Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

Meeste slachtoffers in armere landen en onder inheemse bevolking
Joop

Aanklacht tegen rijke overheden

  •  
18-06-2015
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Waar halen onze rijke democratische overheden het recht vandaan om de halve wereldbevolking uit te hongeren en de hele natuur met zijn subtiele eco-systemen en voedselketens naar de knoppen te helpen?
Onze rijke overheden met hun christelijke, socialistische, liberale, communistische en humanistische waarden en normen zijn schuldig aan twee desastreuze ontwikkelingen op onze onverdeelde planeet, t.w. het slopen van de gehele natuur en de uithongering van de halve wereldbevolking, hetgeen je gerust genocide mag noemen. Waar halen onze rijke democratische overheden het recht vandaan om de halve wereldbevolking uit te hongeren en de hele natuur met zijn subtiele eco-systemen en voedselketens naar de knoppen te helpen? Waarom en hoe doen ze dat? Is het de arrogantie van de macht of louter onwetendheid?
Overheden hebben hun onderdanen baan-afhankelijk gemaakt De aarde is van niemand en iedereen, dus ook van dieren en planten. In tegenstelling tot deze werkelijkheid trokken tegelijk met de opkomst van de landbouw een kleine groep slimmeriken ongeveer 10.000 jaar geleden een denkbeeldige grens rond een stuk grond en stelden “dit stuk aardoppervlak is voortaan mijn bezit”. Niet veel later zijn we dat “landen” gaan noemen, beheerd en bestuurd door een “overheid” compleet met politie, leger, economen en wetgeleerden. Door deze voor waar aangenomen fantasie kon voortaan het landloze deel van de mensheid worden gedwongen omwille van wat eten zijn arbeid tegen een minimale vergoeding aan deze “grootgrondbezitters” verkopen. Zonder zelf iets te produceren, moesten de armen nu voor hen produceren, wat deze topmensen steeds rijker maakte. Het kapitalistische onrechtvaardige vrijheidsberovende principe “geen baan, geen eten” trad in werking, waarop onze latere “rechtsstaat” is gefundeerd. Het maakte het bezitsloze deel van de mensheid baan-afhankelijk, want zonder baan was er voor hen geen eten. Voor het eerst in de evolutie kon een diersoort niet meer direct bij zijn voedsel komen, maar alleen indirect via een baan. Vanaf die tijd is elke overheid gericht geraakt op economische groei en kapitaalvorming door het alsmaar vergroten van “hun” stuk aardoppervlak en het uitbuiten van degenen, die daardoor steeds minder bezaten.
Via kolonialisme, handelsverdragen of gewoon het kopen van grond beschikken momenteel bv. Nederlanders (met een ecologische voetafdruk van 6.2 ha per Nederlander) voor hun welvaart over 1.000.000 km2, d.i. 25 keer meer dan de 40.000 km2 van Nederland. Dit proces is nog steeds actueel en betekende in de praktijk een permanent proces van ontbossing, roofbouw op de natuur en verstedelijking, alsmede honger en slavernij voor de baan-afhankelijken. Het verdeelde de onverdeelde aarde in heel globaal 1 miljard verwende, overwegend rijke arrogante Europenanen en Amerikanen en 6 miljard vernederde arme sloebers in het overige deel van de wereld, de veelbesproken ongelijkheid. In de miljarden jaren evolutie wisten de “ikke, ikke, en de rest van de wereld kan stikke”-mentaliteit van onze overheden in nog geen 10.000 jaar deze prachtige aarde via oorlogen, corruptie, fraude, criminaliteit, opstanden, armoede en roofbouw op de natuur  te evolueren in een economische en ecologische ravage.
Baangerichtheid overheden oorzaak wereldwijde armoede en roofbouw op de natuur Alle overheden kunnen nu hun armste onderdanen dwingen tot het produceren van de (voor milieu en mens) meest schadelijke speeltjes, zoals oorlogstuig, auto’s, computers, enz. enz., want zonder baan is er voor hen geen eten. Aan de ene kant kunnen baan-afhankelijken nu bijvoorbeeld worden gedwongen auto’s te produceren, die dagelijks tonnen CO2-uitstoten en aan de andere kant kunnen ze worden gedwongen de aarde te ontbossen, zodat steeds minder CO2 kan worden omgezet in zuurstof. Niet alleen de wereldwijde armoede en roofbouw op de natuur, maar ook de klimaatverandering is veroorzaakt door onze rijke overheden. De overbevolking maakt dit probleem alleen maar erger. In de komende generatie zullen miljarden proletariërs in sloppenwijken terechtkomen, die omdat ze geen baan hebben, ook geen eten kunnen kopen.
Alle overheden zijn gericht op het vergroten van hun kapitaal door het uitbuiten van de armen. Als banken of  multinationals dreigen om te vallen, zijn zowel linkse als rechtse politici er als de kippen bij, om ze van de ondergang te redden. De ECB, het IMF, de Wereldbank drukken alleen geld bij als banken en multinationals moeten worden gered. Als Griekenland instort of armen omvallen van de honger, is er geen overheid die hulp biedt. Integendeel, de armen zullen hun rekeningen aan de rijken moeten betalen, want afspraak is nou eenmaal afspraak.
Als de armen terecht tegen deze van de problemen wegkijkende overheden in opstand komen of elkaar in de haren vliegen, zijn onze rijke overheden altijd bereid vredesmissies te regelen die de hongerigen uit elkaar of van ze af moeten houden. En als er in die strijd oorlogsmisdaden plaatsvinden, hebben we nog altijd het Hof van de Rechten van de Mens om deze armen voor de rechter te slepen en te veroordelen. Zelf blijven deze rijke overheden altijd buiten schot.
Overheden moeten hun onderdanen juist baan-onafhankelijk maken In India, Griekenland, China, Peru, Nederland of waar ook ter wereld lopen momenteel honderden miljoenen of zelfs miljarden mensen werkeloos te lanterfanten, omdat er voor hen geen baan is. Om wat te eten, moeten ze bedelen, een baan zien te vinden bij een bedrijf of bank, zich prostitueren, in de drugshandel duiken of andere vormen van criminaliteit bedrijven, anders zullen ze sterven van de honger. Ze kunnen ook vluchten naar de rijke landen, maar hebben inmiddels ervaren dat ze bij de veroorzakers van hun armoede duidelijk niet welkom zijn.
Deze massale armoede is vrij eenvoudig binnen één generatie op te lossen als deze armen en werklozen van hun overheden onbetaald hun eigen steden (inclusief stadslandbouw) mogen bouwen en niet de op kapitaalvorming gerichte overheden, aannemers, projectontwikkelaars en banken. Na 5 jaar werken aan de lopende band moeten ze dan worden beloond met een fatsoenlijke, schuldenvrije woning en levenslang gratis eten, kleding en energie, waardoor ze hun arbeid niet meer hoeven te verkopen aan de topmensen. Net zoals bijvoorbeeld de dwangarbeiders beloond hadden moeten worden voor de bouw van St. Petersburg en niet tsaar Peter de Grote. Maar voor het organiseren voor zo’n basisinkomen-in-natura hebben onze rijke overheden nog nooit belangstelling gehad. Het zou de armen alleen maar lui maken, waardoor overheden, multinationals en banken met geen kapitaal of aardoppervlak meer kunnen vergaren.      

Meer over:

opinie, wereld,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (59)

sifre
sifre18 jun. 2015 - 21:05

Nu nog even een stukje over water gaan lopen en de wereld is gered .

pietdeg2
pietdeg218 jun. 2015 - 21:05

"Waar halen onze rijke democratische overheden het recht vandaan" Daartoe zijn ze toe gelegitimeerd door hun christelijke, socialistische, liberale, communistische en humanistische bevolking. Communisten net iets minder dan de rest, maar toch.

Zakenpief
Zakenpief18 jun. 2015 - 21:05

En wie zegt dat satire dood is? Ik heb er in ieder geval smakelijk om kunnen lachen.

MarcKaptijn
MarcKaptijn18 jun. 2015 - 21:05

Dat recht hebben we niet, maar we doen het toch.

opgeheven
opgeheven18 jun. 2015 - 21:05

Ik ben werkelijk verbijsterd dat een serieuze website als Joop dit artikel plaatst. Volgens mij probeert de schrijver van dit artikel te zeggen dat de consumptie in westerse te landen te hoog is (toch?) maar wordt dit volledig ondergesneeuwd door overdrijving, superlatieven en gebrek aan relevante kennis van zaken waardoor het een lachwekkende tekst wordt waar je weinig medestanders mee creëert. Neem bijvoorbeeld dit hilarische stukje: “In India, Griekenland, China, Peru, Nederland of waar ook ter wereld lopen momenteel honderden miljoenen of zelfs miljarden mensen werkeloos te lanterfanten, omdat er voor hen geen baan is. Om wat te eten, moeten ze bedelen, een baan zien te vinden bij een bedrijf of bank, zich prostitueren, in de drugshandel duiken of andere vormen van criminaliteit bedrijven, anders zullen ze sterven van de honger.” Dit is werkelijk te lachwekkend voor woorden. Buiten dat je natuurlijk ook altijd zelf een moestuintje kunt aanleggen (wat in veel delen van de wereld gebruikelijk is, vooral bij de allerarmsten) kunnen we toch met zekerheid stellen dat er in Nederland niemand verhongerd of zich gedwongen moet prostitueren, de criminaliteit in moet of moet bedelen. Sterker nog, zelfs de mensen die bewust werkloos heel de dag lanterfanteren kunnen nog gewoon in een bed slapen met een dak boven hun hoofd en hun pakje shag halen. Maar dan zijn we er nog niet, want economische basiskennis is de scribent ook vreemd: “Na 5 jaar werken aan de lopende band moeten ze dan worden beloond met een fatsoenlijke, schuldenvrije woning en levenslang gratis eten, kleding en energie, waardoor ze hun arbeid niet meer hoeven te verkopen aan de topmensen.” Want wie gaat die woning bouwen, betalen? Waar komt dat voedsel vandaan? Wie produceert de kleding en waar komt de energie vandaan? Want ook de boer moet betaald worden, de bouwvakker moet betaald worden en de energiecentrale moet gebouwd worden door honderden bouwvakkers die ook allemaal betaald moeten worden aangezien zij een gezin thuis hebben zitten die moeten eten en een dak boven hun hoofd nodig hebben. En geloof het of niet, maar het kapitaal dat je genereert met 5 jaar lopende band werk is bij lange na niet genoeg om de kosten van al die zaken te dekken. Een compleet kulverhaal dus dat door een havo leerling uit het tweede jaar eenvoudig onderuit gehaald kan worden. Maar het wordt nog gekker: “Deze massale armoede is vrij eenvoudig binnen één generatie op te lossen als deze armen en werklozen van hun overheden onbetaald hun eigen steden (inclusief stadslandbouw) mogen bouwen en niet de op kapitaalvorming gerichte overheden, aannemers, projectontwikkelaars en banken.” Want dit is natuurlijk wat mensen echt willen: bij 3 graden celcius beton storten op een winderige desolate bouwplaats zonder ervoor betaald te krijgen………. Er weleens bij stil gestaan dat de enige reden dat er überhaupt mensen zijn die dat werk willen doen is omdat ze er voor betaald worden? Na alle pleitbezorgers voor een basisinkomen spant deze tekst de kroon wat betreft onnozelheid. Enig idealisme is nooit verkeerd maar dit gaat echt helemaal nergens meer over.

omaoeverloos
omaoeverloos18 jun. 2015 - 21:05

Och, wat van "het volk" te verwachten valt kun je nu al zien aan de reacties op de huidige belastinghervorming, velen roepen moord en brand als ze een stukje van de enorme ecologische voetafdruk moeten prijsgeven.

Haastig
Haastig18 jun. 2015 - 21:05

"Deze massale armoede is vrij eenvoudig binnen één generatie op te lossen als deze armen en werklozen van hun overheden onbetaald hun eigen steden (inclusief stadslandbouw) mogen bouwen en niet de op kapitaalvorming gerichte overheden, aannemers, projectontwikkelaars en banken. Na 5 jaar werken aan de lopende band moeten ze dan worden beloond met een fatsoenlijke, schuldenvrije woning" "een kleine groep slimmeriken ongeveer 10.000 jaar geleden een denkbeeldige grens rond een stuk grond en stelden "dit stuk aardoppervlak is voortaan mijn bezit". " Ok, dus na 5 jaar bouwen (zonder materialen, zonder kennis), mag je dan je in elkaar geflanste hutje dan houden voor bewoning of ben je dan gelijk een gemene "slimmerik"?

Sardar2
Sardar218 jun. 2015 - 21:05

“Waar halen onze rijke democratische overheden het recht vandaan om de halve wereldbevolking uit te hongeren” De kogels die kunnen zo de kop er af schieten! Zo simpel is nog het bestaansfilosofie van de mens!

Sardar2
Sardar218 jun. 2015 - 21:05

Hoe lang de burgers het runnen van eigen gemeenschappen (bestuurlijke zaken) uitbesteden aan een staat, heb je er politiek en overheid nodig. Wil men dat allemaal controleerbaar houden, vooral in het ontbreken van collectieve geest en kudde ideologieën en religies, dan moet men die bestuurlijke zaken dicht bij huis houden. Dat is goedkoper, controleerbaar en enigszins directer dan wat er nu is. Dat is niks anders dan een lokale bestuur, de lokale democratie in ieder geval. Dat is ook de ware redenen van overhevelen van veel zaken naar gemeenten, naar lokalen dichtbij de burgers, dat zijn onontkoombare resultaat van het verdwijnen van de grenzen en afsterven van de naties(staten). Anders zijn die staten zo duur dat er geen winst blijft voor multinationals, of moeten de burgers doodhonger lijden, als de overheden en multinationals allebei hetzelfde (hoge) inkomsten blijven binnen halen. Zoals nu het geval is. Neoliberale beleid streeft ernaar om de huidige gemeentelijke structuur behouden en belasten met nog een gedeelte van de taken van centrale overheden. Dan heb je straks tienduizenden lokale besturen zonder enige onderlinge verschil in besturingsfilosofie die allemaal aangestuurd worden door de superstaat, de Brussel. Zij zullen keurig de lasten van deze centrale gezag, jaarlijks bijdragen. En de burgers blijven eigen zaken zelf regelen. In feite een deel van bestuurlijke functies worden overgedragen aan burgers zelf, incl. het regelen van veel diensten die overheid nu doet. Dan worden die gemeenten de nieuwe moderne koloniën voor centrale gezag van superstaat. Het belangrijkste stap is al gezet; het depolitiseren van bestuurlijke tak en burgeresvertegenwoordiging (politieke partijen). Als nu een kwestie op tafel komt om op te lossen die met de toekomst (dus niet verleden en heden) te maken heeft, zijn alle politieke partijen als kippen er bij. Dat zegt genoeg over het (niet bestaande) verschil onderlinge bij politieke partijen. Alleen radicale en (nog) aan burgers gerelateerde partijen kiezen om er af te blijven. In een lokale democratie zullen dit soort politiek spelletjes ook verdwijnende incl. de geslotenheid en sjarlatanisme van veel bestuurders. De grote stappen zijn al gezet, door de socialisatie van werk, arbeid en diensten. Nu nog het bestuur socialiseren.

johanw2
johanw218 jun. 2015 - 21:05

Zolang er in bepaalde landen nog gefokt wordt als konijnen zal er daar armoede en honger blijven.

De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten
De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten18 jun. 2015 - 21:05

Prachtig stuk en de spijker op zijn kop! Chapeau!

Woeki Hypo
Woeki Hypo18 jun. 2015 - 21:05

Aanklacht tegen rijke overheden. "Onze rijke overheden met hun christelijke, socialistische, liberale, communistische en humanistische waarden en normen zijn schuldig aan twee desastreuze ontwikkelingen op onze onverdeelde planeet, t.w. het slopen van de gehele natuur en de uithongering van de halve wereldbevolking, hetgeen je gerust genocide mag noemen." Het tegenwoordig dominante neoliberalisme met de neoliberale economie, een top wetenschap, is niet christelijk, niet socialistisch, niet liberaal, niet communistisch en niet humanistisch. Het neoliberalisme lapt deze waarden en normen aan zijn laars. En onze overheden in de praktijk. Het neoliberalisme is een Restauratie, een neofeodalisme en een fascisme (een sociaal darwinisme met "de stok"). Een terug naar de tijd voor de Franse revolutie. Een breken met vrijheid, gelijkheid en broederschap. De wetenschap produceert de neoliberale economie, een top wetenschap. En een extremisme, vanwege het (verkeerd) toepassen van wetenschappelijke en wiskundige optimalisatie principes (gevolg weer: onderdrukking en uitbuiting). De wetenschap is hier verantwoordelijk en schuldig, niet de religie. De wetenschap produceert hier zelf een religie (van de anti God Ego, een extremist), welke in strijd is met het (Westerse) secularisme. Deze top wetenschap holt de democratie uit. "Waar halen onze rijke democratische overheden het recht vandaan om de halve wereldbevolking uit te hongeren en de hele natuur met zijn subtiele eco-systemen en voedselketens naar de knoppen te helpen?" Mensen, groepen of organisaties met macht nemen dit recht, eventueel zonder toestemming van anderen. Hetgeen mogelijk is als je voldoende macht hebt. Op deze mogelijkheid is ook de neoklassieke (neoliberale) economie (wetenschap) gebouwd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volledige concurrentie (verdeel) als volledig ongelijke machtsverhouding (verdeel en heers principe), waarbij de klant (een feodale) koning is, met extremistische ambities (heers). "Waarom en hoe doen ze dat?" Het waarom (en een begin van het hoe) is identiek aan het paradigma van de tegenwoordig dominante neoliberale economie, deze wetenschap: het streven naar maximaal egoïsme (profijt) en maximaal sadisme (macht) met maximale groei (maximaal rendement) als middel. Het hoe wordt in een kennis maatschappij verder gegeven door top wetenschap en top techniek. Dus via de neoliberale economie, als boze stiefmoeder van de wetenschappen, en alle andere wetenschappen, die afhankelijk zijn of worden van deze moeder wetenschap. Zie bijvoorbeeld ook het economie voorbeeld van "de volledige concurrentie", dat ik bij de vorige vraag gegeven heb. "Is het de arrogantie van de macht of louter onwetendheid?" Omdat we in een kennis maatschappij leven, is er in het algemeen geen sprake van onwetendheid. Het zijn gevolgen van doelbewust negatief beleid, zoals de neoliberale economie (ontwerp of implementatie) laat zien. De kenmerken van deze economie zijn agressie, arrogantie, (morele) corruptie en hypocrisie. Arrogantie is een psychologisch bijverschijnsel van agressie en macht. Ikzelf denk in de eerste plaats aan agressie (met (vermeende) macht als ondersteuning of steunpilaar). Mijn advies: Een Tweede Verlichting met fundamentele kritiek op de wetenschap. Een nieuwe universiteit en wetenschap. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

PeterDraman
PeterDraman18 jun. 2015 - 21:05

Paar vragen voor de schrijver : 1) Hoe komt u uit op 5 jaar? Is dat afgaand op de verwachte waarde van de woning en de andere levensbehoeften die voorzien moeten worden? Zo nee waar is het dan op gebaseerd? 2) 5 jaar werken en daarna er geen verplichting toe hebben, dat betekent naar mijn inziens dat je een redelijk constante aanwas moet hebben van nieuwe mensen om dat werk over te nemen. Is dat geen vernietiging van werkervaring? Ik neem aan dat lopende band als voorbeeld is gekozen, maar het lijkt mij bij bepaalde beroepsgroepen niet ideaal om na 5 jaar overnieuw te beginnen met opbouw van ervaring? 3) Hoe groot worden deze steden? En op welke manier voorziet de schrijver de steden te voorzien van middelen die niet lokaal te produceren zijn of te gevaarlijk zijn om in de stad te produceren maar wel noodzakelijk zijn? Lokale energie opwekking is leuk maar erg praktisch is dat voor een piramide stad niet echt (afhankelijk van de locatie en het klimaat waarin deze gevestigd worden maar ik neem aan dat het hoofddoel toch is dit uiteindelijk wereldwijd te verspreiden?). 4) Als men na 5 jaar klaar kan zijn met werken betekend dat dat er voor bepaalde taken uit wordt gegaan van vrijwilligers? Hoe voorziet de schrijver binnen zijn stad te komen tot een zorgbeleid waarbij er voldoende specialisten zijn om ook zorg te kunnen bieden aan mensen met zeer zeldzame of moeilijk behandelbare aandoeningen? En hetzelfde voor andere instellingen die er vooral zijn om te voorkomen dat conflicten of gevaarlijke situaties leiden tot een totale ontwrichting van de samenleving? 5) Als een stad niet 100% selfsufficient is hoe wordt dit opgelost? En indien dit op te lossen is hoe voorkom je dat deze uitwisseling van goederen/diensten niet verandert in een langzame terugkeer naar kapitalisme? 6) Ik neem aan dat er binnen deze piramide samenleving er een veel hogere uniformiteit is van woningen dan binnen onze huidige samenleving, en dus logischer wijs ook een redelijke restrictie op de goederen en diensten waarvan de inwoners gebruik van kunnen maken. Hoe wordt dit systeem opgezet? Een maximum grootte voor gezinnen? Een persoonlijke consumptie voetafdruk die niet overschreden mag worden? En hoe wordt dat systeem gecontroleerd en beheerd?

msj_meijerink
msj_meijerink18 jun. 2015 - 21:05

Oh, dus onze eigen welvaart is een schande? Dan zal het westen er ook wel extra erfelijk mee belast zijn, want dit gaat al een tijdje zo!

leftyloosy
leftyloosy18 jun. 2015 - 21:05

Ach, we kunnen niet allemaal filosoof architect worden. Iemand zal toch de landmijnen in elkaar moet schroeven?

tomaatnet
tomaatnet18 jun. 2015 - 21:05

"Het zou de armen alleen maar lui maken, waardoor overheden, multinationals en banken met geen kapitaal of aardoppervlak meer kunnen" "overheden, multinationals en banken" hoeven er niets voor te doen alleen uitbuiten van de minst bedeelden! luiheid ten top, vuile uitzuigers!

Jorrt88
Jorrt8818 jun. 2015 - 21:05

Zo'n oversimplificatie van de werkelijkheid ligt dicht tegen het sprookjesbos aan. Ik zie dat iedereen tegnwoordig een papiertje in de filosofie kan halen. Wat een degradatie van een studie brengt zo'n stuk met zich mee zeg. De boeman van slechte rijke westerse overheden die blijkbaar nog steeds voortborduren op de erven van het recht van de sterksten zo'n 10.000 jaar terug, zijn verantwoordelijk voor de werklozen van het overbevolkte India. Dit zijn echt uitspraken van figuren die volgens mij zelf nog nooit buiten Europa zijn geweest of een geschiedenisboek hebben geopend. Wat een domheid in tekstvorm zeg.

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij18 jun. 2015 - 21:05

Aad Breed is qua cijfers en wereldbeeld in de jaren 60 blijven hangen... [ Waar halen onze rijke democratische overheden het recht vandaan om de halve wereldbevolking uit te hongeren ] In 1970 leden 960 miljoen mensen honger op toen 3,2 miljard bewoners. Nu lijden 840 miljoen mensen honger op 7 miljard bewoners. Toen waren 2,2 miljard mensen "rijk" genoeg om voldoende voedsel te kunnen kopen, nu zijn dat er 6 miljard. De 'overheden' en de VN hebben daar niets mee te maken? [ Het verdeelde de onverdeelde aarde in heel globaal 1 miljard verwende, overwegend rijke arrogante Europenanen en Amerikanen en 6 miljard vernederde arme sloebers ] Is de economische opkomst van Azie en dergelijke aan hem voorbij gegaan? Momenteel is Aad Breed bezig met het ontwerpen van een piramidestad voor 100.000 inwoners in Jinan, China. Dan moet je toch beter weten? In 1981 leefde 52% van de wereldbevolking onder de armoedegrens, in 2008 was dat nog maar 22%. [ ze worden gedwongen de aarde te ontbossen, zodat steeds minder CO2 kan worden omgezet in zuurstof. ] Dat valt enigszins mee, want we weten nu dat 70-80% van de zuurstof komt van algen in de oceanen.

123456zeven
123456zeven18 jun. 2015 - 21:05

Als de wereldbevolking tegenwoordig een probleem heeft is het wel dat ze te dik zijn. Dat is indertussen de helft van de mensen. Uitgehongerd is bijna niemand meer en het worden er steeds minder. En overheden zijn niet rijk, ze hebben allemaal forse schulden. Ze zijn liquide, maar dat is iets heel anders.

2 Reacties
MarcKaptijn
MarcKaptijn18 jun. 2015 - 21:05

De vraag is alleen hoelang dit door kan gaan. En uiteindelijk is dit te versimpelen tot het onderdrukken van de have-not's door de have's* waarin de have-a-little's als bediendes van de have's* moeten functioneren. Door uitgekiende lobby's, media/propaganda, het verspreiden van religieuze overtuigingen of gevoelens van nationalisme worden met name de have-a-little's gemanipuleerd door de have's en wordt dit spel van het onderdrukken van de have-not's gefaciliteerd. Het resultaat van deze hersenspoeling van met name de have-a-little's noemen we dan "legitimatie" waarmee de have's* (die nu nog in het Westen resideren) de wereld kunnen parasiteren. https://youtu.be/HmlX3fLQrEc https://youtu.be/slTF_XXoKAQ https://youtu.be/DJtOhfpGlZ8 https://youtu.be/UxADtyzvjJk En zo kunnen we nog wel even doorgaan met het posten van links... *uitzonderingen daargelaten

richarrd
richarrd18 jun. 2015 - 21:05

Uitgehongerd is bijna niemand meer, maar het probleem is dat mensen uberhaupt uitgehongerd zijn geweest. Er is nog heel veel armoede in de wereld. Veel te veel eigenlijk. De ontwikkelingen gaan allemaal zo snel volgens u, maar hoe kan het dan dat bijvoorbeeld de kinderarbeid in India nog minstens honderd jaar zal duren? Als dat allemaal niet zo erg is, dan waarom zet u uw eigen kinderen niet aan het werk bij bijvoorbeeld een straatmakersbedrijf of in de mijnbouw? Maar waarschijnlijk gelden voor uw kinderen andere waarden en normen dan voor de kinderen van een ander.

Bakoe
Bakoe18 jun. 2015 - 21:05

De staat is dan ook de grootste vijand van de mens, van het dier, van de natuur en van de aarde. Het is dan ook geen wonder dan dat wat ik beschouw als echt links de staat wil afbreken en een gemeenschap wil vormen met alleen functioneel leiderschap en directe democratie. Geen politieke partijen die machtsfactoren kunnen worden, geen staatskapitalisme en corporatisme. Maar er zal nog wel heel wat bloed over de akkers vloeien voordat de mens daar volwassen genoeg voor is. Voorlopig hebben de schaapjes leiders nodig.

2 Reacties
pietdeg2
pietdeg218 jun. 2015 - 21:05

"directe democratie" Ik krijg daar altijd beelden bij van het Watertribunaal van Valencia en de vroegere volksbijeenkomsten in een vallei op IJsland. (De negatieve variant: het eindeloze occupygeneuzel waarbij aan het eind van de dag nog niet eens de agenda voor de raadpleging was vastgesteld.) Op grotere schaal is het wat lastiger te realiseren, terwijl er ook bij die voorbeelden al genoeg werd gekonkeld en coalities werden gesloten die verdomd veel lijken op wat we nu in de Nederlandse politiek zien gebeuren. "voordat de mens daar volwassen genoeg voor is" Het probleem is dat iedere deelnemer daartoe volwassen genoeg moet zijn. Vandaar dat zelfbestuur vooral werkt binnen scherp afgebakende groepen: een groep advocaten kan prima een maatschap vormen en met een beetje geluk lukt het een groep koffiejuffrouwen ook wel. Maar als je gaat opschalen en de deelnemers diverser van aard worden, gaat het gegarandeerd mis. Want wat nu als de koffiejuffrouw mee mag beslissen over het beleid van het bedrijf waarbinnen ze koffie schenkt? Of de universiteit? Of het ministerie? Ik hoor altijd de meest fantastische verhalen over Mondragón in Baskenland en wat ze daar doen heeft ook mijn sympathie. Als ik de tijd had zou ik daar weleens een jaartje embedded willen gaan... om mijn eigen dromen nog maar eens om zeep te helpen. Want wat gebeurt er nou precies als je pretendeert een collectief te zijn en de koffiejuffrouw ook mee mag beslissen over beleidskwesties? Het kan toevallig iemand zijn met een wat onorthodoxe levensloop maar doorgaans is de koffiejuffrouw iemand met de ballen verstand van beleidskwesties. Als ze daar al mee lastig wil worden gevallen, waar moet ze bij gebrek aan inhoudelijke kennis haar mening dan op baseren? Doet ze gemakshalve maar mee met haar collega's? En waar baseren die hun mening dan op? Zijn ze uiteindelijk niet afhankelijk van mensen die het hen 'uitleggen'? Uiteraard (al dan niet naar eer en geweten) op basis van hoe zij de zaken zien en het standpunt dat zij hebben ingenomen. En wie zijn daarin per definitie het meest succesvol? Degenen die meer tijd aan het verwerven van een achterban besteden dan aan het werk waarvoor ze zijn ingehuurd. Dus aan politici: geen beroepspolitici maar informele, zelfbenoemde. Ik zie het niet zo snel gebeuren dat de mens volwassen genoeg is voor directe democratie. Je hebt sowieso te maken met 1 op de 8 die laag- of zwakbegaafd is en daarmee bij uitstek de prooi voor manipulatie. En van degenen die daadwerkelijk beter weten moet je eisen dat ze zo terughoudend zijn en zich zo bewust zijn van de relativiteit van hun eigen positie, meningen en wereldbeeld dat ze het onhaalbare realiseren: een objectief beeld schetsen aan degenen die ze voorlichten opdat ook die ongemanipuleerd een stem uit kunnen brengen. Dat gaat dus niet gebeuren. Mensen worden nooit (tot en met de laatste) volwassen genoeg om te kunnen functioneren in een directe democratie. Hetzelfde geldt overigens voor een parlementaire democratie of wat voor democratie dan ook: je hoeft alleen maar te kijken wat er momenteel in Nederland of waar dan ook in Europa achter linkse en rechtse populisten aanhobbelt zonder ook maar van hun gezond te weten. Niet dat iemand die traditioneel CDA stemt wel een clou heeft. Die ideale wereld van jou (waar ik alle sympathie voor heb) gaat er dan ook nooit komen. Omdat de bijbehorende ideale mens er niet komt. Een utopie (waaronder nadrukkelijk ook een perfect werkende parlementaire democratie en een perfect werkende vrije markt vallen) is leuk als gedachte-experiment, maar alleen omdat je er in je geachten de ideale mens bij kunt bedenken. Maar het is toch een beetje als dromen dat je het met (vul maar in) doet, terwijl je gewoon naast Mien in bed ligt.

MarcKaptijn
MarcKaptijn18 jun. 2015 - 21:05

Je verwardt nu wel staat en overheid met het politieke systeem. Dat moet je volgens mij toch zien als twee verschillende zaken.

[verwijderd]
[verwijderd]18 jun. 2015 - 21:05

Ik ben blij dat deze man de wereldwijde armoede gaat oplossen. Succes, je plannen lijken me best wel haalbaar. Vooral die van gratis woonruimte, voedsel, kleding, transport, energie en gezondheidszorg voor iedereen zonder dat iemand hoeft te werken. Graag wel eerst proberen met je eigen geld. Als het dan lukt met een paar duizend man in Zimbabwe of Uganda wil ik wel meedoen.

1 Reactie
Haastig
Haastig18 jun. 2015 - 21:05

Tja, ik zie dat ook wel zitten. 5 jaar hard werken en daarna snappen die kippen gelukkig vanzelf dat ze, eenmaal gebraden, op mijn bord moeten vliegen. Als de kabouters dan nog mijn vieze bord afwassen, ben ik helemaal blij. Hè, ik zie het al, het gaat 2x mis met mijn verdorven gedachten: kippetjes mogen niet meer gegeten worden en ik mag kaboutertjes niet onderdrukken. Nou, met die slanke lijn komt het wel goed als we van de wind gaan leven.

GingerTed
GingerTed18 jun. 2015 - 21:05

Wat een ongelooflijk idioot betoog (nou ja, inmiddels hier niet meer). Westerse, d.w.z. democratische naties , die in alle gevallen seculier, dus nooit christelijk of anderszins religieus zijn maar daar ruimte toe bieden zoals aan iedere overtuiging, en altijd liberaal zijn, en dus nooit socialistisch of communistisch (men verwart dit met de liberale sociaal-democratie waar de PvdA en de SP zeker ook toe behoren) hebben in alle gevallen door het bijbehorende vrije marktprincipe, geleid in een mate overeenkomstig de variant van de liberale politieke overtuiging, wereldwijd, dus ook in de niet-westerse wereld, meer rijkdom, een langere levensverwachting, en overige voorspoed opgeleverd. Daar waar in naties honger wordt geleden, (burger)oorlogen woeden, en overige ellende voor problemen zorgt is dat zonder uitzondering te wijten aan het niet-westerse, niet-liberale, niet-democratische doorgaans tribale, religieuze, oligarchische, en/of corrupte landsbestuur. Als het aan westerse landen ligt treden al deze landen, in belang van de betrokken bevolkingen, én de voor alle partijen wederzijds profijtelijke verruiming van de internationale vrije markt, toe tot de westerse wat of life. Zelfs op gebied van natuurbehoud, ondanks dat daar nog een lange weg te gaan is, is de enige kans op een groene toekomst gefundeerd op de voorwaarde van een westerse, democratische, liberale wereld.

2 Reacties
richarrd
richarrd18 jun. 2015 - 21:05

Precies. Dat is nou precies hetgeen wat ik ook zou zeggen als ik volledig geindoctrineerd geweest zou zijn. Dit is meer wat een rijke wil dat jij zegt dan wat jij zelf wil zeggen.

MarcKaptijn
MarcKaptijn18 jun. 2015 - 21:05

Een heerlijk simpel wereldbeeld, en (helaas) simpelweg niet waar. "Daar waar in naties honger wordt geleden, (burger)oorlogen woeden, en overige ellende voor problemen zorgt is dat zonder uitzondering te wijten aan het niet-westerse, niet-liberale, niet-democratische doorgaans tribale, religieuze, oligarchische, en/of corrupte landsbestuur." Deze aanname (het is echt niet meer dan dat) komt op losse schroeven te staan als zodra men zich realiseert dat regimes die verantwoordelijk zijn voor honger, burgeroorlogen, en overige ellende in het zadel worden geholpen en gehouden door onder andere westerse landen (door ons vertegenwoordigd) die zogenaamd vrij, liberaal en tolerant zijn. De morele autoriteit die het Westen probeert te verlenen aan de eigen "hoge" standaarden waar het gaat om "vrijheid" zijn daardooor helemaal niets waard. De reden waarom in het MO heel veel mensen inmiddels de buik vol hebben van westerse idealen komt omdat het Westen een vertegenwoordiger is van hun dictators. Zo'n beetje elk westers land maakt zich schuldig in min of meerdere mate aan dit moreel verwerpelijke geopolitieke spelletje. Maar dit wordt niet aan de grote klok gehangen omdat de have-a-little's (wij dus) zoet worden gehouden met een beetje welvaart en propaganda (in dit geval over het "vrije" karakter van het Westen). Want door een heel klein beetje welvaart te verdelen onder ons worden wij rustig gehouden en dit is de legitimatie die de have's (die de westerse regimes manipuleren) nodig hebben. Het idee van vrijheid is helaas niets meer dan een mooi idee die wordt gebruikt om vele, vele mensen (met name in de "derde" wereld, ook een frame eigenlijk) te onderdrukken en van hun vrijheid te beroven. Het probleem is overigens niet de overheid zelf (dat is slechts een instrument), maar hoe die overheid wordt gebruikt. En hoe de overheid wordt gebruikt wordt bepaald door de politiek. De het is de politiek die gemanipuleerd wordt door partijen met heel veel geld. Dat is zeker in de VS zo, maar in toenemende mate duidelijk gaande in Europa (met name in Brussel die überhaupt niet voldoende democratisch wordt gecontroleerd). Daar zit het probleem, de politiek is gekaapt door "invested interest" die erop uit is de werking van democratie uit te schakelen en de landen met belangrijke grondstoffen (want daar gaat het uiteindelijk over) onder de duim te houden koste wat kost.

Ikkyu
Ikkyu18 jun. 2015 - 21:05

Ik sta letterlijk met mijn mond wagenwijd open na het lezen van dit stuk. Dit is.. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen.. Filosoof en architect zijn is leuk, maar een cursusje Economie 101 kan geen kwaad. Wat een verknipt naïef en onnozel wereldbeeld. Sorry, Aad, maar je gaat iets te snel voorbij aan het gegeven dat de ontwikkeling van staten ons economische welvaart heeft gebracht en dat het kapitalisme er voor gezorgd heeft dat er minder armen zijn dan ooit. Je noemt China en India, twee landen die zich, dankzij kapitalisme en globalisering enorm hebben kunnen ontwikkelen ind de afgelopen jaren. China alleen al heeft sinds de omarming van het kapitalisme een paar honderd miljoen mensen uit de armoede kunnen trekken in de afgelopen jaren. Overal ter wereld, Azie, Afrika en Zuid-Amerika zorgt globalisering voor minder armoede, meer handel, meer banen en meer welvaart. 2 jaar geleden is het punt bereikt waar de gezamenlijken opkomende economieen meer produceren dan de traditionele ontwikkelde economie, en deze trend zet zich snel voort.We zijn hard op weg naar een wereld waarin de welvaart geografisch beter verdeeld is, en dat is dankzij globalisering en kapitalisme. Je gaat aan deze feiten voorbij alsof ze niet bestaan. Is het perfect, nee zeker niet want er blijven nog steeds mensen achter. Is het duurzaam, absoluut niet natuurlijk. Maar om staten en bedrijven neer te zetten als het grote kwaad getuigd van een ongekende naiviteit over hoe de wereld werkt. Bovendien plaats je de overheid op een veel te hoog voetstuk. We zijn toch een democratie? De overheid ben je zelf. De overheid is niets minder, maar ook niets meer, dan het verlengde van de burgers. Als je de mensen niet kan overtuigen van het feit dat ze moeten stemmen voor de toekomst en niet alleen voor de komende jaren kan je wel boos zijn op de overheid maar dan richt je je woede toch echt tot de verkeerde doelgroep. Als je het niet eens bent met de overheid kan je ze wegstemmen.

1 Reactie
richarrd
richarrd18 jun. 2015 - 21:05

Wat een hoop onzin. Voor zover ik weet is het aandeel armen enorm en is de mate van armoede waar deze mensen zeer schrijnend. Overal ter wereld zijn er spanningen en de natuur gaat volledig naar de knoppen, de hele aarde wordt uitgebuit en opgebrand zodat er voor andere mensen en komende generaties helemaal niets, maar dan ook echt helemaal niets meer overblijft.

leftyloosy
leftyloosy18 jun. 2015 - 21:05

Dus het is erg als we een baan hebben. En het is erg als je geen baan heb. Heb ik het zo goed begrepen?

2 Reacties
Roberti
Roberti18 jun. 2015 - 21:05

Nee, dat heb je niet. Een baan hebben is afhankelijk zijn van uitbuiters. Wat je nodig hebt is te KUNNEN

Roberti
Roberti18 jun. 2015 - 21:05

(vervolg, drukte op de verkeerde knop) te KUNNEN werken naar eigen inzicht en kunnen waar je zelf vind dat nodig is. Niet dus gedwongen op een plek en voor een doel waar je niet achter kan staan.

DitBenIk2
DitBenIk218 jun. 2015 - 21:05

Wat een raar onjuist verhaal. De mens als diersoort heeft altijd in groepen geleefd die zijn territorium afbakent. Ook zijn er altijd leiders geweest. Kijk eens naar onze famillie de Chimpansees. Zij hebben ook leiders en verdedigen hun territorium, desnoods met dodelijk geweld. Dus die 10.000 jaar kun je rustig veranderen in een paar miljoen jaar.

1 Reactie
richarrd
richarrd18 jun. 2015 - 21:05

Dat de meeste mensen op hetzelfde niveau als een chimpansee zitten, is geen voordeel maar een nadeel en is eigenlijk heel erg. Dat er mensen zijn die tegen de chimpansee opkijken, dat is gewoon een ramp. Zo zou het in ieder geval niet moeten zijn. Wij zouden de ontwikkelde versie van de chimpansee moeten zijn in plaats van dat de chimpansee een ontwikkelde versie van de mens zou zijn. Wij zijn namelijk ook aap geweest en zijn daarna ontwikkeld tot wat we nu zijn en niet andersom, al begrijp ik wel waarom je denkt dat het wel zo is.

RoBru
RoBru18 jun. 2015 - 21:05

Dus als armen en werklozen "5 jaar werken aan de lopende band moeten ze (...) worden beloond met een fatsoenlijke, schuldenvrije woning en levenslang gratis eten, kleding en energie, waardoor ze hun arbeid niet meer hoeven te verkopen aan de topmensen". Wie betaalt dit?

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer18 jun. 2015 - 21:05

"Wie betaalt dit? " Grappig hoor. U begrijpt de pointe van het verhaal niet.

Roberti
Roberti18 jun. 2015 - 21:05

De mensheid is flexibel en KAN dit serieus nemen. Het kan ook slaafs blijven aan uitbuiting.

1 Reactie
lembeck
lembeck18 jun. 2015 - 21:05

Gisteravond deze uitzending bekeken: http://www.npo.nl/de-meesterwerken/18-06-2015/VARA_101374468 Deze keer was Inez Weski gaste. Echt even kijken en luisteren. Heel bijzondere vrouw. Wat ze zegt pas volgens mij naadloos in dit topic.

opmerker
opmerker18 jun. 2015 - 21:05

Aad Breed weet natuurlijk ook wel dat dat zijn visie niet zal worden omarmd. Hij heeft het lef orgineel naar de werkelijkheid te kijken. Zich niet laat afleiden door alle praktische bezwaren, die er in onnoemelijk veel varianten zijn. Het gaat om kern van het probleem. Die kern is dat de natuur het moet ontgelden. Zoals wij mogelijk straks niet meer onder de zeespiegel liggen maar er op moeten drijven om te overleven.

1 Reactie
opgeheven
opgeheven18 jun. 2015 - 21:05

Maar als je je niet laat belemmeren door de onnoemelijke praktische bezwaren zoals je stelt, dan is de hele tekst toch niet meer dan een beetje dagdromen? Als je een probleem wilt oplossen kom je dan niet verder met een realistisch plan dan met een beetje zweverig dromen over zaken die simpelweg niet uitvoerbaar zijn?

Zjenny
Zjenny18 jun. 2015 - 21:05

Deel economie.. Klaar.

1 Reactie
lembeck
lembeck18 jun. 2015 - 21:05

Met een basisinkomen.

richarrd
richarrd18 jun. 2015 - 21:05

Allemaal heel mooi, maar de mensen die snappen dat toch niet, en als ze het wel zouden snappen dan zouden ze het lef niet hebben er iets tegen te doen. De mensen, en dan dit geval vooral de mensen in het westen zijn gewoon bang voor de rijken en dus laten ze zichzelf en anderen gewoon onderdrukken. Ze zijn gewoon te laf om er iets tegen te doen, en wat wil je tegen die lafheid doen?

1 Reactie
Haastig
Haastig18 jun. 2015 - 21:05

Euhh "de rijken" zijn u en ik. Onze "armen" zijn eindeloos veel rijker dan de armen elders. Sterker nog, onze "armen" zijn vaak rijker dan de middenklasse elders. En het wikken en wegen komt ook nog om de hoek kijken: wil ik in een samenleving wonen waar ik een rijke arme sloeber ben, arm in vergelijking met de rijkste m/v, maar waar het me verder aan relatief weinig ontbreekt? Of wil ik in een maatschappij wonen waar iedereen min of meer even rijk is, maar het aan alles ontbreekt? China heeft daar een interessant experiment van gemaakt: de inteligentia om zeep, in werkkampen, aan de zware arbeid, arbeiders aan de macht. Bijna iedereen gelijk, 14-40 miljoen doden. Maar, een geweldige "sprong voorwaarts"....

richarrd
richarrd18 jun. 2015 - 21:05

We hebben zoveel problemen in de maatschappij. De wetenschap analyseert de problemen tot in detail en weten ook wat de oplossingen zijn voor deze problemen. Toch doen overheden helemaal niets, maar dan ook echt helemaal niets met deze vergaarde inzichten, en dat is omdat het overheden helemaal niet gaat om het oplossen van problemen. Het gaat deze overheden alleen maar om het verkrijgen van zoveel mogelijk macht om er zoveel mogelijk geld mee te vergaren en dat geld zorgt weer voor meer macht, en macht weer voor meer geld, en zo is de cirkel rond. Dat zou bijvoorbeeld vooral in Nederland toch wel duidelijk mogen zijn inmiddels. Nederlanders denken er ook bij te horen maar worden eigenlijk ook gewoon maar gebruikt door deze overheden van de rijken.

1 Reactie
MarcKaptijn
MarcKaptijn18 jun. 2015 - 21:05

En weer wordt overheid en politiek met elkaar verward...

neutralist
neutralist18 jun. 2015 - 21:05

Wow dat is een ernstig voor iemand die zich filosoof noemt. Maar goed we leggen het nog eens uit: Dat doen die regeringen met volmacht van hun kiezers. We noemen dat democratie. Als u iets beters bij elkaar heeft gefilosofeerd horen wij het graag natuurlijk.

1 Reactie
De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten
De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten18 jun. 2015 - 21:05

Welke volmacht en welke democratie? Ik denk meer dat de "democratie" die wij kennen grotendeels stand houdt omdat de meerderheid onwetend is of dat wil zijn.

pakmelk
pakmelk18 jun. 2015 - 21:05

Wat een gemakkelijk beroept lijkt me dat, filosoof. Je rookt een jointje en drinkt je vol, en vervolgens ga je wat schrijven. Dat het volkomen kolder is wat je schrijft, is niet echt van belang.. immers je bent filosoof. Het gepeupel begrijpt je toch niet.. Wel Dhr de Filosoof; leg mij eens uit.. als we allemaal maar vijf jaar werken en dan levenslang recht hebben op gratis voeding, kleding, woonruimte, gezondsheidszorg.. wie gaat dan na die vijf jaar die kleding maken, die voeding verbouwen, die woningen bouwen (en onderhouden) ect ect ect? Komen de spaghettimonsters dit voor ons doen, of tover je een ander konijn uit je hoed?

3 Reacties
Sardar2
Sardar218 jun. 2015 - 21:05

"Komen de spaghettimonsters dit voor ons doen, of tover je een ander konijn uit je hoed?" De robots van Ascher!

Sardar2
Sardar218 jun. 2015 - 21:05

Voor je denkwijze is ook filosoferen echt overbodig; pak je eten, drinken en seks. Dan ben je klaar met het leven! Filosofie is voor mensen die wel een joint roken en durven veel verder denken dan onderbuik.

Sardar2
Sardar218 jun. 2015 - 21:05

Filosofie kan het ook makkelijker maken: Zie mens als een dier die voor zijn voortbestaan gedwongen is op andere dieren jagen. Andere dieren zijn dan garantie voor zijn voortbestaan. Dus men jaagt op zoveel dieren die nodig zijn dat hij kan blijven doorleven. De rijken zijn dieren die er op lopende band jagen, veel meer dan zij nodig hebben. Zij kunnen zelf die gedode dieren niet opmaken, maar laten ook anderen er geen gebruik van maken. Het trieste is dat zij ook laten andere mensen voor hen jagen. Dat is dus de ‘baan”. Natuurlijk elke mens kan veel meer jagen (product maken) dan hij zelf nodig heeft. Elk “baan” levert voor velen genoeg producten om te blijven voortbestaan. Maar de rijken geven zoveel uit de handen aan die werkenden, zodat ze kunnen blijven voortbestaan en voor hen werken, en de rest zetten ze in de rij van “dode dieren” die niemand kan er van gebruik van maken! Of nee misschien hun nakomelingen die die dode dieren gaan opmaken! Zonder ervoor ergens gewerkt te hebben!

PeterDraman
PeterDraman18 jun. 2015 - 21:05

Paar vragen voor de schrijver : 1) Hoe komt u uit op 5 jaar? Is dat afgaand op de verwachte waarde van de woning en de andere levensbehoeften die voorzien moeten worden? Zo nee waar is het dan op gebaseerd? 2) 5 jaar werken en daarna er geen verplichting toe hebben, dat betekent naar mijn inziens dat je een redelijk constante aanwas moet hebben van nieuwe mensen om dat werk over te nemen. Is dat geen vernietiging van werkervaring? Ik neem aan dat lopende band als voorbeeld is gekozen, maar het lijkt mij bij bepaalde beroepsgroepen niet ideaal om na 5 jaar overnieuw te beginnen met opbouw van ervaring? 3) Hoe groot worden deze steden? En op welke manier voorziet de schrijver de steden te voorzien van middelen die niet lokaal te produceren zijn of te gevaarlijk zijn om in de stad te produceren maar wel noodzakelijk zijn? Lokale energie opwekking is leuk maar erg praktisch is dat voor een piramide stad niet echt (afhankelijk van de locatie en het klimaat waarin deze gevestigd worden maar ik neem aan dat het hoofddoel toch is dit uiteindelijk wereldwijd te verspreiden?). 4) Als men na 5 jaar klaar kan zijn met werken betekend dat dat er voor bepaalde taken uit wordt gegaan van vrijwilligers? Hoe voorziet de schrijver binnen zijn stad te komen tot een zorgbeleid waarbij er voldoende specialisten zijn om ook zorg te kunnen bieden aan mensen met zeer zeldzame of moeilijk behandelbare aandoeningen? En hetzelfde voor andere instellingen die er vooral zijn om te voorkomen dat conflicten of gevaarlijke situaties leiden tot een totale ontwrichting van de samenleving? 5) Als een stad niet 100% selfsufficient is hoe wordt dit opgelost? En indien dit op te lossen is hoe voorkom je dat deze uitwisseling van goederen/diensten niet verandert in een langzame terugkeer naar kapitalisme? 6) Ik neem aan dat er binnen deze piramide samenleving er een veel hogere uniformiteit is van woningen dan binnen onze huidige samenleving, en dus logischer wijs ook een redelijke restrictie op de goederen en diensten waarvan de inwoners gebruik van kunnen maken. Hoe wordt dit systeem opgezet? Een maximum grootte voor gezinnen? Een persoonlijke consumptie voetafdruk die niet overschreden mag worden? En hoe wordt dat systeem gecontroleerd en beheerd?

2 Reacties
richarrd
richarrd18 jun. 2015 - 21:05

De schrijver vindt dat jij veel te veel werkt en daarom pleit deze ervoor om jou in de toekomst nog maar vijf jaar te laten werken, voor hetzelfde geld als wat je nu krijgt wel te verstaan. Mensen zoals u denken dat alles op de wereld alleen maar om jullie draait, dat blijkt wel weer. Ik denk dat het hier in eerste instantie om de armste mensen van India of Afrika gaat en dus niet enkel en alleen maar om u, zoals gewoonlijk.

Haastig
Haastig18 jun. 2015 - 21:05

Nee, je moet gewoon niet ouder worden dan 5 jaar.

opmerker
opmerker18 jun. 2015 - 21:05

Dit schrijven heeft mij wat geleerd ondanks de onmogelijke voorgestelde oplossing. Dikwijls vroeg ik mij af waarom we doorgaan met het verpesten van onze leefomgeving terwijl we weten dat we als lemmingen op de agrond afrennen. Het proces blijkt niet te stoppen. De schrijver geeft het antwoord. Overheden hebben hun onderdanen baan afhankelijk gemaakt. Daarmee wordt alle zelfstandigheid en mogelijke inbreng van de volkeren teniet gedaan met vrij spel voor de bezitters.

1 Reactie
Haastig
Haastig18 jun. 2015 - 21:05

"De schrijver geeft het antwoord. Overheden hebben hun onderdanen baan afhankelijk gemaakt." Klets. Men is baanafhankelijk omdat dat voor de meeste mensen leidt tot de voor hen meest optimale situatie. Ik moet er niet aan denken om voor mijn levensonderhoud afhankelijk te zijn mijn moestuintje (die ik volgens Breed niet eens als de mijne zou mogen claimen) in een samenleving waar het recht van de sterkste zou gelden. Waar ik mijn schaap zou moeten scheren, mijn eigen wol zou moeten spinnen en mijn eigen truien zou moeten breien. Nee. Ik kies ervoor te werken voor geld, opdat ik naar de winkel kan gaan om eten te kopen. Thuis in de winter de verwarming aan kan zetten en een warme douche kan nemen. Een computer kan kopen en gebruik kan maken van internet: volstrekt onnodig, maar reuze leuk/praktisch etc. Kiezen voor de consumptiemaatschappij: Breed doet er gewoon aan mee. Hij kan natuurlijk ergens een Amish-achtige gemeenschap oprichten. Z'n koffer pakken voor the mosquito coast.