Zembla

Jeroen wilde niet dood

  •  
16-10-2014
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
1012 keer bekeken
  •  
Omdat zijn vrouw het vanwege zijn suïcidale gedachtes onverantwoord vindt hem langer thuis te houden,  brengt ze de 43-jarige Jeroen Tomlow Kamerbeek naar GGZ-instelling De Meregaard in Almere. Haar man is zwaar depressief en zij is bang dat hij zichzelf iets aan zal doen. Hij wordt opgenomen en zij denkt dat hij daar veilig is. De praktijk blijkt echter anders als de volgende ochtend de politie voor haar deur staat. Haar man blijkt voor een trein te zijn gesprongen. Zembla onderzoekt met een reconstructie wat er is misgegaan in deze zaak .

De afgelopen jaren neemt het aantal zelfdodingen in Nederland toe met 30 procent. In 2012 pleegde 1753 mensen zelfmoord. Ruim een derde daarvan was patiënt bij een GGZ.

Zembla onderzoekt de aanpak van de geestelijke gezondheidszorg om het stijgend aantal zelfdodingen terug te dringen.

ZEMBLA - 'Jeroen wilde niet dood' donderdag 16 oktober om 20:25 uur bij de VARA op NPO 2
Commissiebrief inzake Regeling van Werkzaamheden over het bericht ‘Zelfmoord in de GGZ vaak vermijdbaar’
'
De inzet is met name gericht op verbetering van de vroegsignalering en verbetering van kennis om suïcide te voorkomen. De multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag maakt hier onderdeel van uit. Ik heb Stichting 113Online de opdracht gegeven om een coördinerende en aanjagende rol te vervullen gedurende de uitvoering van deze agenda. ' aldusminister Schippers in de commisiebrief.

113Online

Stichting 113Online is een zelfstandige en onafhankelijke zorgaanbieder op het gebied van zelfmoordpreventie. 113Online verleent online en telefonische hulp.

Adviezen bij suïcidaliteit
- neem zelf initiatief en trek aan de bel als tegenslagen zich lijken op te stapelen of als problemen te groot worden. Zeker als de gedachten aan suïcide toenemen. Het helpt om erover praten met mensen die u vertrouwt. Uw partner, een vriend of familielid, of de huisarts.
- misschien is het moeilijk om met mensen die u nabij zijn te praten over uw gedachten aan zelfdoding. Dan kunt u ook bellen met een anonieme hulpverleningsinstantie zoals Korrelatie.
- geef uzelf de kans en de tijd om oplossingen te vinden. Besef dat uw gevoelens van het moment later heel anders kunnen zijn.
- handel niet impulsief. Is er een andere uitweg?
- vermijd het gebruik van alcohol en kalmeringsmiddelen.
bron: Stichting Korrelatie

Landelijke agenda suïcidepreventie en Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit 2013
Brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer. Advies inzake streefcijfer suïcide aan de Minister van VWS door de Vrije Universiteit, afdeling Klinische Psychologie Amsterdam, 26 februari 2013
Het beleid inzake suïcidepreventie zou er toe moeten leiden dat het gemiddeld aantal suïcides per jaar, gemeten over de laatste vijf jaar, in Nederland met minstens 1% afneemt. Maar eerst moet de stijgende lijn in het aantal suïcides worden omgebogen.

Teneinde er voor te zorgen dat mensen met suïcidale gedachten en voornemens snel adequate hulpverlening ontvangen zouden gatekeeperstrainingen door GGZ en GG en GD gestimuleerd dienen te worden zodat meer potentiele gatekeepers suïcidesignalen weten te herkennen, bespreekbaar te maken, en mensen met suïcidaliteit te motiveren tot verwijzing naar huisarts en/of telefonische of online hulpdiensten.

PITTSTOP suicide
PITSTOP suicide, professionals in training to stop suicide. U vindt hier informatie over het implementatietraject van de nieuwe richtlijn assessment en diagnostiek van suicidaal gedrag. De Vrije universiteit van Amsterdam onderzoekt of een 1-daagse training + e-learning module een (kosten) effectieve manier is om de richtlijn te implementeren.

Hoop doet leven De 113Online Suicide Survival Guide

Gids met antwoorden, uitleg, tips en overlevingstechnieken. Hoe kom je op de weg naar zelfmoord terecht? En belangrijker nog: hoe kom je er weer vanaf? Wat kun je zelf doen om te overleven? Hoe kun je de gedachte aan zelfmoord begrijpen? Hoe zorg je ervoor dat jijzelf de baas blijft over die gedachte en niet andersom? Wie kan je daarbij helpen en om welke hulp gaat het dan?

Hoop doet leven - De 113Online Suicide Survival Guide geeft hierop antwoorden, met heldere uitleg, handzame tips en effectieve overlevingstechnieken. Het boek gidst de lezer naar een veilige uitweg uit de ellende.


Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag
De richtlijn is multidisciplinair opgesteld in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (nip). De primaire doelgroepen zijn huisartsen, psychologen, psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen, maar de werkgroep meent dat de aanbevelingen ook voor anderen van belang kunnen zijn. 
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de ZEMBLA-nieuwsbrief en ontvang wekelijks als eerste onze beste nieuwsverhalen, achtergrondartikelen en exclusieve video's.