Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

'Bevolking snakt naar toekomstvisie'

Grote zorgen over gevolgen voor MKB
Joop

Na 50 jaar bezetting vindt CDA dat Palestijnen best nog langer kunnen wachten

  •  
10-12-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
5440392565_4634fb9d24_z

© cc-foto: Gage Skidmore

Degenen in Israël, Amerika en Nederland die tegen BDS ageren, hebben een andere agenda: hun strijd tegen BDS is een strijd vóór de bezetting
Bent u bijgekomen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Bij mij dreunt de uitslag nog na.
President Obama heeft in zijn dubbele ambtstermijn geen vuist durven maken tegen de Israëlische premier Netanyahu en diens ideologische handlangers in het Congres. Voor degenen die ijveren voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, dreigt onder president Trump nu nog groter onheil.
Een jaar geleden zei Trump dat hij zich in het conflict “very neutral” wil opstellen. Maar hij weigerde toen al om zich aan de twee-statenoplossing te committeren. Met zijn militante toespraak in maart voor AIPAC, de Israël-lobby in de VS, heeft Trump zijn masker afgedaan. Daarin fulmineerde hij tegen het historische nucleaire akkoord met Iran en kondigde hij aan de Amerikaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem te verplaatsen. Dat zou het internationale verzet tegen Israëls annexatie van Oost-Jeruzalem uithollen.
Trump’s Israël-beleid In mei ging Trump nog een stap verder, door steun te betuigen aan het nederzettingenbeleid. De uitbreiding van nederzettingen “must keep going”, zei hij. Dat vormde de opmaat naar een manifest dat Trump’s topadviseurs voor Israël aan de vooravond van de verkiezingen publiceerden. Dat manifest was met Trump afgestemd en diende als referentiepunt voor zijn Israël-beleid, mocht hij de verkiezingen winnen. Enkele speerpunten:
  • Verwerping van de “onjuiste notie” dat Israël een bezettende mogendheid is; geen druk op Israël om zich terug te trekken
  • Geen Amerikaanse steun voor een Palestijnse staat; de twee-statenoplossing is onhaalbaar
  • Harde maatregelen tegen BDS-activiteiten die “inherent antisemitisch” zijn
  • Inzet van het Amerikaanse veto bij alle VN-Veiligheidsraadsresoluties die Israël “benadelen”
  • Verzet tegen alle Palestijnse en Europese pogingen om het Midden-Oosten vredesproces te verbreden en te internationaliseren
  • En, zoals Trump zelf al had aangekondigd: erkenning van Jeruzalem als “eeuwige en ondeelbare hoofdstad van de Joodse staat” en verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem
Het mag dan ook niemand verbazen dat de ultranationalisten in de Israëlische regering feest vierden. In hun euforie tuimelden ze over elkaar heen en verklaarden de twee-statenoplossing dood. Minister van Onderwijs Bennet, die er graag mee pronkt dat hij als militair Arabieren heeft gedood, zei : “The era of a Palestinian state is over”.
‘Let’s wait and see’ does not exist Als Europa zichzelf niet bij elkaar raapt, dan krijgt Bennet gelijk. In 2010, als toenmalig hoofd van de koepelorganisatie van nederzettingen, zei Bennet: “It’s totally viable to envisage a million Jews living in Judea and Samaria.” Een miljoen kolonisten – ook dat vooruitzicht zal uitkomen, als Europa niet snel in actie komt.
De Israëlische organisatie Terrestrial Jerusalem heeft geschetst hoe het zal lopen. Na Trump’s aantreden zal Washington’s remmende werking op het nederzettingenbeleid volledig wegvallen. De druk van Bennet en andere extremisten in Netanyahu’s regering om de “sluizen van het nederzettingenbeleid” volledig open te gooien, zal ongekende vormen aannemen.
Terrestrial Jerusalem waarschuwt Europa: “The luxury of saying, ‘let’s wait and see’ does not exist”.
En wat doet de Tweede Kamer? Sterker nog, wat doet mijn partij, het CDA? Dat verklaart dat het strategische moment om de staat Palestina te erkennen nog niet is aangebroken.
Kamer door CDA tegen erkenning Palestina De erkenning van Palestina kwam aan de orde tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die op 23 en 24 november plaatsvond. Met D66 en DENK diende de SP toen een motie in die de regering opriep de Palestijnse staat te erkennen.
434057578_f1ad0f1836_z

© cc-foto: MissyKel

Op 29 november werd daarover gestemd. Het CDA wist dat het bij de hoofdelijke stemming getalsmatig het verschil zou maken – en stemde tegen. Daardoor haalde de motie geen meerderheid.
In 2017 duurt de bezetting 50 jaar. De Israëlische regering voert haar inspanningen op om de twee-statenoplossing definitief onmogelijk te maken. Trump kondigt aan dat hij Israëls ernstige vergrijpen aan het internationaal recht zal gedogen en legitimeren. Maar de Palestijnen kunnen best nog even op erkenning wachten.
Het moet me van het hart: deze houding en politiek getuigt van een lafheid die me ziedend maakt. Te meer, omdat de stemming plaatsvond op 29 november – de datum die door de VN is uitgeroepen tot Internationale Dag van Solidariteit met de Palestijnen.
De Kamerleden die tegen de erkenning van Palestina hebben gestemd, moeten zich diep schamen. The Rights Forum heeft in beeld gebracht wie zij zijn. Het gaat om 76 Kamerleden van negen fracties: VVD, PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, VNL, Monasch, Houwers en Van Vliet.
Strijd tegen BDS is strijd voor bezetting Het CDA heeft tijdens de begrotingsbehandeling nog een andere fout gemaakt. In juni hielp het CDA een ronduit stuitende motie tegen “BDS” aan een meerderheid, die de SGP met ChristenUnie en VVD had ingediend. En jandorie, nu heeft mijn partij wéér gestemd voor een motie van de SGP, die mensenrechtenverdedigers op de korrel neemt die met vreedzame middelen en op basis van het internationaal recht stelling nemen tegen Israëls gewelddadige en illegale bezetting. Het is paradoxaal genoeg aan een tegenstem van de PVV te danken, dat die laatste motie geen meerderheid heeft gehaald.
14677366961_8817e51878_z

© cc-foto: Heri Rakotomalala

In de Tweede Kamer voert de SGP de campagne tegen BDS aan. In de VS behoort Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, tot de gewillige handlangers van de Israëlische regering. Cuomo heeft van de strijd tegen BDS een speerpunt gemaakt en aangekondigd bedrijven en organisaties te boycotten die Israël boycotten.
In dat kader heeft hij onlangs een lijst van dertien bedrijven gepubliceerd, die betrokken zouden zijn bij BDS-activiteiten. Vier daarvan zijn Nederlands: ASN Bank, Triodos, Vitens en Royal Haskoning.
Echter, anders dan Cuomo wil doen geloven, boycotten deze bedrijven Israël helemaal niet. Ze hebben niets met de BDS-beweging te maken. Zij hanteren wel een beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en hebben op grond van dat beleid hun betrokkenheid gestaakt bij activiteiten die de bezetting en het illegale nederzettingenbeleid steunen.
Degenen die ASN Bank, Triodos, Vitens en Royal Haskoning nu onder het mom van “BDS” onder vuur nemen, verhullen dit cruciale feit bewust. Zo schrijft het CIDI dat Royal Haskoning zich in 2013 “uit een project in Jeruzalem heeft teruggetrokken”. Maar het ging daarbij om een project in bezet Oost-Jeruzalem, dat illegale nederzettingen zou hebben gediend en Israëls onrechtmatige annexatie van Oost-Jeruzalem zou hebben bestendigd.
Degenen in Israël, Amerika en Nederland die tegen BDS ageren, hebben een andere agenda: hun strijd tegen BDS is een strijd vóór de bezetting.
De Israëlische anti-BDS trein dendert intussen door. Op 5 december heeft Israël een hooggeplaatste vertegenwoordiger en belangrijke theoloog van de Wereldraad van Kerken de toegang geweigerd , op grond van het misplaatste verwijt dat zij BDS zou steunen. De Wereldraad reageerde ontzet en veroordeelde de weigering als onrechtvaardig en discriminatoir.
Ik besluit met een curiositeit. Donald Trump heeft generaal b.d. James Mattis tot minister van defensie benoemd. Mattis is een havik, die leiding gaf aan alle Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten en bekend stond als “Mad Dog”.
Over Israël heeft Mattis klare taal gesproken. Zo heeft hij jaren geleden gewaarschuwd dat het nederzettingenbeleid de twee-statenoplossing onmogelijk maakt en Israëls democratie ondermijnt. Hij heeft zelfs gewaarschuwd dat het nederzettingenbeleid tot apartheid leidt. Die kant gaat het inderdaad op.
Maar het CDA vindt dat de Palestijnen best nog langer op erkenning kunnen wachten. Tot sint-juttemis dus.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (61)

OlavM
OlavM29 dec. 2016 - 16:19

[Het moet me van het hart: deze houding en politiek getuigt van een lafheid die me ziedend maakt.....De Kamerleden die tegen de erkenning van Palestina hebben gestemd, moeten zich diep schamen.....En jandorie, nu heeft mijn partij wéér gestemd voor een motie van de SGP, die mensenrechtenverdedigers op de korrel neemt die met vreedzame middelen en op basis van het internationaal recht stelling nemen tegen Israëls gewelddadige en illegale bezetting.....hun strijd tegen BDS is een strijd vóór de bezetting]. Hoe kan het CDA dan in Gods naam nog steeds Van Agts partij zijn?!

Jo Janssen
Jo Janssen13 dec. 2016 - 23:51

De Palestijnen zouden moeten ophouden met wachten en zich moeten ontdoen van hun corrupte fascistische leiders die het Palestijnse volk te huur aanbieden aan buitenlandse antisemitische mogendheden, en eens in de drie jaar een oorlog starten die ze binnen drie maanden hebben verloren. Gaza Stad had het Tel Aviv van het Midden Oosten kunnen zijn. Maar verplichte hoofddoek bij het zonnebaden en verbod op homo's op de stranden, daarmee trek je geen rijke toeristen, ook al staan er 100 vijf sterren hotels. Maar misschien vindt Van Agt die puriteinse levensstijl wel mooi. Het lijkt veel op het conservatieve Katholicisme.

Jaap Hamburger
Jaap Hamburger12 dec. 2016 - 22:51

Als 'de joodse gemeenschap' in Nederland, of althans joodse instanties, zoals het als joods beschouwde Cidi, media - met name het joodse weekblad NIW -, organisaties en bekende joodse individuen als bijvoorbeeld de Barendjes, de De Wintertjes en de van der Wiekentjes, zich openlijk, luid, ostentatief en bij herhaling identificeren met Israël en zijn politiek, met name telkens als Israël ten strijde trekt, zoals in 2014 tegen Gaza, en juist bij voorkeur dan 'solidariteitsbijeenkomsten' organiseren, op de Dam bijvoorbeeld, waar ook de Israëlische ambassadeur het woord voert, en er luid voor hem wordt geklapt, wat allemaal het goed recht is van de die organisaties en individuen, dan, ja dan moeten zij niet de vermoorde onschuld spelen, laat staan moord en brand schreeuwen, als anderen heel eventjes het verschil tussen 'joden' en 'Israël' uit het oog verliezen. Anders gezegd: verlang niet van anderen dat zij zuiver onderscheid maken tussen 'Israël en 'joden' waar jij zelf actief bezig bent het onderscheid te doen vervagen. Nog anders gezegd: geen krokodillentranen als anderen niet helemaal kosher zijn, op momenten dat je zelf treifer dan treife bent.

1 Reactie
Jo Janssen
Jo Janssen14 dec. 2016 - 0:06

Mopje: Douane in Rusland vraagt aan Jood: "hebt u familie in het buitenland?" Jood antwoordt: "nee." Douane vraagt opnieuw: "maar Cohen dan in Tel Aviv en Sara in Jeruzalem?" Zijn zij dan geen familie? Jood antwoordt: "Ja, dat wel, maar ik ben de enige in het buitenland."

Jaap Hamburger
Jaap Hamburger12 dec. 2016 - 22:34

@Claralegène. 'de ‘joodse redactie van de EO’ (ik wist niet dat die bestond)' Die bestaat ook niet. De Joodse Omroep (JO) is als zelfstandige ' kleine omroep' opgeheven, net als andere 'kleine omroepen', en heeft onderdak gevonden bij de EO. De directeur van de JO, Alfred Edelstein, is nu de maker van deze serie.

1 Reactie
clara51
clara5114 dec. 2016 - 0:03

@JaapHamburger ["Die bestaat ook niet. De Joodse Omroep (JO) is als zelfstandige ‘ kleine omroep’ opgeheven, net als andere ‘kleine omroepen’, en heeft onderdak gevonden bij de EO. De directeur van de JO, Alfred Edelstein, is nu de maker van deze serie."] Weet jij of iemand anders of die Alfred Edelstein misschien ook de drijvende kracht is achter het verbieden van het (al opgenomen, maar uiteindelijk niet uitgezonden) interview met Anne Dijk in 'Het Vermoeden'? Off topic, ik geef het toe. Maar in het kader van EO = tegenwoordig ook joodse omroep wel relevant. http://www.cip.nl/nieuws/december-2016/59814-eo-schrapt-vraaggesprek-met-moslima-anne-dijk

omaoeverloos
omaoeverloos12 dec. 2016 - 8:32

Na de uitspraak in de Wilderszaak, waarin juridisch gezien een nationaliteit als ras gezien wordt, kan dat BDS het nog lastig krijgen wanneer er een rechtszaak tegen ze wordt aangespannen.

1 Reactie
Sachs
Sachs12 dec. 2016 - 17:26

[… dat BDS …] Welk BDS bedoelt u? Ik kan uw redenering niet volgen.

Lopez
Lopez11 dec. 2016 - 22:31

@BeKo [Ik heb die drukte om israel vs palestijnen nooit echt begrepen.] Verdiep u eens in de kwestie-Palestina, zou ik zeggen. [Verhoudingsgewijs gaat israel dan juist heel goed om met haar palestijnse oppenent.] Laat ons niet lachen. Misschien kent u mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en u kunnen uitleggen hoe het is om onder militaire bezetting te leven, waarbij aangetekend dat Israëls bezetting van Palestina inmiddels tien maal zo lang duurt als de Duitse bezetting van Nederland. Zie ook de links die Clara Legêne hieronder geeft. [Merkwaardig toch?] Het enige merkwaardige is dat u dat merkwaardig vindt.

Spelchecker2
Spelchecker211 dec. 2016 - 22:00

Maak van die 50 jaar gerust 70 jaar! Ik kan er met mijn verstand niet bij dat er in Nederland nog steeds mensen zijn die het normaal vinden dat in 1947/48 indringers (>95% is daar niet geboren) een volk door moord en etnische zuivering verjagen van land waar die verjaagden al vele generaties leefden en woonden (>95% is daar wel geboren). Een grove onrechtvaardigheid, een historische aberratie, die hopelijk door deze generatie nog hersteld wordt.

3 Reacties
Andreas Cappen
Andreas Cappen12 dec. 2016 - 8:39

@ Spelchecker Ik kan er met mijn verstand niet bij dat er in Nederland nog steeds mensen zijn die het normaal vinden dat in 1947/48 indringers (>95% is daar niet geboren) >> Tja, uiteindelijk is alles wel een keer gekoloniseerd. De VS en Australië zijn ook op een dergelijke manier ontstaan, waarbij ik uitdrukkelijk wil toevoegen dat Israël wel degelijk legitiem gesticht is. Of dat 'normaal' is? Het is in ieder geval realiteit en er is niemand meer die het bestaansrecht van de VS of Australië in twijfel trekt. Waarom bij Israël dan wel iedere keer? Een grove onrechtvaardigheid, een historische aberratie, die hopelijk door deze generatie nog hersteld wordt. >> U weet ook dat Israël natuurlijk nooit vrijwillig haar gehele gebied daar opgeven, dus u weet ook dat uw reactie een oorlog impliceert.

Sachs
Sachs12 dec. 2016 - 17:30

@ Spelchecker [Een grove onrechtvaardigheid, een historische aberratie, die hopelijk door deze generatie nog hersteld wordt.] Daar wordt gelukkig door velen hard aan gewerkt. @ Andreas Cappen [... waarbij ik uitdrukkelijk wil toevoegen dat Israël wel degelijk legitiem gesticht is.] Israël is tot op heden de verplichtingen van zijn erkenning niet nagekomen, dus uw constatering is loos. Het land houd pakweg de helft van zijn legitieme bevolking met geweld buiten zijn grenzen.

Jo Janssen
Jo Janssen13 dec. 2016 - 23:57

Beste Spelchecker, ik denk dat 90% van de Israelische bevolking in Israel is geboren, en ik denk dat 90% van de Palestijnse bevolking niet in Israel is geboren. Weet je dat in Algerije meer dan 100.000 woningen staan die onterecht zijn onteigend van joden? Prachtige huizen. Misschien moeten ze die gewoon aan Palestijnen schenken.

BeKo2
BeKo211 dec. 2016 - 20:07

Ik heb die drukte om israel vs palestijnen nooit echt begrepen. De wereld (en zeker het islamitische deel er van) is 1 grote poel van onrecht en schendingen van mensenrechten. Verhoudingsgewijs gaat israel dan juist heel goed om met haar palestijnse oppenent. Dus de overweldigende aandacht voor dit conflict waar "toevallig" joden in betrokken zijn heeft me altijd verbaasd. Zelfs nu het omringende midden oosten zo ongeveer letterlijk in de fik gevlogen is weten sommigen zelfs door die hele dikke rookwolk dit piepkleine landje toch maar steeds weer te vinden. Merkwaardig toch?

2 Reacties
clara51
clara5112 dec. 2016 - 0:06

@beko Op dit moment zendt de EO op zondagavond een 3-delige serie uit: 'De kanarie in de kolenmijn'. Over onderzoek naar antisemitisme in Nederland, Engeland en Frankrijk. Waarbij het (m.i. terechte) uitgangspunt is dat een samenleving waarin antisemitisme de kop op steekt, zeer op haar tellen moet passen. Want waar antisemitisme de kop opsteekt, moeten alle minderheden op hun hoede zijn, is de boodschap van de EO. In de eerste twee afleveringen van de serie van drie werd zonder uitzondering, zowel in Nederland als in Engeland, het huidige antisemitisme in directe relatie gebracht met de manier waarop de staat Israël zich al decennia meent te kunnen gedragen tegenover Palestijnse burgers. En de rechten van Palestijnse burgers al decennia dagelijks meent te mogen schenden. Echt antisemitisme, dus joden met een grote neus en andere stereotyoe beelden van joden die tot haat leiden, heeft de EO tot nu toe niet aangetroffen. Ondanks de grote schrikogen van Hanneke Groenteman. Velen die in het EO-programma aan het woord komen, blijken niet (of niet meer) in staat het onderscheid te maken tussen het schandelijke beleid van de staat Israël jegens de Palestijnse burgers en wat jij denigrerend "een conflict waar 'toevallig' joden in betrokken zijn" noemt. Omdat velen dat onderscheid niet (meer) kunnen maken, lijkt kritiek op de staat Israël soms inderdaad aan te schurken tegen antisemitisme. De EO en presentator Hanneke Groenteman, die zelf naar eigen zeggen tot nu toe dacht dat antisemitisme iets was van WOII en van de door de Duitse Hitlerstaat georganiseerde en gepropageerde meer dan walgelijke industriële vernietiging van joden - doen in aflevering 1 en 2 enorm hun best het huidige antisemitisme los te weken van de (m.i. terechte) kritiek die vele mensen met wie Groenteman spreekt, hebben op het beleid van de staat Israël. Dat lukt in mijn beleving niet echt. De EO verzuimt tijdens de zoektocht van Groenteman naar antisemitisme namelijk helaas categorisch te vermelden waarom zovelen, zowel in Nederland als in Engeland, precies kritiek hebben op de staat Israël. Het lijkt of het waarom van die kritiek op de staat Israël zich in het programma achter een muur bevindt en de 'joodse redactie van de EO' (ik wist niet dat die bestond) dat graag zo wil houden. De EO focust in de serie liever op de op antisemitisme lijkende uitingen die het gevolg van de rechtenschendingen door Israël zijn. Terwijl het zo verhelderend zou zijn om juist in zo'n serie zorgvuldig te laten zien op welke gedragingen van de staat Israël die kritiek zich richt. Maar misschien komt dat nog in aflevering 3. Jouw poging "die drukte om israel vs palestijnen" hier op Joop te bagatelliseren, heeft dus aantoonbaar een hoge prijs, beko. Die prijs is dat (volgens de EO) op antisemitisme lijkende uitingen - in relatie tot het beleid van de huidige staat Israël - op vele plaatsen opduiken. Waardoor ook Europese joden zich steeds onveiliger gaan voelen. Omdat zij gewoon zelf niet met het zionisme en de gevolgen van het zionisme voor Palestijnse burgers vereenzelvigd willen worden. Precies zoals ook Europese islamieten niet constant vereenzelvigd willen worden met de dreiging van de extremistische islam. En niet constant door anderen gedwongen willen worden, daar rekenschap af te moeten leggen. Als toenemend antisemitisme in Europa als gevolg van de mensenrechtenschendingen van Israël iets is wat je graag wilt, beko, dan heb ik niets gezegd. Maar als je werkelijk meent wat je hier op Joop beweert: "Verhoudingsgewijs gaat israel dan juist heel goed om met haar palestijnse oppenent", dan wil ik daar wel graag een verduidelijking van. Goed in verhouding tot wat? Heb je enig idee wat jouw bewering betekent voor de levens van de door de staat Israël al decennia bezette Palestijnse burgers? En waar komt dan volgens jou de door de EO in de serie 'De kanarie in de kolenmijn' geregistreerde op antisemitisme lijkende houding van velen in relatie tot de gedragingen van de staat Israël vandaan? Ik hoop dat je daar antwoord op wilt geven. Want ik kan je reactie nu echt niet plaatsen.

Jo Janssen
Jo Janssen14 dec. 2016 - 0:02

> ga ik hen niet uitleggen dat er een verschil bestaat tussen joden en Israeliers Leg het mij maar uit, boenders. Ik denk dat Clara het wel snapt, ze reageert er niet op. Maar eerst moet de vrasg beter gesteld worden. Ik zal helpen. Er is inderdaad een verschil, Israeliers kunnen ook Palestijns zijn. Dat zijn er bijna anderhalf miljoen. Maar de rest is toch gewoon joods. Dus de vraag: Wat is het verschil tussen een joodse Israelier en een jood? Ik ben benieuwd naar jouw visie hierop.

jillesdykstra
jillesdykstra11 dec. 2016 - 16:15

Voormalig VS ambassadeur in Constantinopel Henry Morgenthau weet het ontstaan van WWI aan de Duitse poging zich vanuit het Ottomaanse rijk meester te maken van het Midden Oosten. De Berlijn Baghdad spoorlijn, die naar Basra zou worden doorgetrokken, deed de Britten niet alleen vrezen voor hun invloed in het Midden Oosten, maar zij vreesden ook Duitse export naar India. Daar kwam bij dat de Britten in 1916 hun eerste oliegestookte turbine slagschip inde vaart brachten, de olie daarvoor moest uit Iran komen. Geostrategie, grondstoffen en het beheersen daarvan veroorzaakt dus al heel lang rotzooi in het Midden Oosten. Beweerd wordt dat Rothschildt de joodse kolonisatie in Palestina eind 19e eeuw steunde in de hoop zo bij de olie te kunnen komen. Daar was geen olie, en zo ontstond Shell.

1 Reactie
brambo2
brambo211 dec. 2016 - 16:33

De Duitsers hadden het Turkse leger ook perfect gedrild en bewapend. De commonwealth legertroepen werden ten koste van 300.000 doden bij Galipoli in de pan gehakt. De grote fout van de Turken was de aanval op Rusland vanuit de Kaukausus. 80.000 Turkse doden, wat op hun beurt weer 1 miljoen Armeniers de kop kostte. Er zijn nogal wat rekeningen te vereffenen.

JohnVKR
JohnVKR11 dec. 2016 - 14:00

Dat VVD, PVV, CDA, ChristenUnie en SGP voorstanders zijn van de bezetting van Palestijnse gebieden en onderdrukking van het Palestijnse volk, weten we al jaren. Wat me daarentegen het meest verbaast, is het stemgedrag van Jacques Monasch. Ik had de illusie dat Monasch vooral wilde opkomen voor de PVV-sympathisanten die volgens hem niet door de PvdA gehoord worden, maar dat hij internationaal pal zou blijven staan vóór mensenrechten en vóór uitvoering van resoluties van de VN Veiligheidsraad. Maar nu blijkt opeens dat Monasch op dat terrein net zo extreem rechts is als de PVV, en net als Wilders een groot voorstander is van bezetting en onderdrukking. Ik ben heel blij dat ik dit nu weet. Monasch is dus geen alternatief voor de PVV, Monasch = PVV.

clara51
clara5111 dec. 2016 - 10:58

Wat ik me steeds ongeruster afvraag: zijn wij de kikkers die niet merken, of willen merken, dat het water waarin wij zwemmen steeds heter en giftiger wordt? Het Midden-Oostenprobleem gaat in essentie niet over de staat Israël als aantoonbare onderdrukker en Palestijnse burgers als aantoonbare slachtoffers. Ook al zijn zij de hoofdrolspelers. Het Midden-Oostenprobleem gaat in essentie over het belang van de internationale rechtsorde. Die ononderhandelbaar is, maar wereldwijd om velerlei redenen onderhandelbaar blijkt te zijn als het om Israël en Palestina gaat. De internationale rechtsorde die per definitie voor een ieder gelijkelijk geldt. Maar toch wordt wereldwijd geaccepteerd - en dus gelegitimeerd - dat Palestijnse burgers van het internationale recht zijn uitgesloten. En niet zomaar even, maar al decennia. Het is bijna een eeuw na Balfour, het is zeventig jaar na de Nakba, het is vijftig jaar na de bezetting van het door de VN als soevereine staat erkende Palestina (Westoever, incl. Oost-Jeruzalem, en Gaza), alsmede van de Syrische Golan, het is ten jaar na de wurgende blokkade van Gaza. Mensen hebben wereldwijd zo hun eigen beweegredenen om weg te kijken, als de internationale rechten van Palestijnse burgers door de staat Israël dagelijks grof worden geschonden. Je hebt de christenen, in Nederland politiek georganiseerd in ChristenUnie, SGP en CDA. Die ervan overtuigd zijn dat Israël ook hun bijbelse beloofde land is. Het land waar hun nieuwe Messias zal opstaan. Nog steeds mag onder geen enkele voorwaarde ook maar iets die onopgeefbare en religieus bepaalde band van christenen met Israël schaden of in gevaar brengen. Om die reden (en uit Europees schuldgevoel om de Holocaust) ontstond na 1945 de constructie dat de Nederlandse cultuur niet meer is gebaseerd op christelijke waarden, maar op joods-christelijke waarden. De meeste christenen houden zich door hun geloof in de onopgeefbare band met het bijbelse Israël letterlijk blind voor de werkelijk schandelijke behandeling die de staat Israël opeenvolgende generaties Palestijnse burgers nu al zeventig jaar laat ondergaan. Het beleid van de staat Israël zal door christenen dan ook te allen tijde met vuur verdedigd worden. Zie de CDA-stem tegen de erkenning van Palestina. Zie ook een Kamerlid als Joël Voordewind, die een bewezen goed ontwikkeld gevoel heeft voor het onrecht dat vluchtelingen en asielverzoekers treft, en altijd voor hen op de bres zal staan, maar zichzelf ergens in zijn leven heeft aangeleerd het onrecht dat Palestijnse burgers treft, te negeren en te ontkennen. Terwijl hij weet, of kan weten, dat dit onrecht ook de vele christelijke Palestijnen treft. Ziende blind en horende doof als het om hun rechten gaat. Dan heb je de talloze mensen, wereldwijd, die het Midden-Oostenprobleem beschouwen als een conflict over wie aanspraak mag maken op het gebied. En daarbij de staat Israël beschouwen als 'de enige democratie in het Midden-Oosten'. De zogeheten landclaim. Zij willen hoe dan ook 'de enige democratie in het Midden-Oosten' als een oase van beschaving blijven zien. Bedreigd door omringende Arabische, en dus islamitische landen. Islamitische landen - nou dan weet je het wel. Ook deze mensen hebben een gigantische blinde vlek voor de schendingen door de staat Israël van de rechten van Palestijnse burgers. En voor de ettelijke pogingen die de Arabische Liga al sinds het begin van deze eeuw doet om haar vredesplan in te kunnen brengen. Dan heb je nog de mensen die ervan uitgaan dat waar er twee vechten, er twee schuld hebben. En dat waar rook is, vuur zal zijn. Onder hen vele media. Die heel erg van het enerzijds-anderzijds zijn, en van het hoor- en wederhoor. Die het Midden-Oostenprobleem daarom bij voorkeur afschilderen als een conflict tussen twee gelijkwaardige partijen en niet als een situatie waarin burgers van de ene partij structureel worden onderdrukt en aangevallen door de andere partij, de staat Israël. Met als voorbeeld ons eigen Jeugdjournaal, dat onze kinderen lange tijd probeerde wijs te maken - met misleidende plaatjes en al - dat de verzetsbeweging Hamas over dezelfde wapens beschikt als de staat Israël. Weliswaar gaf het Jeugdjournaal na alle commotie erover toe dat ze er enorm naast zaten. Maar wat voor hen uiteindelijk toch geen reden bleek, de latere berichtgeving aan te passen aan de realiteit. Nog steeds krijgen onze kinderen te horen dat het om een gelijkwaardige strijd gaat. http://sharp5.nl/sites/claarsnotes/?p=16325 Om het nog complexer te maken, speelt de staat Israël zelf actief en gretig in op de Europese schuldgevoelens over de Holocaust en op de angst binnen Europa en Amerika voor de extremistische islam. Daarvoor is door Israël al tijden een speciaal programma ontwikkeld, dat deze pro-Israel-propaganda dag in dag uit actief en wereldwijd moet verspreiden. En daarnaast trekt de staat Israël ook zelf voortdurend de religieuze kaart om de onderdrukking van niet-joden in Israël zelf en in de door de staat Israël bezette gebieden te legitimeren. Israël is een staat exclusief voor joden en moet dat vooral blijven. Iedereen die binnen de staat Israël niet joods is, is tweederangsburger en krijgt te maken met speciaal voor niet-joden ontworpen wetten en regels. Critici van het beleid van de staat Israël worden stelselmatig weggezet als antisemieten en de aantoonbaar ultrarechtse Israëlische regering (hoezo: enige democratie in het Midden-Oosten?) schildert de Palestijnse burgers openlijk af als addergebroed dat vernietigd moet worden en dehumaniseert Palestijnse burgers waar en wanneer het maar kan. Overal ter wereld zou dit een apartheidsstaat worden genoemd. Maar als het om de staat Israël gaat, mag dat nog steeds niet hardop gezegd worden. Ik begon mijn reactie met het belang van de internationale rechtsorde. Een wereldgemeenschap die toestaat dat de rechten van Palestijnse burgers stelselmatig en op grote schaal worden geschonden, en toestaat dat dit mensenlevens kost en mensenlevens verwoest, maakt dat die rechten ook voor anderen hun waarde en legitimiteit verliezen. Van Agt en het Rights Forum hebben dat goed begrepen. Zij hebben ook goed begrepen dat de internationale rechtsorde uiteindelijk de enige maatstaf vormt waarover in grote delen van de wereld consensus bestaat. Of zou moeten bestaan. In dat licht is het opmerkelijk dat discussies over het Midden-Oostenprobleem zelden of nooit over die rechtsorde gaan. En dat is wat me doodongerust maakt. In een wereld waarin onder onze ogen het onderscheid tussen meningen en feiten wegvalt, waarin een politicus als Wilders openlijk de wetgevende en rechterlijke macht aanvalt en in diskrediet brengt, waarin het vertrouwen van het grote publiek in bestaande instituties opzettelijk wordt ondermijnd, is het van groot belang dat de internationale rechtsorde door burgers zelf actief wordt beschermd. En dat het zaak wordt dat wij als burgers toepassing en handhaving moeten afdwingen. Voor Palestijnse burgers. Maar ook uit eigenbelang. Want andere rechten hebben we niet.

17 Reacties
brambo2
brambo211 dec. 2016 - 12:00

Het lijkt me dat er in het MO toch andere kwesties zijn die zorgelijker zijn. Los van de recente arabische pogrom in Yarmouk, die meer Palestijnse slachtoffers maakte dan alle Israelisch-arabische oorlogen vanaf 1948 bij elkaar, is de echte dreiging Iran dat via Syrie nu eindelijk de grenzen van Israel en de havens van de middelandse zee heeft bereikt. Dat gevaar heeft Trump echter ook onderkend. De grote dreiging in het MO is de aanstaande confrontatie tussen de Soenitische Turken en de Sjietische Perzen. De Turken openen morgen voor de zekerheid alvast maar weer een ambassade in Israel.

Mark Gh
Mark Gh11 dec. 2016 - 12:12

De internationale rechtsorde is in alle gevallen onderhandelbaar, mits de bepalende spelers daarvoor kiezen, en niet onderhandelbaar, indien die spelers dáár voor kiezen. Dat is altijd zo geweest, en zal altijd zo blijven.

Hans19572
Hans1957211 dec. 2016 - 12:44

Beste Brambo, je maakt en denkfout door te stellen dat er andere kwesties zijn die zorgelijker zijn de Palestijnse zaak. De Palestijnse zaak staat namelijk niet op zichzelf en is een onderdeel van de smerige Amerikaans-zionistische politiek om de macht in het Midden-Oosten en de wereld uit te breiden. Je noemt de "echte dreiging Iran". Dat is misschien een dreiging voor Amerika en Israël, maar toch niet voor het volk, dat Amerika en Israël als vijand heeft? Of heb je misschien aandelen in Shell?

clara51
clara5111 dec. 2016 - 13:19

@brambo ["Het lijkt me dat er in het MO toch andere kwesties zijn die zorgelijker zijn."] Die andere kwesties zijn niet het onderwerp van mijn reactie. Dat is de internationale rechtsorde.

clara51
clara5111 dec. 2016 - 13:21

@markgh ["De internationale rechtsorde is in alle gevallen onderhandelbaar, mits de bepalende spelers daarvoor kiezen, en niet onderhandelbaar, indien die spelers dáár voor kiezen."] Wat jij beschrijft is de praktijk, niet het uitgangspunt van de internationale rechtsorde. Een praktijk waartegen ik protesteer. Jij kennelijk niet.

Mark Gh
Mark Gh11 dec. 2016 - 13:35

Daar kun je tegen protesteren tot je een ons weegt, het is veel gezonder het maar gewoon te accepteren en een manier te vinden er mee om te gaan.

brambo2
brambo211 dec. 2016 - 14:24

@ Clara. Ja dat bedoelde ik ook: Internationale rechtsorde bijdrage van NL in MO waar het wel wat aan schort en waar we meer zorgen over zouden moeten hebben dan over de kwestie " Zuid Syrie" " de vreedzame beslechting van internationale geschillen" Daar zijn we hard mee bezig met onze F 16's in Irak "het waarborgen van mensenrechten" Daar hebben we Turkije een paar miljard voor gegeven om dat voor ons op te lossen. " goede verhoudingen met andere staten" We blijven goede vrienden van SA en Iran. Ondanks alles met doodstraf, vrouwenrechten enzo "goede internationale wetgeving en de naleving daarvan" We erkennen de Sharia in het MO "duurzame internationale vrede en veiligheid." We bewapenen allerlei " gematigde groeperingen in MO.

brambo2
brambo211 dec. 2016 - 15:11

@ Hans 1957 Ha Hans, Het ging mij om de kwestie " Internationale rechtsorde" . Met wat er in het MO aan de hand is en wat nog te wachten staat, is het in Israel en Samaria en Judea toch een oase van rust wat betreft internationale rechtsorde? Het enige veilige stukje Syrie is bijvoorbeeld het Golan deel dat Israel ooit als buffer annexeerde. Wat betreft het gevaar Iran. Het land is verantwoordelijk voor de crisis in Libanon en Jemen het steunt Assad, roeit de Koerden in het NW uit en is bezig Irak te annexeren. Voorwaar een gevaar groter dan de VS in het MO. De grote dreiging in het MO is de confrontatie van het Sjiietische Iran met de Soenitische Turken. Deze confrontatie zal Rusland de gelegenheid geven Constantinopel na bijna 600 jaar te heroveren en daarmee ongehinderd toegang te krijgen tot de Middellandse Zee. Constantinopel is voor de Oosters Orthodoxen wat Jeruzalem voor de Islam is. Dit conflict is dichterbij dan we denken. De NAVO gaat de Turken echt niet helpen. De verwachting is dat Turkije uiteindelijk wordt opgedeeld in een Russisch deel, een Koerdisch deel, een Armeens deel en het westen gaat terug naar Griekenland.

clara51
clara5111 dec. 2016 - 16:23

@markgh ["het is veel gezonder het maar gewoon te accepteren"] Mijn betoog was erop gericht dat het (ook voor onszelf) buitengewoon ongezond is dat te accepteren. De vraag is verder: gezonder voor wie, bedoel je?

clara51
clara5111 dec. 2016 - 16:29

@boenders ["Maar de VS kwamen in het verhaal van Clara helemaal niet voor,"] Dat krijg je als je reageert op een artikel dat zelf focust op Nederlandse politici en bedrijven, Boenders. Er komt wel meer niet in mijn reactie voor.

clara51
clara5111 dec. 2016 - 16:48

@brambo ["Het ging mij om de kwestie ” Internationale rechtsorde” . Met wat er in het MO aan de hand is en wat nog te wachten staat, is het in Israel en Samaria en Judea toch een oase van rust wat betreft internationale rechtsorde?"] Voor wie benieuwd is hoe een oase van rust er volgens brambo uit ziet: De laatste stand van zaken op de Westoever en in Gaza, volgens Samidoun: http://samidoun.net/2016/12/november-2016-report-111-administrative-detention-orders-issued-527-palestinians-arrested/ De laatste stand van zaken op de Westoever en in Gaza volgens Addameer: http://www.addameer.org De laatste stand van zaken op de Westoever en in Gaza volgens de VN: http://www.ochaopt.org/reports De laatste stand van zaken op de Westoever en in Gaza volgens Amnesty International: https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories/

Sachs
Sachs11 dec. 2016 - 19:39

@ Mark Gh [De internationale rechtsorde is in alle gevallen onderhandelbaar, mits de bepalende spelers daarvoor kiezen, en niet onderhandelbaar, indien die spelers dáár voor kiezen.] U bedoelt het recht van de sterkste: als die zich niets wenst aan te trekken van het recht, en de wereld laat hem begaan, wordt onrecht de norm. Inderdaad, die wet bestaat sinds de oertijd. Maar wij zouden het als beschaafde mensen anders doen, nietwaar? Wij weten namelijk inmiddels dat – lees Clara's vele bijdragen – we niets anders hebben dan het recht. We hebben onze rechtsstaat en onze democratie er naar ingericht. We rekenen anderen erop af. De vraag is: wanneer sluit ú zich aan?

clara51
clara5111 dec. 2016 - 19:50

@boenders Ik zet de kwestie in het bredere perspectief van het internationale recht. Dan kom jij dat ik Amerika niet had moeten vergeten. Ik vergeet Amerika niet, maar daar ging het me even niet om. Waarna jij nog een keer zegt dat Amerika belangrijk is en dat jij de voorkeur geeft aan BDS boven het internationaal recht. En wat ik daarvan vind. Ik zou niet weten waarom ik zou moeten kiezen. Ik denk dat je de strekking van mijn artikel mist. Het gaat er niet om dat (jouw woorden) opnieuw wordt aangetoond dat Israël zich niet aan de internationale rechtsorde houdt. Het gaat erom dat burgers wereldwijd gaan protesteren dat Israël dag in dag uit het internationaal recht verkracht (dat hoeft echt niet meer aangetoond te worden). En dat dit uiteindelijk ook ons schaadt. BDS is een prima gereedschap om burgers wereldwijd effectief en vreedzaam druk uit te laten oefenen op Israël. Maar BDS is geen doel in zichzelf, het is een middel. Met als doel dat de rechten van de Palestijnse burgers worden hersteld.

Zwarte Woud
Zwarte Woud11 dec. 2016 - 22:44

@Sachs Het recht van de sterkste is inderdaad de enige internationale regel die gehandhaafd word. De rest is waardeloos, aangezien er niemand is die de internationale wetten en regels kan en wil handhaven als het hen niet uitkomt.

Lopez
Lopez11 dec. 2016 - 22:58

@Mark Gh [het is veel gezonder het maar gewoon te accepteren] Er is helemaal niets gezonds aan het accepteren van willekeur en het recht van de sterkste, integendeel: het is zo ongezond als maar kan. We hebben er geen beste ervaringen mee, remember? Juist die afgrijselijke ervaringen waren de impuls voor de ontwikkeling van de internationale rechtsorde zoals we die kennen. Het gesjoemel daarmee - en de kwestie-Palestina is daarvan al vele decennia hét voorbeeld - is onheilspellend in het kwadraat. Het is de ondermijning van een systeem dat we met pijn en moeite hebben opgebouwd (of beter: nog aan het opbouwen zijn), en het gebeurt bij de gratie van de mensen die stellen dat we dat ‘maar gewoon moeten accepteren’. Overbodig te zeggen dat het negeren van het internationaal recht door de internationale gemeenschap in de kwestie-Palestina niet alleen desastreus voor de Palestijnen is, maar ook voor Israël.

clara51
clara5112 dec. 2016 - 21:30

@boenders ["Op een gegeven moment besluit je dat er al voldoende is aangetoond. dat internationaal recht en mensenrechten systematisch over een lange periode geschonden worden en dat er zonder actie geen einde aan zal komen. Op zo’n moment wordt het duidelijk dat acties geen middel meer zijn, maar doel om de situatie te veranderen."] Dat is dus hetzelfde als ik hierboven zeg. ["Daarom is het nuttiger de discussie te verleggen over welke acties ondernomen dienen te worden in plaats van alsmaar aan te willen tonen hoe Israel principes van internationaal recht schendt, wat al meer dan 60 jaar gebeurt."] Nog een keer: in de vaak doodlopende discussies over het Midden-Oostenprobleem gaat het oeverloos over van alles, maar zelden over de internationale rechtsorde. Toch vormt die de enige maatstaf waarover consensus bestaat in een groot deel van de vrije wereld. Sterker: de democratieën zijn erop gebaseerd. Dus is de internationale rechtsorde hét instrument om het gedrag van de staat Israël te ijken. Mijn pleidooi is niet dat het daarbij blijft - er liggen resoluties genoeg en ook het Internationaal Strafhof kan straks zo aan de slag. https://rightsforum.org/achtergronden/tijdlijn-icc Mijn pleidooi gaat verder dan alleen blijven aanklagen. Als regeringen en bedrijven te schijterig zijn om druk uit te oefenen op de staat Israël, of de staat Israël te dwingen zich te houden aan de internationale rechtsorde, dan zullen wij, de burgers, dat moeten doen. Omdat namelijk niet alleen de rechten van Palestijnse burgers, maar ook de internationale rechtsorde zelf in het geding is. En dat raakt ook direct onze realiteit. ["Academisch gezien geeft dat misschien meer bevrediging, maar het is weinig pragmatisch."] Het gaat hier geen moment om een gezellige academische discussie. Het gaat hier om de snoeiharde realiteit. Zeker in een tijd waarin allerlei losbollen die het een beetje naar het hoofd gestegen is, het nodig vinden de bestaande instituties onderuit te halen. Onder die instituties reken ik de trias politica, en dus ook de internationale rechtsorde die de trias politica schraagt. Mijn pleidooi dat burgers zelf de internationale rechtsorde moeten afdwingen, is daarom zo pragmatisch als wat. BDS is daarvoor een prima middel. Regelmatig aan de bel trekken bij je volksvertegenwoordigers of bij burgemeesters die toch zo ontzettend graag iets leuks willen opzetten met Tel Aviv, ook. Samenwerken met Israëlische en Palestijnse burgers die zich ook enorm ongerust maken over het verkrachten van de internationale rechtsorde door de staat Israël, ook. Een masterclass geven aan leerlingen (titel: Vier manieren om naar het Midden-Oostenprobleem te kijken), ook. En zo zijn er vast veel meer manieren.

clara51
clara5114 dec. 2016 - 0:08

@boenders ["Akkoord Clara, dank voor je reacties."] Ik ben blij met je akkoord, Boenders.

[verwijderd]
[verwijderd]11 dec. 2016 - 10:44

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
brambo2
brambo211 dec. 2016 - 12:13

Haha dan kun je je mobieltje wegdoen, allemaal Israelische technologie.Er zijn lijstjes van producten die je niet meer kunt gebruiken. Het is niet te hopen dat je je bijdragen op Joop met een apple typt . Ook de deur uit!

Zwarte Woud
Zwarte Woud11 dec. 2016 - 22:46

Veel succes, ik hoop niet dat je binnenkort naar een ziekenhuis moet, aangezien medische apparatuur e.d. ongeveer 50% van de Nederlandse import uit Israël beslaat.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen11 dec. 2016 - 10:01

Er bestaat geen twee-statenoplossing, er bestaat uitsluitend een twee-statenprobleem. Elke variant van twee staten belemmert mensen te wonen op grond dat hun voorvaderen bezaten, en dat leidt uitsluitend tot weerstand. Er bestaat uitsluitend een éénstaatsoplossing, en die staat is Palestina, een land dat er is voor alle Palestijnen, Joodse Palestijnen, Christelijke Palestijnen en Islamitische Palestijnen zoals de drie bevolkingsgroepen heetten voordat Israël en PLO gezamenlijk het Jews/Arabs frame de wereld inslingerden. En ja, dat zal niet eenvoudig zijn, maar het is de enige duurzame oplossing.

Marri2
Marri211 dec. 2016 - 9:36

Palestijnen waren en zijn de paria's van het Midden Oosten. Veel verbale sympathiebetuigingen , maar verder niets. Israël handelt niet anders dan de andere staten in de regio

Meta Foor2
Meta Foor211 dec. 2016 - 8:53

niet alleen CDA is van mening dat de Palestijenen een aggressieve arabische stroming is.... ook de rest van de wereld (behalve dan de arabische landen) is die mening toegedaan. Van acht is dus een roepende in de woestijn geworden.

aburrido
aburrido10 dec. 2016 - 22:35

Als bedrijven zoals Royal Haskoning EHT principes hadden, waarom doen ze dan wel megadeals in Saoudie- Arabie? Daar ga je al. Ik hoor dhr van Agt daar nooit over. Zoals mijn Palestijnse vriend altijd zegt: In Israel wordenwe behandeld als tweederangs burgers, maar in landen op het Arabische schiereiland en Israels buurlanden worden we behandeld als vierderangs burgers en hebben geeneens het recht on dokter of advocaat te worden. Ik hoor de BDS movement hier nooit over... Sterker nog... Ze accepteren gretig donaties uit die landen om hun strijd tegen het onrecht in Israel voort te zetten. Lang leve de hypocrisie en het eenzijdige verhaal. Mijn Palestijnse vriend is NIET uit de bezette gebieden gevlucht, maar uit Koeweit.. Een land met een veel wreder regime.

3 Reacties
mayhem
mayhem11 dec. 2016 - 7:56

Ah, dus je Palestijnse vriend moet Israël dankbaar zijn dat hij van vierderangsburger in Saudi Arabië tweederangsburger in Israël kan worden. En zolang er landen zijn die ook fout of fouter zijn dan Israël hoef je niks aan Israël te doen?

brambo2
brambo211 dec. 2016 - 9:17

Ook de PA en Hamas hebben zich ontwikkeld tot typische arabische regimes. In de bezettingspropaganda wordt ook nooit melding gemaakt van de honderdduizenden die na verjaging gewoon terugkeerden in 1967. zo woonden in Hebron in 1967 6000 joodse gezinnen. Nu nog steeds maar een paar die zwaar beveiligd moeten worden.

RoBru
RoBru11 dec. 2016 - 10:48

@Mayhem, Ik wil niet voor aburrido spreken, maar het zou kunnen dat hij niet bedoelt dat Israël het heilige land is, maar dat je,als je moet kiezen tussen de aanpak van een hartinfarct en een ingegroeide teennagel, je eerst moet focussen op de aanpak van het hartinfarct. Terecht naar mijn idee. Dat doet niets af aan de hinder die je van een ingegroeide teennagel kan hebben. Ik denk dat veel van de kritiek op Israël in het Palestijnse conflict stoelt op twee zaken: - de dunne lijn tussen kritiek op Israëls beleid en antisemitisme, die nog wordt vertroebeld door het feit dat Israël zo'n eclatant succes is in een moeilijke regio. Ligt dat alleen aan VS steun? Natuurlijk niet, andere regio's en landen krijgen ook veel steun van de EU of de VS. Ligt dat aan olie? Nee, want dat hebben ze niet of nauwelijks, zoals ze ook geen andere natuurlijke hulpbronnen hebben. Toch is Israël net zo'n succes als Singapore, met nog meer vrijheid. Deze afgusnt voedt een deel van de kritiek op Israël door buurlanden - kritiek op het leven van Palestijnen in de bezette gebieden door buurlanden verdoezelt het feit dat Palestijnen het in die buurlanden vaak nog veel slechter hebben. Voor een land dat al bijna 70 jaar een leven leidt dat in sommige opzichten vergelijkbaar is met dat van Wilders de afgelopen 10 jaar (omringd door politieke tegenstanders, voortdurend bedreigd door terroristen, zwart gemaakt in het debat en in het onderwijs in buurlanden) is het niet meer dan bewonderenswaardig - hoeveel democratie, veilligheid en vrijheid Israël nog weet te bewerkstelligen voor iedereen op haar grondgebied - hoeveel bijdragen aan wetenschap ze weet voort te brengen - hoe ze omgaat met het bestaan van drie wereldreligies binnen haar landsgrenzen.

RoBru
RoBru10 dec. 2016 - 21:50

Ik heb vooral met de derde bullet moeite, "Harde maatregelen tegen BDS-activiteiten die "inherent anti-semitisch" zijn. Ten eerste zijn ze dat niet altijd, maar belangrijker, ik ben tegen boycots door overheden. Ik zou niet blij zijn met BDS-beleid door een overheid, maar anti-BDS vind ik net zo erg. Laat mensen en bedrijven zelf zaken doen met bedrijven en landen waar ze zaken mee willen doen, laat mensen op vakantie gaan naar landen als ze dat willen. En als bedrijven of toeristen iets níet willen is dat ook goed en dient dat niet actief ontmoedigd te worden door regeringen. Wat heeft een overheid hier te zoeken? Mensen kunnen toch zelf nadenken?

Sachs
Sachs10 dec. 2016 - 21:39

[Maar hij (Trump) weigerde toen al om zich aan de twee-statenoplossing te committeren.] Iedereen die nu nog over een tweestatenoplossing begint, zal daarbij moeten uitleggen hoe hij die honderdduizenden Israëlische 'joodse' kolonisten uit Palestina gaat verwijderen – het liefst vóór de Kerst. Slaagt hij daar niet in, dan geldt alleen de alledaagse realiteit: de één-staatoplossing.

4 Reacties
Mark Gh
Mark Gh11 dec. 2016 - 8:52

Er is altijd nog de impliciete twee-staten oplossing van het begin van de vorige eeuw, toen de Britten in hun mandaatgebied Palestina (grofweg het huidige Israël + het huidige Jordanië) het de Joden verbood zich ten oosten van de rivier de Jordaan te vestigen. Dat is ook weer niet haalbaar, want Jordanië zit er om een of andere reden niet op te wachten al die mensen die al generaties in hun land wonen te erkennen als staatsburgers.

Sachs
Sachs11 dec. 2016 - 20:00

@ Mark Gh Zoals ik al schreef: de argumenten om de één-staatoplossing nog langer te ontkennen zijn uitgeput. Uw theorie bevestigt dat ten overvloede. [want Jordanië zit er om een of andere reden niet op te wachten al die mensen die al generaties in hun land wonen te erkennen als staatsburgers.] Als u daarmee de Palestijnense vluchtelingen bedoelt: die willen helemaal niet erkend worden als staatsburger van Jordanië. Ze willen terug naar hun rechtmatige woonplaatsen – Haifa, Jaffa, Jeuzalem en andere plaatsen waaruit zij werden verdreven. Het recht stelt hen in het gelijk; alleen Israël weerhoudt hen ervan het te verzilveren. De dwarsligger is Israël, niet Jordanië.

Andreas Cappen
Andreas Cappen11 dec. 2016 - 21:22

Ze willen terug naar hun rechtmatige woonplaatsen – Haifa, Jaffa, Jeuzalem en andere plaatsen waaruit zij werden verdreven >> Maar dat gaat nooit gebeuren, dus is het verstandig om je wat pragmatischer op te stellen. En vanuit Nederland kun je lekker principieel en stoer de Palestijnen 'helpen' met deze onrealistische eis.

Sachs
Sachs12 dec. 2016 - 17:40

@ Cappen [Maar dat gaat nooit gebeuren, dus is het verstandig om je wat pragmatischer op te stellen. En vanuit Nederland kun je lekker principieel en stoer de Palestijnen ‘helpen’ met deze onrealistische eis.] En op grond daarvan kiest u de zijde van de bezetter? Stoer, man! Maar tevergeefs. Mensenrechten zullen het winnen van ideologie, ook van de uwe. En het zou helpen als u de zijde van het recht zou kiezen.

richarrd
richarrd10 dec. 2016 - 21:07

De VS doet maar, als zij zichzelf steeds meer willen isoleren dan moeten ze maar doorgaan op deze weg. De ASN bank en Triodos bank zijn de meest moderne, progressieve en groene banken van de hele wereld, iets wat we nodig zijn in deze wereld waar banken alleen maar aan winst en bonussen denken en daarbij over lijken gaan. Het is gewoon bizar dat deze banken op de zwarte lijst staan in de VS, alsof het terroristische organisatie's zijn. Misschien is het wel omdat deze bedrijven de toekomst hebben en dat bevalt de VS misschien niet zo, de VS zijn meer voor banken zoals Goldman/Sachs, die alles leegroven ten koste van iedereen en alles.

7 Reacties
Mark Gh
Mark Gh11 dec. 2016 - 8:45

Ze krijgen terug wat ze zelf doen, de B in BDS: een boycot. Als ze daar problemen mee hebben moeten ze het oude katholieke spreekwoord "wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet" maar eens ter harte nemen.

pindsvine
pindsvine11 dec. 2016 - 10:33

Een van de beste beslissingen die ik ooit heb genomen was de overstap van de ING naar de Triodos bank. En Mark Gh, die bedrijven en banken zijn op de zwarte lijst gezet door een overijverige Christen-Zionist die niet kan zien dat door handel te drijven op de Bezette west Bank het Internationale Recht wordt geschonden. Want dat is de Reden dat bedrijven, de ASN en Triodos bank zich hebben terug getrokken. Dus kom niet aan met het argument dat zij Israel boycotten en loontje komt dan om zijn boontje. Lekker puh, stoute Israël bashers..

Mark Gh
Mark Gh11 dec. 2016 - 12:14

Ik herhaal: ze krijgen van de supporters van Israël terug wat ze Israël aandoen. Daar geef ik geen waardeoordeel over, in constateer het slechts.

Sachs
Sachs11 dec. 2016 - 19:26

@ Mark Gh [Ze krijgen terug wat ze zelf doen ...] Voor de duidelijkheid: vindt u de besluiten van ASN en Triodos een boycot? Als u besluit niet te investeren in fonds X, boycot u dat fonds dan?

Mark Gh
Mark Gh11 dec. 2016 - 20:35

Afhankelijk van de reden die ik heb om dat te doen, misschien. In het geval van ASN meen ik me wel eea te herinneren dat enige tijd geleden in het nieuws was. Triodos, geen idee. Ik neem aan dat de mensen in New York de bedrijven niet zomaar op die lijst hebben gezet.

Lopez
Lopez11 dec. 2016 - 22:20

@Mark Gh [Ik herhaal: ze krijgen van de supporters van Israël terug wat ze Israël aandoen.] Welnee. Ze doen Israël niets aan. Ze weigeren een illegale koloniale bezetting te steunen, en daartoe zijn ze volgens de gedragscodes m.b.t. ondernemen & mensenrechten verplicht. Zie bijvoorbeeld de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (in Nederland integraal onderdeel van het buitenlandbeleid en het mensenrechtenbeleid) en het Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten. Ze doen verder gewoon zaken met Israël, RoyalHaskoning/DHV heeft er zelfs een kantoor. Wat we in New York en elders zien is dat bedrijven worden gestraft voor het respecteren van de internationale rechtsorde, en het weigeren van steun aan een illegale bezetting.

Sachs
Sachs12 dec. 2016 - 17:54

@ Mark GH [In het geval van ASN meen ik me wel eea te herinneren dat enige tijd geleden in het nieuws was. Triodos, geen idee. Ik neem aan dat de mensen in New York de bedrijven niet zomaar op die lijst hebben gezet.] De besluiten van ASN en Triodos zijn nochthans uitvoerig onderbouwd en beschreven; van een boycot is geen sprake. De totstandkoming van de New Yorkse boycotlijst idem. Kennelijk gelooft u de New Yorkers op hun blauwe ogen, en hebt u uw veroordeling van Nederlandse bedrijven al in de achterzak. Welk doel moet dat dienen?