Vroege Vogels

Helft van milieudoelstellingen wordt niet gehaald

  •  
11-09-2008
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
MILIEUBALANS.jpg
Reactie van Stichting Natuur en Milieu op de Milieubalans en Natuurbalans: De helft van de Nederlandse milieudoelstellingen wordt niet gehaald als gevolg van het tekort schieten van overheidsbeleid. Slechts vier van de vijfentwintig milieudoelstellingen worden met zekerheid gehaald. Dat blijkt uit de vandaag - 11 september 2008 - gepubliceerde Milieubalans van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL). Mirjam de Rijk, directeur Stichting Natuur en Milieu: ‘De toon van de milieubalans lijkt positief, maar de harde cijfers liegen niet’.
Klimaatdoel afhankelijk van aankoop CO2-reducties in het buitenland
De Nederlandse klimaatdoelstelling van 30 procent minder broeikasgassen in 2020 wordt volgens de Milieubalans alleen gehaald als er veel emissiereducties in het buitenland worden aangekocht en als Europa veel meer maatregelen gaat nemen dan nu het geval is.
Natuur en Milieu vindt de aankoop van (teveel) CO2-reducties in het buitenland ongewenst omdat de Nederlandse economie dan minder schoon en energie-efficiënt wordt. Bovendien blijft Nederland te sterk afhankelijk van de import van olie en gas uit minder stabiele regio’s zoals het Midden-Oosten en Rusland. Op dit moment is er bovendien geen enkel zicht op goede Europese maatregelen.
Afschaffen bijmengdoel biobrandstoffen
Opvallend is dat in de Milieubalans hard wordt afgerekend met de huidige generatie biobrandstoffen voor transport. Het verplicht bijmengen van biobrandstoffen is volgens de Milieubalans geen goede manier om de CO2-uitstoot van transport te verminderen. Deels vanwege voedselconcurrentie en kap van bossen, maar ook omdat volgens de Milieubalans niet valt uit te sluiten dat het gebruik van biobrandstoffen per saldo leidt tot meer CO2-uitstoot dan gewone benzine. Mirjam de Rijk: ‘Deze Milieubalans laat de overheid geen andere optie dan het per direct afschaffen van de verplichte bijmengdoelstelling van 5,75 procent biobrandstoffen in 2010.”
Milieubeleid veehouderij: dweilen met de kraan open
Volgens de Milieubalans is 70 procent van de Nederlandse natuur onvoldoende beschermd. Dit komt volgens de Milieubalans doordat in Nederland heel veel stikstof via de lucht in natuurgebieden terechtkomt. Oorzaak is het tekortschietende mest- en ammoniakbeleid.
Dit probleem wordt groter als gevolg van de versnelde verruiming van het melkquotum, zoals bepleit door Minister Verburg. Meer melk produceren betekent meer koeien, meer mest en meer ammoniak. De Milieubalans verwacht daarom een stijging van de ammoniak uitstoot. Hierdoor gaat de kwetsbare natuur (Natura 2000 gebieden) verder achteruit. De overheid voert geen consistent beleid om dit probleem echt aan te pakken.
Een gebrek aan beleidsinzet blijkt ook duidelijk uit de Natuurbalans 2008. Deze laat zien dat de meeste natuurdoelen niet zullen worden gehaald. Hierdoor loopt het aantal plant- en diersoorten in Nederland verder terug. Deze schade is vaak onherstelbaar. Wel geeft de Natuurbalans 2008 aan dat het tij met extra beleidsinzet soms nog gekeerd kan worden. Momenteel wordt echter slechts 0,2 procent van het bruto binnenlands product aan natuur en landschap besteed.
Bron: Natuur en Milieu  (download de Milieu- en Natuurbalans)
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.