Sfeerfoto van BNNVARA

BNNVARA

Voor vrijheid, vooruitgang en verandering

Sahil Amar Aïssa en zijn team van Make Holland Great Again wagen zich aan nieuwe missies om ons land wat mooier te maken. Iedere woensdag om 20:20 op NPO3.

RIVM gaat milieurisico’s kunstgrasvelden onderzoeken na ontdekkingen ZEMBLA

12 okt 2017
  •  
leestijd 2 minuten
Schermafbeelding 2017-10-12 om 14.28.17

Vorig jaar besteedde Zembla twee keer aandacht aan de risico’s van kunstgras en zette daarmee de Nederlandse én internationale sportwereld op z’n kop. Er was namelijk veel te weinig onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s dat rubbergranulaat met zich meebrengt als je lichaam ermee in aanraking komt. Vanavond is het tijd voor een nieuw deel, over de milieurisico’s.

Het RIVM én het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben inmiddels al aangegeven een onderzoek te gaan starten naar de risico’s van rubbergranulaat in kunstgrasvelden op het milieu. In reactie op ZEMBLA zegt het RIVM: “Wij stellen een onderzoeksstrategie voor met bodem- en watermonsters rondom sportvelden.”

Zware verontreiniging

In 2007 werd door milieuminister Cramer bepaald dat rubbergranulaat gebruikt mocht worden, op voorwaarde dat de ‘waterkwaliteitsbeheerder’ controleerde of de stof voor vervuiling zorgde. Hoe zien die resultaten er dan uit? Zembla dook erin en kwam erachter dat er de afgelopen tien jaar geen enkel onderzoek is gedaan naar mogelijke vervuiling in het water of het slib in de buurt van de velden.
Jan Willem Boon, sportveldenadviseur van veel gemeenten in Nederland, vertelt ZEMBLA dat hij onderzoeken gedaan heeft naar vervuiling rondom kunstgrasvelden met rubbergranulaat. En wat bleek? Doordat de korrels zich buiten de velden verspreiden, trof hij in sommige bermen zware verontreiniging door zware metalen - zoals zink en kobalt - aan.
Volgens bodemkundige Theo Edelman zouden gemeentes hier meteen op moeten handelen. "Zij overtreden artikel 13 van de Wet bodembescherming. Je mag de bodem niet verontreinigen en als je dat wel hebt gedaan moet je maatregelen nemen om dat ongedaan te maken.”

Vervuilde omgeving

Naar aanleiding van deze bevindingen geeft het RIVM dus aan dat er onderzoek komt naar het water en de bodem in de buurt van kunstgrasvelden. Overigens ontdekte ZEMBLA ook dat op veel plekken onder de kunstgrasmatten de bodem is verontreinigd. Vaak werd de fundering van deze matten aangelegd met vermalen autobanden, die gemengd werden met zand of lava.
Uit twintig onderzoeksrapporten, die ZEMBLA in handen heeft, blijkt dat het in meerdere gevallen gaat om ‘ernstige verontreiniging’. In verschillende rapporten wordt gesteld: 'De concentratiegrens, waarboven potentiële ernstige risico's voor het ecosysteem of de mens kunnen optreden, wordt overschreden.’
In Nederland zijn er op dit moment ongeveer 1800 sportvelden met vermalen autobanden in de onderlaag. De kosten voor het saneren van de vervuilde grond kunnen oplopen tot honderdduizend euro per veld.