Vroege Vogels

Energiedoelen voor 2020 nog niet gehaald

  •  
19-10-2017
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
Windmolens

© windmolens, bron: pixabay

Voor 2023 wordt het doel voor duurzame energie meer dan waargemaakt, maar de doelstelling voor 2020 wordt nog steeds niet gehaald. Dat blijkt uit de donderdag gepresenteerde Nationale Energie Verkenning 2017 (NEV). 

Doel 2020 niet binnen bereik

In 2020 is het doel 14 procent hernieuwbare energie, maar dit blijft nu nog steken op 13 procent. Vertraging van windenergieprojecten op land zorgen ervoor dat de doelstelling nog niet wordt gehaald. ”Met de ingezette maatregelen is het fundament gelegd om de klimaatdoelen van Parijs te halen”, aldus minister Henk Kamp van Economische Zaken. Er is volgens hem extra inzet nodig om de doelen van 2020 te halen. Hij heeft daarom al afspraken gemaakt met gemeenten en provincies over extra windmolens. Verder zijn ook extra stappen nodig om de afspraken over energiebesparing in 2020 te halen. Afgesproken besparingen leveren minder op dan verwacht. Er zijn op dit vlak tegenvallers in de glastuinbouw, schrijft Kamp aan de Kamer.

Uitstoot broeikasgassen

In 2015 bepaalde de rechter dat de Nederlandse Staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 minimaal 25 procent lager moet zijn dan die in 1990. Dat lukt als alle doelen van het Energieakkoord worden behaald, verwacht Kamp. De 47 partijen betrokken bij het Energieakkoord gaan overleggen over de maatregelen die moeten worden getroffen om de doelstellingen te halen. Eind dit jaar moet daar volgens Kamp meer duidelijkheid over zijn. 

Hernieuwbare elektriciteit

De verkenning van NEV laat zien dat de groei in hernieuwbare elektriciteit snel gaat. Deze kan in 2025 de helft uitmaken van de totale productie en in 2030 zelfs ongeveer twee-derde. De groei in hernieuwbare warmte en duurzame (bio)brandstoffen gaat veel langzamer. 

Groei werkgelegenheid

De werkgelegenheid uit duurzame energieactiviteiten is tussen 2014 en 2016 gestegen van 46.000 naar 52.000 arbeidsjaren. Naar verwachting blijft dit stijgen tot ongeveer 64.000 arbeidsjaren in 2020. De groei komt vooral door nieuwe investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing. De werkgelegenheid uit niet-duurzame energieactiviteiten neemt daarentegen af van 73.000 arbeidsjaren in 2016 tot ongeveer 62 duizend in 2020. De toename in de duurzame sector compenseert zo ongeveer de afname in de niet-duurzame sector. 

Reactie Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie

De nieuwe minister van klimaat, Eric Wiebes, moet kolencentrales sluiten om aan de doelen van 2020 te voldoen. Dat is de reactie van Natuur & milieu, Greenpeace en Milieudefensie op de Nationale Energieverkenning 2017. 
"Alleen met het sluiten van kolencentrales is er zekerheid dat we de doelen halen", aldus Joris Thijssen, directeur van Greenpeace. Daarnaast moet de subsidie voor duurzame energie ook daadwerkelijk ingezet worden voor duurzame energie, zoals wind op zee en land. Met name wind op land loopt flink achter op de doelstelling. 
Donald Pols, directeur van Milieudefensie: "De maatschappelijke opdracht van klimaatminister Wiebes is het realiseren van een economie van de toekomst waarin mens en klimaat de uitgangspunten zijn. Het inzetten van de fondsen voor duurzame energie om te investeren in CO2-opslag hoort daar niet bij". 
Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie zijn echter positief over de succesvolle uitrol van wind op zee. ‘We concluderen dat het Energieakkoord uit 2013 een flinke impact heeft op de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland", aldus Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. bij Natuur & Milieu.
Bron: Natuur & Milieu, ANP
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (1)

Marcel Sjouw
Marcel Sjouw22 okt. 2017 - 12:19

Als feitelijkheden wil ik aannemen “Doelen niet binnen bereik” En vanzelf het stukje over derechterlijke uitspraak (Uitstoot broeikasgassen) .Overwegingonder Hernieuwbare elektriciteit, vind ik iets wat drastischer met meermankracht moet worden aan gepakt. In dit stukje wordt ook gesproken over de (bio)brandstoffen. Dat dit langzamer gaat is niet erg, eigenlijk zou er beter zichtop de gevolgen op langere duur van het gebruik hiervan beter bekeken moetenworden.Onder de kop “Groei werkgelegenheid” kan ik alleen zeggendat zolang er vanuit de politiek het kabinet dus, onvoldoende positief meegewerkt wordt deze werkgelegenheid wordt afgeremd. Aansluitend punten onder: “ReactieGreenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie”Staan passende stappen, willen we energie bijven verkopen?De hele wereld gaat stap voor stap zelf energie bijeen halen uit zon water enwind. We moeten wel zelf voorzienend zijn en blijven.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.