Een eerlijk gelijkwaardig Nederland. Wij zijn voor. Jij ook?

Dit vinden de grootste politieke partijen van klimaat, gelijkheid, werk, onderwijs, gezondheid en wonen

03-11-2023
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
6665 keer bekeken
  •  
Tweede Kamer verkiezingen 16-9

Klimaat, gelijkheid, werk, onderwijs, gezondheid en wonen: het zijn de belangrijkste onderwerpen tijdens de verkiezingen, volgens jongeren. Wat zeggen de partijen op deze thema's?

Klimaat

Gelijkheid

Werk & Onderwijs

Wonen

Gezondheid

Of bekijk het hele overzicht hieronder:

Werk & Onderwijs

Minimumloon
Het minimumloon en sociale uitkeringen moeten op lange termijn worden verhoogd. Daarbij wordt ook rekening gehouden met alle gestegen kosten.

Compensatie studieschuld
De compensatie voor de pechgeneratie is volgens de BBB niet voldoende. Er mag ook geen rente op de bestaande studieschuld komen. Ook al is dat nu wel het plan.

Loonkloof man/vrouw
De loonkloof tussen man en vrouw moet zo snel mogelijk worden gedicht. Zeker bij vrouwen die precies hetzelfde werk verrichten als mannen.
Minimumloon
Het minimumloon wordt per direct verhoogd naar 16 euro per uur.

Compensatie studieschuld
De studieschuld van de pechgeneratie wordt kwijtgescholden.
Minimumloon
Het minimumloon moet omhoog om armoede te bestrijden.

Grensoverschrijdend gedrag
Tegen seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag moet streng worden opgetreden. Na 2025 wordt er een regeringscommissaris benoemd die hiervoor zal zorgen.

Compensatie studieschuld
Als je versneld je studieschuld aflost, krijg je een korting. Werkgevers kunnen ook helpen met het terugbetalen van de schulden.
Minimumloon
Buiten de normale verhogingen van het minimumloon, komt er meer dan 10 procent extra bij. In 2028 komt het minimumloon dan neer op bijna 18 euro per uur.

Compensatie studieschuld
De pech-generatie krijgt 50 procent korting op hun studieschuld, om zo sneller af te lossen.
Minimumloon
Het minimumloon en uitkeringen worden flink verhoogd. De toeslagen worden afgeschaft en elke volwassene krijgt een basisbedrag.

Verplichte stagevergoeding
Er wordt een minimale stagevergoeding ingelast. Zo blijven studenten uit de financiële problemen.

Loonkloof man/vrouw
Er worden maatregelen getroffen om de loonkloof te dichten.
Minimumloon
Het minimumloon wordt verhoogd. Het nieuwe minimumloon zal op 16 euro per uur uitkomen.

Compensatie studieschuld
Er moet een volledige compensatie komen voor de pechgeneratie. Daarnaast blijft de rente op studieschuld 0 procent.

Verplichte stagevergoeding
De Wet minimumstagevergoeding moet gaan zorgen voor een eerlijke, verplichtte stagevergoeding.
Compensatie studieschuld
De pech-generatie moet een hogere compensatie krijgen. Studieschuld mag nooit worden meegerekend bij een hypotheek-aanvraag.
Minimumloon
Het minimumloon gaat omhoog naar 16 euro per uur. Uitkeringen en de bijstand stijgen even hard mee.

Compensatie studieschuld
De rente op de studieschuld wordt gemaximeerd. Mensen die door hun inkomen moeite hebben om hun schuld af te lossen, hoeven minder te betalen.

Loonkloof man/vrouw
De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt definitief gedicht. Daar moet een Wet Gelijke Beloning voor zorgen.
Minimumloon
Het minimumloon moet niet omhoog. Dat zorgt er alleen maar voor dat andere kosten ook hoger worden.
Minimumloon
Er moet opnieuw gekeken worden naar het minimumloon en de uitkeringen. Dat gaat in de loop van 2024 gebeuren.

Compensatie studieschuld
De aankomende tien jaar wordt de rente voor de pechgeneratie laag gehouden. Ook wordt er gekeken naar een mogelijkheid om de studenten verder tegemoet te komen.

Verplichte stagevergoeding
De stagevergoeding voor beroepsopleidingen wordt verhoogd. Het minimum voor een fulltimestage wordt 450 euro bruto per maand.
Minimumloon
Het minimumloon wordt verhoogd naar 16 euro per uur. Als de andere inkomens stijgen door inflatie, stijgt het minimumloon ook mee.

Compensatie studieschuld
Er moet een goede compensatieregeling komen voor studenten die een schuld hebben opgebouwd. Ook moet de rente op de studieschuld 0 procent blijven.

Verplichte stagevergoeding
Werkgevers worden verplicht om stagiairs minimaal 500 euro per maand te betalen bij een fulltime stage.
Minimumloon
Het minimumloon wordt verhoogd. Werkende mensen, maar ook mensen met een uitkering gaan erop vooruit.
Minimumloon
Het minimumloon wordt verhoogd tot 16 euro per uur. Dat zorgt automatisch ook voor een verhoging van alle salarissen.

Compensatie studieschuld
De pechgeneratie wordt ruim gecompenseerd.

Verplichte stagevergoeding
Stagiairs krijgen een eerlijke vergoeding. En worden niet misbruikt als goedkope werknemers.
Minimumloon
Met een voltijdbaan moet je rond kunnen komen. Dat is nu vaak genoeg nog niet het geval. Dus gaat het minimumloon omhoog.

Compensatie studieschuld
De studieschuld telt minder mee bij het afsluiten van een hypotheek. Op een andere vorm van compensatie hoef je niet te rekenen bij de VVD.

Verplichte stagevergoeding
Scholen moet leraren in spe die stagelopen verplicht een vergoeding geven. Over stagevergoedingen voor andere beroepen wordt niks gezegd.
Grensoverschrijdend gedrag
Vrouwen in kwetsbare posities moeten extra beschermd worden tegen grensoverschrijdend gedrag. Seksueel geweld is een probleem van iedereen.

Compensatie studieschuld
Elke student uit de pechgeneratie moet met gemiddeld 10.000 euro worden gecompenseerd.

Loonkloof man/vrouw
Elk groot bedrijf moet de loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers openbaar maken. Die loonkloof moet uiteindelijk verdwijnen.

Gezondheid

Wachttijden mentale hulp
Zorginstellingen moeten beter gaan samenwerken. Op die manier kunnen mentale problemen eerder gezien en aangepakt worden. En wordt de wachttijd bij de zwaardere GGZ-zorg korter.

Snellere en betere hulp bij transitie
Zowel jongeren als volwassenen moete snelle, goede zorg krijgen in hun transitie. Zeker nu genderklinieken steeds meer aanmeldingen krijgen.
Vergoeding anticonceptie/SOA check
Er komt een volledige vergoeding op anticonceptie.

Abortus
Abortus wordt uit het Wetboek van Strafrecht gehaald. Ervaringsdeskundigen worden betrokken bij abortuszorg.

Wachttijden mentale hulp
Er moet heel wat veranderen binnen de GGZ. BIJ1 zet zich in voor mentale zorg zonder lange wachtlijsten.
Wachttijden mentale hulp
Er moet worden ingezet op vroegsignalering van psychische problemen en een sterkere mentale gezondheid. Liever voorkomen dan genezen dus om de wachttijden terug te dringen.

Snellere en betere hulp bij transitie
Praktische problemen en onveilige situaties voor transgenderpersonen moeten sneller opgelost worden. Daarvoor wordt een transgenderwet ingevoerd.
Vergoeding anticonceptie/SOA check
Alle soorten anticonceptie moeten vergoed worden in het basispakket. Zo kan het aantal ongewenste zwangerschappen en daarmee abortussen naar beneden gehaald worden.

Abortus

Abortus moet geen uitweg zijn voor onbedoelde zwangerschappen. De abortuskliniek is te laagdrempelig. Daarom mag de abortuswetgeving niet nog verder versoepeld worden.

Snellere en betere hulp bij transitie
De transgenderzorg moet goed geregeld zijn. Er moet voldoende aanbod van zorg beschikbaar zijn. Maar de ChristenUnie is wel tegen de nieuwe transgenderwet; zelfidentificatie bij geslachtsregistratie moet niet mogen.
Vergoeding anticonceptie/SOA check
Anticonceptie moet gratis worden. De overheid betaalt.

Abortus
Abortus moet uit het Wetboek van Strafrecht gehaald worden. Je moet een abortuspil bij de verloskundige kunnen halen. En abortus moet vergoed blijven

Wachttijden mentale hulp
Mensen die op de wachtlijst bij de ggz staan, krijgen hulp. Zo kunnen zij ook vast aan de slag. Centrale regie moet zorgen voor een betere doorstroom. En dus minder wachtlijsten.
Abortus
Abortus wordt niet uit het Wetboek van Strafrecht gehaald. Anders kunnen illegale abortussen niet meer bestraft worden. Ook moet de maximumtermijn voor abortus gehalveerd worden naar 12 weken.

Wachttijden mentale hulp
Er moet meer geïnvesteerd worden in de geestelijke gezondheidszorg om groeiende wachtlijsten te stoppen.  

Snellere en betere hulp bij transitie
De leeftijdsgrens voor transgenderzorg wordt verhoogd naar 18 jaar. DENK is tegen puberteitsremmers, hormoonbehandelingen en chirurgische ingrepen bij minderjarigen.
Wachttijden mentale hulp
De jeugdzorg en GGZ moeten betaald en geregeld worden door de overheid. Er moet een korte termijn oplossing komen voor de lange wachttijden voor mentale hulp.

Transzorg
Er komt een verbod op geslachtsveranderingsoperaties, hormoontherapie en puberteitsremmers voor minderjarigen. ‘Transgenderpropaganda’ moet van de buis.
Vergoeding anticonceptie/SOA check
Anticonceptie komt in het basispakket. Voor jongeren tot 25 jaar wordt gezorgd voor gratis condooms en soa-testen.

Abortus
Abortus moet uit het Wetboek van Strafrecht worden gehaald.

Snellere en betere hulp bij transitie
De wachtlijsten in de transgenderzorg moeten korter. Regionale helpcentra moeten daarbij helpen.
Abortus
Het recht op abortus is een belangrijk vrouwenrecht. Maar we moeten het wel zoveel mogelijk voorkomen. Het is tot 24 weken mogelijk om abortus te plegen, maar over dit termijn moeten we het door de snelle medische ontwikkelingen blijven hebben.

Wachttijden mentale hulp
De lange wachttijden in de psychische zorg moeten opgelost worden. Extra geld voor personeel kan een oplossing zijn om het werk aantrekkelijker te maken. Maar er kan ook gewerkt gaan worden met virtuele consulten en online therapie.
Abortus uit het wetboek van strafrecht halen
De manier waarop abortus is geregeld, is goed. Daar hoeft niks aan veranderd te worden.

Wachttijden mentale hulp
Door sneller vast te stellen wie wel of geen zorg nodig heeft, worden de wachtrijen in de mentale zorg minder. Ernstige psychische aandoeningen krijgen voorrang.

Snellere en betere hulp bij transitie
Er moet gezorgd worden voor laagdrempelig advies en hulp voor mensen in transitie. Dat transgenders van geslacht kunnen veranderen is goed. Maar het NSC is tegen de verruiming van de Transgenderwet.
Vergoeding anticonceptie/SOA check
Anticonceptie moet terug in het basispakket. Voor iedereen, van alle leeftijden.

Abortus
Abortus blijft gratis voor iedereen. En wordt uit het Wetboek van Strafrecht gehaald.

Wachttijden mentale hulp
Er wordt geïnvesteerd in opleidingen, het verminderen van de administratieve rompslomp en het verlagen van kosten. Zo worden de wachtlijsten teruggedrongen.
Wachttijden mentale hulp
De wachtlijsten in de jeugdzorg moeten worden teruggedrongen.
Wachttijden mentale hulp
GGZ wordt een vast onderdeel van buurtzorg. Op die manier worden wachtlijsten teruggedrongen. Maar ook door te zorgen voor genoeg plek én personeel.

Snellere en betere hulp bij transitie
De wachtrij voor transgenderzorg is lang. Te lang. En die worden weggewerkt.
Abortus
Abortus is geen misdaad. De wet moet zorgen voor goede abortuszorg. Er wordt onderzocht wat de gevolgen voor abortuspraktijken zijn als abortus uit het Wetboek van Strafrecht wordt gehaald. De VVD steunt dat onderzoek.  

Wachttijden mentale hulp
Mentale hulp moet eerder gezien worden door sportverenigingen, het onderwijs en werkgevers. Er worden ook extra mentale gezondheidscentra en digitale ggz-zorg opgezet. En er wordt gekeken hoe telefoonlijn 113 gratis gemaakt kan worden.
Vergoeding anticonceptie/SOA check
Anticonceptie wordt gratis. Ook menstruatieproducten moeten worden opgenomen in het basispakket.

Abortus
Abortus gaat uit het Wetboek van Strafrecht en abortus is vrij voor iedereen. Rondom klinieken mogen geen demonstranten staan.

Snellere en betere hulp bij transitie
Volt is voorstander van de Transgenderwet en de optie om een ‘X’ in je paspoort te laten zetten. Door een korter psychisch traject en snellere toegang tot medicatie wordt de transgenderzorg beter, toegankelijker en sneller.

Wonen

Woningcrisis
Er moeten een hoop extra betaalbare woningen bijgebouwd. Daarvoor moeten bouweisen versoepeld worden, het beleid worden verbeterd en overheden flink zelf investeren. En, ook niet onbelangrijk; de studieschuld mag van de BBB niet meetellen met de hypotheekaanvraag.

Huursector
Bij het toewijzen van huurwoningen moeten mensen met urgentie of ‘lokale binding’ voorrang krijgen. Als je bijvoorbeeld al heel lang in dezelfde stad woont, moet je daar sneller een eigen huurhuis krijgen. De BBB wil ook de regels voor investeerders in betaalbare huurwoningen versoepelen.

Uitbreiden sociale huur
Er moeten zo snel mogelijk weer 30.000 sociale huurwoningen per jaar worden bijgebouwd. Het dubbele van wat er nu wordt gebouwd dus.
Woningcrisis
Er worden extra betaalbare woningen bijgebouwd. Ook voor starters.

Huursector
Huren wordt betaalbaarder. De huurprijzen worden bevroren en huisjesmelkers worden streng aangepakt.

Sociale huur
Er worden meer sociale huurwoningen bijgebouwd.  
Woningcrisis
Voor 2030 worden er bijna een miljoen woningen bijgebouwd. Om starters in hun eigen omgeving een huis te laten vinden, worden onnodige regels afgeschaft. De actuele stand van de studieschuld wordt bepalend wanneer starters een hypotheek aanvragen.

Huursector
Gemeenten kunnen huurwoningen toewijzen aan eigen inwoners. En aan mensen met een vitaal beroep. Daarnaast wordt de positie van starters tegenover huisjesmelkers en beleggers verbeterd.
Woningcrisis
Er moeten 100.000 woningen per jaar bijkomen. Het grootste deel is voor starters en senioren. Bouwen moet duurzamer en betaalbaarder worden.

Huursector
Gemeenten krijgen hulp om malafide verhuurders aan te pakken. De huur mag niet harder omhooggaan dan de inflatie en loonstijgingen.

Sociale huur
30 procent van de huizen die gebouwd worden, zijn bedoeld voor sociale huur. Gemeentes moeten die woningen reserveren voor starters. Als ze genoeg verdienen, stromen ze weer door.
Woningcrisis
Beter gebruik van de panden die we al hebben, kunnen helpen in de woningcrisis. Door op of tegen huizen te bouwen bijvoorbeeld. Verder wordt er volop doorgebouwd.

Huursector
Beleggers betalen belasting over hun verhuurinkomsten. Zo blijven goedkopere koopwoningen betaalbaar voor starters.

Sociale huur
Een nieuwe wet moet zorgen dat sociale huur betaalbaar blijft. Een derde van de huizen die worden gebouwd, zijn bedoeld voor sociale huur.
Woningcrisis
40 procent van de huizen die nieuw gebouwd worden, is bedoeld als sociale koop- of huurwoning. Ook komt er een fulltime Minister van Volkshuisvesting die dit allemaal regelt.

Huursector
De huurtoeslag gaat omhoog. En de huurtoeslag wordt beter gereguleerd. Zo betalen mensen een normale prijs voor een huurwoning.

Sociale huur
Er wordt wettelijk beter vastgelegd wat sociale huur precies is, om zo de wachtrijen te verminderen. Ook worden corporaties financieel gestimuleerd.
Woningcrisis
Er moeten snel meer woningen bijgebouwd worden. Met name voor de middenklasse.

Sociale huur
Van de nieuwe woningen die bijgebouwd gaan worden, mag maximaal 10 procent voor sociale huur zijn. Het aantal sociale huurwoningen moet omlaag.
Woningcrisis
Elk jaar komen er in totaal 100.000 woningen bij. Daar moet de overheid mede voor gaan zorgen.

Huursector
De leeftijdsgrens voor huurtoeslag wordt verlaagd naar 18 jaar. Verder wordt er een maximale huurprijs bepaald om nog meer stijgingen te voorkomen.

Sociale huur
Jaarlijks moeten er 40.000 sociale huurwoningen bijkomen. De inkomensgrenzen voor sociale huur worden verhoogd.
Woningcrisis
Regels afschaffen om zo betaalbare woningen bij te bouwen. En die moeten er een hoop komen. Koophuizen waar het kan, huurhuizen waar dat nodig is.

Huursector
We moeten samenwerken met grote beleggers zodat er meer huurwoningen worden bijgebouwd. Vooral in de grote steden moeten er voor de middenklasse meer huurhuizen bijkomen.

Sociale huur
Door de asielmigratie te beperken, komen er meer sociale huurwoningen vrij. Statushouders krijgen nu namelijk vaak voorrang.  
Woningcrisis
Er moeten snel meer betaalbare woningen worden bijgebouwd. Tweederde van de nieuwe woningen is bedoeld voor sociale huur, middenhuur en betaalbare koop.

Huursector
De huursector moet beter én meer worden gereguleerd. Tegelijkertijd moet de huurprijzen beter worden beschermd tegen stijgingen.

Sociale huur
Er zijn gemeenten die minder sociale huurwoningen hebben dan het landelijk gewenste gemiddelde. Zij moeten bij de bouw van nieuwe wijken 30 procent beschikbaar stellen voor sociale huur.
Woningcrisis
Liever een dak boven je hoofd dan een biefstuk op je bord. De krimp van de veestapel moet ook zorgen voor meer ruimte om betaalbare, groene woningen te bouwen.

Huursector
Huizen zijn om in te wonen, niet om een slaatje uit te slaan. Een nieuw systeem moet zorgen dat de huurprijzen niet onwijs stijgen.

Sociale huur
Sociale huur wordt toegankelijker door de maximale inkomensgrens te verhogen. Ook worden er meer woningen bijgebouwd.
Woningcrisis
Er moet flink bijgebouwd worden. In steden en dorpen een straatje erbij. Vergunningen moeten makkelijker gegeven worden en onnodige regeltjes moeten worden afgeschaft.

Huursector
De huurtoeslag gaat omhoog. Voor de Nederlanders moeten meer middenhuurwoningen bijgebouwd.

Sociale huur
De sociale huur gaat omlaag en de huurtoeslag omhoog. Er moeten ook meer sociale huurwoningen worden bijgebouwd voor de Nederlanders.
Woningcrisis
Een nieuw ministerie van Wonen krijgt de regie over de huisvesting in handen. En maakt een plan voor de bouw van betaalbare en duurzame woningen.

Huursector
Huizen zijn er om in te wonen, niet voor huisjesmelkers om rijk mee te worden. Woningcorporaties komen in handen van huurders. Zodat zij het te zeggen hebben. 
Woningcrisis
Er wordt meer gebouwd, zowel binnen als buiten de stad. Die huizen zijn ook betaalbaar. Procedures en regels worden aangepast om de bouw van een huis makkelijker en sneller te laten verlopen.

Huursector
De stijging in de huurprijzen wordt afgeremd. Tegelijkertijd moet het voor een verhuurder aantrekkelijk blijven om te investeren in nieuwe huurpanden.

Sociale huur

Er worden een hoop nieuwe sociale huurwoningen bijgebouwd. Een jaarlijkse inkomenstoets moet zorgen dat alleen mensen die het écht nodig hebben in een sociale huurwoning zitten. Een nieuwe wet moet ervoor zorgen dat huurders hun sociale huurwoning voor een normale prijs kunnen overkopen.
Woningcrisis
Er moeten echt 1 miljoen nieuwe huizen bijgebouwd worden. En snel en betaalbaar ook. Daar moet een Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor gaan zorgen.

Huursector
Er moeten betaalbare huurwoningen worden bijgebouwd. Daarnaast wordt de huurregulering voor de middenklasse uitgebreid.

Sociale huur
Er worden meer sociale huurwoningen bijgebouwd.

Gelijkheid

Identiteit en gender
Volgens de BBB is iedereen gelijk. Discriminatie op wat voor grond dan ook mag niet. En dus ook op het gebied van identiteit en gender.

Inkomstenbelasting
Het toeslagenstelsel zoals we die nu kennen moet weg. In plaats daarvan wordt er een nieuw systeem ingezet. De eerste 30.000 euro die je verdient is dan bijvoorbeeld belasting- en premievrij is.
Identiteit en gender
Genderidentiteit en genderexpressie worden in artikel 1 van de Grondwet opgenomen. Discriminatie op die gronden wordt dus verboden.

Nationale vrije dagen
Keti Koti op 1 juli, Dia di lucha pa libertat of Dia di Tula en de Onafhankelijkheidsdag van Indonesië op 17 augustus, het opheffen van de Nederlandse Antillen op 10 oktober, de Onafhankelijkheidsdag van Suriname op 25 november en de Arubaanse Dag van het Volkslied en de Vlag op 18 maart worden nationale feestdagen.
Inkomstenbelasting
Het belasting- en toeslagenstelsel moet veranderen. Meer werken wordt daardoor aantrekkelijker.

Nationale vrije dagen
5 mei is een nationale feestdag. Daarom wordt dat voor heel Nederland een vrije dag.
Identiteit en gender
We moeten ervoor zorgen dat het niet de norm wordt om bezig te zijn met je eigen genderidentiteit. De snelle stijging van het aantal jongeren met genderproblemen baart de ChristenUnie zorgen. En daarom wil de partij extra genderzorg bieden.

Inkomstenbelasting
De hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft. En daarmee kan de inkomstenbelasting voor iedereen worden verlaagd.

Nationale vrije dagen
De zondag moet een landelijke vrije dag worden. Dan is er ruimte voor de kerk, familie en ontspanning. En dus niet voor werk.
Identiteit en gender
DENK voert strijdt tegen institutioneel racisme. Ook op het gebied van identiteit en gender.

Inkomstenbelasting
De inkomstenbelasting voor hoge lonen wordt verhoogd. En vice versa.

Nationale vrije dagen
1 juli wordt een nationale vrije dag. Dan wordt namelijk Keti Koti gevierd. Daarnaast worden belangrijke religieuze feestdagen als het Offerfeest, Holi en Jom Kippoer erkend als feestdag.
Identiteit en gender
D66 maakt zich hard voor meer gendergelijkheid en minder discriminatie. Ook op de werkvloer.

Nationale vrije dagen
Bevrijdingsdag en Keti Koti worden nationale vrije dagen.
Identiteit en gender
Mensen moeten beoordeeld worden op hun kwaliteiten. Diversiteitsquota en ‘positieve discriminatie’ horen daar niet bij.

Inkomstenbelasting
Het belastingstelsel wordt simpeler en goedkoper. De eerste 30.000 euro die je verdient is belastingvrij en de btw-prijzen gaan omlaag.
Identiteit en gender
Er moet een eind komen aan institutioneel racisme en genderongelijkheid. Tegelijkertijd moet diversiteit worden bevorderd.

Inkomstenbelasting
De grootste schouders dragen de zwaarste lasten. Als je meer verdient, moet je dus meer belasting gaan betalen.

Nationale vrije dagen
Keti Koti op 1 juli wordt een nationale vrije dag voor iedereen. Bevrijdingsdag op 5 mei ook.
Inkomstenbelasting
Over de eerste 20.000 euro wordt geen belasting betaald. Het inkomstenbelastingsysteem wordt een stuk simpeler.
Identiteit en gender
Het NSC is tegen discriminatie en strijdt voor volwaardige acceptatie van LHBTQI’ers. Op school, op werk en in de samenleving.

Inkomstenbelasting
Het belastingstelsel wordt hervormd. Om te beginnen wordt het laagste tarief bij de inkomstenbelasting verder verlaagd.

Nationale vrije dagen
5 mei wordt een nationale vrije dag.
Identiteit en gender
Je genderidentiteit mag je niet in de weg zitten in een zoektocht naar een huis, baan of stage. Discriminatie wordt aangepakt.

Inkomstenbelasting
Het laagste tarief van de inkomstenbelasting wordt verlaagd. En het hoogste verhoogd.
Identiteit en gender
Gemeentes mogen niet meewerken aan gendermaatregelen. Op scholen wordt ‘genderwaanzin’ verspreid. Daar moeten we vanaf.

Inkomstenbelasting
Ons geld gaat naar onze eigen mensen. De belastingen gaan daarom ook omlaag.
Identiteit en gender
Discriminatie wordt niet geaccepteerd. Ook op het gebied van seksuele geaardheid en gender wordt dat bestreden.

Inkomstenbelasting
De inkomstenbelasting voor iedereen tot en met een modaal inkomen wordt verlaagd.
Identiteit en gender
Er wordt streng opgetreden tegen elke vorm van discriminatie en racisme. Ook wordt er extra aandacht besteed aan de acceptatie van de LHBTIQ+-community.

Inkomstenbelasting
De belasting op werk gaat omlaag. Mensen worden dan gestimuleerd om meer uren te werken. En de middengroepen gaan er zo op vooruit.

Nationale vrije dagen
Op Bevrijdingsdag hoeft niemand te werken. Het wordt dus een nationale vrije dag.
Identiteit en gender
Op school moet er worden lesgegeven over genderdiversiteit. Mensen van welk gender dan ook hebben het recht om zichzelf te zijn.

Inkomstenbelasting
Alle toeslagen, heffingskortingen, aftrekposten, premies en ga zo maar door gaan de deur uit. De inkomstenbelasting gaat op de schop.

Nationale vrije dagen
Keti Koti wordt een nationale feestdag. Op 1 juli zijn we daarom allemaal vrij.

Klimaat

Vliegen
In plaats van een korte afstandsvlucht wordt er gewerkt aan goede internationale bus- en treinverbindingen. Verder moet de luchtvaart zo snel mogelijk innoveren om schoner te worden.

Opwarming aarde
Als samenleving moeten wij gebruik kunnen maken van betaalbare én duurzame energie. Volgens de BBB heeft dát de grootste impact op de opwarming van de aarde. Het bijbouwen van nieuwe kerncentrales hoort daar dus ook bij.
Vliegen
Er komt btw en accijns op kerosine. En er wordt gewerkt aan een Europees spoornet, zodat korteafstandsvluchten onnodig worden.

Betaalbaar OV
Het openbaar vervoer wordt geheel gratis. En vanaf 2030 volledig elektrisch.

Opwarming aarde
Er wordt per direct een klimaatcrisis uitgeroepen. In 2025 moet de uitstoot van broeikasgassen 75 procent lager zijn dan in 1990. In 2030 stoten we niks meer uit.
Vliegen
Belasting op kerosine wordt binnen Europa geregeld. Privéjets moeten wel vliegbelasting aan Nederland gaan betalen. Schiphol krimpt en nachtvluchten zijn verleden tijd. De luchtvaart moet duurzamer en stiller.

Betaalbaar OV
Net als in onze buurlanden, moet ons openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar blijven. Daarvoor wordt veel geld uitgetrokken.

Opwarming aarde
Voor een duurzame toekomst moeten kleine kerncentrales worden gebouwd. Ook wil het CDA groene industriepolitiek invoeren. Met de grootste vervuilende bedrijven worden dan afspraken gemaakt. En subsidies moeten stimuleren om groenere keuzes te maken.
Vliegen
Meer met de trein, minder met het vliegtuig. Vliegbelasting gaat de lucht in. Het vliegtuig mag alleen gepakt worden als het echt niet anders kan.

Betaalbaar OV
Voor specifieke producten moet de btw verlaagd worden naar nul procent. Daar is het openbaar vervoer er één van, wat tickets voor de trein en bus ook meteen een stuk goedkoper maakt. Spitstarieven, overstaptarieven en andere extra kosten verdwijnen.

Vervuiler betaalt

De vervuiler betaalt meer belasting en draaien op voor andere kosten. Het reinigen van het grondwater of gezondheidskosten van omwonenden bijvoorbeeld. Ook automobilisten gaan meer betalen voor het gebruik van hun auto.
Vliegen
Vliegen op korte afstand wordt duurder. Ook de vliegbelasting gaat omhoog. Het openbaar vervoer wordt de goedkopere optie.

Betaalbaar OV
Met een nieuw klimaatticket kun je voor een vast bedrag elke maand onbeperkt met de trein reizen. Zo wordt het openbaar vervoer toegankelijker.

Vervuiler betaalt
De vervuiler gaat meer betalen. Voor het gebruik van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld.
Vliegen
De vliegtaks moet worden afgeschaft. Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in het verduurzamen van de sector.

Betaalbaar OV
Het OV wordt goedkoper en voor bepaalde groepen zelfs gratis. Denk aan lage- en middeninkomens bijvoorbeeld.

Vervuiler betaalt
De vervuiler betaalt de rekening. Het grote bedrijfsleven dus. De burger moet vooral tegemoetgekomen worden.
Vliegen
De vliegbelasting moet worden afgeschaft. In de Noordzee moet een extra vliegbasis worden aangelegd.

Betaalbaar OV
De spitsheffing in het openbaar vervoer wordt verboden. Het ov moet betaalbaar zijn voor iedereen.

Opwarming aarde
Klimaatbeleid, stikstofbeleid en duurzaamheid? Dat bestaat bij Forum voor Democratie niet. De kolencentrales worden weer geopend, in Groningen wordt weer naar gas geboord en er moeten twee nieuwe kernreactoren komen.
Vliegen
Eerst treinen, dan vliegen. Er wordt een vliegbelasting ingevoerd. Hoe meer je vliegt, hoe meer je betaalt.

Betaalbaar OV
Met een Klimaatticket kun je voor 49 euro per maand onbeperkt reizen. Voor mensen met een laag inkomen wordt geëxperimenteerd met gratis OV.

Opwarming aarde
In 2030 hebben we onze CO2-uitstoot met 65 procent verminderd. In 2040 zijn we klimaatneutraal. De aarde moet leefbaar blijven voor ons, maar ook voor de generaties die nog gaan komen.
Vliegen
We moeten investeringen stimuleren die ervoor zorgen dat vliegen minder negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. In Groningen gaan we bijvoorbeeld kijken of waterstofluchtvaart een oplossing is. De vliegbelasting moet eruit.

Betaalbaar OV
De spitsheffing is verleden tijd. Er moet geld vrijgemaakt worden om het openbaar vervoer beter te maken, vooral in de landelijke gebieden.

Opwarming aarde
Voor een schoner milieu moeten aanpassingen gedaan worden in ons energiegebruik. Door voor honderd procent voor kernenergie te kiezen bijvoorbeeld. JA21 noemt zichzelf liefkozend ‘de kernenergiepartij bij uitstek’.
Vliegen
Er moet btw op vliegtickets, accijns op kerosine en een afstandsafhankelijke vliegbelasting komen. Innovaties op het gebied van waterstof en elektrisch vliegen worden gestimuleerd.

Betaalbaar OV
Reizen in de spits moet aantrekkelijker worden gemaakt, dus de spitsheffing moet eruit. Er moet een ticket worden opgezet waarmee je voor een bepaald bedrag per maand onbeperkt door het heel land kan reizen.

Vervuiler betaalt
Het ‘de vervuiler betaalt-principe’ wordt breder toegepast in de vorm van belastingen, accijns en andere prijsverhogingen.
Vliegen
Minder vliegen, meer treinen. De luchtvaart in Nederland krimpt én wordt duurder door een vliegtaks. Hoe vaker je vliegt, hoe meer je betaalt.

Vervuiler betaalt
Fossiele subsidies worden afgeschaft. De belasting op CO2 wordt verhoogd. Voor alle broeigassen en sectoren wordt betaald.

Opwarming aarde
De opwarming van de aarde moet beperkt worden tot 1,5 graden Celsius. In 2030 zijn we helemaal klimaatneutraal. Met een nieuwe Burgerraad worden inwoners ook betrokken bij het klimaat.
Vliegen
Nederlanders moeten betaalbaar kunnen vliegen op onze eigen luchthavens. De vliegtaks wordt daarom afgeschaft.

Betaalbaar OV
Het openbaar vervoer moet betaalbaar en veilig zijn. In spitsuren moeten er voldoende treinen en zitplaatsen beschikbaar zijn.

Opwarming aarde
De Klimaatwet, het Klimaatakkoord en andere klimaatmaatregelen gaan direct door de shredder. Dat is alleen maar geldverspilling.
Vliegen
De vliegtaks voor veelvliegers wordt verhoogd. Vliegreizen over korte afstanden mogen niet goedkoper zijn dan reizen per trein.

Betaalbaar OV
De btw op openbaar vervoer wordt geschrapt. En zo wordt het ov automatisch goedkoper.

Vervuiler betaalt
Subsidies voor fossiele brandstoffen worden stilgezet. Vervuilende bedrijven moeten een CO2-heffing gaan betalen. De energiebelasting van grootgebruikers gaat omhoog.
Vliegen
Er gaat schoner gevlogen worden. Door ruimte te geven aan innovaties, zal vliegen uiteindelijk een stuk duurzamer worden.

Betaalbaar OV
Het ov moet betaalbaar blijven. Al die verschillende tarieven mogen reizigers niet zomaar op kosten jagen.

Opwarming aarde
De VVD wil hard tegen klimaatverandering optreden, zowel landelijk als in de EU. In 2050 heeft Nederland een CO2-redcutie van 100 procent gehaald. Net zoals dat is afgesproken in de Klimaatwet.
Vliegen
Fossiele korteafstandsvluchten worden geschrapt en privéjets worden verboden. De vliegbelasting gaat omhoog. En er wordt geïnvesteerd in duurzaam vliegen.

Vervuiler betaalt
De vervuilers gaan meer betalen. Belastingen en accijns gaan omhoog en de subsidie voor fossiele brandstof verdwijnt.

Opwarming aarde
De meest vervuilende fabrieken moeten hun deuren sluiten. Ze mogen weer openen als ze duurzaam zijn. In 2040 moet Nederland klimaatneutraal zijn.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.