Advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu.

Emissiearm bemesten is effectief

  •  
09-04-2009
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
bemesten.jpg
De ammoniakemissie bij bemesten is 60 tot 70% afgenomen sinds boeren verplicht zijn hun land emissiearm te bemesten. Hierbij wordt de mest niet in een brede waaier over het land uitgespreid maar in sleufjes in de grond gebracht of in smalle stroken op de bodem gelegd. Emissiearm bemesten blijkt bovendien kosteneffectief te zijn. Dat staat in het vandaag verschenen rapport ’Emissiearm bemesten geëvalueerd’ dat het Planbureau voor de Leefomgeving op verzoek van de ministeries LNV en VROM heeft uitgevoerd.
Schade beperkt of niet aangetoond
Een klein deel van de boeren wil af van de verplichting tot emissiearm bemesten. Zij zijn bang dat zware landbouwmachines voor emissiearm bemesten de bodemstructuur en het bodemleven schaden. Uit deze studie blijkt echter dat dergelijke schade beperkt voorkomt of niet aantoonbaar is. De landbouwmachines zijn niet zoveel zwaarder dan die voor bovengronds bemesten. Bovendien mag bij grasland sinds het midden van de jaren negentig de mest ook op in plaats van in de graszode gebracht worden, waardoor de grond niet meer doorsneden hoeft te worden en er slechts 10% meer trekkracht nodig is.
Forse bijdrage emissiearm bemesten aan halen van ammoniakplafond 2010
Door emissiearme bemesting is de ammoniakemissie met 60 tot 70% afgenomen ten opzichte van de traditionele bemesting in een brede waaier bovengronds. Hiermee wordt het oorspronkelijke doel uit 1990 (80% emissiereductie bij bemesten) niet volledig gehaald. Emissiearm bemesten levert echter de grootste bijdrage (80 - 90 kiloton) aan de afname van de ammoniakemissie om het plafond van 128 kiloton voor 2010 te halen.
Kosteneffectief
Ten opzichte van andere maatregelen om de emissie van ammoniak te beperken is emissiearm bemesten relatief goedkoop: het kost iets minder dan 1 euro om de emissie van 1 kg ammoniak te voorkomen. Ter illustratie: bij de luchtwasser, die wordt toegepast in de intensieve veehouderij, kost het ‘afvangen’ van 1 kg ammoniak uit de stallucht 4 tot 6 euro.  De meerkosten voor boeren voor emissiearm bemesten bedragen 60-70 mln euro per jaar. Hier staat tegenover dat bij emissiearm bemesten op kunstmest bespaard kan worden.
Bron: Het Planbureau voor de Leefomgeving
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.