Advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu.

Hoe behouden we Griend voor de toekomst?

  •  
30-05-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
2064 keer bekeken
  •  
Herstel Griend

© Rob Buiter

Het is slechts 70 hectare groot en een paradijs voor grote sterns en drieteenstrandlopers. Het onbewoonde eilandje Griend bij Terschelling bestaat al eeuwenlang, maar dat is niet zonder slag of stoot geweest. Sterker nog, zonder menselijk ingrijpen zou Griend waarschijnlijk al lang in de Waddenzee zijn verdwenen. Wetenschappers hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan op het kleine eiland. Daarover verschijnt nu het boek ‘Griend, een bewogen eiland’. In Vroege Vogels een gesprek met een van de onderzoekers, Valérie Reijers, universitair docent kustecologie aan de Universiteit Utrecht.

Wandelen

Doordat Griend niet door dijken wordt beschermd 'wandelt' het langzaam in oostelijke richting. Om het eiland voor de ondergang te redden zijn er de afgelopen tientallen jaren allerlei maatregelen genomen om het te beschermen. Langs de zuidrand werden enkele strekdammen aangelegd. Rond 1988 werd het eiland verstevigd door de aanleg van een lage zanddijk langs de noordzijde.

Behoud

Bemonstering kunstrif Griend

© Rob Buiter

In 2016 zijn er op Griend enkele nieuwe maatregelen genomen, zoals het aanbrengen van zand, om het eiland te behouden voor de toekomst. De jaren erna hebben wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit en het NIOZ onderzoek gedaan naar de effecten van die maatregelen. De gevolgen voor de broedvogels bijvoorbeeld, maar ook de begroeiing van het eiland. Met het boek is het onderzoeksproject afgerond.

Historie

In de Middeleeuwen was Griend bewoond en bevond zich er een ommuurde nederzetting met de naam Stedeke Grint of Gryn met een klooster. Als gevolg van de voortdurende kustafslag werd Griend steeds kleiner. De nederzetting verdween in 1287. Voor 1800 vertrokken alle bewoners van het eiland. Het eiland is momenteel onbewoond en onbebouwd op een vogelwachtershuis na. Van april tot en met juli wordt het Griend bewaakt door vogelwachters. Deze verblijven in een huisje op palen, dat is te zien vanaf de boot naar Terschelling en Vlieland. In deze tijd van het jaar komen rotganzen veel voor op het eiland. Ook andere overwinteraars, zoals rosse grutto, kanoetstrandlopers, bonte strandlopers, drieteenstrandlopers en steenlopers verblijven hier.

Stern

Grote sterns

© Grote Sterns - Foto: Kasteelheertje

Op Griend komt de grootste kolonie van de grote stern van West-Europa voor. Jaarlijks broeden ruim duizenden paren op het eilandje. Daarnaast broeden op Griend onder meer de visdief, Noordse stern, eidereend, bergeend, scholekster, tureluur, kokmeeuw, stormmeeuw, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw en incidenteel zwartkopmeeuw en velduil.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.