Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Aan de schandpaal: Teeven en eigenrichting

  •  
28-09-2012
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
86 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Het strafrecht is in beweging, maar het beweegt de verkeerde kant uit
Op 11 oktober spreekt mijn kantoorgenoot Gerard Spong in het Amsterdamse Felix Meritis de rechtsstaatlezing uit. Het thema die avond: De rechtstaat: een oase of een fata morgana? De vraag is gezien de recente uitspraken van staatssecretaris Teeven actueler dan ooit.
Als het aan de staatssecretaris ligt worden ‘criminelen’ aan de schandpaal genageld, zo liet hij eind augustus weten: foto’s van gezochte verdachten moeten op billboards komen. En deze week kwam daar het bericht bij dat het overlijden van een inbreker in Diessen volgens de staatssecretaris nu eenmaal tot diens ‘bedrijfsrisico’ behoorde. Het bericht werd door de gemiddelde burger al snel opgevat als een vrijbrief tot eigenrichting over te gaan, hetgeen de staatssecretaris noopte op te merken dat uiteindelijk de rechter moet oordelen. Maar waarom dan die opmerking? Het lijkt verdacht veel op een rechtvaardiging van eigenrichting. En dat van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, ga daar als rechter maar eens tegenin.
Schandpalen en eigenrichting, het zijn ‘goede’ middeleeuwse gebruiken die, volgens onze ex-officier van Justitie kennelijk ten onrechte, zo rond de opkomst van het liberalisme, zijn afgeschaft. Dat we in ons land iets kennen als de ‘onschuldpresumptie’, het idee dat iedereen geacht wordt onschuldig te zijn tot het tegendeel is bewezen en hetgeen zich tegen een schandpaal verzet, is hij even vergeten. Dat we strenge eisen stellen aan de strafuitsluitingsgrond ‘noodweer’ ook. Ach, als crimefighter moet je het ook niet te nauw nemen met rechtsbeginselen, die zijn alleen maar lastig.
Noodweer is een strafuitsluitingsgrond. Dat wil zeggen dat iemand weliswaar een strafbaar feit heeft gepleegd maar dat hij daarvoor niet strafbaar is omdat hij heeft gehandeld uit noodzakelijke verdediging tegen een wederrechtelijke aanranding. Die verdediging moet proportioneel en subsidiair zijn. U mag zich dus niet zonder meer met een vuurwapen verdedigen tegen iemand die ongewapend is. Ook wanneer er redelijke alternatieven zijn zal een beroep op noodweer doorgaans niet slagen.
Op zich is er voor de opvatting dat een inbreker een zeker risico loopt wel steun te vinden bij genuanceerdere juristen dan Mr Teeven. Zo schreef Ybo Buruma, tegenwoordig raadsheer bij de Hoge Raad, in een noot onder een arrest uit 2006: ‘Gevoelsmatig is degene wiens huisvrede wordt verstoord in een positie die meer sympathie van de rechter verdient dan degene die bij hem binnendringt.’ Hij voegde er echter aan toe dat het natuurlijk niet zo moet zijn ‘dat men bij een bezoek aan eens  anders huis van de weeromstuit vogelvrij wordt.’ En juist daarom is het belangrijk dat de rechter toetst of aan de juridische eisen van noodweer is voldaan.
Door zijn opmerkingen wekt de staatssecretaris de indruk dat hij de burger vooraf een vrijbrief geeft inbrekers ongelimiteerd te lijf te gaan en bij wijze van spreken tot moes te slaan, dat is onverstandig. De burger loopt immers ook het ‘bedrijfssrisico’ dat de rechter zijn beroep op noodweer afwijst en hem gewoon veroordeelt.
Zo stond ik vorig jaar een verdachte bij die dankzij een geslaagd beroep op noodweer door het gerechtshof te Den Haag in vrijheid werd gesteld. Hij had daarvoor wel eerst twee jaar in voorlopige hechtenis gezeten en was door de rechtbank gewoon wegens doodslag veroordeeld. Over risico gesproken. Het kan dus verkeren.
De staatssecretaris zou meer respect voor de fundamentele beginselen van de rechtsstaat moeten opbrengen. Door zijn uitlatingen wekt hij de indruk dat de burger zonder meer potentiële boeven mag doden. Door verdachten publiekelijk aan de schandpaal te willen nagelen creëert Teeven een sfeer waarin de burger zich nog sneller gerechtvaardigd zal voelen geweld te gebruiken. De rechter oordeelt echter of hij zich daarbij kan beroepen op noodweer, of dat simpelweg het om eigenrichting gaat. Burgers moeten niet worden aangemoedigd, maar juist worden gewaarschuwd.
Een rechtssysteem dat een democratische samenleving waardig is, daar gaat het om. Daarin past niet het aan de schandpaal nagelen van verdachten. En daarin past ook niet het aanmoedigen van eigenrichting, om nog maar van de potentieel dodelijke combinatie van die twee zaken te zwijgen.
Laten we hopen dat er in het nieuwe kabinet bewindspersonen komen die zich niet laten leiden door de onderbuikgevoelens van Fred Teeven.
Volg Sidney Smeets op twitter @advocaatsmeets

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (49)

jimdavis
jimdavis28 sep. 2012 - 12:06

Ik speel niet graag op de man, Sidney, maar Fred Teeven moet gewoon z.s.m. weg en nooit meer terugkeren in enige bestuurlijke functie. Hij heeft een walgelijke persoonlijke ethiek en is bovendien oneerlijk door te schermen met preventie terwijl hij alleen gericht is op vergelding.

ThomasWagenaar
ThomasWagenaar28 sep. 2012 - 12:06

Danku, danku dankuwel! Er bestaan nog leden van de VVD die *wel* weten wat er mis was met de uitspraak van Teeven. Petje af, serieus.

phasperhoven
phasperhoven28 sep. 2012 - 12:06

Als ik inbreker was, dan wist ik het wel: in het vervolg een vuurwapen mee. Het wordt anders veel te gevaarlijk. #escalatie

hphilippens
hphilippens28 sep. 2012 - 12:06

Ik had net de perfecte VVD-moord zitten bedenken. Je koopt eerst een pet, een juten zak en handschoenen en een koevoet. Je lokt je slachtoffer je huis in, slaat hem de schedel in met een braadpan, doet hem handschoenen aan, stop een dure klok in de juten zak en laat de pet bij de deur liggen. Die heb je natuurlijk wel eerst van buiten af opengebroken met die koevoet. Dan bel je eerst de VVD-fracties, de VVD-ministers en de Telegraaf. En daarna de politie. En begrijp ik nu, niet een willekeurige VVDer, want dat zou wel eens iemand kunnen zijn die begrijpt wat een Rechtsstaat is.

JoopSchouten
JoopSchouten28 sep. 2012 - 12:06

Ik zou zo'n Teeven niet naast me in de VVD-kikkerkruiwagen dulden. Gewoon royeren die man. Hij is een gevaar voor de rechtstaat. ... En als men daar toch mee bezig is; kieper de neoliberalen er ook meteen maar uit wegens economische delicten, goklust en gebrek aan empathie.

Marc Marc
Marc Marc28 sep. 2012 - 12:06

Eens dat Fred Teeven VVD onwaardig is. Ook ik, als VVD stemmer, gruwel van die man. Prima dat er meer aandacht is voor het slachtoffer en dat je niet gelijk wordt vastgezet bij een mogelijk noodweer maar het is staatssecretaris onwaardig om uitspraken over lopende zaken te doen.

ElKlaasTasso
ElKlaasTasso28 sep. 2012 - 12:06

"Schandpalen en eigenrichting, het zijn ‘goede’ middeleeuwse gebruiken die, volgens onze ex-officier van Justitie kennelijk ten onrechte, zo rond de opkomst van het liberalisme, zijn afgeschaft." ------ Framingalert! En hoe! Wie weet zijn bepaalde Middeleeuwse praktijken in onze huidige samenleving wel enorm effectief! Maar laten we dat vooral niet uitzoeken, want het is middeleeuws. "De staatssecretaris zou meer respect voor de fundamentele beginselen van de rechtsstaat moeten opbrengen. " ------- Rechters, advocaten en iedereen die met recht te maken heeft zou eens moeten durven te twijfelen aan de fundamentele beginselen van de rechtstaat. Misschien zijn er wel beginselen die tegenwoordig effectieve rechtsspraak in de weg staan? Strafrecht is in beweging maar ook weer niet, want zodra het over grondrechten of beginselen gaat stopt de discussie, want... (cirkelredenering) het is een grondrecht/beginsel. Als je zo denkt, denk je dus dat het strafrecht voor eeuwig goed zal werken, hoe de samenleving ook verandert. Als je gaat kijken wat voor percentage aangiftes uiteindelijk leidt tot een veroordeling dan schrik je je te pletter. Die hele keten is nog minder effectief dan ontwikkelingshulp via Foster Parents. Veel aangiftes worden niet eens aangenomen, onder andere omdat de zaak juridisch niet rond te krijgen is. Ook de politie zelf gaat soms niet over tot aanhouding, omdat ze weten dat het juridisch niet rond te krijgen is. Gaat het recht, dat dus onderdeel is van de ineffectieve keten, dan aan de slag om nieuw recht te verzinnen? Nee, liever worden bijvoorbaat voorstellen zoals de billboards direct neergesabeld want... privacy is een grondrecht. Ja maar als we daardoor eens 3% meer oplossen, en het blijkt een fantastische preventieve werking te hebben? Nee, grondrecht. Maar is er dan geen mogelijkheid dat we het op zo'n manier doen dat- Nee, grondrecht. Dus meneer Smeets, even los van Teeven, ik hoop dat u eens durft na te denken over het effectiever maken van het recht. Maak het bespreekbaar met collega's. Zijn er misschien beginselen en of grondrechten die aan herziening toe zijn? Zijn er aanpassingen te maken waardoor er 40% meer zaken opgelost worden en die slechts leidt tot 0,06% extra fouten?

lindenboom
lindenboom28 sep. 2012 - 12:06

Fred Teeven deed vandaag ook stevige uitspraken over de Wiet-pas: klaarblijkelijk is de VVD niet van zins op Politie/Justitie-niveau veel water in de wijn te doen gedurende de coalitiebesprekingen. Mind you: onder VVD/PVV is het Duo Opstelten/Teeven reuze populair! Dat hun boodschappen vooral veel hol en onuitvoerbaar gekrijs bevatten, maar wél genoemde kiezers een weldaad in de oren is! Of het uitvoerbaar is of niet: maakt geen fuck uit, als het maar flink en sterk klinkt! Ken genoeg VVD-collega´s die in de juristenpraktijk er geen haar anders over denken dan ik ( PvdA), maar zich zelf " vrijpleiten" met: " Tsja, maar dat is Politiek hè"..... Het lijkt me een moeilijke zaak voor de PVdA om een compromis te vinden tussen de VVD-positie en de eigen standpunten: vindt maar eens een compromis tussen Wyatt Earp en de Coorhert-Liga....

adriek
adriek28 sep. 2012 - 12:06

Teeven is zo'n type dat vindt dat hij eigen rechter mag spelen en dat er streng opgetreden moet worden tegen iedereen en alles, maar die, als hij of een van zijn vriendjes een keer buiten zijn boekje gaat, vindt dat er verzachtende omstandigheden zijn en het allemaal zwaar overdreven is. Typisch gevalletje 'eigen volk eerst' dus.

Xoral
Xoral28 sep. 2012 - 12:06

Het systeem is het probleem. Bij criminaliteit heeft het systeem grote voorbaat, kan er een controlesysteem door opbouwen, het volk onder druk houden (hun vrijheid belemmeren, kijk hoeveel sloten en honden er zijn), en uitbreiden (met programma's, dus propaganda, op televisie, dat is de burger laten denken dat de criminaliteit aangepakt wordt, maar in werkelijkheid is de criminaliteit al veertig jaar aan het toenemen (omdat het systeem het de vrije loop liet en laat) Dat de politiek in deze tijd dit soort dingen roept is logisch, want men probeert weer macht over het volk krijgen (dus gebruikt men populistische rethoriek), en daarvoor had men eerst verzuiling nodig (precies wat op 12 september is ontstaan, rood-blauw overheerst), nu maakt men die verzuiling nog groter door zowel te 'verlinksen' als te 'verrechtsen', je ziet dit beeld ook aan de reacties. Je ziet een steeds duidelijkere tweedeling ontstaan. Op een dag brengt men de 'linkse' zuil (kiezersmassa) naar 'rechts', en dan kan men absolute macht bereiken, heersen over de massa. De grondleggers van Amerika gaven het volk geen vuurwapens om criminelen te lijf te gaan, maar om stand te kunnen bieden tegen een tiraniek systeem (daarom is men daar keihard bezig die vuurwapens aan te pakken, via angst propaganda) De beste oplossing tegen criminaliteit is beschaving.

Joeri2
Joeri228 sep. 2012 - 12:06

Tuurlijk is Teeven fout. Veiligheid krijg je niet door repressie en de VVD is de partij van de repressie. Dat komt omdat de VVD ondanks wetenschap alles beter denkt te weten, volledig fact-free. Een geloof zeg maar. Vandaar ook dat CDA-ers massaal overstappen: van het ene geloof naar het andere. Met een wietpas komen er niet minder toeristen, er komen evenveel toeristen en de handel verplaatst zich naar een andere plek. Je zou denken dat een vrije markt partij dat wel snapt, het is ze lang van tevoren al heel vaak verteld. Maar de VVD weet het beter, en wat blijkt, ze hadden weer eens geen gelijk; de handel verplaatst zich nu en zorgt voor meer overlast en onveiligheid. Je zou denken geen doelstellingen van de VVD, maar toch, ondanks onderzoek en wetenschap kiest de VVD bewust voor de minst veilige oplossing. Zo ook met het eigenrichting. In de geschiedenis is allang gebleken dat eigenrichting de slechtste oplossing voor veiligheid is. Een Rutte met 11 jaar geschiedenis opleiding op z'n cv zou daar toch iets van kunnen weten. Diep triest dat een staatssecretaris van veiligheid ons leven gevaarlijker maakt voor eigen politiek gewin.

vriest
vriest28 sep. 2012 - 12:06

teeven, is bij de vvd in een warm bed gevallen .deze hersen loze braller ,zoals zoveel vvders .kan bij geen enkele andere partij ,mischien pvv.zijn ei kwijt .het is juist dat hij en ook opstelten hun onvermogen maskeren ,door te brallen ,en te roepen en kreten te slaken ,maar nieteen oplossing aandragen .vooral teeven , die in het verleden ook een niet zo een cleane rol speelde in de irt affaire daar liet hij met zijn colega uit limburg tonnen wiet binnen liet komen ,buiten andere opwekkende producten .in deze affaire is veel geld verdient ,ook door de douane rechersche waar teev ook deel van uitmaakte .ik wil niets sugereren ,maar het geeft te denken .verder heeft hij erg lang een innige band gehad met mink k totdat deze voor de leeuwen geworpen werd.vermoedelijk ook met medeweten van teev .en als deze heren het bestrijden van de misdaad zo hoog in het vaandel hebben ,waarom pakken zij dan de heer joris drimmel , die een van de hoogste bazen van justitie is en al jaren ,verdacht van pedofilie ,en dat ook bewezen schijnt .maar ja dat snijden in eigen vlees ,is moeiijkvooral voor de vvd

holstein7
holstein728 sep. 2012 - 12:06

de meest belachelijke uitspraak hierover kwam van de SP die suggereerde dat er een geweldspiraal zou ontstaan door de uitspraak van teeven nl: de inbreker zou zich nu ook gaan bewapenen maar.. waar blijkt dat uit, is hier onderzoek na gedaan of zo, het is mijns inziens een onbewezen stelling.. want ik geloof in de volgende onbewezen stellen: als een inbreker op pad gaat en hij heeft een gun of mes dan neemt hij deze ten alle tijden mede om zichzelf te beschermen dus er ontstaat verder niets door de uitspraak van teeven.

Lucifer2
Lucifer228 sep. 2012 - 12:06

In essentie gaat het hierom : we hebben een uitstekend systeem om mensen die doorslaan bij het afwenden van een poging tot inbraak te beschermen. Een bewindspersoon, een voorbeeldsfuncie tenslotte, die stelt dat zulks nog niet ver genoeg gaat, je mag nog verder doorslaan, is erg fout bezig en maakt onnodig slachtoffers. Waarmee, voor de simpele zielen onder ons, ik het geenszins opneem voor inbrekers.

Patrick Faas
Patrick Faas28 sep. 2012 - 12:06

“Schandpalen en eigenrichting, het zijn ‘goede’ middeleeuwse gebruiken die, volgens onze ex-officier van Justitie kennelijk ten onrechte, zo rond de opkomst van het liberalisme, zijn afgeschaft.” De nationale schande dat de barbaar Fred Teeven staatsecretaris werd is bijna ondraaglijk, maar zijn tijd is nu voorbij. Alle trollen die voor Wilders uit de kast zijn getrokken kunnen nu terug naar de Efteling, want voor Rutte2 zoeken we heel andere kwaliteiten dan kwaadaardigheid.

BertM
BertM28 sep. 2012 - 12:06

Teeven heeft een punt of we dit nu leuk vinden of niet. Ik ga tenslotte geen koffie zetten wanneer mijn deur gekraakt wordt. Mijn postuur is beneden modaal en oogt niet fit, woordgebruik opvallend treffend maar maakt op een inbreker of een ergere onverlaat geen indruk. Wat te doen dan, ik pak in opperste opwinding iets pijnlijks en sla tweemaal toe opdat de ondeugd niet aan wederopstanding denkt. Ik krijg 6 jaar met TBS in plaats van een vetleren medaille met opschrift. Zelf werk in de psychiatrie, afgezien de maandelijkse afrekening tref ik geregeld blauwe plekken aan, ach het is je vak. Niemand in mijn familie of vriendenkring stort neder van ontzetting. Sterker nog, men ziet hierin enige humor ondanks mijn pijnlijke blik. Beroepsrisico ! Een bouwvakker valt van een steiger, een timmerman slaat op zijn duim, een loodgieter kent zijn lek en politici worden betrapt op leugens. Dus............een inbreker, de wereld is niet moeilijk eigenlijk.

[verwijderd]
[verwijderd]28 sep. 2012 - 12:06

Wat een onzin. Ik ben drie keer het slachtoffer geweest van een inbraak en de politie komt altijd pas na een paar uur. Dan ben je al bedreigd geweest, dan ben je al spullen kwijt en dan weet je ook dat de verzekering slechts een deel van de waarde van de gestolen spullen vergoedt. Beter is het om een honkbalknuppel in huis te hebben en de inbreker een goed pak slaag te geven. Dat zal um leren.

4 Reacties
JongLinks
JongLinks28 sep. 2012 - 12:06

Natuurlijk moet je jezelf beschermen daar is iedereen het mee eens, maar u wil toch niet dat iedereen eigen rechter gaat spelen en dat dus eigenlijk de doodstraf weer wordt ingevoerd.

jonh16144
jonh1614428 sep. 2012 - 12:06

Waarom niet met een mes hem te lijf gaan. Waarom niet 'richten op de knieen' zodat ie blijvende letsel oploopt. Of nog beter, vuurwapens. Het gaat toch zo goed met de vS am i rite??? Dat zal hem leren toch???

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch28 sep. 2012 - 12:06

Die inbreker zal maar een 'klerenkast' zijn van 2 meter hoog en twee meter breed. Denk dat jij met honkbalknuppel weinig voorelkaar krijgt. Maar goed, dat risico loop je als je een inbreker gewapend te lijf gaat.

ThomasWagenaar
ThomasWagenaar28 sep. 2012 - 12:06

U begrijpt de rechtsstaat dus niet. Vreemd.. het woord 'rechts' zou u toch aan moeten spreken, of niet..

jonh16144
jonh1614428 sep. 2012 - 12:06

"Laten we hopen dat er in het nieuwe kabinet bewindspersonen komen die zich niet laten leiden door de onderbuikgevoelens van Fred Teeven." Waarom is de schrijver dan lid van de VVD? Die partij heeft niks meer te maken met vrijheid of democratie. Het liberalisme is ook ver te zoeken. Hypocrisie is nu de kernwaarde van onze vrienden van het VVD

1 Reactie
rgeurtsen
rgeurtsen28 sep. 2012 - 12:06

Kom op "j o" je kunt heel goed lid van een partij zijn terwijl tegelijkertijd mensen in een partij in de regering of niet, zaken regelen die je niet steunt of meningen verkondigen die je afwijst, idem dito met regeringsbeleid. Het feit dat je hier op Joop.nl anoniem kleppert, suggereert dat je niet staat voor je persoonlijke mening en die ook niet publiekelijk wilt uiten en verdedigen. Dat is wel wat bij politiek maken en doen hoort. Ik juich het stukkie van Disney Smeets dan ook van harte toe en prijs de redactie voor het plaatsen van het stukkie.

blues boy
blues boy28 sep. 2012 - 12:06

Het stenentijdperk van Fred ( Flintstone ) Teeven.

1 Reactie
Candide2
Candide228 sep. 2012 - 12:06

LPF'er, VVD'er, Officier van Justitie of staatssecretaris: EENS EEN TEEVEN ALTIJD EEN TEEVEN. http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/bewindspersonen/fred-teeven/cv

politiekistuig
politiekistuig28 sep. 2012 - 12:06

Zolang er advocaten zijn die mensen vrij krijgen door vormfouten ,denk ik dat mr Teeven gerust zijn mond open mag doen,zie vanmiddag weer vrijspraak Ron P,te achterlijk voor woorden. Zolang dit blijft gebeuren is het echt niet zo raar dat iemand denkt laat ik hem dan meteen maar doodslaan doet hij/zij het in ieder geval nooit meer,en de rechtspraak is toch lachwekkend in Nederland,beetje knappe advocaat en er is niks aan het handje.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen28 sep. 2012 - 12:06

[Zolang er advocaten zijn die mensen vrij krijgen door vormfouten ,denk ik dat mr Teeven gerust zijn mond open mag doen,zie vanmiddag weer vrijspraak Ron P,te achterlijk voor woorden] Vormfouten worden gemaakt door OM, niet door advocaten. Er komen mensen vrij doordat het OM fouten maakt. Ron P is vrijgesproken omdat er geen bewijs tegen hem rondgekregen is. Dat zou jij ook willen wanneer jij vanaf volgende week voor hetzelfde delict terecht staat. Daarom is het goed dat mensen vrijgesproken worden als er geen bewijs is, ook als die mensen het wel hebben gedaan, wat wij in het geval Ron P niet kunnen beoordelen.

brbrwr
brbrwr28 sep. 2012 - 12:06

Ach, eigenlijk gun ik al die reageerders die voor de softe opstelling ten aanzien van inbrekers zijn, wel zo'n inbraak-ervaring. Teeven roept niet op tot moord of doodslag maar onderschrijft gewoon proportioneel geweld. Daarbij hoort ook dat iemand een tik teveel kan krijgen of bij het vallen van de trap zijn nek breekt. Inderdaad, het is het risico van het "vak". De zeloten die praten dat hiermee een escalatie in gang wordt gezet waabij inbrekers zich ook verder gaan bewapenen; veel inbrekers zijn bewapend en gebruiken dit bij hun gewelddadigheid. Wanneer u kiest voor angsthazerij en bibberen, is dat natuurlijk uw keus. De natuurlijke reactie in deze is beschermen van have en goed. En om het proportioneel te maken kun je iemand altijd een mes in zijn hand drukken wanneer hij k.o. is.

3 Reacties
lindenboom
lindenboom28 sep. 2012 - 12:06

Kletskoek, mijnheer Bartels! Ben drie keer " slachoffer" geweest van inbrekers: één keer succes gehad omdat ik tijdens de inbraak nét uit de kroeg thuis kwam met mijn afgerichtte Duitse Herder: De Politie had zeer veel plezier om de dader op te komen halen. En..twee keer het hele huis overhoop gehaald na de zomervacantie: voelde mij hopeloos, maar niet bang vanwege de thuiskomst van diezelfe Duitse Herder. Maar het is toch té zot, wanneer mensen allerlei beschermingsmiddellen moeten nemen om huis& haard te bechermen? Nog even en inbrekers komen binnen met een AK47: hebben mijn honden ook weinig nut meer. Het gaat dus m.i. om de vraag, hoe je de criminaliteit terugdringt. Geweld, méér geweld, etc. zal de oplossing niet bieden. Het zal dus m.i. neerkomen op meer " Smart" oplossingen, en géén middeleeuwse oplossingen á la Theeven: het klinkt stoer en daadkrachtig, maar is in de praktijk alleen maar Ketel-muziek.

JandeBoer2
JandeBoer228 sep. 2012 - 12:06

=== "gun ik al die reageerders die voor de softe opstelling ten aanzien van inbrekers zijn" === ??? Ik vind juist dat we *keihard* moeten optreden tegen moordenaars!!

denmol
denmol28 sep. 2012 - 12:06

"Ach, eigenlijk gun ik al die reageerders die voor de softe opstelling ten aanzien van inbrekers zijn, wel zo'n inbraak-ervaring." Wat is in jouw ogen een softe opstelling tegen inbrekers, want ik heb hier niemand zien pleiten voor het strafrechtelijk ontzien van zo iemand?

ANRandy
ANRandy28 sep. 2012 - 12:06

Het is volstrekt logisch dat een inbreker een risico loopt aangezien deze overlopen kan worden door de rechtmatige aanwezige(n) en deze zich dermate bedreigd kunnen voelen dat zij zich menen te moeten weren. Dat de inbreker daarom risico loopt omdat hij zich kan voorstellen dat iemand zo reageert is alles wat Teeven zegt. Dit staat los van het feit dat er dan sprake kan zijn van overmatig of zelfs overbodig geweld en degene die dit gebruikt daarom vervolgd worden kan. Net als dat desondanks er bij eventuele vervolging dan in zekere mate rekening gehouden zal worden dat de geweldpleger natuurlijk wel ongevraagd in een dergelijke emotionerende situatie is gebracht door de inbreker en daarom niet of verminderd toerekeningsvatbaar of verantwoordelijk verklaard zal worden voor het mogelijk te grove of onnodige geweld. Gek dat een advocaat die anders zo bedreven is in het recht praten wat krom is nu opeens zoveel belang er aan hecht te wijzen op het belang van vervolging en de indruk wekt dat een burger helemaal niets mag in geval deze een inbreker op eigen terrein treft. Zal wel een soort Stockholm-syndroom zijn, of nog waarschijnlijker, een zekere commerciële nijd vanwege het mogelijke verlies van vaste klanten.

1 Reactie
denmol
denmol28 sep. 2012 - 12:06

"Het is volstrekt logisch dat een inbreker een risico loopt aangezien deze overlopen kan worden door de rechtmatige aanwezige(n) en deze zich dermate bedreigd kunnen voelen dat zij zich menen te moeten weren." Juist omdat dit nu al zo is, als je terecht omschrijft, heeft het geen zin, en zeker vanuit zijn functie als staatssecretaris, geen pas dit nu nog te moeten benadrukken lopende het onderzoek van justitie. Het is een beetje alsof deze bewindspersoon, net als zijn collega De Krom die er voor zou moeten zorgen dat er werkgelegenheid komt voor mensen in de bijstand waar hij verantwoordelijk voor is maar daarin faalt en daar de aandacht van afleidt door bewezen onterecht te wijzen naar de onwillige werklozen. Partijgenoot Teeven kiest ervoor om niet de misdaad zelf te bestrijden maar de misdadiger die al, terecht wat mij betreft, in het verdomhoekje zit voor wat betreft de publieke opinie als middel te gebruiken om zijn eigen falen en onkunde om inbraken en overvallen te voorkomen te maskeren. Dat is de VVD anno 2012, De Krom gebruikt de uitkeringsgerechtigden en Teeven doet dat met boeven om zijn eigen falen te maskeren en daar electoraal, uiteraard bij de meerderheid van ons land bestaande uit domrechtse lieden, gezien de oplagecijfers van de krant van wakker Nederland, succesvol mee te scoren.

juliusvold
juliusvold28 sep. 2012 - 12:06

Detegenstanders van de VVD doen hier een iets te doorzichtige poging om Teeven zwart te maken. Inhoudelijk zegt Teeven namelijk niets nieuws en er is geen sprake van dat de wet wordt veranderd. Buiten proportioneel geweld blijft veroordeeld worden. De enige nuance is dat slachtofffers van een inbraak nu een iets betere bescherming krijgen. Ik krijg ook de indruk dat e mensen vooral reageren omdat 'iemand van de VVD' dit geroepen heeft en de reageerders in kwestie (vaak SP), zijn per definite tegen ideeen van andere partijen. Niets aan de hand dus, aangezien de SP een relatief kleine partij is gebleven.

1 Reactie
Candide2
Candide228 sep. 2012 - 12:06

'Inhoudelijk zegt Teeven namelijk niets nieuws en er is geen sprake van dat de wet wordt veranderd. Buiten proportioneel geweld blijft veroordeeld worden.' U heeft gelijk, Teeven heeft er een handje van om dit onderwerp naar voren te brengen. Gretig geholpen door De Telegraaf natuurlijk. Iedere keer zijn de reacties hetzelfde. Maar TEEven gaat stug door. Het vervelende aan het geval is, dat sommigen denken dat het een optie is om een inbreker dood te slaan, of zwaar verminken en daardoor ook jezelf in de problemen brengen. Telkens ontkent Teeven dat hij dit doet of beoogd, maar hij blijft zijn stokpaardje bereiden. Hij is staatssecretaris VAN justitie, maar lijkt steeds vaker staatssecretaris TEGEN justitie.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman28 sep. 2012 - 12:06

Het ironische is dat Teeven in extreme mate dat begrip voor de dader vertoont waar de VVD zo tegen was dat ze er affiches over hadden tijdens verkiezingstijd. Hij heeft begrip voor de dader van doodslag: de omstandigheden maakten toch dat hij dat deed? Er kwam een inbreker in zijn huis. De VVD vindt dat er teveel begrip is voor mensen, dat mensen hun eigen verantwwoordelijkheid moeten dragen, en dat er geen beroep gedaan mag worden op de omstandigheden. Blijkbaar vindt de VVD dat niet voor iedereen gelden: de VVD, of Teeven in dit geval, maakt wel uit voor wie de omstandigheden wel, en voor wie ze niet een verzachtende factor zijn. Vreemd dat geen enkele VVD-er dat is opgevallen...

1 Reactie
juliusvold
juliusvold28 sep. 2012 - 12:06

Dat vindt de VVD helemaal niet. U verzint maar van alles. Teeven heeft tamelijk genuanceerd op de tv uitgelegd dat de rechter nog steeds het laatste woord heeft en excessief geweld zal blijven bestraft. Het enige verschil is dat het slachtoffer nu iets meer bescherming krijgt, maar juridisch verandert er eigenlijk niets. De SP doet weer een onnozele poging om te polariseren. Dat hebben ze de komende 4 jaar dan ook genoeg tijd voor.

JoopSchouten
JoopSchouten28 sep. 2012 - 12:06

'Een meneer in de Amerikaanse staat Connecticut zag zijn vijftienjarige zoon aan voor een inbreker en heeft hem afgeknald. Het mannetje droeg een bivakmuts. Volgens Fredje Teeven vroeg hij erom.' Youp: http://www.nrc.nl/youp/2012/09/29/bivakmutsenrisico/

1 Reactie
ANRandy
ANRandy28 sep. 2012 - 12:06

Nee hoor. Waarom een pistool gebruiken of überhaupt bezitten? Teeven heeft iets dergelijks nooit gezegd. Was volgens onze bewindslieden een pepperspray of taser meer op zijn plaats geweest. Harde en vervelende les voor het joch maar wel meer een verdiend loon om zo idioot rond te lopen.

Zomaareenmening
Zomaareenmening28 sep. 2012 - 12:06

Dit is een reactie op Ginger Ted omdat het blijkbaar niet via de normale weg kan. Allereerst negeer je volledig het feit dat de inbreker in de tuin aangepakt werd. Dit is dus een bewuste reactie van de eigenaar die willens en wetens de inbreker dermate aanpakt dat deze hieraan overlijdt. De eigenaar had beter de politie en/of buren gewaarschuwd om de dader op een gerechtelijke manier aan te houden. Verder is het een feit dat, zodra een persoon iemand anders doodt "met voorbedachte rade" (de eigenaar is bewust naar buiten gegaan om de inbreker aan te pakken) sprake is van moord. In hoeverre je dit op dit geval kunt laten gelden ligt aan de rechterlijke macht en niet aan een of ander politiek figuur die met deze uitspraken op de onderbuik probeert te spelen. Dit gaat volledig voorbij aan de trias politica !!

2 Reacties
Emery
Emery28 sep. 2012 - 12:06

Allemaal onzin. Volgens uw redenering moet je stilletjes in bed blijven liggen en hopen dat alles weer voorbij gaat. Fraaie boel. Natuurlijk mag je poolshoogte gaan nemen als er iemand aan je spullen zit. Tuin, keuken, auto maakt niet uit.

juliusvold
juliusvold28 sep. 2012 - 12:06

Allereerst negeer je volledig het feit dat de inbreker in de tuin aangepakt werd. Dit is dus een bewuste reactie van de eigenaar die willens en wetens de inbreker dermate aanpakt dat deze hieraan overlijdt. >> Dat weet u niet. Dat moet uit onderzoek blijken. Stel nu voor dat de inbreker is uitgegleden of een hartaanval heeft gehad? Dan zou de zaak volstrekt anders liggen. Speculeren heeft geen enkele zin. >> De eigenaar had beter de politie en/of buren gewaarschuwd om de dader op een gerechtelijke manier aan te houden. >> Dat is waar, maar we weten niet in hoeverre de eigenaar bedreigd is. Handelen uit noodweer is toegestaan. >> Verder is het een feit dat, zodra een persoon iemand anders doodt "met voorbedachte rade" (de eigenaar is bewust naar buiten gegaan om de inbreker aan te pakken) sprake is van moord. >> U weet niets van het recht. In het ergste geval heet dit namelijk 'doodslag'. Moord met voorbedachte rade impliceert dat de eigenaar al een tijdje een uitgewerkt plan had om de dief die avond te doden. >> n hoeverre je dit op dit geval kunt laten gelden ligt aan de rechterlijke macht en niet aan een of ander politiek figuur die met deze uitspraken op de onderbuik probeert te spelen. Dit gaat volledig voorbij aan de trias politica !! >> Teeven had er inderdaad handig aan gedaan om in ieder geval eerst de feiten te kennen. Maar ik stoor me er aan (op dit forum) dat de dief in kwestie als een zielig soort slachtoffer wordt gezien en de eigenaar (wiens terrein onrechtmatig en illegaal is betreden) als dader.

JoopSchouten
JoopSchouten28 sep. 2012 - 12:06

De advocaat van het echtpaar waarbij werd ingebroken zegt nu in het Brabants Dagblad: “Deze mensen [het echtpaar] willen ook heel graag weten wat er is gebeurd want ze vinden het raar dat de man is overleden. Er is geen buitensporig geweld gebruikt. Ze hebben niet gemept, ik heb nergens opgevangen dat er een wapen zou zijn gebruikt.” http://www.nrc.nl/nieuws/2012/09/29/advocaat-er-is-helemaal-geen-geweld-tegen-inbreker-diessen/ Humor.

2 Reacties
juliusvold
juliusvold28 sep. 2012 - 12:06

Weet u dan precies wat er gebeurd is?

Klungel2
Klungel228 sep. 2012 - 12:06

"Er is inmiddels sectie verricht op de dode inbreker, maar het Openbaar Ministerie heeft de resultaten daarvan bewust stilgehouden. Aan de onderzoeksresultaten zou niet direct een conclusie te verbinden zijn. Justitie wil voorkomen dat er wordt gespeculeerd." ...dan zouden ze misschien juist de resultaten van de lijkschouwing moeten vrijgeven. Dan kán er niet meer gespeculeerd worden...

Klungel2
Klungel228 sep. 2012 - 12:06

Het is natuurlijk nooit goed te praten dat iemand een inbreker zo toetakelt dat deze komt te overlijden, maar ik kan heel goed begrijpen dat er mensen zijn die voor eigenrichting kiezen. Zo is er bij voorbeeld het verhaal van een juwelier in Tilburg die, na een hele reeks overvallen en duizenden euro's kostende beveiligingsmaatregelen, het recht in eigen hand heeft genomen en een overvaller mét wapen een schot hagel in zijn donder heeft gejaagd. Overvaller dood en juwelier in het gevang. Hij wordt echter door de Tilburgse burgers gezien als een held. En terecht. Of het geval van supermarktmedewerkers die een winkeldief even onder handen namen. Prins Bernhard heeft zich daar toen nog mee bemoeid en het overgrote deel van Nederland was het toen met hem eens. Kortom: als je er voor kiest in iemands woning in te breken of een overval te plegen, weet je dat je het risico loopt dat je boze mensen tegenkomt. Dat is dan je eigen keus en moet je niet zaniken als je dan wordt aangepakt!

3 Reacties
dino_radja
dino_radja28 sep. 2012 - 12:06

de juwelier wordt door velen ook gezien als een gewelddadige, gevaarlijke man. En dat is hij ook, gezien de veroordeling.

Candide2
Candide228 sep. 2012 - 12:06

'...maar ik kan heel goed begrijpen dat er mensen zijn die voor eigenrichting kiezen.' Ik geloof niet dat het een keuze is, dat is dus het punt. Breng de slachtoffers van inbraak niet in een positie dat ze zich moeten verantwoorden voor moord of zware mishandeling. Teeven moet op zijn woorden letten. Is dat teveel gevraagd voor dat salaris dat hij krijgt? Hij is gvd statssecretaris, geen kroegbezoeker!

jonh16144
jonh1614428 sep. 2012 - 12:06

"Hij wordt echter door de Tilburgse burgers gezien als een held. En terecht." Schijn bedriegt. Losstaand van wat ik van hem vind, vraag jezelf dit eens: Ga jij in het gezicht van een psychopaat zeggen dat je hem gestoord vind? ;)