Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

Aangeschoten wild

  •  
25-03-2015
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
fazantinbek
Er wordt volkomen ongegrond, maar keihard beweerd dat 50% van alle geschoten wild eenzaam ligt te kreperen in het veld. Onzin!
Vaak wanneer ik vrienden of kennissen iets van de jacht vertel, sta ik verbaasd over het verregaande gebrek aan kennis van de realiteit. Men gelooft inderdaad dat tijdens de jacht op alles wat voorbij komt geschoten wordt en dat er veel aangeschoten wild ligt te kreperen in de bossen. Dit beeld hebben we te danken aan jarenlange, moedwillige desinformatie door dierensentimentalisten. Laten we de boel eens bekijken.
In Nederland jagen we op: muggen, vlooien, bladluizen, rupsen, boktorren, wespen, muizen, mollen, ratten, duiven, kraaien, eenden, konijnen, hazen, vossen, zwijnen, herten en zo nog een paar soorten. We jagen ook grootscheeps (letterlijk) op vissen. Ons land is mede daardoor rijk geworden. Er kan dus onmogelijk iets principiëels tegen de jacht ingebracht worden, tenzij we rupsen en ratten hun gang laten gaan en geen vis meer eten. Niettemin zijn er groepen die fel tegenstander zijn van de jacht en daar bij elke mogelijke aanleiding luidkeels kennis van geven.
Irrelevante feiten Bij gebrek aan logische argumenten tegen deze vorm van jacht, wordt alle nadruk gelegd op soms werkelijke, maar vaak ook vermeende misstanden in de jagerij of (veronderstelde) incidentele misdragingen van individuele jagers. Ook worden vaak voor de dieren volkomen irrelevante feiten aangevoerd, zoals het al of niet plezier hebben in het doden (niet dus), het rijden in dure SUV’s, Duitse kentekens en brallerig gedrag (zeldzaam, maar valt wel op). Een aspect dat wél relevant is, is het begrip dierenleed.
Wat dierenleed werkelijk inhoudt is onmogelijk te zeggen. Maar wat het ook betekenen mag, het valt niet te ontkennen dat er bij de jacht sprake is van dierenleed, met name in het geval van aangeschoten wild, dat niet onmiddellijk sterft, of erger, gewond weet te vluchten en niet of pas later gevonden wordt. Anti-jacht groeperingen buiten dit uit, door dit fenomeen buiten proporties op te blazen. Zo wordt er volkomen ongegrond, maar keihard beweerd dat 50 procent van alle geschoten wild eenzaam ligt te kreperen in het veld. Onzin! Een andere absurde bewering is, dat 50 procent van de ganzen rondvliegt met hagel in het lijf.
Afweging Getalsmatig is zo’n bewering al absurd. Van de 2,5 miljoen ganzen die hier ’s winters rondvliegen, zouden er dan 1,25 miljoen beschoten èn geraakt zijn èn rustig doorvliegen, kennelijk zonder al te veel nadelige gevolgen? En hoeveel zijn er dan nog eens vollédig gemist? Hoeveel zijn er dan geraakt en kruipen kreupel rond? En dan zijn er nog eens pakweg 100.000 helemaal dood door de jagers binnengehaald. Nu de werkelijkheid.
Ten eerste maakt een jager vòòr hij schiet de afweging of het schot verantwoord is. Bij kleinwild duurt deze afweging meestal minder dan een minuut, waarbij de vraag speelt of de kans op verwonden (te grote afstand) of kapot schieten (te dichtbij) niet te groot is, of het dier in geval van verwonding gevonden kan worden en of de medejagers, drijvers of omstanders niet geraakt kunnen worden. Bij overvliegende eenden en ganzen moet hij bepalen of het dier bejaagd mag worden en niet tot een van de vele beschermde soorten hoort. Om al deze redenen wordt er vaak niet geschoten. Ook wordt er vaak voor gekozen een aantal dieren te laten lopen of alleen de mannelijke dieren te schieten.
Leidende zeug Bij grofwild – ree, wild zwijn, hert – kan de afweging soms veel langer duren. Ten eerste, màg dit dier wel geschoten worden? Is dit geen moederdier met ergens de jongen verborgen? Is dit dier van het geslacht of de leeftijdsklasse, dat voor afschot vrijgegeven is door de jachtbeheerder en/of de wetgever? Is dit geen leidende zeug, matriarch van de groep? Dan de vraag of het dier weidelijk geschoten kan worden: is de afstand goed? Staat het ‘breed’, oftewel met een zijkant naar de jager toe, zodat het in één keer dodelijk getroffen kan worden? Staan er geen dunne takjes in de kogelbaan? Is het schot veilig, kan de kogel niet buiten het perceel terecht komen, maar begraaft hij zichzelf? Staat er geen tweede dier achter of schuin achter het beoogde stuk? Dit zou namelijk door de uittredende kogel verwond kunnen raken.
Al deze facetten krijgen uitgebreid aandacht bij de opleiding voor de jachtakte en ze leiden ertoe dat vaak een dier na urenlang observeren rustig terug het bos in wandelt. Toch is lang niet ieder dier onmiddelijk dood bij het schot. In zo’n geval geeft een weidelijk jager een zogenaamd vangschot, om het dier alsnog te doden. Als dat niet lukt zal de jachthond het dier zo snel mogelijk opsporen, waarna het dier uit zijn lijden verlost wordt.
doodzwijn
Menselijk falen Ondanks alles komt het toch voor, dat een gewond dier niet gevonden wordt en een tijd kreupel verder leeft of ergens in alle eenzaamheid krepeert. Een fazant die in een ondoordringbaar bramengebied valt, een eend die verdwijnt in een moerassig rietveld. Dit kan gebeuren ten gevolge van menselijk falen, botte pech of door onverantwoord gedrag. Falen, pech en ook onverantwoord gedrag horen bij alle terreinen van het leven, dus ook bij de jacht. Maar dat is geen grond om de jacht principiëel te verwerpen.
Nu kan men vinden, dat het feit van dierenleed – of dit nu veel of weinig voorstelt – een reden is om de jacht te verwerpen. Daar staat tegenover, dat men de jacht niet principiëel kan verwerpen, om de eenvoudige reden dat de jacht een wezenlijk onderdeel van onze ontstaansgeschiedenis is. Evolutionair gezien misschien wel het wezenlijkste. Wat blijft is een afweging, geen kosten/baten maar een leed/baten analyse. Voor degenen, die menen dat dieren net zo intens lijden als mensen, zal de uitkomst daarvan doorslaan naar het leed. Maar die mensen kunnen zich beter eerst concentreren op het leed van de kevers en ratten, die met vergif bestreden worden.
Schadebestrijding heeft alles met ons voortbestaan te maken en legitimeert daarmee de jacht. Maar voor benutting van dieren geldt hetzelfde – we zijn geen planteneters. Of we de dieren via veeteelt of via de jacht benutten, maakt geen wezenlijk verschil. Tenzij men gelooft, dat de jacht zoveel wreder is.

Meer over:

opinie, groen

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (33)

123456zeven
123456zeven25 mrt. 2015 - 21:00

Als muggen doodslaan een vorm van jagen is, dan is vlooien, wat apen doen, dat ook. Een nogal zinloze vergelijking dus. Vanuit de dierenwereld is het duidelijk wat jagen is: een ander dier vangen met als doel het op te eten. Dieren doen het vangen en doodmaken met hun eigen lichaam, dat door evolutie daar uitermate geschikt voor is geworden. Mensen doen het met externe hulpmiddelen, maar verder zijn de jachtstrategieen identiek. door de kwaliteit van de externe hulpmiddelen is jacht voor mensen een dusdanig verwaterde handeling geworden dat een mens bij de jacht geen gevaar meer loopt. Zelfs leeuwen en tijgers jagen met gevaar voor eigen leven, maar een jager in Nederland kan alleen door domheid nog in gevaar komen, er zullen meer jagers omkomen door verkeersongelukken dan door jachtongelukken. Het gaat al lang niet meer om de eigen overleving, hier zie ik alleen maar beheersargumenten en dat je lekker in de frisse lucht bent. Een volledig rituele bezigheid.

FREckmar
FREckmar25 mrt. 2015 - 21:00

De jacht, iets waar de mensen zich momenteel druk overmaken, omdat er te weinig mensen ook daadwerkelijk weten wat de jacht behelsd. Neem nou de uitspraken over de ganzen, die zijn mooi en doen geen mens kwaad, ik kan legio boeren optrommelen om de rode cijfers van hun bedrijf kunnen tonen. Dit komt niet door de slechte bedrijfsvoering of de slechte grond, nee dit is de oorzaak van Den Haag. Ze luisteren naar argumenten van de kantoorlieden die, mochten ze eens buiten komen alleen maar zeuren dat het koud is of dat de zon te fel is Maar deze mensen bepalen vanachter hun bureau wat en waar en wanneer de schadeveroorzakers mogen worden beheerd met ondersteunend afschot. Dit zorgt voor de rode cijfers, een vlucht ganzen kan in drie dagen tijd de hele oogst vernietigen, om maar niet te spreken over de verzuring van de grond die de uitwerpselen, die met vele voetjes stevig worden aangetrapt, met zich meebrengt. En wie kan er nou tegen een prachtig stuk biologisch vlees zijn? Ik persoonlijk maak mij drukker over zaken als waar gaan we over tien jaar naar toe als er zo op zorg beknibbeld word, we kapitalen uitgeven aan een verenigd Europa en wat krijgen we ervoor terug. Voor een ieder die mag jagen Weidmannsheil, voor een ieder die tegen is en vlees eet, bedenk dan dat het vlees wat u eet van een dier kom welk nooit een kans heeft gehad.

steven.verhoef
steven.verhoef25 mrt. 2015 - 21:00

Paul Bouwmeester maakt ernstige redeneerfouten. Zo heeft hij het over “De Jacht” maar bedoelt hij eigenlijk “de Jagers”. Ook zijn benoeming van “irrelevantie” is kul. Als het zich voordoet is het NIET irrelevant. En sterker nog, gezien de mate dat het zich voordoet ben je de boel gewoon aan het besodemieteren om het irrelevant te noemen. Ach, hier verder op reageren is tijdverspilling.

ev1970
ev197025 mrt. 2015 - 21:00

Zo dan, wat een betoog van de heer Bouwmeester. Deze meneer vergeet even hoe het is als mensen daadwerkelijk overlast ondervinden van de jacht. De vermeende incidenten wat ik als persoon heb meegemaakt in mijn omgeving werden afgedaan met een werkstrafje, te denken aan de gifincidenten in Midden Drenthe waarvan ik de daders ook nog kende en de dood van iemand dichtbij mijn toenmalige woning. Verder ben ik als jong persoon bedreigd toen ik mijn hondje uitliet en een jeep naast me stopte en een loop uit het raam werd gestoken (in combinatie met een penetrante dranklucht) en er werd lacherig gezegd: zullen we je hondje even doodschieten?? Hahahaha! U snapt ongetwijfeld dat ik hier aangifte van heb gedaan waarbij mensen uit mijn dorp aangaven dat dit niet handig was aangezien het ging om iemand met geld en macht. Maar ik boog daar niet voor, en het had zeker gevolgen voor hem en zijn vrinden maar mijn familie voelt de gevolgen nog steeds, de pesterijen zal ik u besparen. Geboren en getogen op het platteland (48 jaar geleden) zie je dat de jacht is veranderd, er wordt betaald om uberhaupt een stuk bejaagbaar gebied te kunnen bemachten en als ook grondbezitter en naar einde pachtovereenkomst niet meer mee willen doen krijg je een portie vervelende mensen op de koop toe. Bijvoeren, wat is toegestaan is ook al zo'n vreemd fenomeen, een flink stuk mais laten staan is toch wel graag het verzoek van de jachtcombinatie want het is zo handig dat de dieren zich daar in verschuilen, alles om de jacht makkelijker te maken. En dan de gastjagers die overal vandaan komen, maar verre uit mijn provincie, ongelimiteerd kunnen ze meedoen. U snapt net zo goed als ik dat ze niet zonder buit huiswaarts keren. Inmiddels zie ik 15 oktober met een heel naar gevoel naderen, jaar in jaar uit. Inmiddels verhuisd en met de zoektocht naar een ander boerderijtje was veldonderzoek een vereiste voor ons, geen geschiet meer in onze omgeving. Dus de huizen waar pacht op land ruste links laten liggen, absoluut. Wij willen het niet meer en uiteindelijk gevonden! Maar ik vind het zo jammer dat u zo makkelijk over het gevoel van mensen heenstapt, uw passie is niet mijn passie moge dat duidelijk zijn en ik wil al helemaal geen hinder ondervinden van andermans passie. En dat recht heb ik gewoon en ik heb echt wel heea meegemaakt met jacht, echt vervelende zaken en u mag het allemaal wegwuiven, absoluut maar als u een beetje moed bezit verdiept u zich ook eens in wat mensen op het platteland meemaken met jacht. Ik hoor het ook veel om mij heen, mensen zijn er zat van. De meesten geven aan dat het vroeger anders was, het zal ongetwijfeld maar de jagers zorgen zelf voor weerstand, dat doen wij niet hoor, dat doen ze zelf. Na de reeentellingaffaire (fraude) en het Ees affaire (onlangs wederom met een taakstrafje opgelost) in mijn Provincie ben ik het echt helemaal beu, opgeteld de persoonlijke ervaringen. U vindt dat het allemaal maar moet kunnen, het distantieren van de K(N)JV en het honende gedrag van de zelfbenoemde experts (want dat zijn jagers natuurlijk), mensen die zelf tellingen doen, betalen voor de grond om uberhaupt te mogen schieten, voederplaatsen aan mogen leggen en gastjagers mogen uitnodigen zoveel ze willen, het moet u ook niet ontgaan zijn dat er een commercieel tintje aan zit. Dat u ook nog iets te melden hebt over mensen die eventueel vlees eten, deze mensen moeten volgens u zwijgen, zij mogen niets vinden over de jachtpartijtjes in hun buurt, dat hun kinderen huilend van schrik met hun paardje in het land opgeschrikt worden door jagers dat hun katje doorzeefd met kogels teruggevonden wordt. Neen zij moeten hun kop houden blijkbaar en alles pikken want we hebben het over de almachtige jagers, die mensen die nooit iets verkeerd doen, behalve een enkeling dan ahum (zie ook de ex directeur die gepakt is met een verboden lokfluit). U vindt dat u het recht heeft om mensen monddood te maken, helaas voor u worden mensen steeds meer wakker en buigen niet meer voor de jachtminnenden en als ik uw betoog lees krijg ik steeds meer afkeer, dat is wat u hiermee bereikt.

ev1970
ev197025 mrt. 2015 - 21:00

Paul, misschien kun je ze helpen in Deurne, daar hebben ze nog wat nodig om hun imago op te poetsen wat best vreemd is want de heer Brultstra hoort het nooit dat er negatefs over jagers bericht wordt, dus ik snap niet dat die WBE trappen in de "leugens" van hun onderzoekje n zich er zo druk om maken. Een missie op zich denk ik, wellicht pas je in hun plan....succes ermee ;-) Of kan dhr Brulstra ze bijstaan qua advies, hij hoort immers alleen maar positieve geluiden over jagers, heel vreemd zou je denken want alles zijn verzinsels en het is allemaal geweldig en allemaal niet waar, dus op naar Deurne om het op te lossen allemaal heren! Succes met jullie missie.

Dick Brulstra
Dick Brulstra25 mrt. 2015 - 21:00

Beste Geneman, u schrijft zoveel beschamende teksten dat ik daar niet op in ga. Wel wil ik een paar puntjes corrigeren. Punt 1. Was u erbij in de oertijd? Liepen ze te huilen tijdens het jagen? Er was geen noodzaak om in dierenvellen te lopen. Ze/we hadden gewoon in Afrika kunnen blijven wonen. Punt 2. "Toen het jagen niet meer nodig was" U bedoelt dat de mensen vee hadden voor hun vleesconsumptie wat ze voor het plezier van het vlees doodde? Vlees dat komt van domme beesten die het benul niet hebben om in de vrije wildbaan te leven ver van al die bloeddorstige mensen. Pint 3. (Het wordt steeds grappiger.) "........worden ze losgelaten in een omheind gebied. Vaak werden deze dieren door mensen grootgebracht en hadden ze derhalve geen angst meer voor mensen. Het resultaat is dat je ze nu kunt zien staan, denkend "wat is er aan de hand" totdat het arme dier wordt geëxecuteerd." Dit heeft niets met de jacht te maken maar het is een perfecte opsomming van de BIO-INDUSTRIE. Chapeau en eet smakelijk! De rest van het betoog laat goed zien dat u totaal geen idee heeft van de werking van menselijke en ecologische systemen en dat kan ik u niet kwalijk nemen. Veel mensen die denken ergens iets van te weten en ook nog beleid mogen maken hebben hetzelfde euvel. Ik wil alleen de mythe van de Limburgse Zwientjes nog ontkrachten: Er zijn TWEE biggen uit hun lijden verlost door een BOA/jachtopziener die een POLITIETAAK uitvoerde. Dat is dus in opdracht van de politie en volledig wettelijk en legaal. Dat provinciebestuurders schrikken van amokmakers en onterecht melden dat het niet toegestaan was op zondag is een voorbeeld van de beleidsmakers die ik hiervoor aanhaalde. De rest van de zwijnen waren al verdronken. Dus ook hun lieve mamma die niet meer voor de kleintjes kon zorgen zodat die een langzame en martelende dood waren gestorven. Maar dat is de natuur he ? De enige fout die de BOA gemaakt heeft is het niet vragen om een afscherming zodat hij buiten het oog van de camera de dieren had kunnen verlossen. Ons gemiddeld voor de werkelijkheid afgeschermde zieltje kan hier niet meer tegen omdat we ons ver willen houden van alle negatieve beelden zoals dat ook gebeurt bij auto-ongelukken. Dat willen we ook niet zien want we razen liever door zonder na te denken. Ik hoop dat de rest van de lezers wel kan en wil nadenken.

pietdeg2
pietdeg225 mrt. 2015 - 21:00

"Daar staat tegenover, dat men de jacht niet principiëel kan verwerpen, om de eenvoudige reden dat de jacht een wezenlijk onderdeel van onze ontstaansgeschiedenis is. Evolutionair gezien misschien wel het wezenlijkste." Nou begint het toch werkelijk te onzinnig te worden. Het is ook een onderdeel van onze ontstaansgeschiedenis dat we in berenvellen rondliepen en vrouwen bij de haren onze grot in sleepten om ze te verkrachten. Er zijn nogal wat onderdelen van onze ontstaansgeschiedenis waarvan we achteraf zeggen dat het een deel van een ontwikkelingsfase is die we achter ons hebben gelaten, dus deze claim is sowieso geen valide argument. Evolutionair gezien het wezenlijkst is overigens niet dat we omnivoren zijn (daar stikt het werkelijk van in de natuur) maar dat we eten gingen koken, dat heeft onze ontwikkeling een enorme boost gegeven. "Maar die mensen kunnen zich beter eerst concentreren op het leed van de kevers en ratten, die met vergif bestreden worden." En omdat het maar niet lukt om het pleidooi rond te krijgen vliegen we voor het gemak nog maar een keer uit de bocht: Jos Verstappen zou het je niet nadoen. Als je je om een fazant, zwijn of hert niet drukker zou moeten maken dan over een kever, waarom zou je ze dan niet vergiftigen en rustig laten creperen? Waarom zeur je zo over weidelijk jagen als er kennelijk in jouw ogen geen verschil is met het doodtrappen van een kever? Of zijn het louter de tegenstanders van de jacht die daar geen verschil tussen mogen zien? En verwacht je dan ook dat ze tegen je zeggen: ga je eerst maar eens concentreren op het afschieten van kevers? Overigens: waarom krijgen we geen bronvermelding bij de bewering dat 50% van alle geschoten wild eenzaam ligt te kreperen in het veld? Was dat toevallig ook al borrelpraat?

1 Reactie
Jachtargumenten
Jachtargumenten25 mrt. 2015 - 21:00

“Overigens: waarom krijgen we geen bronvermelding bij de bewering dat 50% van alle geschoten wild eenzaam ligt te kreperen in het veld?” Dit behoort tot de standaardbeweringen van de PvdD. De week voor Kerstmis stond er een advertentie in de glossy van de Volkskrant met Marianne Thieme, keurig opgemaakt in een prachtig vegetarisch restaurant, uiteraard met een mooi verhaal erbij. Tussendoor werd even vermeld dat op de Veluwe tegenover elke geschoten fazant er eentje eenzaam lag te creperen. Als ik zo sexy was en zoveel geld tot mijn beschikking had, tja …… De rest van je betoog laat ik aan de andere lezers over.

[verwijderd]
[verwijderd]25 mrt. 2015 - 21:00

U kent de praktijk dat jagers gedurende een bepaalde periode een aangeschoten fazantenhen laten liggen omdat ze een boetesom moeten betalen wanneer ze een hen schieten? Of dat ze aangeschoten wild dat nog even kon doorlopen/-vliegen laten liggen in een particiulier perceel omdat ze daar niet mogen komen? U kent dat niet? U weet ook niet dat er wel een "per ongeluk"een struinende kat of hond wordt geraakt? U kent dat niet? Nou ik wel. Ik ben ervaringsdeskundig. Wat betreft die weidelijkheid, de goeden daargelaten hebben veel jagers die bepaald niet. Zeker niet de maatjes van over de grens die voor een jagersfestijntje worden genodigd.....

2 Reacties
Jachtargumenten
Jachtargumenten25 mrt. 2015 - 21:00

“U kent de praktijk dat jagers gedurende een bepaalde periode een aangeschoten fazantenhen laten liggen omdat ze een boetesom moeten betalen wanneer ze een hen schieten?” Dit voorbeeld ken ik toevallig niet, maar zal zeker wel voorkomen. Ik weet ook van jagers, die een zwijn ziek schieten (verwonden), en dan beweren dat ze een vos gemist hebben. De buurman hoort tenslotte het schot. Maar meestal komt dit toch uit en de jager kan dan verder uitnodigingen vergeten. Ook zijn er jachten waar je het verder kunt vergeten, als je 2x mis hebt geschoten bij een aanzit jacht. “Of dat ze aangeschoten wild dat nog even kon doorlopen/-vliegen laten liggen in een particiulier perceel omdat ze daar niet mogen komen?” Sterker nog, het is gebeurd, dat een eend 2 meter in het gebied van de buurjager viel. De jager haalde het dier op, wetende dat zijn buurman daar geen probleem mee had. Een BOA zag dat door zijn verrekijker: 2 jaar jachtacte kwijt ! Wettelijk behoort de eend aan de buurman. Als een jager een gewond dier ziet liggen, is hij verplicht dit te doden, maar… alleen in zijn eigen jachtveld. Het gebeurt, dat een jager op de terugweg een zwaar gewond ree/zwijn/damhert net buiten zijn gebied ziet liggen. Als hij het doodt – ook met toestemming van een aanwezige politieagent – kan hij zijn acte kwijt zijn. (hier zijn talloze voorbeelden van). “U weet ook niet dat er wel een "per ongeluk"een struinende kat of hond wordt geraakt?” Sterker nog, ik weet dat die kat expres en meestal volkomen legaal wordt geschoten. Boerderijkatten (binnen een bepaalde afstand van een woning en herkenbaar aan gedrag) worden ook wel eens te pakken genomen. Maar de meeste jagers willen de vrouw van de boer niet tegen zich in het harnas jagen. Maar dit alles verandert niets aan mijn betoog.

ev1970
ev197025 mrt. 2015 - 21:00

Willem, we kunnen roepen wat we willen maar de jagers zijn bezig met een charmeoffensief. Ze hebben hier onlangs wat geld voor opgehaald door een oproep te doen op de site van de KJV. Zij vinden dat hun hobby vooral beschermd moet worden en laten onderzoekjes uitvoeren in hun voordeel en lanceren mensen die her en der mensen moeten overtuigen van de positieve invloed van jagers.

lembeck
lembeck25 mrt. 2015 - 21:00

Er zijn vast mensen te weinig die graag dieren willen doodschieten, want meneer maakt wel heel veel reclame ervoor. Ik weet dat er dieren liggen te creperen die wel zijn aangeschoten, maar niet dood waren. Uiteraard weet ik niet hoeveel dat er zijn. Eentje is al veel te veel. Dat opzieners bepaalde dieren moeten afmaken, omdat ze te oud, te ziek, of gebroken poten hebben vind ik normaal. Die schieten doorgaans zo'n dier gelijk dood. Plezierjacht doet dat niet en te vaak wordt het met hagel geschoten. Dan kan je hele nare taferelen krijgen. Zoals ik zei: ik vind eentje al veel te veel...

1 Reactie
Gertje2
Gertje225 mrt. 2015 - 21:00

Raven, Je commentaar aangaande "dat er zelfs met hagel wordt geschoten" getuigd van geen kennis van de materie. In de Flora- en Faunawet staat precies beschreven met welk soort munitie een bepaald dier geschoten mag worden. Jagers zijn verplicht hagel te gebruiken voor o.a. hazen, fazanten en eenden. Een hert, wild zwijn of ree mag dan weer enkel en alleen met een kogel worden geschoten. Argumenteren is goed, maar dan wel met gebruik van feiten en niet op basis van emotie.

Marcel Vossestein
Marcel Vossestein25 mrt. 2015 - 21:00

Het zijn enorm machtige machten en krachten die in de jachtwereld verborgen zitten. Na het "nee" van de Tweede Kamer tegen de drukjacht zette minister Verburg de toestemming voor de drukjacht als 'ultieme' nachtjacht toch door. De rechter haalde daar weer een streep door. In weerwil ervan kwamen ervan provincies toch ontheffingen inzake de vos. Gelderland en Limburg gaven ook ontheffingen inzake de wilde zwijnen. Nadat de Raad van State inzake een Friese zaak inzake nachtelijke vossenjacht strijd met het Beneluxverdrag vast. Daarna zette Henk Bleker de procedure tot aanpassing daarvan in. Die werd op 5 maart 2014 afgerond en bewindsvrouw Dijksma gaf op 18 maart 2014 landelijke toestemming via de Algemene Maatregel van Bestuur, dus stilzwijgende instemming van de Tweede Kamer. Het toont aan hoe listig de jachtbelangen door bestuurlijk processen worden geloodst. Sinds 2007 worden de leefgbieden op de Veluwe via de INFRAROOD NACHTJACHT stelselmatig uitgekamd. Dit gebeurt ook bij de afschotperiodes, zoals uit het diergedrag blijkt. De jachtrechten stegen minstens een drievoud sinds 2007 tot zo'n € 60 tot € 70 per hectare. Per af te schieten dier is dat - van biggetje tot kapitaalhert - zo'n € 600 en per daadwerkelijk geschioten dier een € 800. En dat terwijl de opbrengst gemiddeld amper nog € 100 zak zijn. Het blijkt steeds moeilijker dieren te schieten vanwege het vlucht- en schuilgedrag. De infraroodbejaging met geluiddempers toont het ernstig radicliseren van de jachtwereld aan. Men schiet op grofwild met dubbelkrachtige munitie met een trefenergie van 6.000 joule. Afzwaaiers hebben een bereik van ruim 5 kilometer. Het is wachten op een ongeluk. Bovendien is vanwege de eigenschappen controle uitgesloten. Sinds kort zijn grotere vogels extreem schuw. Na oktober misten de holenduiven lange tijd en lijken met de houtduiven afgeschoten te zijn, waar ze erg op lijken. Daarnaast zijn alle verwilderde duiven zeer grondig uitgemoord. Ik vrees dat de mogelijkheden van infrarood en geluiddempers ook een gebruik in de bebouwde kom mogelijk maken. Het alles is immers nauwelijks waar te nemen.

2 Reacties
omega3
omega325 mrt. 2015 - 21:00

Beste Marcel, Als de Tweede Kamer instemt is dat democratie. Niets listigs aan. De macht van slechts 30.000 jagers kan niet zo groot zijn als jij wil doen geloven. Hoe relevant is het wat de kosten van jacht per hectare of per geschoten dier bedragen, vraag ik me af? Bedoel je dat terrein beherende organisaties te hoge prijzen rekenen? Graag je toelichting. Radicalisering van de Provincies zal je bedoelen, want die verzinnen dit soort dingen als IR-kijkers en geluidsdempers. Jagers zijn slechts uitvoerend. In de door jou geroemde Oostvaardersplassen worden ook geluidsdempers gebruikt door de boswachters. Voordeel is dat andere dieren minder verschrikt worden. 6000 Joule trefenergie lijkt mij zwaar overdreven. Dan praat je over (dure) munitie die bij de buffeljacht in Afrika wordt gebruikt. Graag je bron. Als jij minder holenduiven ziet, is het jouw persoonlijke interpretatie dat dat door jagers komt. Het zegt meer over hoe jij over jagers denkt dan over jagers zelf.

Dick Brulstra
Dick Brulstra25 mrt. 2015 - 21:00

De werkwijze van Marcel (Partij van sommige dieren) Vossestein is inmiddels wel duidelijk. Hij gooit er altijd allerlei semi-wetenschappelijke “verdeel en heers” verhaaltjes uit, gelardeerd met allerlei zogenaamde "inside information" die hem meer cachet en expertise moeten geven maar dit fabeltje is wel op een heel verkeerd moment geschreven. Wat vind ik dit een enorm geraaskal. Hij gaat totaal niet in op de essentie van het verhaal omdat er weinig op af te dingen is. Meerdere proberen het belachelijk te maken omdat het een belachelijke vergelijking is maar is dat wel zo? Als de hoofdluis een probleem is dan denkt niemand er over na om ze te doden. Ze zijn niet aaibaar genoeg maar wel weg kambaar en toch horen ze er bij want ander had de Heere god of de evolutie ze toch niet op de aarde gezet? De rups eet ons eten bij de boer en dat moet bestreden worden anders wordt ons eten onbetaalbaar. De boktor eet onze bomen, huizen en eiken meubeltjes. Niemand die een seconde aarzelt. VERNIETIGEN! De mens is geen vegetariër maar een omnivoor, dat is in de biologie onweerlegbaar vastgelegd. Daar kan zelfs de partij van de 7e dag adventisten (een geen varkens etende zwakke kopie van het joodse geloof) niets aan veranderen. Vleeseters moeten niet zeuren en hypocriet zijn. Of de slachter het mes in de keel zet van een beestje dat angstig staat te wachten op het einde en daar niet om gevraagd heeft, of een jager die het juiste, niets vermoedende, stuk uit een roedel neemt. Het is vleesproductie waar de meeste van ons voor in de rij staat bij de poelier of de supermarkt. Vossestein kan fulmineren wat hij wil, het zwijnenvlees bij de poelier is ieder jaar uitverkocht. Vegetariërs mogen doen wat ze willen. Zolang ze anderen dat ook laten doen. Het gaat volkomen off topic maar ik moet even het nachtjacht onzin verhaal rechtzetten: Het is volledig wettig en legaal om nachtzicht apparatuur te gebruiken in diverse gebieden van Nederland. Het is fatsoenlijke beheerders niet toegestaan om dempers te gebruiken. Dat doet alleen Staats Bos Beheer in de Oostvaarders plassen zodat het naïeve Nederlandse volkje er niet achter komt wat een ENORME ONNODIGE SLACHTING er plaatsvindt. Binnen de bebouwde kom mag er niet beheerd worden. Dat gebeurt alleen in Berlijn waar er DUIZENDEN zwijnen rondlopen en een ENORM probleem zijn omdat het eerdere slappe stadsbestuur niet durfde in te grijpen. Een demper zorgt er niet voor dat er niets te horen is. De knal van het supersonische schot is niet weg te dempen en daar gaat het ook niet om. De demper zorgt voor minder onrust omdat de bron van het geluid niet gelokaliseerd kan worden. In Engeland is het vaak verplicht en in veel Europese landen, zoals Noorwegen en Zweden, worden ze volkomen legaal gebruikt. Patronen van 6000 Joule worden niet gebruikt in Nederland voor de jacht. Volkomen onzin, net als een draagwijdte van 5 km voor jachtpatronen. Het is een moedwillige en leugenachtige verdraaiing van feiten. Daar is het enige waar Vossestein goed in is. Er wordt altijd zo veilig mogelijk beheerd en het liefst in de grond geschoten vanuit hoog zitten die er juist staan om eventuele wandelaars van gevaar te vrijwaren dus is het erg dom die te vernielen. Onwetendheid is het grootste probleem bij de meeste Nederlanders. Het politieke complot theorietje is ook van een andere kant te bekijken: De jacht is een normale en legale bezigheid die door het grootste deel van het volk geaccepteerd wordt in tegenstelling tot wat de anti's ons doen willen geloven.

rikus1
rikus125 mrt. 2015 - 21:00

Wild beheer is een goede zaak. Het grootste probleem is dat veel jachtterrein in bezit is van kapitalisten en die gebruiken het voor plezier jacht. Ik heb daar zelf ook jaren aan mee gedaan. Een rijke vriend van mij had een conectie met Freddy Heineken. We gingen daar naar zijn jacht terrein in de buurt van Bunnik. We stelden ons dan op aan het eind van een drift, de kloppers joegen dan het wild naar ons toe. De fazanten waren zo dik dat ze bijna niet konden vliegen. Allemaal uitgezet, ik heb zelfs hazen gezien met witte oren. Ook uitgezet. Het enige wat in feite aantrekkelijk was na zon drift was dat chauffeur Doderer klaar stond met een mandje met flessen snaps. Dit was een flinke tijd voor de ontvoering van Heineken en Doderer door Holleeder plaats vond. Het gezamenlijke etentje na afloop was nog het meest smaakvolle.

2 Reacties
Jachtargumenten
Jachtargumenten25 mrt. 2015 - 21:00

Dit is dus een voorbeeld van echte Plezierjacht. Dit komt in Nederland - althans in legale vorm - terecht niet meer voor. Als je het wel ziet: aangifte doen! Of het indertijd legaal was, weet ik eigenlijk niet, maar wel dat de modale jager hier geen hoge dunk van had. En inderdaad, het grote geld kan zch soms ongestraft bepaalde dingen permitteren. Hazen met witte oren - wat voor merk was dat? Legale plezierjacht bestaat in Nederland dus niet en hoeft dus ook niet meer verboden te worden, maar wettelijk mag je nog steeds met plezier jagen. En dat is maar goed ook, want je kunt moeilijk al die professionele boswachters met chagrijn hun werk laten doen.

lembeck
lembeck25 mrt. 2015 - 21:00

Rikus... dikke fazanten. Nog steeds worden fazanten groot gebracht en vet gemest voor de plezierjacht ergens in een ren midden in een bosschage vol struikgewas dat niet onderhouden is en dus heel moeilijk om doorheen te komen. Tegelijk maakt iemand dan zoveel herrie dat de mensen die er eventueel aanwezig zijn, op tijd kunnen vluchten. Een aantal dagen voor de jacht begint worden de dieren vrij gelaten. Na een paar dagen zijn de dieren hongerig en komen op mensen af. In dit geval de mensen die voor hun lol dieren doodschieten, en te vaak aanschieten. Dit heeft niets met jacht te maken, evenals het plaatsen van een illegale hoogzit bij een veel gebruikt hertenspoor. Zwijnen worden opgejaagd richting wachtende lolschieters.

[verwijderd]
[verwijderd]25 mrt. 2015 - 21:00

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
lembeck
lembeck25 mrt. 2015 - 21:00

Populatie minder hard laten stijgen doe je door de mannen onvruchtbaar te maken, c.q. bij dieren dus af te schieten. Juist omdat een man honderden vrouwen kan bevruchten moet je de man er tussenuit halen.

Dick Brulstra
Dick Brulstra25 mrt. 2015 - 21:00

Beste Dirk, ik probeer het ook kort te houden maar negeer gerust het antwoord van Raven want dat laat alleen zijn onwetendheid als anti zien. Om het bij Reeën te houden: Daarvan moet de samenstelling van de sprong moet in verhouding blijven. Net zoveel bokken als geiten en een goede verhouding oud en jong. Er wordt dus net zoveel mannelijk als vrouwelijk geschoten. Ook zal je het meeste in de jonge categorie moeten wegnemen om geen exponentiele aanwas te krijgen. Inderdaad zal je geiten moeten schieten om op de lange termijn een lagere stand te krijgen. Een ander reden om niet teveel Reeën te willen hebben is om te voorkomen dat de gezondheid van de populatie achteruit gaat.

[verwijderd]
[verwijderd]25 mrt. 2015 - 21:00

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Jachtargumenten
Jachtargumenten25 mrt. 2015 - 21:00

Nee, dit is geen seksistische grap. De charmes van mevr. Thieme worden in die advertentie bewust ingezet om een boodschap zonder argumenten over te brengen onder gebruikmaking van de beste marketingtechnieken. En dat kost geld. Wat betreft míjn argumenten: die staan allemaal op mijn website – zie boven bij mijn naam. En er zijn inderdaad jagers met een heleboel geld, maar daar heb ik geen toegang toe. Ik schrijf namelijk niet voor hen en ook niet voor het koninklijk huis of de KNJV. Wél voor de jacht. Ik doe dit allemaal op eigen titel uit ergernis over de verkindsing van Nederland, zoals in mijn eerste artikel op Joop.nl duidelijk beschreven.

Jaap Vos
Jaap Vos25 mrt. 2015 - 21:00

Ik loop zelf al mijn hele leven in het veld & jaag op mijn eigen manier (natuurfotografie ! :-)). Helaas heb ik met de 'heren jagers' weinig goede ervaringen. De ettelijke keren dat ik jagers erop heb gewezen dat ze achter een half aangeschoten haas aan moeten kan ik niet meer tellen. Het enige wat je meemaakt is dat je je nergens mee moet bemoeien & de heren vervolgen hun weg. Ook behoren helaas bedreigingen van de heren tot mijn ervaring. Je wordt dan nog wel even gebeld door een jachtbeheerder die keurig excuses maakt maar in het veld is er weinig openheid te verwachten van de 'heren'. Ettelijke keren heb ik in de polder hazen gevonden die na een lange lijdensweg gestorven zijn omdat de jager te beroerd was om even naar hem toe te lopen omdat de drijfjacht nu eenmaal de andere kant op was....... De 'koninklijke jagerswereld' is een heel erg besloten wereld & ik vind het dan ook heel erg vreemd dat deze besloten club die elkaar dekt tot en met over dingen die gebeuren in het veld & waarvan voorbeelden te over zijn hier op joop een podium krijgt !?? De eigenschap om te denken dat zij als enige weten hoe de natuur in elkaar zit is volstrekt achterhaalt & getuigd van grote arrogantie die helaas zeer kenmerkend is voor deze ' koninklijke club' terwijl natuur van ons allen is & ook ik heb wel iets van verstand van de natuur & weet een beetje hoe dieren zich gedragen, wat zinvol is in de jacht & wat volstrekte onzin. Een hele boel wordt gedaan en problemen worden gecreeerd (schade noemt men dat dan !?) omdat men nu eenmaal wil schieten vanuit een bepaalde traditie & of dat iets met natuurbeheer te maken heeft moeten we ons eens afvragen. De natuur is te groots om zo bekrompen mee om te gaan. Bv de uitbreiding van vliegveld Lelystad getuigd van bekrompenheid van de mens. Niet de uitbreiding maar waarom daar ????want er zal overlast zijn van hele grote groepen vogels want een van de grootste natuurgebieden Oostvaardersplassen ligt in de buurt. Natuurlijk moet er dan weer gejaagd worden omdat de mens last heeft in plaats van dat de mens respect heeft voor de natuur die daar la is & een andere plek kiest om problemen die je nu al kunt voorspellen te voorkomen. Dat getuigd weer van de bekrompenheid & gebrek aan respect van de samenleving voor natuur in Nederland......

2 Reacties
Dick Brulstra
Dick Brulstra25 mrt. 2015 - 21:00

Natuurfotograaf of anti jacht man? Erg logisch klinkt het niet. Als je hazen gaat jagen in gezelschap dan kan je dat op twee manieren doen: Je loopt met zijn allen in lijn een veld door en wat er vooruit gaat probeer je te schieten. Of er gaan een aantal drijvers in lijn door een veld en vooraan het veld en deels aan de zijkant staan geweren die de hazen schieten. Daar komen een aantal regels bij die er voor zorgen dat er voldoende hazen kunnen wegkomen. Er mogen er maar een beperkt aantal geschoten worden omdat anders de populatie terug loopt en dat is niet de bedoeling want anders is er het volgende jaar niets of minder te oogsten. Wat wel de bedoeling is, dat is het binnenbrengen van alle geschoten hazen want anders kan je ze niet eten. Aangeschoten hazen laten lopen is uit den boze. Een hond gaat er achteraan en zal er alles aan doen om hem binnen te brengen. PAS DAARNA gaat de lijn verder. Iedere keer dat er geschoten wordt stopt de lijn tot de haas binnen is. Als de geweren vooraan zitten zijn er ook honden om de hazen binnen te brengen. De stelling dat hazen niet binnengebracht worden omdat de lijn ergens anders heen gaat is dat ook totaal niet in overeenstemming met de praktijk en is ook volkomen onlogisch. Geen jager zal tegen iemand zeggen dat hij zich er niet mee moet bemoeien als er ergens toch een haas aangeschoten zou zijn weggekomen want de eerste regel is: al het geschoten wild moet binnenkomen. En waarom zou een jager iemand bedreigen? Het is wel zo dat jagers zelf regelmatig bedreigt worden, hun spullen of auto's vernield of gestolen worden en uitgescholden en aangevallen worden door mensen die het ergens niet mee eens zijn. Overigens heeft meneer Bouwmeester helemaal niets met wat voor vereniging te doen en mag hij in wat voor media dan ook zijn opinie verkondigen. Hij is niet eens een jager maar een natuurliefhebber die ook graag biologisch vlees wil eten. Dat u het vreemd vind dat meneer Bouwmeester op Joop zijn opinie niet zou mogen verkondigen "getuigd van bekrompenheid & gebrek aan respect" voor de mening van anderen. U heeft jammergenoeg door uw eigen beperkte gedachten wereld niet begrepen waar Joop voor staat.

lembeck
lembeck25 mrt. 2015 - 21:00

Klinkt me bekend in de oren, Jaap. In de duinen gebeurt hetzelfde.

gene22
gene2225 mrt. 2015 - 21:00

Dat eeuwige gedram van "jagers" wat er toch allemaal zo positief is aan weerloze dieren doodschieten schreeuwt erom eens een aantal zaken op een rijtje zetten. 1/ Echte "jagers" bestonden alleen in de oertijd. Om te overleven hadden mensen dierenhuiden en vlees nodig. De dapperste en sterkste leden van een stam gingen met gevaar voor eigen leven, met primitieve wapens achter dieren aan. Er was nooit sprake van een "kick" of "plezier". 2/ Toen dat jagen op dieren niet meer nodig was vonden bepaalde lieden het "wel lollig" om gewoon door te gaan met op dieren schieten en ze achterna te zitten "voor plezier en spanning". Zelfs de term "sport" werd er voor gebruikt hetgeen pure waanzin is. 3/ Met de ontwikkeling van vuurwapens werd het allemaal nog "leuker". Trefzekere geweren, moderne ammunitie, telescoop kijkers, tripods, camouflage kleding, zelfs nachtzicht kijkers en knaldempers! Om te voorkomen dat dieren "te ver" weglopen worden ze losgelaten in een omheind gebied. Vaak werden deze dieren door mensen grootgebracht en hadden ze derhalve geen angst meer voor mensen. Het resultaat is dat je ze nu kunt zien staan, denkend "wat is er aan de hand" totdat het arme dier wordt geëxecuteerd. 4/ Nu in de 21e eeuw is vastgesteld dat het vermoorden van dieren een uitermate zieke en laffe vorm van "vermaak" is, worden ineens de begrippen "conservation" en "wildbeheer" aangewend om te pretenderen dat het vermoorden van dieren positief effect op de natuur zou hebben. Dit is eveneens waanzin. $ 350.000 om een bedreigde rinoceros te vermoorden "goed voor conservering"? De énig mogelijke conclusie uit het bovenstaande is als volgt: Élk individu dat van een veilige afstand een dier aanschiet, met voldoening ziet dat het dier geraakt is, geen enkel mededogen of medelijden voelt als het dier worstelt in angst en pijn, voldoening put uit het feit dat hij het dier heeft vermoord, graag voor een foto poseert met het vermoorde dier met daarbij een trotse grijns op het gezicht, is, klinisch aangetoond, een psychopaat! Élk individu dat dieren niet ziet als levende wezens met een gevoelsleven en bestaansrecht maar als objecten om zijn eigen perverse lusten op te botvieren heeft dezelfde geestelijke afwijking als een seriemoordenaar á la Ted Bundy, Jeffrey Dahmer enz. Deze laffe en walgelijke misdaden treffen zelfs moederdieren met nestjes: eenzame vosjes die na kilometers achterna te zijn gezeten, door een bende honden levend worden verscheurd. De lijst van laffe misdaden door psychopaten tegen weerloze dieren is ellenlang: het vastleggen ervan zou een serie boeken van het formaat encyclopedie kunnen vullen! Vaak wordt het "male diminutive genital syndrome" vermeld als oorzaak voor deze perverse lusten. Een andere oorzaak is extreem sadisme en extreem egoïsme. Het is daarom dat het nu uit moet zijn met het schieten van dieren voor de lol onder het mom van "sport" of "beheer" want vóórdat de weerloze dieren worden geëxecuteerd worden ze zwartgemaakt en vals beschuldigd van het "veroorzaken van overlast", het eten van "te veel gras" of wát deze lui ook maar kunnen verzinnen! De ultieme WAANZIN is natuurlijk het executeren van 6 zwijntjes die nét door de brandweer van de verdrinkingsdood waren gered, zodra ze op de kant lagen bij te komen. Daar kwam, op zondag, natuurlijk gráág een ras dierenmoordenaar voor opdraven. Dat was natuurlijk "beheer": in ons land met 16.500.000 mensen was uiteraard geen ruimte meer voor die 6 zwijntjes hè? Eveneens in Limburg mogen Canadese ganzen en Nijlganzen geschoten worden. Dat wordt voorgesteld als het land een "dienst bewijzen" want het zijn immers "exoten", en die kunnen we niet hebben in Nederland! Om ze te mogen vermoorden worden ze bovendien bestempeld als "schadesoorten", voor de zekerheid. Dus gaat heel simpel een stel psychopaten lekker een dagje "beheer" doen! Dit moet nu gewoon onmiddellijk en définitief verboden worden! Klaar! Laat Nederland nou éindelijk eens voorop lopen met iets positiefs!

1 Reactie
WillemJohan2
WillemJohan225 mrt. 2015 - 21:00

Quote van Gene Ericmans: "Dit is eveneens waanzin. $ 350.000 om een bedreigde rinoceros te vermoorden "goed voor conservering"?" Hierover wil ik wel even een duit in het zakje doen. Het dier waarvoor de vergunning is afgegeven en verkocht, is een oude probleem stier, niet meer actief in de voortplanting en zorgvuldig geselecteerd. De opbrengst van de verkoop van de vergunning wordt gebruikt voor conserveringsdoeleinden en anti stroperij maatregelen. Hier een quote van de organisatie Save the Rhino: "It would be nice if donors gave enough money to cover the spiralling costs of protecting rhinos from poachers," the group said in a statement. "Or if enough photographic tourists visited parks and reserves to cover all the costs of community outreach and education programmes." But that just doesn't happen." Met andere woorden, onze anti jacht natuurliefhebbers schreeuwen hard maar betalen bar weinig! En ik wil nog wel een quote delen, eentje die het resultaat weergeeft van het toestaan van legale trofee jacht op basis van vergunning verkoop in Zuid Afrika: "South Africa introduced limited white rhino hunting in 1968, when there were only 1,800 of the animals in the country. That number has since risen to 19,000, Save the Rhino notes." Jacht en conservatie gaan dus wel degelijk hand in hand. Gaarne in het vervolg reageren op basis van feiten en niet op basis van emotie. In het geval van Zuid Afrika is het totaal irrelevant of u jacht zielig vindt of trofee jacht verwerpelijk, het systeem werpt haar vruchten af en dat is meermalen belangrijker dan uw aangedane gemoedstoestand. Voor de bron van de quotes verwijs ik naar: http://news.nationalgeographic.com/news/2015/01/150116-rhino-hunt-permit-dallas-safari-club-namibia/ Gr.

Jachtargumenten
Jachtargumenten25 mrt. 2015 - 21:00

Zo dan, wat een betoog van de heer van Es. Nou ja betoog? Meer een lange tirade van een wild om zich heen schietende anti-jacht lobyist, zonder dat deze inhoudelijk iets met mijn artikel te maken heeft. Maar laten we tot de kern komen: als ik positief over de jacht bericht, volgt onmiddellijk de eis, dat ik eerst even alle werklijke of vermeende misstanden in die wereld opruim. Op die eis ga ik niet in, dat laat ik graag aan anderen over. De misstand waar ik me op richt , is het onzinnige wereldbeeld van de dierenlobby. Dat wereldbeeld gun ik ze graag, maar niet dat de publieke opinie en vooral ook de politiek zich daarmee heeft laten infecteren. Verder doet u, meneer van Es, het niveau van de jachtopleiding even de prullenbak in, omdat iemand van wie u meent, dat hij qua intellectuele vermogens ver onder u staat, die acte gehaald heeft . Dit vind ik wel een zwaktebod. Niettemin vallen me 2 interessante punten in uw ‘betoog’ op. Ten eerste, dat het vroeger allemaal veel beter was. Vroeger toen u nog niet tegen jagen was? Vroeger, vóór de huidige F&F wet, toen de oude jachtwet nog gold. Vroeger, toen de dierenlobby zich nog niet met de jacht bemoeide. Ten tweede de voortschrijdende vercommercialisering. Daarvan vang ik ook signalen op en de voorgestelde nieuwe natuurwet zal die alleen maar versterken, zoals ik in mijn vorige artikel – zij het impliciet – aangeduid heb. Die zie ik zeker als een gevaar. Er komen steeds minder jagers, die op het platteland ‘met hun klompjes in de natuur’ opgegroeid zijn en méér uit een stedelijke omgeving. Die halen hun relatief zware acte, maar ja, het hebben van een rijbewijs betekent nog niet dat je kunt rijden. Zo ook met de jacht. Waar halen die nieuwe jagers hun ervaring op, als ze geen banden hebben met de echte jachtwereld? Juist, bij de commerciëlen, waaronder zich natuurlijk ook wel goeden zullen bevinden. Een ander nadeel hierbij schijnt te zijn, dat de minder populaire taken, zoals schadebestrijding op moeilijke tijden en bij moeilijke omstandigheden, minder aan bod komen.

1 Reactie
ev1970
ev197025 mrt. 2015 - 21:00

Nee hoor actie maakt simpelweg reactie en ik eis niets, ik meld alleen mijn ervaring evenals u dat ook doet toch want u bent toch geen jager (of stiekem wel)? En ik was vroeger ook al geen jachtliefhebber maar er is wel een kentering gaande en dat valt mij niet alleen op. Het is meer commercieler, mensen draaien compleet door, het moet meer en bovendien is er steeds minder grond beschikbaar waardoor jagers zich het appezuur lobbyen om te kunnen schieten terwijl ze het nog steeds romantiseren naar de buitenwereld. Overigens de opleiding, die is echt niet van een hoogwaardig niveau, een vooropleiding is niet eens nodig, niet eens mbo. Ik verneem van mensen die zelf jagen dat het niet zo veel voorstelt, je ziet dat men altijd bijzonder doet over deze opleiding alsof het een complete WO studie is en zichzelf daarna experts mogen noemen. Kom op nou, dat gaat er bij mij echt niet in. En u vindt dat ik wild om mij heen sla, ik deel enkel mijn ervaringen en dat is altijd zo naar dat de jagerslobby mensen niet serieus nemen. Je ziet het aan het artikel wat van de week verscheen in een krant over de WBE Deurne, hun imago is verre van positief is gebleken na onderzoek. Eindelijk eindelijk erkennen ze het zelf ook en willen ze er wat aan doen. Wat te denken aan luisteren naar mensen die geen goede ervaingen hebben met de jacht, laat ze eens vertellen hoe het voelt voor ze. En men doet het altijd af als verzinsels, enig idee hoe dat voelt voor mensen die ervaringen hebben en zich niet gehoord voelen? En voor alle duidelijkheid, mijn eerste bedreiging was in een tijd dat mobiele telefoons waar je foto's mee kon maken echt nog niet aan de orde. Maar u mag verder denken wat u wilt hoor, ga uw gang.

DaisyFeenstra
DaisyFeenstra25 mrt. 2015 - 21:00

"dierensentimentalisten", wat een nare zinspeling is dit zeg. Als mensen van dieren houden krijgen ze per direct dit stempel op hun hoofd gedrukt. Dat vind ik persoonlijk erg jammer. Ik persoonlijk houd van dieren, van mij hoeven dieren die in het wild leven niet dood. Ik wil graag een onderscheid maken tussen hobbyjacht en beheerjacht, deze twee lopen vaak door elkaar. Dat de nieuwe wet natuur de lijst met 5 bejaagbare soorten wil doen verdwijnen lijkt mij een erg goed plan, want nu bepaald een persoon zelf de stand van deze 5 diersoorten. Ik ben niet overtuigd dat dit op de juiste wijze gebeurd en heb daar ook helemaal geen vertrouwen in. Zoals u al aangeeft zijn jagers net mensen en we weten allemaal wel wat mensen kunnen veroorzaken. De noodzaak van deze lijst van 5 moet eerst maar eens bewezen worden lijkt mij, ik schaar dit absoluut onder de hobbyjacht. Daarnaast het beheer, ook in relatie tot schade. M.i. wordt er wel erg snel gegrepen naar het geweer. Er zijn boeren die alternatieven zoeken want niet elke boer staat positief richting jacht op zijn land maar er zijn ook boeren die zelf jagen dus dit geeft weer een andere wending aan het geheel. Uw geeft aan dat er 50% van de dieren ligt te creperen in het veld, ik heb dit nog nooit ergens gelezen of gehoord eerlijk gezegd. Maar het ziet er naar uit dat beide partijen graag overdrijven, zowel de jachtliefhebbers als de anti-jacht mensen. Jagers geven een absoluut positief beeld weg van de jacht en anti jacht Voor mezelf weet ik wel dat ik me erg onbehaaglijk voel als ik in de natuur ben en er zijn jagers in de buurt, dat recht heb ik gewoon en u mag dat dierensentimentalistisch vinden of vinden dat ik er geen verstand van heb maar het gevoel neemt u niet weg met uw standpunten en daarnaast liggen uw standpunten erg in de lijn met de jagersverenigingen. Ik ben benieuwd wanneer u een site opent over de veeindustrieargumenten of bijvoorbeeld de dierproefargumenten, dit om vooral de dierensentimentalisten even "wakker" te schudden :-(.

1 Reactie
DaisyFeenstra
DaisyFeenstra25 mrt. 2015 - 21:00

Deze zin was trouwens niet af: Jagers geven een absoluut positief beeld weg van de jacht en anti jacht geeft een negatief beeld af.