Zembla

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen akkerbouwers en siertelers moet beter

19-02-2015
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
gebruik-gewasbeschermingsmiddelen-akkerbouwers-en-siertelers-moet-beter
Akkerbouwers en siertelers moeten de regels rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beter naleven. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Er worden nog te veel middelen aangetroffen die niet (in de teelt) toegelaten zijn. Dit kan risico's met zich meebrengen voor mens, dier en milieu. Daarom gaat de NVWA hier strenger op handhaven.
Bij een steekproef onder 300 akkerbouwbedrijven hebben inspecteurs van de NVWA onder andere gekeken naar het in bezit hebben van verboden middelen, het gebruiken volgens gebruiksvoorschrift en het in bezit hebben van een gewasbeschermingsplan en bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie). Uit de inspecties bleek dat de bedrijven onbewust of door onzorgvuldigheid te vaak middelen gebruiken die niet in de teelt toegelaten zijn. Het goed reinigen van de spuitapparatuur gaat bij deze telers nog vaak mis. Gecontroleerde ondernemers zijn op dit onzorgvuldig handelen aangesproken en ook de rest van de sector wordt geïnformeerd. Bij 10% van de bedrijven was sprake van verwijtbaar handelen. Deze bedrijven hebben een boete gekregen.
Bij vergelijkbaar onderzoek onder 100 siertelers is bij 12% van de telers verwijtbaar handelen aangetoond. Het verschil in naleving tussen de verschillende geselecteerde groepen siertelers is erg groot: bij perkgoed is de naleving 81%, bij rozentelers ongeveer 60%, bij chrysantentelers 58%, en bij kwekers van orchideeën 41%. Bij siertelers is vooral het gebruik van verboden middelen en het onzorgvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen een probleem. Siertelers vinden het toegestane middelenpakket vaak onvoldoende.

Risico werkers in de sierteelt
Te veel of niet toegelaten gebruik van middelen kan risico’s met zich meebrengen voor mens, dier en milieu. Gezondheidsrisico’s zijn dan niet uitgesloten voor de toepassers, medewerkers in de teelt en bloemisten als zij zich niet voldoende beschermen. De NVWA heeft de resultaten van haar onderzoek daarom gedeeld met de Inspectie SZW zodat die er op kan toe zien dat bedrijven voldoende beschermende maatregelen nemen voor hun werknemers. De Inspectie SZW heeft in 2014 inspecties uitgevoerd naar blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Hierbij was bijzondere aandacht voor werkzaamheden van kinderen en jeugdigen. De resultaten van deze inspecties worden waarschijnlijk in april openbaar gemaakt.
De NVWA gaat dit jaar extra inspecties uitvoeren, vooral bij die sectoren waar naleving structureel te wensen overlaat. Structurele overtreders worden hierbij strenger bestraft. Voor de rozenteelt geldt dit al: ondernemers die 3 keer binnen 5 jaar een vergelijkbare overtreding begaan, krijgen een hoge boete die kan oplopen tot 10% van de jaaromzet van het bedrijf. Ook de Inspectie SZW gaat dit jaar weer in de glastuinbouw controleren.
(Bron: NVWA)
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de ZEMBLA-nieuwsbrief en ontvang wekelijks als eerste onze beste nieuwsverhalen, achtergrondartikelen en exclusieve video's.