Sfeerfoto van Vroege Vogels
Vroege Vogels
Vroege Vogels

Elke vrijdag om 19.50 opnpo2

Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op

Natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland.
Vroege Vogels

Karpers uitzetten volgens richtlijnen

7 jul 2016
  •  
leestijd 2 minuten
karper_04.jpg
Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland hebben hun handtekening gezet onder de 'Richtlijnen voor uitzet van karper'. Doel is het voorkomen van negatieve effecten op de waterkwaliteit en maar daarbij laten ze toch ruimte voor uitzetten van karpers door hengelsportverenigingen.

Troebel water

De karper is een vis die de bodem omwoelt, dit noemt men azen. Vooral in de vroege ochtend en tijdens de schemering kan men dit waarnemen. De vis staat dan vaak rechtop in het water en door het gewoel in de bodem ziet men afhankelijk van de soort bodem trossen kleine dan wel grotere belletjes opstijgen naar de oppervlakte. De karper doet dit als hij op zoek is naar eten, voornamelijk planten en waterinsecten. Door deze manier van azen worden met name fosfaten in de bodem weer teruggevoerd naar de waterkolom. Bij een voedselrijke bodem en een flinke populatie karper leidt dit tot een voorspoedige groei van de zwevende algen (fytoplankton). Samen met de omgewoelde bodempartikels leidt dit tot het troebel worden van het water en een afname van de onderwaterflora.

Karper als ultieme vangst

Voor veel sportvissers is het vangen van een zware karper de ultieme uitdaging. Om vissers tegemoet te komen worden door hengelsportverenigingen altijd al karpers uitgezet. Maar een karper kan een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. Om dit nu te voorkomen hebben de waterbeheerders samen met Sportvisserij Nederland gewerkt aan richtlijnen. Met de op 6 juli gepresenteerde richtlijn komt er een landelijke aanpak voor de beoordeling van het uitzetten van karpers door de sportvisserij.

Regionale aanpak is wenselijk

In de richtlijn staat ook beschreven dat het verstandig is om regionale plannen te maken voor karperuitzet. Het doel is dat er binnen een regio voldoende aantrekkelijke karperbestanden aanwezig blijven voor sportvissers, maar dat er ook wateren kunnen worden aangewezen waar karperuitzet niet wenselijk is. Zowel de uitzet van vis als de zorg voor een goede waterkwaliteit zijn wettelijk vastgelegd. Het recht om vis uit te zetten is geregeld in de Visserijwet. De plicht om te zorgen voor een goede waterkwaliteit is geregeld in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Toepassing van de richtlijn

Sportvisserij Nederland, de waterschappen en Rijkswaterstaat roepen alle hengelsportverenigingen op om voortaan de richtlijnen uitzet karper toe te passen. In de richtlijn staat een beslisschema, waarmee het uitzetten van karper eenvoudig getoetst kan worden aan een aantal regels. De richtlijn en een bijbehorende rekentool zijn te vinden op de website van Sportvisserij Nederland.
Bron: Sportvisserij Nederland en Wikipedia

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar