Joop

Aan alle boze witte mensen: wit is ook een kleur

  •  
07-11-2016
  •  
leestijd 17 minuten
  •  
624 keer bekeken
  •  
wit

© cc foto: David PAcey

De 34ste Van der Leeuw-lezing in de Martinikerk in Groningen waar de 'witte boosheid' in de samenleving aangekaart wordt
‘Wanneer men racisme probeert te agenderen worden veel witte mensen boos of defensief.’ Sunny Bergman hield in de Martinikerk in Groningen de 34ste Van der Leeuw-lezing. Hierin ging ze dieper in op de achtergrond van de ‘witte boosheid en de gekleurde westerse witte blik’. De lezing verscheen eerder op VPRO.nl 
Als ik aan u vraag: ‘Hoe voelt het om wit te zijn?’ Wat denkt u dan? Vindt u het een rare vraag? Misschien denkt u wel: wit? Ik ben blank! De laatste tijd stel ik deze vraag regelmatig aan mensen. Een man antwoordde treffend: ‘Mijn huidskleur is zo gewoon als het water wat uit de kraan komt.’
Ook ik heb er tot voor kort nooit over nagedacht dat ik tot een etnische groep behoor. Etnische minder heden; dat zijn de anderen. Ik dacht: mijn smaak, mijn politieke voorkeur, mijn persoonlijke geschiedenis, mijn gender, mijn ouders – dit soort factoren tezamen vormen mijn identiteit. Mijn huidskleur kwam in dat rijtje niet voor.
Neutraliteit Mijn stiefvader zei: ‘Ik ben gewoon blank. En alles wat gewoon is verdwijnt naar de rand van je bewustzijn.’ Maar niks is natuurlijk neutraal of gewoon. Vanuit een ander perspectief bekeken kan een gedeelde normaliteit absurd zijn. Een vriendin van me groeide op in een niet-Westerse omgeving – waar haar familie in de huiselijke sfeer op de grond zat. Op de Nederlandse kleuterschool kon ze maar moeilijk wennen aan het concept ‘stoel’. Waarom lagen er nergens tapijten? Zo was de grond toch koud? Waarom hield iedereen die vieze schoenen aan? Gekkigheid!
Ook woorden zijn niet neutraal. De term ‘blank’ lijkt voor de meeste van ons onschuldig. Maar het woord heeft een koloniaal verleden. Het stond symbool voor ‘geen kleur’ hebben, rein en onbevlekt zijn. Het is samen met het n-woord ( neger ) tot stand gekomen tijdens onze koloniale geschiedenis. Het n-woord werd gebruikt om mensen te dehumaniseren tot handelswaar; Afrikanen die tot slaaf waren gemaakt werden zo genoemd. Er is niks neutraals aan blank versus het n-woord. Daarom gebruik ik de termen ‘zwart’ en ‘wit’.
Boze witte mensen De afgelopen jaren – sinds ik mij publiekelijk uitspreek tegen zwarte piet in het bijzonder en racisme in het algemeen – kwam ik veel boze witte mensen tegen. Ik ontving haatmails en zelfs doodsbedreigingen omdat ik me als ‘verrader’ ten opzichte van ‘mijn eigen ras’ zou opstellen.
De boosheid van witte mensen komt duidelijk naar voren bij de protesten tegen de komst van azc’s en bij betogingen van bijvoorbeeld Pegida en aanverwante groepen. Vooralsnog worden de problemen rond ‘de multiculturele samenleving’ buiten de hogeropgeleide witte groep gelegd. Immigranten zijn het probleem, want die hebben moeite met integratie! En lager opgeleide PVV-stemmers, die zijn het probleem! Want die hebben racistische denkbeelden!
Maar ook in mijn kring van linksgeoriënteerde hoogopgeleide mensen zie ik dat mensen regelmatig boos worden of van alles ontkennen wanneer racisme en uitsluitingsmechanismes worden aangekaart. Ze voelen zich aangevallen: ‘Ik ben toch zeker geen racist?!’
Daarom wil ik de blik op mijzelf en mijn witte groep richten: hoe problematisch is wit zijn? En vanwaar de boosheid en verontwaardiging van witte mensen als het gaat over racisme? Hoe verandert de analyse: ‘Racisme is structureel en daarom biedt wit zijn voordelen in deze maatschappij’ in iets wat als een persoonlijke beschuldiging opgevat kan worden?
Witte kwetsbaarheid De Amerikaanse antiracisme trainer Robin Diangelo heeft dit ongemak en deze boosheid onderzocht en noemt het ‘ white fragility ’. Witte mensen zijn fragiel omdat ze niet gewend zijn zichzelf te zien als onderdeel van een raciale categorie. Individualisme is er met de paplepel ingegoten, daarom voelt de groepsidentiteit ‘wit persoon’ als onnatuurlijk. Maar in vergelijking met andere etnische groepen genieten witte mensen als groep wel degelijk systematische voordelen .
Discriminatie jegens niet-witte Nederlanders is structureel: zowel op de arbeidsmarkt, in het onderwijs als bij de politie. Dit blijkt uit rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau en Amnesty International. Je hebt dus als wit persoon een voordeel waar je je misschien niet bewust van bent. Je weet natuurlijk niet hoe vaak je leerkracht donkere medeleerlingen minder aandacht gaf, of hoeveel zwarte mede-sollicitanten zijn afgewezen voordat jij je baan kreeg.
Bovendien worden witte mensen gesocialiseerd met een idee van witte superioriteit. Hiermee doel ik op het wijdverspreide systeem waarin witheid centraal staat en  – soms impliciet dan weer expliciet – superieur wordt geacht. Witte superioriteit is de machtshiërarchie waarin we leven, waarin wit privileges heeft, centraal staat, mooier, beter, neutraler en onschuldiger is.
Onderzoek Om uit te zoeken in hoeverre witte superioriteit er van jongs af aan ingebakken zit, filmde ik kinderen rond de vijf jaar tijdens het doen van een experiment waarin ik ze vragen stelde over een witte en een zwarte babypop, of over getekende cartoonfiguren. Dit experiment, ook wel bekend als het black doll/white doll -experiment, is voorheen in andere landen uitgevoerd, maar nog nooit in Nederland. Mijn experiment heeft geenszins de pretentie wetenschappelijk te zijn, er was geen controlegroep en de omvang was te klein. Maar de uitkomsten zijn wel indicatief en geven stof tot nadenken.
We nodigden dertig kinderen uit, tweeëntwintig witte kinderen en acht donkere. Ik vroeg de kinderen welke pop of cartoonfiguur het slimst was. Rond de 75 procent van de kinderen (die een antwoord gaven) wezen naar de witte pop. ‘Omdat ze wit is’, werd er gezegd. Of ‘omdat deze pop een normale kleur heeft.’ Toen ik vroeg welke pop stout was, of straf zou krijgen, wees bijna 80 procent van de kinderen naar de zwarte pop. ‘Die kijkt een beetje bozig!’ zei een kind. Of: ‘Deze baby is stout want hij trekt aan haren.’ En toen ik vroeg welke pop de meeste mensen mooi zouden vinden wees bijna 85 procent naar de witte pop. Er was geen significant verschil in percentages tussen de witte en de donkere kinderen onderling.
De ouders keken naar het experiment en reageerden vaak gechoqueerd. Het overgrote deel – negentig procent van hen – gaven aan linksgeoriënteerd te zijn. Allemaal gaven ze aan dat ze zich niet bewust of expliciet racistisch zouden uiten. Veel van ouders vroegen zich vertwijfeld af waar hun kinderen deze waardeoordelen vandaan hadden gehaald.
Ik leg die vraag  voor aan Philomena Essed, hoogleraar in Critical Race, Gender and Leadership Studies. Essed: ‘Dit is een weerspiegeling van wat de kinderen overal om zich heen zien. Op televisie zijn de hoofdrollen in kinderfilms wit. In het onderwijs gaat hetzelfde principe op; de voorbeelden van slimheid zijn wit. Dus het is heel logisch dat kinderen deze keuzes maken. Het is echt een weerspiegeling van waar ze aan worden blootgesteld in de samenleving. Ik vind het zo treurig als een kind onmiddellijk wijst naar de zwarte pop als jij vraagt “Wie is stout?”
Uit onderzoek in de VS blijkt dat dit daar schering en inslag is. Zwarte kinderen worden sneller gestraft. Er is minder tolerantie voor een kleine overtreding. Bovendien wordt bij een zwart kind de overtreding toegeschreven aan de cultuur of zelfs verbonden aan toekomstige criminaliteit. Bij een wit kind is het van: “Oh die heeft zijn dag niet” of: “Ach ja, dat is altijd een dwars jochie”.’
De jonge kinderen die meededen aan ons experiment houden ons een spiegel voor. Doordat ze associatief reageerden, zien we hoe de maatschappij een hiërarchie in kleur aanbrengt. Jonge kinderen hebben namelijk nog niet geleerd om sociaal wenselijke antwoorden te geven.
Racisme Op bewust niveau leren we kinderen in progressieve kringen dat racisme fout is, en dat we niet mogen oordelen op basis van huidskleur. Kleur mag er niet toe doen. Maar kleur doet er wel toe. Doordat onze wereldgeschiedenis altijd is beschreven vanuit een westers, wit, eurocentrisch perspectief, nemen we aan dat dit een neutrale, objectieve blik is. Terwijl deze witte blik natuurlijk ook gekleurd is.
Wit is neutraal, objectief en het startpunt. Dit is een van de meest fnuikende en bepalende aspecten van witheid. Een voorbeeld: onlangs was ik in gesprek met collega’s en noemde ik de naam van Sinan Çankaya- antropoloog bij de Vrije Universiteit. ‘O ja, hij schrijft ook voor De Correspondent ,’ zei een journaliste. ‘Van die boze columns.’
‘Boos? Hoezo boos?’ vroeg ik. ‘Hij is maatschappijkritisch. Hem boos noemen is hem framen.’
‘Nou ja,’ reageerde ze geïrriteerd. ‘Ik weiger me door jou te laten framen als framer!’
Deze discussie is een voorbeeld van hoe er omgegaan wordt met kritiek vanuit een ander, niet-wit perspectief. De Correspondent -columnisten Rob Wijnberg en Rutger Bregman, die ook maatschappijkritisch zijn, zullen niet als boos maar als scherp of intelligent worden gezien. Maar omdat witheid de norm is wordt kritiek op de dominante witte cultuur vanuit mensen van kleur gezien als oneigenlijk of bedreigend. Van ‘ondankbaar’ – dan rot je toch op naar je eigen land – tot ‘subjectief’ – jij kan daar niet over oordelen, want je bent te betrokken of ‘boos’ – waarom moet jij altijd zo emotioneel en negatief zijn?
Door te denken dat je zelf neutraal bent, terwijl andere groepen dat niet kunnen zijn, plaats je jezelf als groep boven de andere groepen.
Wit zijn is niet blanco. Witte mensen zijn zelf onderdeel van de ongelijkwaardige machtsverhoudingen. We hebben op allerlei subtiele en minder subtiele manieren aangeleerd gekregen dat wit superieur is. Een ‘zwarte’ school of een allochtonenwijk is in ons maatschappelijk bewustzijn synoniem aan ‘slechte school’ of ‘ruige wijk’. Een derdegeneratie Marokkaanse-Nederlander wordt in alledaagse situaties nog steeds een ‘allochtoon’ genoemd, terwijl een net in Nederland aangekomen witte immigrant een ‘expat’ wordt genoemd, iets wat een veel sjiekere klank heeft.
Het gegeven dat onze huidige welvaart in het westen ten dele gebaseerd is op onderdrukking – zowel nu als in het verleden – van andere volken, is geen onderdeel van ons nationaal cultureel archief. Laat staan dat we de negatieve gevolgen van het koloniale verleden benoemen en in verband brengen met de hedendaagse wereldwijde structurele ongelijkheid.
Het koloniaal verleden Kolonialisme, slavernij en, imperialisme zijn hand in hand gegaan met kennisproductie. Zo werd bijvoorbeeld de trans-Atlantische slavenhandel en slavernij gerechtvaardigd door wetenschappelijk onderzoek naar de ‘niet-menselijke’ status van donkere mensen.
Vandaag de dag worden op scholen, universiteiten en in de media nog steeds witte, eurocentrische (en racistische) perspectieven genormaliseerd. Neem alleen al de naam van de zeventiende eeuw, het hoogtepunt van de Nederlandse trans-Atlantische slavenhandel:, de Gouden Eeuw wordt genoemd. Op de website van de Nationale Bibliotheek las ik: ‘Het zware werk en de slechte hygiëne eisten hun tol, zodat veel slaven een slechte gezondheid hadden en overleden. Daardoor bleef het nodig nieuwe slaven aan te voeren. Naarmate er meer slaven in de kolonie kwamen, werd het lastiger hen onder de duim te houden en te bewaken.’
Door bewoording als ‘nodig’ en ‘lastiger’ wordt in deze tekst volmondig het perspectief van de witte slaveneigenaar gekozen en de onderdrukte Afrikanen gedehumaniseerd. Er had ook kunnen staan: ‘De tot slaafgemaakte Afrikanen werden met geweld gedwongen tot onmenselijke arbeid. Waardoor velen van hen zichzelf dood moesten werken. De Nederlandse slavendrijvers bleven nieuwe slachtoffers aanvoeren om het koloniale systeem in stand te houden. Naarmate er meer Afrikanen werden ontvoerd en naar de kolonie werden gebracht, groeide het verzet tegen de onderdrukking.’
Volgens professor antropologie Gloria Wekker is het absurd om ervan uit te gaan dat vierhonderd jaar kolonialisme geen duidelijke sporen heeft achtergelaten in de cultuur van de ‘colonizer’. In haar boek White Innocence stelt ze dat het zelfbeeld van wit Nederland gestoeld is op een idee van onschuld. Nederland is een klein, onschuldig land dat slachtoffer is geweest van de Duitsers. Daarentegen is Nederland als deelnemers aan trans-Atlantische slavenhandel, kolonisator en onderdrukker van andere volken veel minder van invloed op het zelfbeeld van wit Nederland. Dus ondanks alle beschikbare informatie identificeert wit Nederland zich met een slachtoffer of een neutrale, onschuldige kracht. Het niet onder ogen komen van het verleden, en hoe het ons heden en onze cultuur heeft gevormd, zorgt voor blinde vlekken. Zo wordt de viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli, Keti Koti, nog steeds niet gezien als onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Deze blinde vlekken zijn voor witte Nederlanders misschien niet zichtbaar, maar voor mensen van kleur wel degelijk voelbaar.
Superioriteit Onder een groot deel van de intellectuele elite heerst het idee dat de westerse cultuur superieur is en dat de rest van de wereld zich moet voegen naar westerse ‘beschavingsnormen’. Binnen de Nederlandse politieke arena buitelen politici over elkaar heen om de superieure Westerse normen en waarden te benadrukken. Homorechten en vrouwenemancipatie worden gretig als bewijs van het superieure westen ingezet door partijen die doorgaans niet echt betrokken zijn bij het actief bestrijden van homofobie of seksisme in eigen land. Onlangs gaf Edith Schippers een lezing waarin ze zegt bezorgd te zijn om onze vrijheid onder druk staat. Ze zegt: ‘Onze cultuur is een stuk beter dan alle andere. Wij staan voor de vrijheid, en wie dat niet kan accepteren, hoort hier niet thuis.’
Deze culturele superioriteit wordt voortdurend bevestigd, door terrorisme als een aanval op ‘onze vrijheid en waarden en normen’ neer te zetten, door het beschaving versus barbarij-denken en door het onderverdelen van de wereld in eerste- tweede- en derdewereldlanden. Veel mensen vinden het volstrekt normaal om te zeggen dat het Afrika ‘primitief’ of ‘onderontwikkeld’ is.
Culturele suprematie wordt doorgaans niet als racisme gezien. We hebben het immers niet over ras, maar over cultuur. Maar kunnen we dit onderscheid wel maken? Philomena Essed ligt toe: ‘Het woord ras werd uitgevonden in de negentiende eeuw. Mens was uit op een verklaring voor de vermeende Europese superioriteit in termen van geld, wapens en techniek. De verklaring van die zogenaamde culturele superioriteit werd een biologische. Immers: ras zit zogenaamd in de genen. Er werd legitimatie gezocht voor het onderdrukken van andere volkeren. Dus het witte ras werd een kenmerk van culturele superioriteit.’
Tegenwoordig mogen we niet meer zeggen dat mensen inherent genetisch minderwaardig zijn, dus gooien we het op cultuur. Maatschappelijke problemen worden verklaard door te refereren naar de culturele of etnische achtergrond van betrokkenen. Neem bijvoorbeeld het ‘problematisch gedrag’ van vlogger Ismael en zijn vrienden in Zaandam. Als oorzaak daarvoor wordt ‘de Turkse cultuur’ aangedragen. Door deze ‘culturalistische bril’ zien we de cultuur van de niet-witte ‘ander’ als oorzaak van complexe maatschappelijke problemen.
Ook tijdens RTL Late Night zien we hiervan een voorbeeld. De Marokkaans-Nederlandse rapper en vlogger Boef heeft een vlog gemaakt waarin hij de politie uitdaagt. Hem wordt tijdens de talkshow door minister Hennis-Plasschaert daarover de les gelezen. De minister benadrukt dat we in dit land ‘zoveel offers hebben moeten doen voor onze vrijheid. Voor uw vrijheid!’ Ze wijst beschuldigend naar Boef.
Boef werpt ertegenin: ‘Maar als de politie mij voortdurend provoceert?!’
‘De politie provoceert niet. niet’ stelt de minister.
‘Hoe weet u dat? Was u erbij?’ vraagt Boef.
‘Met alle respect. De politie provoceert niet maar is er voor uw veiligheid. Voor mijn veiligheid.’ De minister krijgt applaus.
Ik kijk vraag me af: welke offers? Welke offers hebben wij gepleegd voor ‘de vrijheid’? Ik persoonlijk heb geen offers moeten plegen voor mijn leven zoals het is. De minister zet Boef middels haar pathetische appel op offers en vrijheid op zijn ‘allochtonenplek’. Boef moet dankbaar zijn dat hij in het vrije Nederland mag wonen, dat is de onderliggende boodschap. Hij mag geen kritiek hebben op de politie. Want de politie is goed. Punt. Waarbij de minister alle discussie over etnisch profileren, racisme bij de politie en ongeoorloofd politiegeweld met een nuffige handbeweging van tafel veegt. De politie is enkel je ‘beste vriend’ als je wit bent. Maar het wordt door de minister als universele ervaring geponeerd. Witheid is de norm.
Wit privilege Veel hoogopgeleide mensen lopen rond met het idee dat ze weldenkende mensen zijn. Het idee dat ze superioriteitsgevoelens bezigen, dat ze genieten van witte privileges, dat ze mensen van kleur oneerlijk behandelen, op ze neerkijken of ze beledigen, dat past niet in hun zelfbeeld. Dit is problematisch, want met iets wat niet bestaat, kun je iemand ook niet confronteren. Dat maken niet-witte vrienden die in ‘progressieve’ witte omgevingen verkeren me duidelijk.
Een van mijn vrienden noemt het gymnasium waar hij op heeft gezeten ‘de witte hel’. Een plek vol met superioriteitsgevoelens, zowel richting laagopgeleide witte mensen als richting mensen van andere culturen. Als mijn vriend iets verkeerds deed, zeiden leerkrachten: ‘zo doen wij dat niet, hè, hier in Nederland’.
Racisme en witte superioriteit zijn dus niet alleen het probleem van Trump-stemmers of Wilders-aanhangers. Ga eens na hoe u over deze groepen, die doorgaans een expliciet racisme propageren, nadenkt. Vindt u ze dom en kunt u zich niet met hen identificeren? Dan is er kans dat u ze gebruikt om uzelf superieur te voelen, wat het moeilijker maakt uw eigen witte superioriteit te onderzoeken.
De morele en culturele verhevenheid die veel witte mensen met zich meedragen is uiteindelijk een handicap. Want zoals de Afro-Amerikaanse schrijfster Toni Morrison zegt: ‘Ik wist altijd dat ik de moral highground had. Als je alleen hoog kan zijn wanneer er iemand onder je staat, heb je een serieus probleem. Ik denk dat witte mensen daarover moeten nadenken.’
Gevolgen Wat is het effect van privileges op ons karakter? Sociaal psycholoog Paul Piff heeft experimenten gedaan waarin mensen Monopoly speelden. In elk spel kreeg een van de twee deelnemers een betere startpositie, bijvoorbeeld dubbel zoveel startgeld. Vervolgens werd het gedrag van de deelnemers geobserveerd. Binnen een kwartier waren bij de meeste deelnemers met deze startprivileges de gedragsveranderingen duidelijk zichtbaar: ze waren luider, verschoven hun stukken opzichtiger over het bord en pakten meer chips uit de bak die op tafel stond.
Achteraf schreven een groot deel van de winnende deelnemers met een betere startpositie hun overwinning toe aan hun slimme, strategische keuzes. Ze waren het voordeel dat ze bij aanvang kregen alweer vergeten. Dit is volgens Piff de manier waarop wij omgaan met privileges: we schrijven succes toe aan ons eigen harde werk en willen niet herinnerd worden aan de voorsprong die we kregen. Dit verklaart misschien waarom het zo moeilijk is onze eigen privileges te onderkennen, terwijl we wel gemakkelijk oordelen over anderen met een minder gunstige startpositie.
Ander onderzoek toont aan dat mensen met klasse-privileges minder empathisch zijn omdat dat ze minder goed opletten en minder geoefend zijn in het lezen van anderen. Ze zijn, in vergelijking tot mensen in lagere socio-economische klassen, minder gevoelig voor de signalen van anderen. Ze zijn minder geoefend in het registeren en lezen van emoties en behoeftes in andermans lichaamstaal. De verklaring hiervoor is dat mensen wier leven ‘makkelijker’ gaat, minder afhankelijk zijn van anderen en dus minder aandacht aan ze hoeven te besteden. Privileges leiden er dus toe dat men minder getraind is in het lezen van de ander. Deze bubbel van privilege geeft mensen op die manier de illusie dat het leven voor iedereen zo kan zijn als voor henzelf. Daarom zien we iemand anders zijn pijn of onderdrukking vaak als zijn eigen schuld.
Philomena Essed benadrukt de mogelijke negatieve gevolgen van witte superioriteit (bij witte mensen) als volgt: ‘Men krijgt een opgeblazen gevoel van eigenwaarde, wat leidt tot overgevoeligheid voor kritiek en minder empathisch vermogen.’
Misschien kunnen witte mensen daardoor moeilijker omgaan met diversiteit. Volgens Maurice Crul, hoogleraar diversiteit aan de Vrije Universiteit, is het idee van integratie – dat ‘etnische minderheden’ zich aan witte Nederlanders moeten aanpassen – een achterhaald concept en niet meer van toepassing in de huidige maatschappij. Crul: “In Amsterdam is de autochtone bevolkingsgroep officieel een minderheid geworden. In de leeftijd onder de vijftien jaar is slechts een derde van de jongeren nog autochtoon. Kortom: grote steden worden superdivers.” Crul concludeert dat inwoners met een bi-culturele achtergrond zich beter kunnen aanpassen op verschillende situaties, mensen en omgangsvormen. Witte Nederlanders daarentegen zijn het minst aangepast, het minst flexibel en het minst geïntegreerd.
Cognitieve dissonantie Vaak vindt er bij witte mensen kortsluiting plaats als er gezegd wordt dat iets racistisch is. Neem als voorbeeld het n-woord; ik heb hierover eens een discussie gefilmd. De claim van racisme werd in eerste instantie (door witte mensen) ontkend– ‘Het woord is niet racistisch, het betekent gewoon “zwart”’ – en de goede intenties werden benadrukt – ‘Ik bedoel het goed wanneer ik dat woord gebruik, dus het kan geen probleem zijn’. Daarna ontstond er verwarring – ‘Hoe moet ik jullie dan noemen?’ – en boosheid – ‘Censuur is het einde van de persvrijheid’.
Deze kortsluiting ontstaat vanwege cognitieve dissonantie met ons zelfbeeld van witte onschuld. Ofwel: ‘We zijn een progressief tolerant land, racisme is slecht en wij zijn niet slecht.’
Er is sprake van een spagaat. Op onbewust niveau hebben we meegekregen dat wit superieur is, terwijl we op bewust niveau te horen kregen dat iedereen gelijk behandeld behoort te worden. De ouders van de kinderen die meededen aan ons experiment met de witte en de zwarte pop gaven aan dat ze thuis niet expliciet over huidskleur en etniciteit praten omdat ze ‘er geen nadruk op willen leggen’. ‘Ik wil niet dat mijn kinderen oordelen op basis van uiterlijke kenmerken. Ik wil dat het er niet toe doet!’ riep een moeder vertwijfeld.
Dus leren we kinderen: huidskleur doet er niet toe. Terwijl ze ondertussen in de realiteit zien dat huidskleur er wél toe doet. Vragen blijven onbeantwoord. Zoals: waarom wonen er geen zwarte kinderen in deze straat met dure koopwoningen? En: waarom is mijn gymnasium helemaal wit, terwijl de scholengemeenschap om de hoek bijna geen witte leerlingen heeft?
Als ouders willen dat kinderen opgroeien met minder geïnternaliseerde witte superioriteit zal er iets moeten gebeuren, anders nemen kinderen het algemene beeld van wit = superieur onwillekeurig over. Om dit tegen te gaan helpen boeken, films en positieve rolmodellen van kleur. Ook kritische doch toegankelijke gesprekken over machtsverhoudingen kunnen kinderen inzicht bieden.
Kritiek De realisatie van witte superioriteit is voor veel mensen pijnlijk en ongemakkelijk. Ik probeer mijn eigen houding, sinds ik me hier bewust van ben, kritisch tegen het licht te houden. Nu besef ik dat ik er te vaak vanuit ben gegaan dat ik als een soort neutrale scheidsrechter kon oordelen. Als ik kijk naar mijn eigen socialisatie: mijn ouders spraken zich uit tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika en de politiek van Janmaat. Maar ze corrigeerden culturele uitingen die witte superioriteit normaliseerden niet. We lazen met plezier over de avonturen van Pippi Langkous, wiens vader in Taka Tuka land ‘de negerkoning’ werd. Dus: een witte man spoelt aan op een tropisch eiland vol ‘inboorlingen’ met rieten rokjes aan en wordt automatisch de baas.
We draaiden bij mij thuis de plaat van Kinderen voor Kinderen grijs: ‘Een kind onder de evenaaaar is meestal maar een bedelaaaaar.’ Afrikaanse kinderen zijn zielig en afhankelijk van onze goedheid leerde ik via deze tekst. Als je opgroeit met de welbekende beelden van zwarte kinderen met hongerbuikjes en vliegen in de ogen, denk je misschien dat bedelende kinderen ‘de realiteit’ zijn in landen rond de evenaar. Terwijl dat natuurlijk uitzonderingen zijn. Deze vooronderstelling van kommer en kwel buiten het ‘beschaafde Westen’ kan ertoe leiden dat een witte Buitenhof- presentator de Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Adichie Ngozie in zijn programma introduceert met de tekst dat ze ‘een gelukkige jeugd heeft gehad’. Je verwacht het niet, gezien het feit dat ze uit Afrika komt – dat is de onuitgesproken aanname. Terwijl bij een witte schrijver de jeugd waarschijnlijk enkel benoemd zou worden als die heel traumatisch is geweest.
De witte blik is niet neutraal of objectief, maar gekleurd. Als wij witte mensen accepteren dat we allemaal in min of meerdere mate gesocialiseerd zijn met witte superioriteit, dan kunnen we ook een beschaafdere bewustzijn hierover ontwikkelen. We hoeven ons niet laten verlammen door een collectief schuldgevoel, maar we moeten wel verantwoordelijkheid nemen voor ons discriminerend gedrag.
Ons zelfbeeld hoeft niet te imploderen als we gecorrigeerd worden. Want als we concrete feedback krijgen, zoals ‘Kun je het n-woord in het vervolg niet meer gebruiken?’ of ‘Als je mij een boze columnist noemt devalueert dat mijn boodschap’, betekent dat niet dat we een slecht mens zijn. Als we onze morele status hiervan af laten hangen, maken we het heel moeilijk voor mensen die racisme of discriminatie ervaren en dit willen agenderen. Maar als we naar feedback kunnen luisteren, in openheid en zonder defensieve reflexen, kunnen we ons gedrag aanpassen om uiteindelijk tot een gelijkwaardige samenleving te komen.
 
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (176)

Guus Hovajo
Guus Hovajo16 dec. 2016 - 0:20

Het tot "zondebok" "witte Nederlander" veel te eng begrensde onderzoek van Sunny Bergman moet opnieuw worden uitgevoerd, en wel in een veel wijder, ja "wereldwijds", perspectief, ... om de situatie en het gedrag bloot te leggen van alle volkeren en rassen in de wereld t.o.v. immigranten en andere vreemdelingen in hun land of gebied, … en daarmee aan te tonen welke volkeren op deze aarde als normaal, abnormaal, racistisch of niet racistisch kunnen worden beschouwd.

HansErren
HansErren15 nov. 2016 - 17:41

Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit, maar in de kleur van je hart.

JCPosthumusIV
JCPosthumusIV15 nov. 2016 - 13:42

Ik neem aan dat in een wereld zonder rassenonderscheid het enige onderscheid de kleur is, de een is wit, de ander geel en weer een ander zwart. Voor de rest is iedereen, van binnen, gelijk. Hoe kan het dan dat in dit stuk de witte mens wordt neergezet als een mens met een misplaatst superioriteitsgevoel? Door de witte mens in een hoek te plaatsen, plaats je automatisch de anders gekleurde mens ook in een (andere?) hoek. Als de witte mens een karaktereigenschap heeft welke een zwarte mens klaarblijkelijk niet heeft, is de witte mens dus anders dan de zwarte mens en gaat het onderscheid dus verder dan alleen de kleur. Mijns inziens is het juist deze manier van denken, door welke kleur dan ook, de meest pure vorm van racisme. Het is natuurlijk buitengewoon naïef om te denken dat het onderscheid tussen rassen enkel te maken valt op het kleurverschil. Er zijn vele andere verschillen, welke in het ene geval gunstig uitpakt voor het ene ras, de andere keer voor het andere ras. Dit is ook niet erg. Dat het ene ras zich ‘superieur’ voelt boven het andere ras is een niet meer dan logisch gevolg en is iets waar elk ras zich in meer of mindere mate schuldig aan maakt. Het is de mens eigen om zijn eigen clubje beter te vinden dan die van de ander. De witte mens neerzetten als de bedenker, veroorzaker en verantwoordelijke voor racisme is daarom ridicuul. Zolang mensen geen beslissingen nemen op basis van ras, of mensen uitsluiten op basis van ras, is het onderscheid maken op basis van ras geen probleem. Hierin is het onderscheid maken op basis van ras niet anders dan onderscheid maken op basis van welke demografische eigenschap dan ook. Uiteindelijk is het ras maar een van de talloze eigenschappen waarop de ene mens zich van de ander onderscheidt, waardoor elke mens uiteindelijk uniek is. De witte mens weg zetten als boze mensen welke leven in een ‘machtshiërarchie waarin een witte superioriteit heerst, waarin wit privileges heeft, centraal staat, mooier, beter, neutraler en onschuldiger is’, klopt net zo goed als wanneer je ditzelfde over de zwarte mens zou zeggen in een zwarte gemeenschap, of over de gele mens in een gele gemeenschap. Het hele artikel is daarom een misplaatste oproep tot zelfkastijding. Nogmaals, elk mens is geneigd zichzelf superieur te voelen aan de ander, of hij nu wit, geel, of zwart is, hierin zijn we allemaal gelijk.

karel6
karel615 nov. 2016 - 2:26

Ik ben dan ook hartstikke blij met al die high tech producten die uit Afrika komen, het zijn er weliswaar niet zoveel, maar als ze ooit komen zal ik er als de kippen bij zijn. Ook fantastische snelle sportbolides heb ik nog niet uit het donkere continent zien komen. China was 25 jaar geleden een derde wereld land, nu is het top of de bill in vele high tech industrieën. Hoe komt dat dan? Waar wringt de schoen?

Xenofoob
Xenofoob14 nov. 2016 - 11:55

Het is juíst de witte man die de universele rechten van de mens borgde, dezelfde witte man die riep na de horror van de tweede wereld oorlog dit nooit meer. De witte man heeft zich daarna ingespannen voor gelijkheid, vrijheid en de universele rechten van de mens. De witte man is zich bewust van zijn tekortkomingen en imperfecties. De constante aanvallen het gezeur en gedrein van de huilfeminist, de verongelijkte volgevreten immigrant en de nog immer geketende slaaf meer dan zat. Tel je zegeningen, zoals Han in een ander artikel citeert; De boer weet niet half hoe goed ie het heeff. Hetzelfde geld voor de zelfverklaarde gemarginaliseerde groepen.

ronald8
ronald814 nov. 2016 - 10:43

Het zijn zulke artikelen waardoor mensen niet onder ogen willen zien dat alle mensen (ongeacht kleur): Een voorkeur hebben voor hun eigen groep. (visuele aspecten zijn het meest effectief om snel een keuze te maken bij welke groep jij hoort en kleur is dus logisch) Zo is de mens nu eenmaal en dat maakt hem niet goed of slecht. De verwevenheid van historische biases zit in de cultuur van alle mensen. Anders waren er geen middelen om de huid lichter te maken en zou er geen ordening zijn binnen gekleurde mensen ; getinte mensen discrimineren donkere mensen. Minderheden worden per definitie meer gediscrimineerd dan de meerderheid als ALLE mensen evenveel zouden discrimineren. Dit komt door het aantal contactmomenten. Iemand van de minderheid heeft veel meer contactmomenten met iemand van de meerderheid, dan omgekeerd. Wanneer x% een discriminatiemoment oplevert, betekent dit dat de minderheid meer wordt gediscrimineerd terwijl iedereen het even vaak doet. Waarom kunnen we niet rationeel naar ons zelf kijken? Het is of ontkenning of zelfhaat. bah.

Barcoman Vasten
Barcoman Vasten13 nov. 2016 - 7:58

Het refereren aan huidskleur is een algeheel zwaktebod in iedere discussie. In de meest intelligente zin van het woord. Menselijk bekeken. Mijn excuses hiervoor. Zal het nooit meer doen.

Marco Faber
Marco Faber12 nov. 2016 - 14:54

Dit stuk stikt van de pretenties, absolutismen en overdrijvingen. Racisme is binnen de prille beschaving de meest zware aantijging denkbaar. Een onterechte beschuldiging (structureel) t.a.v. een heel volk kan grote vertrouwensschade veroorzaken én als we niet oppassen ons weer jaren terugwerpen. Het is dus zaak om hier uiterst omzichtig mee om te gaan, dit begrip beperkt uit te leggen en vooral met zaken te komen die deze aantijging onomstotelijk ondersteunen (nee, tenzij ipv ja, tenzij zoals deze lieden zich permitteren) Deze belangrijke stap wordt echter standaard overgeslagen door mevrouw Bergman en consorten. Het 'is' simpelweg zo, waardoor ze dús gelijk hebben en dus móet er iets veranderen (bijzonder armoedige redeneringswijze van een 'hoogopgeleide'). Het is ook overduidelijk dat de opmerking van minister Schippers in de context moet worden geplaatst van superieur IN RELATIE TOT vele andere culturen die in een aanzienlijk vroeger beschavingsstadium moeten worden geplaatst. Mevrouw Bergman (hoogopgeleid) plaatst deze opmerking echter in een absoluut kader.

7anpau1
7anpau112 nov. 2016 - 13:10

"Als alle 'zwarte' mensen nu met hardloopwedstrijden een wat later starten, dan wordt ook de atletiek een stuk eerlijker." Wat Bergman hier doet is echt precies hetzelfde als wat veel mensen deden met onderzoeken van Richard Lynn en van Richard J. Herrnstein en Charles Murray over (onder andere) verschillen tussen etnische groepen van het gemiddelde intelligentiequotiënt. Als er een index te maken is van de mate van 'geprivilegieerdheid' dan zal μ (mu) voor 'witte' mensen misschien een procentpuntje of zo meer naar rechts op de x-as liggen dan die van een andere groep. De klokken zullen echter voor 99,9% overlappen en dus zegt dat helemaal niets op individueel niveau. Denken dat het zinvol is om tegen een willekeurige 'witte' persoon te zeggen: "u bent geprivilegieerd" is net zo zoiets als tegen een willekeurige 'zwarte' persoon zeggen "dat het niet eerlijk is dat meedoet aan een hardloopwedstrijd omdat hij toch wel harder zal lopen". Bergman vergroot met haar semiwetenschappelijk gezwets hooguit maatschappelijke tegenstelling en polarisatie (alsof we niet genoeg politici hebben die daarop inzetten). Zij bevestigt immers de relevantie van indeling van de bevolking langs etnische lijnen. Tel daarbij op dat veel mensen (ten onrechte) denken dat een economie een zero sum game is (als de ene wint, verliest de andere) en dat er in een economie (dus) een vaste hoeveelheid werk/banen is, en dan vrees ik dat ze hooguit angst- en onvredegevoelens verder zal aanwakkeren met (haar ongetwijfeld goed en nobel bedoelde) hypotheses. Terecht stelt mevrouw Bergman een aantal vooroordelen en voorbeelden van discriminatie, etc. aan de kaak, maar de door haar flut theorietje levert geen enkele bijdrage aan een oplossing daarvoor, in tegendeel zelfs.

Barcoman Vasten
Barcoman Vasten12 nov. 2016 - 10:31

‘Wanneer men racisme probeert te agenderen worden veel witte mensen boos of defensief.’ Ja, want witte mensen vormen net als de anders gekleurde mensen een entiteit... toch? De simpele zielen...

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker10 nov. 2016 - 16:33

Beste Sunny Bergman, k heb u hoog zitten als documentairemaakster. Uw werk raakt de tijdgeest en roept op tot discussie en gesprek omdat het een vaak andere invalshoeken biedt om naar zaken te kijken. Waarschijnlijk trekt mij dat, omdat ook ík zoek naar andere invalshoeken, omdat alternatieven en het gesprek erover ons verder helpen. Na het lezen van dit de ingekorte versie van uw Van der Leeuwlezing in de Volkskrant (bijna identiek aan dit artikel) moet mij echter iets van het hart. Ik mis in uw lezing de uitnodiging om het gesprek aan te gaan. Ik zal u proberen uit te leggen waarom. Ik krijg uit uw betoog namelijk het gevoel dat het niet uitmaakt wat ik zeg of inbreng. Wat ik zeg zult u, zo maak ik uit uw betoog op, altijd als een bevestiging van uw gelijk opvatten. Enkele voorbeelden. Als ik zeg dat ik, in tegenstelling tot wat u schrijft, als blanke (volgens u witte), hoogopgeleide man, mijzelf niet als fragiel zie en als wel behorende tot een raciale categorie, dan loop ik het risico dat u zult antwoorden dat ik door zo te reageren blijk geef van ‘boosheid en verontwaardiging’, dat ik mij aangevallen voel omdat ik word beschuldigd van racisme en dat zijn nu precies de kenmerken van ‘white fragility’ dat u leent van Robin DiAngelo. Het begrip ‘witte superioriteit’ dat u leent van Gloria Wekker. Ik beken, ik vind menig Wildersaanhanger ‘dom’, maar dat heb ik ook met VVD’ers, GroenLinksers, PvdA’ers, CDA’ers enzovoorts. Die opvatting baseer ik niet op hun politieke voorkeur, maar op de manier waarop ze hun meningen, plannen en opvattingen onderbouwen. Als iemand op een vraag op onderbouwing antwoordt: ‘dat heb ik gelezen op Facebook’ of ‘dat heeft …. gezegd’ of nog platter: ‘dat vind ik gewoon’, dan houdt het voor mij op. Als politieke partijen bijvoorbeeld het vluchtelingenprobleem willen oplossen via opvang in de regio en daarbij helemaal voorbij gaan aan het probleem van de vluchteling, dan houdt het op. Betekent dat meteen dat ik mezelf superieur vind en het daardoor moeilijker vind om mijn ‘witte’ superioriteit’ te onderzoeken? Dan de vraag of ik ‘witte superioriteit’ heb, als ik het zo tenminste goed omschrijf? Heb je het, lijdt je eraan of wordt je erdoor verblind? Ik ben er in ieder geval nooit van uitgegaan dat ik wel die ‘neutrale scheidsrechter’ kon spelen. Ik identificeer mij en Nederland niet met een zelfbeeld van ‘klein, onschuldig land’. Als historicus ben ik me er terdege van bewust dat er in het verleden verschrikkelijke zaken gebeurden en dat ook mensen die uit het gebied dat nu Nederland heet, zich daaraan schuldig hebben gemaakt. Slavernij is echter geen blanke uitvinding. Het is een menselijke uitvinding waaraan alle kleuren mensen zich schuldig maakten en het slachtoffer van waren. Ik weet niet of u nog weet van het Europese feodale stelsel, een stelsel met vele horigen en dat is een andere naam voor ‘slaaf’. Zo waren er ook vele blanke slaven in de Arabische wereld en werden vele donkere mensen door andere donkere mensen gevangen of ontvoerd en tot slaaf gemaakt. Ik weiger echter om de complexiteit van het verleden te vereenvoudigen tot ‘zwart’ tegen ‘wit’ met ‘wit’ als bij voorbaat fout. Want dat is wat ik proef in het denken van u en Gloria Wekker. Ik weiger mee te gaan in een dergelijke, zoals ik het zie, oversimplificering van de werkelijkheid. In een artikel bij de Correspondent zette Gloria Wekker haar denken begin dit jaar uiteen en in een reactie daarop heb ik mijn vragen erbij verwoord. Dat mensen mensen bevoordelen die veel op hen lijken, is niet iets wat alleen licht gekleurde mensen hebben. Denk maar eens aan de donker gekleurden die over hun kleurgenoten spreken als ‘brothers en sisters’. Dergelijk taalgebruik sluit ook mensen uit. Dat bevoordelen soms te ver gaat en tot discriminatie leidt, daar ben ik me terdege van bewust. Daarvoor wil ik mijn ogen niet sluiten en daar wil ik tegen strijden. In die strijd kunnen we ons vinden, maar niet als dat betekent dat ik mee moet in het denken van u en Wekker. Dat weiger ik. Ik weiger om, u te citeren, te: “accepteren dat we in mindere of meerdere mate gesocialiseerd zijn met witte superioriteit,” en dat wij ‘witte mensen’ dat moeten accepteren. Al denk ik dat dit u waarschijnlijk zal bevestigen in uw denken. Want net als het zetten van kanttekeningen bij  ‘white fragility’ zal ook het stellen van vragen en het ter discussie stellen van ‘witte suprematie’ worden gezien als een bevestiging van het hebben van, lijden aan of verblind zijn door die ‘witte suprematie’. Mocht ik het mis hebben en u wilt toch het gesprek aangaan, neem contact met mij op. Ik heb de inhoud van deze brief ook geplaatst op uw en mijn (www.ballonnendoorprikker.nl) website Met vriendelijke groet, de Ballonnendoorprikker Frans Kuijpers

6 Reacties
Earl Johnson
Earl Johnson11 nov. 2016 - 13:26

Bedankt voor uw bijdrage.

vakman2
vakman212 nov. 2016 - 1:06

Frans... Wakker worden..! Ken je soms niet de uitdrukking: Soms heeft het hart een reden, dat de Rede niet weet...!? Ik denk dat je daar nog nooit van hebt gehoord. Je vergeet in je analyse namelijk het onderbewuste in je gedrag. Bijvoorbeeld - in experimenten: als je mensen onbewust negatieve stereotypen activeert, presteren ze automatisch slechter op rekentaken bijvoorbeeld. Velen malen bevestigd, en dat zegt iets wezenlijks over ons menszijn, namelijk over ons aanpassingsvermogen. Kortom, je kunt dus wel met je bewuste - ik - iets over jezelf beweren, maar daarmee is over je onbewuste niets gezegd. En de grootste schocker is: je onderbewuste interacteert met de buitenwereld...dus, tja... Was getekend, De ballonendoorprikker van de balonnendoorprikker

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker12 nov. 2016 - 21:32

Beste Vakman, Als het al een uitdrukking is dan zou die luiden day het hart soms een reden heeft DIE de reden nog niet weet. En ik ben er wel zeker van op de hoogte dat ieder mens bepaalde voordelen heef, dat geef ik in mijn reactie ook aan. Die zijn nodig om te overleven. Die heeft ieder mens en niet alleen de 'boze witte man.' Daar gaat het mij niet om. Het gaat er mij om dat mevrouw Bergman voor mij bepaald dat ik lijdt aan, last heb van of verblind ben door 'witte superioriteit' en dat ik dat niet wil inzien.Het gaat mij er vooral om, dat alles wat ik zeg wordt gezien als een bevestiging dat ik eraan lijdt, het heb of erdoor verblind ben. Het gaat mij erom dat mevrouw Bergman de wereld versimpelt tot een strijd tussen blank of in haar woorden 'wit' en 'zwart' en hierbij alles en iedereen op één of eigenlijk twee hopen gooien, een 'witte' en een 'zwart'. Als je huidskleur blank is dan ben je zo, denk je zo en handel je (onbewust) zo, dat hebben jaren 'superioriteitsdenken' erin geplant. Aan deze versimpeling van de werkelijkheid wil ik niet meedoen. Die versimpeling is een gevolg van wat Gloria Wekker (de goeroe van dit denken) een 'cultureel archief' noemt dat West-Europeanen verplichtte om de wereld in te trekken en andere mensen en culturen te overheersen. Een heel mooie redenering die zou kunnen kloppen als je vanuit het heden redeneert. Alleen is het heden ontstaan uit het verleden en als je beweert dat er sprake is van een 'vooropgezet plan' en dat is wat Wekker doet, dan moet je terug naar het verleden en de documenten en bronnen zoeken die dit plan aantonen en die zijn er niet. Ik schreef er deze week een stuk over op mijn site (https://ballonnendoorprikker.nl/2016/11/09/europese-risk-opdracht/).

vakman2
vakman213 nov. 2016 - 0:50

Frans.. Nee, er is natuurlijk geen vooropgezet plan - in die zin hoef je je niet schuldig te voelen. Zoals je zelf zegt, en zoals ik aangaf, zijn vooroordelen uber-menselijk. Toch voel je je als een wesp gestoken - en dat hoeft helemaal niet. Echt niet... Iedereen discrimineert en/of is soms slachtoffer dan wel dader in het voortbrengen van stereotypen. Waar het om gaat is, of je er zelf bewust van bent - want anders gaat het met je aan de haal en sluit je je op in je eigen kleine wereld. Volgens de schrijfster zijn velen zich van dit fenomeen onvoldoende bewust en leven in een soort staat van zelfvoldaanheid - dat geldt voor wit en zwart overigens; maar aangezien wit de overheersende groep is in dit deel van de wereld, wijst de schrijfster vooral deze groep op haar verantwoordelijkheid. Op zich een valide punt lijkt me, hoewel ze dit aspect had kunnen nuanceren in de tekst... Met je kritiek laat je in wezen zien dat het taaltechnisch natuurlijk onmogelijk is om de werkelijk volledig te vatten in dit 'Wekkeriaanse' denkraam. Dat wil ik best van je aannemen. Maar dat betekent niet dat je haar lijn van redeneren kunt verwerpen. Bovendien val je dan in dezelfde valkuil die je zegt te bestrijden - alsof jou lijn van redeneren alles omvattend is. Let wel, Wekker baseert zich op empirisch bewijs. Het is niet zomaar een mening. Waarheden kunnen naast elkaar bestaan gegeven de vele paradoxen in het leven. Ook Wekker heeft een punt. Je krijgt stereotypen door simpelweg te leven in een bepaalde omgeving die historisch zo is gevormd zoals is gevormd. Als onze hersenen een ding kunnen, dan is het wel aanpassen aan een omgeving. En de realiteit is, gegeven die geschiedenis in een bepaalde omgeving, dat bepaalde ideeen automatisch worden overgedragen die nadelig uitpakken voor bepaalde groepen... en dat is niet iets om zorgelijk over te doen. Dat is wel iets om bewust van te zijn, want het kan anders leiden tot veel ellende...

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker14 nov. 2016 - 11:53

Beste Vakman, Waaruit leidt je af dat ik me als een wesp gestoken voel? Ik verwerp de lijn van Wekker niet, ik ontleed de redenering en dan stuit ik op iets, dat vooropgezette plan, waar ik grote vraagtekens bij zet. Dat is er nooit geweest. Dat is het fundament van Wekkers redenering zoals ze in haar artikel bij de Correspondent (https://decorrespondent.nl/3846/Het-is-tijd-voor-een-conclusie-witte-onschuld-is-een-illusie/531032357856-25c7f593) aangaf. Als Wekker was gestopt bij de constatering dat mensen worden gevormd door hun omgeving en daardoor met een (eigenlijk een verkeerd woord in deze) gekleurde bril naar de wereld kijken, dat er in de kijk van vele Nederlanders wat 'koloniaal gedeformeerd' is. Dan zou ik zeggen daar heb je een punt. Dan zou je ook kunnen constateren dat 'Wekker ten prooi is gevallen aan haar eigen gekleurde bril'. Een bril die ook door het kolonialisme is gedeformeerd. De introductie van 'een vooropgezet plan', de door de 'cultuur gedreven noodzaak om volkeren te onderwerpen' maakt het, in mijn ogen absurd en schadelijk. Schadelijk omdat er steeds meer mensen en stukjesschrijvers dit denkraam overnemen wat tot absurde zaken leidt. Zo verschenen bij de Correspondent afgelopen week twee van dergelijke artikelen. Op mijn eigen site heb ik daarop met een artikel gereageerd (https://ballonnendoorprikker.nl/2016/11/13/self-fulfilling-prophecy/). In dit artikel ook de links naar die twee artikelen. Ik geloof niet dat ik in dezelfde val stap als Wekker. Ik heb geen lijn van redeneren die 'alles omvattend en alles verklarend' is en die je achteraf aan het verleden oplegt. In ieder geval dank voor uw reactie. Ik schrijf dergelijke bijdragen (en ook de stukjes op mijn site) om gesprekken opgang te brengen en met u lukt dit. Wat ik jammer vind, is dat de auteur van het artikel niet reageert. In gesprek komen we verder want waar we naar toe willen, dat verschilt niet zoveel.

vakman2
vakman215 nov. 2016 - 23:07

Eens...

Freeman2
Freeman29 nov. 2016 - 7:20

Heb ik het artikel weer doorgenomen en weer enorm ervan genoten. Dank je Sunny Bergman.

pvlaren
pvlaren8 nov. 2016 - 21:50

Prachtig stuk met veel (academische) informatie maar de vraag is wat 'we' er mee kunnen. De mens is niet perfect en zal het nooit worden. Een wens tot aanpassing van de ander is gebaseerd op niets meer dan een machtstrijd. Een eeuwige confrontatie zonder uitkomst. https://www.youtube.com/watch?v=Ak1QtYvvCpI

[verwijderd]
[verwijderd]8 nov. 2016 - 18:16

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Freeman2
Freeman29 nov. 2016 - 7:19

"Wit is de kleur van yoghurt, ..." Heb je nu weer iets tegen......yoghurt?

Peter_K2
Peter_K29 nov. 2016 - 12:23

"Ik ben er voor om Zwarte Piet aan te passen, maar dat zal niet genoeg zijn voor de SJW’s." Waarom ben je daar voor? Dat het niet genoeg zal zijn voor de SJW’s staat voor mij ook wel vast. In Spanje hebben ze ook wel last van mensen die de Capirote op het kostuum van de KKK vinden lijken. https://en.wikipedia.org/wiki/Capirote Je kunt toch gewoon uitlggen dat het iets anders is. En als men dan de uitleg dan niet kan of wil begrijpen, dan houdt het toch gewoon op. Mensen trekken geen Capirote aan om zwarte mensen te lynchen, en mensen verkleden zich niet als ZP om zwarte mensen voor gek te zetten. Dat is de uitleg, en daar moet u het maar mee doen.

kapitanlaipose
kapitanlaipose8 nov. 2016 - 17:19

Hoewel een long read... dit is de beste column op JOOP van 2016. Misschien wel beste column tot nu toe. Sunny, je legt de vinger op de zere plek. Driemaal hulde voor deze column!!!!

1 Reactie
truusbeek2
truusbeek28 nov. 2016 - 17:54

U bent van zelfde kerk?

Dusdat
Dusdat8 nov. 2016 - 17:10

Grappig, jezlf indekken door bijvoorbaat al te zeggen dat je onderzoek niet wetenschappelijk is omdat de uitkomst je niet uitkomt. Als ook 80 procent van de donkere kinderen de donkere pop aanwijst als niet lief. Hoe komt dat dan? Door hun ouders? Hun leraren? Of door hun door en door racistische donkere ouders?

1 Reactie
FransAkkermans1947
FransAkkermans19478 nov. 2016 - 19:33

Mw. Bergman gebruikt wel meer van dit soort oncontroleerbare experimenten, demonstraties of voorbeelden als onderbouwing van haar stellingen. Ik heb er niet een gezien waar een wetenschappelijke verantwoording voor werd gegeven. Ik begrijp dan ook niet waarom ze zo op handen wordt gedragen in kringen die voor kritisch doorgaan.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19478 nov. 2016 - 15:46

Ik moet toegeven dat ik me ook na lezing van dit stuk nog steeds niet bewust ben geworden van mijn privileges en superioriteit als blanke man. Wel realiseer ik me al lang dat ik me gelukkig mag prijzen dat ik net na de oorlog in Nederland zonder lichamelijke en geestelijke gebreken ben geboren en dat mijn ouders zo goed en verstandig waren me door te laten leren en me vrij lieten in wat ik wilde worden en met wie ik ging trouwen. Zij waren van een generatie voor wie dat nog geen vanzelfsprekendheden waren. Onze kinderen zijn goed terecht gekomen en ik zie dat niet als eigen verdienste. Onze kleindochters zijn gezond, lief en slim en ik kan mijn geluk dan ook niet op. Ik heb nog veel meer geluk gehad in mijn leven, en ben een paar keer door het oog van de naald gegaan. De laatste jaren heb ik de 'pech' dat ik het nodige ben gaan mankeren maar ik heb wederom het geluk dat de medische sector in Nederland me goed in leven kan houden. Ik heb alle reden van de wereld om voor zoveel geluk dankbaar te zijn. Spreek me daar op aan, wat ik doe voor de mensen die met meer pech te kampen hebben, maar praat me geen schuldgevoelens aan.

Patrick Faas
Patrick Faas8 nov. 2016 - 12:44

“Waarom hield iedereen die vieze schoenen aan?” Toen ik klein was hebben we in een dorpje gewoond waar de boerenkinderen nog klompen droegen. Daarmee mochten ze niet naar binnen, thuis niet en op school niet. Ze moesten hun klompen in de bijkeuken laten staan, of op school in de gang. Daar kregen ze pantoffeltjes. Omdat ik schoenen had die de vloeren niet beschadigden, mocht ik die aanhouden en daar was ik trots op. Dus ik snap waarom Hollandse burgers graag hun dure schoenen aanhouden. Het verbaasde dat Russen hun schoenen binnen uitdoen. Vinden ze die sokken niet boers? Wellicht komt het door modderwegen, zelfs in de stad, en de noodzaak van laarzen. Laarzen doen ook wij in het westen uit, bijvoorbeeld na enig paardrijden of tuinieren. Afijn, niets “vieze schoenen” dus. Onze westerse burgerschoenen zijn belangrijke statussymbolen en schoon, dankzij verharde wegen en nette trottoirs.

rbakels
rbakels8 nov. 2016 - 12:39

Wit is natuurkundig alle kleuren bij elkaar. Maar 9% van de wereldbevolking is blank. Blanken worden politiek-correct ook wel als het Kaukasische ras aangeduid. Toen ik een paar jaar geleden voor het eerst in de Kaukasus was tussen Georgiërs, Armeniërs en Turken dacht ik: hoor ik hier dus bij? Kom ik hier vandaan??

Hanvander Horst
Hanvander Horst8 nov. 2016 - 12:05

Vind je het verstandig om de blanken te overtuigen: a. dat ze privileges hebben b.dat dit is omdat ze blank zijn c.dat ze bij elkaar horen. Zou je dat echt een goed idee vonden als de blanken zich gingen definiëren op hun huidskleur en vaststellen dat ze met alle andere blanken een gemeenschappelijk belang hebben. Want dat is wel de conclusie die uit dit betoog naar voren komt: de motor van de geschiedenis is rassenstrijd. Lekker is dat.

3 Reacties
Zandb
Zandb8 nov. 2016 - 12:32

Nee. Natuurlijk vindt mevr. Bergman dat niet. anders zou ze dat wel beweren. Ze beweert slechts dat wil je wat aan deze vorm van "ongewild racisme" kunnen doen, dan zal men zich bewust moeten worden. Zoals de klassenstrijd een motor van de geschiedenis is, zo vormen rassenstrijd (als het om de uiterlijke kenmerken van jouw clubje gaat) of eigenbelang of honger naar macht en bezit of religieuze overheersing ook motoren van de geschiedenis.

Patrick Faas
Patrick Faas8 nov. 2016 - 12:51

Helemaal eens dat het onverstandig is blanken te vertellen dat ze privileges hebben, want als je een privilege hebt, kun je dat opeisen. Louis C.K, die steeds roept hoe blij hij is met zijn raciale privileges zie ik dan ook niet als een anti-racist. Integendeel.

Patrick Faas
Patrick Faas8 nov. 2016 - 14:23

Aanvulling: privileges, voorrechten, zijn rechten en de meeste rechten zijn slechts privileges. Zo bestaan mensenrechten uit de privileges van alleen mensen en gaan burgerrechten over de privileges die uitsluitend burgers hebben. Vrijheid is tegenwoordig een mensenrecht (dieren hebben dat recht niet) en vroeger was het een burgerrecht (slaven hadden het niet). Beide voorrechten dus. Stemrecht is ook een privilege voorbehouden aan bepaalde leeftijdsgroepen met burgerschap. Recht en voorrecht zijn bijna niet te scheiden. Daar tegenover staat onrecht. Onwettige discriminatie is onrecht. Totaal wat anders. Maak van onrecht geen voorrecht.

Freeman2
Freeman28 nov. 2016 - 11:44

Vanuit mijn hart mijn dank aan de auteur dat ik dit prachtstuk mocht lezen. Het is zeer intellectueel geschreven en met enorme waarde met betrekking tot verklaring van onze traditioneel superieure witte samenleving vol met eindeloze culturele zelfingenomenheid. De witte onschuld is er overal - kom even kijken bijvoorbeeld in mijn vereniging waar enkel ons-kent-ons soort steeds de boventoon voert en enkel in zichzelf geïnteresseerd is. Had ik toen voorgesteld om alle muren met spiegels te bedekken (opdat ze zichzelf uit alle kanten zouden eindeloos kunnen bewonderen) - zaten ze een hele poos erover te denken.

2 Reacties
badgast
badgast8 nov. 2016 - 12:57

waarom ben je lid van die vereniging als je zo denkt over je mede-leden?

Jhonathan
Jhonathan8 nov. 2016 - 13:36

@ Freeman 8 november 2016 at 12:44, > "De witte onschuld is er overal – kom even kijken bijvoorbeeld in mijn vereniging waar enkel ons-kent-ons soort steeds de boventoon voert en enkel in zichzelf geïnteresseerd is." Is dat uw onderbouwing? Nou, kom dan maar eens bij mijn vereniging kijken, waar ons-kent-ons niet voorkomt en men enkel in anderen geïnteresseerd is.Volgens uw redenering is de witte onschuld dus nergens.

BingoGrubb
BingoGrubb8 nov. 2016 - 11:30

zolang anti racisten zich willen gedragen als racisten zal het racisme alleen maar erger worden. het zal alleen maar erger worden zolang er alleen maar over kleur gepraat word. ik snap dat sommige mensen boos worden van dit soort teksten. dat zijn mensen die blank zij al generatie's lang in de onderste klassen van de samenleving zitten. en nu het verwijt krijgen dat ze privileges zouden hebben en dat terwijl deze mensen al generatie's lang door de midden en boven klassen met de nek aan gekeken worden. het zou mijn ook frustreren als een persoon als sylvana (toe wel iemand die veel voor elkaar heeft gekregen) op tv dan komt vertellen hoe geprivilegieerd ik zou zijn.

2 Reacties
Peter_K2
Peter_K28 nov. 2016 - 12:30

"Dat zijn mensen die blank zijn en al generaties lang in de onderste klassen van de samenleving zitten, en nu het verwijt krijgen dat ze privileges zouden hebben, en dat terwijl deze mensen al generatie’s lang door de midden en boven klassen met de nek aangekeken worden." U slaat hier de spijker op de kop. De nieuwe Nederlanders komen veelal in dezelfde onderste klassen terecht, en ervaart nu hetzelfde "met de nek aankijken".

Peter_K2
Peter_K29 nov. 2016 - 12:09

Precies. Je ziet dit bijvoorbeeld ook bij de BLM beweging: al te makkelijk wordt alles aan huidskleur opgehangen, maar alle politie geweld jegens zwarte mensen is niet met racisme (alleen) te verklaren.

VincentAmbrosius
VincentAmbrosius8 nov. 2016 - 11:10

Sunny Begrman, Ik heb genoten van jouw publicatie. Zeer goede analyse en een zeer goede blik. Ik hoop dat, met mij, heel Nederland zal kijken naar jouw documentaire 'Wit is ook een kleur, zondag 18 december, 21.05 uur NPO2'.

1 Reactie
Earl Johnson
Earl Johnson8 nov. 2016 - 16:19

Ik doe met je mee. Ge-wel-dig!!!

BingoGrubb
BingoGrubb8 nov. 2016 - 11:07

mensen die in witte en zwarte mensen denk zij het grote probleem van deze planeet.

Albert Einstein
Albert Einstein8 nov. 2016 - 11:05

De verontwaardiging van de witte mens over de beschuldigingen van racisme zit hem vooral in de selectieve verontwaardiging van moraalridders zoals Bergman. Er is geen enkel land op de hele wereld waar racisme ontbreekt als er meerdere etnische groepen samen leven. In India en Birma wordt door hindoes, resp boedisten op moslims neergekeken, en in Quatar en SA worden zuid-Aziaten door de zich superieur voelende Arabieren geminacht en uitgebuit. En dan heb ik het nog niet eens over de massa-slachtingen in Roewanda in de jaren 90. Ik denk eerder dat het juist de witte mens is die zich druk maakt over het eigen "racisme".

2 Reacties
Zandb
Zandb8 nov. 2016 - 12:41

Nou, albert, hij is weer fijn. U hebt volkomen gelijk: Alleen een superieur ras bekijkt zichzelf kritisch als het om discrimineren aan komt. U draait blijkbaar liever de klok terug naar het niveau waarop dat niet gebeurt. Verder erger ik me wezenloos aan het feit dat u roept dat er mensen "beschuldigd worden van racisme". Wat is dat nu voor onzin: Het is, zoals u zelf al aangeeft iedereen eigen. Dan ìs iedereen toch ook op een bepaalde schuldig. Maar toch niet meteen verwijtbaar! Wat wel verwijtbaar is, is als er mensen zouden beweren, dat ze niet schuldig zijn aan wat iedereen doet omdat niemand dat kan vermijden!

Albert Einstein
Albert Einstein8 nov. 2016 - 15:24

Zandb, Ik erger me niet aan het feit dat mensen beschuldigd worden van racisme, maar dat ALLEEN DE WITMENS daarvan wordt beschuldigd.

Beppy2
Beppy28 nov. 2016 - 10:54

Het geluk van Nederland. Zo'n verhelderende documentaire..... liet mooi het verschil tussen theorie en praktijk zien.

omaoeverloos
omaoeverloos8 nov. 2016 - 10:10

Toch mooi dat ik op mijn oude dag nog de geboorte van een nieuwe religie mag meemaken.

Peter_K2
Peter_K28 nov. 2016 - 9:49

Ik las laatst een analyse waarin onderbouwd werd hoe Obama de frictie tussen rassen juist heeft verhoogd, in plaats van verlaagd zoals aangenomen werd op het moment dat hij president werd. De frictie tussen rassen verlagen doe je niet door groepen als BLM onvoorwaardelijk te steunen. Of door een Moslim jongetje die een klok in een koffer heeft gebouwd naar het Witte Huis te laten komen. Etcetera. Obama kan dan wel heel goed babbelen, maar hij heeft gewoon niet goed nagedacht over welke weg te gaan. Zijn Nobelprijs voor de vrede heeft hij achteraf bekeken dan ook niet verdient. De hedendaagse rassenfrictie in Nederland wordt op dezelfde wijze als Obama deed juist vergroot. Je ziet dat bij een Quinsy Gario, en dus ook bij een Sunny Bergman. De wijze waarop dit stuk geschreven is leidt tot niets positiefs.

2 Reacties
FactChecker
FactChecker8 nov. 2016 - 11:37

Peter_K 8 november 2016 at 10:49 - Ik las laatst een analyse waarin onderbouwd werd hoe Obama de frictie tussen rassen juist heeft verhoogd, in plaats van verlaagd zoals aangenomen werd op het moment dat hij president werd. De frictie tussen rassen verlagen doe je niet door groepen als BLM onvoorwaardelijk te steunen. Of door een Moslim jongetje die een klok in een koffer heeft gebouwd naar het Witte Huis te laten komen. Etcetera. - Dit roep ik al maanden, uitspraken als https://www.washingtonpost.com/politics/obama-if-i-had-a-son-hed-look-like-trayvon/2012/03/23/gIQApKPpVS_story.html werken toch gegarandeerd als olie op het vuur.

FactChecker
FactChecker8 nov. 2016 - 11:40

Peter_K 8 november 2016 at 10:49 - Obama kan dan wel heel goed babbelen, maar hij heeft gewoon niet goed nagedacht over welke weg te gaan. Zijn Nobelprijs voor de vrede heeft hij achteraf bekeken dan ook niet verdient. - Vooraf ook niet, hij had nog niets gedaan, was amper klaar met de inrichting van zijn kantoor.

NicoSchouten
NicoSchouten8 nov. 2016 - 9:48

Blank staat niet voor geen kleur hebben of rein en onbevlekt. Het komt van het franse woord blanc dat wit betekent. Maar in het Nederlands is de betekenis verschoven zoals te zien is in de uitdrukkingen blanke sabel, blank hout, de straten staan blank, de blanke top der duinen en blanke vla. Dat correspondeert in het frans met luisante (licht schijnend). In al deze uitdrukkingen is niets te vinden van rein of onbevlekt. Daartegenover heeft wit in het Nederlands niet dezelfde connotaties als white in het engels. neem bijvoorbeeld de uitdrukking hij/zij ziet wit (ziet er ongezond uit) waarvoor in het engels staat he/she is of colour. Maar los van deze taalkundige kwesties is het bizar om de door slavenhandelaren en slavenhouders verzonnen primitieve indeling in wit en zwart te gaan promoten. Wit en zwart zijn niet eens bestaande huidskleuren. Het is hard nodig de veelheid van kleuren te benoemen in plaats van de onjuiste en simplistische zwart-wit-schema te gaan gebruiken. Oftewel: stop het denken in zwart-wit-schema's, om te beginnen bij huidskleuren. Voorts is de uitdrukking wit privilege onjuist. Het gaat niet om een privilege maar om een geluksfactor. Er is geen enkele wet die blanken een privilege geeft. Het zijn mensen die al of niet bezig zijn met een voorkeursbehandeling. Je kunt als blanke geen voorkeursbehandeling opeisen, wat bij een privilege wel kan.

FransBrinkman
FransBrinkman8 nov. 2016 - 9:36

Het echte probleem van witte mensen is dat ze nooit hebben willen inzien dat ze een minderheid vormen op deze planeet. Het bluffen en zichzelf overschreeuwen lukt steeds minder, nu er 'opeens' 90% niet-witten van zich laten horen, ze net zo slim en sterk zijn en zich niet onderwerpen. Paniek onder de witten: ZE pakken ONS alles af!

3 Reacties
Jhonathan
Jhonathan8 nov. 2016 - 10:39

@ FransBrinkman 8 november 2016 at 10:36, Door te spreken over 'de witten', maakt u zich schuldig aan hetgeen u zegt te verafschuwen.

Albert Einstein
Albert Einstein8 nov. 2016 - 11:11

Frans, Niemand wil de niet-witten onderwerpen. De witten willen zichzelf niet onderwerpen, en zeker niet aan cultuur-relativisten zoals F.Brinkman.

Achterberghen2
Achterberghen28 nov. 2016 - 11:18

Ai, u generaliseert, Frans.

Vondel3
Vondel38 nov. 2016 - 9:19

Het lijkt me, dat als het merendeel van 'witte' mensen liever wordt aangesproken als 'blank', dat het niet meer dan beleefd is om dat ook te doen. Net zoals we die beleefdheid ook betrachten bij andere groepen.

5 Reacties
Earl Johnson
Earl Johnson8 nov. 2016 - 9:47

Ik wil graag aangesproken worden als uwe majesteit. Gaat u dat ook honereren?

x.x
x.x8 nov. 2016 - 10:06

Ook als een minderheid van de blanke mensen zich gekwetst voelen. En ik voel dat zo!

Zandb
Zandb8 nov. 2016 - 10:40

Het lijkt me beleefd dat je zoiets laat afhangen van de wijze waarop iemand er voor kiest om beleefd te zijn. Ik gebruik het woord "neger" soms en bewust omdat ik daarmee dan alleen maar iemands uiterlijk - zonder enige waardering - aanduidt. Ik zou het beleefd vinden als mensen de beleefdheid konden opbrengen om daar van uit te gaan. Ik kies voor wit, liever dan voor blank, omdat we, als we dan mensen in kleuren willen weergeven, dat we dat dan consequent doen. Maar ook daarin ben ik (wil ik niet) niet consequent (zijn); ik gebruik ook blank en dan niet vanuit een waardering. Mensen moeten zich er maar mee zien te redden en wie me dat kwalijk neemt die heeft een probleem wat die met goede argumenten dan tot het mijne kan maken.

x.x
x.x8 nov. 2016 - 14:34

Ik heb problemen met wit ipv blank. Ik voel dat als beledigend, kwetsend en bewust provocerend. ---- Mensen moeten zich er maar mee zien te redden en wie me dat kwalijk neemt die heeft een probleem wat die met goede argumenten dan tot het mijne kan maken. ---- Die redenering is het zelfde als zeggen dat zwarte piet niet beledigend bedoeld is...

Vondel3
Vondel38 nov. 2016 - 15:08

@Earl "Ik wil graag aangesproken worden als uwe majesteit. Gaat u dat ook honereren?" Bizar en kinderachtig antwoord. Wellicht had ik te hoge verwachtingen.

Donostia2
Donostia28 nov. 2016 - 9:14

Wie een beetje rondreist over de wereld zal op een gegeven moment ontdekken dat pipse samenlevingen behoorlijk superieur zijn. Zo doet de pipse mens al een tijdje niet meer aan slaven, in tegenstelling tot de dagelijkse praktijk in andere delen van de wereld. Ook kennen pipse samenlevingen wetgeving ter bestrijding van discriminatie en racisme. De doodstraf is in West Europa uitgebannen. ook behoorlijk superieur. Pips Nederland is zelfs zo superieur dat verdwaalde geesten ook een podium krijgen, en door een deel van de pipsen nog serieus genomen worden ook.

1 Reactie
Zandb
Zandb8 nov. 2016 - 11:18

Donostia: Wat een kwaadaardige onzin: U noemt de doodstraf: Er zijn nogal wat "pipse samenlevingen" (en niet de minste!) die wel de doodstraf hebben. En als pipse samenlevingen geen doodstraf kennen, zegt dat niets over het beschavingsniveau van de pipse mensen die die samenleving dan vormen. Als we in een referendum zouden voorleggen of we de doodstraf weer in moeten voeren, dan zou het met die superioriteit van de pipsen nog wel eens tegen kunnen vallen. Verder is alleen de wijze waarop uitgebuit wordt een teken van "beschaving". Regelrechte slavernij als vorm van uitbuiting, dat kan in bepaalde samenlevingen niet meer zo makkelijk voorkomen, want verboden. Dat dwingt echter mensen alleen maar tot wat minder duidelijk herkenbare - noem het intelligentere (?) - vormen die echter evenveel leed aanrichten. Veel pipse mensen kunnen keurig in het pak gestoken, in grote villa's wonend, alom de waardering van iedereen verdienend, zich meer dan te goed doen doordat ze de regels die het uitbuiten moeten tegen gaan "slim" weten te omzeilen, al was het door van de slavernij, die dan in die achterlijke landen wel mogelijk is, schaamteloos - met een leger aan juristen - te profiteren. De pipsen kennen wetten, zegt u, die hen verbieden om te discrimineren. Maar oh, wat blijken ze daar ongelukkig mee. De pipsen kennen een ver doorgevoerde democratische rechtsstaat. Maar oh, oh, oh, wat levert dat een ellende op!

Earl Johnson
Earl Johnson8 nov. 2016 - 9:07

Prachtig stuk. Heel mooi en in duidelijke taal geschreven. Mijn complimenten Sunny bergman!

Sfinx2
Sfinx28 nov. 2016 - 8:59

Ik stel voor dat we de Amsterdamse grachtengordel, product en symbool van het witte superioriteitsdenken en slavenhandel, slopen en vervangen door een modern stadscentrum dat past bij de multiculturele bevolking van deze stad.

3 Reacties
Jhonathan
Jhonathan8 nov. 2016 - 9:36

@ Sfinx 8 november 2016 at 09:59, Helaas voor u denkt de rest van de wereld daar totaal anders over. Het is namelijk werelderfgoed.

Albert Einstein
Albert Einstein8 nov. 2016 - 11:13

Jhonathan, Maar we kunnen wel alle grachtenpanden vullen met vluchtelingen. Doen!

Jhonathan
Jhonathan8 nov. 2016 - 13:40

@ Albert Einstein 8 november 2016 at 12:13, Ik zou zeggen: koop die panden dan maar op en verwezenlijk uw droom.

Phil2
Phil28 nov. 2016 - 8:46

In de sussende en neerbuigende opstelling t.o.v. een minderheid die aangeeft problemen te hebben met Sinterklaas en Zwarte Piet, dat die niet moet zeuren, zit de botheid van het ‘ruimdenkende’ Nederland. Laat ik het zo formuleren. Stel dat de Amerikaanse President Obama toevallig op 5 december voor een afscheidsbezoek langskomt, zou Rutte hem dan vergasten op deze ‘old Dutch folklore’? Indien wel, dan kan hij net zo goed na het diner nog even de film Al Jolson – The Jazz Singer vertonen. Dan kan het ‘zwartepieten’ wie op dit onzalige idee is gekomen de volgende dag beginnen. Prima docu vorig jaar van uw hand. Kan die niet herhaald worden? Ik blijf het verontrustend vinden dat een meerderheid maar niet begrijpt dat het er niet om gaat hoe zij dingen ervaart... maar om een minderheid die al vreselijk veel moeite heeft om dit aan de orde te stellen in dit zogenaamd "alles is bespreekbaar" polderland.

Molly Sweet2
Molly Sweet28 nov. 2016 - 8:31

'Op bewust niveau leren we kinderen in progressieve kringen dat racisme fout is,' Ongelofelijk, de arrogantie van deze zin. Blijkbaar leren alleen 'progressieve' (geen idee wat daarmee bedoeld wordt, maar goed) ouders hun kinderen dat racisme fout is. De rest van de blanke mensheid schijnt dat niet te doen, of zelfs het racisme met de paplepel in te gieten. Als deze mevrouw niet blind overtuigd is van haar morele superioriteit, dan weet ik het niet meer. Maar ik zou zeggen dat ik nog wel wat dingen kan bedenken waar ze zich ook wel eens bewust van zou mogen worden. Overtuigen doet ze me in elk geval niet met haar grenzeloos arrogante en neerbuigende houding, integendeel; maar dat zal haar weinig kunnen schelen: wie niet acuut en volledig voor haar en haar standpunten is, is een racist. Dat wordt hierboven wel duidelijk. Dat is progressief denken, blijkbaar. Blij dat ik conservatief en anti-racistisch ben grootgebracht: ik hou me namelijk ECHT niet met huidskleur bezig.

2 Reacties
Zandb
Zandb8 nov. 2016 - 12:24

Het staat er, Molly. Inderdaad. Maar uit de context kunt u opmaken dat het niet zo bedoeld kan zijn zoals u het uitlegt. Wat u in uw derde alinea uitlegt, dat valt nu juist wel uit de context op te maken, dat zoiets bedoeld is. Nou ja, behalve dan het werkelijk nergens op gebaseerde verwijt dat Sunny vanuit "een grenzeloos arrogante en neerbuigende houding" spreekt en dat wie "..... niet acuut en volledig voor haar en haar standpunten is, een racist is." Waarin ik het vooral het uiterst idiote: "Wie niet acuut en volledig voor HAAR is!" er uit licht: Ik heb genoeg aan te merken op deze tekst en op mevr. Bergman. En ik zou een racist zijn in de ogen van mevr. Bergman? Wat een nonsens.

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 14:04

wie niet acuut en volledig voor haar en haar standpunten is, is een racist. Dat wordt hierboven wel duidelijk In mijn ogen is dit een typisch voorbeeld van jezelf in een slachtofferrol zetten want nergens is deze conclusie in mijn ogen duidelijk. Ik begrijp alleen het doel om u zelf als een beoogde racist weg te zetten niet. In mijn ogen doet de schrijfster dat niet. U stelt dat de zin " Op bewust niveau leren we kinderen in progressieve kringen dat racisme fout is,’ arrogant is om even verder te schrijven dat u niet weet wat er met progressieve bedoeld wordt. Bent u niet een beetje aan het "slaan" om het " slaan"?

Zephyr2
Zephyr28 nov. 2016 - 8:29

Moet dat even een domper zijn: Doe je een onderzoekje onder kinderen van mensen uit jouw eigen kringetje (90% links georienteerd). Blijken ze toch op basis van huidskleur waarde oordelen te geven. Zelfs de donkere kindjes blijken negatiever te denken over de donkere pop. Dus donkere kinderen zijn net zo "racistisch" als blanke kinderen? Dus associaties op basis van huidskleur (negatief of positief) is niet een exclusief domein voor de blanke mens. Dus werk aan de winkel voor iedereen, blank of zwart, om dit aan te pakken.

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 8:06

Mooie herkenbare column.

1 Reactie
nondeju
nondeju8 nov. 2016 - 8:38

Wat berken nin hier xan in

Molly Sweet2
Molly Sweet28 nov. 2016 - 8:04

Sunny: ja, ik ben me, zeker door het koloniale verleden van mijn familie, al een levenlang van bewust dat is lid ben van een etnische groep, want zo ben ik opgevoed. Daarnaast ben ik geen racist en vind ik huidskleur duidelijk minder belangrijk dan jij. En nu komen de hordes mij uitleggen dat wat ik net heb geschreven, niet kan. Tja. Sunny, omdat jij iets aan jezelf ontdekt dat je nog niet wist, wil nog niet zeggen dat anderen dat ook niet wisten of hetzelfde zijn als jij. Niets in dit stuk doet mij ook maar vermoeden dat je daar ooit bij stil hebt gestaan, of mijn woorden zult geloven.

2 Reacties
Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 8:42

Volgens mij is de strekking van de column dat de columniste huidskleur totaal niet belangrijk vindt maar dat er scheiding, privileges en achterstanden zijn agv van huisdkleuren en dat probeert ze mijns inziens aan te geven.

Zandb
Zandb8 nov. 2016 - 13:03

Molly: Waarom zou wat u schrijft niet kunnen? U hebt toch net zo goed recht op een standpunt dan wie ook? Dat u beweert dat Sunny huidskleur belangrijker vindt dan dat u doet, dat staat nog te bezien of dat wel zo is. Huidskleur is namelijk - denk niet aan de roze olifant - iets waarmee je onderscheid maakt tussen mensen. En je weet nooit van je zelf, hoe dat soort bewuste of onbewuste waarnemingen, je handelen bepaalt. Zelfs als je bv beweert dat het jouw handelen niet bepaalt, dan bepaalt het dus wel degelijk je handelen. Tenminste, dat vind ik logisch. Maar ik moet tot mijn grote schrik lezen, dat u "gelukkig" al veel verder dan Sunny Bergman en ik ooit zullen komen. Dus wat ik hierboven schreef, dat geldt voor u allemaal niet; u heeft besloten dat u nergens rekening mee houdt en dus ook niet met de gevolgen van uw denken voor het feit dat u nergens rekening mee houdt. Dat besef heeft allang een letterlijk definitieve plaats gekregen in uw bestaan; valt niet meer aan te tornen. Vandaar dat u dan ook in feite vraagt, waar zo'n Sunny Bergman de arrogantie vandaan haalt, om net te doen alsof u dat voor u allemaal dan niet vaststaat.

[verwijderd]
[verwijderd]8 nov. 2016 - 8:02

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
MarcoG
MarcoG8 nov. 2016 - 8:41

Die boze witte man is niet zo boos denk ik. En die boze witte mannen die er wel zijn zullen waarschijnlijk ook niet op Joop zitten denk ik zo.

Elias De Hij
Elias De Hij8 nov. 2016 - 8:44

Haar column wordt vakkundig onderuitgehaald met hele redelijke reacties. Wellicht is er wat moderatie - op FB gaan mensen helemaal los natuurlijk - maar jammer dat de auteur niet reageert op wat goede reacties. Zo blijft het een beetje een hit and run. Maar misschien wil ze enkel een emotionele reactie ontlokken? Je weet het niet.

FactChecker
FactChecker8 nov. 2016 - 7:58

De meeste mensen in Nederland zijn nu eenmaal blank. Dus het is niet meer dan logisch dat je meer blanke mensen tegen komt op straat, op scholen, in de top van het bedrijfsleven, op tv, achter de kassa, voor de kassa, naast de kassa en eigenlijk overal. Daar over klagen of het over - witheid - zoals het artikel zegt, te praten lost niets op en slaat nergens op. Ik vraag me af hoeveel Aziaten in China, Zuid-Korea of Japan praten over 'geelheid' Ik gok heel weinig.

3 Reacties
Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 8:47

Dus uw conclusie is dat er meer blanke wonen en dat men daarom niet kan praten, excuus klagen over het woord " witheid"?

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 13:00

@ Peterrr Zit wat in wat u schrijft, en inderdaad een van de kenmerken van de democratie is het waarborgen van de rechten van een minderheid. Ik ben wel benieuwd, als u zegt dat u racisme anders zou bestrijden als Bergman, Gario etc., wat uw methode is.

FactChecker
FactChecker8 nov. 2016 - 15:40

Paul250371 8 november 2016 at 09:47 Dus uw conclusie is dat er meer blanke wonen en dat men daarom niet kan praten, excuus klagen over het woord ” witheid”? In een andere reactie vraag ik wat 'witheid' is, als ik het weet kan ik er een beter oordeel over geven maar niemand heeft het verteld.

FactChecker
FactChecker8 nov. 2016 - 7:54

- Bovendien worden witte mensen gesocialiseerd met een idee van witte superioriteit. Hiermee doel ik op het wijdverspreide systeem waarin witheid centraal staat en – soms impliciet dan weer expliciet – superieur wordt geacht. Witte superioriteit is de machtshiërarchie waarin we leven, waarin wit privileges heeft, centraal staat, mooier, beter, neutraler en onschuldiger is. - Witheid? "Witheid is de mate waarin een oppervlak wit licht reflecteert of uitstraalt. Het is een belangrijke eigenschap voor bijvoorbeeld papier of beeldschermen." Aldus wikipedia. Maar dat zal hier wel niet bedoeld worden. Kan iemand me dit uitleggen met een andere woordkeuze want ik heb echt geen idee meer wat dit allemaal is.

2 Reacties
Earl Johnson
Earl Johnson8 nov. 2016 - 8:47

Snap u het echt niet of wilt u het niet snappen?

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 8:48

“Witheid is de mate waarin een oppervlak wit licht reflecteert of uitstraalt. Het is een belangrijke eigenschap voor bijvoorbeeld papier of beeldschermen.” En voor bijvoorbeeld een (mensen)huid.

Minoes2
Minoes28 nov. 2016 - 6:09

Witheid staat niet centraal, hoogopgeleid staat centraal.

OlavM
OlavM8 nov. 2016 - 2:24

Een veelomvattend betoog over het racisme dat zich in Europa heeft ontwikkeld. Met veel beschrijvingen die raak zijn. Zoals deze: “Doordat onze wereldgeschiedenis altijd is beschreven vanuit een westers, wit, eurocentrisch perspectief, nemen we aan dat dit een neutrale, objectieve blik is. Terwijl deze witte blik natuurlijk ook gekleurd is.” Helaas reageren velen hier, zoals gebruikelijk met betrekking tot dit onderwerp, negatief en afwijzend, waarbij ze ten onrechte menen dat ze niet eens meer hoeven na te denken over de door de schrijfster aangevoerde feiten en argumenten.

3 Reacties
Donutz
Donutz8 nov. 2016 - 8:18

Wellicht omdat de meeste hier best weten dat ieder mens op aarde bevooroordeeld is en elke media gekleurd? Weinig schokkend nieuws dus dat we in het westen "ons" beeld als de standaard zien. Overall denk ik best een aardig maar natuurlijk is deze niet beter al kan dit wel beter of slechter zijn als je een specifiek item bekijkt. Wellicht dus dat veel Joopers liever proberen buiten de hokjes te denken in plaats van racistische denkbeelden zoals "white privilege". Met segregatie en polarisatie verbeter je de wereld niet en komt het ook niet tot een goed debat, een stuk als Han gister schreef bereiken we meer dan met dat van Sunny is mijn bescheidde mening. Concrete misstanden benoemen ipv labeltjes en vingertje wijzen naar een groep.

Molly Sweet2
Molly Sweet28 nov. 2016 - 8:37

Olav: ik zou niets liever willen dan een boek lezen, geschreven door een academisch opgeleid historicus, eentje die ik serieus kan nemen, over de geschiedenis van het Afrikaanse continent en de geschiedenis van de Afrikaanse mens, de stammen, de migraties, etc. Kun jij me een titel aanbevelen? En dan uiteraard graag geschreven door een zwarte historicus. Niet hatelijk bedoeld, ik meen dit bloedserieus. Want jouw opmerkingen hierboven horen bij de weinigen die wat mij betreft steekhoudend zijn. Als historica ben ik me bijzonder bewust van het blanke gehalte van one geschiedenis. Dus bloedserieus: heb je een of meer titels voor me? Historisch dus?

Hanvander Horst
Hanvander Horst8 nov. 2016 - 11:54

Molly die bewering als zou de hele geschiedschrijving uitgaan van het witte perspectief, is gewoon niet waar. Net zoals er niks zou zijn uitgezocht over de geschiedenis van de slavernij. Allemaal onzin en flauwekul. En anders moet Sunny Bergman maar eens the Peculiar Institution ter hand nemen of White over black. De Britse historicus Basil Davidson heeft al in de jaren tachtig een heel mooi overzichtswerk van de geschiedenis van Afrika gelezen vanuit Afrikaans perspectief voor zover dat goed mogelijk is natuurlijk want dat dat continent telt vele zeer van elkaar verschillende volkeren die vaak een heel eigenstandige ontwikkeling doormaakten. Dan heb ik het nog niet eens over al het werk dat in Latijns Amerika is verricht. En wie dat allemaal niet gelooft moet maar eens naar het CEDLA gaan, het centrum voor de studie van Latijns Amerika en naar het Afrika Studiecentrum. Het erge is dat dit soort waanzin door een hele kerk vol nette mensen zonder protest wordt aanhoord en van applaus voorzien.

Walt2
Walt28 nov. 2016 - 0:09

Door de tegenstellingen tussen zwart en wit zo te benoemen drijf je ze steeds verder op. Met termen als privilege en superioriteit de witte mens van nu een schuldgevoel aanpraten werkt volgens mij averechts. Ik moet me zo langzamerhand diep gaan schamen dat ik bij het witte deel van de bevolking hoor, alsof ik zelf mijn kleur of afkomst heb bepaald. White wordt straks the new black.

6 Reacties
Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 8:06

" Met termen als privilege en superioriteit de witte mens van nu een schuldgevoel aanpraten werkt volgens mij averechts. Ik moet me zo langzamerhand diep gaan schamen dat ik bij het witte deel van de bevolking hoor" Als u tot deze conclusie komt na het lezen van deze column dan raad ik u aan, ik weet, het is een lap tekst, haar nogmaals te lezen.

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 8:25

" White wordt straks the new black." Alleen deze zin al impliceert het gelijk van de columniste.

Molly Sweet2
Molly Sweet28 nov. 2016 - 8:39

Nee hoor Paul, samengevat staat dat er echt. Misschien moet jij met een iets meer openstaande geest het stuk nog eens doornemen? Want ik heb het idee dat je een van de essenties mist.

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 13:12

@ Molly Sweet Als je zegt dat "White" the new " Black" wordt in deze context dan refereer je automatisch aan het feit dat wit staks achtergesteld gaat worden aan zwart en dan impliceer je dus ook dat zwart altijd al achtergesteld is geweest tov wit. Iemand die deze zin opschrijft impliceert dus dat hij straks als een neger behandeld gaat worden (meestal schrijven deze mensen dan ook zinnen erbij, zoals " en dat in mijn eigen land. en nog meer van dat Calimero gewauwel") Een behoorlijk racistisch statement naar mijn mening maar wellicht mis ik, zoals u aangeeft, de essentie. Ik zou graag van u horen hoe u tegen de zin " white wordt straks the new black "aankijkt?

Zandb
Zandb8 nov. 2016 - 13:14

Walt: Er is verwijtbare en niet verwijtbare schuld. Dat wij als onvolmaakte mensen volmaakt geboren kinderen noodzakelijk verpesten maakt ons schuldig. Maar niet meteen verwijtbaar. Wie dat niet inziet of in wil zien, die is volgens mij niet ontvankelijk voor kritiek. Daarvoor moet je bewust iets gedaan of nagelaten hebben. Dus, deze tekst leert: Ja, mensen zijn racisten. Nee, ze worden er niet van beschuldigd (in de zin van voor een rechtbank) racist te zijn. Ja, mensen worden opgeroepen tot introspectie, waarbij weer een heel scala aan mogelijkheden om je zelf en anderen te bedotten (positief of negatief; naar eigen oordeel en/of dat van anderen) zich aan dient.

Walt2
Walt28 nov. 2016 - 17:17

@Paul Met de opmerking " White wordt straks the new black." bedoel ik dat we teruggaan naar de tijd dat de segregatie van rassen realiteit was. In Nederland dacht ik dat dit allang niet meer speelde, maar door voortdurend op de verschillen te wijzen en de schuld nu richting de witte man te praten, krijg je dus dat we geen verbindong meer zoeken, maar een stereotype van de boze witte man benadrukken die een toontje lager moet gaan zingen.

Haastig
Haastig8 nov. 2016 - 0:04

"Op bewust niveau leren we kinderen in progressieve kringen dat racisme fout is, en dat we niet mogen oordelen op basis van huidskleur. Kleur mag er niet toe doen. Maar kleur doet er wel toe. Doordat onze wereldgeschiedenis altijd is beschreven vanuit een westers, wit, eurocentrisch perspectief, nemen we aan dat dit een neutrale, objectieve blik is. Terwijl deze witte blik natuurlijk ook gekleurd is. Wit is neutraal, objectief en het startpunt. Dit is een van de meest fnuikende en bepalende aspecten van witheid." Het hangt ervan waar je bent. Het heeft niets te maken met "witheid". Je laat hier uitstekend je fnuikende denken zien. In Nederland is Nederland centraal, in de VS de VS. Kijk alleen maar naar een landkaart in de VS, daar staat de VS centraal. Groei op in de Antillen, dan weet je dat donker de norm is. Groei op in een land waar je tot een van de eerste "witten" hoort en je weet jezelf een attractie omdat je blonde haren hebt. Er is een foto van mij als kind waar ik sta en een hele grote groep kinderen naar mij staat te kijken, uit nieuwsgierigheid: iemand buiten de norm. Ik heb deze foto altijd beschouwd als een beeld van nieuwsgierigheid, ik word een beetje misselijk bij het zieke wereldbeeld dat nieuwsgierigheid vertasld moet worden in "racisme". Racisme ken ik trouwens ook wel. Als de bus je in Curacao keer op keer voorbij rijdt omdat je de verkeerde huidskleur hebt: het "privilege" van de blanke huidskleur in de wereld waar je huidskleur niet dominant is. Hoe racistisch ben je als je de relativiteit van je huidskleur niet in lokatie kan plaatsen?

Cindy Jo
Cindy Jo7 nov. 2016 - 23:38

Goed stuk van Sunny Bergman. Kan me voorstellen dat veel witte Nederlanders nog niet klaar zijn voor deze materie. Zelfreflectie is nou eenmaal niet de sterkste kant van de mens. In de reacties lees ik verontwaardiging, verdediging en ontkenning. Angstvallig wordt er (tevergeefs) gezocht naar argumenten die de feiten kunnen weerleggen. De creativiteit hierin is zowel lachwekkend als inspirerend.

2 Reacties
Elias De Hij
Elias De Hij8 nov. 2016 - 8:46

Wel, ga de dialoog eens aan? Reageer eens op die argumenten met uw argumenten?

badgast
badgast8 nov. 2016 - 13:41

Feiten? Wat voor feiten? Het feit dat mw Bergman een leuk ogend maar niet representatief stukje video heeft geschoten waarbij een paar kinderen de zwarte pop minder aardig vinden dan de witte pop? Blijkbaar is ze te beroerd om het onderzoek wetenschappelijk verantwoord op te zetten. Dan kom je dus niet verder dan feitenvrije meningen spuien.

Jhonathan
Jhonathan7 nov. 2016 - 23:33

Ik ken eigenlijk maar één Witteman, en dat is Paul.

JanMer2
JanMer27 nov. 2016 - 23:05

"Hiermee doel ik op het wijdverspreide systeem waarin witheid centraal staat" Het overgrote deel van Nederland (en Europa) is wit. Dat 'witheid' centraal staat is dus niets meer of minder dan een representatie van de bevolking hier. Je kunt net zo goed zeggen dat in Afrika zwartheid centraal staat en in Azië geelheid. Dat is helemaal geen 'systeem'.

Karel Karstens
Karel Karstens7 nov. 2016 - 23:04

Het is niet alleen bij dit epistel, maar ook bij andere, dat ik mij als voortdurend beschuldigde ‘witte’, goed kan voorstellen hoe een Jood zich voelde als hij Der Stürmer onder ogen kreeg.

1 Reactie
Zandb
Zandb8 nov. 2016 - 13:22

Karel: Het enige waar u hier "schuldig" aan bent, is dat u een feilbaar mens bent. En dat u opgeroepen wordt om u te realiseren dàt u een feilbaar mens bent, als iedereen, maar dat u de behoefte zult hebben om het "zo goed mogelijk te doen"; u wilt niet willens en wetens mensen beschadigen, neem ik tenminste maar aan. Karel: Dat is het enige waar u van "beschuldigd" wordt; een mens te zijn als iedereen. Dat is iets anders dan in "Der Stürmer" te lezen stond over Joden: Die waren er schuldig aan een bepaald soort mens te zijn: Joden.

Eindbaas3
Eindbaas37 nov. 2016 - 22:47

Tuurlijk, ik heb het weer gedaan. Ik wil niet worden afgerekend op de daden van mensen die eeuwen geleden iets slechts hebben gedaan. Het wordt erkend dat het is gebeurt en dat het fout is. Maar de tendens die nu wordt ingezet is die van wraak, niet die van samenleven. Mij een naam geven waar ik het niet mee eens ben is discriminerend. Het kwetst mij en ik wil dit niet. Respecteer je dat ook of mag dat gewoon genegeerd worden omdat er ooit Nederlanders waren die slaven van andere Afrikaners en Arabieren kochten om die te vervoeren naar Amerika? Nederland zelf kende geen slaven, zadel ons dan niet met de Amerikaanse problemen op.

7 Reacties
Earl Johnson
Earl Johnson8 nov. 2016 - 7:25

Je snapt het niet helemaal. Probeer de hele tekst opnieuw te lezen, misschien snap je het dan. Een taal achterstand heb je waarschijnlijk niet, want dat is voor buitenlandse kindertjes weg gelegd, bij witte mensen heet datzelfde probleem dyslectie.

Sfinx2
Sfinx28 nov. 2016 - 9:02

Earl, let jij een beetje op je spatiegebruik voordat je leuk wil doen over taalachterstand.

Vondel3
Vondel38 nov. 2016 - 9:26

@Earl Volgens mij begrijpt hij het prima.

Jhonathan
Jhonathan8 nov. 2016 - 9:32

@ Earl Johnson 8 november 2016 at 08:25, Zeggen dat iemand het niet snapt, waarmee u veronderstelt dat u het wèl snap, maar dan niet uitleggen wat 'Eindbaas' dan niet snapt, heeft geen toegevoegde waarde aan de discussie. Voorts is het zo dat mensen met dyslexie (met een 'x') heel goed begrijpend kunnen lezen. U zet dus ook nog eens mensen met een aandoening weg als dom. Wellicht dat u de opinie van Sunny Bergman zelf nog maar eens goed moet lezen, het gaat namelijk voor een groot gedeelte over het superioriteitsgevoel bij mensen zoals u.

Eindbaas3
Eindbaas38 nov. 2016 - 9:49

Earl, ik snap het prima en ik zie ook dat dit stuk zo is opgezet dat, als ik het er niet mee eens ben, gelijk wordt weggezet als racist die niet wil veranderen. Ik geef aan met argumenten waar ik het niet mee eens ben en je gaat er niet op in, trekt zelfs de slachtoffer kaart omdat "buitenlandse kindjes een taalachterstand hebben, bij witte (racist!) heet dit dyslexie". Ik ben niet het probleem, je bent er zelf een groot deel van. Iedereen krijgt goede kansen op scholing, het gaat er om wat je er mee doet. Als je niet de intelligentie hebt, dan moet je dat maar accepteren. Ik weet ook waar mijn grenzen liggen maar ga niet zeuren dat het aan de anderen ligt dat ik nog geen multimiljonair ben.

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 13:28

@ Eindbaas " Iedereen krijgt goede kansen op scholing, het gaat er om wat je er mee doet. Als je niet de intelligentie hebt." Wellicht heb je in de column dat voorbeeld over het monopolyspel (met voorsprong) gemist of niet begrepen. Niet iedereen heeft agv achtergrond, ras en kleur etc. gelijke kansen. "Maar de tendens die nu wordt ingezet is die van wraak, niet die van samenleven." Ik lees dat er helemaal niet in (wie de gekwetste schoen past..). Ik vind het wel typerend dat u het woord "wraak" gebruikt, vindt u dat wij hen wat hebben aangedaan en dat ze nu wraak nemen? Wat hebben wij hen dan volgens u aangedaan als u van wraak uitgaat. "Mij een naam geven waar ik het niet mee eens ben is discriminerend." Dus u begrijpt waarom bijvoorbeeld zwarte mensen moeite hebben met het woord neger of met de figuur van Zwarte Piet of economisch vluchteling, of rapefugee of .........

Zandb
Zandb8 nov. 2016 - 13:30

Eindbaas: Als u niet wilt inzien, dat u als mens niets beter of slechter zult zijn dan andere mensen en dat u ook zaken als discrimineren en racistisch denken in uw gedragsrepertoire hebt opgenomen ("gekregen") omdat u bijvoorbeeld opgevoed bent door onvolmaakte mensen die bepaalde (wellicht totaal ongefundeerde) ideeën over andere mensen op u overgedragen hebben, dan hebt u het gedaan: Zonder twijfel. En verwijtbaar is u dan alleen dat u meent dat u hier niets mee te maken zult hebben.

Patrick Faas
Patrick Faas7 nov. 2016 - 22:37

#projectie van Amerikaanse toestanden Bergman komt niet uit Amerika maar veel blaka’s in Nederland natuurlijk wel. Een deel van ons koninkrijk ligt nu eenmaal in Amerika. Die geschiedenis en die mensen horen er ook bij.

Donostia2
Donostia27 nov. 2016 - 21:49

Een lang stuk, met veel woorden. Beangstigend, de haat en het gif over de Nederlandse samenleving. Ik heb in heel veel landen gewerkt, soms ook gewoond. Nederland is samen met een aantal andere West Europese landen een van de prettigste, veiligste, beschaafdste landen ter wereld. Zo beschaafd dat we dergelijke "aanklachten" zoals deze van mevrouw Bergman en mijnheer Al-Jaberi op deze site welwillend aanhoren en er ons voordeel mee doen.

1 Reactie
koppiethee
koppiethee12 nov. 2016 - 17:58

Touché.

Bram Emanuel
Bram Emanuel7 nov. 2016 - 21:45

"Want als we concrete feedback krijgen, zoals ‘Kun je het n-woord in het vervolg niet meer gebruiken?’ of ‘Als je mij een boze columnist noemt devalueert dat mijn boodschap’, betekent dat niet dat we een slecht mens zijn." Kunt u het w-word voortaan niet meer gebruiken?

6 Reacties
Molly Sweet2
Molly Sweet28 nov. 2016 - 7:55

Ik ben bang dat die vraag aan dovemansoren is gericht. Heeft geen enkele zin. Alle volkeren op deze planeet mogen zelf bepalen hoe ze genoemd willen worden, behalve de blanke mens.

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 8:57

Het ging in de column tussen het verschil blanke / neger. dus in jouw redenering zou het b woord niet meer gebruikt moeten worden. Maar als jij en Molly het woord " witte" vervelend vinden dan blijven jullie toch lekker blank zeggen. Jullie zijn toch niet verantwoordelijk voor de tegenstelling en het koloniale verleden, zou ff mooi zijn. Blankes klinkt toch veel beter. @ Molly Sweet: Alle volkeren op deze planeet mogen zelf bepalen hoe ze genoemd willen worden, behalve de blanke mens. Ik voel bijna een traan plengen van onder mijn eierdop Komt dat wellicht omdat alle andere volkeren op deze planeet groot zijn en de blanke mens klein?

MarcoG
MarcoG8 nov. 2016 - 11:19

Paul, maar was de column er niet juist op gericht dat de blanke mens groot was?

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 13:31

@ MarcoG Ik weet niet of ik nou nee moet antwoorden of gewoon je vraag niet begrijp.

Zandb
Zandb8 nov. 2016 - 13:35

Bram: Het feit dat iemand vraagt: "Wilt u dit of dat woord niet meer gebruiken" is toch geen verplichting? Ook al wil Molly Sweet u dat doen geloven? Ik bepaal wat ik zeg. Als mensen mij vragen om ergens rekening mee te houden, kan ik dat doen of niet. Ik hoop dat ik daar dan een beetje consequent in zal zijn, maar ik garandeer niets: Want volgens Molly Sweet is dat blijkbaar voornamelijk aan andere mensen om te beoordelen!

Bram Emanuel
Bram Emanuel8 nov. 2016 - 16:17

@ zandb "Ik bepaal wat ik zeg." Dat geloof ik graag maar normale mensen reageren in het algemeen op feedback. En de feedback van een deel van de Nederlanders van kleur was enige tijd geleden dat ze het word "neger" liever niet meer wilden horen. Prima, dan gebruiken we dat woord niet meer. Nu is de feedback van een deel van de blanke Nederlanders dat ze liever het woord "wit" niet meer willen horen, en ik hoop dat normale mensen daarop reageren door dat woord dan ook niet meer te gebruiken.

Ria4
Ria47 nov. 2016 - 21:35

Beste Sunny, Is er in Botswana dan sprake van zwarte superioriteit? Dit hele betoog is een klap in het gezicht van de meerkleurige Nederlander die wel op eigen kracht iets van zijn of haar leven heeft gemaakt. Als je faalt kun je altijd nog de witte 'boze' man de schuld geven. De witte zwerver die midden in het centrum omviel van de drank. Kon vast de last van zijn witte superioriteit niet meer aan....

Maarten Heemskerk
Maarten Heemskerk7 nov. 2016 - 21:32

Er worden hele sterke,eerlijke en goede punten aangekaart waar ik denk dat vele mee eens zullen zijn. Maar ik denk niet dat het probleem ligt aan " witte mensen'' aangezien dit een gecrieerde catogorie is gebaseert op het werk van psuedo uintelectulen als Johan Friedrich Blaumenbach en vele andere als hen. En dat de nederlander heel anders is dan de gemiddelde blanke amerikaan, die ook weer heel anders dan een Pool, Rus, Portugees of een Kroaat. Het probleem is witte suprematie en degene die zich zelf ook zo profileren en we hebben het niet over de kkk en paar kale jongens die white power roepen maar echt over een systeem waar bepaalde mensen dit ideologie verwerken. Het valt me ook op dat we het vaak hebben over wit en zijn relatie met zwart wat zeker terecht is maar waarom word er vrij weinig gesproken over racisme tegen Aziaten. Hong Kong, India, Malaisie, indonesie, Vietnam,Singapore, Pakistan etc waren allemaal slachtoffer van westerse kolonialisme, imperialisme en witte suprematie vooral onze voormalige kolonie Nederlands indie was dit sterk aanwezig met raciale hierachie van blanken,indo = buffer klasse tussen wit en geel en "'inheemse" Aziaten. Wat me persoonlijk opviel is hoe hoog witte supramaciten Aziaten hebben zitten dit zag in Zuid Afrika waar ze aziaten( Chinezen,Japaners, Koreanen,Taiwanezen honarary whites noemdem en in VS ze Aziaten model minority noemen aangezien Afrikaanse immigranten het beter doen dan iedereen in de VS inclusief ''zwarte amerikanen'' Ook in Nederland zie ik vaak opmerkingen gemaakt worden dat chinezen nooit klagen over racisme en discriminatie maar vele vergeten de incident met gordon op RTL en hoe verschillende aziatishe organisaties Gordon maar ook andere aanpakten vanwege racisme en discriminatie.

[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2016 - 21:19

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
OlavM
OlavM8 nov. 2016 - 0:56

@ Oliver: Natuurlijk bestaan allerlei varianten van discriminatie. Maar de schrijfster heeft het hier speciaal over die welke te maken heeft met huidskleur en ras. Daarmee is toch niets mis? Trouwens, iets zegt me dat de schrijfster ook andere vormen van discriminatie afwijst.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik27 nov. 2016 - 21:09

Dit is vast allemaal goed bedoeld, maar Multatuli verwoordde het beter, Jezus trouwens ook. Geen nieuwe inzichten, hier, dus. Integendeel, denk ik; langdradig gebabbel, dubieuze onderzoekjes, rare anecdotes, vreemde racistische terminologie, schuld en boete, open deuren, malle beschuldigingen, vreemde bedgenoten. Ja, er is discriminatie, en ja, een flink deel daarvan is rassendiscriminatie. En dus zullen degenen die discrimineren zich wel 'superieur' voelen aan degenen die gediscrimineerd worden. En ja, dat mechanisme kan subtiel zijn en vol cognitieve dissonantie zitten en historische wortels hebben. Er is, echter, lijkt me, geen reden of grond om dat in 'n bedenkelijk racistisch jargon - white privilege, fragility, what not - te gieten, de opvattingen van pseudo-wetenschap niet tegenstaande; - tenzij je het kind met het badwater door de gootsteen wilt spoelen, natuurlijk. Het munten van termen als 'white privilege' heeft maar één doel: de bedenker ervan naamsbekendheid te verschaffen. Ze werpen geen licht, zelfs geen glimpje, waar dan ook op.

6 Reacties
Molly Sweet2
Molly Sweet28 nov. 2016 - 7:57

+1

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 8:17

Ik denk dat de bedoeling van het woord " white privilege" meer een poging is om als spiegel te dienen. Maar geprivigileerde kijken niet vaak in de spiegel want zij zijn superieur. Het voordeel van deze privilege als blanke of witte is dat je gewoon kunt zeggen dat het doel is om de bedenker naamsbekendheid te verschaffen.

truusbeek2
truusbeek28 nov. 2016 - 10:07

U heeft het uitstekend verwoord. Zie mij eens daar gaat het om en het enige wat zij doet is de kloof cq tegenstelling crieeren of vergroten om zich zelf daarmee te "verheffen". Zie mij eens superieur wezen!!

Brave Hendrik2
Brave Hendrik28 nov. 2016 - 10:59

Natuurlijk is de term 'provocerend' bedoeld, @Paul250371; en als zodanig mag-ie best een beetje mysterieus, controversieel en 'prikkelend' zijn. Maar op de keper beschouwd impliceert ze dat 't blanke ras uitgeroeid moet worden, want dat is de enige manier waarop dat aangeboren, genetisch verankerde privilege kan worden afgeschaft. En alhoewel ik - ook als afvallige christen - hevig verlang naar de 'unio mystica' met mijn scheppers, vind ik dit geen erg vruchtbaar standpunt.

Zandb
Zandb8 nov. 2016 - 13:41

Hendrik: U vat het demonstreren van het besef dat we onvolmaakt mens zijn, in meerdere of mindere mate behept met dezelfde ongerijmdheden, wel erg destructief op. Als u dan al een destructieve les uit dit verhaal zou moeten trekken, dan zou dat zijn, dat de mens maar beter uitgeroeid kan zijn, hetgeen natuurlijk ook een vreselijke waarheid is.

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 13:52

@ Brave Hendrik "Maar op de keper beschouwd impliceert ze dat ’t blanke ras uitgeroeid moet worden, want dat is de enige manier waarop dat aangeboren, genetisch verankerde privilege kan worden afgeschaft." Sjezus wat een bijzondere conclusie. Ik ben wel blij dat u dat geen vruchtbaar standpunt vindt. Ik hoop dat de columniste hopelijk niet van zelfmoord houdt en denk dat ipv de blanke uitmoorden (nogmaals bijzondere conclusie) de schrijver beoogt een bepaalde bewustwording bij de blanke te creeren met diverse voorbeelden. Sommige zijn duidelijk zoals het etnisch profileren van de politie of op de sollicitatiemarkt en andere waren experimenten die wetenschappelijk wellicht geen stand houden zoals het poppenspel. Het creeren van de bewustwording dat "blank" zijn toch echt wel een duidelijke voorsprong geeft in de Westerse wereld en in de landen die wij economisch of militair controleren. Daar hoeft een individuele blanke toch geen aanstoot aan te nemen of hier moeilijk over te gaan doen en bijvoorbeeld te schrijven dat de columnist met een wraakexpeditie bezig is. Ik denk ook dat het creeren van deze bewustwording gepaard gaat met onbegrip en een boel blanke mannen die zich beledigd voelen. En dan gaan jij bakken van kijk eens in Botswana of Arabieren discrimineren ook en nog meer van dat geleuter om maar niet op een punt te komen dat het blanke westen nou eenmaal niet van die lieverdjes waren (net zo min als de rest van de mensen zodra zij macht hebben maar daar gaat de discussie niet over.) Wat is nou het probleem met columns zoals deze, hoe kan een blanke zich hierdoor nou aangevallen voelen? Ik begrijp dat gewoon niet.

Alexanderr2
Alexanderr27 nov. 2016 - 20:59

''Mijn experiment heeft geenszins de pretentie wetenschappelijk te zijn, er was geen controlegroep en de omvang was te klein. Maar de uitkomsten zijn wel indicatief en geven stof tot nadenken.'' Hier haakte ik af. Er was geen controle groep... Hou dan toch ook gewoon op. Ik heb geen mening over de rest wat u schreef omdat ik dat dus niet lees. Ik als wetenschapper kan u niet serieus nemen als u zegt dat uw controle groep afwezig is en de omvang van de groep die u wel test te klein is. Dat betekent dat uw resultaten helemaal NIET indicatief kunnen zijn. Dat kunnen ze immers best zijn met een kleine populatie, maar dan zal u toch echt een controle groep moeten hebben. En verder kan er best een verschil ontstaan als een populatie enorm groot is, maar is dat verschil relevant? En zo zijn er nog veel meer vragen die u NIET kunt beantwoorden.

4 Reacties
Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 8:23

Als u afhaakt omdat het niet wetenschappelijk is dan is dat uiteraard uw goed recht als wetenschapper. Gelijktijdig is het wel makkelijk want dan hoef je niet na te denken over conclusies want je kunt ze gelijk verwerpen. Er zijn ook nog veel meer vragen die u en uw wetenschap NIET kunnen beantwoorden.

Albert Einstein
Albert Einstein8 nov. 2016 - 11:30

Paul, Maar die vragen de we niet kunnen beantwoorden, gaan we ook niet amateuristisch te lijf, en we zeggen dan ook niet dat onze bevindingen indicatief zijn. Dan zeggen we gewoon niks.

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 14:17

@ Albert Einstein Dat is prima als een wetenschapper dat doet (dat mag ik toch wel hopen) maar zij is columniste en geen wetenschapper. En ze geeft in haar column de wetenschappelijke gebreken van het experiment aan. Dus zij geeft precies aan wat haar bevindingen zijn: indicatief. Zij claimt niet zoals wetenschapper Peterrr haar toedicht dat zij op alle vragen het antwoord weet. (In mijn optiek een beetje een rare opmerking. Juist van een wetenschapper want een groot wetenschapper zei iets in de strekking van hoe meer je weet hoe meer je realiseert dat je helemaal niets weet. Dus logisch dat er veel meer vragen niet te beantwoorden zijn.)

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 14:29

Zij claimt niet zoals wetenschapper Peterrr Ik bedoelde natuurlijk Alexanderr

sidek
sidek7 nov. 2016 - 20:55

De nieuwe zwarte kousenkerk van verongelijkten met hun dogma's en hun paternalistische white privileged protegees.

BasVV
BasVV7 nov. 2016 - 20:51

"Toen ik vroeg welke pop stout was, of straf zou krijgen, wees bijna 80 procent van de kinderen naar de zwarte pop. ‘Die kijkt een beetje bozig!’ zei een kind." En misschien keek die pop wel een beetje bozig. Of misschien voelen kinderen feilloos aan wie ze ze kunnen vertrouwen. Zowel blanke als zwarte kinderen. Wat dat nou met discriminatie te maken heeft ontgaat met totaal.

5 Reacties
Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 8:20

Of misschien voelen kinderen feilloos aan wie ze ze kunnen vertrouwen. Dus de zwarte pop is minder te vertrouwen? Mocht dat uw conclusie zijn dan snap ik dat het u totaal ontgaat wat het met discriminatie te maken heeft.

Sgt. Pepper
Sgt. Pepper8 nov. 2016 - 9:53

Paul. ik denk dat jou totaal ontgaan is wat BasVV zegt...

Zandb
Zandb8 nov. 2016 - 13:49

Pepper: Wat denkt u dan in vredesnaam wat Bas probeert te zeggen met zijn: "Of misschien voelen kinderen feilloos aan wie ze kunnen vertrouwen." Ik bedoel, als een blanke POP beter te vertrouwen zal zijn dan een gekleurde POP...... Ja, als dat niet op discriminatie wijst, juist omdat zoiets volkomen van de werkelijkheid losstaat (poppen kunnen namelijk niet ondeugend zijn!) dan weet ik het ook net zo min als Paul.

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 15:09

@ Sgt. Pepper " Paul. ik denk dat jou totaal ontgaan is wat BasVV zegt… " Wellicht, misschien kan jij of BasVV mij dan wel bedoelen wat hij bedoelt.

Sgt. Pepper
Sgt. Pepper8 nov. 2016 - 16:29

Misschien gewoon zoals het er staat. De zwarte pop had misschien een andere gezichtsuitdrukking en kozen de kinderen daarom de andere pop. Ik wil Sunny Bregman wel geloven, maar weet ook dat zij al gekleurd in zo'n onderzoek staat en dat gekleurd een onderzoek beginnen vaak leidt tot de uitkomst die je zelf wil, omdat je hem daarnaar stuurt.

Muxje3
Muxje37 nov. 2016 - 20:03

Weer een hoop woorden om "ons", de boze witmensen, te vertellen wat we moeten en wat er allemaal niet aan ons deugt. Wij moeten ons aanpassen, maar mogen dat niet aan anderen vragen. Als wij het over die andere groepen hebben, dan moeten wij bepaalde woorden gebruiken of juist niet, of dat nu uit te leggen valt of niet, want gevoeligheden en verleden en zo. Maar als wij ons aan een bepaalde uiting over ons ergeren dan wordt ons fijntjes uitgelegd waarom dat toch de juiste term is, en waarom wij dat maar gewoon te accepteren hebben. Iedereen mag zich gekwetst voelen en vervolgens een luisterend oor verwachten, behalve de blanke; die heeft dat recht verspeeld door koloniale voorouders te hebben. "En vanwaar de boosheid en verontwaardiging van witte mensen als het gaat over racisme?" Om het bovenstaande. Omdat volgens Hen die de Regels Opstellen racisme jegens blanken niet kan bestaan, niet kàn bestaan. Omdat tegenwoordig het minste of geringste als racisme wordt aangeduid ongeacht de intentie of zelfs het werkelijke racistisch gehalte. Omdat hen die zich voorstaan voor verbinding en tegen racisme te strijden zelf steeds steeds verder polariseren, verdelen en zich zelf schuldig maken aan racisme. En de reacties uit progressieve hoek van mensen die het beste met iedereen voorhebben maar toch racistisch zouden zijn (want blank?) Nu zeggen ze misschien nog: "Ik ben toch zeker geen racist?!"... Mijn advies: probeer dat fijne moreel superieure gevoel dat je bij zo'n antwoord krijgt vooral vast te houden, want over tien jaar is de reactie: "nou en?", of een meewarig zwijgen. Het gedoe rond racisme is tot zo'n klucht gemaakt dat het niemand echt nog wat kan schelen. En dat terwijl er nog genoeg echt racisme te bestrijden is. Ondertussen krijgen onze kinderen dit nieuwe racisme met de paplepel ingegoten: kleurtjes doen er toe, het zijn distincte groepen en als er niet genoeg van een bepaalde soort zijn is dat een probleem, dus moeten we ze zorgvuldig tellen en eventuele verschillen wegwerken. Maar je mag de kleurtjes niet zomaar benoemen want dat is "racisme". Zoals de rechter een verwarde Cartman toebeet, nadat die een zwart vriendje had geslagen en voor "hate crime" werd aangeklaagd: "Als je weer iemand wil slaan, verzeker je er dan eerst van dat die persoon hetzelfde kleurtje heeft als jijzelf".

2 Reacties
Aardappel Anders
Aardappel Anders7 nov. 2016 - 21:20

Mooi stukje "white fragility".

Muxje3
Muxje37 nov. 2016 - 23:56

Heh, ik moest het even opzoeken, maar die term bestaat blijkbaar echt. Verzonnen door een dr. nog wel. Mijn god, dat het met de sociale "wetenschap" droevig gesteld is wist ik wel, maar dat het zó erg is... Dat bedoel ik dus met het "nieuwe racisme": het wegzetten van de blanken als een aparte groep die door opvoeding en omstandigheden nooit geheel vrij van racisme zal kunnen zijn, en daar dus voortdurend op zal moeten worden aangesproken. Met "white privilege" en "white fragility" is het idee van de erfzonde weer helemaal springlevend, behalve dan dat het nu slechts op een deel van de samenleving van toepassing wordt geacht. Op basis van kleur. Stuitend.

Reltiet
Reltiet7 nov. 2016 - 19:56

Ik kan uittypen waarom ik het onverstandig vind dat opiniemakers als Sunny Bergman en onderzoekers als Essed en Wekker intellectueel leentjebuur spelen bij de Amerikaanse rassen- en racismediscussie, maar voor mijn gevoel heeft mede-Joopgebruiker jandebakker op 4 november 2016 at 17:27 in dit topic: http://www.joop.nl/opinies/laten-we-de-geschiedenis-zich-echt-herhalen-of-is-er-nog-hoop mijn standpunten treffender beschreven dan dat ik het zelf zou kunnen.

Jhonathan
Jhonathan7 nov. 2016 - 19:39

Hier wordt weer de klassieke fout gemaakt dat racisme slechts door één kleur wordt gebezigd.

Donutz
Donutz7 nov. 2016 - 19:35

Bij het N-woord denk ik aan het wel bekende en eigenlijk per definitie als scheldwoord bedoelde woord uit het Engels of met 2 K's. Maar als we de term neger, die meer en meer ongewenst is zo geeft het publiek aan N woord noemen, noem dan ook de term Witten het W woord. Beide termen zijn niet kwetsend bedoeld maar kwetsen of strijken wel degelijk tegen de haren van sommige mensen in. Daarom is het wel zo beleefd om over zwarte en blanke mensen te praten. En inderdaad we zijn allemaal mensen met, van kleur. Zinnen als 'blanken en mensen van kleur' zijn een gruwel, we zijn alle mensen, alle met een bepaald RAL kleurtje wat niet ter zake mag doen. Doet het pigment er in de praktijk wel toe? Ja, de huidskleur of type uiterlijk (denk ook aan de haren enzo) dat al generaties het meest voorkomende beeld is zal overal als normaal (gangbaar, standaard) worden gezien. Een Europeaan zal in ZO Azië niet als normaal worden gezien. Dat normale uiterlijk zal ook op TV en andere media dominant zijn. Ongetwijfeld zal er dan gewerkt kunnen worden aan een meer evenwichtige afspiegeling van de maatschappij op basis van geslacht, uiterlijk, geaardheid, levensvisie en dergelijke. Daar moeten we vooral op in blijven zetten al zal de blanke mens nog steeds als de standaard worden gezien in Europa en de Aziaat in China. Die klassieke groep heeft het minder zwaar. Dat is géén privilege. Anderen hebben vaker een achterstand, al was het maar dat alle mensen (onbewust!) discrimineren uit oer instinct. Privileges kun je vinden bij bepaalde klasses zoals de hogere inkomens, de adel of het old boys network. Niemand is superieur, van een schuld gevoel of herstelbetaling mag en kan bij niemand spraken zijn. Wat wel kan en moet is blijven praten over problemen en emoties en op die manier zo dicht mogelijk bij een wereld komen waar het om het individu gaat en niemand in een hokje wordt gestopt. Een klein stapje in die richting zou al zij om te stoppen met het W woord. Overigens is de politie niemands beste vriend meer. En derde generatie Nederlandse-Marokanen zijn (dat zijn nu tieners) er niet zoveel omdat door de CBS definities je 2de generatie bent als al 1 ouder buiten NL geboren is. Doordat er nog vrij veel binnen de groep en redelijk vaak (wel minder en minder) met een immigrant een relatie aangegaan wordt blijft zo de 2de generatie in stand ook als er al 3 hele generaties (ouders, grootouders) hier wonen. Gelukkig beseft het CBS nu zelf ook wel dat de term allochtoon inmiddels voor statistiek een onbruikbaar containerbegrip is geworden waar we vanaf moeten.

ikdus2
ikdus27 nov. 2016 - 19:31

top sta volledig achter de woorden van mijn heldin Sunny.

Peter Smit2
Peter Smit27 nov. 2016 - 19:27

Mooi opgebouwd, want als je het er niet mee eens bent maak je je schuldig aan precies dat wat Bergman probeert te bewijzen. Daar trappen we niet in. Het hele betoog is niet meer dan politiek correct gewauwel en semi wetenschap.

5 Reacties
dikke leo2
dikke leo27 nov. 2016 - 21:32

Exact! Het hele betoog zit zo in elkaar dat als je het ook maar tegenspreekt, ze gelijk zie je wel, kunnen gillen! Deze mensen leven hiervan en ik zie ze als subsidieslurpers. Wordt hoog tijd dat daar de bezem eens goed doorgaat, het is immers ook belastinggeld van blanke mensen.

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 8:38

@ dikke leo "Het hele betoog zit zo in elkaar dat als je het ook maar tegenspreekt, ze gelijk zie je wel, kunnen gillen!" Als dat kan zal ze wel een punt hebben. "Deze mensen leven hiervan en ik zie ze als subsidieslurpers. Wordt hoog tijd dat daar de bezem eens goed doorgaat, het is immers ook belastinggeld van blanke mensen." (Vooropgesteld dat ze subsidie krijgt ) Zo ken ik de PVV weer, we hebben een superieure cultuur maar schilders, artiesten, schrijvers etc, kortom cultuur en culturerele uitingen worden weggezet als subsidieslurpers. Natuurlijk is het immers ook belastinggeld van blanke mensen. Beetje dubbelop die opmerking want in PVV filosofie / superieure cultuur zijn blanke mensen toch de enige mensen die belasting betalen, want de zwarte en anders gekleurde medelanders betalen immers nooit belasting, die werken niet en profiteren toch alleen maar van de immers alleen maar betalende blanke, zo was het toch?

Jhonathan
Jhonathan8 nov. 2016 - 10:37

@ Paul250371 8 november 2016 at 09:38, - "Als dat kan zal ze wel een punt hebben." U bevestigd daarmee wat Peter Smit zegt.

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 15:24

@ Jhonathan Als dat kan zal ze wel een punt hebben.” U bevestigd daarmee wat Peter Smit zegt. Ik snap dat het zo te lezen valt. Wat ik bedoel te zeggen is dat ik de conclusie van Peter Smid: (Mooi opgebouwd, want als je het er niet mee eens bent maak je je schuldig aan precies dat wat Bergman probeert te bewijzen.) En van dikke leo(: Het hele betoog zit zo in elkaar dat als je het ook maar tegenspreekt, ze gelijk zie je wel, kunnen gillen!) Totaal niet deel. Het is niet zo dat als je niet met de columns mee eens bent je gelijk bent wat Bergman probeert te bewijzen (wat Peter er ook mee bedoelde weet ik niet maar, wellicht een racist? hij trapt er iig niet in) of gelijk begint te gillen (leo). Dat maken zij (Peter en leo) ervan en dat calimerogedrag (mijn mening) is eigenlijk " het punt" wat ik bedoelde aan te halen. Het is een niet bestaande conclusie trekken (in mijn ogen) en aan de hand daarvan maar lopen klagen en schelden over subsidieslurpers, blank belastinggeld, politiek correct gewauwel etc.

Peter Smit2
Peter Smit210 nov. 2016 - 21:40

@Paul: mijn naam schrijf je met een T op het eind en gewauwel is geen schelden, maar een volkomen normaal woord. Ik trek de totaal niet onderbouwde beweringen van Bergman in twijfel, dat mag in een normale discussie. Dat u daarna in vragende zin mij als racist probeert weg te zetten zegt meer over u dan over mij en vooral ook over de manier waarop er door u gediscussieerd wordt. Inhoudsloos en op de man spelend.

Dunya2
Dunya27 nov. 2016 - 19:26

Stof tot nadenken.

KeesV3
KeesV37 nov. 2016 - 19:21

Als je aan een chinees vraagt: hoe voelt het om geel te zijn? Hoe zou hij/zij zich dan voelen? Is het acceptabel om chinezen 'geel' te noemen? En native americans 'rood'? Noemen marokkanen zichzelf lichtgetint en Indiërs bruin? Alleen mensen van afrikaanse afkomst willen zich met een kleur aanduiden. Uitzondering daarop zijn de noord afrikanen. Die mag je niet zwart noemen. Waarom gaan deze discussies alleen over zwart en wit?

1 Reactie
Maarten Heemskerk
Maarten Heemskerk7 nov. 2016 - 21:04

@ KeesV Echt mooie om te zien dat u dit ook snap en dit meen ik oprecht word er zo moe man.

McMacaroni
McMacaroni7 nov. 2016 - 19:15

Neger komt van het Spaanse negro, dat zwart betekent. Het klopt dat zwarten mensen in de tijd dat het woord in gebruik wet genomen voornamelijk naar Europa toe kwamen als slaven, dus ik begrijp de beladenheid wel. Persoonlijk sprak ik altijd van donkere mensen. Zwart vind ik maar akelig klinken, maar dat komt omdat ik vroeger alleen rascistische verhalen gehoord heb, als ze het over 'die zwarten' hadden. Maar het is idioot dat de zwarte medelander bepaalt dat blank nu niet meer mag. Laat witte mensen daar zelf over gaan. Ga geen nieuwe problemen maken. Beter pak je bestaande problemen met een lokale insteek, dus niet al de ellende uit Amerika importeren. Dat trekt alles uit proportie. Verder is blank nou eenmaal normaal in Europa, net als zwart dat is in Afrika. Het duurt nog wel even voordat iedereen een mooi mocca kleurtje heeft. Dus de norm als gemiddelde is nog veel neutraler. Minderheden worden overal achtergesteld. In NL hebben ze het zelf relatief goed. Het verschil dat nog rest kun je het beste bestrijden door het achtergesteld zijn aan te pakken ipv een whiteprivilege label op alle 'witten' te plakken. Als je oprecht iets wilt veranderen dan steek je je boodschap niet in op een manier die de mensen die je wilt uitdagen tot gedragsverandering, direct afstoot.

jahoor2
jahoor27 nov. 2016 - 19:11

Als witte heb je inderdaad een enorme voorsprong.

3 Reacties
FactChecker
FactChecker7 nov. 2016 - 21:42

jahoor 7 november 2016 at 20:11 - Als witte heb je inderdaad een enorme voorsprong.- Als getint, gekleurd of hoe je het wilt noemen moet je jezelf niet teveel naar beneden praten. Als je in Nederland woont en het in je hebt om neurochirurg te worden, en je ook bereid bent er hard je best voor te doen, dan kan is de kans groot dat je eindigt als neurochirurg. In de slachtofferrol denken maakt je alleen maar depri, en depri is niet motiverend.

Eindbaas3
Eindbaas37 nov. 2016 - 22:50

Raar he, in een continent waar voornamelijk blanken wonen? In Arabië heb je er niets aan als je geen Arabier bent. In China kom je als niet-Chinees niet erg ver. Ga zo maar door. Racistisch?

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 15:29

@ Fact Checker Als je in Nederland woont en het in je hebt om neurochirurg te worden, en je ook bereid bent er hard je best voor te doen, dan kan is de kans groot dat je eindigt als neurochirurg Daar heb je wellicht gelijk in maar waar het omgaat is dat als je 2 posities voor een nc hebt en 3 gegadigde dat de nc die Mohammed heet minder kans maakt. Maar dat feit noem jij naar beneden praten.

Paddy3
Paddy37 nov. 2016 - 18:57

Ik zag laatst een fragment van een programma van Sunny Bergman, waarbij deelnemers een vraag kregen over (witte) privilege. Antwoorde je 'ja' dan een stap naar voren, bij 'nee' naar achteren. Met het idee dat de witte personen natuurlijk binnen no time vooraan staan en de gekleurde achteraan. Het grappige was dat ik als witte man op vrijwel alle vragen ook 'nee' moest antwoorden. Hoezo 'white privilege'? PS ik ben blank en prefereer ook zo aangesproken te worden. Dat is mijn keuze. Bewust kiezen types als Sunny voor de term 'wit'. Waarom doen ze dat? Om te irriteren, om de blanke Nederlander boos te krijgen. Het is een smerige tactiek. PS2 stop toch eens met het overnemen van Amerikaanse termen en problemen. Wij zijn in Nederland. We hebben onze eigen problemen. Fictieve, geïmporteerde problemen kunnen we niet oplossen.

5 Reacties
dikke leo2
dikke leo27 nov. 2016 - 21:36

Paddy 7 november 2016 at 19:57 PS ik ben blank en prefereer ook zo aangesproken te worden. Dat is mijn keuze. Bewust kiezen types als Sunny voor de term ‘wit’. Waarom doen ze dat? Om te irriteren, om de blanke Nederlander boos te krijgen. Het is een smerige tactiek. Ja dat is ook zoiets. Allerlei woorden zoals neger en zwarte kunnen mensen met een kleur als beledigend ervaren, maar wij als blanke, mogen dat niet als we witte genoemd worden.

OlavM
OlavM8 nov. 2016 - 0:07

@ Paddy: [Waarom doen ze dat? Om te irriteren, om de blanke Nederlander boos te krijgen. Het is een smerige tactiek.] Onzinnig, natuurlijk. Het artikel is doorwrocht en uitvoerig beargumenteerd, waarbij ook introspectie aan bod komt. Hiermee bevestig je precies het betoog van Sunny Bergman. Het verdedigingsmechanisme van de witte mens die zichzelf als o zo onbevooroordeeld,o zo niet discriminerend, o zo niet racistisch en "geen kleur ziend" enz beschouwt, en geschokt is als de waarheid toch wat anders blijkt. Nl. dat mensen met een donkerder kleur eigenlijk op een achterstand worden gezet in onze samenleving en cultuur. Op deze manier denk je dat je alle argumenten van de schrijfster terzijde kan leggen en er niet meer op in hoeft te gaan of zelfs maar over na hoeft te denken. Treurig.

Jhonathan
Jhonathan8 nov. 2016 - 9:48

@ OlavM 8 november 2016 at 01:07, > "Hiermee bevestig je precies het betoog van Sunny Bergman." Want als je het niet met Sunny eens bent, dan bevestig je haar gelijk? Lekker makkelijk.

Paul250371
Paul2503718 nov. 2016 - 15:34

@ Jhonathan Hiermee bevestig je precies het betoog van Sunny Bergman.” Want als je het niet met Sunny eens bent, dan bevestig je haar gelijk? Lekker makkelijk. Nee dat is niet zo, die conclusie trek jij. Het is niet zo dat ze gelijk heeft als je het er niet mee eens bent. Ik vind wel dat leo en Paddy met hun commentaar sommige punten in de column bevestigen.

Paddy3
Paddy39 nov. 2016 - 8:55

@OlavM, het artikel is in ieder geval "not to the point". Wel een mooie cirkelredenering. Jij bevestigt dan precies weer mijn punt.