Vroege Vogels

Ministraaljagers voor minister Veerman

  •  
30-09-2005
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
vv_newsimg_114969.jpg
28 september overhandigden vertegenwoordigers van de Waddenvereniging 38 bouwpakketjes van ministraaljagers aan Minister Veerman in Madurodam. De voor de natuur verantwoordelijke bewindsman gaf daar het startsein voor de inwerkingtreding van de nieuwe natuurbeschermingswet. Vanaf nu moet de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving verankerd zijn. Tegelijkertijd razen echter 38 echte straaljagers oorverdovend en laag over de Waddenzee. Voor deze vliegoefening is geen vergunning verleend op grond van de natuurbeschermingswet. Ook is deze activiteit niet getoetst aan Vogel- en Habitatrichtlijn. Daarom heeft de Waddenvereniging bij de rechtbank in Leeuwarden onmiddellijke stopzetting van deze oefening geëist. De rechtzitting dient vrijdag 30 september om 15.30 bij de Rechtbank Leeuwarden. Aan minister Veerman vraagt de vereniging de nieuwe Natuurbeschermingswet serieus te nemen en deze vliegoefeningen nu en in de toekomst te verbieden.
De laatste week van september en de eerste weken van oktober worden over het algemeen beschouwd als één van de meest vogelrijke periodes in het waddengebied. De najaarstrek is dan op zijn hoogtepunt. Honderdduizenden trekvogels gebruiken het waddengebied als tussenstop op hun trekroute naar de overwinteringsgebieden. Dit betreft beschermde vogelsoorten als lepelaar, bergeend, wintertaling, krakeend, slobeend, kleine zwaan, wulp, rosse grutto, steenloper, kanoetstrandloper en zwarte ruiter. Juist vanwege het grote belang van het waddengebied voor het voortbestaan van deze soorten valt het gebied onder de werking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitat richtlijn. Op de dag dat de gewijzigde natuurbeschermingswet in werking treedt, vliegen straaljagers luid razend over de Waddenzee en wordt onherstelbare schade onder de talloze trekvogels veroorzaakt. Door de laagvliegende straaljagers worden de vogels telkens verstoord bij het zoeken naar voedsel. Daardoor hebben ze uiteindelijk te weinig brandstof voor hun lange vliegreis naar het zuidelijk halfrond.
Bij de rechtbank Leeuwarden heeft de Waddenvereniging onmiddellijke stopzetting geëist van deze grote internationale militaire vliegoefening. De behandeling van dit verzoek om voorlopige voorziening zal op vrijdag 30 september om 15.30 plaats vinden. De Waddenvereniging vindt dat op grond van de Nederlandse natuurbeschermingswet en de Europese Vogelrichtlijn nooit toestemming voor deze oefening gegeven had mogen worden. Op Minister Veerman doet de Waddenvereniging vandaag een dringend beroep de nieuwe Natuurbeschermingswet daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Als de Minister de nieuwe wet serieus neemt zal hij er voor moeten zorgen dat op de datum dat de nieuwe wet in werking treedt deze illegale vliegoefening stopt. Daarmee keert de rust terug op het Wad; zoals het hoort in een uniek Europees natuurgebied.

Meer over:

nieuws - natuur
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.