Vroege Vogels

Kabinet wil Nederland klimaatbestendig maken

  •  
05-11-2007
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
kabinet.jpg
De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van (Ruimte en Milieu) ingestemd met de Nationale Adaptatiestrategie 'Maak ruimte voor klimaat'. Het kabinet stelt dat het klimaatbestendig maken van Nederland één van de grootste ruimtelijke opgaven is van de eenentwintigste eeuw. Deze opgave wordt in toenemende mate sturend voor korte en lange termijn investeringsbeslissingen.
In de strategie beschrijven de ministers Cramer, Verburg van LNV, Van der Hoeven van EZ en staatssecretaris Huizinga van V&W samen met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen de stappen die zij noodzakelijk achten bij het vormgeven van deze opgave. Tijdens het congres 'Maak ruimte voor klimaat' dat op 27 november wordt georganiseerd wordt de strategie toegelicht.
De strategie richt zich met name op de maatschappelijke thema's veiligheid, biodiversiteit, economie en kwaliteit van de leefomgeving. In de Nationale Adaptatiestrategie worden de knelpunten benoemd, de kansen en bedreigingen omschreven en de overwegingen uiteengezet die een rol spelen bij het invoeren van klimaatbestendig ruimtegebruik.
Daarnaast wordt toegelicht op welke onderdelen op korte termijn resultaten kunnen worden behaald en op welke aspecten nadere studie noodzakelijk is. De doelstelling van de strategie is maatschappelijke ontwrichting te voorkomen, nadelige effecten op te vangen en de kansen die klimaatverandering biedt te benutten. Door te kiezen voor een integrale en gebiedsgerichte benadering wordt aangesloten op lopende ruimtelijke ontwikkelingen en worden lokale kansen maximaal benut. Samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties, wetenschap en bedrijfsleven is hierbij cruciaal.
De hoofdlijnen van de strategie worden uitgewerkt tot regionale adaptatiestrategieën voor acht concrete gebieden die benoemd zijn in het Kennis voor Klimaat programma, dat begin 2008 van start gaat. Het kabinet heeft hiervoor 50 miljoen euro subsidie ter beschikking gesteld. Op korte termijn ziet het kabinet kansen om bij grote investeringen van rijkswege nu al rekening te houden met klimaatverandering. De Zuidplaspolder, Haarlemmermeer en Almere zijn hier voorbeelden van. Ook zet het kabinet in op het doorlichten van wet- en regelgeving en krijgt klimaatverandering een prominente plaats in reguliere besluitvormingsprocessen en beleidsplannen.
De adaptatieagenda wordt verder uitgewerkt en uitgebreid met initiatieven die voortkomen uit de regionale impulsbijeenkomsten die de komende maanden georganiseerd worden. Samen vormen ze de eerste Nationale Adaptatieagenda, die juni 2008 wordt uitgebracht. Over de uitvoering zal jaarlijks worden gerapporteerd en de eerste agenda zal - indien nodig - over twee jaar worden herzien.

Meer over:

nieuws - milieu
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.