Vroege Vogels

Wetlanddiploma voor de Wieden

  •  
26-07-2005
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
vv_newsimg_126169.jpg

© wieden

Natuurgebied De Wieden in Noordwest-Overijssel heeft officieel de internationale status van wetland gekregen. Lilian van Aarsen, regiodirecteur bij het ministerie van LNV overhandigde het bijbehorende diploma aan beheerder Wessel Fokkema van Natuurmonumenten.
 
Optima forma
De Wieden is volgens Van Aarsen een ‘wetland in optima forma’; een bijzonder natuurgebied, en tegelijk een gebied waarin boeren, rietsnijders en vissers bijdragen aan de ontwikkeling van natuur. Het is ook een gebied met veel ruimte voor recreatie.
 
Purperreiger
Van Aarsen wees verder op de moeite die moerasvogels hebben om zich te handhaven in Nederland. Met name roerdomp, grote karekiet, purperreiger en zwarte stern zijn zorgenkindjes. Beleid, inrichting en beheer moeten volgens de regiodirecteur tot duurzame populaties leiden. Natuurgebied De Wieden speelt daarin een belangrijke rol.
 
Internationaal diploma
Het Wetlanddiploma wordt ook wel Ramsardiploma genoemd, naar de gelijknamige plaats in Iran. Daar is in 1971 een internationaal verdrag gesloten, met als doel de bescherming van natte gebieden die van levensbelang zijn voor trekkende watervogels. Deelnemende landen kunnen hun wetlands aanmelden voor het diploma. Wereldwijd zijn er nu meer dan veertienhonderd, Nederland telt ruim veertig gebieden met een Wetlanddiploma.
Waterroofkever
De Wetlands Conventie noemt De Wieden het grootste laagveengebied van Noordwest-Europa. Om de waarde van het gebied aan te geven, vermeldt de organisatie de volgende bedreigde soorten die op de Rode Lijst van de World Conservation Union (IUCN) staan: meervleermuis, waterroofkever, vuurvlinder en poelslak. In De Wieden komen verder verschillende andere zeldzame en bedreigde soorten voor.

Meer over:

nieuws - natuur
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.