BNNVARA

Wij zijn voor

Test je kennis over Pride! Doe mee met de Pride Test op maandag 2 augustus, 20.15 uur, NPO 3.

Tijd om vogels te tellen. Hoe staat de natuur ervoor?

24 jan 2020
  •  
leestijd 2 minuten
bird-1045954_640
We gaan dit weekend weer massaal vogels tellen in de achtertuin. Het klinkt misschien wat suf maar het is waardevolle informatie. Zo weten we namelijk hoe het met ons ecosysteem gesteld is en welke (vogel)soorten het moeilijk hebben. 
Ecosystemen en haar biodiversiteit zorgen voor voedsel, schoon water, het reguleren van het klimaat en het beheersen van ziektes. Het is cruciaal voor het voortbestaan van onze planeet en voor ons als inwoners dat dit in tact blijft. Maar, onze ecosystemen en biodiversiteit worden sneller dan ooit uitgeput en vernietigd.
Hoe stoppen we de achteruitgang?
Veel soorten worden momenteel met uitsterven bedreigd. Is die achteruitgang van biodiversiteit nog te stoppen en hoe moeten we dat doen? Oftewel; hoe zorgen we ervoor dat we de soortenrijkdom op peil houden, zodat we de leefbaarheid van de planeet kunnen garanderen? Dat wordt in het rapport over mondiale biodiversiteit besproken. Het document zet de feiten op een rij over de natuur en ecosystemen in de wereld. Het rapport beoordeelt de redenen voor de dramatische achteruitgang van de natuur en schetst een aantal toekomstscenario's. Bovendien geeft het handvatten om de afname van soortenrijkdom te stoppen.
Een mijlpaal voor de natuur
Een mijlpaal voor de natuur dus. Het document vormt de leidraad bij de grote internationale Natuurtop die volgend jaar in Peking gehouden wordt. De bedoeling is dat op deze conferentie een akkoord gesloten wordt. Dat is vergelijkbaar met het Parijsakkoord, maar dan voor de natuur. Niet gek, want het panel van beleidsmakers en wetenschappers die het rapport hebben samengesteld, worden vergeleken met het IPCC, de club die schuilt achter alle klimaatrapporten. De groep beleidsmakers en wetenschappers die het hebben samengesteld is het 'Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services' (IPBES). Het is een onafhankelijk orgaan tussen verschillende overheden. In 2012 werd de groep gevormd door meer dan 130 verschillende landen en een aantal VN organisaties.
De natuur onverminderd bedreigd
Het IPBES heeft als doel om de wetenschap over de staat van de natuur en de beleidsmakers dichter bij elkaar te brengen. Op die manier willen ze een bijdragen leveren aan het beschermen en duurzaam gebruiken van biodiversiteit en ecosystemen. In 2005 werd ook een rapport uitgebracht. Of er sinds dat rapport iets is veranderd is de vraag. Het is waarschijnlijk dat de conclusie zal zijn dat de natuur onverminderd bedreigd wordt, ondanks eerdere afspraken die tot herstel en bescherming hadden moeten leiden.
Kijk/lees/luister verder
Vroege Vogels, zondag 5 mei, NPO Radio 1, 7:00 uur
Afbeelding van homecare119 via Pixabay

Meer over dit onderwerp