theme-icon
Wonen

Inclusief huurcontract? Dit zijn je rechten

29-11-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
6209 keer bekeken
  •  
daria-nepriakhina-nBIlyGakDMc-unsplash

Huur jij inclusief en maak je je zorgen om de afrekening voor gas, water en licht? Mathijs ten Broeke van de Woonbond vertelt wat je kunt verwachten en wat je rechten als huurder zijn.

Opbouw van het huurcontract

Hoe krijg je als huurder inzicht in de kosten voor gas, water en licht (g/w/l) bij een inclusief huurcontract?
‘De huurprijs in een all-in-huurcontract moet ergens op gebaseerd zijn. Vaak is het voor huurders niet inzichtelijk welk deel aan huur opgaat en welk deel aan gas, water en licht. Huurders kunnen altijd vragen aan de verhuurder om dit te splitsen in ‘kale huur’ en ‘overige kosten’. Dat raden wij vaak aan, als er twijfel of discussie over ontstaat.’

Wat houden ‘overige kosten’ in?
‘Wanneer de huurprijs gesplitst wordt, dan wordt de kale huur apart vermeld en de ‘overige kosten’ (ook wel servicekosten genoemd) ook apart. Het voorschot voor gas, water en licht kan daar onderdeel van zijn, maar dat hoeft niet altijd.
Servicekosten/overige kosten moeten door de verhuurder inzichtelijk worden gemaakt. De servicekosten mogen door de verhuurder alleen maar worden gebruikt voor de kosten aan deze diensten. De verhuurder mag hier niets aan overhouden.’

Splitsing kosten

Wat moet ik doen als mijn verzoek om splitsing van de huurprijs niet wordt gehonoreerd?
‘Huurders van alle woningen die onder het puntenstelsel vallen, hebben het recht om naar de Huurcommissie te stappen en daar het verzoek neer te leggen. De verhuurder is verplicht daaraan mee te werken en de huurprijs te splitsen.’

Mag een verhuurder het voorschot voor gas, water en licht zomaar verhogen?
'Als aan het eind van het jaar een afrekening komt waaruit blijkt dat het voorschot te laag is geweest, dan moet daar – als de verhuurder heeft aangetoond dat het voorschot inderdaad te laag was - bijbetaald worden. Dan mag de verhuurder de eerstvolgende maand dat voorschot automatisch ophogen. Tussentijds, op een ander moment in het jaar, kan een verhuurder dat alleen maar doen door middel van een voorstel en het inzichtelijk maken van de noodzaak het voorschot te verhogen.’

Recht op inzage

Waarom zou je inzage in de kosten voor gas, water en licht vragen?
‘Anders is het vaak onduidelijk waar een voorschot of eventuele verhoging op gebaseerd is. Dan is het onmogelijk voor de huurder om te achterhalen of de verhuurder echt meer geld kwijt is aan energie, of dat hij dit gebruikt als manier om meer inkomsten te verwerven. Dat is het lastige bij all-in. Daarom is een verzoek tot splitsen handig.’

Op welke informatie heeft een huurder recht bij inzage?
‘De huurder heeft recht op inzage in het verbruik. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een factuur die de verhuurder daarvan krijgt van de energieleverancier. Als maar duidelijk is wat het totale verbruik is.’

Wat als de inzage wordt afgewezen door de verhuurder?
‘Dan kan je naar de Huurcommissie stappen.’

Bij weigering van inzage; moet je de afrekeningskosten wel betalen of afwachten?
‘Het is altijd verstandig om de betaling niet te stoppen. Anders heeft de verhuurder meer grond om stappen te ondernemen. Je staat sterker als je de betaling wel doorzet en er gelijktijdig bezwaar tegen maakt.’

Mag de verhuurder borg verrekenen met de afrekening van gas, water en licht?
‘Dat mag. De borg is een garantie voor de verhuurder in twee situaties: wanneer de huurder niet goed met de woning omgaat en er schade of gebreken ontstaan, of bij een achterstand in betaling.’

Energiecompensatie van de overheid

Hoe wordt de energiecompensatie (€190 compensatie voor de maanden november en december 2022) van de overheid verrekend?
‘Voor huurders met een zelfstandige aansluiting geldt dat de compensatie volledig bij het huishouden terecht moet komen. Voor collectieve aansluiting is nog geen uitsluitsel.’

Hoe wordt het prijsplafond verrekend?
‘De uitwerking van het kabinet is nog niet helemaal duidelijk. Het is zeker mogelijk, maar het kabinet moet nog uitsluitsel geven hoe het prijsplafond wordt toegepast bij collectieve aansluitingen.’

Termijn

Wanneer kan ik de afrekening verwachten?
‘Een jaarlijkse afrekening loopt niet per kalenderjaar; het loopt per huurjaar. Stel: je bent in maart in het gehuurde komen wonen, dan kan je de afrekening in maart van het volgende jaar verwachten.’

Kan je voor de afrekening van de energiekosten een betalingsregeling treffen met de verhuurder?
‘Dat is afhankelijk van de verhuurder. Het is niet verplicht of afdwingbaar.’

Binnen welke termijn moet de huurder de afrekening betalen aan de verhuurder?
‘Hier is geen specifieke termijn voor. Niet anders dan de gangbare geaccepteerde termijn voor het betalen van facturen, namelijk 30 dagen.’

Meer informatie over je rechten als huurder:
Bereken de maximale huur voor jouw sociale huurwoning!

Check hier of je huurverhoging redelijk is.

Thema's:

theme-icon
Wonen

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar