Vroege Vogels

Natuur en Milieu blij met rapport kernenergie

  •  
02-10-2007
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
kernenergie_kernreactor_ker_03.jpg
De Stichting Natuur en Milieu is blij met het zogeheten feitenrapport van de Sociaal-Economische Raad over kernenergie. De SER liet dat rapport opstellen door het Energie-onderzoek Centrum Nederland als bouwsteen voor een nog uit te brengen advies. De Stichting Natuur en Milieu (NenM) wijst erop dat kernenergie volgens het rapport niet beschouwd moet worden als duurzame energie.
Bij kernenergie komt, in tegenstelling tot centrales die gestookt worden met gas of kolen, geen broeikasgas CO2 vrij. Volgens NenM zijn er voor het klimaatprobleem, dat veroorzaakt wordt door broeikasgassen, betere oplossingen, zoals duurzame energie, energiebesparing en het ondergronds opslaan van CO2.
Eerder concludeerde de milieubeweging samen met de vakbeweging in een energieplan dat kernenergie niet nodig is.
Volgens de SER-commissie Toekomstige Energievoorziening kleven aan kernenergie bezwaren rond veiligheid, levensduur van atoomafval en het gevaar dat kernmateriaal in handen komt van verkeerde regimes. De commissie wijst er echter ook op, dat de huidige kerncentrales in Europa verouderen en er nu een keuze dient te worden gemaakt om de energievoorziening op peil te houden.
Kernenergie kan passen in een beleid om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Alleen als de overheid een streng klimaatbeleid voert en een zware prijs zet op het uitstoten van CO2 kan een kerncentrale economische voordelen opleveren ten opzichte van kolen- en gascentrales.
Daar staat tegenover, dat als wordt ingezet op kernenergie mogelijk minder wordt geïnvesteerd in verdere ontwikkeling van duurzame energie.
Volgens Natuur en Milieu rekent het rapport af met het argument van de industrie dat die met kernenergie goedkoper uit is en dat het de concurrentiepositie van ons land zou versterken.
Bron: ANP

Meer over:

nieuws - milieu
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.