Vroege Vogels

Kabinet gaat voor een gerichte stikstofaanpak

  •  
04-10-2019
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
stikstof_industrie_mest_vliegtuig_bouw

© Bron Pixabay

Het kabinet pakt het stikstofprobleem aan onder meer door vrijwillige sanering van boerenbedrijven en investeringen in innovaties voor boeren die willen blijven. Ook komen er "gerichte snelheidsverlagingen" op plaatsen waar dat echt leidt tot minder neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden.

Makkelijke en snelle oplossingen zijn er niet

Dat meldt verantwoordelijk minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Het kabinet wil volgens Schouten "snel en zorgvuldig" maatregelen treffen om het stikstofprobleem op te lossen. Per gebied wordt in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn om de natuur te herstellen en tegelijkertijd de vergunningverlening weer op gang te brengen.
"Makkelijke en snelle oplossingen zijn er niet", zegt Schouten. "Maar duidelijk is dat de uitstoot van stikstof omlaag moet." Het kabinet is bereid "extra financiële middelen te reserveren". Concrete bedragen worden niet genoemd, maar volgens ingewijden gaat het om enkele honderden miljoenen.

Uitkopen van boeren

Bij het uitkopen van boeren geeft het kabinet voorrang aan de grootste vervuilers in de buurt van natuurgebieden die extra moeten worden beschermd. Boeren die toch boer willen blijven, krijgen hulp om de uitstoot van hun bedrijf omlaag te brengen. Te denken valt aan nieuwe stallen, ander veevoer en een betere scheiding van urine en mest.

Stikstofbesparende maatregelen

Over een week mag extra stikstofuitstoot bij bijvoorbeeld een bouwproject weer worden weggestreept tegen stikstofbesparende maatregelen. Wie een huis wil bouwen, kan daar dan toch een vergunning voor krijgen door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat het na de bouw minder stikstof uitstoot. En een veehouder die een extra stal wil bouwen, kan daarvoor toestemming krijgen door de uitstoot van een oude stal te verminderen.
Automobilisten hoeven het gaspedaal alleen los te laten op plaatsen waar dat direct effect heeft op de uitstoot. Verder rekent het kabinet erop dat maatregelen die al op stapel staan in het kader van het Klimaatakkoord, zoals de overgang naar elektrisch rijden, tot een lagere uitstoot van stikstof zullen leiden.

Reacties

Verschillende natuur- en milieuorganisaties zijn gematigd positief over de stikstofaanpak die het kabinet heeft bekendgemaakt. Maar ze plaatsen ook kanttekeningen. "Met deze eerste aanpak van de stikstofcrisis geeft het kabinet aan dat de tijd van rekenkundige trucs voorbij is", zegt het Wereldnatuurfonds (WWF). Greenpeace is blij dat het kabinet laat zien stappen te willen zetten. Maar het laat de kans onbenut om de omslag naar "écht duurzame landbouw" te maken. Directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten zegt: "Vandaag laat de coalitie zien te kiezen voor een dappere en heldere koers."
Bron: ANP

Meer over:

stikstof
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.