Vroege Vogels

Begroting getuigt van zesjesmentaliteit op gebied van klimaat

  •  
17-09-2008
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
vv_newsimg_138782.jpg
Uit de begrotingen van dit kabinet wordt duidelijk dat klimaatbeleid niet in het hart van het kabinetsbeleid zit. In tegenstelling tot het Deltaplan van vorige week, waarvan de urgentie direct breed werd opgepikt en waar premier Balkenende zich over ontfermde, lijkt Minister Cramer er met het klimaatbeleid alleen voor te staan. Andere ministeries besteden weinig aandacht aan klimaat, de urgentie van het probleem dringt niet door tot dit kabinet.
Directeur Frank Köhler van Milieudefensie: “Premier Balkenende zou de regie moeten nemen in het klimaatbeleid. Nederland hoopt er nu teveel op dat Europa het probleem oplost, maar als de Europese maatregelen tegenvallen komt er ook weinig terecht van de Nederlandse reductiedoelstellingen. Het is een zesjesmentaliteit, die we ons met klimaat niet kunnen veroorloven.”
Dat het kabinet op schema zou liggen met haar klimaatbeleid, zoals VROM in het persbericht bij haar begroting aangeeft, is volgens Milieudefensie een wel heel rooskleurige kijk op de vorige week gepresenteerde Milieubalans. Daaruit blijkt juist dat het kabinet zich teveel afhankelijk maakt van een optimistische inschatting van het Europese klimaatbeleid. Wanneer dat tegenvalt, haalt Nederland met het huidige beleid haar eigen reductiedoelstelling van 30 procent minder CO2-uitstoot in 2020 bij lange na niet. Frank Köhler: “Het klimaatbeleid ligt niet op schema. De kans groot is dat men de doelstellingen niet haalt en dat wordt nu verbloemd met ongefundeerd optimisme.”
Er zijn namelijk steeds meer tekenen die erop op wijzen dat de klimaatmaatregelen vanuit de Europese Unie tegenvallen. Onlangs werd bijvoorbeeld onder druk van de autofabrikanten de CO2-uitstootnorm voor auto's uitgesteld en afgezwakt. Nederland moet daarom volgens Milieudefensie juist extra maatregelen nemen om haar klimaatdoelen te halen. Het financieel aantrekkelijker maken van energiebesparing en schone energie en het verder belasten van  CO2-uitstoot is hard nodig om de benodigde omschakeling in de energiehuishouding te realiseren. Het Europees Parlement heeft onlangs opgeroepen tot een progressieve energiebelasting: hoe meer energie er wordt verbruikt, hoe duurder het tarief. Hiermee kan het kabinet aan de slag. Vorig jaar was er nog breed draagvlak binnen het parlement voor belastingvergroening. Köhler: “Het verzet van het bedrijfsleven tegen deze belastingmaatregelen heeft echter blijkbaar geholpen, want het lijkt erop dat het kabinet er nu voor terugdeinst om door te bijten.”
Veehouderij
Milieudefensie is blij dat de Ministeries van VROM en LNV in willen zetten op het verminderen van de consumptie van 'dierlijke eiwitten', dus van vlees. De klimaatschade van vleesconsumptie- en productie is groot. Helaas ontbreken er concrete maatregelen en kiest men nogmaals voor onderzoek.
De Milieubalans van vorige week liet zien dat de landbouw nog steeds een onverantwoorde milieuvervuiling veroorzaakt. Bodem en water raken nog steeds vervuild door mest en landbouwgif. De draagkracht van de Nederlandse natuur is simpelweg onvoldoende om de vervuiling van de enorme concentraties van met name varkens en kippen te verwerken. Het tegenargument dat Nederland nu eenmaal een dichtbevolkt land is, snijdt geen hout: de intensieve veehouderij produceert voordriekwart voor de export. Milieudefensie vindt inkrimping van de Nederlandse veestapel noodzakelijk.

Meer over:

nieuws - milieu
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Maandag, woensdag en vrijdag versturen wij je alle informatie uit de radio en tv-uitzending en het laatste internetnieuws.