Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Aanpak onderbouwing locatiekeuze CO2-opslag Barendrecht akkoord

23-10-2010
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
aanpak-onderbouwing-locatiekeuze-co2-opslag-barendrecht-akkoord
In de 'CO2-bom onder Barendrecht' toont ZEMBLA aan dat de rijksoverheid en Shell de locatie voor CO2 opslag onder een woonwijk wil gebruiken als testcase om te zien hoe de bevolking zal reageren.

De commissie voor milieussfectrapportage (MER) heeft onderzoek gedaan naar de locatiekeuze. Zij meldt op de website (http://www.commissiemer.nl/) dat de locatiekeuze  nader moet worden onderbouwd nu de rijksoverheid de ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht wil vastleggen in een rijksinpassingsplan. De aanpak die in de notitie ‘Voornemen Project CO2-opslag Barendrecht’ hiervoor wordt voorgesteld, biedt volgens de Commissie voor de m.e.r. een goede basis. De veiligheid van het project, waaronder de kwaliteit van de afdichtende laag in Barendrecht, is naar haar mening eerder voldoende onderzocht. Mogelijke effecten op natuurwaarden bij Carnisselande en de effecten van de CO2-transportleiding in de geplande leidingvoorziening (‘tunnelbak’) naast de A15 vragen nog aandacht.

Met het voornemen van de rijksoverheid om de realisatie van de CO2-opslag bij Barendrecht vast te leggen in een rijksinpassingsplan, staat de nadere onderbouwing van de locatiekeuze centraal in een op te stellen plan-MER. Er is al veel onderzoek uitgevoerd voor het project: de AMESCO-studie, het project-MER, de TNO locatiestudie en een second opinion van Det Norske Veritas. Deze onderzoeken worden opgenomen in het plan-MER.

Locatieonderbouwing mogelijk
In het advies over de inhoud van het plan-MER geeft de Commissie m.e.r. aan dat de locatiekeuzecriteria zoals opgenomen in de notitie 'Voornemen Project CO2-opslag Barendrecht' een locatieonderbouwing mogelijk maken. De milieueffecten externe veiligheid en geologie, komen voldoende aan bod. Andere selectiecriteria zoals tijdigheid en opslagcapaciteit gaan gemotiveerd worden.

Veiligheid in orde
In april 2009 oordeelde de Commissie m.e.r. dat in het project-MER op juiste gronden is geconcludeerd dat het project voldoet aan de Nederlandse normen voor externe veiligheid. In de recent ingediende zienswijzen wordt opnieuw de zorg uitgesproken over de veiligheid van het project; specifiek dat de afdichtende laag te dun is. De Commissie m.e.r. wijst er op dat niet alleen de dikte van de afdichtende laag maar ook de structuur en textuur bepalend zijn voor de kwaliteit van de afdichting. In het project-MER uit 2009 is op goede gronden geconcludeerd dat de afdichtende laag van Barendrecht voldoet.

Twee ontwikkelingen om rekening mee te houden
Na publicatie van het project-MER in 2009 zijn er twee nieuwe ontwikkelingen waarmee nu rekening gehouden moet worden. Dit zijn: de keuze om binnen de provinciale ecologische hoofdstructuur natuur aan te leggen bij Carnisselande en het plan van het Havenbedrijf Rotterdam om een leidingenstraat aan te leggen langs de A15. In deze leidingenstraat kan ook de CO2-transportleiding opgenomen worden. Deze nieuwe ontwikkelingen vragen aandacht in het nog op te stellen plan-MER en de Commissie m.e.r. geeft daarvoor aandachtspunten.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.