Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Afghaanse evacuatie-puinhoop toont bittere noodzaak van een Nederlandse consulaire wet aan

  •  
29-08-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
SPAIN - AFGHANISTAN - CONFLICT

© Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP

De bewindsvrouwen van CDA, D66 en de VVD  gaven alle drie blijk niet geschikt te zijn voor deze verantwoordelijke banen in crisistijd
De verschrikkelijke taferelen over de evacuatie van Nederlandse staatsburgers heb ik met afgrijzen via de media gevolgd. Het zoveelste bewijs van de incompetentie van de Nederlandse overheid als het om een crisissituatie gaat. Een die vooraf al te voorzien was geweest en die zich plotsklaps openbaart in een tempo dat niet zo verwacht was.
In een crisis worden altijd alle zwakke plekken van organisaties direct blootgelegd. Zo ook bij Buitenlandse Zaken en Defensie. Hoe treurig is het dat vrijwilligers als journalisten, advocaten, oud militairen en risico-experts uit het bedrijfsleven zelf initiatieven moesten ontplooien om met alle denkbare middelen in contact te komen en te blijven met Nederlandse paspoorthouders. Alsmede met Afghanen die voor Nederland gewerkt hebben. Om deze groep zo snel als mogelijk is naar het vliegveld te loodsen. Om aldaar onder de meest gevaarlijke en bizarre omstandigheden geëvacueerd te kunnen worden naar een veilige plek in Nederland of buiten Afghanistan.
Ik schrok het meest van het bericht dat je leven als Nederlander in Afghanistan afhankelijk was van de vraag of je contactpersoon in Nederland zelf over de juiste contacten beschikte bij de Nederlandse overheid om mensen die op jou steun rekenden op de officiële evacuatielijst te kunnen plaatsen. Dat gebeurde terwijl de verantwoordelijke bewindsvrouwen een debat aan het voeren waren met de Tweede Kamer. Een schouwspel dat snel duidelijk maakte waarom de evacuatie zo dramatisch verliep.
Niets was vooraf voorbereid en geen enkel signaal dat het in Afghanistan in de maand augustus weleens een grote gevaarlijke puinhoop zou kunnen worden was goed opgepakt en in degelijke voorbereidende strategische en tactische plannen en acties omgezet. Plan A was er niet eens! Laat staan een plan B-strategie.
De bewindsvrouwen van CDA, D66 en de VVD  gaven alle drie blijk niet geschikt te zijn voor deze verantwoordelijke banen in crisistijd. Dat vraagt om crisismanagers die gewend zijn om vroegtijdig in te voorziene crisissituaties te kunnen beschikken over uitgewerkte crisisplannen. Maar ook om bewindspersonen die snel kunnen denken en handelen vanuit een crisismodus. De VVD-bewindspersoon dacht nog lange tijd zelfs in een normale situatie te verkeren en zich strikt te moeten houden aan de regels die in een normale situatie opgaan. Het switchen in en naar de crisismodus was deze politica geheel vreemd en dat straalde zij ook letterlijk uit.
D66-minister Kaag moet zich wel heel beroerd hebben gevoeld. Als leider van D66 wist zij dat het achteraf beter was geweest als het voorstel van haar partijgenoot Sjoerdsma en van Bram van Ojik van GroenLinks, over het invoeren van een Nederlandse consulaire wet , al tot uitvoering was gebracht en tot wet was gemaakt. Een voorstel dat vele onzekerheden had kunnen voorkomen op bijvoorbeeld het moment dat een internationale crisissituatie zich voordoet.
Alleen bij zo’n wet is duidelijk op wat voor hulp Nederlanders kunnen rekenen als zij zich onverhoopt in het buitenland en in een crisissituatie bevinden. Vanwege het ontbreken van zo’n wet zijn Nederlanders nu afhankelijk van de inzet, ambitie en daadkracht van de ambassadeur die op een bepaald moment in dat land benoemd is en zijn staf. Met een beetje pech kun je als Nederlander dus behoorlijk in de kou staan als je onverwacht in een acute noodsituatie in het buitenland terechtkomt. Dat geldt dus ook voor hulp in EU-lidstaten.
Ik heb zelf in Spanje zo’n situatie meegemaakt ten tijde van de coronapandemie. Vele Nederlanders hebben bij de uitbraak van de coronapandemie zo’n ervaring in het buitenland kunnen opdoen. Mijn eigen ervaring had overigens niet te maken met het versneld moeten terugkeren naar Nederland toen de pandemie net was uitgebroken. Wel met het vragen van hulp in een noodsituatie tijdens de coronacrisis waarin met één simpel telefoontje van een diplomaat naar een Spaanse overheidsorganisatie in het Spaans kon worden volstaan, vanwege het zelf niet machtig zijn van de Spaanse taal. Dat simpele verzoek werd tot mijn ontsteltenis niet gehonoreerd. Onder het argument dat Nederland zich niet kan bemoeien met de interne aangelegenheden van een andere EU-lidstaat, in dit geval Spanje. Ik weet dan ook hoe belangrijk zo’n consulaire wet is voor alle Nederlanders die voor korte of langere duur in het buitenland verblijven.
De evacuatie-chaos in Afghanistan van Nederlanders en voor Nederland gewerkt hebbende Afghanen moet Nederland nu geleerd hebben dat het voor Nederlandse paspoorthouders en staatsburgers van eminent belang is om in onverwachte noodsituaties, van welke aard dan ook terug te kunnen vallen op een consulaire wet. Helaas kunnen de achtergebleven Nederlanders in Afghanistan daar nog geen beroep op doen. Ze blijven afhankelijk van vage beleidsregels en kaders.
Met de VVD gaat D66-leider Kaag met zekerheid in een nieuwe coalitie zitten. Een partij waarvan de toenmalige VVD-minister Blok van Buitenlandse Zaken, dit D66- en GroenLinks-voorstel resoluut afwees, waardoor achtergebleven Nederlanders in Afghanistan nu afhankelijk zijn van beleidsregels waaraan geen enkele rechtszekerheid kan worden ontleend. Kan het nog triester?
Laat dit door D66 en GroenLinks bepleite voorstel thans een belangrijk onderdeel zijn van een nieuw coalitieakkoord. Dan hebben we in ieder geval iets geleerd van deze vreselijke Afghaanse evacuatie-tragedie.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (36)

FromValue
FromValue30 aug. 2021 - 11:53

Sinds het begin van de jaren '90 is Buitenlandse Zaken zo'n beetje ontmanteld - In jargon versoberen en flexibiliseren. Dat is nu typisch zo'n bezuiniging die je louter merkt wanneer fout gaat, net als de GGD en Defensie. Een wet gaat daar weinig verandering in brengen.

gimli55
gimli5530 aug. 2021 - 8:04

Gebrek aan visie en lef los je niet op met een vodje papier, wat een wet moet voorstellen. Het gaat om de mentaliteit en het moreel besef van de politici. Je kunt fantastische wetgeving in mekaar prutsen, maar dit kabinet en de vorige zijn niet eens in staat zich te houden aan de Grondwet en het beschermen van de kwetsbaren in eigen land. Het is weer de papieren werkelijkheid van nutteloze politici, die hun paar minuten van fame halen in de media, waarbij het beschrijven van de werkelijkheid wordt gebracht als een oplossing van het probleem. Bijv. Kamp in Buitenhof. Zo lang het ethisch kompas kapot is van vele Kamerleden en het met de Toeslagaffaire 10 jaar heeft geduurd voordat het eindelijk zichtbaar werd, is deze wet zinloos.

Rutger Groot
Rutger Groot30 aug. 2021 - 7:30

Een nieuwe wet alleen gaat geen soelaas bieden, deze crisis laat met name zien dat we geen kwaliteit hebben op belangrijke posities. Kaag en Bijleveld vallen hopeloos door de mand. Geen leiderschap, geen kennis, geen kunde. Geen benul van prioriteiten. Moeten we snel afscheid van nemen. En als er een zo'n wet komt, leg daarin dan ook even vast dat mensen die afreizen naar gebieden met een negatief reisadvies wel geholden worden - maar dat ze dan wel de kosten mogen betalen. Dat is helemaal niet gek. Bovendien mag van mij een verblijfstatus ook tegen het licht gehouden worden indien je asiel krijgt omdat je gevlucht bent voor een bepaald bewindt - terwijl je toch lekker op vakantie naar hetzelfde land gaat. Zien we ook bij andere landen zoals Eritria. Al dit soort zaken ondermijnen de noodzakelijk opvang en acceptatie van echte vluchtelingen.

Overwicht
Overwicht30 aug. 2021 - 6:11

GL of PvdA zal het niet beter hebben gedaan hoor…

1 Reactie
LaBou
LaBou 30 aug. 2021 - 10:44

Misschien niet nee maar die waren niet aan zet. De VVD, CDA en D66 wel. En dus krijgen die terecht de schuld. Nu wijzen naar anderen verandert daar niets aan.

Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!
Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!29 aug. 2021 - 20:28

Beste Antonie, In dit hele stuk leg je de volledige verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem bij het kabinet. Maar waar is het stukje eigen verantwoordelijkheid van de Nederlandse-Afghanen die daar op (familie)bezoek gingen? Dit terwijl in ieder geval vanaf begin Juli Afghanistan al op rood staat. Het negatief reisadvies stopte deze groep niet. Op mailtjes/oproepen van de overheid begin augustus reageerden ze niet. Ze bleven daar in plaats van contact opnemen met de overheid. En als het dan misgaat, de overheid de schuld geven? Dat vind ik wel erg makkelijk.

4 Reacties
LaBou
LaBou 30 aug. 2021 - 10:46

"Het negatief reisadvies stopte deze groep niet." Dat negatieve reisadvies was ook niet van invloed op het beleid Afghanen gewoon naar Afghanistan uit te zetten. Maar daar horen we tweede kans niet over.

RaRa17
RaRa1730 aug. 2021 - 17:03

Labou; zie je eigenlijk wel het verschil tussen Nederlanders die afreizen naar een code rood land of illegalen die naar land van herkomst gaan. Als de overheid Nederlanders adviseert om niet naar Spanje te gaan, heeft dat niet tot gevolg dat alle Spanjaarden niet terug mogen en Nederland maar opvang moet regelen. Ik dacht dat iedereen dat wel zou snappen.

LaBou
LaBou 30 aug. 2021 - 20:54

Kouwe drukte kan blijkbaar de verleiding niet weerstaan om te laten zien hoe dom hij eigenlijk is.

RaRa17
RaRa1731 aug. 2021 - 9:03

Labou: zie je het verschil al? Wat is het verschil tussen * Nederlands adviseren om niet naar een rood gebied te gaan * buitenlanders te vragen om naar hun eigen land te gaan Als Nederlands wordt gevraagd om niet naar een rood gebied te gaan, heeft dat niets te maken met buitenlanders die niet terug mogen. Stel je voor dat Nederland rood is en ik zit in Oostenrijk. Labou zou dan naar de Oostenrijkse regering gaan en zeggen dat hij niet terug mag en moet blijven. Dat wordt lachen

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout29 aug. 2021 - 16:46

De wanvertoning van Henk Kampf in Buitenhof vandaag tegenover Sara de Jong is exemplarisch voor niet alleen datgene wat Antonie Kerstholt hier brengt. Een zeer beleefde Sara de Jong die het verschil in aanpak over de zorgzaamheid over wedewerkers in Afghanistan tussen de Franse staat en zelfs het kennelijk nog steeds goed functionerende ambtenarenapparaat en diplomatieke korps onder de idioot Boris Johnson met disfunctionerend Den Haag in deze die veel te laat reageerde, werd met de o zo vriendelijke woorden van adder Henk in lijn met de doctrine ''Nation building'' bijna weg gewalst. Stond Sigrid Kaag onder dezelfde oekaze?

9 Reacties
EenMening
EenMening29 aug. 2021 - 18:46

@Arjan "Henk Kampf " Een kinderlijke en kinderachige reactie.

michellekepen
michellekepen29 aug. 2021 - 22:32

EenMening, Jouw aanhalen van 'Henk Kampf' en je analyse ”Een kinderlijke en kinderachige reactie", is een confrontatie met de normalisering van dit soort etiketteringen. Zeker opgeplakt door bepaalde schrijvers hier, het gaat mij het ene oor in en het andere uit. Maar ook dat is verloedering, deze onverschilligheid. Goed dat je er op wijst, opdat het maar niet volstrekt genormaliseerd mag worden....

Zandb
Zandb30 aug. 2021 - 8:07

michel Dat is dan wel een selectieve confrontatie en dus strijdig met uw bedoeling om te strijden tegen het normaliseren van, ja van wat in feite? Immers ieder mens keft een grens van wat hij nog normaal vindt. Het lijkt mij voldoende, dat u afstand neemt van dit framen van Kamp als een 'iets met de ideeën van Hitler te maken hebbend". Wanneer het er u om gaat dat vergelijkingen met Nazi's 'niet normaal' zouden kunnen zijn, dan ben ik bang dat u uw doel voorbij schiet. En wanneer u zo vaag 'bepaalde schrijvers hier' - leuk frame overigens - daarop aan spreekt. Overigens is dit noch een kinderlijke, noch een kinderachtige reactie. Tenminste, ik vind dat die reactie daarvoor te ver gaat maar ook te goed onderbouwd wordt.

gimli55
gimli5530 aug. 2021 - 8:17

@EenMening en michel Zoals gewoonlijk wordt de boodschapper aangevallen en blijft de boodschap buiten schot. Inhoudsloos gebabbel over een in mijn ogen zeer relevante reactie. Kamp heeft niet meer gedaan dan het omschrijven van de toestand, en dat is al 6 maanden bekend en er is al 6 maanden niets veranderd aan de situatie. Een nutteloze exercitie van een nutteloos oud politicus.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout30 aug. 2021 - 9:17

''Ethiek'' ligt bepaald niet beschoren aan Nederlanders en interviewers die gewend zijn geraakt aan de buitengewoon platte, zo niet onbeschofte manier waarop zeker VVD lieden iemand opzij zetten waarbij zij blijven vasthouden aan twintig jaar leugens. *) Twan Huijs had allicht even kunnen opmerken dat het 'een beetje flauw' is om te blijven hameren op een Amerikaans narratief die niets te maken heeft met diplomatieke onkunde c.q. starheid die Nederlandse en Afghaanse levens in gevaar heeft gebracht. Voor die onzin was mevrouw Sara de Jong niet even overgekomen uit Engeland. Bepaald een onelegante vertoning. Two Decades of American Lies in Afghanistan https://theintercept.com/2021/08/26/afghanistan-america-failures/

MG1968
MG196830 aug. 2021 - 10:26

@EenMening @Michel Sinds wanneer mogen vorm en inhoud niet meer met elkaar in overeenstemming gebracht worden? Dit naamspelletje past Henk heel goed.

michellekepen
michellekepen30 aug. 2021 - 11:40

gimli55, "Zoals gewoonlijk wordt de boodschapper aangevallen en blijft de boodschap buiten schot" De boodschapper hier is @Fernhout. De boodschap waar ik op reageer, of beter gezegd: tegen ageer (weliswaar via @EenMening), is de koppeling van Henk Kamp aan de nazi-ideologie. Zonder dat dat verder ook maar op enig manier wordt hard gemaakt. De kwalificatie 'Kinderlijke en kinderachige' heeft slechts en alleen betrekking op deze 'Godwin'. (anders dus dan wat @Zandb er van ljkt te maken, nameljk dat deze kwalificatie betrekking zou hebben op de hele boodschap. Nogmaals de hint en tip: acht slaan op hetgeen geciteerd wordt, dat citeren doen mensen meestal met een specifieke bedoeling....)

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout30 aug. 2021 - 13:53

@Michel De verschijning van Trump beschouw ik als isomorf aan de verschijning van A.H. Aan beide verschijningen zijn machinaties vooraf gegaan en zijn nog gaande. Henk Kamp ontkent dit. Die 'f' is dus functioneel, geen Godwin.

michellekepen
michellekepen30 aug. 2021 - 19:09

Arjan Fernhout, Je verklaring is heel erg ver gezocht. Er achteraf bijgefabriceerd. De functionaliteit ontgaat me volledig, ondanks je uitleg. Zo zoekend en redenerend, zul je doorlopend tegen isomorfen (dank voor het woord, kende ik niet) aanlopen. En met Godwins op de proppen komen. Maar neem mijn "ook dat is verloedering, deze onverschilligheid" niet te zwaar. Het was mijn eigen onverschilligheid, waar ik me plotseling bewust van werd.

west012
west01229 aug. 2021 - 16:01

Partijen zijn meer bezig met zichzelf dan met staatszaken. Deze partijen hebben in het tijdperk Rutte alleen maar incompetente bestuurders voortgebracht en ik zie dit niet snel veranderen

3 Reacties
Hallahan2
Hallahan229 aug. 2021 - 21:57

Maar dit moeten we dus alle regeringspartijen kwalijk nemen en niet, zoals hier vaak gebeurt, alleen Rutte.

Zandb
Zandb30 aug. 2021 - 8:15

Hallahan Rutte is wel verantwoordelijk en Rutte's succes is wel gebaseerd op recht praten wat krom is. En op het ontwijken van zijn verantwoordelijkheid in tal van kwesties. Kijk, dat we er met elkaar een zooitje van maken, dat moge duidelijk zijn maar u zult moeten toegeven dat toegeven dat het een zooitje is en de conclusie trekken - zoals Asscher deed - nou niet bepaald op veel bijval kan rekenen, en zeker bij Rutte! Laat staan dat hij daar een voorbeeld aan zou nemen.

gimli55
gimli5530 aug. 2021 - 9:27

@Hallahan Rutte is baas van het stelletje ongeregeld en heeft de partijen uitgezocht om deze ellende te veroorzaken. De premier en zijn kabinet is schuldig aan de puinhoop, de partijen zijn bevoorrading van incompetente bestuurders.

Bouwman2
Bouwman229 aug. 2021 - 14:17

Veel is afhankelijk van de contacten die je hebt. Dat heet netwerken.Dat kun je leren als je het niet van natuur gegeven is.Naast opleiding is het van belang hoe je over komt op je omgeving.Aan sociale vaardioghden kun je best werken. Daarbij speelt huidskleur of je voorkeur van sekse minder een rol naarmate je steeds hoger in je netwerk klimt. Hoe verdraagzamer je bent hoe verder je stijgt. Ht is niet waar dat als je voor een dubbeltje geboren bent je nooit een kwartje wordt. Er zijn dan ook geen dubbelthes en kwartjes meer. Het kan best om op te stijgen van je basis. De verheffing was altijd de sociaal democraten op het lijf geschreven. Mits je je confirmeert. is klimmen op de sociale ladder goed mogelijk. Wie zich nier wil aanpassen blijft seken, Die moet maar een voor straf honderd maal "the survival of the fittest" gaan schrijven. In schoonschrift, met een ouderwetse kroontjespen. Soms moet je nu eenmaal streng overkomen.

2 Reacties
JanB2
JanB229 aug. 2021 - 17:35

Het is oa door wereldvreemd gezwets van deze soort dat er nu Nederlanders in de problemen zitten: “dan moet u gaan netwerken”. Ja, en eet u vooral veel koek erbij.

Joe Speedboot
Joe Speedboot29 aug. 2021 - 19:52

Bijna een prestatie om met zoveel woorden zo weinig te zeggen.

Hallahan2
Hallahan229 aug. 2021 - 13:56

Wat dit vooral aantoont is dat bewindslieden als eerste geselecteerd zouden moeten worden op hun kwaliteiten en niet op hun geslacht.

6 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland29 aug. 2021 - 16:00

Ik denk dat het verstandiger is dat we ze het verbieden banden met het bedrijfsleven te onderhouden en dat ze na hun politieke carriere verplicht als uitkeringstrekker moeten leven .

THM@S
THM@S29 aug. 2021 - 17:26

Juist! Helaas is het inherent aan het inclusiviteitsbeleid dat je beoordeelt wordt op je eigenschappen i.p.v. op je kwaliteiten.

JanB2
JanB229 aug. 2021 - 17:37

Of op basis van hoeveel hielen ze gelikt hebben. Een adem die naar zweetvoeten ruikt is per slot van rekening geen maatstaf voor iemands geschiktheid als bewindspersoon.

Joe Speedboot
Joe Speedboot29 aug. 2021 - 19:51

Wilde je nu zeggen dat De Jonge en Rutte het ook maar een stap beter doen? Het is probleem is wat breder. De politiek in Nederland in zijn algemeen is bijzonder slecht voorbereid op crisis situaties.

Hallahan2
Hallahan229 aug. 2021 - 21:55

@Joe Die 2 zijn in ieder geval niet daar neergezet omdat ze man zijn. En van Rutte kun je zeggen wat je wilt maar als minister president houdt hij het langer vol dan de meeste anderen.

Joe Speedboot
Joe Speedboot30 aug. 2021 - 15:19

'En van Rutte kun je zeggen wat je wilt maar als minister president houdt hij het langer vol dan de meeste anderen.' Dat zegt vooral wat over zijn kiezers en de VVD..

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland29 aug. 2021 - 13:29

het toont aan dat onze politici ongeschikt zijn en derhalve vervangen moeten worden voor mensen die niet het bedrijfsleven dienen maar de mensen zelf want als de shell top daar had gezeten dan waren ze al lang weggehaald

Eid
Eid29 aug. 2021 - 13:13

Burgermeester in oorlogstijd is iets anders als burgermeester in vredesrijd. En wie zei er ook al weer dat militairen nemen geen beslissingen; politici wel. Maar ja als je altijd ministeries bemant met partijprominenten en niet op basis van kennis van en ervaring met t vak... tsja...