Pauw en Witteman

Vaderskind

01-05-2015
Hij werd tien jaar na de oorlog geboren. Op 20 april, de verjaardag van Adolf Hitler. Zijn trotse vader rende naar het stadhuis en noemde zijn zoon: Adolf. Adolf Fransen. Door iedereen om hem heen werd-ie Ad genoemd, maar zijn hele leven schaamde Ad Fransen zich voor zijn eigenlijke naam n het verleden van zijn vader. In zijn boek Vaderskind beschrijft Ad Fransen zijn familiegeschiedenis. Ad Fransen is hier en Felix praat met hem.