Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Nooit eerder waren er zoveel bosbranden in Europa

Branden breiden zich uit naar steeds meer landen
Joop

Advies Remkes: verlaag maximumsnelheid en koop boeren uit

  •  
25-09-2019
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
2185 keer bekeken
  •  
remkes
De commissie-Remkes vindt dat de maximumsnelheid omlaag moet. Ook adviseert de commissie het kabinet boeren uit te kopen. Die maatregelen moeten leiden tot een lagere stikstofuitstoot.
De commissie gaat minder ver dan menigeen van tevoren had gedacht. Remkes pleit ervoor de maatregelen vooral te nemen in de buurt van natuurgebieden. Ook moeten die natuurgebieden worden hersteld. De NOS schrijft:
" Deze herstelmaatregelen verlopen nu te traag, vindt de commissie. Daarom moet deze aanpak worden geïntensiveerd en versneld. Hiervoor zouden het Rijk en de provincies extra geld moeten inzetten."
Veestapel Nederland heeft de regels voor stikstofuitstoot (stikstofoxiden en ammoniak) jarenlang overtreden. In mei bepaalde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, dat daar een einde aan moet komen.
De landbouw is in Nederland de belangrijkste bron van stikstofuitstoot (ruim 40 procent). De commissie-Remkes is niet voor het plan van D66 en GroenLinks om de veestapel te halveren. NRC Handelsblad schrijft:
"Zo’n reductie is „onvoldoende effectief” omdat er „grote verschillen” bestaan in de emissies van ammoniak in de veehouderij. Een algemene „stopperspremie” zou bovendien boeren belonen die slecht presteren wat betreft uitstoot."
Verkeer Volgens de krant is de stikstofuitstoot van het wegverkeer verantwoordelijk voor ruim 6 procent van de stikstofschade aan de natuur. De uitstoot van stikstofdioxide zorgt er wel voor dat in Nederland veel kinderen astma krijgen. Bij bijna een op de vijf Nederlandse kinderen met astma wordt hun ziekte veroorzaakt door luchtvervuiling – het hoogste percentage in Europa.
Uit onderzoek dat TNO in 2016 uitvoerde, blijkt dat de maximumsnelheid grote invloed heeft op de stikstofuitstoot. Bij een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur is de uitstoot 12 procent hoger dan bij 120 kilometer per uur en maar liefst 40 procent hoger dan bij een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (54)

[verwijderd]
[verwijderd]26 sep. 2019 - 10:55

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe2 okt. 2019 - 8:27

Natuurlijk gaat de asfaltering gewoon door. Al die electrische auto'tjes moeten toch ook ergens rijden.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde26 sep. 2019 - 10:47

Het meest opmerkelijke dat Remkes vertelde was: 'Remkes stelt in zijn rapport verbaasd vast dat niemand in Nederland controleert of die compenserende maatregelen ook genomen werden en of ze - als dat het geval was - het veronderstelde voordelige effect hebben. Nergens wordt structureel bijgehouden hoe de 118 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Nederland eraan toe zijn en of de situatie daar verbetert of verslechtert. Het PAS was - kortom - een puur theoretische exercitie, waarbij nergens geborgd werd of de natuur er wel iets wijzer van werd. Het gevolg beschrijft Remkes in zijn rapport: 'Veel Natura 2000-gebieden zijn er in ons land momenteel slecht aan toe. De biodiversiteit in Nederland is nadrukkelijk toe aan herstel. De commissie was officieel door het kabinet gevraagd om manieren te zoeken om de bedreigde economische activiteiten zo snel mogelijk weer op te kunnen pakken. De commissie gaat daar niet in mee en wil niets weten van behendige omzeilroutes. Het verzinnen van een 'juridische list' is in Remkes' ogen onacceptabel. 'Geloofwaardig en aantoonbaar herstel van Natura 2000-gebieden en een reductie van emissies is noodzakelijk.'' bron Volkskrant 26.9.2019

Imperialist
Imperialist26 sep. 2019 - 10:32

Terecht dat de overtredingen van de stikstofnorm niet meer worden gedoogd. De pogingen om de kool en de geit te sparen lopen eindelijk vast.

Ryder
Ryder26 sep. 2019 - 9:27

De landbouw en veeteelt in Nederland zijn enorm groot dankzij de import van kunstmest en veevoer. We halen hier gigantische bergen nitraat en fosfaat naar toe en het resultaat is dat lucht, bodem en oppervlaktewater vervuild worden door NOx, NH3, SO2 enz. Voor de voedselvoorziening in Nederland kan dit probleemloos gehalveerd worden. We zijn dan nog steeds zelfvoorzienend en kunnen exporteren. Verminderen ligt ook voor de hand omdat het land simpelweg te klein is voor zoveel agrarische productie. Wat betreft het verkeer moet de maximum snelheid terug naar 100 op snelwegen en ook op andere wegen kan het wel wat minder. Laten we voorkomen dat de maximum snelheid om de paar kilometer verandert. Het is nu al te onoverzichtelijk. Dus overal standaard 100 en 80 in stedelijk gebied.

west012
west01226 sep. 2019 - 9:11

Weinig concreet advies. Laat de politiek veel ruimte voor marginale maatregelen. De reductie binnen de veeteelt en verlaging van de maximum snelheid zal substantieel moeten zijn wil het effect hebben. Bovendien moet het op zeer korte termijn. Het uitkopen van een enkele veehouder en het verlagen van de maximumsnelheid op wegen waar weinig hardwerkende VVD-ers rijden zal niet helpen.

Break on through
Break on through26 sep. 2019 - 9:09

Goed dat Remkes dit rapport naar buiten brengt. Iemand uit eigen gelederen wekt nu eenmaal meer vertrouwen ter rechter zijde. Wellicht een goed begin om zaken te regelen. Boeren die wel willen stoppen met een ruime tegemoetkoming uitkopen is in ieder geval een idee, nietwaar? Hoewel snelheidsbeperking in alleen natuurgebieden te weinig effect oplevert. In de grotere leefgebieden word dan nog steeds te veel uitgestoten en dat krijgen we allemaal binnen. Volksgezondheidsissue...

Middenman
Middenman26 sep. 2019 - 8:13

Voor de één gaat het te langzaam en voor de ander te snel, dat is vaak een signaal dat je aardig goed zit! We moeten allemaal een 'offer' brengen, dat kan niet anders. Maar, daar moeten wat mij betreft wel een paar voorwaarden tegenover staan. Natuurgebieden moeten vrij toegankelijk zijn. Grote beheerders zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer streven er steeds meer naar om de mensen buiten de natuur te houden. De tweede voorwaarde zou wat mij betreft zijn dat we de grote natuurbeheerders dwingen om te stoppen met de ontbossing in Nederland, die is naar verhouding groter dan in de Amazone. Ze doen dat vanuit commerciële overwegingen (houtproductie en biomassa) en kunnen dat ongestraft doen als ze er nieuwe natuur voor in de plaats ontwikkelen. Dan noem je stuifzand nieuwe natuur en je roept is over zeldzame hagedissen en het is geregeld. Maar dat is natuur waar we vanuit milieuoogpunt op dit moment niets aan hebben.

6 Reacties
Ryder
Ryder26 sep. 2019 - 10:17

Wat is er tegen stuifzanden? Wellicht voor de biodiversiteit wel veel beter dan donkere douglasbossen. Idem voor hei. Overigens hoeft selectieve houtkap niet per se slecht te zijn. Door een bos uit te dunnen krijgen bomen meer kans om uit te groeien tot woudreuzen. De suggestie dat er in Nederland grootschalige ontbossingen plaatsvinden moet je nog maar eens aantonen met feiten. Ik geloof er niets van.

Middenman
Middenman26 sep. 2019 - 11:10

@ Ryder - Er is niets tegen stuifzanden, behalve dan dat ze misbruikt worden om ontbossing te rechtvaardigen en omdat je er nu, op dit moment weinig aan hebt. Biodiversiteit kun je juist in het bos goed en veel sneller realiseren. Bronnen: https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/trend-van-ontbossing-zet-door-in-nederland https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/nederland-ontbost-verhoudingsgewijs-meer-dan-het-amazonegebied https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ontbost-nederland-inderdaad-even-snel-als-het-amazonegebied~b740b6f6/

Audio
Audio26 sep. 2019 - 11:55

@Ryder Een aantal redenen om bomen te planten zijn CO2 opname, waterberging en verkoeling. Dus zelfs douglassparren zijn in dit opzicht beter dan stuifzand.

DaanOuwens
DaanOuwens26 sep. 2019 - 21:46

@ Middenman/Audio Wat jullie beiden doen is zaken uit het verband trekken. Allereerst in de opslag van CO2 niet de doelstelling van het Nederlandse natuurbeleid. Blijkbaar zijn duinen en stuifzand kenmerkend voor de nederlandse natuur. Als je van mening bent dat dit niet kenmerkend is voor Nederland maar dat douglas sparren dat wel zijn dan is dat de discussie. Jullie mening is blijkbaar dat douglas sparren een kenmerk zijn van de Nederlandse natuur. Die moeten we overal hebben. Maar de mening van de natuurbeschermers is anders. Dat staat ook in de monitor: Letterlijk deze zin. De voornaamste reden hiervoor is dat bos wordt verwijderd om plaats te maken voor andere soorten natuur, zoals heide of stuifzand. Voor deze biotopen gelden Europese instandhoudingsdoelstellingen. Sommige van die gebieden zijn uniek in Europa en dat is een reden ze zeer actief in stand te houden. Wat jullie beiden nu doen is het doel van het natuurbeleid aanpassen. Dat is niet de kenmerkende Nederlandse natuur in standhouden maar CO2 opslaan. Wat jullie beiden verweten kan worden is dat je de suggestie wekt dat natuurbeschermingsorganisaties doelbewust bossen slopen om te voorkomen dat CO2 opgeslagen wordt. Ik vind dat een opvallende manier van discussiëren. Je wisselt geen argumenten uit maar je probeert je discussie partner een oor aan te naaien. Dat is niet verboden. Maar als je een discussie op deze site beschouwd als een manier om meningen te toetsen en wellicht in discussie met elkaar aan oplossingen te werken dan is het weinig stijlvol. Ik ben er ook vrijwel zeker van dat een volgende keer iemand hetzelfde bij jullie doet. Polarisatie heet dat mechanisme.

Middenman
Middenman27 sep. 2019 - 11:05

@DaanOuwens - Als je mijn bijdragen regelmatig leest weet je dat ik juist niet van de polarisatie ben. Maar laat ik op dit punt nu nogal goed geïnformeerd zijn. Je hebt gelijk als je zegt dat natuurorganisaties niet doelbewust bossen slopen om te voorkomen dat CO2 opgeslagen wordt. Maar natuurorganisaties kappen wel doelbewust bossen om geld te verdienen. En ze kiezen er wel doelbewust voor om van die gekapte bossen stuifzand te maken omdat ze dan geen herbebossingsplicht hebben dat veel duurder is. Dat is heel iets anders dan bestaande biotopen in stand houden. Het beleid van de natuurbeschermers wordt op dit moment steeds meer gedreven door geld. En tot slot; waar noem ik het woord douglasspar? Je legt mij iets in de mond dat ik niet heb gezegd. De toekomst is juist gemengd bos met veel biodiversiteit.

DaanOuwens
DaanOuwens27 sep. 2019 - 21:44

@ Middenman Jij schrijft: En ze kiezen er wel doelbewust voor om van die gekapte bossen stuifzand te maken omdat ze dan geen herbebossingsplicht hebben dat veel duurder is. Dat is heel iets anders dan bestaande biotopen in stand houden. Het beleid van de natuurbeschermers wordt op dit moment steeds meer gedreven door geld. Nee ze kiezen voor gekapte bossen omdat ze stuifzand willen hebben. Op hun websites tot aan het NOS nieuws van vandaag wordt dat bevestigd. Het doel is stuifzand en geen bos. Ik meldde je ook al dat als je het daar niet mee eens bent het punt van discussie moet zijn het bebossen van Nederland. Met douglas sparren die groeien snel, of andere bomen. Maar jouw kritiek is dus niet oprecht. Het doel van de natuurlijkbeschermers is niet het doel dat jij vindt dat ze moeten hebben. Maar wel hun doel. En je schrijft: De toekomst is juist gemengd bos met veel biodiversiteit. Dat is niet de opdracht van de natuurbeschermers. Die moeten een natuur in stand houden die er was en niet een natuur die jij leuk vindt. En je schrijft: Als je mijn bijdragen regelmatig leest weet je dat ik juist niet van de polarisatie ben. Ik heb geen bijdragen van jou gelezen die deze stelling bevestigen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 sep. 2019 - 8:13

Ik vind dit advies boterzacht. Misschien is het voordeel van de vele stalbranden dat deze stallen niet opnieuw herrijzen. Boeren zijn neem ik aan verzekerd dus de kosten vallen misschien ook mee!

Norsemen
Norsemen26 sep. 2019 - 8:08

Mooi dat Remkes met deze conclusies komt. Het gaat wat mij betreft nog niet ver genoeg maar dat notabene een VVD'er hier mee komt geeft hoop.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin26 sep. 2019 - 1:10

Hier gaat Carola Schouten heel verdrietig van worden, misschien moet er een tandje bij om haar kringloop landbouw van de grond te krijgen al was het volgens mij meer om ons een fopspeen voor te houden. De vroem vroem partij zal toch wat gas moeten terugnemen, 130 of een woning lijkt me geen vergelijking

de Boer2
de Boer225 sep. 2019 - 21:21

De vraag is wie op het oog profijt heeft van de verandering, zoals de omruil van akkerbouw tegen natuur. Dat zijn degenen die hun brood verdienen in de agrarische sector niet, ze moeten hun bedrijf aan de natuur offeren. Dat zijn ook niet degenen die zich over de nationale wegen reppen in de commerciële sector, want ze worden tot immobiliteit gedwongen. De winnaars zijn de vromen in den lande zonder die belangen die nu de nationale agenda denken te gaan bepalen. Ze zullen het lastig krijgen, want de natuur kan wel romantisch mooi zijn maar onder de liefelijkheid zit grote wreedheid verborgen. Nederland dankt het bestaan juist aan de voortdurende strijd tegen de natuur. Als de strijd gestaakt wordt gaat ook bestaanszekerheid verloren. De kinderen van de kinderen zullen vast wel het antwoord vinden,op dit dilemma.

6 Reacties
LaBou
LaBou 26 sep. 2019 - 7:50

Wat een mooie manier om te zeggen dat we vooral niets moeten doen ook al betekent dat dat onze kinderen en kleinkinderen met de gevolgen opgescheept worden. De boer laat zich wel weer kennen.

Norsemen
Norsemen26 sep. 2019 - 8:03

@de Boer "Nederland dankt het bestaan juist aan de voortdurende strijd tegen de natuur. Als de strijd gestaakt wordt gaat ook bestaanszekerheid verloren" Ga je nu het ruilen van landbouwgrond tegen bossen vergelijken met de Oosterscheldekering? "Dat zijn ook niet degenen die zich over de nationale wegen reppen in de commerciële sector, want ze worden tot immobiliteit gedwongen" 100 i.p.v. 120 rijden is de commerciële sector dwingen tot immobiliteit? Waarom praat je toch zo'n enorme onzin.

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 sep. 2019 - 8:03

Ze hebben het ook aan de natuur onttrokken toch?

Ryder
Ryder26 sep. 2019 - 9:06

"de natuur kan wel romantisch mooi zijn" Het gaat natuurlijk helemaal niet zozeer om de esthetische kant van de natuur. Het gaat vooral om langzame maar onomkeerbare destructie, zoals verzuring van de bodem, extinctie van soorten, vervuiling van grondwater en verdroging. Uiteindelijk keert het uitputten en vervuilen van de natuur zich ook tegen de mensheid en zelfs de landbouw, ook al zie je dat niet meteen. Het gaat sluipenderwijs.

Joe Speedboot
Joe Speedboot26 sep. 2019 - 9:25

'Nederland dankt het bestaan juist aan de voortdurende strijd tegen de natuur.' Ik heb altijd geleerd dat het de strijd 'tegen het water' is ipv 'tegen de natuur' zoals jij er hier van maakt. Mensen zijn onderdeel van de natuur, dus het is een stuk verstandiger na te denken hoe we in harmonie met die natuur kunnen omgaan ipv er tegenin te gaan. Dat laatste verliezen we toch.

vdbemt
vdbemt26 sep. 2019 - 10:55

"Nederland dankt het bestaan juist aan de voortdurende strijd tegen de natuur. Als de strijd gestaakt wordt gaat ook bestaanszekerheid verloren." Als die strijd voortgezet wordt, ook. En dan is er helemaal niets meer. Beginjaren1970 werd er al gesignaleerd: er zijn grenzen aan de groei (Rapport van Rome). We gingen gewoon door en hebben nu grenzen overschreden. Nog niet genoeg? Oh, er is nog natuur over die we kunnen vernietigen. De oplossing van werkgeversvoorzitter de Boer van het stikstofprobleem: noem die Natura 2000 gebieden geen natura 2000 gebieden meer. Dan kunnen we gewoon doorgaan. En blijft er NOG minder natuur over. Daar gaat ook jouw bedrijfszekerheid. En houden we een 'heel fijne' leefomgeving over.

Katootje2
Katootje225 sep. 2019 - 19:49

Dit berust allemaal op het absurde misverstand, dat moedwillig in stand wordt gehouden, dat landbouw en veeteelt ten koste van de natuur moeten gaan. Biologische boeren zijn boeren die opgaan in de natuur, de bodemgesteldheid, het landschap en de seizoenen, daar een duurzame rondedans mee aangaan en op die manier hun bijdrage leveren aan de natuur. Misschien is dat een utopie en misschien zullen er dus wat concessies nodig zijn, maar met de kennis van tegenwoordig levert dat al gauw genoeg op om de Nederlandse bevolking te voeden. Misschien niet elke dag met biefstuk, maar ruim binnen de grenzen van wat noodzakelijk is. En daar zul je het mee moeten doen, dus maak er wat van, als je tenminste nog steeds lekker wilt eten.

2 Reacties
Audio
Audio26 sep. 2019 - 12:08

" Biologische boeren zijn boeren die opgaan in de natuur, de bodemgesteldheid, het landschap en de seizoenen, daar een duurzame rondedans mee aangaan en op die manier hun bijdrage leveren aan de natuur." Dat is voorlopig nog een illusie. De praktijk is nu eenmaal weerbarstiger dan de (romantische) theorie. Op dit moment heeft een biologische boer meer grond nodig dan in de "klassieke" landbouw. Dat komt onder meer omdat hij ook last heeft van plagen die hij minder goed kan bestrijden, dus de opbrengst per ha is lager. Daardoor is het momenteel niet mogelijk om de wereldbevolking m.b.v. biologische landbouw te voeden. CO2-voetafdruk Volgens de Chalmers University of Technology in Zweden is de CO2-voetafdruk van biologische landbouw hoger dan van reguliere landbouw. Dit zou voornamelijk veroorzaakt worden door de lagere opbrengsten per hectare, voor sommige teelten tot 50%. Er zit geen verschil in productiehandelingen tussen biologisch en regulier maar door lagere opbrengsten telt dit zwaarder door per kilogram product. Doordat er meer oppervlakte nodig is om biologisch voedsel te produceren draagt dit indirect bij aan de ontbossing van de aarde. Er zijn ook andere onderzoeken, die het tegendeel beweren. https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_landbouw

Katootje2
Katootje226 sep. 2019 - 13:27

"Er zijn ook andere onderzoeken, die het tegendeel beweren."

chwiedijk
chwiedijk25 sep. 2019 - 19:25

Waarom zegt Remkes niet: maximaal 100 km/u?

FransAkkermans1947
FransAkkermans194725 sep. 2019 - 19:12

De commissie wil niet tornen aan de wetgeving die voortvloeit uit het Natura 2000 beleid. Waarom eigenlijk niet? Het is toch logisch dat je natuur in het dichtstbevolkte land van de EU (411 per km2) en met de hoogste veedichtheid niet zo kunt beschermen als bijv. in Polen of Schotland. Na de oorlog had Nederland 9 miljoen inwoners, nu 17. En dat heeft zo zijn consequenties voor wonen, werken, verkeer, recreatie, allemaal activiteiten die stikstofverbindingen de lucht inbrengen. Na de oorlog bestond 3 procent van het oppervlak uit infrastructuur, nu 14. Het landbouwareaal is over die periode afgenomen van 75 % naar 60 %. Het lijkt me een illusie te denken dat je natuur dan onveranderd kan laten. Het is niet voor niks dat Nederland het enige land is dat problemen heeft met het stikstofbeleid.

7 Reacties
erikbos
erikbos25 sep. 2019 - 19:25

Ik mis naast het uitkopen van boeren nog het uitkopen van Nederlanders (zeg maar een emigratiebonus). Minder mensen is minder verkeer, minder huizen, minder productie en consumptie van voedsel en producten.. Dus minder, minder mensen in Nederland is nog veel effectiever.

Audio
Audio25 sep. 2019 - 19:50

Er komen juist steeds meer mensen. De Nederlandse bevolking groeit door immigratie met ongeveer 100.000 mensen per jaar. Dat betekent dat het landbouwareaal jaarlijks afneemt. Het zal op den duur onvermijdelijk worden om het Groene Hart vol te bouwen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194725 sep. 2019 - 20:23

@erikbos en Audio Ik heb niets tegen emigratie noch immigratie. Ik heb naar de bevolkingsgroei verwezen als verklaring, niet als probleem.

Joe Speedboot
Joe Speedboot25 sep. 2019 - 20:30

'Dus minder, minder mensen in Nederland is nog veel effectiever.' Flauwekul. De export van veeteelt producten, ca 80% van wat er in NL op dat gebied wordt geproduceerd en één van de grootste oorzaken van het stikstof probleem, staat volkomen los van het aantal inwoners van dit land.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin26 sep. 2019 - 1:10

“Dus minder, minder mensen in Nederland is nog veel effectiever.” Minder, minder, minder dieren, weet je wel hoe groot een koe is.

erikbos
erikbos26 sep. 2019 - 6:58

" staat volkomen los van het aantal inwoners van dit land" Zijn het dan de koeien die van Remkes langzamer moeten gaan rijden in hun auto's? Elke inwoner in Nederland legt een beslag op de natuur in ruimte en uitstoot. Het maakt wel degelijk uit of we hier met 17 miljoen mensen wonen of straks met 20 miljoen mensen. Natuurlijk moet er ook wat met de veeteelt gebeuren, duurzamer en niet pal naast een natura 2000 gebied. Maar 3 miljoen mensen met o.a. een gemiddelde vleesconsumptie van 77 kg per hoofd tikt ook behoorlijk aan.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin26 sep. 2019 - 12:13

“Zijn het dan de koeien die van Remkes langzamer moeten gaan rijden in hun auto’s?” Wel eens gekeken naar wat er uit de uitlaat van die dieren komt? “Het maakt wel degelijk uit of we hier met 17 miljoen mensen wonen of straks met 20 miljoen mensen.” Vast, maar ik kan niet in de toekomst kijken, wellicht worden het minder dan 17 miljoen, maar hoe wil je dat oplossen, na 2 kinderen steriliseren of moet ik onder minder minder, minder marokkanen verstaan, m.a.w. liever een verzopen vluchteling dan een koe minder?

Hannes Achterhout
Hannes Achterhout25 sep. 2019 - 19:06

Remkes heeft er zijn tanden ingezet, zo te zien, nu nog een tandje minder in versnelling, lees: vertraging. Aldus verwacht ik dat hij afbijt tegen bruusk getande partijgenote ministeresse Cora Nieuwenhuis die naar haar zeggen zómaar in het VVD verkeerswezen is geróld. Mits Remkes ten overstaan van de VVD 100 km op elke snelweg te behappen en te verdedigen vindt is hij mijn vrind.

Sjoerd Eegerdingk
Sjoerd Eegerdingk25 sep. 2019 - 19:04

Uiteraard weten we dat maatregelen nodig zijn voor het milieu in ons drukbevolkte land met hoge bedrijvigheid, in ons eigen belang en dat van onze kinderen. Geen discussie. Wel moet er eerlijk en doordacht worden gerekend. Wat betreft de stikstofuitstoot van auto's wordt vaak gesproken over een extra uitstoot van 30% tot 40% bij 130 i.p.v. 100 km per uur. Dit is echter de uitstoot per uur. Omdat je bij hogere snelheid, korter rijdt, is het werkelijke verschil in uitstoot dan 0 tot 8%. Misschien nog steeds de maatregel waard maar minder voordeel dan het lijkt.

7 Reacties
erikbos
erikbos25 sep. 2019 - 19:22

In de presentatie van Remkes is het verschil in uitstoot tussen 130 en 100 km/uur 14%. Maar de meeste uitstoot is nog altijd die van een file 180% meer dan 130 km/uur rijden. Dus het invoeren van rekeningrijden zou meer zoden aan de dijk zetten.

Katootje2
Katootje225 sep. 2019 - 19:29

(100/130) x (40/100) = 30,76923076923077%

Joe Speedboot
Joe Speedboot25 sep. 2019 - 20:36

'Omdat je bij hogere snelheid, korter rijdt, is het werkelijke verschil in uitstoot dan 0 tot 8%.' Onzin. Bij het toenemen van de snelheid neemt de luchtweerstand exponentieel toe. Die laatste is bij hogere snelheden bepalend voor de hoeveelheid energie je nodig hebt.

TigressApril
TigressApril25 sep. 2019 - 23:51

@Joe Je zit er naast het is de rolweerstand die je de das om doet bij de auto. Luchtweerstand is vooral bij magneettreinen en vliegtuigen de afremmer (daarom vliegen vliegtuigen zo hoog, de lucht is daar veel minder visceus vanwege de lage dichtheid) Begrijp me niet verkeerd het helpt niet maar we hebben goed ons best gedaan om autos te stroomlijnen met behulp van modeleren en windtunnels. De kever en vierkante amerikaanse trucks waren bevoorbeeld een ramp op dit geval, vooral die trucks met hun grote oppervlak man man man. https://nl.wikipedia.org/wiki/Weerstandsco%C3%ABffici%C3%ABnt

Joe Speedboot
Joe Speedboot26 sep. 2019 - 7:12

'Je zit er naast het is de rolweerstand die je de das om doet bij de auto' Bij lagere snelheden is dat inderdaad het geval. Maar aangezien de rolweerstand lineair toeneemt met de snelheid terwijl de luchtweerstand exponentieel toeneemt is de luchtweerstand bij hogere snelheden wel degelijk de maatgevende factor.

Joe Speedboot
Joe Speedboot26 sep. 2019 - 7:26

'vooral die trucks met hun grote oppervlak ' Dat klopt, echter het is niet alleen het geprojecteerde oppervlak van die truck maar ook de lengte en de vorm van de achterkant van een truck die een rol spelen. De meest gunstige vorm is uiteindelijk een druppelvorm met de nodige lengte.

Audio
Audio26 sep. 2019 - 12:14

"Begrijp me niet verkeerd het helpt niet maar we hebben goed ons best gedaan om autos te stroomlijnen met behulp van modeleren en windtunnels. De kever en vierkante amerikaanse trucks waren bevoorbeeld een ramp op dit geval, vooral die trucks met hun grote oppervlak man man man." Het is wel jammer dat daardoor alle personenauto's op elkaar lijken. Ik denk met enige weemoed terug aan de eend, de kever, de fiat 500 en het volkswagenbusje...

wegmetons
wegmetons25 sep. 2019 - 18:00

Ik zou zeggen dat nu er een onafhankelijk advies is, dat die ook onverwijld opgevolgd dient te worden. Als dat inhoud dat we nog maar 100 mogen rijden dan is dat maar zo en als het inhoud dat bepaalde boeren bedrijven dienen te sluiten of veranderen dan moet dat maar gebeuren. Als we dan het land weer op gang kunnen helpen en de natuur kunnen helpen lijkt het me duidelijk dat er direct mee begonnen dient te worden

Sam V
Sam V25 sep. 2019 - 17:45

Dus een verlaging van de maximumsnelheid van 130 naar 100 zorgt voor een verlaging van de stikstofschade met maar liefst 1,8%. Ik zeg “vroooeeeemmmm!!!”.

2 Reacties
Starter2
Starter225 sep. 2019 - 18:50

4 procent reductie op een bijdrage van 6 procent de totale stikstofdepositie. Marginaal dus.

Oranje2
Oranje227 sep. 2019 - 0:03

Onzin, het aandeel van het wegverkeer zal hooguit 0,4% dalen, van 6,7% naar 6,3 % in het gunstigste geval. De industrie heeft een aandeel van 11%, de agrarische sector van 47%. Het verkeer wordt als eerste aangepakt omdat een paar duizend verkeersborden veranderen goed te doen is. De grote bronnen van schadelijke stikstofverbindingen blijven buiten schot.

de Boer2
de Boer225 sep. 2019 - 17:35

Remkes is een VVDer, diverse keren minister geweest. thans CvdK. Je kunt het zo nagaan op het INTERNET. Blijkbaar kun je met de VVD veel kanten uit. kies maar uit welke de wind de kant van je eigen kraam opwaait.

Gefaald
Gefaald25 sep. 2019 - 17:33

Iets grappigs. Het blijkt dat stikstofneerslag heel lokaal werkt. Dus teveel stikstof in een natuurgebied komt niet door een boer 50 km verder op, maar door de bouw van een windmolen 50 meter verder op. Je moet de uitstoot van stikstof dus reduceren vlak bij het gebied waar er teveel van is. Een algemene landelijke aanpak is niet de juiste weg. Dit houdt in dat een landelijke halvering van de veestapel niet de meest effectieve aanpak is. Als men een stilgelegd bouwproject in een bepaalde stad wil vlottrekken, dan moet men dus IN OF VLAK BIJ DIE STAD STAD ZELF de stikstofuitsoot terugbrengen. De reden van de stillegging is namelijk een overmaat aan stikstof door een bron heel vlak bij in een natuurgebied heel dicht bij. Het sluiten van willekeurige boerenbedrijven verlaagt de stikstofuitstoot op die bepaalde plek namelijk helemaal niet. Het stoppen van activiteiten in de stad zelf WEL. Maar ja, dat doet de stad zelf pijn ... Er is dus een enorm verschil tussen stikstof en CO2. CO2 is een mondiaal probleem, stikstof juist heel lokaal. Grote steden kunnen dus niet hopen er makkelijk van af te komen. In "de provincie" kan het soelaas niet gevonden worden.

3 Reacties
LaBou
LaBou 26 sep. 2019 - 5:25

"Het blijkt dat stikstofneerslag heel lokaal werkt" Weet je wat pas grappig is? Dat je nu stelt dat de stikstofneerslag lokaal is en ergens anders dat de meeste stikstofneerslag uit het Rurgebied komt. Dat is passen onzinverhalen vertellen naar het zo uitkomt.

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 sep. 2019 - 8:09

In Brabant komen 3 zaken samen; Ruhrgebied, België en de grote hoeveelheid boeren en de mestfraude die overal heerst. Het hangt een beetje af van de wind. Daarom is het in Brabant ook code rood, een roodgekleurd gebied.

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 sep. 2019 - 8:10

En misschien mag ik nog vernoemen vliegveld Eindhoven en de steeds uitbreidende infrastructuur waarvoor natuurgebieden zijn opgeofferd.