Vroege Vogels

Jarenlijst 2008

  •  
27-12-2008
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
2008_2009_04.jpg
2008 (Schrikkeljaar)
1.    Marter: KNNV (afdeling Delft).
Onder de marterachtigen verstaan we onder andere wezels, hermelijnen en bunzingen. In het marterjaar verzorgt de KNNV een reizende tentoonstelling en verschillende excursies. “Door de verstedelijking verdwijnt leefgebied van de marter. Het is goed om hem onder de aandacht te brengen, hoewel het niet de meest aaibare soort is.
2.    Bunzing: Zoogdiervereniging VZZ.
Vanwege de Rode Lijst-status 'onvoldoende bekend' heeft Zoogdiervereniging VZZ de bunzing Mustela putorius, uitgeroepen tot soort van het jaar. Het jaar van de bunzing loopt op zijn einde. Intussen zijn er al meer dan 854 bunzingen gemeld via telmee.nl en waarneming.nl.
http://www.vzz.nl/node/457
3.    Aardappel, Internationaal jaar: Verenigde Naties.
De belangrijkste doelstelling is de promotie van de duurzame ontwikkeling van op de aardappel gebaseerde landbouw en de aardappelindustrie in het belang van het welzijn van de telers en de verbruikers in ontwikkelingslanden.
http://www.aardappel2008.nl/
4.    Kikker: Ravon/Nederlandse vereniging van dierentuinen/ De Europese Vereniging van Dierentuinen en Aquaria EAZA/WAZA.
Amfibieën over de hele wereld worden bedreigd door een schimmel. Naast de uitheemse kikkers die onder de aandacht worden gebracht, zullen RAVON, de NVD en de KNNV gezamenlijk ook de inheemse kikkers promoten.
http://www.jaarvandekikker.nl/
5.    Amfibie (frog): EAZA (European Association of Zoos and Aquaria)/WAZA.
Met de amfibieën gaat het slecht. Een derde tot de helft van de amfibieën is bedreigd en meer dan 120 soorten stierven de laatste jaren al uit. Dit komt doordat hun leefgebied steeds kleiner wordt, door klimaatveranderingen en door pesticiden. Maar de grootste bedreiging is de gevaarlijke huidschimmel chytrid fungus.
http://www.eaza.net/campaigns/campaigns1.html#amphibian
6.    Scholekster: SOVON en Vogelbescherming.
Scholekster is een opvallende vogel die bijna overal in Nederland broedt. Maar het gaat echter niet zo goed met onze Scholeksters. De aantallen nemen zelfs nog sneller af dan die van onze nationale weidevogel, de Grutto.
http://www.sovon.nl/default.asp?id=410

7.    Dolfijn: VN, UN milieu programma UNEP.
 
Meer dan een kwart miljoen dolfijnen sterven door visserij, vervuiling en marinesonar. Begonnen in 2007, maar verlengd tot en met 2008.
http://www.jaarvandedolfijn.nl/  
8.    Sanitaire voorzieningen, Internationaal jaar: VN: General Assembly/UNICEF
Met dit jaar wordt de problematiek van gebrekkige sanitaire voorzieningen en hygiëne in ontwikkelingslanden onder de aandacht gebracht. Op 21 november 2007 opende Z.K.H. de Prins van Oranje het International Year of Sanitation officieel in New York. Het thema houdt verband met de 8 millennium doelen die zijn vastgesteld.
http://esa.un.org/iys/.
9.    Jaar van de talen, Internationaal jaar: VN (UNESCO)
Hiermee wil de VN aandacht vragen voor de duizenden talen op de wereld die dreigen uit te sterven (elke twee weken een taal). De meeste activiteiten zullen plaatsvinden rond 21 februari, omdat dat de dag van de moedertalen is.  
http://www.un.org/events/iyl/index.shtml.
10.    Telescoop (400ste ‘geboortedag’ van de telescoop): Boerhaave/Zeeuws Museum. Wie dat instrument heeft uitgevonden, blijft onduidelijk: Hans Lipperhey of Zacharias Janssen. Vast staat wel dat de telescoop in Middelburg is uitgevonden. Lipperhey en Janssen werkten in de stad als brillenmakers.
 
11.    Aarde, Internationaal jaar: VN, UNESCO (jan 2007-dec 2009).

Het doel van het Jaar van de Aarde is om wereldwijd extra aandacht te vestigen op de aardwetenschappen incl. het klimaatonderzoek. Kennis over aarde, klimaat en milieu is van vitaal belang voor de maatschappij, zo luidt de boodschap, die in Nederland wordt uitgedragen door het Nationaal Comité.
http://www.yearofplanetearth.org/.
12.    De vleugelnoot, boom van het jaar: de Nederlandse boomkwekerijsector.
Imposant, stevig, schaduwgevend en goed, verkrijgbaar. Een boom die meer aandacht verdient dan hij krijgt. Je mag de vleugelnoot gerust een karakteristieke boom noemen. Niet alleen om zijn hangende, lange, geelgroene bloem- en vruchtkatjes, maar ook vanwege zijn breed uitstaande en laag aangezette takken en volle bladerdak. De vleugelnoot is eigenlijk alle seizoenen aantrekkelijk.
13.    Rat, Chinees jaar van de.
De rat is het eerste dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. Ratten zouden goed overweg kunnen met apen, draken en ossen, maar slecht met paarden. Volgens Chinese folklore zijn mensen die onder dit sterrenbeeld zijn geboren: charmant, economisch, efficiënt, diplomatiek, ondernemend, ambitieus, flexibel, welbespraakt maar ook huichelachtig, laf, opportunistisch, verkwistend en op eigen materieel gewin uit. Start is 7 februari.

14.    Interculturele Dialoog, Europees jaar van de: EU

Doel is om aandacht te schenken aan de dialoog tussen mensen met verschillende culturele achtergronden. Gedurende het hele jaar vinden in alle 27 EU-landen projecten plaats, zowel op nationaal, op Europees niveau en in buurten en wijken.
http://www.interculturaldialogue2008.eu/

15. Olivier Messiaen (100ste geboortedag per 10 december 1908).

Messiaen was een overtuigd rooms-katholiek. Zijn grootste inspiratiebron was de schoonheid van Gods schepping en dan met name het gezang van de vogels. Hij trok regelmatig de natuur in om vogelzang te noteren. In veel van zijn composities heeft hij vogelzang verwerkt. Titels als Abîme des Oiseaux (uit het 'Quatuor pour la fin du temps') en Oiseaux exotiques spreken wat dat betreft voor zich. Hij heeft ook de zang van een groot aantal vogels gezet voor piano (Catalogue oiseaux) http://www.messiaen2008.com/en/index.php
16.    Religieus Erfgoed: Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland
Het doel van het jaar van het Religieus Erfgoed is om door middel van (brede en specifieke) publieksgerichte activiteiten de belangstelling voor en kennis van het religieus erfgoed in Nederland te vergroten en op die manier een duurzame toekomst voor het religieus erfgoed binnen onze huidige dynamische samenleving te bevorderen.
http://2008re.nl/#/geefreligieuserfgoedtoekomst/
17.    Koraalrif: International Coral Reef Initiative.
De toenemende uitstoot van CO2 in de atmosfeer heeft niet alleen gevolgen voor het klimaat, maar ook voor het leven in zee. Hoe meer CO2, hoe zuurder de oceanen worden. En in zuur water groeit geen koraal, omdat calciumcarbonaat, de bouwsteen van de koraalskeletjes, oplost in zuurder water. Deze week roepen zeventien internationaal vermaarde marien biologen op tot handelen.
http://www.iyor.org/  

18.    IJsvogel: Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken.

Dit jaar is door de VWG de ijsvogel uit- geroepen tot vogel van het jaar. In dit kader wordt iedereen gevraagd zoveel mogelijk waarnemingen door te geven van deze soort. Leden en niet-leden kunnen dat doen via de ijsvogelbutton op deze site of via de post (VWG, Postbus 1028, 1200 BA Hilversum). Het is de bedoeling dat alle waarnemingen een mooi overzicht opleveren van de verspreiding van de IJsvogels in de regio.
http://www.vwggooi.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=54
    
19.    Steenuil, vogel van het jaar in België: Vogelbescherming Vlaanderen
In de herfst van 2007 organiseerde Vogelbescherming Vlaanderen voor de tweede keer op rij de verkiezing van de vogel van het jaar. Uit een lijstje van 20 bekende en minder bekende vogelsoorten kon het grote publiek opnieuw zijn favoriete vogel kiezen.
http://www.vogelbescherming.be/site/index.php?option=com_content&view=article&id=152:vogel-van-het-jaar-2008-&catid=14:persberichten&Itemid=105
 
20. Spotvogel, vogel van het jaar: Avifauna Groningen

Na twee succesvolle onderzoeksjaren met respectievelijk Bonte Vliegenvanger en Dodaars, is voor het jaar 2008 gekozen voor de Spotvogel. Na een jaarrondsoort ging nu de voorkeur weer uit naar een zomervogel. De Spotvogel heeft een grote verspreiding, maar komt nergens met grote dichtheden voor. Alleen voor kleigebieden heeft de vogel een lichte voorkeur. In erfbeplanting, singels, parken, struweel en vooral in jonge aanplant kunnen we de vogels vinden.     
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=53
21. Internationaal Pooljaar (maart 2007-maart 2009).
Het IPY 2007/2008 moet een nieuwe impuls geven aan internationaal gecoördineerd wetenschappelijk onderzoek van de poolgebieden.
http://www.ipy.org/     
22.    Internationaal Heliofysisch Jaar (2007-2009).
Het wil ons begrip bevorderen van de fundamentele heliofysische processen die de zon, de aarde en de heliosfeer beheersen. Het is een voortzetten van de traditie van internationaal onderzoek en het promoten van de erfenis van de 50ste verjaardag van het Internationaal Geofysische Jaar.
http://ihy2007.org/
23.    Techniek (schooljaar 2007-2008).  
Technische professionals staan garant voor veiligheid, kwaliteit en innovatieve oplossingen. Vakmensen, die kunnen denken én doen. Nederland heeft deze technici hard nodig. Technisch talent is er genoeg, dat heeft onderzoek uitgewezen, maar dat potentieel zouden we beter moeten benutten. Naar verwachting is er in 2010 een tekort van 70.000 technische vakmensen.
http://www.jaarvandetechniek.nl/
En verder…
- Woord van het jaar 2008: Swaffelen, (2007 was Bokitoproof, 3e in 2007 was Klimaatneutraal)
- Politicus van het jaar (NL): Wouter Bos (Een Vandaag en parl. pers)
- Persoon van het jaar: Obama (TIME Magazine)
- Sporster van het jaar: Wielrenster Marianne Vos
- Sporter van het jaar: Zwemmer Maarten van der Weijden.
- Sportploeg van het jaar: De Nederlandse waterpolovrouwen
- Coach van het jaar: Waterpolocoach Robin van Galen
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.