Sfeerfoto van Vroege Vogels
Vroege Vogels
Vroege Vogels

Elke vrijdag om 19.50 opnpo2

Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op

Natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn in Nederland staan centraal. Als 'advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu' maakt Vroege Vogels zich al meer dan 40 jaar hard voor een groener Nederland.
Vroege Vogels

Een oude Friese beek

6 mei 2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
1191 keer bekeken
De Friese beek Koningsdiep (ook wel Boorne of Ouddiep genoemd) heeft in de loop der eeuwen zijn stempel gedrukt op het landschap. Door de beek ontstond een afwisseling van akkers, weilanden, venen, moerassen, heidevelden en bossen. Op de zandruggen kwamen boerendorpen en landgoederen, en in het dal dolven arbeiders het veen. Dit zorgde voor een mozaïek van bijzondere graslanden en moerassen met een hoge biodiversiteit.

De grens van zand en veen

In het beekdal liggen twee Natura 2000-gebieden: Van Oordt’s Mersken en De Deelen. Van Oordt’s Mersken ligt op de grens van zandgrond en laagveen. Door de beek is het hier het hele jaar door nat en in de winter loopt een groot deel onder water. Hierdoor is het een rustplaats voor trekvogels en zijn er unieke blauwgraslanden en zeggenvegetaties ontstaan die horen bij voedselarm veengebied. Ook De Deelen bestaat voornamelijk uit laagveen en is één van de weinige overgebleven restanten van laagveenmoerassen en petgatenlandschappen (petgaten ontstaan door winnen van veen). Hier is door het winnen van veen een groot moerasgebied ontstaan met ondiep water. Het is een populaire plek voor otters en vogels. Het is ook de allereerste plek waar wij een otter voor de camera te zien krijgen!

Van alle kanten bedreigd

Beekdal Koningsdiep wordt op verschillende manieren bedreigd. Het dal lag van oorsprong lager dan de omgeving, maar door intensieve landbouw is het landbouwgebied meters gezakt en daardoor is dit nu omgedraaid. Het beekdal ligt hoger dan het omliggende land waardoor het grondwater wegstroomt. Het van oorsprong voedselarme gebied heeft verder last van stikstofdepositie, en er zijn plannen voor een spoorlijn dwars door Van Oordt’s Mersken.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar