Vroege Vogels

CDA kritisch over windenergie

  •  
12-09-2005
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
vv_newsimg_300077.jpg

© Windmolen

Het CDA plaatst vraagtekens bij de plannen van minister Brinkhorst van Economische Zaken voor windenergie en vraagt aandacht voor 'schoon fossiel'. Bij dat laatste wordt energie opgewekt met fossiele brandstof zoals aardgas, maar komt het broeikasgas CO2 niet vrij.
,,Wij vragen ons af of Brinkhorst de afgelopen tijd zich niet te eenzijdig op windenergie heeft gericht'', zegt CDA-Tweede-Kamerlid Spies. Zij omschrijft windenergie als ,,uitontwikkeld'' en betwijfelt dus of er grote doorbraken komen die de windmolenparken rendabeler maken dan nu het geval is. Projecten voor 'schoon fossiel' werden tot dusver afgewezen omdat ze te duur zouden zijn, maar volgens Spies zijn de berekeningen daarover onderbouwd met olieprijzen ver beneden het huidige niveau.
Brinkhorst komt op prinsjesdag met het plan om tot 2013 1 miljard te besteden aan windenergie. De VVD heeft daarmee al langer moeite, vooral omdat windenergie bestaande elektriciteitscentrales niet overbodig maakt en Nederland daarom aanstuurt op een dure energievoorziening. Volgens VVD-Kamerlid De Krom is windmolenenergie te duur in verhouding tot het rendement. ,,Bij windmolenenergie kijk je alleen tv als het waait.''
Het geld dat Brinkhorst extra wil uittrekken voor windenergie gaat niet alleen naar het ontwikkelen van nieuwe techniek, maar ook naar de exploitatie van de windparken. Tot dusver betalen de elektriciteitsverbruikers via een bedrag per aansluiting voor de zogeheten MEP-subsidies waarmee alternatieve energie wordt gesubsidieerd. Dat bedrag dreigt van jaar tot jaar zo hoog op te lopen, dat Brinkhorst besloten heeft voorlopig geen nieuwe aanvragen voor windmolenparken op zee in behandeling te nemen. Hij komt binnenkort met nieuwe wetgeving die de hoogte van de MEP-subsidies moet begrenzen en door dat 'plafond' wordt dus ook het bedrag per aansluiting beheersbaar. Windenergie zou dan toch nog volop subsidie kunnen krijgen door het extra geld dat op prinsjesdag beschikbaar wordt gesteld.
CDA-Tweede-Kamerlid Hessels vindt dat subside voor windenergie ,,primair gericht moet zijn op het ontwikkelen van nieuwe technologie'' en dat de exploitatie slechts in beperkte mate gesubsidieerd moet worden, als dat nodig is om een nieuwe techniek op gang te brengen.
PvdA-Tweede-Kamerlid Samsom bestrijdt dat windenergie ,,uitontwikkeld'' is. Volgens hem bewijst de praktijk in Engeland, Duitsland en Denemarken het tegendeel: ,,Windenergie kan nog steeds goedkoper worden.'' In tijden van ,,enorme olieprijzen'' is er volgens hem reden te meer om te investeren in alternatieve energie. Bovendien sluit investeren in alternatieve energie niet
uit, dat ook geïnvesteerd wordt in 'schoon fossiel', zegt Samsom.
Greenpeace zegt in een reactie dat Nederland het eerste grote windmolenpark op zee nog moet bouwen en dat het CDA snel is met de gedachte dat windenergie is ,,uitontwikkeld''. Windenergie heeft als voordeel dat er snel mee begonnen kan worden, terwijl er nog jaren van onderzoek nodig zijn voor schoon fossiel. Natuur en Milieu stelt dat een pakket van maatregelen nodig is, ,,waarin energiebesparing, duurzame energie en ondergrondse opslag van CO2 een rol spelen.'' De fractie van de LPF in de Tweede Kamer vindt dat direct gestopt kan worden met de bouw van windmolens, waarbij honderden miljoenen aan subsdies nodig zijn, en pleit ,,voor een focus op andere bronnen van duurzame energie.''.
Bron: ANP

Meer over:

nieuws - milieu
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.