Vroege Vogels

Miljoenennota 2006 verhult vervuiling slechts

  •  
20-09-2005
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
vv_newsimg_138782.jpg
Met de miljoenennota 2006 vervolmaakt Balkenende-II haar naam als afschuifkabinet. Noodzakelijke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zijn vooralsnog vrijblijvend. Ondertussen draait de asfaltmachine op volle toeren. Tussen 2011 en 2020 gaat, zoals uit de nota Mobiliteit al bleek, ruim twintig miljard euro naar nieuwe wegen. En uit het budget bestemd voor duurzame energie, worden miljoenen gestoken in een van de meest vervuilende brandstoffen:
kolen.
Roetfilters zijn nuttig en zware auto's belasten is prima, maar zolang wordt gekozen voor miljardeninvesteringen in asfalt waarmee extra
(vracht)autoverkeer wordt uitgelokt, blijven dergelijke maatregelen een groene schaamlap voor de échte problemen, aldus Milieudefensie.
Met het huidige pakket maatregelen is volgens de begroting de uitstoot van schadelijke roetdeeltjes uit dieselmotoren in 2020 pas gehalveerd. 'Dat schiet dus niet op,' zo stelt Milieudefensie-directeur Vera Dalm. 'Waar blijven effectieve en eenvoudige maatregelen als de verhoging van de dieselaccijns en verlaging van de maximumsnelheid? En waar blijft de in het regeerakkoord beloofde kilometerheffing op vrachtverkeer?'
Vuile kolen
Het kabinet heeft geld vrijgemaakt voor duurzame energie. Een nobel streven, ware het niet dat een belangrijk deel van dat geld gaat naar 'schoon fossiel'. Daarmee wordt bedoeld, het minder vuil maken van de meest vieze fossiele brandstof die er is: kolen.
Terwijl met het stijgen van de olieprijs schone energie steeds
aantrekkelijker wordt, weigert het kabinet halsstarrig de
energievoorziening te moderniseren. Daardoor dreigt Nederland de
Europese doelstellingen voor duurzame energie niet te halen. Maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, worden uitbesteed aan ontwikkelingslanden. Vera Dalm: 'Dit kabinet heeft het afschuiven tot belangrijkste beleidsinstrument gemaakt.'
Dag vlinders, dag bloemen
Ook met de milieuvervuiling door de landbouw zakt Nederland bijna door de Europese bodem. Er worden geen effectieve maatregelen genomen om de achteruitgang van het aantal planten- en dierensoorten te keren. Kwetsbare soorten, zelfs die in natuurgebieden, hebben te lijden onder vervuiling door stikstof en ammoniak. Deze stoffen zijn vooral afkomstig
van de landbouw. Een gevolg van de enorme veestapel die de bio-industrie in Nederland heeft opgebouwd. Voor het behoud van de natuurwaarden is het nodig dat de veestapel wordt ingekrompen.
Bron: Milieudefensie

Meer over:

nieuws - milieu
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.