto's staandehouden of oude vrouwtjes in autootjes.

Andy Capp
Andy Capp9 okt. 2016 - 7:39

"Daarmee is het rijden in of hebben van) zo’n auto niet strafbaar (...) maar is het dus wel verdacht." Leg me eens uit waarom iets dat niet strafbaar is, wel verdacht is?

rbakels
rbakels9 okt. 2016 - 7:40

De wet bepaalt wat het criterium is om iemand als "verdachte" te beschouwen, zie boven. Die regel behelst al een verbod op etnisch profileren. We hoeven de wet dus niet aan te passen. Het lijkt me goed als eens een paar agenten worden veroordeeld voor discriminatie en wederrechtelijke vrijheidsberoving. En een minister die politiek verantwoordelijk is voor een organisatie die misdrijven pleegt kan natuurlijk niet aanblijven. Zijn we meteen af van brekebeen Van der Steur.

Sardar2
Sardar29 okt. 2016 - 8:47

@ RoBru 8 oktober 2016 at 22:17 [Profileren van mogelijke daders is eigenlijk statistisch profileren.] Men is onschuldig tot zijn schuld bewezen is! Zelfs “van criminaliteit verdachten” hebben hetzelfde rechten als u en ik en dienen gelijk behandeld te worden. En mensen op basis van rassenkenmerken profileren is gewoon racisme. Een apparaat en beleid die vanwege mogelijke “meer succes” zo’n profilering tracht te rechtvaardigen, normaliseert racisme in samenleving. Dat is roepen op sociale onrust en etnische confrontaties, wat extreemrechtse racisten versterkt, geen veiligheid wel meer politiewerk zal vereisen!

RoBru
RoBru9 okt. 2016 - 9:11

Zandb dat is natuurlijk niet helemaal wat ik zeg: - sommige agenten zijn racistisch (zoals sommige leden van elke groep) - sommige agenten zijn dom en/of laag opgeleid - agenten gebruiken (terecht) hun intuïtie en ervaring - zeker omdat ze soms in een split second moeten beslissen Elk van de factoren die ik noemde is op zichzelf niet echt voldoende voor een staande houding: als ze een idiote auto in het donker aanhouden en ze herkennen de voetballer of er zit een oud vrouwtje in gaan er minder alarmbellen rinkelen dan wanneer er een brutale jonge man in zit. Dat de factor 'gekleurd zijn' dan extra alarmbellen doet rinkelen is volstrekt begrijpelijk, zelfs als statistiek geen garantie biedt: - bij de ontruiming van een kraakpand ben je als ME'er ook meer gefocust op mensen met PLO-sjaaltjes rond hun gezicht dan op mannen in een pak met een attachékoffertje - veel mensen zullen nu bij álle PvdA-gemeenteraadsleden van Turks/Marokkaanse afkomst vrezen dat ze mogelijk overstappen naar DENK - VVD-wethouders met de portefeuille ruimtelijke ontwikkeling hebben sinds Hooymakers en Van Rey de schijn tegen - koeriers in witte bestelauto's en jongens met petjes in een (visueel) getunede oude VW Golf zijn bijna per definitie piraten in het verkeer Al deze zaken zijn misschien niet 'terecht' in de zin van 'rechtvaardig', maar wel in de zin van 'begrijpelijk'.

RoBru
RoBru9 okt. 2016 - 11:08

@bidar: "Men is onschuldig tot zijn schuld bewezen is! Zelfs “van criminaliteit verdachten” hebben hetzelfde rechten als u en ik en dienen gelijk behandeld te worden." Onzin. Verdachten moeten correct behandeld worden (en hebben formeel dezelfde rechten als elke burger), maar ze zullen anders behandeld worden dan niet verdachten. Iemand die gevaarlijk slingerend rijdt op weg (en wellicht verdacht wordt van dronkenschap) wordt bijvoorbeeld anders behandeld dan iemand die normaal rijdt.

Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:10

Het blijft een zeer ineffectieve manier van 'boeven vangen' en het levert nog schade op ook: voor de geloofwaardigheid van de politie, en het kost veel capaciteit en ook de burger weer tijd. Waarom zou u dat blijven verdedigen?

Piet de Geus
Piet de Geus9 okt. 2016 - 11:15

"Profileren van mogelijke daders is eigenlijk statistisch profileren." En als je niet al teveel verstand hebt van statistiek dan pak je alle PVV'ers en SP'ers op in de verwachting daarmee racisme en bijstandsfraude van de aardbodem gevaagd te hebben. Weet je wie ook veel in aanraking met de politie komen? Jongeren. En jongeren zonder startkwalificatie nog wat meer dan de rest. Met jouw benadering van statistiek moet de politie dus vooral zoveel mogelijk jongeren van hun fiets of brommer sleuren en razzia's uitvoeren op scholen, te beginnen op de ROC's.

Sardar2
Sardar29 okt. 2016 - 17:52

@ RoBru 9 oktober 2016 at 13:08 [Iemand die gevaarlijk slingerend rijdt op weg] Hou je van zelfbedrog? “Iemand die gevaarlijk slingerend rijdt op weg” is geen verdachte maar een dader. Maar iemand die een kapotte bumper heeft kan wel als een verdachte in aanmerking komen! Moeten allebei hetzelfde behandeling krijgen? Ik denk volgens uw profileringsliefde waarschijnlijk wel!

bob b.
bob b.8 okt. 2016 - 20:07

Onder de gure rechtse wind zijn ook veel jonge knaapjes met een uitgesproken pvv voorkeur van de mbo opleiding gekomen. Daar ligt een groot deel van het probleem. Ze zijn bevooroordeeld en te laag opgeleid. Precies datgene dat zo karakteritiek is aan het huidige populisme dat niet geinterreseerd is in oplossingen maar in optreden tegen beter weten in. Dit is niet zo maar een mening maar een die gesteund wordt door opleiders en oudere collega's. Die laatsten zijn blij met de aantallen, maar niet erg overtuigd van hun bruikbaarheid. Zoals de schrijver constateert, ze zorgen voor extra werk.

6 Reacties
Minoes2
Minoes29 okt. 2016 - 5:13

Ik wil niet veel zeggen naar je bent behoorlijk aan het 'etnisch' profileren en niet alleen etnisch. Maar dat zie ik in de column ook niet staan. Verwijt de pot hier niet de ketel dat hij zwart ziet. Nu zie je maar eens hoe je zelf in die val trapt.

Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:12

Een uitgesproken pvv voorkeur lijkt mij geen onterechte profilering.

Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:13

Ook opleidingsniveau is in gevallen van personeelsaannamebeleid nu juist wél een terecht criterium.

Minoes2
Minoes210 okt. 2016 - 17:02

Kees Alders. Maar de automatische combinatie is wel degelijk een vooroordeel en dus profilering.

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 18:09

Ja, maar die automatische koppeling staat verder nergens, als u de bijdrage van BdlB leest. Wat ik lees, is gewoon een bijdrage waarin gesteld wordt dat er bij de aanname van personeel iets fout gaat, waar niet goed gelet wordt op mentaliteit en opleidingsniveau, om maar meer mensen te krijgen. Ik snap wel dat u graag "discriminatie" terugschreeuwt, is vast wel eens lekker, maar dat lijkt me hier niet terecht.

Minoes2
Minoes211 okt. 2016 - 7:55

Die automatische koppeling die genaakt wordt impliceert dat MBO-ers een uitgesproken PVV voorkeur hebben. Het impliceert dat HBO-ers dat dus niet hebben. Wel degelijk profileren.

DeDikkeVandaal
DeDikkeVandaal8 okt. 2016 - 19:43

Ik stel voor dat alle roeptoeters over etnisch profileren eens een maandje bij de politie gaan werken. En dan niet meelopen maar echt misdaad gaan proberen op te lossen. En dan wil ik daarna graag zien of de oplossingspercentages van deze types hoger zijn dan de cijfers van de agenten die het nu doen.

4 Reacties
Zandb
Zandb9 okt. 2016 - 7:04

Misschien moeten die mensen die menen dat dat "etnisch profileren" (ondanks dat het niet mag!) zo veel oplevert, dat dan maar eens eerst via onderzoek aantonen. Voorlopig toont namelijk onderzoek aan dat het een ineffectieve manier van werken is.

Ben Joop
Ben Joop9 okt. 2016 - 7:42

Ik heb geen zin om mee te draaien in een racistisch instituut dat mijlenver van de maatschappij staat.

Sardar2
Sardar29 okt. 2016 - 8:55

@ wouteronbass 8 oktober 2016 at 21:43 [En dan wil ik daarna graag zien of de oplossingspercentages van deze types hoger zijn dan…] U vindt waarschijnlijk het “graaien” bij de politici even “te gedogen” als racisme (etnische profilering) bij d politie. Ze zijn toch de vakmensen en hun “graaien” en “racisme” een bijhorend bedrijfsongeval? Typische meeloper karakter!

Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:15

De onderzoekers waar het artikel naar verwijst hebben hun data juist vergaard door een half jaartje met de politie mee te lopen. Waarom vindt u reflectie op de effectiviteit van de politie zo schadelijk? Mogen we niet kritisch kijken?

arbeider3
arbeider38 okt. 2016 - 19:30

Onderzoeken? Er wordt te vaak naar de gewenste uitkomst van een onderzoek toegewerkt! Ook in dit onderzoek blijkt daar sprake van te zijn. Bijvoorbeeld ook Diederik Stapel. Kijk naar opsporing verzocht en link dat met etnisch profileren. Aan het etnisch profileren kunnen de mensen die het betreft, zelf veel doen door hun "medeburgers" aan te spreken op hun gedrag. Dat gedrag zorgt er namelijk voor dat zij zelf vaker "slachtoffer" worden van een aanhouding. Inderdaad, meldingen van inbraak en aangiften blijken vaak te lang of helemaal te blijven liggen. Zou de reden ook kunnen zijn dat er te veel mensen zich daar schuldig aan maken en er capaciteitsgebrek ontstaat? Dat politiemensen in hun privé leven wel eens termen gebruiken die je niet verwacht, heeft m.i. ook te maken met het feit, dat zij dagelijks in aanraking komen met criminelen en crimineeltjes. Velen daarvan schelden, spuwen en beledigen ook de politieman en komen daar veel te vaak straffeloos mee weg. En als je dat op een dag meerdere keren hebt ondergaan, kan ik mij voorstellen dat je je dan, mede uit machteloosheid, wat krachtiger uitlaat over de "burgers". En die machteloosheid wordt door mensen zoals u, die elke misdadiger in bescherming nemen, gevoed.

2 Reacties
Andy Capp
Andy Capp9 okt. 2016 - 7:43

Wat moet je nu denken van iemand die niet eens begrijpt dat niet de misdadigers in bescherming worden genomen, maar de mensen die ten onrechte worden staande gehouden? Die arbeider zal wel een vakkenvuller zijn?

Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:17

Het is treurig hoe mensen als de uitkomst van onderzoek hen niet bevalt zonder enig onderzoek het hele fenomeen van onderzoeken van tafel vegen. Kritiek op onderzoeken is goed, dat is het fundament van wetenschap, maar dan wel gefundeerde kritiek, anders is het het fundament van naïviteit.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen28 okt. 2016 - 19:30

De eerste goedpraters hebben zich alweer gemeld, zie ik - op de eerste plaats ben ik ervan overtuigd dat ze het stuk van Kees Alders ofwel niet eens nauwkeurig gelezen hebben, ofwel de portée ervan niet begrepen hebben. Ik doel dan op het 'bij veruit de meeste contrôles ernaast zitten', en die 9 procent 'nuttig informatie'. Het grote probleem bij het maniakale profileren is dat het gebaseerd is op irrationaliteit. Alders legt goed uit waarom de netto 'opbrengst' (nihil) totaal niet opweegt tegen de enorme kosten en het grote verlies aan potentiëel nuttige arbeidstijd en energie. Die kunnen zoveel beter benut worden. Neo-rechts houdt nu eenmaal niet van feiten, wat zeg ik: het bekommert zich niet om het verschil tussen meningen en feiten. Dat is een testimonium paupertatis. Gedegen onderzoek wijst keer op keer uit dat langer en strenger straffen niet helpt om de criminaliteitcijfers te reduceren. Daarop repliceert neo-rechts steevast met: ja maar die lui zijn dan voor langere tijd uit de samenleving verwijderd, mooi toch? Alweer een gigantische denkfout. Hoe langer de straf, hoe meer een gedetineerde vervreemd raakt van de samenleving, hoe moeilijker zijn rehabilitatie verloopt, en hoe groter de kans is dat hij helemaal niet meer re-integreert, maar bij totaal gebrek aan een kans op werk, een woning, en een liefdevolle relatie noodgedwongen terugkeert naar zijn oude metiér: de misdaad. De enige vrienden die hij overhoudt zijn met grote kans diegenen die lang met hem 'op cel' zaten. Nou, een goed verstaander weet het dan wel. Bovendien zal een langgestrafte, indien weer terug in zijn oude milieu, roekelozer en gevaarlijker worden; want wie geen enkele toekomst meer ziet, die wordt nu eenmaal vaak zo. En daarmee roept neo-rechts in vergrote mate de geesten weer op, die het zelf in zijn misplaatste flinkheid en ijdelheid dacht bezworen te hebben. -------- Die gure rechtse wind (eigenlijk meer een vreselijk stinkende natte scheet), die brengt ons alleen maar onheil. Wat is er legitiem aan het aanhouden van een gekleurde jonge man in een dure Audi, en het door laten rijden van een 'nette' blanke heer in diezelfde auto? Niets. Beiden kunnen iets te hard gereden hebben, maar natuurlijk is er met die wat meer gepigmenteerde man iets aan de hand, de statistieken wijzen zulks toch uit? Een onnoemelijk grote denkfout ligt hieraan ten grondslag. Wanneer in een bepaalde straat de bewoners van huisnummers 1 t/m 201 allemaal iets op hun kerfstok hebben, dan heeft de bewoner van nummer 203 nog altijd het totale onschuldsvermoeden aan zijn kant, en hij mag daarom niet extra goed 'geobserveerd' dan wel 'hinderlijk gevolgd' worden door agenten, teneinde hem op iets te kunnen betrappen. Een quote van Alders: " ‘Foute gasten,’ ‘pisvlekken,’ ‘kakkerlakken,’ ‘junks,’ ‘zigeuners,’ ‘kampers,’ ‘hoertjes,’ ‘eencelligen,’ ‘kakkers,’ ‘tokkies,’ ‘Oostblokkers,’ ‘Antillianen,’ ‘Marokkanen’ en ‘Turken.’ ". Allemaal gebezigd door mensen die de plicht hebben ons allemaal te beschermen, te behoeden voor kwaad, en die respect van ons vragen. BasVV is wel een erg onthutsend voorbeeld van wegkijkerij en goedpraterij: hij vindt dit eigenlijk wel aardige, interne, en begrijpelijke zwarte humor, die buitenstaanders niet begrijpen. Nou, ik zou zeggen: Basje, slaap eens een nachtje over je eigen beoordelingsvermogen. Je ziet kennelijk in het geheel niet de ernst in van deze 'maten-humor'. Het gaat om het type door bevooroordeeldheid ingegeven belediging (met een smerige knipoog geuit, vaak), die betrokkenen inderdaad totaal diskwalificeert voor het beroep dat ze uitoefenen.

10 Reacties
RoBru
RoBru8 okt. 2016 - 23:26

"Wanneer in een bepaalde straat de bewoners van huisnummers 1 t/m 201 allemaal iets op hun kerfstok hebben, dan heeft de bewoner van nummer 203 nog altijd het totale onschuldsvermoeden aan zijn kant" Frans, feitelijk heb je hier natuurlijk gelijk. De vergelijking gaat niet helemaal op (want er zijn eerdere variabelen bij etnisch profileren: huidskleur is nooit de enige variabele). Maar belangrijker, als in een straat in 100 huizen naast elkaar criminelen wonen heb ik graag dat de politie het 101e huis een beetje in de gaten houdt. De kans dat daar criminelen wonen is groter dan op nummer 203 (het 101e huis) in een andere straat van de stad. Door die straat te profileren zet je beperkte middelen effectief in. In grote steden zie je de politie dan ook vaker patrouilleren in wijken waar meer criminaliteit voorkomt. En als de inwoner van nummer 203 onschuldig is, is er overigens een hele grote kans dat daar een slachtoffer woont!

Nick Ros
Nick Ros8 okt. 2016 - 23:47

Ik zou zeggen Frank kom eens wat vaker uit jouw werkkamer. Ga zelf eens op zoek naar "oorzaak en gevolg".

Nick Ros
Nick Ros8 okt. 2016 - 23:48

Nick Ros 8 oktober 2016 at 19:32 Als je in de buurt van zo’n penitentiaire inrichting woont, dan ken je ook personen die daar werken en in het clubhuis, op verjaardagen praten over deze etnische graadmeters. Plus over dat etnisch gedrag van deze groepen, wat niet ons normale gedrag is. Ook de politie kent deze etnische graadmeters en heeft daar dagelijks mee te maken. Het is EN-EN en geen éénzijdige mening.

BasVV
BasVV9 okt. 2016 - 0:14

Ach. De volgende keer zal die agent misschien zeggen dat hij een mevrouw heeft gesignaleerd die misschien wel aan betaalde sex doet. Of. Een meneer die zich wat vreemd gedraagt en er nogal slecht gekleed en ondervoed uitziet. Maakt dat iets uit?

Minoes2
Minoes29 okt. 2016 - 5:25

Frank. Ik ben hier nog niet helemaal uit moet ik eerlijk zeggen. Natuurlijk is iemand aanhouden enkel op grond van zijn/haar kleur fout. Maar nu een voorbeeld. In Amsterdam is lang sprake geweest van Roemeense zakkenrollers-bendes die vooral kinderen inzetten hiervoor. Is het dan wel of niet geoorloofd in Amsterdam extra te letten op Roemeense mensen. Ik noem maar wat. Waar begint wat? Tokkies extra controleren enkel omdat ze 'tokkies' zijn wat in zich ( de naam) al een profilering is heeft alles met profileren te maken en vooroordelen, maar helemaal niets met etnisch profileren. Waar begint wat?

Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:22

Frans, dank voor je reactie. Het is inderdaad heel vreemd hoe men kronkelt om vooral niet kritisch naar het optreden van de politie te kijken. Heel vreemd. Het is toch altijd nuttig om kritisch naar het functioneren van een organisatie te kijken? Dat is hoe kwaliteit groeit. Kennelijk is men daar niet op uit.

Minoes2
Minoes210 okt. 2016 - 6:11

Kees Alders Natuurlijk is het zeer gewenst kritisch te kijken naar een organisatie en naar mensen en organisaties in het algemeen. Maar mag men zo nu en dan ook nog enige twijfel hebben zoals ik hierboven bij mezelf waarneem. Beiden kan nl. waar zijn. Het gaat er volgens mij ook om vanuit welke gedachte met wat doet en wat daaraan ten grondslag ligt en waar grenzen liggen. Niemand heeft er iets aan om in het wilde weg zelf maar te gaan profileren. Dat doe je wel indien je plotseling heel het apparaat en 'agenten in het algemeen' daarop aanvalt. Krijg je dan openheid of gaan ook daar mensen de gelederen sluiten omdat ze zich op de een of andere manier geprofileerd voelen, onterecht aangevallen. Waar liggen grenzen? Jezelf vragen stellen is niet hetzelfde als je vanzelfsprekend committeren aan het een of het ander. Dat leidt ook niet tot enige nuance.

Minoes2
Minoes210 okt. 2016 - 6:28

"Een quote van Alders: ” ‘Foute gasten,’ ‘pisvlekken,’ ‘kakkerlakken,’ ‘junks,’ ‘zigeuners,’ ‘kampers,’ ‘hoertjes,’ ‘eencelligen,’ ‘kakkers,’ ‘tokkies,’ ‘Oostblokkers,’ ‘Antillianen,’ ‘Marokkanen’ en ‘Turken.’ “. Inderdaad Frank dit kan in het geheel niet. Wie die uitspraak doet deugt niet en deugt zeker niet voor zijn/haar werk, heeft een vals meerderwaardigheidcomplex en misbruikt zijn/haar macht, kan daar niet mee omgaan en is dus niet geschikt voor het uitoefenen daarvan. Ze diskwalificeren daar vooral zichzelf mee, hebben geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel. Zo vind ik ook dat politici nooit mogen praten over 'hufters' en/of 'kutmarokkanen' ook niet als je er die voorzet .. Ik heb dat al heel erg lang geroepen maar kreeg weinig respons. Het gaat altijd om individuele burgers en de daad op zich.. Daden kan men veroordelen maar niet de mens als geheel waar juist zij verantwoordelijkheid voor dragen. Ze moeten er zijn voor alle burgers in Nederland niemand uitgezonderd. Een mens is altijd een som der delen en geen mens is als de ander, ook zij niet. Die gedachten, waarvan die uitspraken een gevolg zijn, nodigen beiderzijds uit tot crimineel gedrag en zijn dus in zichzelf crimineel.

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 9:44

@Minoes: Ik zeg nergens dat alle agenten niet zouden deugen en waar ik wellicht die indruk wekte wil ik dat graag tegenspreken. De onderzoekers zelf benadrukken ook dat het opvattingen in het corps erg uiteen lopen. Waar ik echter van schrik, is dat er kennelijk erg veel agenten rondlopen die het etnisch profileren wel verdedigen, ook totaal geen inzicht blijken te hebben in de (geringe) effectiviteit ervan, en inderdaad, de hele verhandeling over hoe sommige (!) agenten over burgers spreken. Ik heb het dan ook niet voor niets over rotte appels. Die moeten eruit.

Minoes2
Minoes210 okt. 2016 - 17:10

Wat mij tegenwoordig vooral opvalt is de arrogantie van veel erg jonge agenten die niet met de macht om kunnen gaan en genieten van de macht op zich omdat ze zich onaantastbaar weten. Het gevoel dat er geen enkele 'rede' meer is. Dan bedoel ik 'rede' in de breedste zin van het woord. Nogmaals ik denk dat de politie een afspiegeling is van de maatschappij inclusief dus de rotte appels.

TheHun
TheHun8 okt. 2016 - 19:18

Profileren criminelen ook etnisch? We hebben met z'n allen hier de mond vol van de politie die etnisch profileert. Mag niet, schandalig, racisten. Zelfs fascisme wordt in de mond genomen. Zit wel een kern van waarheid in natuurlijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de daders? Een bekend feit is dat allochtonen (ja, ik gebruik dat woord) oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken. Profileren die allochtone daders ook etnisch? Ik heb daar nog nooit onderzoek naar gezien.

3 Reacties
Andy Capp
Andy Capp9 okt. 2016 - 7:45

"Een bekend feit is dat allochtonen (ja, ik gebruik dat woord) oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken." Dat is natuurlijk niet zo raar als ze 10x zo vaak worden gecontroleerd.

Sardar2
Sardar29 okt. 2016 - 9:03

@ TheHun 8 oktober 2016 at 21:18 [Profileren criminelen ook etnisch?] Een passende vergelijking! Je kan etnische profilering alleen met criminele bezigheden vergelijken. Racisme is de politieke variant van wat criminelen dagelijks doen. Een vraag: waarom moeten we de ene crimineel afkeuren en de ander respecteren?

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman9 okt. 2016 - 9:32

["Maar hoe zit het eigenlijk met de daders? Een bekend feit is dat allochtonen (ja, ik gebruik dat woord) oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken. Profileren die allochtone daders ook etnisch? Ik heb daar nog nooit onderzoek naar gezien. "] Nee, die zijn oververtegenwoordigd in de statistieken van jou. Jij en met jou een stel anderen houden er statistieken er op na waar jullie bewijzen dat ze oververtegenwoordigd zijn. Echter ze zijn verhoudingsgewijs oververtegenwoordigd. (Bedenk dat jullie door jullie racisme voor 100% foute mensen zijn en dus niet verhoudingsgewijs.)

Steven4
Steven48 okt. 2016 - 19:00

soms net een bekeuring gehad ?! de politie mensen wegzetten als incapabel vind ik beledigend. Verder : doe eens voor : het actief uitdragen van gelijke rechten en behandeling" , liefst op De Dam .

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:20

Ik heb eerlijk gezegd nog nooit een bekeuring gehad. En u mag het dan wel beledigend vinden, iemand die zich respectloos naar de burger uitlaat een geweldsmonopolie geven vind ik eerlijk gezegd veel beledigender.

holyground
holyground8 okt. 2016 - 18:50

"Er is een grote zuivering nodig in het politieapparaat". Klinkt heel erdoganiaans. Als dat een woord is. Anders bij deze uitgevonden door mij. Ik zou ook geen racisme wensen bij de politie. Maar ben toch niet overtuigd dat "etnisch profileren" fout zou zijn. Als een bepaalde bevolkingsgroep oververtegenwoordigd is in bepaalde criminele statistieken, is het toch niet zo raar dat die groep ook vaker staande word gehouden? Ik vind de reactie erg overtrokken. Alles is racisme tegenwoordig. Nou ja...Alles wat een "blank" iemand doet of zegt dan. Imho.

3 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:23

Als u het artikel nog eens leest dan ziet u dat ik het woord racisme niet gebruik, en met name inga op de ineffectiviteit van controles.

Nick Ros
Nick Ros9 okt. 2016 - 13:55

Kees wanneer is iets ineffectiviteit ? Bij 2% ?... bij 8% ? ... bij 12% ? ... bij 88 % ? .... of bij 98 % ?

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 9:48

Het is met name ineffectief als het op een andere manier veel effectiever kan. In Engeland werken ze al jaren met die STOP-formulieren en daarmee is zo even uit mijn hoofd het aantal controles met iets van de helft afgenomen, terwijl het aantal succesvolle controles in dezelfde tijd verdubbeld is. Controles die 4x zo effectief kunnen. Kijk, dat is winst.

Henriette3
Henriette38 okt. 2016 - 18:30

Als uit statistieken blijkt dat blanke vrouwen van boven de 85 bovengemiddeld meer straatroven plegen, drugs dealen en vuurwapens op zak hebben dan anderen; dan werd het verpleeghuis vaker door de politie bezocht. Lijkt me logisch. Blijft wel sneu voor die oude mensjes die niets met die bejaarde criminelen te maken hebben, dat dan wel weer.

5 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:25

En het is vooral ook heel fijn voor de mensen die niet aan het signalement voldoen maar wel crimineel zijn, en dus overal lachend door kunnen lopen omdat de politie het te druk heeft met het voor de honderdste keer controleren van dezelfde onschuldige mevrouw.

DikTrom2
DikTrom29 okt. 2016 - 13:38

@Kees Alders Jij impliceert dat er een utopisch alternatief mogelijk is waarbij 100% van de criminelen wordt aangehouden. Helaas is dit met de huidige middelen niet mogelijk. Wij moeten dan ook accepteren dat er concessies worden gedaan, en dat er ook groepen criminelen zijn die de dans ontspringen, simpelweg omdat het onrendabel veel tijd kost om deze criminelen op te sporen/veroordeeld te krijgen. Op één uur tijd krijg jij geen complete boom met appels leeg geplukt. Als je toch zoveel mogelijk appels wilt plukken, dan begin je logischerwijs met de appels die het laagst hangen. De Politie doet het zelfde.

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 9:50

"Jij impliceert dat er een utopisch alternatief mogelijk is waarbij 100% van de criminelen wordt aangehouden. " Welnee, dat impliceer ik helemaal niet, hoe komt u daarbij? Ik zeg alleen dat de controles veel effectiever kunnen, en daar is een hele sloot nationaal en internationaal onderzoek voor als bewijs. Daar komt dit onderzoek nog eens bovenop.

DikTrom2
DikTrom210 okt. 2016 - 16:26

@Kees Alders, Heb jij ook een concreet voorbeeld van zo'n onderzoek? Verder zal het door jou aangehaalde STOP formulier alleen maar leiden tot misbruik. Criminelen weten dat ze er slechts een X aantal malen voor hoeven te zorgen dat ze onterecht staande worden gehouden, en vervolgens zijn ze op heterdaadjes na onschendbaar.

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 18:12

DikTrom: Dat is helemaal niet zoals die STOPformulieren werken. In Spanje en de UK hebben die formulieren enorm bijgedragen aan de kwaliteit en effectiviteit van het opsporingswerk. Controles tot een kwart teruggedrongen (dus minder kosten), en absoluut alsnog twee keer zo hoge 'raak' scores. Dat is een succes. Denkt u dat we in Nederland op een andere planeet wonen met andere natuurwetten dat het hier niet net zo zou kunnen werken?

ikdus2
ikdus28 okt. 2016 - 17:42

weer een columnist die niet durft toe te geven dat het wellicht beleid is. bij Pauw impliceerde de politiecommissaris dat ook gewoon met droge ogen. dat vanuit de bevolking lees witte bevolking de roep om controle van risicogroepen geïntensiveerd moest worden. dat individuele agenten puur op hun volgzaamheid en niet op intellectuele capaciteiten worden geworven staat buiten kijf. alleen in een hiërarchisch instituut als de politie heeft het uitvoerende persoonlijk naar de top te luisteren. dus ipv naar die narcistische laagopgeleide individuele agent die gewoon bevelen opvolgt te kijken zouden alle briefings en werkinstructies openbaar moeten zijn voor een onafhankelijke commissie buiten het instituut om die bekijkt in hoeverre dat wettelijk geoorloofd is. als de baas van de politie tegen doodknuffelaars zegt dat hun daden geen gevolgen zullen hebben dan weet je al hoe laat het is.

7 Reacties
ikdus2
ikdus29 okt. 2016 - 9:32

uitvoerende persoonlijk= personeel

Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:26

Dat het beleid zou zijn, is niet aan te tonen. Ik houd me graag bij de feiten. Die zijn al schokkend genoeg.

ikdus2
ikdus29 okt. 2016 - 13:12

@Kees Alders bent u niet benieuwd naar de werkinstructies en eventueel beleidsmatige sturing op raciaal profilering ipv op het uitvoerend personeel te richten. in een hiërarchisch instituut als de politie lijkt het mij ondenkbaar dat de werkvloer zelfstandig werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoert. we moeten ons op de top richten.

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 9:53

Dat staat anders haaks op wat in het onderzoek wordt beweerd, namelijk dat hoe lager in de organisatie van de politie, hoe groter de macht om autonome beslissingen te nemen. Het strookt daarbij ook met het feit dat waar de top doorgaans op dit dossier politiek correcter reageert dan de praktijk doet vermoeden, de agenten ook in dit onderzoek weer het etnisch profileren feller verdedigen. Zoals in het tweede in dit artikel aangelinkte artikel blijkt, zie ik wel degelijk iets in het aanpakken van het politieapparaat via de top, maar juist dit onderzoek doet mij beseffen dat het probleem misschien wel veel meer in de basis aanwezig is, en dat ook daar wat moet gebeuren.

ikdus2
ikdus210 okt. 2016 - 13:02

@Kees Alders wat u dus nu zegt is dat in een top down instituut met allerlei protocollen, richtlijnen en wettelijke bepalingen de onderste laag binnen de organisatie z'n eigen richting mag kiezen. u gelooft dat zelf? stel je voor dat dat wel het geval zou zijn. is dat op zich al niet zeer zorgelijk en wellicht gevaarlijk als de top geen vat heeft op z'n troepen. heeft u de politiecommissaris wel goed beluistert bij Pauw. hij zegt het misschien wat diplomatieker. maar de boodschap blijft dat hij aangeeft dat de roep vanuit de (witte) samenleving is dat controle op risicogroepen (lees minderheden en minderbedeelden) geïntensiveerd diende te worden en daar beleid op is geformuleerd. daar is geen woord Chinees bij en moet de verantwoordelijkheid gelegd worden waar die hoort. oplossingen zoals stopformulieren is hooguit een lapmiddel en zou alleen maar subtiele profilering bevorderen. schichtig kijken zou dan al een reden voor staande houding kunnen zijn. het is al eerder geopperd maar ik ben voorstander van schadeloosstelling van benadeelden en dat zou betaald moeten worden vanuit politiemiddelen. raak ze in hun portemonnee en ze luisteren wel.

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 18:15

Ik zeg niet dat het aan de top allemaal kip koek en ei is, de minister ontkent nota bene nog steeds dat het plaatsvindt, terwijl de top eronder zegt dat het wel een probleem is maar... eh, toch niet een écht probleem. Wat er alleen bij komt kijken nu is dat de agent nog meer enthousiasme blijkt op te brengen voor het werk dan zijn baas. Het is dus niet simpel een top-aanpakken-probleem, het zit in de hele organisatie.

ikdus2
ikdus211 okt. 2016 - 10:36

@Kees alders we praten in circeltjes is het wanbeleid dat de werkvloer voor zichzelf mag bepalen wat het wil doen in een militaristische hiërarchisch instituut als die van de politie.

crumb2
crumb28 okt. 2016 - 17:33

De lat wordt wel érg hoog gelegd door Kees. Wie, wat of waar ook ter wereld wordt niét etnisch geprofileerd ? (afgezien van mijzelf natuurlijk) Maar….wat mij betreft mag ook een aureool als eis gesteld worden binnen het toelatingspakket voor aspirant wetshandhavers.

3 Reacties
Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:27

Ik vind het niet meer dan normaal om de lat hoog te leggen bij de politie. En vindt u respectvol omgaan met burgers nu echt zoveel gevraagd?

crumb2
crumb29 okt. 2016 - 14:31

@ Kees Alders Niks mis met (gepast) respect, maar die moet wel wederkerig zijn. Voorlopig komt het mij voor dat een grote bek wel degelijk helpt. En als zo’n verkeersovertreder (bijvoorbeeld), dan ook nog eens een paar keer discriminatie roept (hoewel “racist” moderner is), en er ook nog eens een video cameraatje bij tevoorschijn tovert, je een grote loopt dat oom agent in zal binden. “Laat maar lopen, teveel risico, geen zin in eindeloos formulieren invullen, beschuldigingen van het opperbevel en/of de pers naar m’n hoofd krijgen”. Wat je dan overhoudt zijn dienders die voor de makkelijke prooi gaan. Maar ja, was’t ooit anders ?

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 9:55

Als dat werkelijk zo zou zijn, Crumb, dan zouden de resultaten van dit onderzoek vrijwel onmogelijk zijn geweest. Maar het blijkt juist dat allochtonen keer op keer wél worden gecontroleerd, ook al is het voor de honderdste keer in hun leven. Vindt u dat zelf niet ook een beetje zinloos?

Nick Ros
Nick Ros8 okt. 2016 - 17:32

Als adviseur heb ik diverse gevangenissen, sorry penitentiaire inrichtingen, bezocht. Je kunt daarbij niet je ogen in de zak steken, daar zie je wel de etnische graadmeters en daar ontstaat ook het etnisch profileren. Als je in de buurt van zo’n penitentiaire inrichting woont, dan ken je ook personen die daar werken en in het clubhuis, op verjaardagen praten over deze etnische graadmeters. Plus over dat etnisch gedrag van deze groepen, wat niet ons algemene gedrag is. Ook de politie kent deze etnische graadmeters en heeft daar dagelijks mee te maken. Binnen deze etnische groepen is natuurlijk ook ca. 90% probleemloos, maar die ca. 10% verpest het voor de rest, met als gevolg dat ook de 90% hier helaas mee te maken heeft. Procentueel zie je in die penitentiaire inrichting relatief gezien weinig blanken. Het is te gemakkelijk van achter je pc met een kopje koffie daar een éénzijdige mening over te formuleren en de piet in één richting te schuiven.

4 Reacties
Sardar2
Sardar29 okt. 2016 - 9:24

@ Nick Ros 8 oktober 2016 at 19:32 [Procentueel zie je in die penitentiaire inrichting relatief gezien weinig blanken.} Heeft u ook de “witte penitentiaire inrichtingen” bezocht of heeft u alleen de “zwarte penitentiaire inrichtingen” tegen gekomen? En beweer niet dat gevangenissen niet in zwart-wit verdeeld zijn, in een maatschappij die tot de bodem raciaal aangericht en vooral door politie en politici etnisch gerund wordt. [die ca. 10% verpest het voor de rest] Nee hoor, zoals de criminelen, verpest de politie het voor de rest (90%) van migranten en niet voor “blanken”. Die 90% is slachtoffer van criminelen maar ook van de politie! Niemand zou er probleem mee hebben om in “echte politiewerk” en om criminelen te bestrijden de uiterlijke kenmerken nadrukkelijk te handhaven, wat praktisch noodzakelijk is. Maar ermee het voor die 90% verpesten is gewoon racisme en racisme is in dit land verboden, ook voor de machthebbers! Het gebruik van zo’n racisme (etnisch profilering) verzwakt per definitie het draagvlak voor politiewerk onder migranten en het bestrijden van criminaliteit onder migranten. Nu is in de praktijk de etnische profilering een migranten bestrijding!

Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:28

Ik ontken niet dat dit zo is, ik ga alleen in op de ineffectiviteit van de controles. Waarom zouden we daar vooral niet kritisch naar mogen kijken? Ik snap dat niet.

Nick Ros
Nick Ros9 okt. 2016 - 13:49

Bidar van de meer dan 85 vestigingen, heb ik er meer dan 20 bezocht in de tijd. Waaronder 3 jeugd vestigingen. Dat geeft toch wel een redelijk beeld. Long Stay was redelijk blank.

ikdus2
ikdus29 okt. 2016 - 16:49

@Nick ros heeft u daar bewijs van?

Pietersen2
Pietersen28 okt. 2016 - 16:51

De onderzoekers hebben de agenten onderzocht en of het terecht is wat ze denken. Nu kan je de agenten en hun motivatie en/of redenering in twijfel trekken, maar wat de onderzoekers OOK niet doen, is het werkelijke probleem onderzoeken. Waarom zijn al die etnische minderheden oververtegenwoordigd en waarom doen we er alles aan om het maatschappelijk niet te benoemen? Voorbeeldje is bijv de definitie van allochtoon, dat is een derde generatie marokkaan helemaal niet volgens het cbs als beide ouders in NL geboren zijn. We zijn zo krampachtig aan het ontkennen dat we het probleem niet willen oplossen lijkt het. Lijkt de problematiek met de Euro wel, als het maar politiek correct is, maakt het verder geen donder uit wat de gevolgen zijn

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:29

"en waarom doen we er alles aan om het maatschappelijk niet te benoemen?" Pardon? Ik hoor al jaren van links tot rechts niets anders. Onder welke steen heeft u geleefd? We leven niet meer in de jaren 70.

karel6
karel68 okt. 2016 - 16:45

En dan heb je natuurlijk ook nog verdachten die zonder etnisch te profileren een blanke agent van racisme moeten kunnen beschuldigen.

Rarar
Rarar8 okt. 2016 - 16:18

Koos spee was een prima agent en verwoord het hier treffend. https://mobile.twitter.com/KooSpee/status/783198022494806016

Kees Ollopa
Kees Ollopa8 okt. 2016 - 16:09

Uiteraard is er er maar 1 maatstaf. Ons eigen 'deskundige' inschattingsvermogen. Alle anderen die tot een ander oordeel komen zijn tokkkies die ongeschikt zijn voor welke baan dan ook. Was getekend 'Kees Alders'

1 Reactie
Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:30

Ik zou het op prijs stellen als u voor uzelf sprak en mij geen onzinnige dingen in de mond probeerde te leggen.

BasVV
BasVV8 okt. 2016 - 15:52

In beroepen waar veel geweld en ellende wordt gezien ontstaat wel vaker een heel harde humor die een buitenstaander niet begrijpt of niet juist vindt. Dat dit bij de politie ook gebeurd verwonderd niet. Dit is geen enkele reden om de politie daarom onbekwaam te vinden.

4 Reacties
Appi Mohamud
Appi Mohamud8 okt. 2016 - 16:37

Die harde grappen waar je over hebt zijn generaliserend en slaan ook op collega's die samenwerken met hun. Tenzij je beweerd dat de politie orgaan een witte bolwerk is?

Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:35

Een reactie op de sociale media op dit artikel: "Zo erg is het ja. Een zeer goede vriend van mij werkt bij de politie in een middelgrote stad en vertelt dat zijn leidinggevende het 's ochtends in de briefing (en dit alleen als zijn collega van Marokkaanse afkomst afwezig is) heeft over dat ze weer een aantal van die geiten hebben staande gehouden. Daarmee worden dus mensen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond bedoeld. Hierop wordt door iedereen (behalve mijn vriend) gegrinnikt en als mijn vriend aangeeft hier kotsmisselijk van te worden en de ruimte verlaat, wordt hem dat niet in dank afgenomen. Meer dan de helft van zijn collega's stemt PVV of heeft hier sympathieën voor. Ik zeg niet dat dit representatief is voor andere corpsen, maar heb zo mijn bange vermoedens." Wees geen wegkijker.

BasVV
BasVV9 okt. 2016 - 14:40

Kees: Dit klinkt leuk. Maar is niet wetenschappelijk. In veel beroepen is een bepaald taalgebruik zeer gebruikelijk. Met name in beroepen waar gevochten wordt tegen de bierkaai. Denk aan boeren die een bepaalde virus niet onder controle krijgen. Of artsen die de zoveelste patient zien doodgaan. Daar ontstaat een bepaalde verhardheid om te kunnen overleven. Of om met de situatie om te kunnen gaan. Dat is volstrekt normaal en misschien ook wel nodig om het beroep te kunnen blijven uitoefenen. Op TV in talkshows zullen zij ongetwijfeld volstrekt correcte woorden gebruiken. Maar op de werkvloer en thuis. Wat denk je zelf. Trouwens. Bij welk beroep gebeurd dat niet. Ik denk dat als ik in een hotel zou werken en de kamer weer eens ondergekotst en vernield is. Hmm. Wat denk je van kut.....!

Kees Alders2
Kees Alders210 okt. 2016 - 9:58

De politie wordt betaald om een goed onderscheid te maken tussen burgers die daadwerkelijk in de fout gaan en mensen die dat niet doen. En als ze dat onderscheid niet kan maken, dan doen ze iets goed fout. Verder mag je van een gezagsdrager naar mijn mening zeker een professionele houding verwachten. Mensen zijn we allemaal, maar er is een groot verschil tussen een emotionele uitroep en dagelijks taalgebruik in functie.

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete8 okt. 2016 - 15:14

Agenten profileerde altijd al, anders is het werk ondoenlijk. en worden er nog veel meer onschuldige mensen lastig gevallen. Er wordt geprofileerd op leeftijd geslacht kledingstijl etc etc Het is natuurlijk niet zo gek dat nu in onze huidige multiculturele maatschappij ook etnisch wordt geprofileerd als bepaalde bevolkingsgroepen percentueel in bepaalde zaken er ver bovenuit springen. Als het chinezen waren die de statistieken aanvoerde gaat men meer chinezen controleren. De mensen die daar racisme in zien denken zelf -meestal onbewust- in vooroordelen.

8 Reacties
Ben Joop
Ben Joop8 okt. 2016 - 16:11

Gewoon bot ontkennen is ook een strategie.

ikdus2
ikdus28 okt. 2016 - 17:44

agenten zijn niet capabel of intelligent genoeg om te kunnen profileren. ze doen het altijd vanuit vooroordelen dus per definitie onwetenschappelijk. los daarvan het is ongrondwettig want artikel 1.

badgast
badgast8 okt. 2016 - 18:01

Ik moet eens leren niet via de telefoon te reageren. Teveel kans op tikfouten.

Peter Veth
Peter Veth8 okt. 2016 - 19:47

Ik ben het met je analyse eens. Het is te makkelijk om etnisch profileren te veroordelen zonder daarbij ook een discussie te voeren over de relatie tussen etniciteit en criminaliteit. Helaas vormt de bevolking in onze gevangenissen geen goede afspiegeling van onze maatschappij. Maar haantjes gedrag en respectloos optreden en bewuste willekeur is wel degelijk fout. Er moet betere begeleid en opgeleid worden, waarbij de statistieken zullen aantonen of het politie apparaat effectiever zal worden of niet.

Johan eldert
Johan eldert8 okt. 2016 - 22:24

blijkbaar heb je dus het stuk niet gelezen. Dat etnisch profileren levert amper resultaat op. Niet verwonderlijk want de oorzaak van criminaliteit ligt niet besloten in de etniciteit of culturele achtergrond. Dat is al talloze malen aangetoond maar dat wil er maar niet in bij simplistische rechtse denkers zoals jij. En blijkbaar wil dat bij de politie er ook niet in. Verder is toch in vele onderzoeken scherp aan getoond dat het beoordelingsvermogen van de mens ernstig te wensen overlaat. Zoals nu ook uit dit onderzoek blijkt. Maarja, wetenschappelijke feiten legt de rechtsmens maar al te graag naast zich neer. Ideologische drammerij

Johannes Partikulier
Johannes Partikulier9 okt. 2016 - 8:39

Natuurlijk proberen agenten bepaalde karakteristieke eigenschappen uit een omgeving te gebruiken om effectiever te zijn. Zomaar lukraak auto's aanhouden om te bepalen of iemand te hard gereden heeft, dat werkt niet. Dus wordt er geselecteerd op auto's die onevenredig veel bij dat soort overtredingen betrokken zijn. Denk aan Audi's, BMW's, Mercedessen. Daar blijken dan vaak blanke mannen van jonge tot middelbare leeftijd in te zitten die deze auto als 'leasebak' ter beschikking hebben. Worden dan de mannen of de auto's geprofileerd? Bij mij in de buurt worden veel Golf GTI's en Seat Toledo's aangehouden, zeker in bepaalde delen van de buurt. Daar zit namelijk onevenredig vaak de clienten van een lokale coffeeshop in. En nogal vaak zijn dat opgeschoten jochies met petjes achterstevoren en een ongezond uiterlijk en een grote b*k. Worden dan de auto's geprofileerd of de jochies-met-petjes? Als agenten een gerede grond hebben om bepaalde mensen er uit te pikken op basis van ervaring, dan is dat een prima middel. Mocht dat een bepaalde groep treffen, dan is het aan die groep om te zorgen dat lieden uit die groep daar geen aanleiding meer toe geven.

Pa Pinkelman
Pa Pinkelman9 okt. 2016 - 9:41

Je gaat er aan voorbij dat ook al zou het waar zijn dat een bepaalde groep er procentueel er boven uitspringt de meeste "daders" toch nog steeds bij de "gewone" mensen zitten. M.a.w. als je iedereen zou "controleren" dat je dan veel meer zogenaamd keurig nette "blanke" Nederlanders kunt pakken.

Kees Alders2
Kees Alders29 okt. 2016 - 11:37

Aan iedereen die dit goed wil praten: kijk eens naar de resultaten. Die wijzen uit dat het een domme strategie is. Opsporingswerk kan veel beter dan nu, veel effectiever. Waarom zouden we dat niet willen?