Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Lijst falende officieren + aanvulling OM

31-01-2010
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
303 keer bekeken
  •  
officieren-van-justitie-in-de-fout
Uitgangspunt van deze lijst zijn vonnissen - en in enkele gevallen andere controleerbare bronnen – van de afgelopen tien jaar. Deze lijst is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld op basis van openbare bronnen; te weten vonnissen zoals die zijn gepubliceerd op www.rechtspraak.nl; telefonische informatie van griffies van rechtbanken en gerechtshoven; telefonische informatie van bij zaken betrokken advocaten; en artikelen in dagbladen en tijdschriften.
Aan het einde van de lijst volgt nog een korte opsomming van zaken waarin officieren van justitie zelf werden vervolgd, vanwege overtredingen van de wet, al dan niet begaan in uitoefening van hun functie.
Waarom zo’n lijst?
De laatste jaren is er veel media aandacht voor en ook forse kritiek vanuit de advocatuur op de fouten die het openbaar ministerie maakt. Voor ZEMBLA was het de vraag of het daarbij ging om incidentele gevallen, en wat er is gebeurd met de officieren die de fouten maakten. Volgens H. Brouwer, voorzitter van het College van procureurs-generaal, hebben die fouten wel degelijk gevolgen voor die officieren: “Er wordt een disciplinaire maatregel opgelegd maar ik zie niet in wat de toegevoegde waarde is om uit te leggen wat die maatregel precies inhoudt. ”Kennelijk houdt zo’n maatregel niet in dat een officier wordt gedegradeerd of ontslagen Uit de ZEMBLA-lijst blijkt dat alle officieren die één (of meerdere keren) in de fout zijn gegaan nog in functie zijn of zelfs promotie hebben gemaakt.
ZEMBLA heeft alleen de openbare vonnissen kunnen bestuderen. Slechts 5% van alle vonnissen en arresten is openbaar, dus het werkelijke aantal fouten zou nog veel hoger kunnen liggen.
Enkele opvallende conclusies:
Zembla bestudeerde honderden vonnissen, uitgesproken in de afgelopen tien jaar; tijdens 86 rechtszaken sprak de rechter de officier van justitie aan op gemaakte fouten. Denk hierbij aan incomplete dossiers, het niet wissen van geheimhoudersgesprekken of het doelbewust achterhouden van dossierstukken. Meer dan 20 keer sprak de rechter uit dat de gang van zaken in strijd is met, dat er sprake is van een (grove) schending van of (ernstige) inbreuk is gepleegd op de beginselen van behoorlijke rechtsspraak. Soms zelfs heeft de officier zelf in strijd met de wet gehandeld.
Door de fouten van het OM zijn er de laatste jaren zeker 150 verdachten van moord, doodslag, kinderporno en vrouwenhandel op vrije voeten gekomen.

Oorzaak niet-ontvankelijk verklaring of vrijspraak:
- Niet gewiste geheimhoudersgesprekken: 23 keer (dit zijn de wettelijk verboden af te luisteren gesprekken tussen advocaten en verdachten)
- Achtergehouden stukken: 15 keer
- Incompleet of kwijtgeraakt dossier: 5 keer
- Overschrijding van de termijn van redelijke vervolging: 8 keer
Naar aanleiding van deze lijst heeft het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek ingesteld dat is uitgevoerd door het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie (WBOM). Uit dit onderzoek is een rapport voortgekomen: 'Een onderzoek naar de lijst behorend bij de Zembla-uitzending van 31 januari 2010', WBOM mei 2010)  Wij hebben volledigheidshalve aanvullingen uit dit rapport in onze lijst opgenomen.  De teksten van het OM zijn cursief en rood gekleurd. Download het rapport hier
© Zembla 2010
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.