Sfeerfoto van Vroege Vogels

Vroege Vogels

Elke vrijdag om 19.50 uur opnpo2

Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op

Natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland.
Vroege Vogels

Kabinet ontvouwt definitieve klimaatplannen

28 jun 2019
  •  
leestijd 2 minuten
uitstoot

© bron: pixabay

Het kabinet presenteert vrijdag het definitieve klimaatakkoord, een groot pakket maatregelen om de komende decennia de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Daarnaast moet duidelijk worden wat er nog dit jaar te gebeuren staat zodat de overheid voldoet aan het vonnis in de zogeheten Urgenda-klimaatzaak.

Klimaattafels

Eind vorig jaar kwamen er vijf zogenoemde klimaattafels met in totaal enkele honderden voorstellen voor verduurzaming van mobiliteit, woningbouw, energievoorziening, industrie en voedselproductie. Een doorrekening van al die plannen wees evenwel uit dat die waarschijnlijk onvoldoende zouden zijn om de doelstellingen te halen. Daarom is de afgelopen maanden gewerkt aan een aanscherping.

CO2-heffing

Veel in het oog springende wijzigingen en aanpassingen lekten deze week al uit. Er komt alsnog een beperkte CO2-heffing voor de industrie, die bedrijven moet aansporen tot vergroening. Huishoudens worden ten opzichte van de oorspronkelijke plannen ontzien, doordat sommige belastingen op de energierekening minder sterk worden verhoogd. Er gaat bijna een miljard naar de vergroening van land- en tuinbouw. Op zijn vroegst in 2026 komt er een vorm van rekeningrijden.

Minder uitstoot

Door al die maatregelen moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met bijna de helft zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Twintig jaar later moet de samenleving vrijwel geheel klimaatneutraal zijn. Volgens het Urgenda-vonnis moet volgend jaar al een afname met een kwart gerealiseerd zijn. Daarvoor wordt in ieder geval een kolencentrale vervroegd gesloten en extra geld vrijgemaakt om het aantal varkens in de veehouderij te verminderen.

Reacties milieuclubs

Greenpeace en Milieudefensie vinden de klimaatplannen komt "een goede start" maar nog wel onvoldoende. Ze zeggen al op de hoogte te zijn van het zogenoemde Klimaatakkoord. Voor de hoognodige doorbraak om de klimaatcrisis aan te pakken, moet er meer gebeuren, aldus de milieuorganisaties.
Het ziet er wel naar uit dat door de maatregelen de vermindering van de CO2-uitstoot met bijna de helft in 2030 ten opzichte van die in 1990, gehaald gaat worden. Maar daar zijn wel harde afspraken en garanties voor nodig.
De twee organisaties zien nog steeds "lapmiddelen" die de overgang naar duurzamere energie in de weg staan. Ook is er een ongelijke verdeling van de lusten en lasten ten gunste van de grote industrie.
Er ligt geen klimaatakkoord dat genoeg is om de klimaatcrisis te bestrijden en Nederland toekomstbestendig te maken, aldus Greenpeace-directeur Joris Thijssen. "De goede stappen die gezet worden, zijn niet voldoende om de zwakke punten van het akkoord te compenseren."
De organisaties hebben bijvoorbeeld kritiek op de voorgestelde CO2-heffing voor de industrie. "De verwaterde variant" in het Klimaatakkoord geeft geen garantie dat de klimaatdoelen worden gehaald. Het blijft onduidelijk vanaf wanneer grote vervuilers de heffing daadwerkelijk betalen, aldus Milieudefensie en Greenpeace.
Zij vinden ook dat het kabinet onvoldoende stappen zet voor een duurzamere landbouw met een kleinere veestapel.
Bron: ANP

Meer over:

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.