Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

13 urgente burgervragen aan Marcouch

  •  
11-08-2011
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
56 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
De Kamervragen van de PvdA over Helmond roepen alleen maar hun eigen vragen op
Eergisteren stelde het PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch welgeteld 13 urgente Kamervragen aan minister Opstelten over de gebeurtenissen in Helmond. In die vragen wordt gesproken over “terreur”, het “terroriseren van een wijk” door een groep Marokkaanse jongeren, waarbij de vorming van knokploegen als een “begrijpelijke reactie” wordt beschreven. Op sociale media wordt terecht geklaagd dat de PvdA nu ook PVV-taal bezigt. Maar ook de bredere koers van de PvdA heeft vaak een twijfelachtig niveau. Daarom nu, als reactie op de gebeurtenissen in Den Haag, 13 urgente burgervragen aan meneer Marcouch.
Het had een sketch kunnen zijn uit een satirisch TV-programma. Een gratis dagblad hoort in de komkommertijd geruchten dat er problemen zijn in een opknapwijk ergens in Nederland. Als stunt sturen ze er een door de wol geverfde oorlogsverslaggever op af. Kort daarna verschijnt een vlot geschreven artikel waarin de situatie in de wijk als oorlog wordt beschreven, met strijdende partijen, intimidatie, en de suggestie van dreigend massageweld. Vanzelfsprekend zijn de schuldigen Nedermarokkanen. Onmiddellijk volgt een lange lijst kamervragen van een Nedermarokkaanse (?) politicus met ferme, veroordelende taal die eigenrichting lijkt goed te praten. Pas na het vragen stellen gaat de politicus kijken wat er echt aan de hand is, en blijkt dat de problematiek erg meevalt en de goede kant uitgaat. En daarover bericht dan weer niemand.
Het was alleen geen satire, het is echt gebeurd. Door een fractiegenoot van Job Cohen, die na 22 juli terecht uitlegde dat stigmatiserende oorlogstaal kan leiden tot een klimaat waarin geweld gedijt. Maar chargerende retorische vragen stellen aan politici op basis van weinig informatie kunnen burgers natuurlijk ook. En in dit geval zijn de vragen misschien zelfs nuttig voor de politicus om zijn werk goed te kunnen doen, wat voor kamervragen te vaak niet zo is.
Daarom nu 13 burgervragen aan Ahmed Marcouch en zijn collega/baas Job Cohen.
1. Vindt u (met de kennis van nu) dat u te haastig gereageerd hebt op niets meer dan een chargerend krantenartikel, een standaardtechniek van nationalistische politici? 2. Hebt u opruiende en stigmatiserende taal gebruikt, waarmee u zelfs klinkt als sommige nationalistische politici? 3. Vindt u dat de burgers, politici en wetshandhavers van Helmond de verantwoordelijkheid dragen voor orde en leefbaarheid in hun eigen stad? 4. Hebt u vertrouwen dat ze dit ook kunnen en zullen doen? Zo ja, bent u bereid uw excuses aan te bieden aan de burgers en overheidsdienaren van Helmond (die denkelijk niet vrolijk zijn over uw overhaaste en tendentieuze inmenging)? 5. Vindt u het aantal kamervragen dat per jaar gesteld wordt (>3.000) niet te veel? 6. Vindt u het niveau van veel kamervragen niet veel te gedetailleerd om recht te doen aan de scheiding van machten in ons grondwettelijk bestel? 7. Vindt u dat kamervragen zorgvuldig en respectvol moeten worden geformuleerd? 8. Zal uw partij ooit kunnen kiezen tussen een sociaal-liberale koers (gericht op de rechten van minderheden, respectvol samenleven en het accepteren dat sommige problemen eerder erger worden door een harde aanpak dan beter) en een autoritaire koers (waarin iedere tulpenbol die naar een ambulance wordt gegooid automatisch leidt tot Haagse hommeles en een verdere stap naar een enge politiestaat)? 9. Vindt u ook dat woorden als “terreur” en het goedpraten van knokploegen het bredere Nederlandse haatklimaat zouden kunnen aanwakkeren? Zo ja, zou de PvdA zich met dergelijke taal schuldig aan het maken zijn aan medeplichtigheid aan eventuele toekomstige mensenrechtenschendingen of geweld? 10. Vindt u dat politici de moed moeten hebben om altijd de basisprincipes van de rechtsstaat uit te dragen, ook als het volk daar momenteel weinig boodschap aan heeft? 11. Schaamt u zich voor de Europese veroordelingen van mensenrechtenschendingen die onder PvdA-verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd, zoals de discriminerende inkomenseisen aan gezinsvormers, het op straat zetten van asielzoekergezinnen en het opsluiten van onschuldige minderjarigen? 12. Geldt dat ook voor lokale afdelingen van de PvdA, waar bijvoorbeeld etnische registratie van minderheden populair is, waaronder de Roma (die evengoed als de joden door Hitler werden uitgeroeid)? 13. Waarom is de PvdA zo voorzichtig bij de aanpak van de regering Rutte, ondanks dat deze regering drijft op vreemdelingenhaat en wiens (voorgenomen) maatregelen op tientallen manieren ons grondwettelijk bestel aantasten?
Het zou netjes zijn als de PvdA antwoord zou geven op deze burgervragen. Niet direct natuurlijk, maar via haar daden. Vanuit liberaal perspectief is het te hopen dat de partij kiest voor tolerantie en mensenrechten. Maar in ieder geval doet de partij zichzelf electoraal en moreel tekort door niet te kiezen voor een heldere koers.
Vragen van Kamerleden Marcouch en Van Dam (PvdA) aan de minister over terreur van Marokkaanse jongeren Helmond:
1. Kent u het bericht “Kut-Hollander roepen pik ik niet” ? 2. Bent u op de hoogte van de situatie in de wijk Binnenstad Oost in Helmond? Zo ja, is er inderdaad sprake van de in het bericht genoemde incidenten, dreigementen, intimidaties en beledigingen, hoe lang duurt deze situatie al en wat is uw mening daarover? Zo nee, wilt u zich dan op de hoogte stellen van die situatie en de Kamer daarover berichten? 3. Hoe groot is de groep die zich bezighoudt met het terroriseren van de wijk, hoe is de samenstelling van die groep bijvoorbeeld als het gaat om leeftijd, geslacht of afkomst? 4. Deelt u de mening, dat ouders als opvoeder ook een rol hebben bij het tegengaan van criminaliteit van hun kinderen? Zo ja, hoe gaat u er voor zorgen dat ouders betrokken worden bij het tegengaan van wandaden van hun kinderen? Wat is de stand van uitvoering van de motie Marcouch ten aanzien van het “sociaal verhoor”? Zo nee, waarom niet? 5. Behoort deze groep tot de criminele jeugdbendes waarvan u onlangs hebt beloofd ze van de straat te halen? Zo ja, hoe gaat u dat doen en wanneer? Zo nee, waarom niet? 6. Deelt u de mening dat het optreden van B&W en politie richting bewoners en overlastgevers de afgelopen jaren tekort geschoten is en controle over de situatie kwijt is? Zo ja, wat gaat u doen om de situatie in de wijk Binnenstad Oost in Helmond (te doen) verbeteren? Zo nee, waarom niet? 7. Deelt u de mening dat het formeren van een knokploeg enerzijds ongewenst is maar anderzijds ook een begrijpelijke uiting kan zijn van machteloze woede van terroriseerde bewoners? Zo ja, wat gaat u doen om verdere escalatie van beide kanten te voorkomen, de orde op straat te herstellen en overlastgevers op te pakken? Zo nee, waarom niet? 8. Kunt u een overzicht geven van de instanties die zich inmiddels met de problemen in deze wijk bezighouden, hun concrete acties en de resultaten daarvan? Acht u deze inspanningen voldoende? Zo ja, waarom verbetert de situatie in de wijk dan niet? Zo nee, welke extra inspanningen zijn dan nog nodig en hoe gaat u bewerkstellingen dat die worden uitgevoerd? 9. Hoe vaak is er het afgelopen jaar aangifte gedaan in verband met bedreigingen, belediging, vernieling of andere misdrijven in de wijk Binnenstad Oost? 10. Kunt u zich voorstellen dat bewoners gezien de situatie in de wijk en de sfeer van intimidatie en bedreiging geen aangifte meer durven te doen? Zo ja, wat gaat u doen om de aangiftebereidheid te verhogen? Zo nee, waarom niet? 11. Is het waar dat zeventig procent van de bewoners als ze de kans zouden krijgen uit de wijk zouden vertrekken? En is de waarde van koophuizen in de wijk inderdaad sterk gedaald? Zo ja, wat is uw mening hierover? 12. Is het waar dat camerabeelden niet ‘live’ worden gevolgd? Zo ja, deelt u dan de mening dat dit wel moet gebeuren? 13. Is het waar dat er een samenscholingsverbod in de wijk van kracht is maar dat dat door de politie niet wordt gehandhaafd? Zo ja, wat is uw mening hierover? Zo nee, wat is er dan niet waar?

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (27)

geejeehaa
geejeehaa11 aug. 2011 - 15:43

Opvallend, de gelijkenis in de redeneertrant van Wilders en Blok. Wilders denkt: 'er wordt iets geschreven over overlast door Marokkaanse jongeren, dus blaas ik het op en geef er veel meer aandacht aan dan wanneer de overlast van autochtone jongeren komt'. Blok redeneert: 'er wordt iets geschreven over problemen met jongeren, maar daar mogen we het niet over hebben omdat het over Marokkaanse jongeren gaat' Beiden zijn dus enorm gepreoccupeerd met afkomst als het gaat om probleemjongeren: Wilders blaast het op, van Blok mag je het er niet over hebben en valt het eigenlijk allemaal wel mee. Beiden verdommen het om naar de daadwerkelijke inhoud te kijken. Waaruit blijkt dat het wel meevalt en dat het reuze de goede kant opgaat? Omdat er afgelopen weken minder overlast is? Ja logisch, een groot deel van de Marokkaanse jongeren brengt de vakantie door in Marokko. Ik erger me behoorlijk aan dit vooringenomen gezwets, zowel van Wilders als Blok. Zij schieten meteen in een bepaalde modus als het woord 'Marokkaan' valt i.c.m. 'islam', 'criminaliteit', 'overlast' etc. Vreemd genoeg hebben zij elkaar nodig om hun -buiten de realiteit staande- wanen overeind te houden, en beiden hebben geen enkele behoefte aan het realisme en de kennis van de straat die Marcouch heeft.

msj_meijerink
msj_meijerink11 aug. 2011 - 15:43

Waar blijven de 26 antwoorden? Mocht een geadresseerde niet reageren, wie van de 2 zal dit zijn? Helaas mis ik nog steeds nadere uitleg van de reporter van De Pers over zijn tendensieuze stukje.

Yggdrasil
Yggdrasil11 aug. 2011 - 15:43

In een ander topic schreef ik het iets over vermeende Marokkaanse criminaliteit maar die bijdrage past hier ook goed dus ik quote mezelf maar even: ============= Wanneer we alle Marokkanen die overlast veroorzaken in iedere stad, ieder dorp, iedere wijk en iedere straat bij elkaar optellen dan hebben we een aantallen-probleem. Zoveel Marokkanen telt Nederland niet eens, laat staan criminele Marokkaanse pubertjes. Maar het bekt natuurlijk wel uitermate stoer dat iedereen uit een achterstandswijk wel kennis heeft van Marokkaanse criminele pubers. Maar cijfermatig klopt er natuurlijk geen hout van.

Tealc2
Tealc211 aug. 2011 - 15:43

Goede stuk...alleen jammer dat er geen antwoorden zullen komen voor 26 vragen..

stumblebunny
stumblebunny11 aug. 2011 - 15:43

De Paus is extreem gelovig, Doutzen Kroes is extreem mooi, de SP is extreem links, het klimaat is extreem in de war, de Anne Frank Boom is extreem oud, de regering is extreem betuttelend, de hardwerkende burger wordt extreem ondergewaardeerd, onze rechters zijn extreem wereldvreemd, Job Cohen is een extreme theeleut, ons koningshuis is extreem rijk, de kredietcrisis slaat extreem hard toe en de armoede onder de burgers wordt steeds extremer. Volgens mij ben ik iets vergeten. O ja, hoe zat 't ook alweer met die Wilders. Ik weet het niet meer. Ik wordt ook zo extreem moe van al dat gezwam over die man.

Bagus
Bagus11 aug. 2011 - 15:43

Goed dat Blok de vragen van Marcouch pas aan het einde van zijn column heeft opgevoerd. Zijn eigen "geschokte" analyse daarvóór werd daardoor voor mij een stuk minder relevant. Twee zaken slechts blijven overeind staan: het gebruik van het berip terroriseren (waar straatterreur bedoeld is) en de vermelding van het feit dat er begrip is voor, maar tegelkijkertijd geen instemming met burgerknokploegen. Dat de PvdA en Marcouch reageerden op het opgefokte "oorlogsartikel" van Karstens vind ik politiek gezien niet onverstandig. Voorkomen (zie de Engelse steden) is beter dan genezen. Anders krijgen we in Nederland nog te maken met de "knieschottherapie" van de ferme jongens, stoere meiden van radicaal nieuwrechts ! Neen, liever niet. Dank U !

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa11 aug. 2011 - 15:43

Zolang de heer Marcouch en zijn vriendejes de woorden ''tuig'', ''terreur'' en ''terrorisme'' bijven herhalen over de onbeschofte boefjes groepjes jongeren van Marokkanse afkomst komen wij nooit uit. Want tegelijkertijd noemen zijn de alle gevaarlijkste moordenaars in Nederland gewoon onderwereld?? Als je die boef tuig en terrorist durf te noemen ook gelijk de andere als Super tuig en Super terrorist durven te noemen, dan is eerlijk. Hard maar eerlijk. Wat een gezeik zeg.

nog1weblog
nog1weblog11 aug. 2011 - 15:43

Ik heb maar één vraag aan de schrijver van het bovenstaande; Heeft U de vragen van Marcouch wel gelezen? Zo ja, hoe kom,t het dan dat U hem woorden in de mond legt die hij niet gebezigd heeft (zoals de verwijzing naar Marokkanen)

[verwijderd]
[verwijderd]11 aug. 2011 - 15:43

1) Mijnheer Blok, ontkent u dat er grote problemen met Marokkaanse jongeren zijn in de betreffende wijk? 2) Hoe zou daar volgens u over moeten worden bericht (of verzwijgt u dergelijke 'incidenten-die-allang-geen-incidenten-meer-zijn' liever)?

1 Reactie
Yggdrasil
Yggdrasil11 aug. 2011 - 15:43

1) Mijnheer Blok, ontkent u dat er grote problemen met Marokkaanse jongeren zijn in de betreffende wijk? ============= Ja

fjacobse
fjacobse11 aug. 2011 - 15:43

12 jaar na het onderonsje tussen Oudkerk en Cohen gaan we het Marokkanen-probleem weer oplossen door het te ontkennen. En we noem het "progressief". Om met Verdonk te spreken : activist Blok doet aan "oude politiek".

1 Reactie
denmol
denmol11 aug. 2011 - 15:43

"het Marokkanen-probleem" Zover is het nu gekomen dat mensen zoals jij Paul Dijkhuis dit soort ongenuanceerde kreten bezigt met een hoge frequentie alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Terwijl jij zou moeten weten dat die adolescente jongens die problemen veroorzaken verreweg in de minderheid zijn in de Marokkaanse gemeenschap en dus zeker niet representatief voor de groep. Ik vind het misdadig om met deze wetenschap toch door te gaan met die stigmatiserende en vaak discriminerende uitspraken of ongefundeerde profetieën als toekomstige waarheid voor te spiegelen. Steeds weer herhalend dit soort stigmatiserende uitspraken blijven bezigen maakt van mensen paria's die zich afgewezen en opgejaagd voelen. Als je doel is te bewijzen dat er geweld komt uit die hoek dan moeten jij en je zielsverwanten vooral zo doorgaan tot er een aanslag gepleegd wordt. Wellicht komt dan voor jou en je metgezellen de droom van een monoculturele samenleving dan tot uiting want dan raakt wellicht de rest van Nederland overtuigd van jou gelijk en stemt de meerderheid in met uitzetting van die groep. Het stigmatiseren van grote groepen Nederlanders van Marokkaanse afkomst is niet alleen onrechtvaardig maar zorgt onterecht voor een constant gevoel van angst en onveiligheid. Het vormt zo een min of meer bewust gecreëerde voedingsbodem voor mensen uit die groep die het zat zijn en ontploffen, dan kan jij weer roepen zie je wel ik had gelijk. Ik zou zeggen als je echt aanslagen of andere ellende wil voorkomen, en ik ga er vanuit dat jij dat heimelijk ook wil, dan past nuance en uitgaan van feiten, in plaats van meevaren op de golf van goedkope en makkelijk scorende sentimenten, in je uitingen.

Florian2
Florian211 aug. 2011 - 15:43

Hehehe de gebruikelijke PvdA reactie: "Helmond? NIETS aan de hand mensen! GEWOON doorlopen!" :-) Hahaha.....er zijn helemaal geen problemen! :-)

2 Reacties
kraai21
kraai2111 aug. 2011 - 15:43

http://www.ed.nl/regio/helmondstad/9273961/Den-Haag-komt-juist-nu-het-rustiger-is-naar-Helmond.ece 'PVV al twee maanden op de hoogte van problemen' Volgens een buurtbewoonster ('ik wil niet met mijn naam in de krant') was de PVV al twee maanden op de hoogte van de problematiek. Zij zegt op 9 juni een e-mail te hebben gestuurd naar PVV-Kamerlid Lilian Helder, waarin ze haar zorgen uit over de overlast in de wijk. Maar de afzender heeft daar geen reactie op gekregen.

geejeehaa
geejeehaa11 aug. 2011 - 15:43

Een deel van de PvdA, Florian. Gelukkig heeft de partij ook realistische politici als Marcouch, die niet vanuit een ivoren toren of Haagse kaasstolp iets roepen, maar praktijkervaring hebben opgedaan op straat. De reacties van oud-linkse medestanders van Blok zijn trouwens voorspelbaar. Shoot the messenger of maak de bron verdacht als iemand met feiten & cijfers komt over criminaliteit door jongeren van Marokkaanse afkomst. Zelfs het CBS schijnt al racistisch te zijn omdat die nogal duidelijke statistieken laat zien m.b.t. jeugdcriminaliteit.

AdrianusK
AdrianusK11 aug. 2011 - 15:43

Er wonen in Nederland ruim 30.000 Marokkaanse jongens tussen de 13 en 23 jaar, daarvan is ruim een kwart crimineel. Dus zo'n 8.000. Deze kunnen natuurlijk voor veel overlast zorgen en dat doen ze helaas ook. Erg naief om dat te ontkennnen. Gelukkig doet de PvdA dat eindelijk niet meer. Veel mensen ervaren de overlast dagelijks. De PVV is niet voor niets zo snel gegroeid.

1 Reactie
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa11 aug. 2011 - 15:43

Nou zeg, u knoeit met de woorden. Eén miljoen misdrijven kent Nederland,per jaar, inclusief moord en dooslag. Athans, vlogens de Justitie, het jaarlijks rapport over de criminaliteit.Natuurlijk kent uw ''peiler'' van de criminaliteit dat rapport niet! Wacht even, of dat miljoen kent alleen Marokkaanse namen? Nog maals, is 1 + 1 nog steeds 2 ook bij u?

[verwijderd]
[verwijderd]11 aug. 2011 - 15:43

Het is me alweer duidelijk. Nu zo'n tien jaar bereiken ons de berichten over problemen met Marokkaanse jongeren en nog altijd wordt er naar hartenlust ontkent. Op het moment dat Arnold Karskens, een journalist die toch niet bekend om zijn opvallend extreem-rechts getinte reportages, verslag doet uit een Helmondse buurt, wordt het verhaal als 'komkommernieuws' aangeduid. Eenzijdig, bovendien (Prem, eveneens niet bepaald een rechtse rakker, probeerde een gebalanceerde reportage te maken, dat pakte niet goed uit; ook NOS-journalisten kunnen erover meepraten). Achmed Marcouch, wederom geen rechtsmens, stelt Kamervragen en er dient dan kennelijk een vragenlijst tegenover te worden gesteld. Vooral bedoeld om de aandacht van de problemen -die door Marcouch wél worden herkent- af te leiden, zo lijkt het. Vervolgens wordt in deze draad ontkent dat het om Marokkanen gaat. Iemand begeeft zich zelfs op semantisch vlak om de waarheid maar niet te hoeven aanschouwen. Linkjes naar artikelen (ik heb ze van de eerste pagina die via google oppopte geknipt en verhalen van de De Telegraaf en GeenStijl links laten liggen om discussie over vooringenomenheid te voorkomen) worden weggezet als 'geroddel'. Daarna wordt er gepoogd om me 'zieltjes winnen' op te spelden. Volgens mij zijn de betreffende mensen niet geïnteresseerd in oplossingen, slechts in het krampachtig in stand houden van hun wereldbeeld. Om problemen op te kunnen lossen, dient eerst te worden erkent dat ze er zijn. We hebben hier geen gewone pesterijen van hangjeugd aan de hand. Het gaat om onversneden haat jegens Nederlanders. Waar komt dit vandaan? Wat kunnen we eraan doen?

1 Reactie
kraai21
kraai2111 aug. 2011 - 15:43

"Op het moment dat Arnold Karskens, een journalist die toch niet bekend om zijn opvallend extreem-rechts getinte reportages, verslag doet uit een Helmondse buurt, wordt het verhaal als 'komkommernieuws' aangeduid. " De kritiek op Arnld Karskens, daar kwam het woord komkommernieuws niet voor, leuk dat je dat er zelf bij verzint. Overigens is Arnold Karskens wel bekend om zijn rechts getinte reportages, met een ondertoon gedreven door sensatiezucht. En daarbij maakt hij gebruik van verdachte bronnen, die hij verder niet terdege verifieert Lees de discussie van enkele dagen geleden, die je blijkbaar gemist hebt. http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/niet_alleen_wilders_bezigt_oorlogsretoriek/ De problemen met Marokkaanse jongeren worden door de meeste niet ontkend. Wel is het zo dat er scheve statistieken worden gepresenteerd, waardoor de problemen ernstiger lijken dan ze zijn. We moeten niet vergeten dat de meeste Nederlanders nooit een Marokkaan zien, behalve als ze op zaterdag naar C&A gaan, en die Marokkaan die ze dan zien, dat is een huisvader met zijn kinderen. De problemen met de Marokkaanse pubers worden maar door een kleine minderheid van de bevolking ervaren. Waarmee ik niet wil zeggen dat ze niet ernstig zijn, want dat zijn ze wel. Maar dat zijn de problemen met de coma-zuipende jeugd in Renesse of de coke/speed verslaafde jeugd van Volendam en Urk ook. Ons land kent verschillende probleemgroepen, en al die problemen moeten opgelost worden. Het bezwaar is dat vingerwijzen geen oplossing is. Dat is wat de mensen willen, dat de problemen worden opgelost, niet van die halve gare vingerwijzingen zoals die van Wilders komen vergezeld van ernstige beledigingen richting de Islamitische gemeenschap. Dat helpt niet, integendeel, dat stookt het vuurtje op en maakt de problemen ernstiger, maar ik denk dat dat de intensie van Wilders is. Hij floreert bij het idee dat we een Marokkanenprobleem hebben.

kraai21
kraai2111 aug. 2011 - 15:43

"Zo kan ik nog even doorgaan: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/FA26E32C-250B-4D1D-B3B9-35085B6C48BC/0/2005verdachtvancriminaliteit.pdf Feiten, mijnheer. " Ik wil niet op alle slakken zout leggen, maar verdacht worden is niet hetzelfde als schuldig zijn aan. Ken je deze? http://www.youtube.com/watch?v=0-QdrUHJbo4 Ook hier waren de Marokkanen de usual suspects, maar de dader was een Amerikaan, gespeeld door Humphrey Bogart Maar terug naar het CBS rapport: Waarom lezen we een dergelijke statistiek niet over veroordelingen? Wijkt die significant af van het percentage verdachten? Of wat denk jij, Semolina Pilchard, dat daarvan de reden is? (Wist je trouwens dat Semolina Pilchard een verdachte naam is? Maar dat terzijde.) In mijn opinie is het zo dat als je zigeuner bent, en er is een tasje gestolen in de bus waarin jij zit, dan ben je al snel verdacht, maar dat heeft niets te maken met het feit of je het gedaan hebt. Dus, echt interessant is dat CBS-rapport niet qua titel. Qua inhoud is natuurlijk een ander verhaal, maar daarvoor moet je door 190 pagina's moeilijk toegankelijke statistiek heen. Heb je dat gedaan, of laat je het liever bij de titel? Misschien dan even de conclusie lezen, dat is dan toch een soort van samenvatting citaat: "Weliswaar doen bepaalde subgroepen binnen bepaalde allochtone herkomstgroepen het relatief slecht, maar duidelijk is dat generaliserende uitspraken over de samenhang tussen herkomst en criminaliteit niet verstandig en vaak niet correct zijn." Ik schreef het al eerder vandaag. Criminaliteit komt vooral veel voor in bepaalde sociale klassen die zich ook kenmerken door hoge werkeloosheid en laag scholingsniveau. Nu is het zo dat Marokkanen grotendeels in die sociale klasse zitten, en Nederlanders relatief veel minder, die zitten verspreid over alle sociale klassen. Daarom kan een meting naar etniciteit en criminaliteit makkelijk de indruk wekken dat Marokkanen een criminele inslag hebben, van geboorte of zoiets. Maar de conclusie dat de sociale klasse waartoe Marokkanen behoren een criminele inslag hebben is net zo goed gerechtvaardigd. Wil je een goede meting doen naar de invloed van etniciteit op criminaliteit, dan zul je de sociale klasse mee moeten nemen in je meting, dus dan moet je niet simpelweg meten welke etniciteit de hoogste criminaliteit-cijfers heeft, maar dan zul je dat per sociale klasse moeten meten, en dan blijkt dat Marokkanen helemaal niet zo erg opvallen, dan als ze doen wanneer je de sociale klasse niet meeneemt in de meting. Ik begrijp dat dit in een one-liner moeilijk te vatten is, dus voor Henk en Ingrid is dit kennis die hun nooit zal bereiken. En wat Wilders ervan maakt, door het te koppelen aan religie, en zijn adjudant Bosma met halve gare Koran citaten aantoont dat de Marokkaanse criminaliteit te verklaren valt uit het feit dat de Islam bezig is met het destabiliseren van Europa, dat is natuurlijk een op een gekopieerd uit Mein Kampf, zie pagina 373 en verder, je hoeft maar een woordje te vervangen. Maar terugkomend op het probleem, dat veel Marokkanen in de sociale klasse blijven hangen waar veel criminaliteit voorkomt is natuurlijk wel iets wat onderzocht moet worden, waarom dat is. Mogelijk speelt een rol dat van de meeste Marokkanen de grootvader analfabeet was, en uit de meest achterlijke streek van Marokko was weggehaald. Er zullen meer oorzaken zijn. Echter lees ik in deze discussie niemand die daar op ingaat. Kennelijk is dat niet zo interessant. De meeste aandacht krijgt het vingerwijzen, niet het oplossen van problemen. Piet de Geus schreef het vandaag al eerder, benoemen doen we al heel lang, de SP benoemde, janmaat, Fortuijn, Rita, en nu Wilders. Allemaal benoemen ze, maar in die twee decennia traditie van benoemen is er niet een op het idee gekomen dat er een oplossing moet worden gezocht voor de problemen en blijven ze hangen bij vingerwijzen. Hun volgelingen komen ook niet veel verder. Dat is treurig, en het is gevaarlijk. Er spreekt ook haat uit, en ik vraag me werkelijk af waar dat naartoe gaat. Dat eeuwige benoemen zonder oplossingen te bedenken.

1 Reactie
geejeehaa
geejeehaa11 aug. 2011 - 15:43

"Maar terugkomend op het probleem, dat veel Marokkanen in de sociale klasse blijven hangen waar veel criminaliteit voorkomt is natuurlijk wel iets wat onderzocht moet worden, waarom dat is. Mogelijk speelt een rol dat van de meeste Marokkanen de grootvader analfabeet was, en uit de meest achterlijke streek van Marokko was weggehaald. Er zullen meer oorzaken zijn. Echter lees ik in deze discussie niemand die daar op ingaat. Kennelijk is dat niet zo interessant. De meeste aandacht krijgt het vingerwijzen, niet het oplossen van problemen." Zolang er mensen zijn (je ziet ze op deze draad voldoende) die niet eens willen erkennen dat er problemen met Marokkaanse jongeren zijn, kun je niet zoeken naar een oorzaak van de problemen. Dat problemen niet opgelost worden kun je Wilders verwijten - die wil alleen maar roepen en is absoluut niet geïnteresseerd in echte oplossingen. Maar je kunt het net zo hard verwijten aan types als Michael Blok voor wie elk benoemen van problemen met Marokkanen per definitie 'fout' is.

fjacobse
fjacobse11 aug. 2011 - 15:43

--- "het Marokkanen-probleem" Zover is het nu gekomen dat mensen zoals jij Paul Dijkhuis dit soort ongenuanceerde kreten bezigt met een hoge frequentie alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. ----- Ja nou. Het is allemaal de schuld van die stigmatiserende, racistische, fascistische, xenofobe, Islamofobe, extreem-rechtse rioolratten van de PVV. Zo, en dan nu hetzelfde verhaal maar dan uit de mond van een rif-Marokkaan. Kilo Utrecht Tango Neder-Marokkaantjes Afgelopen week was het weer raak. Neder-Marokkaantjes deden weer van zich spreken. Dit keer in Ede. Een groepje Neder-Marokkaantjes vond het daar een wat stille en saaie bedoeling in de bussen, dus besloten ze zelf eens wat leven in de brouwerij te brengen namelijk: Buschauffeurtje pesten! Buschauffeurs werden uitgescholden, bespuwd en geïntimideerd tot grote hilariteit van de Neder-Marokkaantjes die nooit meer een saaie busrit hadden. De buschauffeurs zelf konden, in tegenstelling tot hun treiteraars, er de humor niet van inzien en deden beklag bij hun werkgever. Niet dat het wat hielp, want zoals overal waar Neder-Marokkaantjes de boel aan het verzieken zijn, schijnt niemand te weten wat te doen tegen dit tuig van de richel. Zo gingen er een aantal weken voorbij zonder dat iemand ingreep, totdat de stichting Interhulp Migranten te Ede zich met de kwestie ging bemoeien. De Marokkaanse voorzitter van deze stichting was het spuugzat en besloot zelf maar actie te ondernemen. Abderrahim Gssime: “Wij willen een duidelijk signaal afgeven aan de Marokkaanse gemeenschap. Het gedrag van deze jongens kunnen wij niet tolereren. Ze moeten kei- en keihard aangepakt worden.” Voortaan zouden er incognito zes Marokkaanse stewards meerijden op de bussen die de boel in de gaten zouden houden en ingrijpen wanneer het buschauffeurtje pesten zich voordeed. De woordvoerder van de vervoersmaatschappij Veolia regaeerde positief op dit initiatief: “ Wij hopen dat we op deze manier in contact komen met de jongeren en dat het probleem bespreekbaar wordt. Wat kunnen we anders?” Het is dat ik geen eigen richting voorsta, want anders zou ik persoonlijk eens een ritje gaan maken in één van die stadsbussen te Ede vergezeld met een honkbalknuppel van gedegen kwaliteit. Eens kijken of die Neder-Marokkaantjes er nog steeds de humor van inzien om buschauffeurs te terroriseren wanneer ze een aantal maanden in een rolstoel moeten zitten en door een rietje moeten eten. Een rechtse rakker ben ik niet en ik zou ook niet willen leven in een repressieve maatschappij met op elke hoek een agent, maar wanneer de overheid het laat afweten zoals in Ede dan krijg ik toch spontaan extreemrechtse oprispingen en een hevig verlangen naar werkkampen en lijfstraffen. Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat dit tuig wekenlang ongestoord zijn gang kon gaan? Waar waren de politie, justitie en de overheid in Ede? Ik begrijp het gewoon niet. Na al die jaren begrijp ik het nog steeds niet. Hoe kan het dat overal in Nederland jarenlang kleine groepjes Neder-Marokkaantjes en ander soortgelijk tuig de boel verzieken zonder dat de overheid daar adequaat tegen optreedt? Nu begrijp ik dat de overheid ook geen onmiddellijke oplossingen heeft voor alle sociale problemen in de samenleving, maar is het zoveel gevraagd om direct in te grijpen bij gevallen zoals in Ede? Wat is het? Incompetentie? Desinteresse? Multiculturele overgevoeligheid? Langzaam draaiende bureaucratische molens? Langs elkaar heen werkende of elkaar beconcurrerende overheidsdiensten? Opeenvolgende kabinetten met andere prioriteiten of aanpak? Iets anders? Wie het weet mag het zeggen, want ik begrijp het niet! Mohammed Boubkari http://www.wijblijvenhier.nl/1297/kilo-utrecht-tango-neder-marokkaantjes/ Doei Dennis.

1 Reactie
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa11 aug. 2011 - 15:43

En nu een zulke stukje over De Hollandse onderwerd.

Yggdrasil
Yggdrasil11 aug. 2011 - 15:43

--- "het Marokkanen-probleem" ============ bla, bla, bla, bla en bla.

1 Reactie
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos11 aug. 2011 - 15:43

Jij hebt er zeker geen last van? Het is een explosie aan problemen de laatste tien jaar.

rgeurtsen
rgeurtsen11 aug. 2011 - 15:43

Schande die vragen Marcouch. Schande dat je achter de media aanloopt. Vragen bij je plaatselijke afdelingen lijkt me een stuk intelligenter parlementair gedrag. Wel slim dat je Wilders te snel af was. We moeten Wilders verslaan met dezelfde repressie personages. NEE. Martijn van Dam - hoe durf je hieraan mee te doen. Je schrijft en zegt vaak dat je op wilt komen voor de mensen die wat van hun leven willen maken. Misschien wat meer aandacht voor de machtelozen, die de moed hebben verloren en vervolgens in een situatie terecht komen die voor hen en de maatschappij ongewenst is. De rafelranden van de maatschappij... Wat je hier hebt gedaan is stigmatiserend dom.

1 Reactie
Knollema
Knollema11 aug. 2011 - 15:43

.Er schijnen toch ook nogal wat mensen te zijn die blijkbaar niets van hun leven willen maken. Het is wel de vraag waar het mis is gegaan en daar mogen we ouders, onderwijs en de overheid op aan kijken. Maar dat geeft niemand een vrijbrief zijn/haar omgeving te terroriseren.