De Ombudsman was een programma van de VARA. De twee gingen zo'n 40 jaar hand in hand. Wie de Ombudsman was? Na een aantal anderen was dat uiteindelijk Pieter Hilhorst.

Spies wakker worden!

02-02-2012
Onder het motto Donner Wakker Worden voerde De Ombudsman afgelopen najaar actie voor verhoging van de inkomensgrens in de sociale huursector. Voor huishoudens met een inkomen net boven die 34.000 euro per jaar is het vrijwel onmogelijk een woning te vinden. Minister Donner weigerde naar Brussel te gaan om de inkomensgrens te verhogen. Wat gaat zijn opvolger, minister Spies doen? De Ombudsman trekt samen met de Woonbond op naar Den Haag om haar te wijzen op de problemen die het gevolg zijn van die inkomensgrens.