Vroege Vogels

Mossen rond Eindhoven

  •  
09-01-2008
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
57 keer bekeken
  •  
IMGP4915.JPG
De Mossenwerkgroep van de afdeling Eindhoven van de KNNV heeft gedurende 25 jaar (periode 1980 - 2005) een inventarisatieproject uitgevoerd binnen een straal van ca. 18 kilometer vanuit het centrum van Eindhoven. Het gebied bestrijkt een aanzienlijk deel van de topografische kaartbladen 51 en 57. Het werkgebied wordt in het noorden begrensd door de lijn Boxtel - Gemert, in het oosten door de lijn Gemert - Someren, in het zuiden door de Belgisch-Nederlandse grens en in het westen door de lijn Bladel - Oisterwijk . Bij het floristisch onderzoek is gekozen voor het verzamelen van gegevens op basis van een kilometerhok. In totaal is een aaneengesloten gebied van 1000 km² geïnventariseerd. Enkele in België gelegen kilometerhokken die binnen de omgrenzing van het werkgebied vallen, zijn ook bij de inventarisatie betrokken.
Natuurterreinen en landschappen
Het werkterrein biedt een grote diversiteit aan natuurterreinen en landschappen waarvan de belangrijkste zijn:
- Bekenstelsel met begeleidende moerasbossen en moerasstruwelen
- Heiden met vennen en venen
- Naaldbossen
- Loofbossen
- Kanalen
- Begraafplaatsen
- Natuurontwikkelingsterreinen
- Natuurherstelprojecten
- Akkers en ruderale terreinen
Veldwerk
Het overgrote deel van de 1000 kilometerhokken zijn in het 25-jarig onderzoek tweemaal of vaker bezocht. Hoewel het systematisch inventarisatiewerk al in 1980 van start ging, ligt het zwaartepunt van het floristisch onderzoek in de jaren 1995-2005. In die periode zijn veel kilometerhokken van vóór 1995 een tweede maal bezocht met meer personen én met meer ervaring dan voorheen. Hierdoor berust de verslaglegging in dit boek op min of meer actuele informatie, die voor het grootste deel niet ouder is dan tien jaar. Na het afsluiten van de floristische inventarisatie op 31-12-2005 bevatte de database ruim 60.500 records, wat neerkomt op een gemiddelde van 60 soorten per kilometerhok en 164 soorten per atlasblok (5 x 5 kilometer). Enkele historische vondsten uit de 19e en de eerste helft van de 20ste eeuw worden in een afzonderlijk hoofdstuk besproken.
Verwerking van de gegevens
"Atlas van de mosflora van Eindhoven" bevat twee delen die samen in één harde kaft gebonden zijn. In het eerste deel worden 22 biotopen behandeld met de meest karakteristieke soorten en hun onderlinge samenhang. Ook komt hun relatie met bloemplanten ter sprake. Ieder hoofdstuk begint met een sfeervolle aquarel van de hand van de kunstenaar Ed Hazebroek.(zie onder). Verder is de tekst verlucht met pentekeningen van wijlen Nol Luitingh en enkele potloodschetsen van wijlen Koos Landwehr. In het laatste hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op de veranderingen in de mosflora door de eeuwen heen, met name over de voor- en achteruitgang.
Het tweede deel van het boek bestaat uit verspreidingskaarten van alle 377 soorten. De tekst bij de kaarten behandelt onder meer het voorkomen van de soort in Zuidoost-Brabant en in Nederland als geheel, haar ecologie in het onderzochte gebied en de soorten waarmee zij samen voorkomt.
Bestellen
Wilt u het boek bestellen? Maak € 30,00 + € 8,00 verzendkosten over op girorekening 1066049 t.n.v. KNNV afdeling Eindhoven o.v.v. "Mosflora", en vermeld ook uw adres en postcode. Voor bestellingen uit het buitenland: vermeld bij het gironummer ook de volgende codes IBAN: NL76PSTB0001066049 BIC: PSTBNL21.
Wie het boek tijdens de presentatie in het Milieu Educatie Centrum (MEC) te Eindhoven op 12 januari ophaalt, betaalt uiteraard geen verzendkosten. Bestelde flora's kunnen nog enige tijd na de presentatie opgehaald worden in het MEC waar ze overigens ook nog te koop zijn voor € 30,00; adres MEC: Genneperweg 145, tel.: 040 - 259 4700.
Ieder die het boek besteld heeft, krijgt een uitnodiging tot het bijwonen van de feestelijke presentatie op zaterdag(middag) 12 januari a.s. met meer informatie over de locatie en het middagprogramma.
Meer informatie is te lezen op de site van de KNNV-afdeling Eindhoven .
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.