Vroege Vogels

Ook Natuur en Mileu zwaar teleurgesteld in Mileuplan

  •  
25-04-2006
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
vv_newsimg_119592.jpg
Stichting Natuur en Milieu is zwaar teleurgesteld over de vandaag gepresenteerde Toekomstagenda Milieu. Met dit plan haalt van Pieter van Geel, de staatssecretaris van Milieu, de door hemzelf gestelde doelen voor milieu, natuur en gezondheid niet. ‘Het plan bevat weinig concrete maatregelen en verschuilt zich voor de echt belangrijke milieubesluiten achter nieuwe plannen en heel veel onderzoek’, stelt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu.
Het gaat nog lang duren voordat in Nederland bodem, lucht en water voldoende schoon zijn. Met de vandaag gepresenteerde Toekomstagenda Milieu van Pieter van Geel worden de milieudoelen voor schonere lucht, schoner water, minder verdroging en minder bodemvervuiling niet gehaald. Door het niet halen van die doelstellingen blijft het zo dat mensen eerder overlijden (luchtvervuiling) en bijzondere planten en dieren in de natuur uitsterven (vervuild water, verdroging).
De Toekomstagenda staat bol van nieuwe plannen die nog moeten worden gemaakt of van onderzoek dat nog moet worden verricht. Concrete maatregelen zijn er nauwelijks in te vinden. De Rijk: ‘Over beter openbaar vervoer bijvoorbeeld, een belangrijk middel om het milieu te verbeteren, wordt met geen woord gerept. Kernenergie staat er vreemd genoeg wel in. Zorgelijk is het voornemen om afval vaker als bouwstof te gaan gebruiken.’
Natuur en Milieu vindt ook dat het kabinet erg laat is met zijn milieuplan. ‘Er valt nu niet veel meer te verwachten van de uitvoering van deze Toekomstagenda’ meent De Rijk. ‘Ongetwijfeld zal de minister van milieu in het volgende kabinet beginnen met een eigen toekomstagenda.’
Van Geel verwoordt in de Toekomstagenda de urgentie van een ambitieus en vernieuwd milieubeleid overigens voortreffelijk: ‘We hebben lange tijd onderschat wat de consequenties zijn van de hoge milieudruk op dit land. Nederland moet het gewoon beter aanpakken dan andere Europese landen, willen we dezelfde kwaliteit van leven bereiken. Dat heeft lange tijd niet iedereen ingezien. Ook het kabinet niet.’
Positief vindt Natuur en Milieu dat het kabinet de Nederlandse verantwoordelijkheid in de wereld erkent. De gevolgen van de afwenteling van ons productie- en consumptiepatroon worden in de Toekomstagenda geproblematiseerd. Jammer is dat het kabinet er niet in is geslaagd dit ook om te zetten in concreet beleid.
Het kabinet wil nadrukkelijker inzetten op Europees milieubeleid. Onduidelijk is echter of het kabi-net inzet op het verminderen of juist het versterken van gezamenlijke doelen en normen.
In onderzoek naar een efficiëntere rioolwaterzuivering en bekijkt de regering na 2010 of de mestregels aangescherpt
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.