Joop

Aboutaleb hield vanwege verkiezingen rapport tegen over privacyschending bij lockdowncontroles

  •  
16-06-2022
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
1514 keer bekeken
  •  
ANP-446970519

Gemeente Rotterdam hield zich niet aan de regels bij controleren of burgers zich wel aan de regels hielden

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft voorkomen dat een rapport waaruit bleek dat de gemeente de privacy van burgers schond bij de controle op naleving van coronaregels werd gepubliceerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De autoriteiten gebruikten tijdens de lockdown in 2020 onder meer camera-auto's om controles uit te voeren. De Autoriteit Persoonsgegevens stelde na onderzoek vast dat op daarmee de wet die burgers bescherming biedt tegen een opdringerige overheid werd overtreden.  Dat onthult NRC: 

De AP wilde deze conclusie eind vorig jaar naar buiten brengen, om andere gemeenten te waarschuwen die hetzelfde van plan waren. Maar de politie gaf daar, na overleg met Aboutaleb, geen toestemming voor. Hierdoor moest de toezichthouder eerst een langdurig traject in, omdat wederhoor moest worden verkregen en de boetesom moest worden vastgesteld, waardoor het rapport nog altijd niet is vrijgegeven. Wel lekten de uitkomsten al uit via NRC.  Het verhinderen van de vervroegde publicatie is politiek gemotiveerd, zegt Ben van Hoek, de toenmalig hoogste privacytoezichthouder van de politie. Volgens hem wilde Aboutaleb de publicatie van het onwelgevallige rapport „over de verkiezingen heen” tillen. De politietop zou hieraan gehoor hebben gegeven. 

De bewering wordt onderbouwd door interne emalis die de krant heeft ingezien en een verslag van het driehoeksoverleg. Ook dat verslag is geheim gehouden. De politie erkent nu dat daarbij "een verkeerde afweging" is gemaakt. Aboutaleb heeft eerder ontkent dat hij het rapport heeft tegengehouden. Op de nieuwe onthullingen wilde hij geen commentaar geven,s schrijft NRC.

De auto's waren door de gemeente gehuurd om toezicht te houden tijdens het Songfestival. Omdat dat in 2020 niet doorging en de auto's dus stil stonden, liet de gemeente ze in april en mei door de stad rijden om te controleren op de coronamatregelen. Ze waren uitgerust met 360-graden-camera's die gezichten en nummerborden gedetailleerd in beeld brengen. Ze reden voornamelijk langs parken en pleinen. Op dat moment gold een verbod op groepen groter dan drie personen.Gemeenteambtenaren in de meldkamer van Stadstoezicht keken live mee met de beelden en konden besluiten of er boa's of politieagenten naar de gefilmde locaties moesten. De auto's hebben bij elkaar 75 meldingen doorgegeven van groepen die de regels overtraden.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (13)

Pater
Pater18 jun. 2022 - 2:45

De burgemeester moet geen rapporten achterhouden. De schending van de privacy zelf vind ik geen groot probleem, mits de gegevens snel zijn vernietigd. Heel goed om overtreders van de coronaregels te signaleren, dat is in ons aller belang.

Jozias2
Jozias217 jun. 2022 - 8:27

Ik begrijp het punt niet zo goed. Deze auto's waren bedoeld om toezicht te houden tijdens het Songfestival maar zijn nu ingezet om toezicht te houden op de corona maatregelen. Waren deze auto's in het geheel niet toegestaan om toezicht te houden of alleen niet voor de coronamaatrdegelen. Dergelijke auto's worden al jaar en dag ingezet om toezicht te houden op het parkeren. En als het gaat om een auto met camera bestuurd door een handhaver. Wat is dan het verschil met een handhaver met bodycam en feitelijk 'ziet' met via de auto exact hetzelfde wat een rondfietsende toezichthouder ook zou zien maar alleen efficiënter. De enige crux zou dan kunnen liggen in de wijze waarop beelden worden opgeslagen en de duur. Dat zou niet of zeer beperkt moeten zijn.

Zandb
Zandb17 jun. 2022 - 6:08

Vreemd dat er toen, toen de NRC publiceerde, niemand reageerde. Oh, en kipzonderkop, er is geen tribunaal georganiseerd. Zelfs niet in figuurlijke zin. U maakt zichzelf volkomen belachelijk.

C@io1
C@io116 jun. 2022 - 16:22

Daarnaast is het naast dit speculatieve raamwerk waar de rechter over gaat. Dat men in feite de fraude heeft toegegeven omdat men zei nominaal de intentie te hebben onrechtmatig voordeel te verkrijgen bij wijze v dwang doormiddels (onrechtmatig?) toepassen bevoegdheden, om hieruit onrechtmatig voordeel te verkrijgen, bij wijze v het manipuleren vd publieke opinie door dit rapport (tijdelijk?) achter te houden en publicatie te vertragen. Het rapport was niet als staatsgeheim aangemerkt, dus: is een bescheiden in de publieke sfeer, welk als bewijs kan gelden. Hetgeen, zich vertaald naar een poging het NL'se democratische bestel te ondermijnen. Uch heb ik mezelf ergens al herhaalt? Anyhoe..Der klopt geen moer nergens meer van hier tegenwoordig binnen die bestuurslaag. Dezelfde bestuurslaag welk telkens doet voorkomen, jegens diens electoraat, alsof algemene wetten niet voor hen gelden als natuurlijk-,rechtspersoon en ambtenaar, als dit soort zaken zich voor doen. Naast, dat men verder pretendeert, dat er geen specifieke wettelijke bepalingen, begripsbepalingen en normen bestaan/bepaald zijn in de NL'se wet, welk hen verbied zulke (strafbare)gedragingen er op na te houden als bestuur! Zoals, ik ze net; qua mogelijke ruimte, heb getracht ze te vinden en hier kenbaar maakte.

C@io1
C@io116 jun. 2022 - 15:58

Anders gezegd dankzij het handelen van dit driehoeksoverleg liggen er nu aanwijzingen tot schijn v. belangenverstrengeling, belangenverstrengeling, fraude, mogelijke misdrijven en ambtsmisdrijven bij zowel het bestuur van Rotterdam, als ook, de het bestuur vd lokale politie. Hetgeen mij een taak lijkt v rijksrecherche onder charge v het O.M. arr. Zuid om eens naar te kijken langs deze lijnen. Zonder af te haken [uit gronden zoals dezelfde welk (ten dele) hier speelden belangenverstrengeling cq eigen belang]. Just saying, burger mag geen wetten breken maar bestuur en uitvoerende tak mogen er sport van maken..?

C@io1
C@io116 jun. 2022 - 15:53

Waar uit mogelijk volgt in samenhang met dwang AP door politie uit overleg, met inachtname voor het de tweede alternatieve rechtsvereiste vd begripsbepaling fraude onwettig voordeel voordeel kan vloeien. Bij wijze van strafbare feiten, waaronder art. 200, lid 1 Sr; • 1Hij die opzettelijk zaken, bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen,  bescheiden (..) onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. wellicht juncto art. 361, lid 1 Sr. Of art. 365 Sr. : gezien de AP als rechtspersoonlijkheid gehinderd werd in diens taakstelling mandaat bij wijze van het oneiglijk gebruik van bevoegdheden door zowel gemeente als regionale politie. Waarbij de 2 laatst genoemde ambtsmisdrijven omvatten. Dan heb ik bestuursrechterlijk het gedeelte onbehoorlijk bestuur nog even buiten dit kader gehouden.

C@io1
C@io116 jun. 2022 - 15:36

Eerst vroeg ik me af wat de politie in vredesnaam met het besluit vd commissie cq het AP te maken heeft als instituut maar dat werd duidelijk gemaakt verder in het stuk; driehoeksoverleg. Maar als deze quote congruent is: "Het verhinderen van de vervroegde publicatie is politiek gemotiveerd, zegt Ben van Hoek, de toenmalig hoogste privacytoezichthouder van de politie. (..)over de verkiezingen heen” tillen. De politietop zou hieraan gehoor hebben gegeven." Is er hier klinkklaar op individueel niveau sprake van belangenverstrengeling bij natuurlijke en/of rechtspersonen bij de gemeente Rotterdam. Welk geleid heeft tot fraude vanuit de bestuurslaag aldaar. Dit cf. de definitie in controlestandaard 240 inzake fraude diens rechtsvereisten, inzake deze wellicht de volgende: Misleiding (was het oogmerk irt decentrale verkiezingen) v het electoraat. Bij wijze v gesloten overleg: driehoeksoverleg, niet vrijgeven publieke stukken van het overleg zelve. Gepaard met oogmerk (intentie) onrechtmatig voordeel (zie verkiezingen+achterhouden+dwang AP inzake publicatie).

Gerygrr
Gerygrr16 jun. 2022 - 11:05

Corona is het gevaar. De overheid kan niet hard genoeg controleren tegen het onbelemmerde gedrag van boze Nederlandse virusverspreiders. De privacy van burgers respecteren, iedereen op de eigen verantwoordelijkheid aanspreken is ons aan de goden overleveren….. Ik ben intens teleurgesteld in minister Kuipers. Waar is de dokter, die antivirale middelen voorschrijft? Wie weet meer?

Kipzonderkop1
Kipzonderkop116 jun. 2022 - 10:46

Als je een tribunaal wilt organiseren om een publiek persoon in diskrediet te brengen (zoals het OM of Ben van Hoek, de toenmalig hoogste privacytoezichthouder van de politie) nog voordat recht gesproken is dan ben je bij populistenblaadje NRC aan het goede adres. Nu is PvdA Aboutaleb aan de beurt over echt weer een heel belangrijke kwestie. Wie volgt?

3 Reacties
Paul250371
Paul25037116 jun. 2022 - 11:47

Het is schokkend dat het jou geen reet doet.

Karingin
Karingin16 jun. 2022 - 14:51

Het is helemaal niet schokkend, het is ook niet verrassend dat het kippetje niet begrijpt wat een toezichthouder is en dat die bevoegd is om te sanctioneren - dat is dus een vorm van rechtspraak

Kipzonderkop1
Kipzonderkop116 jun. 2022 - 17:22

De ''sanctie'' van de AP staat nog niet vast Karin. Het daarom dat belanghebbenden een tribunaal gestart zijn. Met als doel natuurlijk de rechtsgang te beïnvloeden. En PvdA Aboutaleb in diskrediet te brengen.

Paul250371
Paul25037116 jun. 2022 - 9:08

Rovers, zwartlakkers, leugenaars. Allemaal. Het land en de burgers en hun rechten interesseert deze oplichters geen moer. Hun eigen baantje en hachje en hun toekomstige baantje en de rest interesseert ze geen reet. Het creëren van een politiestaat daar zijn ze goed in.

2 Reacties
Gimli1955
Gimli195516 jun. 2022 - 9:40

Voorspelbaar en kijken hoe lang het duurt voordat dit akkevietje weer ondergesneeuwd wordt door nieuwe schandalen en affaires van de overheid.

JohanC2
JohanC216 jun. 2022 - 10:21

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."