Joop

Advies aan kabinet: Sociaal minimum moet omhoog, mensen leven in armoede

  •  
30-06-2023
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
3621 keer bekeken
  •  
ANP-472784907

Het sociaal minimum is voor de meeste huishoudens niet genoeg om rond te komen en moet "substantieel omhoog". Dat zegt de Commissie sociaal minimum in haar eerste rapport - een belangrijk advies voor het kabinet. Afhankelijk van hun situaties komen huishoudens op het sociaal minimum 50 tot bijna 500 euro per maand te kort. Slechts enkele groepen, onder wie AOW'ers, hebben genoeg geld om rond te komen én mee te komen in de maatschappij.

Het kabinet moet op korte termijn ingrijpen, zegt de commissie. De bijstand en het minimumloon moeten omhoog, "en eventueel ook de huurtoeslag". Ook zou het kabinet kindregelingen moeten verhogen, vooral voor oudere kinderen. Uit berekeningen van de commissie samen met budgetinstituut Nibud en het Centraal Planbureau blijkt dat voornamelijk grotere minimagezinnen in de problemen komen. Ook lopen de tekorten op naarmate de kinderen ouder zijn. De ingrepen die nodig zijn kosten samen zo'n 6 miljard euro.

Een hoger sociaal minimum moet tot "gemoedsrust" leiden en ervoor zorgen dat mensen "vastere grond onder hun voeten krijgen", aldus commissievoorzitter Godfried Engbersen. Hij heeft het rapport vrijdag overhandigd aan minister Carola Schouten (ChristenUnie, Armoedebeleid). Het adviesrapport is politiek belangrijk: het kabinet heeft aangegeven naar de aanbevelingen te kijken in de aanloop naar de onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar.

De commissie keek naar vier soorten uitgaven die huishoudens hoe dan ook moeten kunnen doen. Van vaste lasten als huur tot uitgaven aan kleding, eten en persoonlijke verzorging (zoals shampoo en schoonmaakmiddelen). Maar minima moeten daarnaast geld overhouden voor hobby's, de bibliotheek en een dagje uit. In de verzorgingsstaat moeten ook de mensen met de kleinste portemonnee kunnen leven, en niet alleen óverleven, benadrukt Engbersen.

Gezinnen hebben bovendien een "flexbudget" nodig, vindt de commissie. Om te voorkomen dat ze bij financiële tegenvallers direct in de geldproblemen komen. Een flexbudget moet schokken kunnen opvangen en zo ook voorkomen dat het kabinet steeds incidentele maatregelen moet nemen om te voorkomen dat grote groepen huishoudens problemen krijgen om hun rekeningen te betalen. De commissie stelt voor het flexbudget in te stellen op 3, 6 of 9 procent van de minimaal noodzakelijke uitgaven. Hoe hoog het budget is, is aan de politiek, stelt de commissie. Maar 3 procent is "aan de lage kant". "De goede verstaander heeft een half woord nodig", voegt Engbersen daaraan toe.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (190)

WRM
WRM4 jul. 2023 - 11:39

Wat een idee om het sociaal minimum te verhogen , het wordt met de dag erger Zorgminister Helder trekt handen af van ouderenzorg: minder overheid, meer mantelzorg en technologie Idee hogere bijdrage, meer mantelzorg uit het sociale netwerk en meer technologie Ik heb wel andere oplossingen Laten we beginnen met stoppen met klimaat beleid en extreme energie kosten en belasting Laten we de Groningers compenseren en de woningen aardbeving proof maken Laten we gaan pompen in Groningen Laten we minder oorlogje spelen waar kennelijk ouderen mogen verrekken en we geen probleem hebben miljarden naar de Oekraïne over te maken financieel en in de vorm van wapentuig Laten we minder aan de leiband van de Amerikanen lopen, zodat we ook gewoon aan China kunnen leveren in de vorm van ASML Wat wij doen vertraagt de Chinezen maar het eindresultaat staat vast dat ze zelf de technologie ontwikkelen De Amerikanen geven alleen wapentuig op basis van leningen aan de Oekraïne en wij in Europa mogen achteraf hun shit oplossen Laten we weer goedkoop gas importeren en de Oekraïners hun eigen boontjes laten doppen Laten we afscheid nemen van D66 politiek

DaanOuwens
DaanOuwens1 jul. 2023 - 14:05

Dit probleem ontstaat vanwege alle cosmetische maatregelen om de loonkosten of de kosten van arbeid in Nederland cosmetisch zo laag mogelijk te houden. Als dat niet was gebeurd zouden een groot aantal banen. Denk aan 2,5 tot 3 miljoen van de 9 miljoen banen in Nederland niet meer bestaan omdat de kosten van de arbeid hoger zijn dan de opbrengst ervan. Eenvoudig productiewerk in de landbouw, voedselindustrie, logistiek en vergelijkbare sectoren zou verdwijnen. Of de bedrijven zouden failliet gaan. De suggestie de nu wordt gedaan is een beperkte verhoging. Maar om mensen werkelijk de mogelijkheid te bieden om te leven. Dus geld overhouden voor hobby's, de bibliotheek en een dagje uit, maar ook sportclubs, een korte vakantie en gezonde voeding dan moet het netto maandinkomen afhankelijk van de woonlasten naar 1700 tot 1800 netto per maand voor een alleenstaande. En dat gaat niet lukken met de voorgestelde maatregelen. Hoewel ik het een goed idee vind zou ik liever beginnen met de vraag welke samenleving wil je in Nederland? Moet iedereen werken? Moet alle werkgelegenheid wel hier blijven? Welke bedrijven wil Nederland wel en niet? Is er op de huidige grote schaal arbeidsmigratie nodig en is dat gewenst? Kan het toestaan van grote regionale verschillen een oplossing bieden? Ik denk namelijk dat deze hele problematiek vooral voortkomt uit het feit dat er grote verschillen van inzicht zijn over het soort land dat Nederland moet zijn.

22 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe1 jul. 2023 - 15:10

Een moderne maatschappij kan niet draaien op enkel kostwinners en huisvrouwen.

DaanOuwens
DaanOuwens2 jul. 2023 - 8:03

@ DanielleDefoe De vraag is ook wat een moderne maatschappij is. Daar zijn nogal wat verschillende meningen over. Tenzij je afspreekt dat iedereen zelf mag bepalen hoe hij of zij wenst deel te nemen aan die moderne maatschappij. En die ruimte gunnen we elkaar weer niet zo vaak. Ik zie al met al steeds minder overeenstemming. Er zijn genoeg mensen die vinden dat de vrouw thuis hoort bij het aanrecht en de kinderen. En daarvoor is zelfs het partner pensioen nog steeds noodzakelijk. Kortom het blijft lastig.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 jul. 2023 - 10:50

Het laatste waar we m.i. naar moeten streven is een onderscheid van werk in mannen- en vrouwenwerk.

DaanOuwens
DaanOuwens2 jul. 2023 - 14:17

@ DanielleDefoe Ik denk dat er geen mannen of vrouwenwerk is. nooit geweest ook. Maar ik weet wel dat er genoeg mensen zijn die handelen vanuit de opvattingen dat er mannen en vrouwenwerk is. Daar gaat het mij om. De vraag is hoe je daar mee om wil gaan.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 jul. 2023 - 14:54

Er zou een niet-overdraagbaar pensioen mogelijk moeten zijn tegen een lagere premie.

DaanOuwens
DaanOuwens2 jul. 2023 - 16:37

@ DanielleDefoe Ja er zou een niet-overdraagbaar pensioen moeten zijn. Het gekke is dat ik de vakbondsbestuurder kende die als eerste het partnerpensioen in zijn huidige vorm realiseerde in het pensioenfonds waar hij mede bestuurder was. Ik was het toen helemaal met hem eens, ik denk bijna 40 jaar geleden. Nu kijken we daar heel anders naar. Voor mij geeft het aan dat veranderen in de tijd noodzakelijk is.

Pater
Pater3 jul. 2023 - 2:01

@Ouwens De loonkosten moeten juist lager, i.i.t. de lonen die juist hoger moeten. Lagere loonbelasting, sociale premies veel meer betalen uit belastinginkomsten, belasting deels verplaatsen naar milieu-onvriendelijke consumptie, vermogen en winsten. Op die manier wordt werken aantrekkelijker, ook in bijv. de kinderopvang, de ouderenzorg, de zorg in het algemeen, onderwijs, OV, maar ook in de strategische maakindustrie, zelfs in een meer op zelfvoorziening gerichte milieuvriendelijke land- en tuinbouw. Ik wil geen autarchie, maar we zijn de nadelen van de wereldwijde arbeidsverdeling nog maar net aan het ontdekken. Er is in een moderne maatschappij kortom juist ontzettend veel werk nodig, het afstoten van miljoenen banen is een wel heel merkwaardige gedachte, om het netjes uit te drukken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe3 jul. 2023 - 9:19

Pater Er is heel veel nuttig werk dat gedaan moet worden. Helaas is er onder mannen weinig belangstelling voor werken in zorg & onderwijs in het algemeen. Gezien de dubbele vergrijzing geen goed teken.

DaanOuwens
DaanOuwens3 jul. 2023 - 11:59

@ Pater Jij schrijft: Er is in een moderne maatschappij kortom juist ontzettend veel werk nodig, Wel nee. Er is verschrikkelijk veel zinloos werk. Ook je hele opsomming: ook in bijv. de kinderopvang, de ouderenzorg, de zorg in het algemeen, onderwijs, OV, maar ook in de strategische maakindustrie, zelfs in een meer op zelfvoorziening gerichte milieuvriendelijke land- en tuinbouw. Is verschrikkelijk gedateerd. Het onderliggende idee ken ik wel. Iedereen moet werken, werken maakt gelukkig, werken is zingevend. Dat vind ik dus onzin. Als je het daarover wil hebben prima. Maar dit vind ik een inhoudelijk mager verhaal om jouw eigen gedateerde opvatting over arbeid aan de man te brengen. Als er geen sociale of economische noodzaak is voor een baan moet die maar verdwijnen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe3 jul. 2023 - 13:00

Dat iedereen moet werken, ook al maakt dat niet (altijd) gelukkig vind ik voorlopig een zinnig uitgangspunt.

DaanOuwens
DaanOuwens3 jul. 2023 - 17:29

@ DanielleDefoe Jij mag vinden dat iedereen moet werken maar het is onzin. 1. Er is nooit een volledige arbeidsmarkt dus er is altijd werkloosheid. 2. Er is veel werk dat niet genoeg arbeidsopbrengst oplevert om een fatsoenlijk salaris te betalen. 3. Er moeten teveel mensen uit andere landen geïmporteerd worden om onaantrekkelijke banen in te vullen. 4. De grote arbeidsmigratie, volgens de uitzenders 900.000 mensen per jaar zorgen voor ontwrichting van de woningmarkt. 5. Heel veel banen zorgen voor een te zware belasting en een reeks van gezondheidsklachten. 6. Veel banen kunnen beter elkaar ter wereld ingevuld worden in plaats van het dichtbevolkte Nederland. 7. Heel veel banen bieden geen mogelijkheid tot ontplooiing of voldoening. 8. De arbeidsmarkt discrimineert en zorgt niet voor de beste match tussen werknemer en baan maar zorgt voor de beste baan voor de witte man. 9. Grote groepen mensen vanuit werkloosheid of arbeidshandicap moeten bezig gehouden worden in nepbanen tegen hoge kosten en zonder perspectief. 10. Heel veel werkgevers kiezen eerder voor het afknijpen van werknemers ten behoeve van winstmaximalisatie dan voor lange termijn beleid waarin werknemers en bedrijf profiteren. En dat is even snel rijp en groen door elkaar. Kortom ik zie veel redenen om kanttekeningen te maken bij jouw uitgangspunt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe3 jul. 2023 - 21:33

DaanOuwens De lijst is een ratjetoe en ik ga 'm niet systematisch nalopen. Over de noodzaak dat arbeidsmigratie moet worden ingeperkt kunnen we het wel eens worden. Over sommige andere punten weer niet.

Pater
Pater4 jul. 2023 - 2:25

@Ouwens Het onderliggende idee dat je mij toeschrijft is afwezig. Het ideaal is wat mij betreft dat iedereen naar behoefte werkt. Waar het wél om gaat is dat we nú voor een goed draaiende maatschappij nog enorm veel arbeid nodig hebben. Dat bestrijd je niet, althans, niet met argumenten. (Ik kan aan het rijtje nog toevoegen: de technische sector, daar komen we zeer veel mensen tekort).

DaanOuwens
DaanOuwens4 jul. 2023 - 6:43

@ DanielleDefoe Jij schrijft: De lijst is een ratjetoe en ik ga 'm niet systematisch nalopen. Van mij hoeft dat ook niet. Ik wil alleen aangeven dat er een groot aantal redenen is om kanttekeningen te maken bij de waarde van werk of arbeid. En zeker als vehikel voor ontplooiing en ontwikkeling is de waarde niet overal hetzelfde. In veel banen schieten mensen er weinig mee op ook niet financieel. De noodzaak van arbeidsmigranten laat dat soort zaken zien. Als arbeid zou zijn wat vele suggereren waren arbeidsmigranten niet nodig en was iedere Nederlander van jong tot oud aan het werk. Kortom ik wil de discussie voeren over het nut van arbeid en werk want dat wordt schromelijk overdreven.

DaanOuwens
DaanOuwens4 jul. 2023 - 13:51

@ Pater Jij schrijft: Het ideaal is wat mij betreft dat iedereen naar behoefte werkt. Dus werken moet. Je bevestigt dus was ik al schreef. En: Waar het wél om gaat is dat we nú voor een goed draaiende maatschappij nog enorm veel arbeid nodig hebben. Nee dat hoef ik ook niet te bestrijden. De opmerking als zodanig is niet serieus te nemen. Het gaat uit van het idee dat iedereen geschikt is voor iedere baan. Dus iemand met een opleiding op niveau 2 bejaardenhelpende is volgens jou een geschikte HBO-er ICT. Ik heb geen zin om dat soort primitieve discussie over de arbeidsmarkt te voeren. Dat er soms niet vervulbare vacatures zijn is helemaal geen thema in deze discussie. Bovendien draait een maatschappij al sowieso niet om volledige werkgelegenheid. En er is geen volledige werkende beroepspopulatie mogelijk. En niet iedereen moet werken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 jul. 2023 - 13:58

DaanOuwens Voorlopig wordt de Oslose tram waar ik weer een tijdje iedere dag mee reis nog gewoon bestuurd. Dat banen komen en gaan ( de ooit zo gespecteerde melkmeiden bestaan niet meer) zegt niets over de intrinsieke waarde van arbeid. Voor zwaar en ongezond werk kan naar technische verbeteringen worden gezocht als het werk zelf niet valt te vermijden (denk nachtdiensten & zwaar tillen) .

DaanOuwens
DaanOuwens4 jul. 2023 - 14:21

@ Pater En dan ook nog dit: Waar het wél om gaat is dat we nú voor een goed draaiende maatschappij Wat is een goed draaiende maatschappij? Bepaal jij dat? Op basis van wat? En denk je nou echt dat er overeenstemming is over van een goed draaiende maatschappij is? Dat er een "we" is? Dit soort ondoordachte uitspraken vind ik echt niets. En: (Ik kan aan het rijtje nog toevoegen: de technische sector, daar komen we zeer veel mensen tekort). Ook dat nog. We komen tekort? Laten die werkgevers de banen verplaatsen naar China of India. Of Afrika daar hebben ze mensen over en banen tekort. De hele arbeidsmarkt discussie vraagt om nieuwe inzichten. Ik vind het helemaal niets dat er zo veel mensen nog op dezelfde manier denken als voor het RSV debacle. Het oude conservatieve linkse denken dat de oorzaak is van het feit dat links maar geen aansprekende oplossingen heeft voor de actuele problemen.

Pater
Pater5 jul. 2023 - 2:49

@Ouwens Excusez le mot: wartaal. Werken naar behoefte kan ook zijn: niet werken want geen behoefte. "Het gaat uit van het idee dat iedereen geschikt is voor iedere baan. Dus iemand met een opleiding op niveau 2 bejaardenhelpende is volgens jou een geschikte HBO-er ICT." Dat is jouw fantasie, dat heb ik nergens beweerd. Die bejaardenhulp is juist zeer nodig op de plek waar-ie zit.Ik constateer dat we een enorme, structurele behoefte aan arbeid hebben (ik was de bouw nog vergeten), dat is iets fundamenteel anders dan jouw "Dat er soms (sic!) niet vervulbare vacatures zijn is helemaal geen thema in deze discussie." Haal die (ideologische) blinddoek weg!

DaanOuwens
DaanOuwens5 jul. 2023 - 8:01

@ DanielleDefoe Natuurlijk zeggen de dingen die ik noem iets over de intrinsieke waarde van werk. Je kan dat niet geheel loskoppelen van de werkelijkheid. De gedachte werken is mooi helaas maken we er zo'n bende van spreekt mij weinig aan. En het idee dat het zwaaien met een hamer of het lopen achter de ploeg een intrinsieke beloning heeft spreekt mij niet aan. Ik kan mij dan nu iets voorstellen bij het schrijven van een boek of het maken van een goede song. Ik zie maar weinig bewijs voor de opvatting dat arbeid adelt en ik denk dat het meer te maken heeft met de christelijke cultuur van lijden voordat je sterft dan met de beloning slechts voor het verrichten van arbeid.

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 jul. 2023 - 9:26

Dat er werk is dat gewoon gedaan moet worden en dat je daar ook voldoening aan kunt ontlenen heeft niets te maken met "arbeid adelt". Er zijn maar weinigen die creatief genoeg zijn voor het schrijven van boeken,of het maken van kunst. China vergrijst sterk. Te denken dat je daar werk kunt uitbesteden zou wel eens een illusie kunnen zijn. Dan hebben we het nog niet eens over megastallen en andere ongewenste ontwikkelingen.

DaanOuwens
DaanOuwens5 jul. 2023 - 10:58

@ Pater Jij schrijft: Werken naar behoefte kan ook zijn: niet werken want geen behoefte. Nee dan had je opgeschreven wel of niet werken. Loop niet weg voor je eigen rigide opvattingen als het even niet uitkomt. Jij schrijft: Dat is jouw fantasie, dat heb ik nergens beweerd. Dat heb je wel beweerd want dat je de consequentie van jouw manier van denken. Zoals in: Op die manier wordt werken aantrekkelijker, Het veralgemeniseren van personeelstekort impliceert dat opleiding, vakbekwaamheid en interesse er niet meer toe doet. Dus je hebt het wel beweerd. En: Haal die (ideologische) blinddoek weg! Haal je kop uit het zand. Ik lever hier gewoon een vakinhoudelijk commentaar op arbeidsmarktbeleid. Jij bent degene die met een zeer gedateerde visie een beetje ideologische onzin schrijft.

Pater
Pater6 jul. 2023 - 2:54

@Ouwens Je logica is ver te zoeken. Lees het zelf nog eens kritisch na. "Het veralgemeniseren van personeelstekort impliceert dat opleiding, vakbekwaamheid en interesse er niet meer toe doet." Vergezochte onzin.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine1 jul. 2023 - 11:42

West Europa heeft z'n top gehad. We lopen inmiddels qua economische ontwikkeling achter op Noord-Amerika, en steeds meer landen in Azië en Oost-Europa halen ons in. Prima als we ons geld willen uitgeven aan allerlei zaken waar ze in de rest van de wereld lak aan hebben, maar dan moet je ook accepteren dat we mondiaal achteruit gaan, en ja, daar hoort ook (relatieve) armoede bij.

1 Reactie
Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...1 jul. 2023 - 13:11

De W-Europese verzorgingsstaten gaan het idd lastig krijgen, hoge belastingdruk gaat in ons nadeel werken.

JoepJos
JoepJos1 jul. 2023 - 11:17

Ik lees in veel kranten een soortgelijk bericht. Wat zou het toch een verschil maken wanneer nu eens in kaart wordt gebracht hoe de gemiddelde inkomsten (uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderbijslag, maar ook kwijtscheldingen, fondsen etc) en uitgaven er van deze groep uit zien. Daarnaast is het een betere discussie als helder wordt wat wij als maatschappij vinden wat 'leven' is en wat dit 'leven' kost. Dit om begrip te creeeren en om te kunnen vergelijken met degenen die het beter hebben.

3 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens1 jul. 2023 - 13:45

@ JoepJos Jij schrijft: Wat zou het toch een verschil maken wanneer nu eens in kaart wordt gebracht hoe de gemiddelde inkomsten (uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderbijslag, maar ook kwijtscheldingen, fondsen etc) en uitgaven er van deze groep uit zien. Dat is er allang. Zoals je weet zijn al die toeslagen in hoogte afhankelijk van de werkelijke kosten. Zoals de huur en zorgverzekering. Dus de eindsituatie is voor de gehele groep uitkeringsgerechtigden en mensen met het minimumloon gelijk. Meer huur is meer toeslag, minder huur is minder toeslag. En: Daarnaast is het een betere discussie als helder wordt wat wij als maatschappij vinden wat 'leven' is en wat dit 'leven' kost. Als maatschappij komt daar nooit een eenduidig antwoord op. De een zal het voldoende vinden als kinderen van mensen onderaan de sociale ladder te eten hebben. De ander wil dat deze kinderen zich in de toekomst ontwikkelen een goede opleiding volgen en een normale baan vinden. Je doet twee dingen in deze tekst. Je vraagt naar de bekende weg en je veracht een consensus onder de burgers waarvan je weet dat die er nooit komt. Wat wil je nou eigenlijk?

JoepJos
JoepJos1 jul. 2023 - 14:59

@DaanOuwens. Als die berekening er als is, dan zou ik deze graag willen zien. Ik neem aan dat u deze kunt verschaffen? Kunt u mij vertellen wat de gemiddelde inkomsten en gemiddelde uitgaven van een alleenstaande moeder in de bijstand met 2 minderjarige kinderen is? Daarnaast is er wel bepaald wat wij als Nederlandse maatschappij zien als 'leven'. Dat wordt bestaanszekerheid genoemd en hierin is duidelijk vermeld wat wij vinden waar elke Nederlander toegang toe zou moeten hebben.

DaanOuwens
DaanOuwens1 jul. 2023 - 19:26

@ JoepJos Jij schrijft: Kunt u mij vertellen wat de gemiddelde inkomsten en gemiddelde uitgaven van een alleenstaande moeder in de bijstand met 2 minderjarige kinderen is? Tuurlijk. Bijstand uitkering en toeslag voor 2 kinderen. Kan je ook zelf nazoeken. en: Daarnaast is er wel bepaald wat wij als Nederlandse maatschappij zien als 'leven'. Nee dat is er niet. Er is namelijk ook geen wij (de Nederlandse maatschappij. Er is de PVV kiezer, de VVD-kiezer en de SP/PvdA en GroenLinks kiezer. En over wat wij zien als leven is geen consensus. En: Dat wordt bestaanszekerheid genoemd En de inhoud van dat begrip is dus afhankelijk van degene die het woord uitspreekt.

Panthera
Panthera1 jul. 2023 - 10:11

Ik denk dat veel van de mensen uit de werkende middenklasse denken die nu in de problemen raken, was het Nederlandse volk ook maar zo slim geweest toen D66 met het briljante neoliberale plan van scheefhuren op de proppen kwam. Het plan om via inkomensafhankelijke huurverhogingen die inkomensgroep uit hun sociale huurwoning te gaan verjagen, om ze het penthouse van A. Pechthold te laten huren voor een huur die minimaal twee maal zo hoog moest zijn als daarvoor.

5 Reacties
Hann63
Hann631 jul. 2023 - 10:49

Tja, heb al jaren last van scheefhuren en heb ook nooit op D66 gestemd. Maar ik ben benieuwd hoe mijn huur er volgend jaar uit gaat zien, als ik gebruikmaak van de RVU regeling (Zwaar werk regeling) en mijn inkomen dusdanig minder wordt.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...1 jul. 2023 - 11:03

Weet niet goed wat er mis is met het aanpakken van scheefhuurders. Houden zwaar gesubsidieerde woningen bezet die voor een heel andere doelgroep zijn. Probleem is wel dat er te weinig aanbod is om door te stromen. Maar dan nog, zij betalen een fractie van de huur in de particuliere sector.

Panthera
Panthera1 jul. 2023 - 12:50

Beste Nou...., Als u niet kan zien wat er allemaal op de woningmarkt mis is gegaan nadat deze neoliberale aanpak van het scheefhuren is ingegaan, vertel ons dan welke positieve effecten u daarna op onze woningmarkt hebt kunnen waarnemen! En als je de boekwaarden van onze sociale huurvoorraad van de ene op de andere dag in vrije marktwaarden gaat omzetten, dan lijkt voor de leek of elke sociale huurwoning wel zwaar gesubsidieerd moet zijn geweest.

Panthera
Panthera1 jul. 2023 - 12:55

Beste Hann63, Dan zal u waarschijnlijk als uw huur boven de liberalisatiegrens ligt, bij uw gemeente moeten gaan aankloppen voor een woonkostentoeslag.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...1 jul. 2023 - 13:04

@ Panthera Dat effect is nu vrij gering omdat er de laatste jaren te weinig is gebouwd. Ontmoedigen van scheefwonen gebeurt al vanaf begin jaren 90. Ik weet niet of effecten op de woningmarkt zijn onderzocht.

Mathijsco
Mathijsco1 jul. 2023 - 9:56

Het punt is: we leven in een inflatieloop. Krijgen bijstandsgerechtigden er wat bij, dan staat de FNV ook meteen op de stoep om de mensen met minimum loon tegemoet te komen. Waar het kantoorpersoneel dan weer raar van opkijkt, enz, enz. Iedereen houdt elkaar in een ijzeren greep. Lachende derde zijn multinationals: door hun directe invloed en betrokkenheid bij het (internationale) economisch verkeer, kunnen zij razend snel anticiperen en valuta -at the second- omwisselen in meer solvabele valuta. Als de boel uiteindelijk crasht (wat onvermijdelijk is) kan men dan weer met de verworven tegoeden concurrenten opkopen, waardoor men de markt nog verder kan domineren en prijzen kan gaan bepalen. Om zaken weer in evenwicht te brengen, moeten deze stokebranden hoger belast gaan worden.\ Nationale en Europese handel binnen dezelfde muntunie moet voorlopig het uitgangspunt worden. Een gruwel in de ogen van Globalist Rutte: Nederland heeft dan ook niet voor niets bijna de allerhoogste inflatie van de gehele EU. Ook onze eigen gasvoorziening in Groningen zal moeten worden aangesproken om het energieaanbod weer in evenwicht te brengen met de vraag.

6 Reacties
Gimli1955
Gimli19551 jul. 2023 - 13:46

Volgens mij gingen na jaren van inflatie stilstand toch eerst de prijzen sterk omhoog en heeft dat geleid tot de uitkomst van dit rapport. Jij hangt het paard achter de wagen om er op te wijzen dat hij achter de wagen staat en er helemaal niet mag zijn. Want is er geen paard, dan is er geen inflatie. Vreemde conclusie, gezien onze belastingdruk.

Mathijsco
Mathijsco1 jul. 2023 - 15:07

@Gimli, Nee, ik geef alleen aan dat het geen enkel nut heeft. Morgen de minima omhoog, overmorgen Jan modaal omhoog, daarna management omhoog en daarna de top die zichzelf nog eens een extra bonus uitreikt. Gevolg: nog meer inflatie en minima hebben over 3 maanden weer nauwelijks te eten. Het is dweilen met de kraan open. Prima overigens dat minima er geld bijkrijgen nu: hopelijk houd dat ze voor nu overeind. Dat gezegd hebbende: EU trade increased strongly in 2022 However, both recovered strongly in 2021 and 2022, with imports of goods growing by 23.8 % and 41.3 % respectively, while exports of goods increased by 12.8 % in 2021 and by 17.9 % in 2022.30 mrt 2023 Ziet u dat exorbitante verschil in die groei cijfers? Wat er nu moet gebeuren is ingrijpen: stoppen met het fiscaal faciliteren van multinationals. Focus op meer protectionisme en het aantrekkelijk maken van eerst nationale, en daarna Europese handel. En in die volgorde

Gimli1955
Gimli19551 jul. 2023 - 19:20

@Mathijsco De top geeft zichzelf al sinds jaren elk jaar een flinke bonus en salarisverhoging. Je alternatief is de inflatie niet meer compenseren, wat voor de laagste inkomens sinds jaren niet gedaan is, met de huidige situatie als onderwerp van deze discussie. Doe je niks dan zal een steeds grotere groep niet rondkomen en in armoede leven, dat kan en dat mag. Vertel er echter dan direct bij dat de rijksten de afgelopen jaren en tientallen procenten bij hebben gehad en dat is met een hoog inkomen een absolute verhoging. Dan gelden opeens al die inflatie in inkomsten spiraal niet meer, dan is het heel normaal.

DaanOuwens
DaanOuwens1 jul. 2023 - 19:35

@ Gimli1955 Jij schrijft: Volgens mij gingen na jaren van inflatie stilstand toch eerst de prijzen sterk omhoog en heeft dat geleid tot de uitkomst van dit rapport. Nee dit rapport gaat niet over de ontwikkelingen in de laatste 2 jaar maar over de laatste 10 jaar. Er worden zelfs data vanaf 1985 in de grafieken vergeleken. Ook wordt onderscheid gemaakt in een groot aantal verschillende groepen. Kortom het is een eerste aanzet tot een betere analyse van het probleem. En nu al een aantal ingrijpende suggesties. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/06/30/een-zeker-bestaan-rapport-i-commissie-sociaal-minimum Daar staat het hele document.

Gimli1955
Gimli19552 jul. 2023 - 8:52

Bedankt Daan, mijn reactie ging niet over de hele periode, maar was een reactie op de eenzijdigheid die Mathijsco poneerde. Ik ben het met je eens dat het veel gecompliceerder ligt en dat dit een goed begin is. Nederland is geen gegeneraliseerde samenleving en er is geen discussie over wat wel en wat niet wenselijk is. Er is nu een eenzijdig systeem, wat al sinds 40 jaar een bepaalde richting op gaat. Iedere afwijkende mening, standpunt of ideologie wordt verdacht gemaakt en er is zo langzamerhand geen alternatief meer. Dat schuurt met de individualisering van de samenleving en de overheid incluis politiek heeft daar geen antwoord op. Nu is het een uitwisseling van standpunten in plaats van een discussie of debat. De politieke versplintering is veranderd in marktwerking en verdienmodel voor goed betaalde baantjes. Het vertegenwoordigen is ingeruild voor het afdwingen van beleid met de kadaver discipline van de coalitie. Het is een separate wereld, waar contact met de echte werkelijkheid is verdwenen. De problemen worden theoretisch opgelost met ineffectieve wetten, die tot een verhoging van de bureaucratie leiden. Zo ontstaat een vicieuze cirkel van minder ondersteuning voor meer kosten, waarbij de onderkant de pineut is. Maar dat geldt natuurlijk altijd al. De verheffing van het volk is volgens links voltooid, vandaar de aandacht voor andere zaken. Echter wat was, blijft natuurlijk niet als er geen aandacht voor is.

DaanOuwens
DaanOuwens2 jul. 2023 - 14:30

@ Gimli1955 Jij schijft: Er is nu een eenzijdig systeem, wat al sinds 40 jaar een bepaalde richting op gaat. Nee dat is er niet. Over een periode van 40 jaar is de samenleving en de overheid fundamenteel veranderd. Je kan alleen zeggen dat het voor de VVD kenmerkende beleid over de laatste 10 jaar dominant was. Daarvoor was er vooral een paternalistisch christelijk rechts beleid met een paars intermezzo. Over 40 jaar heeft de overheid een reeks besluiten genomen die iedere keer weer een koerswijziging waren. Jij redeneert slordig, niet onderbouwt, volstrekt gestuurt door je eigen opvattingen. Als jij schrijft dat jij het beleid al 40 jaar niet goed vindt komt dat omdat er al 40 jaar niet wordt gekozen voor jouw manier van denken. En het verheffen van het volk was een links visioen zonder realiteitsbesef. Het huidige rechtsextremisme heeft altijd bestaan onder de laaggeschoolden die toen PvdA of KvP stemden. Het is gedachtegoed dat nooit weg is geweest. Maar het werd gedempt door de sociaal democraten. En wellicht ook door de andere linkse bewegingen. Ik zie nog steeds mensen rechts extremistische opvattingen verwoorden in oud communistisch jargon. De verheffing van het volk was niet voltooid, links is tot het inzicht gekomen dat ieder mens zijn eigen normen en waarden heeft. En dat daar niet een soort links sausje overheen moet. Als mensen extreem rechtse denkbeelden hebben moeten ze die vooral uitspreken. Dan kunnen anderen daar hun consequenties aan verbinden.

ChefSache
ChefSache1 jul. 2023 - 9:35

Ik quote Pieter Omtzigt even om te laten zien hoe verknipt het huidige systeem is: 'Een alleenverdiener met 44.000 euro inkomen(!) houdt onder bepaalde omstandigheden minder over dan een echtpaar in de bijstand' https://twitter.com/PieterOmtzigt/status/1664626609343680513?s=20 Het hele systeem moet op de schop, werken moet weer lonen.

9 Reacties
Hann63
Hann631 jul. 2023 - 10:53

Werken moet lonen. Ok. Ik ben nu 65 en ga gebruik maken van de RVU regeling, na 47 jaar zwaar werk te hebben verricht, simpel omdat ik een nekhernia, versleten schouders en rug heb. Er zijn ook jongere mensen die een aandoening hebben,oa. Long covid. Misschien is het beter dat multi-nationals eens gewoon belasting betalen, voor mij part 36%, en eens btw wordt geheven op kerosine. En ga eens proeven doen met een fatsoenlijke basis inkomen.

DaanOuwens
DaanOuwens1 jul. 2023 - 13:47

@ ChefSache Jij schrijft: 'Een alleenverdiener met 44.000 euro inkomen(!) houdt onder bepaalde omstandigheden minder over dan een echtpaar in de bijstand' Lijkt me een goed moment om allebei aan de slag te gaan. Omtzigt beweert wel meer onzinnige dingen.

ChefSache
ChefSache1 jul. 2023 - 14:45

@daan Het is berekend en bevestigd door de overheid, geen onzin dus. Waarom roep je zo iets ?

onyxcumulus
onyxcumulus1 jul. 2023 - 17:17

@ChefSache 1 jul. 2023 - 11:35 Ik quote Pieter Omtzigt even om te laten zien hoe verknipt het huidige systeem is: ###'Een alleenverdiener met 44.000 euro inkomen(!) houdt onder bepaalde omstandigheden minder over dan een echtpaar in de bijstand'### Jammer dat Pieter er niet even bij verteld wat die bepaalde omstandigheden dan wel niet zijn. Zonder duiding is zo'n opmerking gewoon kretologie waar populistische politici zich mee bedienen

ChefSache
ChefSache1 jul. 2023 - 18:06

@onyxcumulus 'Zonder duiding is zo'n opmerking gewoon kretologie waar populistische politici zich mee bedienen' Omtzigt is toch geen populist??

DaanOuwens
DaanOuwens1 jul. 2023 - 19:36

@ ChefSache Jij schrijft: Het is berekend en bevestigd door de overheid, geen onzin dus. Waarom roep je zo iets ? Daarom dus: Jammer dat Pieter er niet even bij verteld wat die bepaalde omstandigheden dan wel niet zijn. Zonder duiding is zo'n opmerking gewoon kretologie waar populistische politici zich mee bedienen

ChefSache
ChefSache1 jul. 2023 - 19:54

@daan & onyxcumulus Kijken jullie eens naar de tweet zelf.... het staat gewoon uitgewerkt op de foto die Omtzigt bijgevoegd heeft bij zijn tweet.. 'Groepen alleenverdieners die inclusief toeslagen minder overhouden dan (vergelijkbare) paren met een volledige bijstandsuitkering.' https://twitter.com/PieterOmtzigt/status/1664626609343680513?s=20

onyxcumulus
onyxcumulus2 jul. 2023 - 15:54

@ChefSache 1 jul. 2023 - 21:54 ##@daan & onyxcumulus## Dat zal best wel zo zijn. Echter daar wordt ook niet benoemd wat die bijzondere omstandigheden al dan niet zijn! En die zal ik dan wel graag uitgelegd krijgen.

DaanOuwens
DaanOuwens2 jul. 2023 - 16:45

@ ChefSache Jij schrijft: 'Groepen alleenverdieners die inclusief toeslagen minder overhouden dan (vergelijkbare) paren met een volledige bijstandsuitkering.' Ja en? Ik schreef al: Lijkt me een goed moment om allebei aan de slag te gaan. Omtzigt beweert wel meer onzinnige dingen. Verder is er geen enkele mogelijkheid waardoor een echtpaar in de bijstand een inkomen vergelijkbaar met 44.000 per jaar kan krijgen. Volstrekt onmogelijk. Per maand is de uitkering van gehuwden 1.738,02. Dus Omtzigt kletst uit zijn nek. Vermoedelijk refereert hij aan een extreme situatie die niemand kan checken. En jouw link werkt ook niet. Kortom het blijft onzin.

Satya
Satya1 jul. 2023 - 9:30

Het minimumloon omhoog gooien zal als ongewenst bij effect hebben dat minder mensen hetzelfde werk moeten doen, een bedrijf heeft een bepaalde ruimte waarvan het loon kan betalen. Het gaat erom die ruimte voor loon anders in te delen, er zit binnen bedrijven zo'n groot verschil in loon wat onnodig is. Er is zo meegegaan in de mens in economisch waarde te beschrijven, ook hier op dit platform van zich links noemende mensen, dat de mensen zichzelf tot productiemiddel hebben gereduceerd. Probeer dat er maar eens uit te krijgen.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens1 jul. 2023 - 19:44

@ Satya Jij schrijft: et gaat erom die ruimte voor loon anders in te delen, er zit binnen bedrijven zo'n groot verschil in loon wat onnodig is. Er is zo meegegaan in de mens in economisch waarde te beschrijven, ook hier op dit platform van zich links noemende mensen, dat de mensen zichzelf tot productiemiddel hebben gereduceerd. Of loonverschillen onnodig zijn is nauwelijks objectief vast te stellen. Wat interessant is, is de verhouding primair proces en overhead. En in het algemeen is al gebeurd wat je vraagt. Bedrijven zijn mean and lean geworden. Allerlei overbodige staf en management functies zijn meestal allang verdwenen. In ieder geval bij renderende bedrijven. En productie vindt vaak al buiten Nederland plaats. Volgens mij kijkt je met een gedateerde bril naar het heden. Grootschalige uitbuiting van een grote groep slecht betaalde arbeiders om de bazen een vorstelijk inkomen te verschaffen is wel verdwenen. Ik zie in profit en non profit niet zo gek veel lui rondlopen die niets toevoegen aan het bedrijfsresultaat en alleen geld kosten. Heel incidenteel binnen grote organisaties soms maar de tijden zijn wat dat betreft nogal veranderd.

Bert van der Neut
Bert van der Neut1 jul. 2023 - 9:29

Besteed de miljarden die Rob Jetten aan "klimaat maatregelen" wil spenderen aan het substantieel verhogen van het sociaal minimum. Dan maar geen 0,000036 graad daling tegen 2050.

5 Reacties
Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...1 jul. 2023 - 11:11

Tja, idd een reële mogelijkheid. Een duivels dilemma voor D66 en linkse partijen.

onyxcumulus
onyxcumulus1 jul. 2023 - 17:01

@Bert van der Neut 1 jul. 2023 - 11:29 Precies dezelfde reactie van jou heb ik al 10-tallen keren gelezen op Nujij alleen dan onder een andere nick. Verzin eens wat anders

Bert van der Neut
Bert van der Neut1 jul. 2023 - 19:04

Onyx, je fantasie gaat met je aan de loop.

Bert van der Neut
Bert van der Neut1 jul. 2023 - 19:05

Maar dan nog Onyx. Jij gooit liever miljarden weg in plaats van mensen te helpen. Apart standpunt.

Volrin
Volrin1 jul. 2023 - 21:27

@Bert "Maar dan nog Onyx. Jij gooit liever miljarden weg in plaats van mensen te helpen. Apart standpunt." Het is dan ook eem stropop die u verzonnen heeft.

Break on through
Break on through1 jul. 2023 - 9:28

Goed dat dit onder de aandacht word gebracht. Ik denk er net zo over. Maar ik kijk weinig op van de vermelde wantoestanden. "In de verzorgingsstaat moeten ook de mensen met de kleinste portemonnee kunnen leven, en niet alleen óverleven, benadrukt Engbersen" Na een dikke twintige jaar aan rechtse CDA en VVD kabinetjes die er alleen maar (en dan ook echt alleen maar) voor het bedrijfsleven waren is de verzorgingsstaat van weleer weinig minder geworden dan een farce, een schijnvertoning waar mensen in armoede daadwerkelijk overleven. En er ook bewust ingehoudenn worden (anders was de toeslagenaffaire allang volledig opgelost vermoed ik).Iedereen moet een fatsoenlijk leven kunnen leven in een schathemeltje rijk land als Nederland. Een onvoorwaardelijk basisinkomen (zwaar verankerd in de grondwet, dat niet de eerste de beste VVDer er aan kan rommelen) is daarbij een uitkomst.

4 Reacties
ChefSache
ChefSache1 jul. 2023 - 11:06

De PvdA heeft daar toch ook gewoon aan mee gedaan? Waarom benoem je die bewust niet?

Break on through
Break on through1 jul. 2023 - 15:22

PvdA heeft z'n fouten ingezien en zich verbeterd. CDA en (met name) de VVD is gewoon doorgegaan met het rechtse sloopbeleid. "Volkspartij" is wat dat betreft ook maar een glijmiddel. Onder Balkende en Rutte is de kloof tussen arm en rijk vele malen groter geworden, zijn er meer mensen aangewezen op de voedselbank. Dat is al jaren en jaren bekend en daar is door CDA en VVD NIETS aan gedaan. Sterker nog, het word met het jaar erger en erger.... \ Om over de affaire's maar te zwijgen......

ChefSache
ChefSache1 jul. 2023 - 19:55

@breakonthrough 'PvdA heeft z'n fouten ingezien en zich verbeterd.' Nee, de PvdA heeft gewoon niet genoeg stemmen meer binnengehaald om enige rol van betekenis te spelen.

Break on through
Break on through2 jul. 2023 - 8:24

@betweter, dat is wat jij er van maakt.

Dr. Znayder
Dr. Znayder1 jul. 2023 - 9:21

Om de verzorgingsstaat overeind te houden moet er ook slimmer getoetst worden dan alleen inkomen en sociale status. Het blijkt dat steeds meer middeninkomens het moeilijk hebben. Daarnaast zijn er ook steeds meer mensen die het op papier goed voor elkaar hebben, maar niks overhouden omdat ze niet anders kunnen dan 2000 euro huur te betalen voor een brak appartement. Deze mensen worden niet gezien en er is geen enkele maatregel die ze helpt. Ondertussen stellen zij het stichten van een gezin uit.

3 Reacties
Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa1 jul. 2023 - 10:31

Precies, die woningcrisis is desastreus en de kern van veel problemen. Stef Blok, bedankt

Gimli1955
Gimli19551 jul. 2023 - 13:52

@Baloemparoempaloempa Volgens mij was Stef Blok minister van Volkshuisvesting in Rutte 2, te samen met de PvdA. Mag je hen ook wel bedanken voor het mogelijk maken van slecht beleid en invoering van de Participatie wet. Heeft hij ook niet de extra belasting ingevoerd, die woningbouw coöperaties aan de staat moeten betalen, en wat nog steeds voortduurt?

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa1 jul. 2023 - 15:03

Ja, PVDA faciliteerde alles. Je moet het boek genaamd 'uitgewoond' van Cody Hochstenbach eens lezen, over deze crisis https://www.bol.com/nl/nl/f/uitgewoond/9300000048091157/ Iedereen moet dit boek even lezen en/of kopen

Polarisario
Polarisario1 jul. 2023 - 9:00

Niet dat het veel uitmaakt, maar hier kan ik het principieel niet volledig mee eens zijn. Natuurlijk moet er iets gebeuren zodat mensen met een minimuminkomen normaal rond kunnen komen, maar er zijn meer knoppen dan het inkomen zelf waaraan gedraaid kan worden. Het grootste probleem (ook en misschien ook vooral voor de mensen net boven het minimum) is de lastendruk. Huren, belastingen, schoolkosten, reiskosten… alles is uit zijn of haar krachten gegroeid. Om de scheve verhouding tussen inkomsten en uitgaven weer wat te herstellen zou de overheid kunnen beginnen met de belasting op inkomen langzaamaan wat te verhogen en de andere belastingen dan wat te verlagen. Zo leg je de druk waar deze hoort en maak je het leven zelf wat minder duur. Denk aan gemeentelijke, provinciale en waterschapslasten. Denk aan de BTW. De minimuminkomens verhogen zal de inflatie verder opstuwen waardoor de overheid alle tarieven bijna automatisch mee zal ophogen. Het effect zal zijn dat juist de lagere inkomens weer te maken krijgen met zwaardere lasten. Het kwekje dat werken meer moet lonen is natuurlijk een nepargument. Het klinkt leuk voor de kiezertjes, maar als je van je loon wordt gestript met allerlei andere heffingen dan de inkomstenbelastingen dan blijft er opnieuw te weinig over om van rond te komen.

3 Reacties
Dr. Znayder
Dr. Znayder1 jul. 2023 - 9:55

Inkomens zijn al bijna nergens zo genivelleerd als Nederland. De ongelijkheid zit 'm hier vooral in bezit. Dat is al helemaal uit de hand gelopen sinds iedereen met bijvoorbeeld een eigen huis, in essentie, soms wel tonnen subsidie van de ECB kreeg. Aandeelhouders hetzelfde. Dit kwam doordat centrale banken de kapitaalmarktrente jaren kunstmatig omlaag hebben geduwd met het opkoopbeleid. Die kunstmatige groei van kapitaal heeft arbeid relatief gezien waardeloos gemaakt. Een middenklasse bestaan door 1 tot 2 keer modaal raakt daardoor nu al uit het zicht voor veel (jonge) mensen. Daar moet je het dus niet halen en de bedragen daarboven zet geen zoden aan de dijk. Kapitaal belasten dus.

Polarisario
Polarisario1 jul. 2023 - 14:54

@Dr: Kapitaal belasten? Daarmee gaat het probleem natuurlijk niet weg. Juist door de belastingdruk verkeerd te leggen (bijvoorbeeld bij de WOZ, een belasting op bezit) komen grote groepen in de problemen. Wat u voorstelt vergroot het probleem juist. Nog iets: Politici kijken steeds vaker likkebaardend naar het bezit van mensen, maar realiseren zich vaak niet dat bezit in de grondwet is verankerd en dat de overheid daar niet zomaar een (belasting-) greep in mag doen. Overigens pleit ik niet voor meer nivellering, maar voor een logischere verdeling van belastingdruk. Vroeger was het principe dat je inkomenspolitiek deed door de belasting op inkomsten. Duidelijk en eerlijk. Dat principe is vergeten en daardoor komen steeds meer grote groepen in de problemen.

Dr. Znayder
Dr. Znayder2 jul. 2023 - 21:32

@Polarisario Ik heb het natuurlijk over serieus kapitaal, een groot deel van de economie is immers in handen van klein groepje mensen. En die trekken steeds meer naar zich toe. De meeste Nederlanders bezitten helemaal niets, behalve een hypotheekschuld die veel te hoog is voor hun inkomen.

Panthera
Panthera1 jul. 2023 - 8:18

De geleide loonpolitiek met zijn zwarte uitbetalingen aan de arbeiders, die werd omgeruild voor de vrije loonpolitiek, een gedeelte van je loon zou je toch nog zwart blijven ontvangen in de particulieren sector tot in de jaren zeventig, maar toen dat helemaal van de baan was, werd die op enig moment toch weer werd ingeruild voor een geleide loonpolitiek, en toen konden de subsidies/toeslagen ingevoerd omdat de arbeiders toen hun hoofd niet meer zelf boven water konden blijven houden.

Fabian4
Fabian41 jul. 2023 - 7:57

Nederland is allang geen verzorgingsstaat meer. Er is enerzijds een groot probleem met de balans tussen wat burgers en (vooral grote) bedrijven bijdragen. Er is anderzijds een groot probleem met een groep mensen die al generaties niet bijdragen, maar wiens gedrag een onevenredig groot beslag legt op zorg, sociale stelsels en onderwijs. Voor de duidelijkheid, ik heb het over allelei mensen die om een of andere manier niet meekunnen, of niet mee willen doen. Van allerlei pluimage. In onze omgeving zijn er 2 gezinnen, beide 3e huwelijk, beiden veel kinderen, beiden los vast werk, beide veel ruzie en onstabiele omgeving, en kinderen van beide gezinnen zijn en ongezond (dik) en gijzelen klassen op school door wangedrag (2 zijn er al van school vanwege geweld). Beide zijn zo Nederlands als je het kun hebben. Dan is als laatste nog de enorme regel en belastingdruk. Uitkeringen omhoog = meer inflatie en meer belasting, en dan zullen ook mensen zoals ik met een eigen digitaal bedrijf en een flinke bijdrage aan belasting elk jaar, kiezen om ergens anders heen te gaan waar je nog wel enigszins fatsoenlijk geld kunt verdienen. En waar de overheid wel iets aan inflatie doet. De echte oplossing? Geen idee. NL een speelveld van internationale krachten, dus hebben we weinig in de melk te brokkelen (zie shell en unilever). Wel is onze regering en overheid van een dusdanig laag nivo dat zij zeker niet de kennis, visie en wil hebben om dit echt op te lossen. Ik zie het somber in voor NL

2 Reacties
Gimli1955
Gimli19551 jul. 2023 - 13:56

@Fabian4 Volgens mij zijn de uitkeringen, incluis AOW jaren lang bevroren geweest, en is het nu begonnen met de inflatie tijdens de Covid crisis. Druk heel veel geld bij, dan ontstaat er zoiets als waardevermindering van valuta. Dat dient gecompenseerd te worden en dat heeft dit rapport aangetoond. Dan zijn er altijd figuren die de zaken omdraaien en beginnen over de inkomensstijgingen, die leiden naar inflatie. Dat zijn leugens, vergelijkbaar wanneer Rutte zijn mond open doet.

DaanOuwens
DaanOuwens2 jul. 2023 - 7:53

@ Gimli1955 Jij schrijft: Volgens mij zijn de uitkeringen, incluis AOW jaren lang bevroren geweest, De bijstand uitkering en AOW zijn ieder jaar gewoon opgehoogd. De WW is loonafhankelijk en wordt dus vanzelf opgehoogd. Weer een voorbeeld van een door jou zelf bedacht feit.

MG1968-2
MG1968-21 jul. 2023 - 7:46

Mee eens. In plaats van mensen nog net in leven houden er voor zorgen dat iedere ingezetene een zinvol leven kan leven. Niet het verdelen van de armoede maar het verdelen van de welvaart dient centraal te staan. En (nu weer) Frankrijk te zien zijn daar meerdere redenen voor die niet alleen betrekking hebben op degene die het nu wat minder hebben maar in het voordeel is van de samenleving als geheel.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens2 jul. 2023 - 7:57

@ MG1968-2 Eens beter inkomen levert mensen uiteindelijk een betere toekomst op. Maar er moet meer gebeuren. De belangrijkste trigger voor de rellen in Frankrijk is het politie geweld. En als je dan denkt aan Nederland en de Blauwe Familie dan weet je ook dat het fundament voor dergelijke rellen ook in Nederland aanwezig is. Inclusief de ontkenning van het politiegeweld door rechts Nederland. Er zijn dus veel problemen die met elkaar samenhangen. Er zal dus ook niet 1 oplossing toereikend zijn. Er is intelligent beleid nodig. Dan hebben we helaas weinig aan Rutte en de VVD.

Berend22
Berend221 jul. 2023 - 7:06

2 eeuwen aan technische vooruitgang waarbij een heel groot deel van die vooruitgang naar arbeidsproductiviteit is gegaan met daardoor een geschatte stijging van de arbeidsproductiviteit van 2% per jaar. En nog zijn er mensen die naar de voedselbank moeten. Dan heb je toch echt wel gefaald als maatschappij.

5 Reacties
Gimli1955
Gimli19551 jul. 2023 - 8:18

Dit is geen maatschappelijk probleem, maar een politiek probleem.

Dr. Znayder
Dr. Znayder1 jul. 2023 - 9:35

Deels heb je gelijk, maar vooral omdat er niet iets eerlijker delen. Die groei komt ook omdat dat abstracte cijfers zijn. In 2008 bleek de de economie een krediet-bubble. Dat is 'opgelost' met een boekhoudkundig trucje: nog meer schuld op een andere balans. Die werden nooit echt veel kleiner wat suggereert dat die innovatie best tegenvalt. Na 2020 gingen we weer geldpompen en nu rekent het grootkapitaal zich opnieuw rijk waardoor je kunstmatige arbeidstekorten hebt, maar dalende reëele lonen. Het lijkt er een beetje op dat we in deze gestagneerde schuld of schuld economie vooral (nutteloze) productie draaien zodat we onszelf kunnen blijven wijsmaken dat er groei is. Wat ook direct aantoont dat mensen überhaupt minder kunnen werken en comfortabeler kunnen leven.

MG1968-2
MG1968-21 jul. 2023 - 11:51

@Gimli Als jij een een maatschappelijk probleem als een politiek probleem duid leven we in een dictatuur óf is jou oplossing voor de problemen een dictatuur. En we leven niet in een dictatuur. Maar ik begrijp waarom jij je aangetrokken voelt tot extreem rechts. En ja. Logica is inhoudelijk. Je schreef het toch echt zelf. Of wil je niet serieus genomen worden?

Gimli1955
Gimli19551 jul. 2023 - 14:04

@MG1968-2 Waar haal jij de vergelijking vandaan dat ik stel dat we in een dictatuur leven? Waar in vredesnaam heb ik dat ergens gesteld, dat is een foute aanname. Je trekt conclusies die nergens op gestoeld zijn. Leg het maar uit en dan niet via een cirkel redenatie. Die zie ik al genoeg op Joop. De ondersteuning en bescherming van de kwetsbaren, waar het nu over gaat, dient door de politiek te worden opgelost. Vandaar mijn opmerking dat dit geen maatschappelijk probleem is. Het wordt met hulp van de maatschappij vaak opgelost, vergelijkbaar met vele zorgtaken die worden gedaan door mantelzorgers. Die bescherming en ondersteuning werd ooit gepropageerd door de sociaal democratie, maar die heeft zich net als de christen democratie aangesloten bij het neoliberalisme en globalisme, waardoor het aantal slachtoffers hard groeit. Daar gaat dit rapport over en niet of we wel of niet in een dictatuur leven, dat is het voorspelbare ontwijkgedrag van ooit aanhangers van de sociaal democratie.

MG1968-2
MG1968-21 jul. 2023 - 20:43

@gimli Als een maatschappelijk probleem alleen een politiek probleem is heeft de burger geen invloed op dat probleem (want het impliceert dat het niet uitmaakt hoe of wat je stemt) en dan leef je in een dictatuur. En het maakt uit hoe er gestemd wordt hier in Nederland. Maar met een ander gevolg dan je (gezien je post) ziet zitten. En stelt dat de politiek faalt en wil zo de keuze van de kiezer aan de kant schuiven. Je weet hoe we dat noemen

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...1 jul. 2023 - 6:52

Ik geloof best dat het sappelen is met een bijstandsuitkering, maar het kabinet zal stellen dat ons sociale vangnet- inclusief alle toeslagen- by far het beste is binnen de EU. Wellicht zelfs ter wereld. Een ander aandachtspunt is de zogeheten 'armoedeval'. Het minimum loon en alle toeslagen moeten worden aangepast om deze niet nog groter te laten worden. Het moeten blijven lonen om je te ontworstelen aan de bijstand door aan het werk te gaan. Misschien is het aan te bevelen om een bonus-regeling te introduceren om 1 a 2 jaar het inkomen extra aan te vullen na het vinden van werk. Bij mijn weten heeft Amsterdam al zo een soort regeling.

20 Reacties
Volrin
Volrin1 jul. 2023 - 7:54

"Ik geloof best dat het sappelen is met een bijstandsuitkering, maar het kabinet zal stellen dat ons sociale vangnet- inclusief alle toeslagen- by far het beste is binnen de EU. Wellicht zelfs ter wereld." En het zou een drogredenatie zijn om te stellen dat er daarom niks meer verbeterd hoeft te worden.

Pindaklaas
Pindaklaas1 jul. 2023 - 8:16

De meeste mensen in de bijstand zijn arbeidsongeschikt, maar kregen een te lage WIA-uitkering omdat ze bijvoorbeeld weinig uren werkte, of weinig verdiende. Deze mensen komen nooit meer aan het werk, maar kunnen ook nog eens amper rondkomen, en dat terwijl ze ziek zijn. De WIA is ook een monster. Stel, je hebt een schoonmaker en een manager. Beiden worden ze ziek. Zelfde aandoening. Toch zal de manager eerder 100% afgekeurd worden en 70% van zijn laatst verdiende loon krijgen omdat het moeilijk wordt ander werk te vinden waarmee hij hetzelfde kan verdienen. De schoonmaker wordt waarschijnlijk maar deels afgekeurd, en zal deels WIA en deels bijstand krijgen waar hij ook nog eens onder een zeer streng regiem terecht komt. Alle uitkeringen moeten genoeg zijn om te leven, en de mensen die kunnen werken, kunnen gewoon werken. Het verschil in uitkering en minimumloon moet gewoon 0 zijn.

Ivan61
Ivan611 jul. 2023 - 8:40

Pindakaas, Jij schrijft: De meeste mensen in de bijstand zijn arbeidsongeschikt, maar kregen een te lage WIA-uitkering omdat ze bijvoorbeeld weinig uren werkte, of weinig verdiende. Kan jij dat onderbouwen met feiten?

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...1 jul. 2023 - 8:40

@ Volrin Dan ga je wel veel meer uit de pas lopen met omliggende landen. Betekent waarschijnlijk een nóg hogere toestroom van asielzoekers. En waar wil Volrin die 6 miljard vandaan halen? Onderwijs, gezondheidszorg, stikstoffonds? Zeg het maar. @ Pindaklaas Mensen met een objectief vastgestelde ziekte/aandoening dienen uiteraard vrijgesteld te worden van het zoeken naar werk. Volgens mij is dit de facto al het geval.

Panthera
Panthera1 jul. 2023 - 8:48

Beste Volrin, Waarom zou je als werkende in ons land op toeslagen van een overheid aangewezen moeten zijn, om de kosten op te kunnen gaan brengen voor je basisbehoeften. Iedereen begint al te geloven dat dit altijd zo is geweest.

Rutger Groot
Rutger Groot1 jul. 2023 - 9:27

Pindakaas, er zitten bijna 400.000 !!! Mensen in de bijstand, die zijn niet allemaal ongeschikt En de ongemakkelijk waarheid is dat bepaalde groepen zwaar overtegenwoordigd. Die moet je niet pappen en nathouden maar helpen en met zachte dwang naar een baan helpen. Helaas past dit niet bij de discriminatie obv de lage verwachtingen die met name linkse partijen hebben van deze groep. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82016NED/table?ts=1686787200130

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa1 jul. 2023 - 9:46

Rutger. Ik kende (nou, niet echt kende) een jongeman in de bijstand. Hij gebruikte veel drugs en weigerde te werken. Hij zei : ik ga toch geen loonslaaf worden ! Ergens snap ik zijn houding, omdat werken in Nederland vaak niet echt loont en je word op je werk slecht behandeld, in veel gevallen (dit is allemaal taboe, omdat in Nederland veel onderwerpen taboe zijn) Goed, hij kreeg een bijstand. Wat als de staat hem geen bijstand geeft? Dan beland hij op straat en gaat hij bij een bende....Op die manier zou hij duurder zijn voor de overheid.... Snap je....Dit is ook hoe de overheid/het systeem denkt. Sommige mensen willen werken, andere niet. Degene die niet werken, moeten we toch op een of andere manier in leven houden, anders keren zij zich keihard tegen ons Rechts zegt 'wat oneerlijk'. Of je het nou wel/niet eerlijk vind, dit is gewoon hoe de dynamiek werkt.

r v b
r v b1 jul. 2023 - 10:12

@Rutger: die druk mag niet bestaan uit een veroordeling tot armoede. Inzetten op het instandhouden van armoede zoals u voorstelt is walgelijk.

Volrin
Volrin1 jul. 2023 - 10:27

@Nou ja "@ Volrin Dan ga je wel veel meer uit de pas lopen met omliggende landen." En? Moeten we daarom mensen maar niet helpen? Mensen financieel laten creperen? "Betekent waarschijnlijk een nóg hogere toestroom van asielzoekers." Asielzoekers moeten zich melden in het eerste EU land. Dat veranderd niet als wij het minimumloon verhogen. "En waar wil Volrin die 6 miljard vandaan halen? Onderwijs, gezondheidszorg, stikstoffonds? Zeg het maar." Of ik daar antwoord op geef veranderd niks aan het feit dat het punt waar ik op reageerde een drogredenatie is. Hoe we dit probleem oplossen is een andere discussie dan het feit DAT we een probleem hebben, ONGEACHT of wij het minder erg dan andere landen doen.

Volrin
Volrin1 jul. 2023 - 10:29

@Panthera "Beste Volrin, Waarom zou je als werkende in ons land op toeslagen van een overheid aangewezen moeten zijn, om de kosten op te kunnen gaan brengen voor je basisbehoeften. Iedereen begint al te geloven dat dit altijd zo is geweest." Waarom vraagt u mij naar een bewering die ik nooit gedaan hebt?

Volrin
Volrin1 jul. 2023 - 10:30

@Rutger U zal toch echt moeten aantonen dat dat puur een kwestie van onwil is.

Panthera
Panthera1 jul. 2023 - 10:52

Beste Volrin, Sorry, maar het was als een aanvulling op uw reactie bedoeld. Omdat veel mensen schijnbaar geloven dat toeslagen er vooral voor mensen met de laagste inkomens zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. Als de overheid wijst op het feit dat een bepaald percentage door onwetendheid vergeet gebruik te maken van de inkomensondersteuningen die er zijn, komt dat omdat het toetsingsinkomen jaarlijks ook wordt aangepast.

ChefSache
ChefSache1 jul. 2023 - 11:09

@volrin 'Asielzoekers moeten zich melden in het eerste EU land. ' Alleen is dat niet hoe het gaat in de praktijk, en ik neem aan dat jij dit ook wel weet.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...1 jul. 2023 - 11:16

@ Volrin 'Asielzoekers moeten zich melden in het eerste EU land. Dat veranderd niet als wij het minimumloon verhogen." Klopt volgens Dublin II. Alleen is de staande praktijk dat veel asielzoekers doorreizen naar het land van voorkeur, in casu ons landje.

Volrin
Volrin1 jul. 2023 - 14:56

@ChefSache Hoe dan ook is aantrekkelijkheid voor asielzoekers geen argument om Nederlanders in armoede te laten kreperen.

Volrin
Volrin1 jul. 2023 - 14:58

@Nou ja "Klopt volgens Dublin II. Alleen is de staande praktijk dat veel asielzoekers doorreizen naar het land van voorkeur, in casu ons landje." Dat is een argument om het asielbeleid beter te regelen, niet om de bijstand niet te verbeteren.

ChefSache
ChefSache1 jul. 2023 - 17:03

@volrin 'Hoe dan ook is aantrekkelijkheid voor asielzoekers geen argument om Nederlanders in armoede te laten kreperen. ' 100%, alleen laten cijfers van het CBS zien dat die groep voornamelijk bestaat uit mensen met een migratie achtergrond. Dus hoe meer mensen je toe laat hoe groter de druk op de verzorgingsstaat.

Volrin
Volrin1 jul. 2023 - 21:35

@ChefSache "@volrin 'Hoe dan ook is aantrekkelijkheid voor asielzoekers geen argument om Nederlanders in armoede te laten kreperen. ' 100%, alleen laten cijfers van het CBS zien dat die groep voornamelijk bestaat uit mensen met een migratie achtergrond. Dus hoe meer mensen je toe laat hoe groter de druk op de verzorgingsstaat. " U gooit hier veel te veel dingen onterecht op een hoop en verplaatst daarmee de doelpalen. Het ging over asielzoekers. Mensen met een migratie achtergrond =/= asielzoekers. Dat zijn namelijk ook, bijvoorbeeld, gastarbeiders en hun nazate, andere arbeidsmigranten, huwelijksmigranten etc. Daarnaast zijn er ook genoeg autochtone NLers in de bijstand.

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 jul. 2023 - 7:46

Nederland is binnen de EU ook een van de rijkste landen. Het een kan niet zonder het ander. Familie in Spanje heeft ook wel ervaren dat de producten in de winkels daar een stuk voordeliger waren. Energiekosten waren daar ook een stuk lager. Als je alleen al de temperaturen rekent in de verschillende landen dan weet je dat wij ook voor energie een stuk meer kwijt waren., al was het maar om het verschil in temperaturen in de verschillende seizoenen. Het is niet allemaal zo simpel als het lijkt. Volrin Een kabinet met de VVD zal dat altijd zeggen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 jul. 2023 - 8:11

Asielzoekers die hier komen hebben altijd bijstand nodig, zeker als ze de taal nog niet kennen (inclusief geen Engels). Bovendien gelden ergens anders verkregen diploma's , opleidingen. vaak niet in Nederland. Ze bezetten daardoor ook altijd ( in eerste instantie) de sociale huurwoningen in de lagere categorie., waarvan we er ook nog eens veel verkocht hebben, naar diezelfde markt gebracht. Dat is normaal en beredeneerbaar vanuit de werkelijkheid. Ook die asielzoekers verdienen een bestaanszekerheid. Als mensen toegelaten worden heb je er ook goed voor te zorgen en krijgen ze gelijke rechten. Het zou ook niet t.k.v. het geheel moeten gaan, dus lopen de kosten voor de overheid aan die kant op. Een overheid kan dan ook niet zeggen 'we geven zoveel meer of minder' daaraan uit. Dat moet altijd in verhouding tot... Zij zijn door tal van maatregelen daar ook voor een deel mede zelf verantwoordelijk voor natuurlijk. De grootste problemen voor de minima zijn m.i. ontstaan doordat alles geprivatiseerd is en overheden daardoor de controle verloren zijn wat de kosten van levensonderhoud betreft. Die kunnen ook van de ene op de andere dag totaal veranderd zijn. Vergeet daarnaast niet de ziektekosten die mensen niet meer kunnen ophoesten, mensen gaan niet meer naar de tandarts omdat dat niet vergoed wordt uit het basispakket en zij het niet kunnen betalen. Het is alles bij elkaar. Sinds we het Rijnlandmodel hebben verlaten, de ziektekosten geprivatiseerd is het een puinhoop geworden.

Rutger Groot
Rutger Groot1 jul. 2023 - 5:52

Prima om dit te verhogen, voor wie het echt nodig heeft. Maar dan ook zorgen dat er meer uren gewerkt wordt en de bijstand eindig maken: het is asociaal dat we het normaal vinden ("bijstand is een recht") dat gezonde mensen hun leven lang bijstand kunnen ontvangen. Ondersteunen met taalles, opleiding, met als doel binnen 5jr zelfstandig. Onbegrijpelijk dat we accepteren dat je zonder NL te kunnen spreken je leven aan het subsidie infuus ligt.

7 Reacties
r v b
r v b1 jul. 2023 - 7:56

het is asociaal om mensen te veroordelen tot armoede. De bijstand moet dus hoog genoeg zijn om niet in armoede terecht te komen. Ook een taaleis is voor toegang tot de bijstand uit den noze.

Volrin
Volrin1 jul. 2023 - 7:56

"Maar dan ook zorgen dat er meer uren gewerkt wordt en de bijstand eindig maken: het is asociaal dat we het normaal vinden ("bijstand is een recht") dat gezonde mensen hun leven lang bijstand kunnen ontvangen. " Je moet al solliciteren om bijstand te ontvangen. Het is onzinnige mythe dat mensen die kunnen werken en waar werk voor te vinden is hun hele leven in de bijstand zitten. Tot de tijd dat mensen werk kunnen vinden IS bijstand een recht.

Rutger Groot
Rutger Groot1 jul. 2023 - 8:04

Taaleis natuurlijk niet als toegangsvoorwaarde voor bijstand, maar als je na ondersteuning en onderwijs de taal niet machtig bent, zijn je kansen op de arbeidsmatkt nihil, dus dan houdt het op: je mag van mensen die kunnen werken, medewerking verwachten. Doel van bijstand moet zijn om mensen terug te krijgen op de arbeidsmarkt (als ze kunnen werken) en zelfstandig te maken, niet om een levenlang steun te trekken.

Pindaklaas
Pindaklaas1 jul. 2023 - 8:17

De bijstand telt rond de 4K mensen en die zijn nagenoeg bijna allemaal ziek.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa1 jul. 2023 - 8:25

het is asociaal dat we het normaal vinden ("bijstand is een recht") dat gezonde mensen hun leven lang bijstand kunnen ontvangen. Als je de bijstand weg haalt, word je land wel heel erg snel een derdewereldland hé. De mensen kunnen nu al amper de producten kopen in de supermarkt, vanwege de hoge inflatie. Ze zouden het dan echt niet meer kunnen betalen en zouden vervolgens verhongeren, of zich bij criminele organisaties aansluiten, of revolutionaire organisaties. Stapjes vooruit denken,etc... De bedrijven kunnen niet iedereen aannemen, een groot segment van de bevolking zal dan vervolgens gewoon geen geld hebben en dus verhongeren, crimineel worden, of revolutionair. Vervolgens moeten jullie dan heel veel geld gaan besteden aan politiemacht, die al deze criminele, of revolutionaire groepen moeten gaan temperen. Het systeem beland dan in een permanent gevecht met de eigen bevolking

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...1 jul. 2023 - 8:55

Eens. Een grote groep mensen wordt te snel afgeschreven. Vooral inzetten op jonge landgenoten met een niet Westerse achtergrond. Zitten relatief vaak in de bijstand.

Volrin
Volrin1 jul. 2023 - 10:33

@Nou ja "Eens. Een grote groep mensen wordt te snel afgeschreven. Vooral inzetten op jonge landgenoten met een niet Westerse achtergrond. Zitten relatief vaak in de bijstand." Deels ook vanwege racisme.

pahan
pahan1 jul. 2023 - 4:53

Men blijft maar koloniaal denken, dat zit toch wel extreem diep ingebakken. Stuur maar schoenen, dan komt alles goed. Ontwikkelingswerk, steun aan minima, voedselbanken en ga zo maar door zijn ooit ingesteld vanuit een weldoeners perspectief en niemand durft toe te geven dat het zinloos is. Alles moet betaald worden, dat moet ergens vandaan komen en daardoor wordt alles duurder. En daar heeft iedereen last van. En aan de andere kant is het idee dat iemand die het nu niet slecht heeft daar ook voordeel van heeft onverteerbaar, dus knoeien we maar door in hetzelfde stramientje.

2 Reacties
Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...1 jul. 2023 - 6:54

Het geld voor die verhogingen van de bijstand moeten ook 'ergens vandaan komen'. Maar niet doen dus?

pahan
pahan1 jul. 2023 - 9:56

Inderdaad, niet doen. De wel-willende mensen komen er ook niet uit, en dan weet je dat het hele systeem faalt. Geld kost het toch, dus de bizarre lasten op alles radicaal omlaag en daarbij accepteren dat mensen die het al goed hebben het nog beter krijgen.

Palipka
Palipka30 jun. 2023 - 21:41

We hebben een systeem verandering nodig. Weg van het kapitalisme.

1 Reactie
Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...1 jul. 2023 - 8:48

Welk economisch systeem kent sociale vangnetten die enigszins vergelijkbaar zijn met ons 'Rijnlands' socialisme 'light' model?

Ivan61
Ivan6130 jun. 2023 - 17:50

Beter laat dan nooit zeg ik. Hoe lang geleden is dat serie Schuldig op NPO2 te zien was? Sinds de bankencrisis is dat aan de gang en wordt steeds erger. Loop een keer door de binnenstad en jij ziet steeds meer mensen die in prullenbakken zoeken of bedelen. Hele gezinnen lopen dakloos op straat. De voedselbanken kunnen de druk amper aan. Wie van Rutte en co enige oplossing verwacht is wereldvreemd. Zij doen dat jaar in jaar uit en mensen geloven nog steeds dat het goed komt. Sociaal minimum is allang weg. Zelf deurwaarders zeggen dat iets moet veranderen maar Rutte en co horen dat niet. Nu is de vraag wat gaat links doen. Gaan zij Rutte en co blijven steunen of gaan zij helpen dat deze bende opzout en dat deze land weer beetje leefbaar wordt ook voor mensen met minder inkomen.

5 Reacties
Pater
Pater1 jul. 2023 - 1:30

Vreemd dat je gemist hebt dat links al jaren roept dat de minima pure armoe lijden.

Gimli1955
Gimli19551 jul. 2023 - 6:24

@Pater Bedoel je het links wat de participatie wet heeft ingvoerd? Het links wat in Rutte 2 heeft meegeregeerd en wie het Lente akkoord heeft gesteund? Bedoel je dat links?

Ivan61
Ivan611 jul. 2023 - 7:19

Pater, Dat zij roepen weet iedereen. Mijn vraag is wanneer gaan zij iets doen? Hoe lang gaan zij nog Rutte en co in leven houden? Ik weet dat jij GL stemt en jij kan niet ontkennen dat Klaver te veel doet om Rutte te pleasen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 jul. 2023 - 8:18

Met name grote gezinnen komen in de problemen. Dat hadden de voorouders van mijn ex (linkse twentse textielarbeiders) al drie generaties geleden door. Dat ze ongelovig waren hielp ook.

Pater
Pater3 jul. 2023 - 2:12

@Ivan Hoe kom je bij dat sprookje over Rutte pleasen? De weigering om met Rutte te gaan regeren? De steun voor de Pensioenwet? Dat was een keuze voor o.a. keihard noodzakelijke korte-termijn-verhoging van de pensioenen (na wel 10 jaar uitblijven van indexering) en een veel bredere groep die onder de pensioenwet vallen. Dat we wet meer individugericht en wat minder solidair is beschouw ik, net zo als GL, als een nadeel. GL is in de huidige Tweede Kamer de oppositieleider van links, de PVV van rechts.

ChefSache
ChefSache30 jun. 2023 - 17:45

Stoppen met het gedrocht wat toeslagen heet.

7 Reacties
Gimli1955
Gimli195530 jun. 2023 - 19:54

Afschaffen kan, maar dan moet iets anders geregeld worden. Anders zakken ze helemaal door het ijs, want die toeslagen levert de minima het verschil tussen het niet halen van de eind van de maand, naar het halverwege al niet meer halen in de maand. Schrap je ergens een deel van hun besteedbaar inkomen, dan moet dat gecompenseerd worden en dan nog substantieel verhoogd worden.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa30 jun. 2023 - 20:34

Een universeel basisinkomen zou de toeslagen kunnen vervangen Zonder enige vorm van basisinkomen/toeslagen, krijg je letterlijk revoluties. De mensen zullen dan verhongeren en naar politiek geweld grijpen. Dit is iets dat de overheid ook wel begrijpt (mag ik hopen)

Mark Huysman
Mark Huysman30 jun. 2023 - 22:11

As het minimumloon en de uitkeringen met zo’n 500 euro verhoogd worden kun je de toeslagen afschaffen. Eerder niet.

ChefSache
ChefSache1 jul. 2023 - 9:34

@mark Ik quote Pieter Omtzigt even: 'Een alleenverdiener met 44.000 euro inkomen(!) houdt onder bepaalde omstandigheden minder over dan een echtpaar in de bijstand' https://twitter.com/PieterOmtzigt/status/1664626609343680513?s=20

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa1 jul. 2023 - 9:40

https://www.youtube.com/watch?v=xtpgkX588nM&t=196s (over basisinkomen )

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa1 jul. 2023 - 10:25

Basisinkomen is in die zin eerlijker, omdat iedereen het krijgt. Je hebt dan niet dat groepen tegenover elkaar staan en elkaar iets niet gunnen

Mark Huysman
Mark Huysman1 jul. 2023 - 10:39

@ChefSache Ik weet niet of Omtzigt gelijk heeft maar als dat zo is doet dat toch niks af van mijn opmerking over de uitkeringen en het minimumloon?

Alfred E. Neuman
Alfred E. Neuman30 jun. 2023 - 17:01

Zou het niet handiger zijn om de oorzaak van het probleem aan te pakken ipv de symptomen te bestrijden? De werkelijke reden dat mensen in de bijstand (en tevens veel werkenden) niet meer rond kunnen komen ligt voornamelijk aan de exorbitante stijging van de kosten voor levensonderhoud. Huren, boodschappen, energie...het is allemaal belachelijk duur geworden de laatste jaren. Door deze kosten drastisch te verlagen doe je zowel de mensen in de bijstand alsmede de werkenden onder modaal een groot plezier.

10 Reacties
Martin van der Linde
Martin van der Linde30 jun. 2023 - 19:53

Alfred, hoe wil je dat doen? De bakker niet meer betalen?

Gimli1955
Gimli195530 jun. 2023 - 20:00

De verhogingen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door verhogingen van accijnzen en belastingen bij de burger, woningbouw coöperaties en bedrijven. De burger betaalt steeds meer voor minder ondersteuning door allerlei utopieën om de natuur te redden. Net vandaag hebben de provincies aangegeven dat je wel boeren kunt uitkopen voor natuur, maar die moet dan wel worden aangelegd en onderhouden. Dat zal duurder blijken dan het houden van de boeren. Terwijl de konijnen die 1 keutel per jaar schijten de dispositie al overschrijden, en dan heb ik het nog niet over de andere wilde dieren die in de natuur leven.

Panthera
Panthera30 jun. 2023 - 20:25

Beste Alfred, De loonontwikkeling in Nederland is toch helemaal uit het lood geslagen door alle kunstgrepen van kabinetten, werkgeversorganisaties, en van de vakbonden die niet meer begrepen voor wiens belangen zij moesten gaan opkomen. Misschien kunt u de nullijn voor ambtenaren nog, om de oplopende tekorten bij vadertje staat aan te kunnen gaan pakken. Het behoud van arbeidsplaatsen voor CAO loonoffers in het bedrijfsleven, terwijl elke malloot wel begreep dat die banen uiteindelijk toch wel gingen verdwijnen. En werkgeversorganisaties die constant in goede economische tijden roepen dat er weer genoeg vet op de botten van bedrijven moest zitten om van de loonmatiging af te gaan stappen, en vakbonden die het daar om onbegrijpelijke redenen jarenlang mee eens zijn geweest. En dat is wat ik als leek zo kan opsommen.

Alfred E. Neuman
Alfred E. Neuman30 jun. 2023 - 20:43

@Martin van der Linde Door het verlagen van belastingen, accijnzen en btw. De lastendruk in NL is torenhoog, vooral voor mensen met een inkomen onder modaal. Laat de overheid zelf maar eens efficiënter gaan werken en zuiniger met de centen omgaan. Wat we de laatste 12 jaar onder VVD bewind hebben gezien is dat de overheid alleen maar groter en minder efficiënt is geworden, de lastendruk voor de burger is toegenomen en ondertussen de dienstverlening vanuit de overheid is afgenomen. Wanneer de lastendruk zakt en het besteedbaar inkomen van de minima toeneemt zal er ook minder behoefte zijn aan toeslagen en subsidies, zodat we misschien eens kunnen stoppen met zinloos geld rondpompen. Uiteindelijk zullen veel mensen daar beter van worden vermoed ik. Inmiddels ben ik ook behoorlijk van mening dat de overheid het probleem is geworden in plaats van de oplossing.

Martin van der Linde
Martin van der Linde30 jun. 2023 - 21:36

Gimli, de accijnzen en belastingen zijn al jaren niet verhoogd. Het probleem zit niet aan de kostenkant tenzij je inderdaad de bakker brodeloos wil maken. Het probleem zijn de inkomsten, precies zoals door de commissie wordt gezegd. Lonen en uitkeringen moeten omhoog, dan kan de bakker blijven bakken.

Paul Spijkers
Paul Spijkers30 jun. 2023 - 22:10

Die inflatie komt door de herverdeling naar boven. Dus lonen en bijstand zouden al jaren mee hebben moeten gaan om daarvoor te corrigeren.

Gimli1955
Gimli19551 jul. 2023 - 6:33

@Martin Elk jaar worden de accijnzen op brandstof verhoogd, de benzine prijs van €1.79 aan de pomp hier, bestaat voor €0.35 aan productie, verkoopkosten en winst. De rest zijn accijnzen en BTW. De BTW. Stijgen de prijzen door de inflatie, dan snaait de staat 21 % en 9% op als BTW. Dat was 19% en 6% enkele jaren geleden. Tel je inkomsten belasting en alle andere belastingen bij mekaar op en we zitten in Nederland bij de hoogste belastingdruk van de wereld en daar ontvangt de burger steeds minder van terug door incompetentie en bureaucratie.

r v b
r v b1 jul. 2023 - 8:02

@Gimli: de accijns op brandstof was juist verlaagd, die verlaging wordt vandaag eindelijk gedeeltelijk teruggedraaid. Het bedrijfsleven blijft de prijzen verhogen, daardoor verarmt de samenleving.

Gimli1955
Gimli19551 jul. 2023 - 8:22

@rvb Uiteraard wordt niet ingegaan op de alle opmerkingen, je pakt er voorspelbaar wat details uit om je gelijk te halen. Terwijl iedereen kan weten, dat de belastingen en accijnzen veel te hoog zijn.

Martin van der Linde
Martin van der Linde1 jul. 2023 - 19:08

Gimli en Alfred, de belastingen zijn er om de toeslagen te kunnen betalen. Haal je die weg dan sla de fundering van verzorgingsstaat weg. Andersom maken onze eisen aan de verzorgingsstaat en het stelselmatig bijstellen daarvan dat de belastingen stijgen. Belangrijkste oorzaak van de belasting- en premiedruk is de vergrijzing. Als je het netto besteedbare inkomen van nu vergelijkt met 50 jaar geleden zie je dat die vrijwel gelijke tred houdt met de economische groei. Behalve tussen 2001 en 2008 toen er meer geld naar de zorg moest. Het besteedbaar netto inkomen is in 50 jaar verdubbeld. Dat betekent dat het niet de overheid is die voor een smallere beurs zorgt maar het bedrijfsleven cq het feit dat mensen zelf meer zijn gaan uitgeven aan consumptie goederen.

Sam V
Sam V30 jun. 2023 - 16:57

Zolang de druk op de verzorgingsstaat steeds groter wordt, zijn dit kansloze adviezen. De sociaal democraten in Denemarken hebben dat wel begrepen.

21 Reacties
TinoZ
TinoZ30 jun. 2023 - 19:10

De arbeidsparticipatie is enorm in Nederland, werkeloosheid zit op een historisch laag niveau, en het aantal uitkeringsgerechtigen neemt al een paar jaar af (bron: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/80794ned/table). Hoezo neemt de druk op de verzorgingsstaat toe? En het "social" in de naam Socialdemokraterne staat daar volgens mij meer voor de sier.

Satya
Satya30 jun. 2023 - 19:25

"De sociaal democraten in Denemarken hebben dat wel begrepen." Het zijn geen sociaal democraten maar nationaal socialisten. Sociaal democratie heeft zijn wortels in de internationale. Kom op zeg als het sociaal democraten waren zouden ze migratieredenen proberen op te lossen, zie de internationale instelling van de sociaal democratie in definitie vorm vandaar dat de internationale altijd gezongen werd. De acties zijn nationaal socialistisch.

Martin van der Linde
Martin van der Linde30 jun. 2023 - 19:56

Sam, brood of benzine wordt niet goedkoper als we vluchtelingen wegsturen. Denemarken is zelfs naar Nederlandse begrippen een duur land, altijd al geweest trouwens.

Gimli1955
Gimli195530 jun. 2023 - 20:05

Welke verzorgingsstaat? Die is met verschillende wetgeving als de participatie wet en WIA afgebroken, wat juist geleid heeft tot deze ellende. De uitvoering en bureaucratie maakt alles duur, vergelijkbaar met de oplossing en hulp van de gaswinning schade en Toeslagschandaal. Die uitvoeringskosten zijn een veelvoud door inhuur en de marktwerking van allerlei bedrijfjes, die hun zakken vullen. Het ligt eraan waar je de prioriteiten legt en die ligt nu niet bij de burger maar bij de bureaucratie.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa30 jun. 2023 - 20:45

Satya. Zoals ik eerder al zei. Links was/is in theorie internationalistisch, maar in de praktijk altijd nationalistisch geweest, of imperialistisch. Er is een verschil tussen idealisme en pragmatisme Je kan niet én een verzorgingsstaat hebben én onbeperkt migranten binnenlaten natuurlijk. Een sociaal democratie zal per definitie uit gaan van grenzen en reglementen en beperkingen en sturing Was links internationalistisch? Nee, de sociaal democratieën waren nationalistisch en de USSR imperialistisch (ging uit van een grootmacht). Links ging altijd al uit van grenscontroles. Denk aan de DDR met haar muur. Wel zal de ene sociaal democratie meer vluchtelingen binnen gelaten hebben dan de andere. Het enige links, dat echt consistent internationalistisch is, anti naties, is het anarchisme. De kraakbeweging, etc. Zij geven niets om naties en knippen gaten in hekken, zodat refugees binnen kunnen komen etc, etc.

Paul Spijkers
Paul Spijkers30 jun. 2023 - 22:26

Satya, waarom die drang van je om het kapitalisme te helpen de gelijkheden rechten en diensten waarvoor plaatselijk voor gevochten was af te breken voor en door de vrije markt? Je uitgangs punt is dat landen als politiek economische sociale maatschapijen niet mogen maar vrije markten voor arbeid en arbeiders, die ze daarmee degenene zijn die mensen ontmenselijken, die die meer gelijke maatschapijen afbreken wel.

Mark Huysman
Mark Huysman1 jul. 2023 - 6:55

Het is flauwekul dat de problemen veroorzaakt worden door vluchtelingen en migranten. Rechts is al decennia bezig met het uithollen van de verzorgingsstaat, het flexibiliseren van de arbeidsmarkt en het overhevelen van inkomen van arm naar rijk. Ondertussen bezit de rijkste 1% rum een derde van al het vermogen. Helaas hebben delen van (voormalig) links ook aan deze ontwikkeling bijgedragen. Wat extreem-rechts vervolgens doet is de schuld in de schoenen van vluchtelingen schuiven. Hierdoor blijven de rijke profiteurs buiten schot en lopen mensen aan de onderkant elkaar af te maken. Dit is natuurlijk niet nieuw, dit gebeurt altijd op momenten dat de gevolgen van kapitalisme en rechts beleid ondraaglijk worden.

Satya
Satya1 jul. 2023 - 7:47

"Je kan niet én een verzorgingsstaat hebben én onbeperkt migranten binnenlaten natuurlijk. " Waar worden onbeperkt migranten toegelaten? Die migranten doen dan ook nog niets anders als internationale geldstromen volgen. "Een sociaal democratie zal per definitie uit gaan van grenzen en reglementen en beperkingen en sturing" Dat kan natuurlijk op veel manieren, sociaal democratie zal niet parasiteren op de grondstoffen en arbeid van andere arbeiders maar een gezamenlijke verheffing nastreven. Daar is bij de Deense nationaal socialisten geen sprake van, die voeren een strijd tegen de arbeiders uit andere delen van de wereld ipv tegen hetgeen die arbeiders doet migreren. Nu ben ik erg benieuwd waar zoiets binnen het sociaal democratische filosofie hoort. Over het internationaal karakter van links. Ik zou de levenswandel van Herzen bv eens bekijken, dat was zeer op internationaal verheffing gericht. Net als Marx en Bakoenin trouwens. Je analyse klopt niet.

Satya
Satya1 jul. 2023 - 8:01

"Satya, waarom die drang van je om het kapitalisme te helpen de gelijkheden rechten en diensten waarvoor plaatselijk voor gevochten was af te breken voor en door de vrije markt?" Ik zie geen reden om daar nu ineens van af te stappen. Dat is altijd het argument geweest van Europa om kolonialisme te rechtvaardigen en open grenzen van andere landen af te dwingen. Sinds de jaren 70 werd daar ineens van afgestapt maar toen was het fiat geld systeem al uitgerold. De internationale herverdeling was veilig gesteld. Een vrije markt kan dat herstellen. Het ontmenselijken zit in het veranderen van het filosofisch uitgangspunt van Europa omtrent migratie. Het kent zeer duidelijk meer waarde en speciale rechten aan blanke mensen toe.

Volrin
Volrin1 jul. 2023 - 8:03

@Baloem "Satya. Zoals ik eerder al zei. Links was/is in theorie internationalistisch, maar in de praktijk altijd nationalistisch geweest, of imperialistisch. " Ja, u heeft inderdaad weer eens laten zien niet gehinderd te zijn door enige kennis van zaken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 jul. 2023 - 8:22

Alle Scandinavische landen zijn relatief duur. Er wordt veel energie gestoken in het mensen aan het werk houden oa. door her- en bijscholing.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa1 jul. 2023 - 8:30

Volrin de USSR en communistisch China, vlogen elkaar letterlijk in de haren aan de grens. Lekker 'internationalistisch'. Uiteindelijk was communisme gewoon een nieuwe vorm van imperialisme. Macht centralisatie-, landjepik, grensconflicten etc, etc. In die zin zijn anarchisten consistenter, omdat ze bestaande overheden niet erkennen en zelf niet gericht zijn op 'nation building' (los van of je het verder met ze eens bent, ze zijn niet hypocriet)

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa1 jul. 2023 - 9:01

Satya. Als ik naar links kijk, vind ik alleen de anarchisten in de praktijk echt internationalistisch. Communisten en sociaal democraten, voerde gewoon klassieke machtspolitiek en gingen uit van nation building en alles dat daarbij komt kijken. Marx was in theorie vast internationalistisch, maar zijn politieke volgelingen waren dat niet. Althans, niet in de praktijk Kortom, alleen het Bakoenin links is internationalistisch, in de praktijk. Anarchisten leven overal, staan nergens ingeschreven, erkennen wetten en landen niet (maken hun eigen wette) verlangen niet naar politieke macht, vormen geen partijen etc, etc. Een sociaal democratie is gewoon een liberale staat, die een goed vangnet heeft en de cruciale sectoren aan de staat over laat. Meer is het niet.

Volrin
Volrin1 jul. 2023 - 10:45

@Baloem "Volrin de USSR en communistisch China, vlogen elkaar letterlijk in de haren aan de grens. " Links in het algemeen, maar ook het socialisme en communisme zijn ouder dan de USSR of de PRC. Wat die twee landen doen bewijst op geen enkele wijze dat links altijd nationalistisch is geweest is. Zeker niet omdat die landen net zo min links zijn/waren dan Noord Korea een demoratie is. "Uiteindelijk was communisme gewoon een nieuwe vorm van imperialisme. Macht centralisatie-, landjepik, grensconflicten etc, etc." Nogmaals de USSR =/= communisme. :In die zin zijn anarchisten consistenter, omdat ze bestaande overheden niet erkennen en zelf niet gericht zijn op 'nation building' (los van of je het verder met ze eens bent, ze zijn niet hypocriet) " Compleet irrelevant voor uw onjuiste en onwetende bewering dat links altijd nationalistisch is en is geweest.

ChefSache
ChefSache1 jul. 2023 - 10:54

@mark 'Wat extreem-rechts vervolgens doet is de schuld in de schoenen van vluchtelingen schuiven.' Schuld is een groot woord, en tevens overdreven. Maar als je kijkt naar de cijfers van de bijstand naar afkomst zul je zien dat een overgrote meerderheid daarvan een migratie achtergrond heeft.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa1 jul. 2023 - 11:09

Volrin. Wat anarchisten doen, is hun idealen direct in de praktijk brengen. Prefiguratie, noemen ze dat, geloof ik. Het idee dat je je idealen moet leven en vormgeven. Ze zien het niet als iets voor in de toekomst, ze willen het hier en nu. Je kan het met ze oneens zijn, maar je kan ze niet betichten van hypocrisie. Ze zijn wel echt veganistisch en echt internationalistisch ingesteld, etc. etc. Voor de andere linkse scholen, was internationalisme meer een stip aan de horizon. Iets voor een toekomst. Eerst wilde ze politieke macht veroveren en sterk komen te staan op het wereldtoneel. Als de USSR niet communistisch is, wat is dan het communisme? Als we Lenin en Stalin niet communistisch noemen, over wat voor soort communisme hebben we het dan? Als de SP niet sociaal democratisch is, wat is het dan?

Satya
Satya1 jul. 2023 - 14:10

"Een sociaal democratie is gewoon een liberale staat, die een goed vangnet heeft en de cruciale sectoren aan de staat over laat. Meer is het niet. " Welnee, sociaal democratie heeft altijd geprobeerd op internationaal vlak samen te werken met landen en partijen waar volksverheffing een waarde leek te hebben. Er is niets mis met nation building zolang dat niet over de rug gaat van andere arbeiders was altijd een thema binnen de sociaal democratie. Sociaal democraten hadden 20 jaar geleden al veel meer op migratieredenen moeten focussen. Ook Lenin was internationaal gericht, Stalin niet. Nee deze politiek valt niet onder sociaal democratie.

Volrin
Volrin1 jul. 2023 - 15:09

@Baloem "Volrin. Wat anarchisten doen, " Is compleet irrelevant voor de bewering dat links nationalistisch is en altijd is geweest. U verzand weer eens in rode haringen. "Voor de andere linkse scholen, was internationalisme meer een stip aan de horizon. Iets voor een toekomst. " Houd toch eens op zo uit uw nek te kletsen. "Eerst wilde ze politieke macht veroveren en sterk komen te staan op het wereldtoneel. " Door samen te werken met arbeiders en andere onderdrukten van over de hele wereld. "Als de USSR niet communistisch is, wat is dan het communisme? " Als Noord Korea geen democratie is, wat is dan een democratie? Als China niet door het volk wordt bestuurd, wat is dan een volksrepubliek? "Als we Lenin en Stalin niet communistisch noemen, over wat voor soort communisme hebben we het dan? Als de SP niet sociaal democratisch is, wat is het dan? " Als u eens op hield wanhopige uitvluchten te zoeken en uw stelling te verdedigen dat links altijd nationalitisch is en is geweest, dan zouden we een redelijk gesprek kunnen hebben. In plaats daarvan blijft u strooien met begrippen die u niet begrijpt, rode haringen en onjuiste beweringen.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa1 jul. 2023 - 20:20

Volrin. Als jij en ik ander soort begrippen gebruiken, voor verschillende onderwerpen/verschijnselen, dan praten we langs elkaar heen. Wat we nu dus doen. Satya. Dat is mijn perceptie van sociaal democratie. Dat is hoe ik de beweging zie/omschrijf. Links bestaat uit : sociaal democratie, communisme en anarchisme Alleen het anarchisme spuugt echt op nationalisme, ook op linkse vormen van nationalisme. Europese anarchisten leefde/leven vaak een nomadisch bestaan en geven niets om landsgrenzen, of opgelegde wetten

Volrin
Volrin1 jul. 2023 - 21:48

@Baloem "Volrin. Als jij en ik ander soort begrippen gebruiken, voor verschillende onderwerpen/verschijnselen, dan praten we langs elkaar heen. Wat we nu dus doen. " Incorrect. U gebruikt niet andere begrippen, maar idiosyncratische definities. U stelde iets dat volgens gangbare definities en beschikbare historische kennis volslagen onzin is: dat links altijd nationalisch is en is geweest. Een bewering die u op geen enkele wijze heeft kunnen staven. "Satya. Dat is mijn perceptie van sociaal democratie." U heeft in uw in uw reacties inderdaad duidelijk gemaakt niet te weten wat sociaal democratie is. "Dat is hoe ik de beweging zie/omschrijf. " Waarom kijkt u niet hoe die beweging zich zelf ziet en gedraagt? "Links bestaat uit : sociaal democratie, communisme en anarchisme" Wederom onjuist. Zo is er ook socialisme, zonder de democratische qualificatie. En anarchisme is er ook in kapitalistische vorm. Lees u eens in. "het anarchisme spuugt echt op nationalisme, ook op linkse vormen van nationalisme. Europese anarchisten leefde/leven vaak een nomadisch bestaan en geven niets om landsgrenzen, of opgelegde wetten" Uw fixatie met anarchisten blijft een irrelevante afleiding van uw bewering dat links nationalistisch is.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa2 jul. 2023 - 8:59

Volrin Ja, anarcho kapitalisme bestaat ook. Hans Herman Hoppe, Rothbard, etc, etc. Ken uw klassiekers.( Interessante materie om te lezen, zelfs al sta je er totaal niet achter) Toch noemt men het krakers anarchisme doorgaans links. Maar Volrin, dit begint een zinloos haantjesgevecht te worden tussen jou en mij Mijn conclusie blijft. Links is in de praktijk vaak minder internationalistisch dan in de theorie En sociaal democratie is een soort modern/progressief liberalisme

Rudyxabc
Rudyxabc30 jun. 2023 - 16:35

Ik heb een WIA op bijstandsniveau. Met de verhoging dit jaar en de stijging de laatste jaren en lang sparen is het nu makkelijker om regelmatig een stapel studie en zelfhulp boeken te kopen en te investeren in mezelf. Ik geloof niet dat de bodem van de maatschappij er wat meer bijkrijgt. Een aantal nieuwsartikelen over hoe 'alles' aan drugs en roken en feest opgaat is genoeg om weer de hardheid in te zetten.

2 Reacties
BrotherV
BrotherV30 jun. 2023 - 18:09

Wat een gezwatel.

Rudyxabc
Rudyxabc1 jul. 2023 - 12:04

@brotherV Ik moest het woord even opzoeken. Oud woord. Leerzaam ook :)

WRM
WRM30 jun. 2023 - 16:35

Bij Robbie stonden ze aan de deur dat moedig ik niet aan of roep er niet toe op Maar het geeft wel inzicht in de levenstijl en hoe ver de politiek met salarissen van 140.000 euro per jaar af staan van in hun ogen het gepeupel Dit soort politici hebben geen empathie en zetten alleen een desastreus klimaat beleid door en hoe het normale voll nog meer uitgekleed kan worden

Rechtse   Bal
Rechtse Bal30 jun. 2023 - 16:07

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

1 Reactie
Paul250371
Paul25037130 jun. 2023 - 18:06

Ware het niet dat werken niet loont aangezien het loon het wellicht net wint van de staatssteun aan de woningbouw en de ziektekostenverzekeraars die men heel smerig subsidies noemen en dus vervallen. Is het een rare gok dat jouw trap in de rug, of zoals jij het noemt, " een gezonde prikkel" eerder neigt naar het verlagen van de "minimum inkomsten" dan het verhogen van de lonen. Want iets met onze kosten en export en concurrentie en markt en blllaaahhhh

EUpiet
EUpiet30 jun. 2023 - 15:38

Het is natuurlijk wachten op de reacties van: (VVD rechts) Ja maar ze roken, drinken, hebben een Netflix abonnement, bij ons bij de voedselbank zie je allemaal dure auto's staan, ze hebben een mobieltje, laten ze die huisdieren weg doen. (D66 rechts) Iedereen is gelijk in dit land en ze hadden gewoon al de kansen die geboden worden moeten aanpakken. We laten niemand vallen maar we kunnen natuurlijk ook niet iedereen bij het handje vasthouden. Eigen verantwoordelijkheid weegt zwaar. Wel kunnen we nog wat bij het onderwijsbudget doen. (PVV, FvD, JA21 rechts) Schande, regering moet opstappen maar wel meestemmen met de VVD op sociaal economische onderwerpen. (CDA, BBB rechts) Mensen moeten weer leren zorgzaam voor elkaar te zijn. Hier zou ook een rol voor de kerk en de gaarkeukens moeten zijn. (PvdA rechts) Dit moet niet kunnen en we moeten zorgen voor de zwakkeren in de samenleving. Maar in een coalitie is het nu eenmaal geven en nemen dus die zwakkeren moeten nog even wachten. Er zijn andere prioriteiten. Overigens is dat opkomen voor de zwakkeren sinds begin 1990 heel ouderwets. Same old story.

3 Reacties
BrotherV
BrotherV30 jun. 2023 - 18:16

De PVV stemt op sociaal economisch gebied ook altijd mee met de VVD.

EUpiet
EUpiet30 jun. 2023 - 21:51

@BrotherV. Ja dat zeg ik. En nu?

Paul Spijkers
Paul Spijkers30 jun. 2023 - 22:17

Verdrietig en grappig.

Panthera
Panthera30 jun. 2023 - 15:29

Ik kan iemand op Joop die nu graag de vloer met zijn criticasters wil gaan aanvegen, Daan wijs ze erop hé.

badgast
badgast30 jun. 2023 - 15:03

Pakweg, het minimumloon moet een stuk omhoog. Alle toeslagen zijn feitelijk niets met dan een subsidie op de loonkosten voor de grote bedrijven als Aldi, IKEA , FLINK etc die mensen op belachelijke roosters op puur minimumloon laten werken. Mij belastinggeld draagt op die manier bij aan de dividenden die die bedrijven uitkeren aan hun aandeelhouders, in plaats van hun medewerkers een acceptabel salaris te betalen.

5 Reacties
Ranonkel2
Ranonkel230 jun. 2023 - 16:16

Als de consument bereid is meer te betalen voor producten dan is dat een prima optie. Je ziet nu duidelijk dat de afgedwongen loonsverhogingen 1 op 1 door berekend worden

BrotherV
BrotherV30 jun. 2023 - 18:19

Dividendbelasting moet omhoog, hypotheekrenteaftrek moet weg, erfbelasting moet omhoog. Geld zat, we zijn 1 van de rijkste landen op aarde op papier.

r v b
r v b30 jun. 2023 - 19:47

@ranonkel2: Als het bedrijfsleven bereid is wat minder winst te maken kunnen de prijzen flink omlaag.

badgast
badgast1 jul. 2023 - 6:53

@nonkel: welke afgedwongen loonsverhogingen?

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa1 jul. 2023 - 8:43

Badgast. Goed gezien, dit is inderdaad te smerig voor woorden Zo'n bedrijf zegt : ik betaal mijn mensen niet. Waarop de overheid denk: shit, dan gaan mensen verhongeren en valt het systeem uit elkaar. Dus wat doet de overheid, die mensen maar toeslagen geven en dus indirect die bedrijven subsidiëren. Wij subsidiëren die bedrijven dus. Maar een bedrijf zou nooit subsidie moeten krijgen. Althans, in theorie. Maar zoals we weten, de theorie is vaak anders dan de lelijke, banale realiteit. Belastingbetalers zouden wat kritischer mogen zijn. Wij betalen die belasting, waar gaat die belasting naar toe? Aandeelhouders? Vriendjes van vriendjes? Wie betaald, bepaalt. Althans, in de theorie

Hann63
Hann6330 jun. 2023 - 15:02

We kunnen van het bedrag van Jetten, 28miljard, wel 6miljard afhalen. En dit jaarlijks doen. 20 a 22 miljard lijkt mij meer dan genoeg voor Robbie. Armoede en geldgebrek doet wat met het leven van deze mensen. En pak het nu ook eens daadwerkelijk aan!!!

8 Reacties
Adaestuo
Adaestuo30 jun. 2023 - 15:54

@Hann63 30 jun. 2023 - 17:02 Er gaat van die '28miljard' onder meer ook veel worden gestoken in verduurzamen en dus energiezuiniger maken van sociale huurwoningen, woningen waar de mensen waar het in dit draadje over gaat in wonen. O wacht even ja, dat wil jij natuurlijk niet horen omdat het je zurig-rechtse lulverhaaltje mogelijkerwijs zou kunnen doen haperen. En sinds wanneer bekommeren rechtse mensen zich om mensen die in armoede leven, valt daar nu ineens wat mee te winnen of zo?

vdbemt
vdbemt30 jun. 2023 - 17:59

Ik stel voor dat Jetten niet aan kerncentrales begint. Het bouwen van een kerncentrale kost tien tot tientallen miljarden (de Hinkley Point centrale in het Verenigd Koninkrijk kost bijvoorbeeld zo'n 31 miljard). Het opdoeken van een kerncentrale is ook nog eens ontzettend duur (de kosten van Borssele zijn nu al 600 miljoen en stijgende). Al dit geld zit niet in de door jou genoemde 28 miljard. Maar ja, kerncentrales zal nou net weer iets zijn wat jij wél wil. Ook al is dat nog vele malen duurder en gaat dat helemaal (zoals jij rekent) ten koste van de mensen die al geen geld hebben. Kom je dan ook voor ze op?

ChefSache
ChefSache30 jun. 2023 - 18:05

@adaestuo Daar winnen we toch 0,000036 graden mee.

BrotherV
BrotherV30 jun. 2023 - 18:22

adaestuo, puur gehuigel inderdaad die zorgen van rechtse mensen voor de armen in onze samenleving. Rechtse adviezen over wat links moet doen om te groeien, van het zelfde laken een pak.

Martin van der Linde
Martin van der Linde30 jun. 2023 - 20:02

Als je ergens geld wil weghalen liggen er nog tientallen miljarden klaar die de boeren niet wilden hebben.

Gimli1955
Gimli195530 jun. 2023 - 20:14

@Adaestuo Helaas zie ik daar erg weinig van, dat er huurwoningen geïsoleerd worden of energie zuiniger. Net als het bouwen gebeurt er helemaal niets. Afgelopen jaar hadden er 90.000 woningen gebouwd moeten worden en het bleef steken op 3500 volgens mij. In mijn stad doen de woningbouw coöperaties hun best, maar ze moeten nog steeds een belachelijke belasting betalen, waardoor het investeren niet echt lukt. Daarnaast moeten ze nog steeds bijdragen aan het mismanagement van de coöperaties uit de Randstad met hun Maserati directies. Net als met de reparaties van de gaswinning huizen zal de uitvoering weer heel wat zakken vullen van bedrijfjes die profiteren van de marktwerking en de bureaucratie van incompetente politici.

BrotherV
BrotherV1 jul. 2023 - 0:44

"de coöperaties uit de Randstad met hun Maserati directies. " Echt zwak dit.

Gimli1955
Gimli19551 jul. 2023 - 7:13

@BrotherV Vertel maar inhoudelijk en onderbouwd of de Randstad coöperaties die niet hadden? De goede coöperaties hebben in het verleden moeten mee betalen aan de moedwillig ontstane situatie van de megalomane ideeën van de slechte. Miljarden zijn verdwenen door de zieke mentaliteit van de leidinggevenden, die de rekening hebben neergelegd bij de huurders. Dat is inhoud in plaats van een nietszeggende mening in een oneliner, waarvan een deel nog is gecopy-paste.