Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

'200 jaar Koninkrijk der Nederlanden': vrijheid?

  •  
29-08-2011
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Het is de beurt aan Rutte om de sociaaleconomische gevangenschap van de Curaçaoënaars onder de rook van de Isla op te heffen
Onlangs werd door het kabinet Rutte het Nationaal Comité 200 Jaar Koninkrijk geïnstalleerd, omdat het Koninkrijk der Nederlanden binnenkort 200 jaar bestaat. Een koninkrijk dat niet ophoudt bij de Noordzee. Neen. Een koninkrijk dat ook overzeese gebieden kent en daar kunnen we, zeker achteraf, alleen maar blij mee zijn. Europees Nederland heeft er (deels) zijn vrijheid aan te danken.
Een ideaal als vrijheid, maar ook rechtvaardigheid, is veel waard en voor veel Nederlanders wellicht vanzelfsprekend. Helaas is dit niet overal van toepassing, ook niet binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Iets specifieker. Het is niet van toepassing voor de bewoners op Curaçao en dan wel met name voor de bewoners die wonen onder de rook van de Isla. De raffinaderij die al decennialang voor steeds erger wordende milieuvervuiling zorgt. Van duurzaamheid is geen sprake. Ik bespaar de (natuurwetenschappelijke) details en volsta daarom met een paar belangrijke kengetallen. Jaarlijks zijn er minimaal 18 doden te betreuren door de uitstoot van 50 miljoen kilo zwaveldioxide en fijn stof (meer dan alle raffinaderijen in Nederland bij elkaar), zo blijkt uit rapportage van Ecorys-NEI in 2005. Logischerwijs zijn dit er veel meer, want de uitstoot van veel vervuilende stoffen wordt niet eens gemeten. Daarnaast hebben nog eens duizenden mensen diverse gezondheidsklachten. Helaas zijn dit ook meestal dezelfde mensen. Op Curaçao heerst namelijk een passaatwind, concreet betekent dit dat de wind meestal uit dezelfde richting komt en dus steeds in dezelfde wijken enorme hoeveelheden giftige en kankerverwekkende stoffen verspreidt. Het zijn de wijken van de sociale onderlaag. De (vaak ongeschoolde) bewoners leven hier ver onder de armoedegrens. Ze willen graag weg, zo bleek uit een enquête van de GGD in 2007, maar …ze hebben er geen geld voor. De bewoners onder de rook zitten er sociaaleconomisch gevangen; ze worden in hun vrijheid belet.
De raffinaderij lapt de hindervergunning ongestraft en ongehinderd aan haar vuile laars. In eerste aanleg is de Curaçaose overheid verantwoordelijk voor bestuurlijke handhaving. Zo heeft ook het ‘Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba’ bepaald. De Curaçaose overheid weigert echter te handhaven en ontkent zelfs dat de Isla onrechtmatig handelt. Er zijn dus ook nog nooit boetes uitgedeeld aan de Isla. Het Hof is gelukkig een andere opvatting toegedaan. De Isla handelt onrechtmatig zo heeft het Hof bepaald. Juridisch gezien is dit mooi, maar in de praktijk lost dit nog niets op, de Isla gaat immers door met haar misdaden en daardoor gaan er nog steeds structureel mensen dood. Afgaande op het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden is er echter misschien toch nog hoop, want in tweede aanleg is de koninkrijksregering verantwoordelijk. Volgens Art. 43 van dit statuut dient de koninkrijksregering, op basis van de Waarborgfunctie, in te grijpen als er sprake is van ondeugdelijk bestuur, het schenden van mensenrechten en als vrijheden in het geding zijn.
Laat dit nu aan de orde zijn op Curaçao, zo is mijn stellige overtuiging (zie bv. Art. 24 van Het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind). In deze opvatting sta ik niet alleen. Minister-president Rutte is dezelfde mening toegedaan. In 2007 stelde hij in Spits dat de toenmalige Koninkrijksregering ‘desnoods met een bestuurlijke aanwijzing’ moest ingrijpen. In 2008 stelde hij, als fractievoorzitter van de VVD, Kamervragen aan toenmalig staatssecretaris Bijleveld. Hij wees daarin, samen met Kamerleden van GroenLinks, SP, PvdA, CDA en SP, op het ‘onbehoorlijk bestuur’ van de Curaçaose overheid inzake de raffinaderij. Het is duidelijk. Minister-president Rutte moet zijn verantwoordelijkheid nemen op basis van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, maar er is nog meer moraal.
Met recht kan worden gesteld dat de vrijheid van Europese Nederlanders zwaar werd belet door het bewind van Adolf Hitler. Godzijdank waren er de Geallieerden. Zij hebben gevochten voor onze vrijheid, over land, over zee en in de lucht. De vraag naar vliegtuigbrandstof was groot in die tijd, of zoals minister-president Gerbrandy het zei voor Radio Oranje: “De oorlog zal worden gewonnen op golven olie en met vrachten bauxiet”. Het zijn deze woorden die de economische betekenis ontluiken van Curaçao in WOII. Samen met de raffinaderij op Aruba leverde de Isla –toen in handen van SHELL- meer dan de helft van de vliegtuigbrandstof voor de Geallieerden, zo betoogt Liesbeth van der Horst in Wereldoorlog in de West: Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba 1940-1945. Veel Curaçaoënaars hebben zich toen met hun werkzaamheden voor de Isla ingezet voor de (sociaaleconomische) vrijheid van Europese Nederlanders. Nu is premier Rutte aan de beurt om de sociaaleconomische gevangenschap van de Curaçaoënaars onder de rook van de Isla op te heffen. Ja inderdaad, diezelfde raffinaderij die Europees Nederland veel heeft gebracht: vrijheid.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (6)

addystoker
addystoker29 aug. 2011 - 11:41

Hier moet zeker iets aan gedaan worden, vast nu wel een parlementariër in de 2e kamer die vragen stelt en hier mee aan het werk gaat...

Michiel Online
Michiel Online29 aug. 2011 - 11:41

over "nederlandse kolonien" gesproken: een medestudent uit sint maarten vertelde me dat hij op een vuilnisbelt woont die jaarlijks gevoed wordt door economisch toerisme. maar is het eigenlijk raar dat mooie gebieden uitgebuit en misbruikt worden? ik vind het eigenlijk helemaal niet zo raar met dit graaikapitalisme.

rgeurtsen
rgeurtsen29 aug. 2011 - 11:41

Sterk stukje... eigenlijk weet ik al sinds mijn jeugd van de luchtvervuiling op Curaçao. Wat doen wij hier in Nederland dat dit helemaal niet op ons netvlies staat?

pietdevries2
pietdevries229 aug. 2011 - 11:41

Toen de VS in 1940 de Britse Caraibische bezittingen in handen kreeg in ruil voor 40 verouderde destroyers, waarvan het merendeel nooit in de vaart is gekomen, toen vroeg die VS niet om onze Caraibische koloniën. Mijn idee is dat wij die koloniën alleen aanhouden om de VS een plezier te doen, dan lijkt het VS imperialisme wat minder erg. Wat betreft onze vrijheid, het is nooit keihard aangetoond dat Roosevelt in augustus 1939 Polen ook een garantie gaf. Maar beweerd wordt dat die garantie Polen over de streep trok niet met Duitsland te onderhandelen over Danzig en de Korridor, gevolgen van de waanzin van Versailles. Als dat zo is was de VS de ultieme veroorzaker van de Duitse aanval op Polen, en dat leidde weer tot onze bezetting.

maclofty
maclofty29 aug. 2011 - 11:41

Ik woonde met gezin op Curaçao 1960-1963 toen had de Shell zijn eigen dorp waar de Nederlanders woonden, de raffinaderij waar in mijn tijd duizenden mensen werden ontslagen en de armoede werden ingedrukt, want vele van hen zorgden voor meerdere gezinnen. Een reuze stank als de wind verkeerd stond en alle ellende van dien. Toen de Shell sloot liet men een grote vervuiling achter en heeft nooit de moeite genomen dat op te ruimen. Ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen maar ik zal het hier maar bij laten.

MRhuggenaath
MRhuggenaath29 aug. 2011 - 11:41

Wat mij stoort aan de toon van deze discussie is dat het al snel gaat over vrijheid - of het gebrek daarvan - en dat zaken erbij moeten worden gehaald als de rol die de Antillen in de tweede wereld oorlog voor Nederland hebben gespeeld. Dergelijke verwijzingen hebben een onnodige vertroebelende werking. Ik vind zonder meer ook dat Isla, net als elk ander bedrijf zich dient te houden aan de (mileu) normen die daarvoor gelden en dat de lokale overheid daarin zijn verantwoordelijkheid dient te nemen. Maar niets is zwart/wit, ook niet als we woorden als recht en vrijheid in de mond nemen. Ik ben zelf geboren en getogen op Curacao en Curacao - en mijn bestaan overigens ook - heef een hele bijzondere relatie met Isla. De komst van Shell naar Curacao heeft niet alleen het economische belang van het eiland drastische en onherroepelijk veranderd, maar ook de samenstelling van de bevolking. Dat mijn grootouders( van beide kanten) in het begin van de vorige eeuw naar Curacao trokken voor werk, kwam door de Shell. Mijn vader heeft zelfs zijn hele leven voor Shell (en later voor PDVSA) gewerkt. De Isla is letterlijk niet weg te denken van Curacao. Als het er niet meer zou zijn zou dit grote economische gevolgen hebben voor het eiland. Zonder het goed te praten - realiseer ik mij terdege dat dit grote belang wellicht verklaart dat waarom er vanuit het eilandbestuur omzichtig om wordt gegaan met alle zaken omtrent Isla. Dat ik mijn bestaan aan Shell te danken heb, betekent niet dat ik blind ben voor de schaduwkant voor het bedrijf. Overtredingen van de milieu wetten dienen aangepakt te worden, maar zonder stemmingmakerij. Just stick to the facts. En inderdaad, Curacao heeft in de tweede wereldoorlog een belangrijke rol vervuld. Onze ouderen vertellen hier trotste en ook wel smakelijke verhalen over. Niemand voelde zich gebruikt of een slachtoffer van wie dan ook. Zij hielden daar een goed gevoel aan over. Curacao heeft ook George Maduro zien vertrekken om in die oorlog voor Nederland te strijden. Daar houden wij Madurodam aan over. Het is geschiedenis, leer het, maar maak het aub niet zwaarder dan het is.