Joop

Aantal leerplichtige leerlingen dat thuis zit stijgt opnieuw

  •  
15-02-2019
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
3772434709_efaf1ccd5c_z
Wederom is het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet op school verschijnt gestegen. Waren het in 2017 nog 4200 leerlingen die verstek lieten gaan, vorig jaar was dit aantal al opgelopen naar bijna 4500. Het gaat hier om een groep die door zeer uiteenlopende oorzaken niet in de klas zit. Het zijn leerlingen die bijvoorbeeld worden gepest, of kinderen die kampen met fysieke of psychische problemen. Soms zijn ze net in Nederland of bevinden ze zich in de criminaliteit.
Minister Arie Slob, verantwoordelijk voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, is ontevreden. “Het is wel duidelijk dat de door het vorige kabinet gestelde ambitie – in 2020 geen enkel kind dat lang thuiszit – niet gehaald wordt.” Zo’n een of twee op de duizend Nederlandse leerlingen verzuimen voor langere tijd. Waar oude gevallen worden opgelost, komen er toch steeds weer nieuwe bij, zegt Slob.
Kinderombudsman Dullaert heeft een oplossing bedacht die zal worden overgenomen door het kabinet. Als een kind voortaan meer dan vier weken afwezig is, bepaalt een daartoe aangestelde regisseur per regio wat er moet gebeuren met die leerling. Teveel partijen zijn bezig met een kind zonder tot elkaar te komen. Daarom wil Dullaert iemand die alles bij elkaar brengt om zodoende eerder een kind te kunnen helpen.
 
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (11)

DaanOuwens
DaanOuwens17 feb. 2019 - 13:51

Een belangrijk probleem in het onderwijs is dat de probleem kinderen allemaal opgevangen moeten worden in de normale klassen ene scholen. Het centrale idee daarachter is dat de groep zorgt dat men zich aanpast en gedraagt en dat daardoor een omgeving gaat ontstaan waarin iedereen goed kan functioneren. De pest is dat dit idee volstrekte onzin is. Er zijn maar 5 etters in de klas nodig om het onderwijs van de 25 anderen te ontregelen en onaangenaam te maken. En dat niet functionerende onderwijs zorgt voor meer drop-outs. Er is natuurlijk meer. Veel docenten zijn niet gemotiveerd en capabel. Veel verlangen naar het pensioen. Het schort wel iets aan de onderwijs organisaties. Niet zo zeer te veel management daar is allang veel in gesaneerd, maar het zijn wel vaak slecht functionerende organisaties. De onderwijsmethodes sluiten niet aan bij de jongeren. Er moet meer diversiteit komen in methodiek. Het ene kind leert anders als het andere. Soms moet je een kind leren rijtjes te stampen en anderen hebben meer baat bij een andere benadering. Kortom er is veel te verbeteren. Maar vooral binnen de scholen zelf. Zet de mensen daar aan het werk. Maar laat niet de politiek landelijk besluiten dat leidt alleen maar tot nog grotere problemen. Wat de politiek wel moet doen is weer apart onderwijs creëren voor kinderen en jongeren die niet passen in het normale onderwijs. Zij hebben er zelf weinig aan en richten schade aan bij anderen. De reden voor het sluiten van het speciaal onderwijs was de enorme explosie van leerlingen. Ieder kind was na verloop van tijd speciaal. Dat was natuurlijk ook onzin. Daarom moet de politiek afblijven van dit soort vraagstukken. Kinderen met hun ouders, docenten, management en het ministerie moeten de problemen oplossen. Er moet maatwerk ontstaan niet de zoveelste niet uitvoerbare regeling.

Bouwman2
Bouwman217 feb. 2019 - 7:41

Je mag best vinden dat pogen niet schoon is, hoor vdbemt en dat doelen dus altijd bereikt moeten worden. Je hebt daarmee een vrij radicaal standpunt ingenomen, zelfs een beetje autoritair. Of zoals de Potus tegen de EU zegt: haal je strijders terug, want ik heb last van ISIS. Dat is ook zo/n schone poging. Vaak zijn problemen wat ingewikkelder dan even "alleen nog maar zó te doen en dan ...." zoals Annie Schmidt in een liedje schreef. En vervolgens lachte de zaal van herkenning. Annie had iets, hoe zal ik het zeggen, van milde humor. Tegen de radicale wind, voor meer samen lachen, misschien? .

Hiltermann
Hiltermann16 feb. 2019 - 11:57

Maakt mij niet uit onder welke rubriek het geplaatst wordt. Lang spijbelen is een indicatie dat er iets grondig mis is. Naar de oorzaken moet gekeken worden. Dat gebeurde zoals gebruikelijk in Nederland door een buslading hulpverleners op de spijbelaar en zijn ouders af te sturen. Die buslading leidde vervolgens niet altijd tot resultaat. Geniaal om alles in een hand te leggen, het heeft even geduurd maar het gaat nu gebeuren. De overheid wil bezuinigen. Begin dan eens met flink te kappen in het woud hulpverleners dat op mensen afgestuurd wordt wanneer er problemen zijn. Meest krankzinnige voorstel was om een regisseur te benoemen die de ploeg aanstuurt. Zo moeilijk kan het toch niet zijn om mensen met problemen door één goed opgeleide deskundige te laten bijstaan? Een veelvoud aan hulpverleners heeft ernstige ontsporingen waarbij zelfs kinderen werden vermoord niet kunnen voorkomen. Dat toont aan dat dit soort hulpverlening niet effectief is. Het heeft bij rampen alleen het voordeel voor hulpverleners dat ze naar elkaar kunnen wijzen als verantwoordelijke. Het is sinister maar wel de realiteit.

2 Reacties
Martinel
Martinel16 feb. 2019 - 17:03

Dat afschuiven, naar elkaar wijzen, nergens meer verantwoordelijkheid meer durven nemen is in dit land toch op ieder gebied qua publieke voorzieningen nu aan de orde van de dag? Overal worden burgers met het vingertje gewezen op hun eigen schuld dikke bultprincipe? Zie Rutte himself, die alles afdoet naar die hahahaha gespecialiseerde onderministers. Die vervolgens weer naar de ambtenaren wijzen. Het wordt hier echt van de gekke en de burger heeft het nakijken. Ik geef overigens de ouders die hun kinderen nergens meer 'kwijt' kunnen groot gelijk. Begin maar eens met 'vechten' tegen de bureaucratie van 9 jaar Rutte. Die man lacht zelfs zijn eigen moeder nog de dood in.....

Martinel
Martinel16 feb. 2019 - 17:09

En 'handhaving' volgens de onderwijsinspectie is slechts boete na boete opleggen. En bovenop die boete nog een extra boete. Dit land is een lachertje geworden. Trouwens overal he. Ga even lekker met een gemeente in conclaaf, je wordt van kastje naar de muur gestuurd. Allemaal ondeskundigen. Net als die Tweede Kamerleden die nooit eens tot de wortel op welk gebied dan ook doorvragen. Dan de stemmingen....hahahaha, allemaal meestemmen. Nooit een kritische noot.

Bouwman2
Bouwman216 feb. 2019 - 9:59

Als zoveel kinderen niet aan de leerplicht voldoen is er toch iets mis met het streven van onderwijs op maat geschoeid. Die kinderen krijgen geen maatwerk en zelfs de betere confectie is niet altijd passend. Ze vallen uit het systeem. Maar er is meer dan het systeem. De Staat kan onmogelijk maatwerk leveren, probeert enkel het maatsysteem te verbeteren zodat ook lastige maten bediend kennen worden. Het is een illusie dat de Staat handschoenen kan vervaardigen die iedereen passen als een fluwelen tweede huid. Dat dit een teleurstellende mededeling is zal duidelijk zijn. Het onvermogen, het tekort is zonneklaar en overal.. Maar bedenk toch dat reeds het pogen schoon is.Waardeer de inspanning dus. Let meer op het slagen dan op het mislukken. Tegen polarisatie en voor samenwerking. .

1 Reactie
vdbemt
vdbemt16 feb. 2019 - 16:18

Omdat 'het pogen mooi is' moeten we het oké vinden dat het aantal leerlingen dat thuis zit blijft stijgen? Dat lijkt toch op een heel verkeerde manier van 'pogen'. In ieder geval zonder resultaat. Als je dan toch tegen polarisatie bent, waarom verdedig je dan toch steeds de club die 'polarisatie' zo'n beetje als kern van het beleid voert?

mjansen2
mjansen216 feb. 2019 - 7:09

Het blijft bij loze kreten vanuit de politiek. En op inefficiente manier wordt er tevergeefs geld gepompt in de publieke en voormalig publieke sectoren die steeds verder dysfunctioneren. Allereerst maar eens ons staatsbestel hervormen waardoor wetenschappelijk geschoolde mensen met visie en kennis van zaken ons kunnen besturen. Door de huidige volksvertegenwoordigers voel ik me niet vertegenwoordigd.

Hans Zuyderveld
Hans Zuyderveld15 feb. 2019 - 17:46

Waarom wordt bij dit stuk de tag "Politiek" geplaatst? Ik zou veel eerder de tag "Opvoeden" verwachten.

2 Reacties
vdbemt
vdbemt16 feb. 2019 - 10:04

Dat is nog niet zo gek. Want als er iets is dat het ingevoerde "Passend Onderwijs" door Rutte, wel bereikt heeft, dan is het het NOG moeilijker maken van onderwijs aan kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben. Je weet wel, net zoiets als "participatiemaatschappij".

Hans Zuyderveld
Hans Zuyderveld16 feb. 2019 - 22:39

Dit heefft toch niets met "passend onderwijs" te maken, dit heeft alles te maken met ouders die door de vingers zien, vragen of verplichten dat kinderen spijbelen. Dat is niet aan de politiek om op te lossen. Dat is aan de ouders, of als dat niet kan aan justitie.