Sfeerfoto van Vroege Vogels

Vroege Vogels

Elke vrijdag om 19.50 uur opnpo2

Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op

Natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland.
Vroege Vogels

Jaar van de wulp

4 jan 2019
  •  
leestijd 1 minuten
Wulp

© Jacques Gregoire

Je zou het niet zeggen als je de honderdduizenden overwinterende wulpen ziet rond de Waddenzee, maar het gaat niet goed met deze vogel. Sinds 1985 is de wulp met bijna vijftig procent afgenomen. Om meer inzicht te krijgen in het hoe en waarom is 2019 uitgeroepen tot het Jaar van de wulp.
Tegenwoordig broeden de meeste wulpen in vaak open, soms ook meer besloten graslanden op zandige of venige gronden in het oosten en zuiden van het land. Heide-, hoogveen- en duingebieden zijn vrijwel al hun wulpen kwijtgeraakt. Tot rond 1980 huisde de meerderheid juist in deze natuurgebieden. De verdwijning aldaar staat waarschijnlijk in verband met langdurig slechte broedresultaten door voedseltekort en predatie. De overstap naar agrarisch cultuurland, die overigens al vanaf begin twintigste eeuw plaatsvond, maakt Wulpen gevoelig voor intensivering van de landbouw.
Wulpen tellen
Binnen de meetnetten van SOVON voor broedvogels en watervogels worden wulpen volop geteld. Toch ontbreken er nog belangrijke data. Veel binnenlandse slaapplaatsen van wulpen worden momenteel niet geteld, terwijl daar belangrijke veranderingen plaatsvinden.
Met de watervogeltellingen worden wulpen in waterrijke gebieden geteld, maar wat zijn de aantallen buiten het broedseizoen op het boerenland? Ganzen- en zwanentellers kunnen ons daarbij helpen!
Bron:  SOVON.nl

Meer over:

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.