Sfeerfoto van Vroege Vogels

Vroege Vogels

Elke vrijdag om 19.50 uur opnpo2

Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op

Natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland.
Vroege Vogels

Vergaste ganzen vormden geen gevaar voor vliegverkeer

7 mrt 2014
  •  
leestijd 3 minuten
e0f8c6dff6.jpg

© Fotograaf: gj4roest

De zogenaamde Schipholganzen in Waterland zijn jarenlang zonder reden vergast. In een brief geeft de Amsterdamse VVD-wethouder Dierenwelzijn, Eric van der Burg toe dat de ganzen in Waterland geen risico vormden voor vliegverkeer. In 2012 heeft de omstreden dierenbestrijder Duke Faunabeheer echter nog vangst- en vergassingsacties uitgevoerd om de populatie op deze plek te verkleinen. Johnas van Lammeren, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren Amsterdam: ‘De wethouder komt nu met feiten die wij al jaren geleden naar voren hebben gebracht. Ganzen in Waterland vormen geen gevaar voor de vliegveiligheid. Wij willen van de wethouder weten wat er nu door de gemeente met deze informatie wordt gedaan, ook gezien Amsterdam 20% van de aandelen van Schiphol bezit. Wij willen dat de 10 kilometer-zone rondom Schiphol minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor ganzen. Dit wordt ook al met succes in Denver gedaan. Plaats zonnepanelen rondom Schiphol en ploeg de oogstresten direct om, dat zijn maatregelen die effectief zijn en waardoor de dieren gespaard worden. We zullen volgende week in de raad een motie indienen om onmiddellijk de vergunning in te laten trekken en te stoppen met vergassen!’
Gewassen en zonnepanelen
Al in 2007 heeft onderzoeksbureau Alterra de aanbeveling gedaan om geen voor vogels aantrekkelijke gewassen te verbouwen rond Schiphol en oogstresten direct onder te ploegen. Zowel op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau pleit de Partij voor de Dieren voor het nemen van diervriendelijke maatregelen om de veiligheid van het vliegverkeer rondom Schiphol te borgen. In 2012 stemde Provinciale Staten van Noord-Holland in met een motie van deze partij die vraagt om grootschalige opwekking van zonne-energie bij Schiphol. Door dit terrein in te zetten om zonne-energie op te wekken kan een kwart van het jaarlijks energiegebruik van de luchthaven zelf geproduceerd worden. Bijkomend voordeel is dat het luchthavengebied door de zonnepanelen minder aantrekkelijk wordt voor vogels, die nu verjaagd en geschoten worden. De test die volgde op de motie van de Partij voor de Dieren, met 9500 m2 zonnepanelen op Schiphol, bleek veelbelovende uitkomsten te hebben. Zo kan de veiligheid van het vliegverkeer samengaan met dier- en milieuvriendelijke maatregelen, terwijl het afschot op en rond Schiphol kan worden beëindigd.
Birdstrikes
Amsterdam ligt vrijwel geheel binnen de 20 kilometer-zone van Schiphol. Ook is de gemeente aandeelhouder van de luchthaven. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam zorgde er via een motie voor dat de gemeente in 2013 een zienswijze indiende tegen het Ganzenbeheerplan Schiphol. In de zienswijze werd gevraagd om de problematiek rondom ‘birdstrikes’ op te lossen via de efficiëntere en diervriendelijke methode van het direct omploegen van de akkers na een oogst en het aanpassen van het landbouwaanbod rondom Schiphol. Ondanks de zienswijze is er toch een ontheffing afgegeven voor het vangen en vergassen van ganzen in de 10- en 20 kilometer-zone rondom Schiphol.
De gemeente Amsterdam kan als grondeigenaar en aandeelhouder genoeg doen om te voorkomen dat ganzen een onnodige en gruwelijke dood sterven. Het is ongelofelijk dat de wethouder nu niet zijn verplichtingen nakomt en niet zijn verantwoordelijkheid neemt. PvdD zal de volgende week in de raad een motie indienen om onmiddellijk de vergunning in te laten trekken en te stoppen met vergassen.
Bron: PvdD

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.