Vroege Vogels

Zeldzame lachstern broedde op Balgzand

  •  
28-07-2005
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
vv_newsimg_126324.jpg
Dit jaar heeft een paartje lachsterns gebroed op Balgzand. Dat was het eerste broedgeval in Nederland sinds 1958. De Noord-Europese populatie van deze stern is bijzonder klein, het gaat om hooguit enkele tientallen paren. Of er op Balgzand jongen zijn groot gebracht is onduidelijk.
De medewerkers van Landschap Noord-Holland ontdekten de lachsterns op 26 mei tijdens een telling van de broedvogels. Dat tellen is een arbeidsintensieve klus omdat het om duizenden vogels gaat van verschillende soorten. Er broeden bijvoorbeeld kokmeeuwen, stormmeeuwen, visdiefjes, scholeksters, kluten en lepelaars. De lachsterns hadden op dat moment al een nest dat bestond uit gras en ander plantaardig materiaal. Het nest lag vlakbij een grote kolonie van meeuwen en sterns. Kennelijk zijn de vogels op hier weggepest, want op 2 juni werden de vogels op een andere plaats broedend aangetroffen. Er werden toen ook een prooioverdracht en een nestaflossing gezien. Tot 7 juli zijn de vogels waargenomen op Balgzand. Er is echter geen prooi-aanvoer naar het nest waargenomen, noch jonge lachsterns. Mogelijk is de broedpoging in de ei-fase mislukt.
De lachstern is rond de Middellandse Zee nog een vrij algemene maar locale broedvogel, de Noord-Europese populatie is echter bijna uitgestorven. In Duitsland broeden hooguit een 40-tal paren en in Denemarken broedden dit jaar 2 à 3 paar. Het is 47 jaar geleden dat er lachsterns tot broeden kwamen in Nederland. Dat was bij Harderwijk en Swifterbant in Oostelijk-Flevoland. De lachstern zoekt vooral voedsel boven het land en in ondiep water en vangt daar allerlei insecten, kikkers en muizen.
Landschap Noord-Holland is bijzonder blij met de lachsterns. Dit jaar was uitgeroepen als Balgzandjaar waarbij door allerlei activiteiten extra aandacht werd gevraagd voor het gebied. Balgzand wordt op allerlei manieren bedreigd, terwijl de rust in het gebied bijzonder belangrijk is voor de broedende vogels.
Er zijn dit jaar nog enkele excursies en de fraaie Balgzandkrant met poster kan gratis opgevraagd worden. Bel de InformatieWinkel van Landschap Noord-Holland, 0251-362762.

Meer over:

nieuws - natuur
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.