Joop

AD-artikel burgerarrest zet aan tot heksenjacht op moslima's

  •  
01-08-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
199 keer bekeken
  •  
niqaab2

© Afbeelding: Pixabay

In het huidige giftige politieke klimaat geeft het AD-artikel over het boerkaverbod een opening voor een heksenjacht tegen moslima’s.
Weldenkend Nederland is opgeschrikt door een gewelddadige oproep in het AD. In het artikel wordt aandacht besteed aan wat burgers zelf kunnen doen als zij iemand met een boerka zien. Het AD stelt in antwoord op deze vraag dat een burgerarrest uitgevoerd kan worden, waarbij een boerkadraagster tegen de grond gewerkt kan worden als zij de benen zou willen nemen. Deze oproep is niet alleen in de kern racistisch, maar ook selectief. Daarnaast werkt het ook willekeur door burgers in de hand.
De grondslag voor het burgerarrest is artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering: “In geval van ontdekking op heeter daad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden.” Dit stoffige en relatief onbekende wetsartikel wordt pas uit de kast gehaald door het AD wanneer het moslims betreft. Als we het in de samenleving bijvoorbeeld hebben over het appverbod op de fiets vindt het AD het niet noodzakelijk om dit middel van stal te halen bij het uitleggen van deze nieuw ingevoerde overtreding.
Opvallend is ook dat het artikel zich expliciet richt op boerka’s en niet op het algemeen dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn. Het AD vernauwt hiermee een open geformuleerde norm tegen het dragen van gezichtsbedekkende kleding en neemt hiermee het racistische frame over dat voorstanders beogen met dit verbod: het belemmeren van moslims en het onevenredig treffen van boerkadraagsters. Het gevolg is dat racisten vrouwen in boerka wel tegen de grond zullen werken, maar grote kerels met een integraalhelm zullen sparen.
Aanzet tot geweld Hiermee is is het AD niet alleen onverantwoordelijk, maar zet het medium ook aan tot geweld. Het AD behoorde te weten dat het dagblad in het huidige giftige politieke klimaat met dit artikel een opening geeft aan racistisch Nederland voor een heksenjacht tegen moslima’s.
Facebook en Twitter staan nu al vol met oproepen om op ‘jacht’ te gaan tegen boerkadraagsters. Zo roept Thijs Roosjen van ACT voor Holland via Twitter iedereen op om “Burkadragers aan te houden en aan de politie over te dragen”. Hierbij wordt zelfs expliciet gevraagd om in groepen te opereren om te zoeken naar overtreders. Op de Facebookpagina ‘Eigen volk eerst’ lezen we: “Yes! Allemaal op jacht!!” Ook Geert Wilders grijpt deze kans tot ‘handhaving’ met beide handen aan en informeert zijn achterban over deze mogelijkheid, verwijzend naar het artikel.
Vrijbrief voor geweld Verder is het artikel is niet alleen selectief en racistisch, maar geeft het ook slechts een summiere juridische context aan juridische leken voor het toepassen van geweld. Velen interpreteren dit artikel als een vrijbrief voor geweld, wat eigenrichting in de hand zal werken. Want om te beoordelen hoeveel geweld er gebruikt mag worden bij een burgerarrest moet altijd gekeken worden naar de proportionaliteit en de subsidiariteit van het geweld.
Bij de subsidiariteit wordt gekeken of er een andere manier voorhanden is om het arrest uit te voeren, bijvoorbeeld het bellen van de politie om assistentie. Bij de vraag of er proportioneel gehandeld wordt moet gekeken worden of het toegepaste geweld in verhouding staat tot de ernst van het feit en de mate van verzet. Iemand tegen de grond houden voor een licht vergrijp als het dragen van een boerka, een handeling waartoe wordt opgeroepen in het AD, is alles behalve proportioneel. Dit handelen heeft eigenrichting tot gevolg, en daarmee ook mishandeling.
Het is daarom onbegrijpelijk dat Hans Nijenhuis, hoofdredacteur van het AD, niet bereid is om deze keutel in te trekken. Racisme blijft een blinde vlek voor de Nederlandse journalistiek en het AD werkt ijverig mee aan het normaliseren hiervan. Wat mij betreft is het AD medeplichtig bij elk disproportioneel uitgevoerd burgerarrest in het kader van het boerkaverbod.

Meer over:

opinie, ad, boerkaverbod
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (70)

Peterrr2
Peterrr22 aug. 2019 - 20:40

@TheolidusMonk, en ben je al een bericht tegengekomen van een burgerarrestatie of dat er een vrouw al een boete heeft gekregen? Want het zou volop jacht worden beweerde je? Toen het appverbod voor fietsers van kracht werd zag je op de dag zelf al de eerste berichten langskomen van fietsers die beboet waren. Dus als er sprake van zijn van burgerarrestaties, dan komt ook dat vast wel in de social media. Ik hoop dat het oorverdovend stil blijft en dat jij ongelijk krijgt. Zou mooi zijn als je dat dan ook wil toegeven.

3 Reacties
Thelonious Monk
Thelonious Monk3 aug. 2019 - 18:56

Hoi Peterrr, Blijkbaar ging het de eerste keer straal langs je heen, dus herhaal ik wat ik hieronder zei: 1) Er zijn de afgelopen jaren al genoeg incidenten geweest met sluiers en niqaabs en je bent slim genoeg om te bedenken dat die incidenten eerder zullen toenemen dan afnemen door deze ontwikkelingen. 2) Als er in diverse media wordt opgeroepen om burgerarresten te gaan uitvoeren, als Pegida gedekt door de wet een Treibjagd aankondigt, als zelfs parlementaire politici daartoe oproepen en aankondigen dat een hoofddoekverbod de volgende stap is, dan ís er verdomme al genoeg gebeurd dat elke Nederlandse moslima (en elke Nederlander met een hart) raakt. Alleen iemand die buitengewoon geprivilegieerd is (en niet gezegend met heel veel empathie) blijft dan stug volhouden dat er niks gebeurd is.

Peterrr2
Peterrr24 aug. 2019 - 8:47

Dank voor je antwoord. Er is dus (gelukkig) niets negatiefs veranderd sinds de invoering van het verbod. De jacht, zoals sommigen beweerden, is uitgebleven. Je mag het ook gewoon toegeven dat je ongelijk had, ipv een afwijkend antwoord herhalen. En verder heb ik al vaak genoeg geschreven dat ik het een onzinverbod vind, dus wat mij betreft mag het teruggedraaid worden. Maar daar ging het nu even niet om.

Peterrr2
Peterrr24 aug. 2019 - 8:48

Afwijkend... ik bedoelde ontwijkend. Excuses.

Buitenstaander
Buitenstaander2 aug. 2019 - 17:40

Ooit wel eens bij u opgekomen dat dit gewaad louter in stand wordt gehouden door zeer conservatieve geestelijken, die blijkbaar niet zoveel ophebben met de vrouw als gelijkwaardig. En dan klagen over heksenjacht op vrouwen. Is er trouwens in het Arabisch een woord voor introspectie?

4 Reacties
Katootje2
Katootje22 aug. 2019 - 21:03

Is het wel eens in je opgekomen dat mensen die anderen willen dwingen om iets niet te doen precies hetzelfde zijn als de mensen die anderen willen dwingen om iets wel te doen?

Peterrr2
Peterrr23 aug. 2019 - 9:46

@Katootje, je bedoelt dus dat de mensen die eisen dat ZP niet meer zwart geschminkt mag worden hetzelfde zijn als de 'rechtse tokkies' waar ze zo op neerkijken?

Katootje2
Katootje23 aug. 2019 - 17:37

Dat zou zo zijn als de tegenstanders een "ZP-verbod" wettelijk zouden willen vastleggen om die vorm van discriminatie te verbieden. Linkse democraten gaan ervan uit dat ze vanzelf tot "inzicht" komen, als ze tot de ontdekking komen dat alleen dom-rechtse witte tokkies nog aan dat racistische toneelstukje vasthouden en ze bespot worden door hun kinderen omdat ze zo ouderwets zijn. Tenslotte gaat het om onzekere mensen die zich vastklampen aan de waardering van hun peer-groep om hun gevoel van eigenwaarde inhoud te geven. Fascisten zijn geen mensen die superieur zijn, maar die graag superieur zouden willen zijn. Zelfs als burkadragers in wezen ook tot die groep behoren zijn het er maar 300 en vormen dus geen enkel probleem in vergelijking met hun tegenhangers.

Peterrr2
Peterrr24 aug. 2019 - 8:50

Katootje, jij kan wel blijven roepen dat iets een racistisch toneelstukje is. Maar dat betekent niet dat het - als je dat maar vaak genoeg herhaalt - ook een racistisch toneelstukje is. Je zou er idd vanuit gaan dat linkse democraten vanzelf tot dat inzicht komen, maar blijkbaar niet bij iedereen. Dus blijf lekker roepen.

Katootje2
Katootje22 aug. 2019 - 16:01

Laten we ons allemaal vermommen, privacy is een mensenrecht - https://vimeo.com/236991614

7anpau1
7anpau12 aug. 2019 - 9:25

Grappig dat u mijn voorbeeld heeft gebruikt of is dat toeval? Van een oproep tot een heksenjacht is geen sprake. Het ‘juridisch advies’ van het AD is inderdaad opmerkelijk en hypocriet omdat bij andere wetgeving dit niet werd gegeven. Aan de andere kant is de vraag van de journalist aan het OM (wat mag de burger zelf?) in dit specifieke geval wel begrijpelijk omdat er vooraf door diverse instanties is aangegeven niet te zullen handhaven. De aandacht voor deze wet is buitensporig en tendentieus maar dat ligt niet alleen aan het AD Het is mijns inziens echter vooral een gevalletje ‘don’t confuse your google search with a law degree.’ Het is namelijk ontzettend slecht advies van het AD en dus slechte journalistiek.

Elkin
Elkin2 aug. 2019 - 9:10

Ik ben benieuwd naar de cijfers de komende maanden/jaren, ik geloof nl niets van al het bangmakerij. Wat het AD-artikel in ieder geval aantoont is dat het als een groot gemis kan worden beschouwd dat ons basis- en middelbaar onderwijs zich amper richt op educatie van de wet.

Ivan61
Ivan612 aug. 2019 - 6:38

Het woord racisme is hier niet van toepassing. Welke ras wordt hier misbruikt door andere? Ik ben tegen verbod maar laten wij juiste termen gebruiken.

Arne Koning
Arne Koning1 aug. 2019 - 21:29

Het AD had zover ik op hun site kan vinden deze vraag geplaatst waarover nu de ophef speelt: “Wat mag ik zelf doen als ik iemand met een boerka zie?" Daarop volgt onderstaand volledig intacte maar door mij van tussentijds commentaar voorzien antwoord: "Net als de medewerkers in het openbaar vervoer en in ziekenhuizen en scholen mag u een boerka- drager aanspreken. Iedere burger kan dat doen." Precies als dus geldt voor mensen die met maskers, bivakmutsen, integraalhelmen, e.d. op die plaatsen rondlopen en bij aanspreken dus een goed recht. "Als u zich stoort aan de boerka op een plek waar dat verboden is, kunt u vragen of de vrouw haar boerka wil afdoen of de locatie wil verlaten." Daar zit dus met dar recht van een eenvoudig aanspreken geen spatje noodzakelijke agressie bij. "En u kunt de politie bellen." Idem. "Ook is het toegestaan om een burgerarrest uit te voeren, zo bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Volgens artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering is bij ontdekking van een strafbaar feit iedereen bevoegd om een verdachte aan te houden. Maar dat mag alleen wanneer iemand op heterdaad is betrapt en wanneer de verdachte meteen aan de politie wordt overgedragen. Dwang mag alleen worden gebruikt om te voorkomen dat een verdachte de benen neemt, dat kan door iemand bijvoorbeeld tegen de grond te houden." Ik denk dat het hierom gaat. Dat is formeel een recht wat in ieder geval van een strafbaar feit geldt. Natuurlijk zal dan bijna niemand na een aanspreken zonder resultaat een burgerarrest proberen als het om iemand gaat die een boerka, integraalhelm. e.d. gaat. Mijn idee is dat het met dit boerkaverbod vrijwel altijd bij een voorkomend aanspreken zal blijven zoals in landen waar het verbod al langer geldt ook bewezen wordt. Bij bijvoorbeeld een naaktloper, wat toch ook niet meer dan een verboden verschijnen betreft, gebeurt dat burgerarrest daarentegen wel al snel. Wat iemand meer aanstootgevend of vreesaanjagend vindt bij niet meer dan verboden uiterlijke verschijningen is dan slechts een semantische discussie. Verboden is het in ieder geval. Bij diefstal e.d. zal het sowieso wel vaak anders zijn dat een burgerarrest gepoogd wordt door winkelpersoneel, eigenaren van goederen, en omstanders. Maar naar mijn verwachting dus niet bij een Boerkaverbod. "Verschillende dragers van een boerka of nikab zijn bang dat het publiek gewelddadig wordt. Op de facebookpagina 'Tegen boerkaverbod' schrijft iemand te vrezen dat 'omstanders voor eigen rechtertje gaan spelen' en dat er aanvallen komen." Die angst is dus m.i. net zomin terecht of terecht als de angst van iemand die zich zo verhuld vertoond in het openbaar. Beide angsten zullen oprecht voorkomen en verdienen geen verschil in begrip. Het is overigens wel ironisch dat op de dag van ingang van het boerkaverbod dat een naaktfoto op de Facebookpagina van een museum verwijderd is na klachten. Naakten in de kunst zijn toch echt niet verboden op internet net als ze dat niet in de openbare ruimte zijn. Toch klinken er uit dezelfde hoek als de verdedigers van het recht op het dragen van boerka's die naakten ook als ze in een context van kunst in de openbare ruimte te zien zijn te verbieden.

2 Reacties
Thelonious Monk
Thelonious Monk2 aug. 2019 - 12:01

De geprivilegieerde en niet bijster empathische Arne Koning had met twee minuten googlen meer dan genoeg voorbeelden kunnen vinden van de afgelopen jaren, waarbij vrouwen in een boerka of niqaab op straat zijn aangevallen in Westerse steden. En als hij zijn verstand voor iets anders zou gebruiken dan voor het bagatelliseren van racisme had hij kunnen bedenken dat een verbod, vergezeld van allerlei oproepen aan burgers om zelf in te grijpen, dat geweld in de hand werkt.

JaapieAchterhaaks
JaapieAchterhaaks4 aug. 2019 - 8:04

@Thelonious Monk 2 augustus 2019 at 14:01 Als dat al voldoende is voor u om een statement te maken, ga dan eens googlen op islamitische aanvallen in Europa, dan moet u toch ook kunnen zien dat we te maken hebben met een zeer gevaarlijke ideologie? Oh dan mogen weer niet generaliseren ? Mag dat alleen als er 20 moslima's zijn aangevallen de laatste 10 jaar? (want ik durf te wedden dat u er nog geen 20 bewezen gevallen bij elkaar kan zoeken, ik wel met aantal aanvallen vanuit de islamitische hoek met meer dan 5 doden.

Qizilbash2
Qizilbash21 aug. 2019 - 20:34

Waarom heeft het AD het over de boerka (uit Afghanistan) dat met een boerkaverbod wel of niet uit het Nederlandse straatbeeld zou verdwijnen (echt nog nooit gezien in Nederland) en niet over de niqab die zeer zeldzaam is (100 tot 200 draagsters) maar tenminste nog wel voorkomt? Klinkt boerka soms beter vanwege de connotatie met de Taliban en daarmee met 911 en terrorisme? Klinkt het dan meer alsof dit verbod een maatregel tegen terrorisme is, in plaats van vrijheidsbeperking en maatschappelijke uitsluiting? Door het woordgebruik in het artikel dat het boerkaverbod ‘eindelijk ingaat’ geeft het AD ook niet bepaald blijk van onpartijdigheid. Eindelijk betekent immers dat het te lang heeft geduurd voor het verbod ‘eindelijk’ is ingevoerd. Hoe moet je je paspoort verlengen als je het gemeentehuis niet in mag? Hoe moet je aangifte doen van diefstal, verkrachting of echtelijk geweld als je een politiebureau niet binnen mag? De drempel om hulp te vragen bij de aangewezen instellingen, wordt zo alleen maar nog hoger. Wat als iemand ziek is en door deze uitsluiting geen medische hulp vraagt? Het verbod geldt immers ook voor ziekenhuizen en de VVD en het CDA stellen dat ook ziekenhuizen ‘het boerkaverbod’ moeten handhaven. Is de hippocratische eed niet in strijd met dit ‘boerkaverbod’? Hoewel ik een grote tegenstander ben van DENK, heeft Achraf Johari wel gelijk met dit artikel. Ik heb tijdens mijn studie aan de UvA ’s nachts als beveiliger en nachtportier gewerkt en moest artikel 53 ook leren. Zoals Achraf aangeeft speelt heterdaad, proportionaliteit en subsidiariteit daarbij een grote rol. Een burgerarrest waarbij een boerkadraagster tegen de grond wordt gedwongen, voldoet niet aan de voorwaarden van proportionaliteit en subsidiariteit. Het is goed mogelijk dat de burger die het burgerarrest uitvoert zelf aangehouden en vervolgd wordt voor mishandeling. Daar zijn meerdere rechterlijke uitspraken van. Het OM en de politie zouden er goed aan doen om hiervoor te waarschuwen. Vooral nu extreemrechtse groepen op onder andere Twitter en Facebook oproepen doen als ‘Yes! Allemaal op jacht!!’ en ‘#maakergebruikvan!’. Onbegrijpelijk dat die woordvoerder van het Openbaar Ministerie (volgens het AD tenminste) zomaar zonder op- of aanmerkingen bevestigt dat een burgerarrest mogelijk is wanneer iemand een niqab draagt en daarmee de wet overtreedt. Hij noemt de termen ‘proportionaliteit’ en ‘subsidiariteit’ niet eens. Het belang van aanhouding en de zwaarte van de overtreding bij het dragen van een niqab is in tegenstelling tot bijvoorbeeld geweldpleging of diefstal, zeer, zeer laag (nihil eigenlijk) en de genomen maatregelen moeten volgens het ‘proportionaliteitsbeginsel’ daarmee in verhouding staan. Een burger die een niqabdraagster tegen de grond drukt is dus totaal disproportioneel. Je werkt toch ook niet iemand tegen de grond omdat diegene majesteitsschennis pleegt, door rood licht is gelopen of het vuilnis op de verkeerde dag buiten heeft gezet? Ook aan het subsidiariteitsbeginsel voldoet een burgerarrest vanwege een niqab niet, want de politie bellen en de locatie doorgeven is een betere en minder ingrijpende manier.

3 Reacties
RechtdoorZee93
RechtdoorZee932 aug. 2019 - 8:25

Waarschijnlijk heeft het te maken met de missie in Afghanistan, alweer jaren terug, tenminste zoiets kan ik me voorstellen. Veel Nederlanders weten het verschil tussen boerka of niqab niet of halen ze door de war. In de Nederlandse volksmond is boerka het woord voor beide. Zit volgens mij geen complot achter. "Hoe moet je je paspoort verlengen als je het gemeentehuis niet in mag? Hoe moet je aangifte doen van diefstal, verkrachting of echtelijk geweld als je een politiebureau niet binnen mag?" Simpel, gewoon de boerka of niqab uitdoen. Je kan toch ook niet een paspoort verlengen met een bivakmuts of integraalhelm op? Een heel klein beetje respect aan aanpassingsvermogen voor de maatschappij waarin je je bevind kan toch niet teveel gevraagd zijn?

Mr Ed
Mr Ed2 aug. 2019 - 9:24

"Hoe moet je je paspoort verlengen als je het gemeentehuis niet in mag? Hoe moet je aangifte doen van diefstal, verkrachting of echtelijk geweld als je een politiebureau niet binnen mag?" Gewoon je gezicht laten zien zoals iedereen?

Qizilbash2
Qizilbash22 aug. 2019 - 14:17

Misschien weten veel Nederlanders het verschil tussen de boerka en de niqab niet maar het AD weet het wel en de overheid weet het al helemaal. Ik betwijfel of er boerkadraagsters zijn in Nederland. Hoogstens 1 of 2. Verder zijn er vermoedelijk zo'n 100 tot 200 niqabraagsters. Het is inderdaad heel simpel als je niets geeft om de rechten van een ander die niet is zoals jij. ‘Simpel, gewoon … doen’ kun je willekeurig toepassen op van alles en nog wat, als het enkel gaat om het ‘respect tonen’ door je ‘aan te passen aan de meerderheid’. Je kunt ook ‘respect tonen’ en ‘je aanpassen aan de meerderheid’ door ‘simpel, gewoon de hoofddoek of de Keppel afdoen’, bij de deur van het ziekenhuis of het politiebureau. Je kunt ook ‘simpel, gewoon het judaïsme of de islam afzweren’, voordat je naar binnen mag. Vegetariërs kunnen ‘simpel, gewoon een plak worst’ eten voor ze binnen mogen. Als je niet hetzelfde doet als de meerderheid toon je immers geen respect en verspeel je daarmee het recht op dringende medische hulp in het ziekenhuis, aangifte te doen van mishandeling of diefstal in het politiebureau of het verlengen van je ID-kaart in het stadhuis. Het lijkt mij dat het criterium vooral moet zijn of je er iemand of de maatschappij schade mee berokkent in plaats van of je wel of niet ‘respect toont’ door je ‘aan te passen aan de meerderheid’. Zodra ik hoor dat iemand onnodig assimilatie eist met als smoes ‘respect aan de meerderheid’ (oftewel autochtonen) weet ik meteen dat ik met een racist of tenminste een xenofoob te maken heb.

Hansje_pansje
Hansje_pansje1 aug. 2019 - 18:00

"racistisch", tegenover welk ras...? Het ras van de boerka-draagsters? Houd toch op met het rondslingeren van dit soort termen, zo verliezen ze ook nog de impact wanneer ze daadwerkelijk van toepassing zijn.

2 Reacties
Qizilbash2
Qizilbash21 aug. 2019 - 20:46

Racisten wijzen er graag op dat ‘boerkadraagsters’ (nog nooit een boerka gezien in Nederland, wel een paar keer een niqab) of moslims in het algemeen, geen ras zijn en dus niet het slachtoffer kunnen zijn van racisme. Gek genoeg zeggen ze wel steevast ‘dan moeten ze dat maar in hun eigen land dragen’ als wordt gevraagd wie ze kwaad doen door een niqab te dragen. Terwijl een disproportioneel groot deel van de circa 100-200 draagsters autochtone bekeerlingen zijn. Uit het feit dat zij de niqabdraagsters als buitenlanders zien, terwijl ze dat vaak helemaal niet zijn, is het wel duidelijk dat dit verkapt racisme is. Zo zijn er nog vele andere aanwijzingen dat dit verkapt racisme is.

Thelonious Monk
Thelonious Monk1 aug. 2019 - 21:08

Precies, joden en zigeuners zijn ook geen ras, anders kon je Hitler ook wel een racist gaan noemen...

Gi Raf
Gi Raf1 aug. 2019 - 16:56

De wet - Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding - is op democratische wijze tot stand gekomen in Nederland. Niet zo uitzonderlijk overigens als we kijken naar andere (islamitische) landen. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4800236/boerkaverbod-buitenland-boetes-proces-verbaal-politiek Nu kan je als een schaap dat onverdoofd met religieus genoegen gekeeld wordt (ook verboden trouwens en niet alleen bij dieren) blijven mekkeren maar dat is weer zo vreselijk democratie ondermijnend. Blijven hameren op de vraag wie en hoe gaat handhaven is ook vragen naar de bekende weg. In Nederland is dat in eerste instantie de politie (het is maar dat je het weet) en dat lukt ondanks alle tegenwerking normaal gesproken aardig. Ook als het gaat om ogenschijnlijke futiliteiten die echter wel zien op veiligheid zoals een verbod op telefoneren in de auto. Dat het AD (hypocriete) onwetenden antwoord geeft op de vraag wie in Nederland normaal gesproken in eerste instantie in het openbaar de wet handhaaft is alleen maar te waarderen. Ze zullen dat vast niet gedaan hebben met het idee van iedereen een democraat te kunnen maken die zich gaat bedenken welke reli waanzin er niet verboden is om gebukt onder te gaan.

2 Reacties
Martinel
Martinel1 aug. 2019 - 17:31

Democratie met één stem meerderheid? Omdat Haga wordt getolereerd?

Qizilbash2
Qizilbash21 aug. 2019 - 21:03

Veruit de meerderheid van alle halalslachtingen in Nederland worden al meer dan 10 jaar verdoofd uitgevoerd. De grootste halalcertificeringen in Nederland geven allemaal hun keurmerk aan verdoofd slachten. Misschien bedoel je kosjerslachtingen? Gaf het AD volgens jou alleen maar antwoord op de vraag wie in Nederland normaal gesproken in eerste instantie in het openbaar de wet handhaaft? Dat zijn opsporingsambtenaren (algemeen en buitengewoon). Heb je dit artikel of het AD artikel wel gelezen? De vraag die in het AD gesteld en beantwoord werd was: ‘3. Wat mag ik zelf doen als ik iemand met een boerka zie?’ De kritiek van dit artikel betreft het antwoord van het AD op die vraag. Die vraag werd niet bewonderenswaardig beantwoord maar onverantwoordelijk en incompleet zonder inachtneming van de proportionaliteit- en subsidiariteitbeginselen. Als je er rekening mee houdt dat extreemrechtse groepen op onder andere Twitter en Facebook oproepen doen als ‘Yes! Allemaal op jacht!!’ en ‘#maakergebruikvan!’ dan is het artikel van het AD extreem onverantwoordelijk.

Martinel
Martinel1 aug. 2019 - 16:06

Goh mevrouw Olongren heeft eindelijk haar kroonjuweel gelanceerd.

1 Reactie
Klaas Punt
Klaas Punt2 aug. 2019 - 12:13

O, komt dit uit de koker van mevr. Ollongren? Nou, die zakt weer een paar plaatsen op de lijst.

Frits Jansen
Frits Jansen1 aug. 2019 - 15:48

Ik trek een heel andere conclusie, namelijk dat de mogelijkheid van "burgerarrest" met "proportioneel" geweld aantoont wat een idiote wet dat boerkaverbod is. Ja, het AD spitst het toe, maar dat is nodig voor deze boodschap. Het boerkaverbod geeft PVV aanhangers legaal de mogelijkheid geweld te gebruiken. De politie kan een signaal geven door de slachtoffers van zo'n burgerarrest meteen weer vrij te laten (de politie is niet verplicht op elke slak zout te leggen), dan is de mop er snel af. Misschien is ook een proefproces te overwegen. Nee, het burgerarrest moet niet worden afgeschaft, want als ik bestolen word en de dief betrap moet ik wel kunnen ingrijpen. Als ik dat durf tenminste. Het is verboden in treinen de rust te verstoren. Ik heb er wel eens over gedacht een luidruchtige conducteur aan te houden. In de internationale IC uit Duitsland beschouwt het (Nederlandse) treinpersoneel de barwagen soms als een verlengstuk van hun bedrijfskantine, en gingen ze er ook uitgebreid bellen, terwijl er bordjes hingen met het verzoek dat niet te doen. Conducteurs staan blijkbaar boven alle regels. Maar niet boven de wet!

2 Reacties
Thelonious Monk
Thelonious Monk1 aug. 2019 - 16:47

"... dat de mogelijkheid van “burgerarrest” met “proportioneel” geweld aantoont wat een idiote wet dat boerkaverbod is. Ja, het AD spitst het toe, maar dat is nodig voor deze boodschap." Tjee, Frits, die mogelijkheid had ik niet overwogen bij het AD, dat al twintig jaar onafgebroken stemming maakt tegen moslims, twee ex-moslims als columnisten in dienst heeft om de islam er permanent van langs te geven en Wierd Duk jarenlang de vrije hand heeft gegeven om een hele bevolkingsgroep te criminaliseren. Dus als dat AD een apart kopje 'Wat kan ik zelf doen' maakt, met de ins en outs van een burgerarrest, dan doen ze dat om op een ironische en ludieke manier de praktische onuitvoerbaarheid van de wet aan de kaak te stellen? Misschien moet de krant dan jou in dienst nemen om jouw verfritsende kijk aan anderen uit te leggen. Om te beginnen aan al die lui die nu al anderhalve dag roepen dat ze op boerkadraagsters gaan jagen en die blijkbaar allemaal net als ik het bericht verkeerd hebben gelezen.

Martinel
Martinel1 aug. 2019 - 16:50

En weet je onze nationale blonde held heeft al weer een volgend verbod aangekondigd. Hoofddoekjes verbieden. Zal ik wat zeggen? Mijn moeder droeg in de jaren '50/60 ook een hoofddoekje. Niemand die daar ooit aanstoot aan gaf, was gewoon 'mode' of gewoon 'tegen de regen' (die doorzichtige..) Maar nu is het treiteren van andersdenkenden en dat is aan de orde van de dag. Dat is de manier van 'leven' hier ter lande geworden. Pesten naar alles en iedereen die niet jouw mening aanhangt.

Pake Jeep
Pake Jeep1 aug. 2019 - 15:10

Het zou nog enigszins begrijpbaar kunnen zijn, als de voorstanders van deze wet de courage hadden, toe te geven, dat het gewoon gaat om het treiteren van moslims. De integraal helm en bivakmuts, zijn er later gewoon met de haren bij gesleept, om er een legaal sausje aan te geven. In elke discussie gaat het ook over de boerka of niqaab en nergens anders over. Geen woord over integraal helm of bivak muts. Geef het maar toe, het is moslima's pesten en een poging kiesvee te ronselen bij Pegida, PVV en FvD. Goh wat een helden.

5 Reacties
Archie Bunker
Archie Bunker1 aug. 2019 - 15:38

....met de haren bij gesleept... Waar het in essentie om gaat is de boerka/niqaab draagster te beschermen tegen mannen die hun seksuele driften niet in de hand hebben. Dat dit een non-issue is bewijst het aantal vrouwen wat zonder op straat loopt. Je kunt eerder stellen dat vrijheid van religie etc. er met de haren bijgesleept is.

Peterrr2
Peterrr21 aug. 2019 - 15:56

Natuurlijk is het alleen maar treiteren en heb je niets aan deze wet. Lijkt me dat links nu gewoon moet zorgen dat er een nieuw voorstel komt waardoor deze wet weer verdwijnt.

Klaas Punt
Klaas Punt1 aug. 2019 - 16:08

Ook mijn indruk, Pake.

Anoniempje5
Anoniempje51 aug. 2019 - 16:45

Inderdaad. Degene die tegen een wethouder staan te zingen dat er een piemel in moet, koran en moskeeën willen verbieden, voor het verbieden van redden van drenkelingen zijn enz. moeten we nu opeens van gaan geloven dat ze begaan zijn met onderdrukking van vrouwen en dan ook nog eens moslim vrouwen. Het is ze er echt niet om te doen.

Qizilbash2
Qizilbash21 aug. 2019 - 21:30

Archie, kun je mij uitleggen hoe niqabdraagsters door een ‘boerkaverbod’ beschermd worden tegen mannen die hun seksuele driften niet in de hand hebben? Hoe helpt het deze niqabdraagsters als zij niet het politiebureau binnen mogen om aangifte te doen van mishandeling of verkrachting? Hoe helpt het deze vrouwen als zij niet het ziekenhuis binnen mogen met hun niqab? Hoe helpt het dat de VVD en CDA stellen dat ziekenhuizen verplicht zijn om het boerkaverbod strikt te handhaven terwijl de ziekenhuizen zelf de boerka willen gedogen omdat deze vrouwen anders medische hulp zullen mislopen. Dit verbod is in strijd met de hippocratische eed van artsen. Hoe helpt het deze vrouwen als zij na het verlopen van hun paspoort niet het gemeentehuis binnen mogen om hun paspoorten te verlengen? Denk jij dat deze vrouwen hun niqab zullen afdoen vanwege dit verbod? Nee, mensen die zo streng geloven zullen alleen maar nog strikter worden bij dergelijke verboden en ondergronds gaan of zich verplicht voelen te verkassen naar gebieden zoals de islamitische staat. Een Salafist die strikt gelooft maar verder niets heeft met terrorisme wordt zo in de armen gedreven van bijvoorbeeld ISIS. In hun ogen bewijst dit verbod, hun vrijheidsbeperking en het uitsluiten van de maatschappij, de westerse hypocriet terwijl men in het westen wel de mond vol heeft over vrijheid. Anoniempje heeft groot gelijk. Het gaat helemaal niet om het helpen van deze vrouwen maar men gebruikt ze enkel om moslims te bestrijden.

Inhoudelijk_Debat
Inhoudelijk_Debat1 aug. 2019 - 14:44

"Het gevolg is dat racisten vrouwen in boerka wel tegen de grond zullen werken" Is dat zo? Dan ben ik eens benieuwd hoeveel racisten we in Nederland hebben. Dat kunnen we dan tenslotte aflezen aan hoe vaak dit gebeurd. Al zie ik niet hoe dit racistisch is. Leg dat eens uit. Sowieso is de vraag hoe deze "oproep" van het AD racistisch is? Daarbij kan weldenkend Nederland prima zien dat er geen oproep wordt gedaan maar dat het AD een vraag beantwoord en daarvoor gewoon naar de wetgeving kijkt om die vraag te beantwoorden. Dat kun je niet fijn vinden, maar je bent niet bepaald weldenkend als je daar de term racistisch aan gaat hangen.

4 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen1 aug. 2019 - 15:08

Dat kunnen we dan tenslotte aflezen aan hoe vaak dit gebeurd d=t en Nee. Racistisch: stuur nou eens de aankondiging van een ander stukje wetgeving waar AD het burgerarrestmodel bespreekt ter handhaving.

Auslander
Auslander1 aug. 2019 - 15:17

@ Inhoudelijk_Debat “je bent niet bepaald weldenkend als je daar de term racistisch aan gaat hangen” Het is degelijk de “weldenkend Nederland” die probeert met de wet een geloof en aan deze geloof gerelateerde (sub)traditie tegen te gaan. Hetzelfde “weldenkend Nederland” heeft geen moeite om een racistisch eigen traditie ongemoeid laten en zich als wetgever ermee niet bemoeien. Men kan ook niet anders dan zo’n moraal van institutioneel racisme te verwachten.

Frits Jansen
Frits Jansen1 aug. 2019 - 15:56

Termen als racist en fascist zijn alleen maar verwarrend. Simpeler is het om gewoon van klootzakken te spreken. Dat het toch niet veel zal gebeuren komt door iets heel anders, namelijk dat er hier praktisch geen boerka/niqaab draagsters rondlopen. Ook al vóór het verbod. Er bestaat trouwens ook zoiets als "misbruik van recht", art. 3:13 BW. Dat is privaatrecht, maar volgens de schakelbepaling art. 3:15 ook van toepassing op andere rechtsgebieden. Dan kan degene die een burgerarrest uitvoert toch beschuldigd worden van onrechtmatig handelen. De straf op wederrechtelijke vrijheidsberoving is fors.

Peterrr2
Peterrr21 aug. 2019 - 15:58

@Kick, laten we nou geen taalnazi's worden en gewoon inhoudelijk reageren. Beetje kinderachtig om over een grammaticafout te beginnen.

Jaja4
Jaja41 aug. 2019 - 14:32

Wilders spreekt begrip uit voor mensen die het burgerarrest tegen boerka's gaan uitvoeren. Kijk op 1:05 https://nos.nl/artikel/2295913-kamerleden-boerkaverbod-moet-wel-gehandhaafd-worden.html

1 Reactie
Frits Jansen
Frits Jansen1 aug. 2019 - 15:58

Dat ook de VVD en het CDA dat vinden schokt mij.

Bert de Vries
Bert de Vries1 aug. 2019 - 14:21

Het burkadebat maakt glashelder hoe dicht het gesundes Volksempfinden onder de oppervlakte ligt. De vormen die het krijgt variëren van plat 'schop ze het land uit' via hysterisch 'ik voel me onveilig' tot 'ik wil zien met wie ik te maken heb'. De breedte en de kracht van dit sentiment zijn reden voor grote zorg. Eén stap verder en de heksenjacht is geopend.

2 Reacties
Frits Jansen
Frits Jansen1 aug. 2019 - 16:04

Allemaal waar, alleen is gesundes Volksempfinden iets anders, namelijk een fictieve norm die dictators graag aanhalen als rechtvaardiging voor hun repressie. Dat volksgevoel blijkt namelijk verbluffend dicht bij hun eigen opvatting te liggen. Zoiets van "ben je het niet met me eens? Maar iedereen vindt dat". Op de DDS site zit een trol die voortdurend roept "dat Nederland een kei-verrot land is geworden". Nu voel ik de neiging opkomen om hem waarachtig gelijk te geven (zij het vast om andere redenen dan hij zelf in gedachten heeft).

Bert de Vries
Bert de Vries1 aug. 2019 - 18:29

Frits, ik gebruik de uitdrukking omdat het anti-sentiment extreem breed gedeeld wordt terwijl het zo ontzettend oppervlakkig is. Ik vind het beangstigend. En het doet me denken aan de kretologie uit de jaren 33-45. Niet dat ik vrees dat die geschiedenis zich herhaalt, of dat er inhoudelijke overeenkomst is tussen burkaverbod en nazi-ideologie. Maar die zelfde godvergeten oppervlakkigheid, gruwelijk.

Martinel
Martinel1 aug. 2019 - 14:13

Mijn geboorteland is verworden tot een heel eng, naargeestig, bekrompen, rechts, racistisch, ieder voor zich, dikke ikken, haatdragend land. Dagelijks verbaas ik mij over de Nederlandse politiek. Met dank aan PVV, D'66, VVD, CU, CDA, PvdA en nu ook nog eens FvD.

2 Reacties
Frits Jansen
Frits Jansen1 aug. 2019 - 16:08

Het is de VOC mentaliteit waar Balkenende zo naar verlangde. De VOC was een handelsonderneming met een eigen militaire afdeling om onderhandelingen zo nodig letterlijk kracht bij te zetten. Zo werden Indonesiërs die de VOC geen monopolie wilden geven naar de andere wereld geholpen, want hun ideeën waren niet in ons belang. Wat aandoenlijk simpel eigenlijk. Toen ging het om geld. Het boerka-verbod gaat helaas niet over geld, anders waren Hollanders het snel eens geworden.

Martinel
Martinel1 aug. 2019 - 16:44

@ Frits Jansen, ik ken mijn geschiedenis. En jawel het boerkaverbod gaat de staatskas weer geld opleveren, nl. boetes. En advocaten weer laten binnenlopen, want rechtzaken. (tegen de staat en terecht). Nogmaals dit land is een eng land geworden.Meer dan eng overigens.

Thuiszitter
Thuiszitter1 aug. 2019 - 14:09

Dit stoffige en relatief onbekende wetsartikel wordt pas uit de kast gehaald door het AD wanneer het moslims betreft. ————— Johari kent dus strafvordering niet en benoemt daarom art 53 Sv stoffig en onbekend . Dat AD het nu gebruikt is een ander verhaal. Maar dit artikel was er een die wij op de politieschool uit ons hoofd moesten leren en dikwijls in een examenvraag naar boven kwam. Verdere begrijp ik het rascistische niet zo, boerkadraagsters zijn geen ras. Gebruik het woord discriminatie, vrijheid van godsdienst , belediging whatever .

Peterrr2
Peterrr21 aug. 2019 - 14:03

Aanzet tot geweld Hiermee is is het AD niet alleen onverantwoordelijk, maar zet het medium ook aan tot geweld. Het AD behoorde te weten dat het dagblad in het huidige giftige politieke klimaat met dit artikel een opening geeft aan racistisch Nederland voor een heksenjacht tegen moslima’s. Vraag aan Achraf El Johari, mocht er nou helemaal niets gebeuren, dus geen aanhoudingen, geen heksenjacht enz. enz. Neem jij dan je woorden terug? Ik vond het ook maar een domme actie van het AD. Maar om meteen te gaan roepen dat een dergelijk artikel aanzet tot geweld, terwijl je eerst maar eens moet afwachten of dat ook zo gaat gebeuren, dat vind ik veel te ver gaan.

6 Reacties
Thelonious Monk
Thelonious Monk1 aug. 2019 - 16:59

Hoe naïef moet je zijn, Peterrr, om bij alle geweldsincidenten, die er de afgelopen jaren al zijn geweest en waarbij mafketels moslima's de hoofddoek afrukten, de auteur terug te fluiten en te suggereren dat er misschien wel "helemaal niks gebeurt"? En hoe beledigend is een houding als die van jou voor moslima's, die alle oproepen in diverse media de afgelopen dagen om burgerarresten te gaan uitvoeren al over zich heen hebben gekregen? Als zelfs parlementaire politici daartoe hebben opgeroepen, dan ís er verdomme al genoeg gebeurd.

Thelonious Monk
Thelonious Monk1 aug. 2019 - 17:09

Suggereren dat er misschien wel "helemaal niks gebeurt" is nou precies wat het betekent om een geprivilegieerde witte man te zijn, Peterrr.

Peterrr2
Peterrr21 aug. 2019 - 17:29

@Thelonious, roepen dat er iets gaat gebeuren terwijl het nog niet gebeurd is... dat is vooral erg sneu. En als je geweldsdelicten die al plaatsgevonden hebben achteraf wil toerekenen aan een dom artikel in AD, dan spoor je echt niet. Je verwijt me ook nog eens dat ik moslima's beledig. Toe maar, kan er ook nog wel bij. Nou, ik beledig helemaal niemand. Ik vind het alleen erg voorbarig om op voorhand te claimen dat er (extra) geweldsdelicten gaan komen door het AD.

Thelonious Monk
Thelonious Monk1 aug. 2019 - 17:46

@Peterrr Je weet dondersgoed dat er al een jacht op moslima’s en hoofddoeken gaande is en je bent volgens mij slim genoeg om te snappen dat dit soort artikelen olie op het vuur is. Alleen bij iemand die zo geprivilegieerd is om nergens last van te hebben komt het dan op om te suggereren dat er misschien wel “helemaal niks gebeurt”. “En als je geweldsdelicten die al plaatsgevonden hebben achteraf wil toerekenen aan een dom artikel in AD, dan spoor je echt niet." Grappig hoe je mijn reactie moedwillig verkeerd leest om het gevaar van zelfreflectie te vermijden ;-)

Thelonious Monk
Thelonious Monk1 aug. 2019 - 19:58

"...roepen dat er iets gaat gebeuren terwijl het nog niet gebeurd is… dat is vooral erg sneu. .." Van Peterrr mag je pas roepen dat er iets gaat gebeuren NADAT het gebeurd is...

Peterrr2
Peterrr21 aug. 2019 - 22:49

@Thelonius, klopt... speculeren dat iets kan gaan gebeuren komt over dat je hoopt dat het gaat gebeuren, zodat je kan roepen 'zie je wel, ik zei het je toch'... Ps. wat lees ik moedwillig verkeerd? Je opmerking over dat ik een geprivilegieerde witte man ben? Tja, wat moet ik daarop zeggen? Wat zou ik aan die situatie kunnen veranderen? Vertel jij het me? Je bent zo overtuigd van je eigen gelijk dat je vast wel een oplossing weet.

poeslief
poeslief1 aug. 2019 - 13:54

'Dit handelen heeft eigenrichting tot gevolg, en daarmee ook mishandeling.' Ik vind de suggestie in het AD een stap te ver gaan. Dit moeten we niet willen in NL. Maar de reacties - zoals hierboven - slaan ook de plank mis. Het bewust overtreden van een wettelijk verbod is evenzo eigenrichting. Een groep permanent een uitzonderingspositie toewijzen is discriminatie pur sang voor de daarvan uitgeslotenen. Hoe dan ook leidt dit tot een parallelle rechtsorde, waar door velen hier op Joop.nl hard op aangestuurd wordt. Dat moeten we ook niet willen in NL.

1 Reactie
Katootje2
Katootje21 aug. 2019 - 15:19

"Het bewust overtreden van een wettelijk verbod is evenzo eigenrichting." Die stelling zul je toch wel moeten onderbouwen, want onzin wordt geen logica omdat jij het zegt. Moslims permanent een uitzonderingspositie toewijzen is discriminatie pur sang en dat leidt tot een parallelle rechtsorde, daar heb je gelijk in

Jaja4
Jaja41 aug. 2019 - 13:49

"it stoffige en relatief onbekende wetsartikel wordt pas uit de kast gehaald door het AD wanneer het moslims betreft. " Het is geen stoffig en onbekend wetsartikel. Het wordt heel veel toegepast, vooral door beveiligers zonder officiële bevoegdheid, zodat zij toch iets kunnen doen tegen vandalisten en dieven. Maar ik ben het met je eens dat de oproep verkeerd is, maar je onderbouwing rammelt een beetje.

Anoniempje5
Anoniempje51 aug. 2019 - 13:37

Eens. Eng om te lezen dat er inderdaad al wordt opgeroepen om op jacht te gaan. Ik nam het al wel aan maar dacht dat het alleen op duistere moeilijk toegankelijke plekjes op het internet zou staan ipv best wel open en bloot. Dat wordt 150 tot 400 extra mensen beveiligen op kosten van de staat.

8 Reacties
kweenie2
kweenie21 aug. 2019 - 13:44

Dat wordt wel een probleem, want dat zijn politie-agenten. Ik weet niet of die niet min-of-meer gedwongen zijn om degenen die ze moeten beschermen ook te moeten beboeten voor het overtreden van een boerka-verbod. De enige manier om dat te voorkomen is door geen boerka te dragen, maar dan hebben ze ook geen beveiliging meer nodig. Verder wel eens met de strekking van het artikel, bizar dat het AD hier de aandacht op vestigt...

Anoniempje5
Anoniempje51 aug. 2019 - 14:10

Dat kan ook prima door de DBB gedaan worden. Ze lopen gevaar door een politiek besluit. Vertienvoudigen die DBB nog maar een keer hun personeelsbestand. Boerka's mogen gewoon nog in de openbare ruimtes dus politie kan ze daar prima beschermen zonder ze een boete uit te schrijven tweestrijd.

Anoniempje5
Anoniempje51 aug. 2019 - 14:12

Of de AIVD. Ik gok dat voor elke vrouw die een boerka draag er 5 man haar en partner toch al in de gaten houden. Doen ze dat op een paar meter afstand.

Jaja4
Jaja41 aug. 2019 - 14:18

Kweenie, de politie dient ook wetsovertreders te beschermen. Jouw theorietje klopt dus niet.

KeesVanZundert
KeesVanZundert1 aug. 2019 - 14:43

@ kweenie, waarom zou de politie moeten beboeten, het verbod geldt alleen voor bepaalde plaatsen, niet de openbare ruimte zoals de straat!

kweenie2
kweenie21 aug. 2019 - 17:34

@Kees, @Jaja Omdat de boerkadraagster als het goed is geen bescherming nodig heeft (niet meer dan nu), als ze niet op een plek komt waar de boerka verboden is. Als die idioten een boerkadraagster aanvallen op straat, zijn zij de criminelen. Maar als een boerkadraagster een gemeentehuis ingaat, dan niet, strikt genomen. Ik vind het prima dat de politie boerkadraagsters beschermt, maar het is ook hun taak om de wet te handhaven. Dus wat doe je als politie-agent als je een boerkadraagster beschermd die de wet overtreedt? (door een gebouw in te gaan waar ze niet in mag gaan). Ik neem aan dat de bewakers van Geert Wilders hem ook een boete geven als hij de wet overtreedt. Ze zijn en blijven politie-agenten in functie tenslotte.

Jaja4
Jaja42 aug. 2019 - 10:43

"Dus wat doe je als politie-agent als je een boerkadraagster beschermd die de wet overtreedt?" Ze kan dan een bekeuring krijgen en haar wordt opgelegd om het gebouw te verlaten. Dat is alles wat de politie kan en mag doen. En als er mensen zijn die haar aanvallen omdat ze een boerka draagt, dan dient de politie haar te beschermen en de mensen die haar aanvallen te arresteren. Iemand aanvallen is tenslotte verboden, ook tijdens een burgerarrest.

kweenie2
kweenie22 aug. 2019 - 13:52

@Jaja Precies, de politie kan dus eigenlijk een boerkadraagster die het boerkaverbod overtreedt niet beschermen tegen burgerarrestaties in een openbaar gebouw. Want op het moment dat een burgerarrestatie gerechtvaardigd is volgens de nieuwe wet, is de boerkadraagster al in overtreding en kan de politie-agent weinig anders dan de boerkadraagster een boete geven of te sommeren het gebouw te verlaten als ze de boerka niet af doet. De enige bescherming die de politie een boerkadraagster kan geven is buiten openbare gebouwen, omdat daar het dragen van een boerka is toegestaan. Maar de nieuwe wet verandert daar niks aan. Als er al malloten zijn die boerkadraagsters aanvallen buiten een openbaar gebouw, dan heeft dat de facto niks met de nieuwe wet te maken want de nieuwe wet verandert de situatie niet. Je zou hoogstens kunnen aannemen dat een stel idioten nu denkt dat boerka's overal verboden zijn en dus op onjuiste gronden een arrestatie zou verrichten en dat daar bescherming tegen nodig is.