Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Transcriptie - De stemming in Ter Apel

TIJDCODE
WIE/WAT
TEKST
00.18
[caption]
Zembla
Man
We hebben toch een schitterende gemeente.
Man
Dat vind ik ook ja.
Man
We willen het ook zo houden, toch?
Man
Tussen de zestig en de honderd winkeldiefstallen per week he.
Man
Ja dat is, dat kan toch niet?
Vrouw
Nee dat kan niet.
Man
Dat roepen we al 2,5 jaar en daar is nog nooit wat mee gedaan.
voice-over
Ter Apel heefteen roerig jaar achter de rug met veel overlast van asielzoekers.
Vrouw
Alle veiligheid is weg, wat je je maar voor kan stellen. Alles is weg. In alle opzichten.
Man
Ga dan gewoon terug naar je eigen land. En ga daar een beetje de boel op stelten zetten. Maar niet hier.
Int.
Zijn die problemen toen ook serieus genomen door de gemeente?
Man
Nee. Nee.
voice-over
De burgemeester zet extra politie in en er komt cameratoezicht.
Man
Pas als je er veel media bij haalt en je zet ze met de kloten voor het blok, een beetje grof gezegd, dan wordt er actie ondernomen.
voice-over
Over twee weken opent staatsecretaris Dijkhof het nieuwe asielzoekerscentrum in Ter Apel. Nog tenminste 30 jaar blijft het Groningse dorp hiermee de asielhoofdstad van Nederland.
Vrouw
En daar zijn we met z’n allen heel, heel trots op.
voice-over
Bij de Tweede Kamer verkiezingen wordt de PVV in Ter Apel de grootste partij.
Man
Nee, daar kijk ik niet van op. Ik had dat eerlijk gezegd al een beetje voorspeld, zoiets.
Vrouw
Er zijn toch mensen die heel negatief denken over het AZC of over asielzoekers.
voice-over
Zembla onderzoekt: is er nog draagvlak in Ter Apel voor de opvang van vluchtelingen.
01.51
[caption]
De stemming in Ter Apel
Stem
nou jongens, ogen dicht!
Stem
Zo! Er mag wel meer karbiet in.
[caption]
Ter Apel, 31 december 2016
[caption]
Wim Eilert, gemeenteraadslid PvdA
Eilert
Dit is traditie, naast het eten van Spekke Dikke en gaan de jongelui ook overdag karbiet schieten. Eigenlijk de kleinste die het deed, is mijn zoon. Die is 17 jaar. Leert voor timmerman.
voice-over
Het is voor de Ter Apelers een onrustig jaar geweest. Ze hopen dat in 2017 de rust zal terugkeren in het dorp.
Eilert
We hebben hier natuurlijk al heel lang een asielzoekerscentrum staan, het grootste van Nederland staat hier. En dat is jaren is dat eigenlijk gewoon vrij goed gegaan. Het afgelopen jaar is het wat onrustiger geweest in ieder geval. En dat heeft toch onder andere voor wat meer inbraken, intimidatie ,diefstal gezorgd. Dat tekent wel een beetje het jaar.  
En dat doet natuurlijk iets met de mensen. Daar waar de verhouding jarenlang vrij goed was zie je nu dat mensen daar toch kritischer tegenover gaan staan.
[caption]
Harrie Siemers, burger preventie team
Siemers
Inbraken, diefstal, intimidaties. Eh.. ja noem maar op. In de winkels jatten ze alles maar bij elkaar. Het dorp dat gaat gewoon naar de Filistijnen zo.
[caption]
Leontien Kompier, burgemeester
03.17
Burgemeester
2016 was rustiger dan 2015. Toen hadden we natuurlijk die enorme , in 2016 [?] was dat veel en veel minder. Maar ja toen kregen we ineens halverwege het jaar de lastige asielzoekers.  Die kwamen [?] in de buurt van het asielcomplex wonen en lastig vielen met door tuinen lopen, nar binnen kijken en vervelend gedrag vertonen. Nou ja waardoor mensen zich  eigenlijk niet echt meer veilig voelden in hun eigen huis.
Er wordt heel wat afgestoken.
burgemeester
Gelukkig nieuwjaar allemaal he.
[caption]
Eenvandaag 10 december 2016
presentator
Overlast door zogenaamde kansloze asielzoekers. Winkeldiefstal, agressief gedrag of zakkenrollerij. Marokkaanse en Algerijnse asielzoekers maken zich daar schuldig aan.
[caption]
Eenvandaag, 30 november 2016
Presentator
Ze maken zo goed als geen kans op een verblijfsvergunning maar zorgen wel voor overlast.
Vrouw
Als ondernemer zijnde zijn we er een beetje moe van om iedere dag 5, 6, 7 misschien wel 17, misschien wel 20 keer daar naartoe te moeten.
Int.
Waar naartoe?
Vrouw
Naar de politie, om aangifte te doen.
[caption]
Powned, 25 november 2016
Int.
Hoe kan het nou dat hier al jarenlang een AZC is en dat het momenteel zo uit de hand loopt?
Man
Dat er veelal mensen ook uit andere landen komen die niet uit oorlogsgebieden komen. En dat zijn in mijn beleving toch vaak mensen die hier komen, ja rotzooi trappen.
Wolthof
Nou we hebben ooit eens een keer als grap gezegd van joh eigenlijk is dit de asielhoofdstad van Nederland. Iedereen kent Ter Apel.
[caption]
Henk Wolthof, unitmanager COA
Ook in de wereld, ja komen wij op allerlei kaarten en routes, ja vluchtroutes voor. ja eindstation Ter Apel.
voice-over
Op zo’n drie kilometer van het drop staat het asielzoekerscentrum dat Ter Apel beroemd heeft gemaakt. Het complex is al 16 jaar het aanmeldcentrum van Nederland. Elke asielzoeker start hier zijn procedure. Het centrum is ook de belangrijkste werkgever in de regio.  
05.36
Juf
Wat gaan we leren? Wij gaan deze woorden gaan we leren En weten jullie nog van de vorige keer? Wie weet nog wat het is? Ibrahim, wat is dit?
Ibrahim
Appel
Juf
Een appel. Heel goed. Lekker?
Ibrahim
Ja.
Juf
Goed zo.
[caption]
Marjolijn Oodting, onderwijzer
Oodting
Ik geef hier les en ik ben muziek coördinator. En ik werk hier inmiddels 7 jaar alweer.
Int.
En waar woont u?
Oodting
Ik woon hier in Ter Apel. Ja. En ik heb mijn baan te danken aan deze school. Omdat deze er is. Ik heb heel veel affiniteit met deze kinderen, zijn echt heel lief. Ja ik ben blij dat ze hier zijn.
[caption]
Inge Westerbeek, onderwijzer
Westerbeek
Kinderen die hier binnenkomen zijn het Nederlands onderwijs niet gewend en soms zijn ze al helemaal geen onderwijs gewend. Het is enorm leuk. Ik haal hier heel veel voldoening uit.
Int.
En waar woont u?
Westerbeek
Ik woon zelf in Ter Apel.
Juf
Goed zo!
Westerbeek
Vroeger [?] spannend. Dan lopen er gekleurde mensen in het dorp en daar hoor je wel eens wat vervelende verhalen over. Maar dat komt dan voornamelijk omdat je er zelf nog nooit bent geweest en geen goed beeld ervan hebt.
Oodting
Wat wij hier kunnen doen voor deze kinderen dat doen we en met heel veel liefde.
06.49
Int.
Hoe belangriljk is dit centrum voor Ter Apel?
[caption]
Wim Eilert, gemeenteraadslid PvdA
Eilert
Ja heel belangrijk natuurlijk. Het geeft een enorm stuk werkgelegenheid hierin de regio, dus in de, in onze gemeente zelf, Vlagtwedde, maar ook daarbuiten. We zitten van oudsher al in een vrij moeilijk gebied hier, werkgelegenheid ligt echt niet voor het oprapen.
[caption]
KRO Brandpunt, 29 mei 1994
Demonstranten
..ter Apel..  [?] ter Apel.
Spreker
Wilt u de voorgenomen beslissing tot sluiting van MB Nederland BV in Ter Apel ongedaan maken?
voice-over
De klap komt hard aan in het dorp als de puzzel- en spelletjesfabrikant MB in 1994 haar deuren sluit.  Meer dan150 mensen komen op straat te staan omdat het bedrijf de productie verplaatst naar lage lonen landen.
Man
Dollars, daar interesseren we ons voor. Voor het personeel, werknemers, geen boodschap dus aan. Daar heb je dan voor gewerkt. 33 jaar lang. Afschuiven. 50 jaar. Sodemieter maar op.
Eilert
Toen het dicht ging is dat natuurlijk toch voor veel mensen een klein drama geweest want die kwamen opeens zonder werk te zitten. Zowel mijn vrouw als mijn vader die hebben daar gewerkt. Ja. Toen was het gebeurd. Afgelopen. En dan moet je naar een andere baan gaan zoeken. 
[caption]
KRO Brandpunt 19 juni 1994
Nieuwslezer
Deze week kreeg de bevolking van Ter Apel opnieuw een klap te verwerken. Het NAVO depot in het drop moet docht. 230 mensen verliezen daardoor hun baan. De werkloosheid in het dorp stijgt daardoor tot een recordhoogte van 30 procent.
Eilert
Ja, moeilijke tijd. En wat ik al zei, van oudsher al een moeilijke regio waar niet bedrijven zich zomaar vestigen. En dan is dat gewoon een enorme klap.
[caption]
Twee Vandaag, 9 november 1996
voice-over
Vluchtelingen brengen nieuw werk naar het Groningse dorp. Op het terrein van het oude NAVO depot verrijst in 1996 een vertrekcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
[caption]
NOS journaal, 30 september 1998
voice-over
Meer banen komen er als 2 jaar later staatssecretaris Cohen van justitie samen met de burgemeester van Ter Apel op het terrein een gevangenis opent voor illegale vreemdelingen. Blij is Ter Apel met de nieuwe banen. Maar wennen is het wel, die vluchtelingen in het dorp.
[Caption]
Ikon Een ander gezicht,  23 oktober 1997
09.07
pastor
Ze zeggen dat asielzoekers hier niet horen. Waarom horen ze hier dat niet?
Meisje
Nou omdat, omdat ze…ze komen uit andere landen, ze hebben ook een andere cultuur. Ze doen anders.
Meisje
Sommigen nemen de fietsen wel mee.
Pastor
Sommigen nemen een fiets, jij zegt het heel goed. Sommigen nemen een fiets. Maar ik heb heel vaak gehoord, asielzoekers zijn dieven. Dat wil zeggen dat ze allemaal een fiets nemen.
[caption]
Griet van Coillie, voormalig pastor
Van Coilllie
Het dorp Ter Apel kende tot dan toe amper vreemde culturen of kleurlingen die in het straatbeeld en ineens veranderde dat wel drastisch.
voice-over
De Belgische theologe Griet van Coillie werkt in die jaren als pastor bij de katholieke kerk van Ter Apel. Zij raakt betrokken bij de hulp aan vluchtelingen maar ze merkt dat veel parochianen en dorpelingen liever afstand houden.
Van Coillie
Eigenlijk hebben wij er ons niet direct mee gemoeid, tot een bepaald moment, ik weet het nog goed, het was een tweede pinksterdag, dat er een groepje asielzoekers bij ons aan de bel trok. En heel duidelijk vroeg om onze hulp, onze steun. Ze wisten ook dat het de bedoeling was dat ze binnen de 3 maanden zouden uitgezet worden dus ze waren heel bang.
Vrouw
Ben je bang om terug te gaan?
Meisje
Ja. ja
Vrouw
Waarom?
Meisje
Ja als ik terug naar Armenie ga, dan doen ze mij dood.
Van Coillie
Dus we vonden dat toch wel een heel schrijnende situatie en we praatten daar ook over in de parochie. En we hadden zo het idee van nu komt de toets he Nu krijgen we op ons pad mensen in nood. Dus ik was eigenlijk in de veronderstelling dat mensen eigenlijk heel enthousiast zouden meedoen om mensen daar te gaan bezoeken. Maar dat bleek niet direct niet zo het geval.
11.03
Man
Je bent hier soms op vakantie in je eigen Trobel.
Int.
Wat is Trobel?
Man
Ter Apel.
Int.
Oh..
Man
Ja.
Van Coillie
Ik denk dat ze ervaren werden toch wel als een bedreiging van de harmonie die er tot dan toe in zo’n rustig dorp was. Het onbekende ook. Onbekend is onbemind dus.
Man
Maar je hebt ze in alle kleuren ook ja. Chinezen,  zwarten, Marokkanen. Dus dat zegt niks. En dat is ’t ook niet
Int.
Maar wat is het dan wel?
Man
Ja net wat ik zegt dat met dat eh met nou dat er veel te veel  komen. Want je kunt hier niet meer fatsoenlijk op Ter Apel lopen. ’t Is allemaal zwart.
Van Coillie
Dus toen ik eens in een preek daar iets over zei, toen stond de wethouder ostentatief op en liep de kerk uit. En toen is daar ook veel over geschreven in de plaatselijke pers.
Man
Ze moet zich niet met die asielzoekers bemoeien. Dat is haar taak toch niet. Dat is de taak van de regering toch. he?
Van Coillie
De sfeer werd steeds spitsiger en het parochiebestuur heeft toen op een bepaald moment duidelijk gezegd, dit willen we niet meer. Dus ofwel doe je je deur dicht voor de asielzoekers ofwel kan je gaan. En dan was voor ons de keuze heel snel gemaakt. Dan gaan we. Want ik kon niet authentiek preken over het evangelie, als je de deur moet dichtdoen voor asielzoekers.
Eilert
Tuurlijk is er in beginsel wel wat argwaan he, vluchtelingen et cetera, het is nieuw. Maar je ziet natuurlijk dat in de loop van de jaren, we hebben natuurlijk al heel lang met dat centrum te maken hier in Ter Apel, maar in de loop van de jaren is dat draagvlak voor dat centrum steeds meer gegroeid.  
voice-over
Meer dan duizend mensen werken er nu op het asielcomplex dat sinds 2001 ook het aanmeldcentrum van Nederland is. De afgelopen jaren is er druk gebouwd. Voor 80 miljoen euro is er een nieuw complex neergezet met woningen, een eigen medische post en een school.
In totaal is er ruimte voor maximaal 2000 vluchtelingen.
13.22
Wolthof
Hier wonen  8personen. ’t Is sober maar wel heel degelijk en dat gaat op zich prima.
[caption]
Henk Wolthof, unitmanager COA
Wolthof
Mensen zijn zeer tevreden over de woonruimtes.  
[Caption]
Leontien Kompier, burgemeester
Burgemeester
Het is vooral een economische factor. Het is de grootste werkgever. 1100 fte die hier in Ter Apel werken en dat is niet alleen een lokale maar echt een regionale werkgelegenheidsfactor.
voice-over
Het winkelaanbod is in Ter Apel riant voor een dorp met nog geen 9000 inwoners. In het centrum zijn 4 grote supermarkten.  
Int.
Wat betekenen de asielzoekers voor u?
[caption]
Harry Stuulen, Jumbo
Stuulen
Ja meer omzet. Het is moeilijk in percentages of in omzet uit te drukken maar we zien gewoon natuurlijk heel veel klanten, vanuit t asielzoekerscentrum die hier boodschappen doen. Dus wat dat betreft zijn we er heel blij mee.
Int.
Het is goed voor de handel.
Stuulen
Het is goed voor onze handel, absoluut. Er zijn helaas ook minpunten. En de grootste overlast voor mij is uiteraard winkeldiefstal. Maar absoluut overwegend positief omdat het gewoon ja voor mij ook een omzetstroom is, dus ja, en ik zie het als een van de wijken van Ter Apel.
voice-over
Sinds 2001 zijn er een kleine 300.000 asielzoekers via dit kleine dorp naar Nederland gekomen Zomer en winter kom je ze tegen. Langs het kanaal dat naar het centrum gaat. Het asielcentrum is de motor voor de lokale economie en brengt werkgelegenheid ,een florerend winkelcentrum, en extra geld voor leuke dingen in de gemeentekas. En dat wordt door de bevolking gewaardeerd. Maar draagvlak komt te voet en gaat te paard.
[caption]
Wim Eilert, gemeenteraadslid PvdA
Eilert
Op het moment dat er onrust ontstaat, door wat dan ook, winkeldiefstal, inbraak et cetera, dan zie je natuurlijk heel snel dat draagvlak onder de bevolking ook afnemen .
Beveiliger
Hoi.
man
Hallo.
Beveiliger
Hoe gaat ‘ie?
Man
Wel goed
Beveiliger
Het wordt al rustiger op de markt of niet?
Man
Ja heel rustig.
voice-over
Harry Siemers en Heinie Ter Veen zijn de drijvende krachten achter het burgerpreventieteam. In 2014 opgericht met als belangrijkste doel de veiligheid in Ter Apel vergroten.
Beveiliger
Hallo. Smile.
voice-over
Al snel zijn er zo’n 30 actieve vrijwilligers die regelmatig door de straten van het dorp gaan als ogen en oren van de politie.
15.36
Ter Veen
We maken ons rondje door het dorp heen. Hier en daar even kijken of het allemaal goed gaat. Geen problemen zijn.  Rondlopen om te voorkomen dat er wat gebeurt.
[caption]
Heinie ter Veen, burger preventie team
Ter Veen
Dat was de opzet. Het had überhaupt niks met het asielzoekerscentrum te maken. Maar op een gegeven moment werden we ook gevraagd door de middenstand van kunnen jullie ook eens bij ons komen. Nou toen bleek dat er nogal wat winkeldiefstallen werden gepleegd. Nou wij hebben gezegd tegen de winkeliers, nou je moet aangifte doen. Want dat deden ze niet. Nou ja toen wij met inventariseren bezig waren, zijn we wel behoorlijk geschrokken. Want dat loog er niet om. Als je op zo’n dorpje als Ter Apel praat over tussen de 60 en 100 winkeldiefstallen per week, dat zijn er nogal wat.
Winkelier
Een mooi stapeltje hier.
Ter Veen
Een stapeltje aangiftes. Oh oké.
Ter Veen
We kunnen niet alles maar weg laten jatten en er niks aan doen. daar moet wat aan gebeuren. Dat is gewoon een slecht  teken. Dat iedereen die hier maar binnenkomt denkt van nou ik kan maar naar de winkel toe en ik jat gewoon alles bij mekaar. Dat kan toch niet? En het zijn niet de echte asielzoekers, die komen keurig netjes betalen. Maar er zijn gewoon een hoop die jatten alles aan mekaar. Maar die hebben niks te verliezen. Maar ze moeten toch weer terug. Ze kunnen hier niet blijven. Dus bam.
Langzamerhand kwamen we er wel  achter dat het een grote groep mensen waren die uit met name de Oostbloklanden kwamen. En dat waren geen asielzoekers. Die kwamen hier puur het geld. Want toen bestond er nog een soort oprotpremie, dat als je hier kwam en je ging weer terug, kon je geld mee krijgen. Ja, dat was de reden dat ze hier kwamen. Gewoon zorgen dat je geld binnenkrijgt, dan ga je weer weg.  
Maar terloops waren ze ook nog druk bezig met het stelen in allerlei winkels, hier in het dorp.  Bij burgers zijn er ook genoeg dingen gebeurd. Met name rond de toegangswegen naar het AZC. We hebben menig keer mensen op laten pakken door de politie. ’s Avonds, ’s nachts. Van jongens haal ze op want ze zijn stomdronken en ze veroorzaken enorm veel overlast in de buurt.
17.35
Eilert
Niemand snapte dan wat die mensen hier ook doen he, want die komen niet uit een oorlogsgebied.
Burgemeester
Nou ja dat is een beetje als je de poort van Nederland bent, dan krijg je allerlei mensen binnen en ook mensen die eigenlijk ja hier geen recht hebben op asiel maar die wel in die tijd nog gebruik zouden kunnen maken van bepaalde regelingen uit het rijk.
[caption]
Henk Wolthof, unitmanager COA
Wolthof
Je had echt een heel duidelijke aanzuigende werking, dat mensen hier kwamen. Wanneer ze zouden vertrekken zouden ze een bedrag meekrijgen. Zo kan een betrekkelijk kleine groep die kan het toch heel erg verpesten voor de grote massa.
Int.
Zijn die problemen toen serieus genomen door de gemeente?
Ter Veen
Nee. Nee. Ik vind niet dat ze het serieus hebben genomen, ondanks dat we meerdere malen erop gehamerd hebben van jongens doe er nou wat aan want dit loopt niet goed. Dit gaat niet goed.
Man
Goeiemiddag.
Winkelier
En vanuit met name de handelsvereniging is toen heel erg gelobbyd ook bij de gemeente. Alleen is het niet heel erg, in onze ogen niet heel erg serieus genomen. We kregen niet echt de indruk dat het, ja hoog op het prioriteitenlijstje stond van de bestuurders op dat moment.
[Caption]
Wim Eilert, gemeenteraadslid PvdA
Eilert
Er werd niet stevig genoeg gereageerd. Het leek alsof het wat gebagatelliseerd werd in het begin .En dat kan natuurlijk niet. Want de problemen waren er wel degelijk. En ik denk dat de winkeliers gelijk hebben als ze zeggen dat er gewoon sneller had moeten worden ingegrepen destijds.
Int.
Heeft u de problemen onderschat?
[caption]
Leontien Kompier, burgemeester
Burgemeester
 Nou ja weet je, het zeg maar het goed in kunnen schatten van welke groepen precies problematisch zijn. Om  dat goed te onderkennen heb je ook weer bewijsmateriaal nodig. Dus we hebben ook in het begin in de politiecijfers kon ik het niet  terugzien dat er echt veel overlast was. Dus we hebben ook uiteindelijk de ondernemers maximaal uitgedaagd om de overlast te melden Om aangifte te doen.
Wolthof
We hebben heel snel met de gemeente, met politie geschakeld maar ook met het ministerie, dat die terugkeerregeling afgeschaft is toen. Waardoor het weer rustig werd. Maar je merkt, dat blijft best wel even hangen bij de mensen en dat weet iedereen nog te vertellen. En ook ons draagvlak he, wat we met  elkaar hebben opgebouwd, kan door zo’n klein groepje heel erg verpest worden.  
voice-over
De rust keert terug in Ter Apel. Maar burgers en winkeliers zijn teleurgesteld in de gemeente. Ze vinden dat hun klachten niet serieus zijn genomen. Wel krijgt het dorp begin 2016 weer een volledig bemand politiebureau. Tot dan toe was het bureau vooral een uitvalsbasis voor wijkagenten.
[caption]
Johannes Koeman, politie
20.06
Agent
Wij zijn als politie zijn we duidelijk opgeschaald. En we hebben gezorgd voor 24/7 surveillances. Elke dag politie, vanaf de politiepost in Ter Apel. Dus meer zichtbaar aanwezig op straat. Een extra wijkagent die aanspreekpunt is voor de winkeliers. Die ook dagelijks zichtbaar aanwezig is in het dorp. Ik denk dat we op het juiste moment hebben opgeschaald.
Beveiliger
We hebben toch een schitterende gemeente.
Meneer
Dat vind ik ook.
Vrouw
Prachtig.
Beveiliger
We willen het ook zo houden. Toch?
Meneer
Tussen de zestig en de honderd winkeldiefstallen per week. Dat kan toch niet?
Vrouw
Nee dat kan niet.  
Beveiliger
Dat roepen we al 2,5 jaar en daar is nooit wat mee gedaan. En nu is er extra politie en nu kan het wel. En de politiek klopt zich op de borst: ‘Kijk wat wij gedaan hebben.’ Nee, je komt er niet mee weg. Je hebt het nooit geregeld. Je hebt het alleen maar geregeld omdat wij in de bres sprongen omdat er wat gedaan moest worden.
20.59
[caption]
NOS journaal, 5 december 2016
Nieuwslezer
In Ter Apel in Groningen wordt cameratoezicht ingevoerd. De plaat s kampt met overlast van asielzoekers uit de opvanglocatie.
[caption]
NOS journaal, 5 december 2016
Nieuwslezer
Met name jonge Noord-Afrikaanse mannen zorgen voor problemen.
voice-over
Halverwege 2016 wordt Ter Apel opnieuw opgeschrikt door overlast van asielzoekers. En het is weer het burgerpreventieteam dat alarm slaat.
Eilert
Toen we zagen dat er weer een toeloop was uit veilige landen he, Tunesië , Marokko, en we zagen dus weer het aantal winkeldiefstallen maar ook het aantal woninginbraken zagen we weer stijgen.
[caption]
Powned, 25 november 2016
Vrouw
Alle veiligheid is weg, wat je je maar voor kan stellen. Alles is weg.
Vrouw
Ze gingen dus verschillende huizen in. Aanbellen. Niemand thuis, kwamen ze achterom.
Man
Ga dan gewoon terug naar je eigen land en ga daar een beetje de boel op stelten zetten maar niet hier.
[caption]
Henk Wolthof, Unitmanager COA
Wolthof
Winkeldiefstallen. Zakkenrollerij. Maar ook wel op het terrein intimidatie van het personeel.
[caption]
Leontien Kompier, burgemeester
Burgemeester
Nog nooit eerder hadden we dat meegemaakt. Het personeel van het COA zegt, we hebben dit nog nooit eerder meegemaakt. Vervolgens heeft daar Groningen last van, Delfzijl en Weert, Venlo, noem het maar op. Overal waar mensen geplaatst worden was ‘t diezelfde groep die voor overlast zorgde.
[caption]
Wim Eilert, gemeenteraadslid PvdA
Eilert
En toen hebben we ook gezegd van er moet gewoon ingegrepen worden. ER moeten nu maatregelen genomen worden. Vergaande maatregelen om te zorgen dat dit ophoudt.
voice-over
Pas in december 2016 komt de gemeente met maatregelen. Cameratoezicht en meer politie. Veel te laat, vinden boze burgers. Weer hebben ze het gevoel dat er niet geluisterd wordt.
[caption]
Powned, 25 november 2016
Vrouw
Als haar ambtstermijn erop zit dan gaat mevrouw Kompier gaat weg. En ze laat de Ter Apelers, wat een prachtig dorp was, die laat ze in ellende achter.
Burgemeester
Nou ja dat is wat ik, he, wat je achteraf kunt zeggen. Ik denk toch dat we het een tijdlang niet goed hebben ingeschat wat de problematiek was. En dat er een bepaalde periode is geweest dat het zich heeft opgebouwd. En nou ja totdat het escaleerde in dat mensen echt gewoon woedend waren en het idee hadden dat er onvoldoende naar ze geluisterd werd.
23.03
[caption]
Harry Siemers, burger preventie team
Siemers
Mensen die worden er flauw van. Dat gaat al een paar jaar zo. En ja, de gemeente die is daar veel te laks in.
Eilert
Als je daar last van hebt of er wordt bij je gestolen of je wordt geïntimideerd dan is het natuurlijk gewoon maar even en dan is dat draagvlak aan het verdwijnen. Ja dan gaan burgers die gaan klagen, en terecht.
Burgemeester
Nou dat is, heeft misschien iets te lang geduurd achteraf gezien voordat we dat echt heel serieus hebben genomen. En toen was de maat in een keer vol.
Wolthof
Dan zie je gewoon oude weerstand weer ontstaan. Die vaak ook aan het begin wanneer wij ergens komen met een centrum, het onbekende waardoor men niet staat te popelen op opvang van asielzoekers. Wat jammer is, want dan moet je weer veel meer moeite doen om ook het draagvlak weer terug te winnen en het vertrouwen van de mensen weer terug te winnen. Want ook hier is weer sprake van een betrekkelijk kleine groep die het wel weer verpesten voor de rest.
Politicus
De agenda heeft iedereen ontvangen en de notulen zijn allemaal goedgekeurd voor wat ik heb begrepen.
voice-over
Een politieke partij in oprichting. Door een gemeentelijke herindeling gaat Ter Apel op in de nieuwe gemeente Westerwolde. Al in november 2017 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
Man
Wat wij vinden is gewoon dat er gewoon eens eerlijk en open verteld moet worden wat er aan de knikker is.
Vrouw
Het gaat niet alleen om het asielzoekerscentrum. Het gaat erom dat de gehele gemeente dus zich gehoord voelt door de politiek.  
Int.
Hoe gaat de partij heten?
Man
Gezond verstand Westerwolde.
Int.
Vanwaar die naam?
Man
Omdat we gezond verstand hier in deze gemeente een beetje missen. Misschien heel hard gezegd maar zo denk ik er wel over.
[caption]
10 januari 2017
Vrouw
He Joop.
Man
Beste wensen he.
Burgemeester
De beste wensen allemaal.
voice-over
De Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Vlagtwedde. Druk als altijd.
Burgemeester
Ik ben trots op jullie. Ik vind het echt geweldig zoals alles is gegaan.
En welkom.
25.03
Burgemeester
We hebben veel mensen die heel lang en gelukkig getrouwd zijn. Afgelopen jaar hadden we zelfs zeven 65-jarige huwelijken en ook één 70-jarig huwelijk.  Wel dames en heren, leefbaarheid en veiligheid.
[caption]
Harry Siemers, burger preventie team
Siemers
Toen het op leefbaarheid en veiligheid aankwam, nou toen moest ik echt, toen ging ik bijna over m’n nek. Dat, zo zelfingenomen hoe ze zijn. Hoe durven ze.
Burgemeester
Ik hoef u niet te vertellen dat wij grote zorgen hebben gehad over met name de veiligheid van onze inwoners in Ter Apel. Inmiddels is het asielbeleid aangescherpt. Mensen die hier om criminele redenen naartoe komen die worden het land uit gezet. En de eerste resultaten zijn daarvan zichtbaar. En we zijn er buitengewoon trots op dat in samenwerking met de pol9tie die hier ook in grote getale is, Jos Bruining en zijn team, echt chapeau voor de inzet van de politie. Het is gelukt  om goeie oplossingen te vinden. En dat is fantastisch.
Siemers
Pas als je er veel media bij haalt en je zet ze met de kloten voor het blok, een beetje grof gezegd, dan wordt er actie ondernomen. En dan slaan ze zichzelf op de borst. Hoe durven ze, ik snap daar helemaal niks van.
Burgemeester
Veel heil en zegen. Proost.
[caption]
Henk Wolthof, unitmanager COA
Wolthof
Nou het  is een stuk rustiger geworden, de maatregelen hebben nadrukkelijk geholpen. Je ziet het ook aan het afnemen van de instroom uit die landen, er komen gewoon minder mensen uit die landen binnen. Ja dat heeft altijd even tijd nodig  en dan is er toch wel alweer schade berokkend. Wat jammer is want dan moet je weer veel meer moeite doen om vertrouwen van die mensen weer terug te winnen.
[caption]
Inge Westerbeek, onderwijzer
Westerbeek
Er zijn toch mensen die hele negatief denken over het AZC of over het COA of over asielzoekers. Maar mijn beeld is anders dan het beeld dat die mensen ervan hebben.
Int.
Moet u zich vaak verdedigen in het dorp?
[caption]
Marjolijn Oodting, onderwijzer
Oodting
Ja heel vaak. Maar ik ben daar een beetje mee gestopt. Het enige wat ik wel eens zeg, van goh kom eens kijken. En dan laat ik het erbij want ja, sommige meningen zijn vaak nergens op gestoeld.  
voice-over
Om de contacten tussen asielzoekers en dorpelingen te verbeteren is er vanaf januari elke dinsdagmiddag een meet and greet in de bibliotheek.
Loco-
burgemeester
Dames en heren, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagwedde wil ik u van harte welkom heten. Ik wil jullie van harte welkom heten in onze bibliotheek in de mooie stad Ter Apel. En wij hebben het over meet and greet. Een ontmoetingsplek waar we elkaar niet alleen kunnen leren kennen, maar vooral ook van elkaar kunnen leren.
[caption]
Giny Luth, locoburgemeester
Loco-
burgemeester
Dat is dan zo jammer, dat we dan die 20 positieve jaren waarin eigenlijk nooit iets gebeurde, nu ineens door het laatste halfjaar of het laatste jaar  dat het onrustig werd en dat er echt dingen en incidenten zijn geweest wat gewoon niet mag gebeuren,  maar dat daardoor die hele geschiedenis van 20 jaar dat dat ineens weg is. Dat we vergeten zijn met z’n allen  hoe positief het ook altijd is geweest .
[caption]
19 februari 2017
Zingen
‘...’t is carnaval…
28.27
voice-over
Aan de vooravond van het carnaval is er in Ter Apel een buutavond, met grappen en grollen over de actualiteit.
Speler
Net als mevrouw de burgemeester. Volgens haar valt het allemaal enorm mee met de criminaliteit.  Maar ik kan je zo vertellen wie hier in de zaal uit Ter Apel komt en wie niet.  Mensen die nog sieraden om hebben, wonen hier niet.  Die zijn allemaal gestolen.  
Harry Siemers heeft ook weer wat in huis: Gezond Verstand Westerwolde.  Dat ‘Gezond’ en ‘Westerwolde’ dat snappen we bij Harry. Maar ‘Verstand’?
Stem
1, 2.. .en de 52 e optocht is geopend.
Burgemeester
Het draagvlak heeft eind vorig jaar zeker een knauw gekregen. En daarom zijn we ook nog steeds in gesprek met de mensen om te kijken, hoe wordt

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.