Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Aan de klimaatcrisis hangt een prijskaartje dat wij niet willen betalen

  •  
05-02-2020
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
72 keer bekeken
  •  
Flickr_Kapitalisme300
We kunnen niet iets doen aan de gevolgen van de klimaatcrisis en tegelijkertijd krampachtig vasthouden aan het economisch systeem, dat in feite de oorzaak is van deze crisis.
In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is momenteel een indrukwekkende en confronterende foto-expositie te bekijken van Kadir van Lohuizen. De expositie ‘Rijzend Water’ toont verschillende plekken in de wereld, waar de door klimaatverandering stijgende zeespiegel tot grote problemen leidt.
Deze problemen gaan de komende decennia alleen maar toenemen, met het gevolg dat bijvoorbeeld de eilanden in de Waddenzee kunnen verdwijnen. Of dat een grote stad zoals Jakarta met 20 miljoen inwoners volledig geëvacueerd moet gaan worden. Niet voor niets waarschuwt ook Rutger Bregman voor de grote gevolgen van de klimaatcrisis. Zeker als er vanuit de politiek te weinig gebeurt om de ingrijpende gevolgen van de opwarming van de aarde tegen te gaan. Gevolgen zoals in Pakistan, dat op dit moment wordt geteisterd door een sprinkhanenplaag,  veroorzaakt door warmere temperaturen, waardoor de sprinkhanen zich makkelijker kunnen vermenigvuldigen. En zoals de bosbranden in Australië die nog vers in ons geheugen liggen.
De kern van het probleem is het kapitalistisch systeem dat als uitgangspunt geldt voor onze economie. Een economie die de wereld beheerst en dusdanig dominant is, dat het door de klimaatcrisis een bedreiging vormt voor onze mondiale samenleving. Het punt is dat wij, vanuit de kapitalistische visie op onze economie, de werkelijkheid hebben vernauwd tot een louter financiële werkelijkheid. Daarbij zijn we de grotere werkelijkheid, waar ook ons welzijn, onze gezondheid, maar ook de natuur toe behoort uit het oog verloren. Kort gezegd; geld is het enige dat telt en waarde heeft. Geld is de enige graadmeter geworden. Andere waarden worden hier ondergeschikt aan gemaakt.
We onderwerpen onszelf, maar ook de natuur aan deze economische werkelijkheid. Dat begint al op school, waarbij kinderen gemaakt worden tot een soort van legbatterij-mens, geschikt om in onze economische werkelijkheid te werken. Met als gevolg dat op dit moment 5000 kinderen thuis zitten, omdat zij om wat voor reden dan ook niet passen in ons rigide onderwijssysteem. Niet voor niets zijn schoolgebouwen en gevangenissen vaak niet van elkaar te onderscheiden. Daar zijn op internet sprekende voorbeelden van te vinden.
Vanaf de industrialisatie in 1850 heeft het kapitalistisch systeem de wereld veroverd. Door de klimaatcrisis worden we nu geconfronteerd met een hoge prijs op ons bord. Een prijs die we niet willen betalen. De worst die ons door het kapitalisme werd voorgehouden, is dat we het allemaal makkelijker zouden gaan krijgen. Met z’n allen minder werken en meer geld verdienen. De realiteit is dat wat mijn vader in zijn eentje als kostwinner verdiende om zijn gezin te onderhouden, nu door twee mensen in een gezin moet worden verdiend. Het is een illusie dat de marktwerking ons leven makkelijker en goedkoper heeft gemaakt. Voor hetzelfde moet nu harder worden gewerkt. De druk en eisen vanuit het economisch systeem zijn veel groter geworden in de afgelopen pakweg 40 jaar.
Doordat er nauwelijks vermogensbelasting wordt geheven, ontstaat er ieder jaar een grotere kloof tussen arm en rijk. Het ideale beeld dat het kapitalisme ons voorhoudt, geldt dus in steeds grotere mate voor een exclusief gezelschap. De rest van ons zijn kuddedieren die de economie, waar we met z’n allen gevangen in zitten, in stand te houden. Opvallend is dat oplossingen die worden gegeven voor de klimaatcrisis, alleen mogelijk zijn binnen het bestaande systeem. Oplossingen die worden aangedragen, zoals de elektrische auto, zijn slechts aanvaardbaar als er door de grote autobedrijven veel geld kan worden verdiend.
Opnieuw wordt er niet gekeken naar de manier waarop accu’s worden gemaakt of de grondstof voor accu’s moet worden gewonnen. Kobalt is onmisbaar voor de productie van batterijen en accu’s, maar de winning ervan vindt plaats onder erbarmelijke omstandigheden, met kinderarbeid en zware milieuverontreiniging. Een goed voorbeeld van het feit dat wij wederom niet de prijs willen betalen voor het kapitalistische systeem als basis voor onze economie.
We kunnen niet iets doen aan de gevolgen van de klimaatcrisis en tegelijkertijd krampachtig vasthouden aan het economisch systeem, dat in feite de oorzaak is van deze crisis. Hoe komen we uit dit systeem dat ons gevangen houdt? Ten eerste moeten we doorhebben dat we in een gevangenis zitten. Rutger Bregman vertelt in zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ het verhaal van de Agora school in Roermond, die op een andere manier onderwijs geeft. Zij haalden een aantal kippen uit een legbatterij, die eenmaal bevrijd uit hun gevangenis verstijfd op dezelfde plek in de tuin van de school bleven staan. Het duurde een week voordat de kippen uit zichzelf in beweging kwamen en weer rondscharrelden.
Ook voor het individu is het mogelijk om vanuit een authentiek verlangen te ontsnappen aan de druk, de gevangenschap van het systeem. Dit is een individuele weg, waarbij je op je pad soortgenoten tegen komt die dezelfde weg bewandelen. Zo ontstaan er op natuurlijke wijze samenwerkingsverbanden en netwerken, die vanuit een minder schadelijke en meer bewuste manier van leven bijdragen aan de samenleving.
Ook binnen het huidige economische systeem zijn er mogelijkheden om de schade van de klimaatcrisis te beperken. Het heffen van vermogensbelasting. In plaats van de kosten te verhalen op de gemiddelde belastingbetaler, kan deze mede worden betaald door de steeds groter wordende groep miljardairs aan de hand van vermogensbelasting. Ook maakt een eerlijkere verdeling van het geld een basisinkomen mogelijk. Zo kunnen stressgerelateerde ziekten, als depressie, sterk worden gereduceerd en daarmee ook de enorme kosten die we daarvoor moeten opbrengen. In onze economie wordt nu eenmaal veel geld verdiend door aan ziekten door de (farmaceutische) industrie en gezonde mensen zijn simpelweg niet winstgevend.
Daarnaast zal de economie dusdanig moeten worden ingericht, dat ook de natuur, mens en dier als waarden worden meegenomen. Het is schrijnend dat dit soort veranderingen worden tegengehouden. Zolang wij weigeren de prijs te betalen voor ons zieke economisch systeem, zal de confrontatie met de werkelijkheid steeds harder worden. Dat laat de klimaatcrisis op dit moment wel zien.

Meer over:

opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (66)

Verver
Verver6 feb. 2020 - 14:52

"Niet voor niets zijn schoolgebouwen en gevangenissen vaak niet van elkaar te onderscheiden" Lijken de scholen te veel op gevangenissen? Of lijken de gevangenissen net scholen?

Frits Jansen
Frits Jansen6 feb. 2020 - 13:15

We gaan allemaal dik verdienen aan die klimaatmaatregelen! Van spaarlampen tot dijkverhogingen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 feb. 2020 - 12:04

En lang leve de globalisering toch! Wat vroeger hier krachtige natuurgebieden waren hangt er tegenwoordig maar een beetje verlept bij. Maar ja als Nederland toch overstroomt en God weet welke gebieden nog meer, dan ziet de wereldbol er zo dadelijk heel anders uit!

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart6 feb. 2020 - 7:38

We gaan dat gelag - en de dure vis en de hele rataplan - sowieso betalen, linksom dan wel rechtsom, met pegulanten en/of mensenlevens, leefruimte, bezit etc. (En of we de cowboys, de vrije jongens, de (zee)rovers, straatschuimers, de speculanten en de rest van dat kapitalistische gespuis daarbij kunnen ontzien, dat is inderdaad nog maar de vraag)

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin6 feb. 2020 - 12:04

Grietje Die hebben al een reisje naar de maan geboekt heb ik begrepen!

hans21
hans216 feb. 2020 - 2:44

Aha u wilt dus dat die mensen die goed geld verdienen een groot deel van hun verdiende geld gaan afstaan aan mensen die minder verdienen? Dat heet legaal stelen meneer.

5 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart6 feb. 2020 - 9:00

Nope, dat heet: terugvorderen van gestolen goederen; - pluk ze.

Katootje2
Katootje26 feb. 2020 - 11:17

Op de eerste plaats willen we dat mensen die goed geld verdienen de rekening betalen voor de troep die ze achterlaten. Zowel de troep die ze veroorzaken om zoveel "goed geld" te verdienen, als de troep die ze veroorzaken met de spullen die ze voor dat "goede geld" kopen. En we zijn pas tevreden als we absoluut geen last meer van ze hebben. Waarom zouden wij de rekening gaan betalen voor de mensen die "goed geld" verdienen?

hans21
hans2129 feb. 2020 - 10:38

Ach u bent iemand die proletarisch winkelen dus hoog in het vaandel heeft staan.Stelen van mensen die geld of spullen hebben.Dat noemt men ordinaire diefstal.

hans21
hans2129 feb. 2020 - 10:40

Ah Katootje wat u wilt is de rekening neerleggen bij mensen die geld verdienen.Want als je geld verdient laat je troep achter.????????????????

hans21
hans2129 feb. 2020 - 10:46

Aha Grietje vindt geld verdienen diefstal want iemand die geld verdient benadeeld dus anderen zodat men het recht heeft om de zo verkregen rijkdom terug te halen.Wat sneu als je zo in het leven staat.Succes verder.

RaymondenJoop
RaymondenJoop5 feb. 2020 - 20:46

Kapitalisme is niet het probleem, maar teveel mensen. Wil je in nl wat bereiken, zal je daar politiek incorrect wat aan moeten doen. En een beetje common sense...

8 Reacties
Richie D
Richie D5 feb. 2020 - 21:39

Eens, rond 1850 telde de aardbol zo'n 1 miljard mensen, over een tiental jaren bereiken we de 9 miljard mensen. Mensen die eten (groente/vlees/etc), drinken (steeds schaarser wordend zoet water), reizen/bellen/auto rijden/etc etc. Het is een grote olifant in de kamer welke steeds niet benoemd wordt.

Katootje2
Katootje26 feb. 2020 - 0:14

Het aantal mensen is niet het probleem, maar het kapitalisme. Iedereen met een beetje common sense zou dat moeten kunnen begrijpen.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart6 feb. 2020 - 9:01

Geen zorgen. Het klimaat gaat dat regelen. Het aantal mensen wordt 0. Deal?

poeslief
poeslief6 feb. 2020 - 11:29

@Katootje LOL Zolang er 'ismen' zijn aan te wijzen als schuldige zal Kato ons megalomane ras mens in al haar groeistuipen steunen. Kato heeft liever een Aarde met 10 miljard (liefst niet blanke) anti-kapitalisten die bovenop elkaar levend op een houtje bijten dan dat er meer ruimte komt voor al het andere levende op deze planeet met maximaal 500 miljoen mensen (welke discussie nimmer met Kato gevoerd kan worden want white privilege).

RaymondenJoop
RaymondenJoop6 feb. 2020 - 11:44

@katootje Wat voor common sense, dat we in NL geforceerd vh gas af gaan en in be en dld erop? Stroom benodigd voor de warmtepompen opgewekt door kolencentrales en biomassa centrales? Winst wordt meer dan teniet gedaan, het is alleen goed voor de sympathie van Groningen. Voor de rest worden er idiote investeringen gevraagd van huishoudens

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 feb. 2020 - 12:09

Katootje Wat wil je in een wereld waar met geld alles te koop is, ook macht! Daar is het belang van common sense niet meer zo groot, totaal ondergeschikt geraakt. Mensen streven er niet meer naar, wel naar geld verdienen en daar kun je geen common sense bij gebruiken, dat is alleen maar ballast!

Katootje2
Katootje26 feb. 2020 - 15:10

RaymondenJoop - Onzin, ik vind dat we de import van gas en stroom ook gelijk zouden moeten verbieden en biomassa moet composteren ten bate van de landbouw, die het zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebaseerd op petroleum zal moeten doen. Maak jij je soms zorgen over de mensen die in Afrika, Azie en Zuid-Amerika omkomen van ellende? Waarom zou ik me dan zorgen maken om jou? poeslief - Ik weet niet of er wel 10 miljard overblijven nadat we al die (pro-)kapitalisten een kopje kleiner hebben gemaakt - https://www.youtube.com/watch?v=cfLsGTJeuTo

RaymondenJoop
RaymondenJoop7 feb. 2020 - 16:51

@katootje Wat jij wilt gaat niet gebeuren. Wat ik stel gebeurt nu gewoon. Helaas En common sense is ook dat we die honderden miljarden beter kunnen gebruiken voor welvaartverdeling wereldwijd. Neemt ook de behoefte daar af om te emigreren. Kapitalisme werkt huidige migratie en klimaatptoblematiek in de hand

Stuurman aan wal
Stuurman aan wal5 feb. 2020 - 20:33

Ach, de klimaatcrisis wordt weer misbruikt om kritiek te kunnen leveren op het kapitalisme, maar da's inderdaad het probleem niet. Het probleem is: de mens. Door onze uitzonderlijk hoge intelligentie is het onvermijdelijk dat we, vanwege 'te goede' hygiëne, 'te goed' gezondheid(szorg) op een bepaald moment een plaag worden en door onze ondernemingsdrift (die handen moeten uit de mouwen) op bepaald moment zo'n stempel drukken op de aarde dat deze naar de klote gaat. En inleveren is tegen onze natuur, dus nee, we willen dat prijskaartje eigenlijk niet inleveren.

3 Reacties
Purper Floyd
Purper Floyd6 feb. 2020 - 8:28

Exact, de mensheid gaat aan zijn eigen succes ten onder en er is geen enkele maatregel die dat gaat stoppen. Een er maar aan.

Purper Floyd
Purper Floyd6 feb. 2020 - 8:29

Een = Wen

korheiden2
korheiden27 feb. 2020 - 8:25

@Katootje : Dus je wilt stoppen met biomassa (lijkt me een strak plan) en met de import van stroom en gas. Je verwacht dus dat we veel minder energie zullen gaan gebruiken en dat wind, zon en aardwarmte ons hiervan zullen kunnen voorzien. Vertel er ook bij dat grote verbruikers als Tata Steel, Schiphol, de chemie e.d. het liefst moeten sluiten en half Nederland de auto uit moet. Ik zie het niet gebeuren.

Salama.
Salama.5 feb. 2020 - 20:11

Ik lees net in de volkskrant dat Japan kerncentrales wil vervangen door 22 kolencentrales. Om moedeloos van te worden. Alle inspanning tegen hoge kosten die aan de ene kant gedaan worden om de CO2 uitstoot te verminderen, wordt elders in de wereld meteen weer teniet gedaan.

1 Reactie
itsme3
itsme35 feb. 2020 - 22:30

Wat Japan doet is nog niet zo'n probleem. China heeft nog 485 kolencentrales in aanbouw en nog 700 in de planning.

Henri Zwols
Henri Zwols5 feb. 2020 - 19:18

Zo jammer om de klimaatcrisis te koppelen aan een sociale agenda. Kunnen we ons aub op één groot probleem richten? Weet je waarom er zoveel klimaatsceptisme is? Mensen willen de voorgestelde oplossing niet en ontkennen daarom het probleem, dan hoeven ze niet met een alternatieve oplossing te komen. Een oplossing voor de klimaatcrisis is een stuk meer aanvaardbaar wanneer niet tegelijkertijd het hele economische systeem overhoop wordt gehaald. Niet iedereen is socialist, niet iedereen wil een socialistische heilstaat. Daar mag je voor pleiten, maar houdt de discussie gescheiden van het klimaatprobleem. Het klimaatprobleem oplossen binnen het huidige politieke en economische systeem kan prima, daar maak je internationale afspraken over. Het probleem ontstaat wanneer landen elkaar niet vertrouwen. Het probleem is te groot om alleen op te lossen. Als jij wel investeert en je buurlanden doen dat niet, dan ben je wel een boel geld kwijt maar wordt het probleem niet opgelost. Vertrouwen tussen grootmachten is nodig, geen basisinkomen in Nederland.

1 Reactie
RaymondenJoop
RaymondenJoop5 feb. 2020 - 20:47

Zolang er geen rampen gaande zijn met miljoenen doden wordt er internationaal amper samen gewerkt

Recht door Zee
Recht door Zee5 feb. 2020 - 18:15

Zolang india en china niet gaan bijdragen aan de verandering, kunnen we doen en betalen wat we willen, en weinig vooruitgang boeken, het zal eerder een achteruitgang zijn velen.

9 Reacties
Katootje2
Katootje25 feb. 2020 - 19:54

China draagt meer bij aan de noodzakelijke veranderingen dan enig ander land in de wereld.

KM2
KM25 feb. 2020 - 20:25

Die zonnepanelen uit china dragen voor mij juist wel bij aan vooruitgang. Het is maar net hoe je er in staat en wat je er mee doet.

RaymondenJoop
RaymondenJoop5 feb. 2020 - 20:48

@katootje In china wel, buiten china bouwen ze dik 100 kolencentrales

itsme3
itsme35 feb. 2020 - 22:32

@Katootje U bedoelt dat China het meeste bijdraagt om de Co2 uitstoot te verhogen. Afgelopen jaar was China wederom de snelste groeier met ongeveer twee maal de Nederlandse uitstoot EXTRA.

Katootje2
Katootje26 feb. 2020 - 0:57

RaymondenJoop: Die denken natuurlijk ook: als wij het niet doen, dan doen zij het wel. Dat is een doodnormale Hollandse smoes, daar is geen woord Chinees bij. Een beetje raar om te denken dat de armen het goede voorbeeld moeten geven aan de rijken.

Case65
Case656 feb. 2020 - 8:29

Katootje 6 februari 2020 at 01:57 Een beetje raar om te denken dat de armen het goede voorbeeld moeten geven aan de rijken Hoe arm denk je dat China momenteel is? En wat heeft ‘het goede voorbeeld geven’ te maken met arm of rijk zijn? Mag je dan bv de rivieren wel vol pleuren met plastic? Weer zo’n typisch domlinkse gedachte; het in bescherming nemen van ‘de zielige’.

poeslief
poeslief6 feb. 2020 - 11:16

@Katootje 01:57 Het is inderdaad het recht vd arme mensen om de wereld nog verder te vervuilen omdat de rijke mensen aan die vervuiling schuldig zijn. En pas dan als iedereen op Aarde even vervuilend is dan kan Kato rustig slapen!

Katootje2
Katootje26 feb. 2020 - 11:30

itsme - Als 1200 arme mensen om hun levensomstandigheden te verbeteren slechts 2x zoveel rotzooi extra produceren als 17 mensen die het hartstikke goed hebben, dan houden ze zich behoorlijk in. Temeer omdat ze vooral zo snel groeien door alle rotzooi die ze voor ons produceren.

Katootje2
Katootje26 feb. 2020 - 15:28

Case65 -"China bindt strijd aan met plastic:" - https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/20/china-verbiedt-plastic-zakjes-in-de-supermarkt/ En daar handhaven ze dat soort dingen ook! "China is niet het enige land in Azië dat iets onderneemt tegen plastic. Ook Thailand en Indonesië hebben onlangs een verbod op plastic zakjes in supermarkten aangekondigd. Het land dat zich het meest profileert in de strijd tegen plastic ligt dan weer in Afrika. Rwanda heeft plastic zakjes in 2008 al verboden." Erger nog: "China stopte begin 2018 definitief met de import van afval uit de hele wereld. Europa exporteerde jarenlang meer dan 40% van haar plastic afval naar China. - België en Nederland zitten in de wereldtop als het gaat over de export van plastic afval. Beide landen nemen elk 4 procent van de wereldhandel in plastic afval voor hun rekening. Daarmee exporteren ze meer afval dan landen als Frankrijk, Spanje, Canada of Mexico - https://recyclingnetwerk.org/2018/11/01/de-chinese-afvalcrisis/ Ik heb gelezen dat als je in China na 2050 nog een peukje op straat gooit, dat je dan gelijk wordt opgesloten bij de Oeigoeren.

[verwijderd]
[verwijderd]5 feb. 2020 - 17:48

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
RaymondenJoop
RaymondenJoop5 feb. 2020 - 20:50

Blijven lachen

Audio
Audio5 feb. 2020 - 22:44

@Rob S. Wat een negatief verhaal. Die kapsters, waar jij kennelijk op neer kijkt, hadden het over zaken die veel belangrijker zijn dan welke klimaatcrisis dan ook. Kinderen zijn de hoop voor toekomst. Zolang er mensen zijn, zullen er kinderen geboren worden.

Audio
Audio5 feb. 2020 - 22:48

"een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest"

Uitgekleed
Uitgekleed5 feb. 2020 - 17:28

Rik Achterom 5 februari 2020 at 17:28 Hoe moeten de geldstromen dan veranderen? In de financiële sector is de enige grote inkomstenbron de rente. Kan de rente uitgebannen worden dan zullen de geldstromen veranderen.

Uitgekleed
Uitgekleed5 feb. 2020 - 16:54

De financiële sector blijkt een gesloten front te zijn die ook de overheden in hun zak hebben. Het is een wereldheerschappij vertegenwoordigd door het stelsel van centrale banken met als doel totale globalisatie. Grote bedrijven spelen hierin slechts een gematigde rol want zij leveren een reële bijdrage aan onze welvaart. Dit in tegenstelling tot de financiële sector welke nul komma nul bijdraagt aan onze welvaart die als een parasiet de reële economie leegzuigt. Zelfs de crisis was niet bij machte de heerschappij te doorbreken. Zij is de oorzaak van alle armoede in de wereld en alle klimaatontsporing.

Buitenstaander
Buitenstaander5 feb. 2020 - 16:41

Tot nu toe heeft de tijd bewezen dat mensen slim genoeg zijn, dat waneer het echt moet, ze met techniek de problemen aankunnen. Dat wil niet zeggen dat we op onze handen moeten blijven zitten, maar doemscenario's waarvan we echt niet weten of het gaat gebeuren helpen ook niet. Als ook maatschappelijk werkers zich, met beperkte kennis van zaken zich in de discussie mengen, en ook Rutger tracht een graantje mee te pikken (boeken…) met 'beelden' waarvan de echte geleerden zeggen dat het niet gebeurt, moet je je pas echt zorgen gaan maken. Ja het huidige economische stelsel behoeft 'enige bijsturing' maar laten we nou ook niet heimelijk het klimaat gebruiken om de eigenlijk te vervullen socialistische wensen uit te laten komen….

1 Reactie
Katootje2
Katootje25 feb. 2020 - 19:58

Norm: "Tot nu toe heeft de tijd bewezen dat mensen slim genoeg zijn," Wanneer heeft de tijd dan dan bewezen? "het huidige economische stelsel behoeft ‘enige bijsturing". Hie ziet die bijsturing van het economisch stelsel er volgens jou in de praktijk uit?

ton14024
ton140245 feb. 2020 - 16:39

Gisteren zei ik nog dat we alles op alles moeten zetten om klimaatverandering te stoppen. Ook deze opinie is een slap aftreksel. De maatschappij heeft het nakijken met deze maatschappelijk werker. En misschien is dat de weg te gaan.

2 Reacties
Gefaald
Gefaald5 feb. 2020 - 17:20

Even voor de helderheid : Nederland kan de klimaatcrisis niet stoppen. Zolang ze in Azië kolencentrales blijven bouwen zijn al onze inspanningen zinloos.

Karingin
Karingin5 feb. 2020 - 22:45

Mislukt doet zijn naam weer eer aan. Elke inspanning voor een beter milieu is de moeite waard. Maar daar uitleg over geven lijkt me zinloos.

Bert de Vries
Bert de Vries5 feb. 2020 - 16:13

De belangrijkste verandering die de economie moet ondergaan, is een ingrijpende wijziging in de geldstromen. Enorme offers van de kleine elite die over bijna 60 procent van het modiale kapitaal bezit. En een relatief geringe bijdrage van de middenklassen. Elke andere oplossing is kansloos doordat ze onvoldoende draagvlak creëert. En zonder voldoende draagvlak geen oplossing.

5 Reacties
Rik Achterom
Rik Achterom5 feb. 2020 - 16:28

Hoe moeten de geldstromen dan veranderen?

Uitgekleed
Uitgekleed5 feb. 2020 - 17:23

Rik Achterom 5 februari 2020 at 17:28 Hoe moeten de geldstromen dan veranderen? In de financiële sector is de enige grote inkomstenbron de rente. Kan de rente uitgebannen worden dan zullen de geldstromen veranderen.

Katootje2
Katootje25 feb. 2020 - 17:28

Rik Achterom - Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Hoe zou je dat het liefste hebben?

Joe Speedboot
Joe Speedboot5 feb. 2020 - 20:13

'Hoe moeten de geldstromen dan veranderen?' https://www.ted.com/talks/nick_hanauer_the_dirty_secret_of_capitalism_and_a_new_way_forward

Katootje2
Katootje26 feb. 2020 - 1:01

Joe Speedboot - Rik Achterom heeft vast wel meer goede ideeën, dus waarom zou je hem de ruimte bieden om die van jou af te kraken?

de Boer2
de Boer25 feb. 2020 - 16:11

Nou nou nou, volgens de Boer dan hoef je echt niet zo erg economisch actief te zijn om toch nog een depressie. op te lopen.

Zelfblijvennadenkenaub
Zelfblijvennadenkenaub5 feb. 2020 - 15:47

Hoogleraar geologie Salomon Kroonenberg zei daar afgelopen zondag op de televisie hele verstandige dingen over. De moeite waard om te kijken, mits je open staat voor discussie. De meeste mensen hebben hun standpunt in beton gegoten en staan niet open voor discussie. Iedereen die niet volledig met de klimaathysterie meedoet wordt als 'heiden' neergezet en soms agressief bestreden. Zonder discussie zullen klimaathysterici nooit hun doel bereiken. Althans, niet vreedzaam.

3 Reacties
Le Chat Botté
Le Chat Botté5 feb. 2020 - 16:25

Je voert in een en dezelfde reactie een wetenschapper op en tegelijkertijd de onwetenschappelijke term 'klimaathysterie'. Net als Baudet kun je geen keuze maken tussen politiek pamflet en wetenschap en gooi je dan maar een hybride baksel over de schutting, met een geweldsdreigement als conclusie. Maak gewoon de keuze: wetenschappelijk ideeënlab of tribale echokamer, waar voel je je thuis?

Zelfblijvennadenkenaub
Zelfblijvennadenkenaub5 feb. 2020 - 18:08

Le Chat Bottle: waarom moet ik uit een hokje kiezen? Er is momenteel een enorme hysterie over het klimaat gaande en alleen de mensen die hierin meegaan worden aan het woord gelaten. Afgelopen zondag was er dan eindelijk een ander geluid te horen en ik denk dat iedereen ook hiernaar zou moeten luisteren. Het brengt perspectief. Maar goed, jij bent niet van de inhoudelijke discussie. Metacommunicatie is jouw ding.

Karingin
Karingin5 feb. 2020 - 22:42

Nietnadenken: Klimaatontkenners krijgen meer dan voldoende podium. Er zitten er zelfs een paar in de 2e Kamer.

Woeki Hypo
Woeki Hypo5 feb. 2020 - 15:42

Aan de klimaatcrisis hangt een prijskaartje dat wij niet willen betalen “We kunnen niet iets doen aan de gevolgen van de klimaatcrisis en tegelijkertijd krampachtig vasthouden aan het economisch systeem, dat in feite de oorzaak is van deze crisis.” 1 Dat laatste m.b.t. het huidige systeem klopt. Maar wie is verantwoordelijk voor het huidige systeem? Hoogopgeleide leidinggevenden met financiers. 2 “een prijskaartje dat wij niet willen betalen” “wij”? De hoogopgeleide elites met financiers willen dat prijskaartje niet betalen. Die willen (maximaal) surplus, en de onderklasse en middenklasse mag betalen. Zie de afgelopen 4 of 5 decennia. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Rik Achterom
Rik Achterom5 feb. 2020 - 15:36

Ik wil dit artikel kenmerken als desinformatie. Klopt helemaal niks van. Kern van het probleem is niet kapitalisme maar de overheid die geen wetten durft te maken of bestaande wetten en regels slap uitvoert. Als de overheid het toestaat om CO2 in de lucht te pompen dan moet je niet gek opkijken wanneer dit ook gebeurt. Er is maar 1 schuldige en verantwoordelijke: de overheid. Het artikel dwaalt verder af door de kloof tussen rijk en arm en stress en andere (geestes)ziekten te willen oplossen. Daar ging het hier niet over. Als ik naar de supermarkt ga dan wil ik niet betalen voor het brood. Toch doe ik dat. Zo is het ook met het milieu, CO2 uitstoot moet belast worden, dat is een belangrijk deel van de oplossing. En dat willen we niet net als we liever niet voor dat brood betalen. Toch zal het moeten. En autofabrikanten staan hier buiten. De topman van Volkswagen maakt toch niet de wet? Dit artikel slaat de plank compleet mis als het gaat om oplossingen en schuldigen aanwijzen. In plaats daarvan is het vooral kapitalisme en grote bedrijven bashen.

3 Reacties
Katootje2
Katootje25 feb. 2020 - 17:26

Rik Achterom - Inderdaad, het is een kwestie van regelgeving en handhaving. Dus als we nu maar elke Nederlander door 3 andere Nederlanders in de gaten laten houden om te zorgen dat de hebzucht niet de overhand krijgt, dan krijgen we de schadelijke neveneffecten van het kapitalisme vast wel onder controle. Alleen is een nachtwakersstaat daarvoor natuurlijk volstrekt ontoereikend: die bewaking is ook -en vooral- overdag nodig, zeker als je fraude wilt uitbannen; dus ook digitaal en met inzet van camera’s en gezichtsherkenning, 24/7, dat spreekt vanzelf. Je kunt het kapitalisme niet zomaar afschaffen, want dan krijg we er een autoritaire politiestaat voor terug en dat moeten we niet willen.

Audio
Audio5 feb. 2020 - 22:45

@Katootje "Je kunt het kapitalisme niet zomaar afschaffen, want dan krijg we er een autoritaire politiestaat voor terug en dat moeten we niet willen. " Precies. Van nachtwaker- naar politiestaat?

Katootje2
Katootje26 feb. 2020 - 11:34

Audio - Toch wel mooi dat je zo snel van begrip bent.

Gi Raf
Gi Raf5 feb. 2020 - 15:29

Dat geld een belangrijke rol speelt in onze economie hoeft helemaal geen nadeel te zijn voor het milieu. Integendeel. Maar dan moeten we de vervuiler wel voor zijn/haar vervuiling laten betalen. Moet je maar eens kijken hoe snel het afgelopen is met vervuiling. Nu is het nog zo dat politiek elite het bestaat om vervuilers subsidie te geven in de (valse) hoop dat ze minder gaan vervuilen in plaats van te laten betalen. Geen wonder dat het helemaal de verkeerde kant op gaat met het klimaat. Neem bijvoorbeeld de Tesla's van de rijken. Miljarden subsidies gaan naar rijke Tesla rijders die helemaal gaan subsidie nodig hebben. In plaats dat de rijken betalen voor de vervuiling die ze veroorzaken krijgen ze poen om goedkoop te kunnen rondtoeren op kolenstroom. Vreselijk voor het klimaat natuurlijk dat de opvolgende Rutte regeringen steeds kans zien om met steun van gedoog oppositie de invoering van rekeningrijden te blokkeren.